Bio-Meat: Nectar

Bio-Meat: Nectar
Bio-Meat: Nectar Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

Nội dung

Con người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, trong khi rác thải ra lại quá nhiều. Do đó các nhà khoa học đã chế tạo 1 sinh vật- 1 cỗ máy sinh học sống bằng cách ăn rác thải và sau đó sẽ bị giết làm nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở Tokyo...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 72 21/06/16 3.097
Chapter 71 21/06/16 3.080
Chapter 70 17/06/16 3.099
Chapter 69 16/06/16 3.120
Chapter 68 17/03/15 3.149
Chapter 67 17/03/15 3.123
Chapter 66 17/03/15 3.125
Chapter 65 17/03/15 3.092
Chapter 64 17/03/15 3.087
Chapter 63 17/03/15 3.089
Chapter 62 17/03/15 3.077
Chapter 61 17/03/15 3.088
Chapter 60 17/03/15 3.089
Chapter 59 17/03/15 3.093
Chapter 58 17/03/15 3.091
Chapter 57.2 17/03/15 3.091
Chapter 57.1 17/03/15 3.081
Chapter 56 17/03/15 3.087
Chapter 55 17/03/15 3.090
Chapter 54 17/03/15 3.093
Chapter 53 17/03/15 3.082
Chapter 52 17/03/15 3.079
Chapter 51 17/03/15 3.081
Chapter 50 17/03/15 3.090
Chapter 49 17/03/15 3.083
Chapter 48 17/03/15 3.079
Chapter 47 17/03/15 3.079
Chapter 46 17/03/15 3.072
Chapter 45 17/03/15 3.075
Chapter 44 17/03/15 3.079
Chapter 43 17/03/15 3.082
Chapter 42 17/03/15 3.076
Chapter 41 17/03/15 3.081
Chapter 40 17/03/15 3.077
Chapter 39 17/03/15 3.083
Chapter 38 17/03/15 3.089
Chapter 37 17/03/15 3.080
Chapter 36 17/03/15 3.080
Chapter 35 17/03/15 3.080
Chapter 34 17/03/15 3.081
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 15/03/15 3.077
Chapter 31 15/03/15 3.072
Chapter 30 15/03/15 3.073
Chapter 29 15/03/15 3.080
Chapter 28 15/03/15 3.075
Chapter 27 17/03/15 3.076
Chapter 26 17/03/15 3.081
Chapter 25 17/03/15 3.079
Chapter 24 17/03/15 3.080
Chapter 23 17/03/15 3.079
Chapter 22 17/03/15 3.083
Chapter 21 17/03/15 3.077
Chapter 20 17/03/15 3.078
Chapter 19 17/03/15 3.079
Chapter 18 17/03/15 3.074
Chapter 17 15/03/15 3.094
Chapter 16 17/03/15 3.087
Chapter 15 17/03/15 3.086
Chapter 14 15/03/15 3.086
Chapter 13 15/03/15 3.080
Chapter 12 15/03/15 3.080
Chapter 11 15/03/15 3.093
Chapter 10 15/03/15 3.104
Chapter 9 15/03/15 3.103
Chapter 8 15/03/15 3.100
Chapter 7 15/03/15 3.098
Chapter 6 15/03/15 3.096
Chapter 5 15/03/15 3.097
Chapter 4 15/03/15 3.104
Chapter 3 15/03/15 3.128
Chapter 2 15/03/15 3.113
Chapter 1 15/03/15 3.163
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch