Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo
Lượt xem: 24.509
Nội dung

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác.Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói.Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường.Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp.Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn.Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 447: END 21/03/15 3.201
Chapter 446 21/03/15 3.099
Chapter 445 21/03/15 3.086
Chapter 444 21/03/15 3.036
Chapter 443 21/03/15 3.043
Chapter 442 21/03/15 3.042
Chapter 441 21/03/15 3.094
Chapter 440 21/03/15 3.035
Chapter 439 21/03/15 3.026
Chapter 438 21/03/15 3.026
Chapter 437 21/03/15 3.026
Chapter 436 21/03/15 3.031
Chapter 435 21/03/15 3.036
Chapter 434 21/03/15 3.030
Chapter 433 21/03/15 3.028
Chapter 432 21/03/15 3.031
Chapter 431 21/03/15 3.034
Chapter 430 21/03/15 3.041
Chapter 429 21/03/15 3.028
Chapter 428 21/03/15 3.031
Chapter 427 21/03/15 3.028
Chapter 426 21/03/15 3.041
Chapter 425 21/03/15 3.029
Chapter 424 21/03/15 3.031
Chapter 423 21/03/15 3.029
Chapter 422 21/03/15 3.030
Chapter 421 21/03/15 3.033
Chapter 420 21/03/15 3.030
Chapter 419 21/03/15 3.028
Chapter 418 21/03/15 3.026
Chapter 417 21/03/15 3.030
Chapter 416 21/03/15 3.025
Chapter 415 21/03/15 3.028
Chapter 414 21/03/15 3.027
Chapter 413 21/03/15 3.027
Chapter 412 21/03/15 3.028
Chapter 411 21/03/15 3.024
Chapter 410 21/03/15 3.028
Chapter 409 21/03/15 3.026
Chapter 408 21/03/15 3.023
Chapter 407 21/03/15 3.028
Chapter 406 21/03/15 3.025
Chapter 405 21/03/15 3.025
Chapter 404 21/03/15 3.026
Chapter 403 21/03/15 3.035
Chapter 402 21/03/15 3.031
Chapter 401 21/03/15 3.027
Chapter 400 21/03/15 3.033
Chapter 399 21/03/15 3.037
Chapter 392 21/03/15 3.052
Chapter 391 21/03/15 3.037
Chapter 390 21/03/15 3.039
Chapter 389 21/03/15 3.044
Chapter 388 21/03/15 3.030
Chapter 387 21/03/15 3.027
Chapter 386 21/03/15 3.039
Chapter 385 21/03/15 3.043
Chapter 384 21/03/15 3.037
Chapter 383 21/03/15 3.032
Chapter 382 21/03/15 3.045
Chapter 381 21/03/15 3.037
Chapter 380 21/03/15 3.036
Chapter 379 21/03/15 3.031
Chapter 378 21/03/15 3.034
Chapter 377 21/03/15 3.033
Chapter 376 21/03/15 3.038
Chapter 375 21/03/15 3.034
Chapter 374 21/03/15 3.032
Chapter 373 21/03/15 3.041
Chapter 372 21/03/15 3.031
Chapter 371 21/03/15 3.031
Chapter 370 21/03/15 3.036
Chapter 369 21/03/15 3.031
Chapter 368 21/03/15 3.032
Chapter 367 21/03/15 3.032
Chapter 366 21/03/15 3.031
Chapter 365 21/03/15 3.036
Chapter 364 21/03/15 3.032
Chapter 363 21/03/15 3.036
Chapter 362 21/03/15 3.033
Chapter 361 21/03/15 3.028
Chapter 360 21/03/15 3.033
Chapter 359 21/03/15 3.030
Chapter 358 21/03/15 3.032
Chapter 357 21/03/15 3.037
Chapter 356 21/03/15 3.029
Chapter 355 21/03/15 3.027
Chapter 354 21/03/15 3.030
Chapter 353 21/03/15 3.031
Chapter 352 21/03/15 3.043
Chapter 351 21/03/15 3.035
Chapter 350 21/03/15 3.037
Chapter 349 21/03/15 3.034
Chapter 348 21/03/15 3.032
Chapter 347 21/03/15 3.036
Chapter 346 21/03/15 3.038
Chapter 345 21/03/15 3.039
Chapter 344 21/03/15 3.035
Chapter 343 21/03/15 3.037
Chapter 342 21/03/15 3.035
Chapter 341 21/03/15 3.039
Chapter 340 21/03/15 3.050
Chapter 339 21/03/15 3.033
Chapter 338 21/03/15 3.032
Chapter 337 21/03/15 3.031
Chapter 336 21/03/15 3.033
Chapter 335 21/03/15 3.031
Chapter 334 21/03/15 3.030
Chapter 333 21/03/15 3.033
Chapter 332 21/03/15 3.037
Chapter 331 21/03/15 3.042
Chapter 330 21/03/15 3.036
Chapter 329 21/03/15 3.034
Chapter 328 21/03/15 3.031
Chapter 327 21/03/15 3.039
Chapter 326 21/03/15 3.036
Chapter 325 21/03/15 3.035
Chapter 324 21/03/15 3.038
Chapter 323 21/03/15 3.037
Chapter 322 21/03/15 3.038
Chapter 321 21/03/15 3.036
Chapter 320 21/03/15 3.041
Chapter 319 21/03/15 3.039
Chapter 318 21/03/15 3.047
Chapter 317 21/03/15 3.045
Chapter 316 21/03/15 3.037
Chapter 315 21/03/15 3.043
Chapter 314 21/03/15 3.034
Chapter 313 21/03/15 3.041
Chapter 312 21/03/15 3.035
Chapter 311 21/03/15 3.040
Chapter 310 21/03/15 3.036
Chapter 309 21/03/15 3.036
Chapter 308 21/03/15 3.043
Chapter 307 21/03/15 3.037
Chapter 306 21/03/15 3.040
Chapter 305 21/03/15 3.042
Chapter 304 21/03/15 3.034
Chapter 303 21/03/15 3.039
Chapter 302 21/03/15 3.036
Chapter 301 21/03/15 3.034
Chapter 300 21/03/15 3.040
Chapter 299 21/03/15 3.035
Chapter 298 21/03/15 3.032
Chapter 297 21/03/15 3.038
Chapter 296 21/03/15 3.033
Chapter 295 21/03/15 3.041
Chapter 294 21/03/15 3.031
Chapter 293 21/03/15 3.034
Chapter 292 21/03/15 3.034
Chapter 291 21/03/15 3.034
Chapter 290 21/03/15 3.036
Chapter 289 21/03/15 3.032
Chapter 288 21/03/15 3.037
Chapter 287 21/03/15 3.036
Chapter 286 21/03/15 3.041
Chapter 285 21/03/15 3.048
Chapter 284 21/03/15 3.032
Chapter 283 21/03/15 3.032
Chapter 282 21/03/15 3.037
Chapter 281 21/03/15 3.031
Chapter 280 21/03/15 3.047
Chapter 279 21/03/15 3.031
Chapter 278 21/03/15 3.038
Chapter 277 21/03/15 3.035
Chapter 276 21/03/15 3.042
Chapter 275 21/03/15 3.037
Chapter 274 21/03/15 3.037
Chapter 273 21/03/15 3.044
Chapter 272 21/03/15 3.036
Chapter 271 21/03/15 3.035
Chapter 270 21/03/15 3.037
Chapter 269 21/03/15 3.035
Chapter 268 21/03/15 3.038
Chapter 267 21/03/15 3.036
Chapter 266 21/03/15 3.038
Chapter 265 21/03/15 3.040
Chapter 264 21/03/15 3.041
Chapter 263 21/03/15 3.040
Chapter 262 21/03/15 3.038
Chapter 261 21/03/15 3.039
Chapter 260 21/03/15 3.038
Chapter 259 21/03/15 3.036
Chapter 258 21/03/15 3.036
Chapter 257 21/03/15 3.040
Chapter 256 21/03/15 3.036
Chapter 255 21/03/15 3.039
Chapter 254 21/03/15 3.038
Chapter 253 21/03/15 3.038
Chapter 252 21/03/15 3.032
Chapter 251 21/03/15 3.036
Chapter 250 21/03/15 3.038
Chapter 249 21/03/15 3.034
Chapter 248 21/03/15 3.038
Chapter 247 21/03/15 3.032
Chapter 246 21/03/15 3.032
Chapter 245 21/03/15 3.036
Chapter 244 21/03/15 3.037
Chapter 243 21/03/15 3.036
Chapter 242 21/03/15 3.037
Chapter 241 21/03/15 3.038
Chapter 240 21/03/15 3.055
Chapter 239 21/03/15 3.040
Chapter 238 21/03/15 3.075
Chapter 237 21/03/15 3.039
Chapter 236 21/03/15 3.051
Chapter 235 21/03/15 3.039
Chapter 234 21/03/15 3.039
Chapter 233 21/03/15 3.039
Chapter 232 21/03/15 3.035
Chapter 231 21/03/15 3.036
Chapter 230 21/03/15 3.040
Chapter 229 21/03/15 3.036
Chapter 228 21/03/15 3.037
Chapter 227 21/03/15 3.032
Chapter 226 21/03/15 3.032
Chapter 225 21/03/15 3.037
Chapter 224 21/03/15 3.041
Chapter 223 21/03/15 3.033
Chapter 222 21/03/15 3.032
Chapter 221 21/03/15 3.035
Chapter 220 21/03/15 3.038
Chapter 219 21/03/15 3.040
Chapter 218 21/03/15 3.041
Chapter 217 21/03/15 3.044
Chapter 216 21/03/15 3.040
Chapter 215 21/03/15 3.036
Chapter 214 21/03/15 3.034
Chapter 213 21/03/15 3.037
Chapter 212 21/03/15 3.039
Chapter 211 21/03/15 3.041
Chapter 210 21/03/15 3.046
Chapter 209 21/03/15 3.038
Chapter 208 21/03/15 3.036
Chapter 207 21/03/15 3.033
Chapter 206 21/03/15 3.043
Chapter 205 21/03/15 3.040
Chapter 204 21/03/15 3.038
Chapter 203 21/03/15 3.039
Chapter 202 21/03/15 3.042
Chapter 201 21/03/15 3.038
Chapter 200 21/03/15 3.045
Chapter 199 21/03/15 3.030
Chapter 198 21/03/15 3.033
Chapter 197 21/03/15 3.037
Chapter 196 21/03/15 3.035
Chapter 195 21/03/15 3.035
Chapter 194 21/03/15 3.038
Chapter 193 21/03/15 3.036
Chapter 192 21/03/15 3.037
Chapter 191 21/03/15 3.031
Chapter 190 21/03/15 3.036
Chapter 189 21/03/15 3.035
Chapter 188 21/03/15 3.033
Chapter 187 21/03/15 3.038
Chapter 186 21/03/15 3.034
Chapter 185 21/03/15 3.035
Chapter 184 21/03/15 3.041
Chapter 183 21/03/15 3.040
Chapter 182 21/03/15 3.039
Chapter 181 21/03/15 3.043
Chapter 180 21/03/15 3.044
Chapter 179 21/03/15 3.043
Chapter 178 21/03/15 3.044
Chapter 177 21/03/15 3.044
Chapter 176 21/03/15 3.037
Chapter 175 21/03/15 3.037
Chapter 174 21/03/15 3.034
Chapter 173 21/03/15 3.032
Chapter 172 21/03/15 3.034
Chapter 171 21/03/15 3.040
Chapter 170 21/03/15 3.036
Chapter 169 21/03/15 3.036
Chapter 168 21/03/15 3.034
Chapter 167 21/03/15 3.040
Chapter 166 21/03/15 3.042
Chapter 165 21/03/15 3.037
Chapter 164 21/03/15 3.036
Chapter 163 21/03/15 3.038
Chapter 162 21/03/15 3.033
Chapter 161 21/03/15 3.033
Chapter 160 21/03/15 3.042
Chapter 159 21/03/15 3.038
Chapter 158 21/03/15 3.034
Chapter 157 21/03/15 3.036
Chapter 156 21/03/15 3.037
Chapter 155 21/03/15 3.034
Chapter 154 21/03/15 3.038
Chapter 153 21/03/15 3.037
Chapter 152 21/03/15 3.036
Chapter 151 21/03/15 3.039
Chapter 150 21/03/15 3.035
Chapter 149 21/03/15 3.039
Chapter 148 21/03/15 3.041
Chapter 147 21/03/15 3.035
Chapter 146 21/03/15 3.051
Chapter 145 21/03/15 3.045
Chapter 144 21/03/15 3.039
Chapter 143 21/03/15 3.042
Chapter 142 21/03/15 3.037
Chapter 141 21/03/15 3.050
Chapter 140 21/03/15 3.048
Chapter 139 21/03/15 3.053
Chapter 138 21/03/15 3.055
Chapter 137 21/03/15 3.047
Chapter 136 21/03/15 3.048
Chapter 135 21/03/15 3.073
Chapter 134 21/03/15 3.052
Chapter 133 21/03/15 3.048
Chapter 132 21/03/15 3.053
Chapter 131 21/03/15 3.052
Chapter 130 21/03/15 3.058
Chapter 129 21/03/15 3.042
Chapter 128 21/03/15 3.042
Chapter 127 21/03/15 3.046
Chapter 126 21/03/15 3.046
Chapter 125 21/03/15 3.049
Chapter 124 21/03/15 3.048
Chapter 123 21/03/15 3.050
Chapter 122 21/03/15 3.045
Chapter 121 21/03/15 3.055
Chapter 120 21/03/15 3.069
Chapter 119 21/03/15 3.056
Chapter 118 21/03/15 3.065
Chapter 117 21/03/15 3.067
Chapter 116 21/03/15 3.051
Chapter 115 21/03/15 3.056
Chapter 114 21/03/15 3.073
Chapter 113 21/03/15 3.058
Chapter 112 21/03/15 3.060
Chapter 111 21/03/15 3.056
Chapter 110 21/03/15 3.048
Chapter 109 21/03/15 3.057
Chapter 108 21/03/15 3.048
Chapter 107 21/03/15 3.053
Chapter 106 21/03/15 3.056
Chapter 105 21/03/15 3.055
Chapter 104 21/03/15 3.065
Chapter 103 21/03/15 3.056
Chapter 102 21/03/15 3.064
Chapter 101 21/03/15 3.120
Chapter 100 21/03/15 3.056
Chapter 99 21/03/15 3.061
Chapter 98 21/03/15 3.071
Chapter 97 21/03/15 3.057
Chapter 96 18/03/15 3.057
Chapter 95 18/03/15 3.061
Chapter 94 18/03/15 3.078
Chapter 93 18/03/15 3.059
Chapter 92 18/03/15 3.057
Chapter 91 18/03/15 3.068
Chapter 90 18/03/15 3.062
Chapter 89 18/03/15 3.057
Chapter 88 18/03/15 3.053
Chapter 87 18/03/15 3.059
Chapter 86 18/03/15 3.056
Chapter 85 18/03/15 3.062
Chapter 84 18/03/15 3.075
Chapter 83 18/03/15 3.069
Chapter 82 18/03/15 3.059
Chapter 81 18/03/15 3.063
Chapter 80 18/03/15 3.061
Chapter 79 18/03/15 3.061
Chapter 78 18/03/15 3.064
Chapter 77 18/03/15 3.060
Chapter 76 18/03/15 3.055
Chapter 75 18/03/15 3.057
Chapter 74 18/03/15 3.054
Chapter 73 18/03/15 3.059
Chapter 72 18/03/15 3.054
Chapter 71 18/03/15 3.083
Chapter 70 18/03/15 3.074
Chapter 69 18/03/15 3.057
Chapter 68 18/03/15 3.059
Chapter 67 18/03/15 3.067
Chapter 66 18/03/15 3.072
Chapter 65 18/03/15 3.081
Chapter 64 18/03/15 3.072
Chapter 63 18/03/15 3.071
Chapter 62 18/03/15 3.081
Chapter 61 18/03/15 3.083
Chapter 60 18/03/15 3.075
Chapter 59 18/03/15 3.070
Chapter 58 18/03/15 3.064
Chapter 57 18/03/15 3.065
Chapter 56 18/03/15 3.071
Chapter 55 18/03/15 3.066
Chapter 54 18/03/15 3.081
Chapter 53 18/03/15 3.093
Chapter 52 18/03/15 3.070
Chapter 51 18/03/15 3.073
Chapter 50 18/03/15 3.072
Chapter 49 18/03/15 3.075
Chapter 48 18/03/15 3.071
Chapter 47 18/03/15 3.061
Chapter 46 18/03/15 3.067
Chapter 45 18/03/15 3.077
Chapter 44 18/03/15 3.067
Chapter 43 18/03/15 3.073
Chapter 42 18/03/15 3.085
Chapter 41 18/03/15 3.080
Chapter 40 18/03/15 3.085
Chapter 39 18/03/15 3.095
Chapter 38 18/03/15 3.079
Chapter 37 18/03/15 3.085
Chapter 36 18/03/15 3.096
Chapter 35 18/03/15 3.089
Chapter 34 18/03/15 3.096
Chapter 33 18/03/15 3.090
Chapter 32 18/03/15 3.093
Chapter 31 18/03/15 3.091
Chapter 30 18/03/15 3.091
Chapter 29 18/03/15 3.089
Chapter 28 18/03/15 3.100
Chapter 27 18/03/15 3.115
Chapter 26 18/03/15 3.092
Chapter 25 18/03/15 3.096
Chapter 24 18/03/15 3.083
Chapter 23 18/03/15 3.085
Chapter 22 18/03/15 3.081
Chapter 21 18/03/15 3.087
Chapter 20 18/03/15 3.094
Chapter 19 18/03/15 3.090
Chapter 18 18/03/15 3.095
Chapter 17 18/03/15 3.094
Chapter 16 18/03/15 3.113
Chapter 15 18/03/15 3.107
Chapter 14 18/03/15 3.107
Chapter 13 18/03/15 3.108
Chapter 12 18/03/15 3.105
Chapter 11 18/03/15 3.111
Chapter 10 18/03/15 3.115
Chapter 9 18/03/15 3.107
Chapter 8 18/03/15 3.107
Chapter 7 18/03/15 3.106
Chapter 6 18/03/15 3.112
Chapter 5 18/03/15 3.118
Chapter 4 18/03/15 3.124
Chapter 3 18/03/15 3.117
Chapter 2 18/03/15 3.125
Chapter 1 18/03/15 3.159
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch