Bio-Meat: Nectar

Bio-Meat: Nectar
Lượt xem: 9.253
Bio-Meat: Nectar Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Con người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, trong khi rác thải ra lại quá nhiều. Do đó các nhà khoa học đã chế tạo 1 sinh vật- 1 cỗ máy sinh học sống bằng cách ăn rác thải và sau đó sẽ bị giết làm nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở Tokyo...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 72 21/06/16 3.093
Chapter 71 21/06/16 3.077
Chapter 70 17/06/16 3.095
Chapter 69 16/06/16 3.118
Chapter 68 17/03/15 3.146
Chapter 67 17/03/15 3.119
Chapter 66 17/03/15 3.121
Chapter 65 17/03/15 3.090
Chapter 64 17/03/15 3.085
Chapter 63 17/03/15 3.088
Chapter 62 17/03/15 3.077
Chapter 61 17/03/15 3.087
Chapter 60 17/03/15 3.086
Chapter 59 17/03/15 3.089
Chapter 58 17/03/15 3.088
Chapter 57.2 17/03/15 3.088
Chapter 57.1 17/03/15 3.079
Chapter 56 17/03/15 3.084
Chapter 55 17/03/15 3.087
Chapter 54 17/03/15 3.090
Chapter 53 17/03/15 3.079
Chapter 52 17/03/15 3.076
Chapter 51 17/03/15 3.078
Chapter 50 17/03/15 3.087
Chapter 49 17/03/15 3.080
Chapter 48 17/03/15 3.076
Chapter 47 17/03/15 3.076
Chapter 46 17/03/15 3.069
Chapter 45 17/03/15 3.072
Chapter 44 17/03/15 3.076
Chapter 43 17/03/15 3.079
Chapter 42 17/03/15 3.073
Chapter 41 17/03/15 3.078
Chapter 40 17/03/15 3.074
Chapter 39 17/03/15 3.080
Chapter 38 17/03/15 3.086
Chapter 37 17/03/15 3.077
Chapter 36 17/03/15 3.077
Chapter 35 17/03/15 3.077
Chapter 34 17/03/15 3.078
Chapter 33 15/03/15 3.069
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.069
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.077
Chapter 28 15/03/15 3.072
Chapter 27 17/03/15 3.072
Chapter 26 17/03/15 3.077
Chapter 25 17/03/15 3.075
Chapter 24 17/03/15 3.074
Chapter 23 17/03/15 3.075
Chapter 22 17/03/15 3.079
Chapter 21 17/03/15 3.073
Chapter 20 17/03/15 3.074
Chapter 19 17/03/15 3.075
Chapter 18 17/03/15 3.070
Chapter 17 15/03/15 3.090
Chapter 16 17/03/15 3.084
Chapter 15 17/03/15 3.084
Chapter 14 15/03/15 3.084
Chapter 13 15/03/15 3.078
Chapter 12 15/03/15 3.078
Chapter 11 15/03/15 3.090
Chapter 10 15/03/15 3.100
Chapter 9 15/03/15 3.099
Chapter 8 15/03/15 3.096
Chapter 7 15/03/15 3.094
Chapter 6 15/03/15 3.092
Chapter 5 15/03/15 3.093
Chapter 4 15/03/15 3.100
Chapter 3 15/03/15 3.122
Chapter 2 15/03/15 3.106
Chapter 1 15/03/15 3.153
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch