Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo
Lượt xem: 16.836
Nội dung

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác.Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói.Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường.Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp.Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn.Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 447: END 21/03/15 3.156
Chapter 446 21/03/15 3.085
Chapter 445 21/03/15 3.075
Chapter 444 21/03/15 3.026
Chapter 443 21/03/15 3.027
Chapter 442 21/03/15 3.033
Chapter 441 21/03/15 3.079
Chapter 440 21/03/15 3.024
Chapter 439 21/03/15 3.021
Chapter 438 21/03/15 3.021
Chapter 437 21/03/15 3.021
Chapter 436 21/03/15 3.025
Chapter 435 21/03/15 3.031
Chapter 434 21/03/15 3.023
Chapter 433 21/03/15 3.022
Chapter 432 21/03/15 3.025
Chapter 431 21/03/15 3.025
Chapter 430 21/03/15 3.029
Chapter 429 21/03/15 3.023
Chapter 428 21/03/15 3.026
Chapter 427 21/03/15 3.023
Chapter 426 21/03/15 3.032
Chapter 425 21/03/15 3.024
Chapter 424 21/03/15 3.024
Chapter 423 21/03/15 3.023
Chapter 422 21/03/15 3.022
Chapter 421 21/03/15 3.023
Chapter 420 21/03/15 3.025
Chapter 419 21/03/15 3.019
Chapter 418 21/03/15 3.019
Chapter 417 21/03/15 3.019
Chapter 416 21/03/15 3.019
Chapter 415 21/03/15 3.019
Chapter 414 21/03/15 3.022
Chapter 413 21/03/15 3.019
Chapter 412 21/03/15 3.019
Chapter 411 21/03/15 3.017
Chapter 410 21/03/15 3.020
Chapter 409 21/03/15 3.019
Chapter 408 21/03/15 3.018
Chapter 407 21/03/15 3.018
Chapter 406 21/03/15 3.018
Chapter 405 21/03/15 3.017
Chapter 404 21/03/15 3.019
Chapter 403 21/03/15 3.021
Chapter 402 21/03/15 3.020
Chapter 401 21/03/15 3.020
Chapter 400 21/03/15 3.020
Chapter 399 21/03/15 3.022
Chapter 392 21/03/15 3.025
Chapter 391 21/03/15 3.021
Chapter 390 21/03/15 3.023
Chapter 389 21/03/15 3.031
Chapter 388 21/03/15 3.019
Chapter 387 21/03/15 3.018
Chapter 386 21/03/15 3.021
Chapter 385 21/03/15 3.030
Chapter 384 21/03/15 3.024
Chapter 383 21/03/15 3.023
Chapter 382 21/03/15 3.034
Chapter 381 21/03/15 3.024
Chapter 380 21/03/15 3.025
Chapter 379 21/03/15 3.021
Chapter 378 21/03/15 3.025
Chapter 377 21/03/15 3.021
Chapter 376 21/03/15 3.025
Chapter 375 21/03/15 3.023
Chapter 374 21/03/15 3.020
Chapter 373 21/03/15 3.028
Chapter 372 21/03/15 3.021
Chapter 371 21/03/15 3.020
Chapter 370 21/03/15 3.022
Chapter 369 21/03/15 3.020
Chapter 368 21/03/15 3.020
Chapter 367 21/03/15 3.020
Chapter 366 21/03/15 3.019
Chapter 365 21/03/15 3.022
Chapter 364 21/03/15 3.020
Chapter 363 21/03/15 3.026
Chapter 362 21/03/15 3.019
Chapter 361 21/03/15 3.019
Chapter 360 21/03/15 3.023
Chapter 359 21/03/15 3.020
Chapter 358 21/03/15 3.021
Chapter 357 21/03/15 3.020
Chapter 356 21/03/15 3.020
Chapter 355 21/03/15 3.018
Chapter 354 21/03/15 3.021
Chapter 353 21/03/15 3.019
Chapter 352 21/03/15 3.027
Chapter 351 21/03/15 3.023
Chapter 350 21/03/15 3.022
Chapter 349 21/03/15 3.021
Chapter 348 21/03/15 3.021
Chapter 347 21/03/15 3.022
Chapter 346 21/03/15 3.025
Chapter 345 21/03/15 3.028
Chapter 344 21/03/15 3.024
Chapter 343 21/03/15 3.024
Chapter 342 21/03/15 3.022
Chapter 341 21/03/15 3.028
Chapter 340 21/03/15 3.040
Chapter 339 21/03/15 3.026
Chapter 338 21/03/15 3.024
Chapter 337 21/03/15 3.022
Chapter 336 21/03/15 3.025
Chapter 335 21/03/15 3.023
Chapter 334 21/03/15 3.023
Chapter 333 21/03/15 3.025
Chapter 332 21/03/15 3.025
Chapter 331 21/03/15 3.031
Chapter 330 21/03/15 3.026
Chapter 329 21/03/15 3.024
Chapter 328 21/03/15 3.024
Chapter 327 21/03/15 3.028
Chapter 326 21/03/15 3.025
Chapter 325 21/03/15 3.024
Chapter 324 21/03/15 3.026
Chapter 323 21/03/15 3.025
Chapter 322 21/03/15 3.023
Chapter 321 21/03/15 3.025
Chapter 320 21/03/15 3.026
Chapter 319 21/03/15 3.029
Chapter 318 21/03/15 3.033
Chapter 317 21/03/15 3.032
Chapter 316 21/03/15 3.027
Chapter 315 21/03/15 3.027
Chapter 314 21/03/15 3.025
Chapter 313 21/03/15 3.026
Chapter 312 21/03/15 3.024
Chapter 311 21/03/15 3.025
Chapter 310 21/03/15 3.024
Chapter 309 21/03/15 3.023
Chapter 308 21/03/15 3.032
Chapter 307 21/03/15 3.027
Chapter 306 21/03/15 3.025
Chapter 305 21/03/15 3.030
Chapter 304 21/03/15 3.024
Chapter 303 21/03/15 3.025
Chapter 302 21/03/15 3.023
Chapter 301 21/03/15 3.024
Chapter 300 21/03/15 3.025
Chapter 299 21/03/15 3.024
Chapter 298 21/03/15 3.023
Chapter 297 21/03/15 3.025
Chapter 296 21/03/15 3.023
Chapter 295 21/03/15 3.030
Chapter 294 21/03/15 3.021
Chapter 293 21/03/15 3.025
Chapter 292 21/03/15 3.023
Chapter 291 21/03/15 3.023
Chapter 290 21/03/15 3.022
Chapter 289 21/03/15 3.022
Chapter 288 21/03/15 3.023
Chapter 287 21/03/15 3.025
Chapter 286 21/03/15 3.026
Chapter 285 21/03/15 3.035
Chapter 284 21/03/15 3.022
Chapter 283 21/03/15 3.022
Chapter 282 21/03/15 3.023
Chapter 281 21/03/15 3.020
Chapter 280 21/03/15 3.036
Chapter 279 21/03/15 3.022
Chapter 278 21/03/15 3.025
Chapter 277 21/03/15 3.023
Chapter 276 21/03/15 3.034
Chapter 275 21/03/15 3.026
Chapter 274 21/03/15 3.024
Chapter 273 21/03/15 3.032
Chapter 272 21/03/15 3.025
Chapter 271 21/03/15 3.025
Chapter 270 21/03/15 3.024
Chapter 269 21/03/15 3.023
Chapter 268 21/03/15 3.026
Chapter 267 21/03/15 3.026
Chapter 266 21/03/15 3.028
Chapter 265 21/03/15 3.026
Chapter 264 21/03/15 3.029
Chapter 263 21/03/15 3.025
Chapter 262 21/03/15 3.024
Chapter 261 21/03/15 3.026
Chapter 260 21/03/15 3.025
Chapter 259 21/03/15 3.028
Chapter 258 21/03/15 3.025
Chapter 257 21/03/15 3.026
Chapter 256 21/03/15 3.024
Chapter 255 21/03/15 3.030
Chapter 254 21/03/15 3.027
Chapter 253 21/03/15 3.026
Chapter 252 21/03/15 3.023
Chapter 251 21/03/15 3.025
Chapter 250 21/03/15 3.027
Chapter 249 21/03/15 3.025
Chapter 248 21/03/15 3.027
Chapter 247 21/03/15 3.023
Chapter 246 21/03/15 3.024
Chapter 245 21/03/15 3.025
Chapter 244 21/03/15 3.026
Chapter 243 21/03/15 3.026
Chapter 242 21/03/15 3.027
Chapter 241 21/03/15 3.027
Chapter 240 21/03/15 3.042
Chapter 239 21/03/15 3.028
Chapter 238 21/03/15 3.059
Chapter 237 21/03/15 3.029
Chapter 236 21/03/15 3.038
Chapter 235 21/03/15 3.029
Chapter 234 21/03/15 3.028
Chapter 233 21/03/15 3.028
Chapter 232 21/03/15 3.026
Chapter 231 21/03/15 3.023
Chapter 230 21/03/15 3.030
Chapter 229 21/03/15 3.025
Chapter 228 21/03/15 3.028
Chapter 227 21/03/15 3.023
Chapter 226 21/03/15 3.022
Chapter 225 21/03/15 3.024
Chapter 224 21/03/15 3.027
Chapter 223 21/03/15 3.025
Chapter 222 21/03/15 3.023
Chapter 221 21/03/15 3.024
Chapter 220 21/03/15 3.028
Chapter 219 21/03/15 3.030
Chapter 218 21/03/15 3.028
Chapter 217 21/03/15 3.031
Chapter 216 21/03/15 3.028
Chapter 215 21/03/15 3.026
Chapter 214 21/03/15 3.024
Chapter 213 21/03/15 3.026
Chapter 212 21/03/15 3.029
Chapter 211 21/03/15 3.028
Chapter 210 21/03/15 3.032
Chapter 209 21/03/15 3.024
Chapter 208 21/03/15 3.026
Chapter 207 21/03/15 3.022
Chapter 206 21/03/15 3.032
Chapter 205 21/03/15 3.026
Chapter 204 21/03/15 3.025
Chapter 203 21/03/15 3.025
Chapter 202 21/03/15 3.025
Chapter 201 21/03/15 3.028
Chapter 200 21/03/15 3.030
Chapter 199 21/03/15 3.021
Chapter 198 21/03/15 3.022
Chapter 197 21/03/15 3.026
Chapter 196 21/03/15 3.025
Chapter 195 21/03/15 3.023
Chapter 194 21/03/15 3.022
Chapter 193 21/03/15 3.028
Chapter 192 21/03/15 3.026
Chapter 191 21/03/15 3.021
Chapter 190 21/03/15 3.025
Chapter 189 21/03/15 3.025
Chapter 188 21/03/15 3.021
Chapter 187 21/03/15 3.027
Chapter 186 21/03/15 3.024
Chapter 185 21/03/15 3.024
Chapter 184 21/03/15 3.025
Chapter 183 21/03/15 3.022
Chapter 182 21/03/15 3.024
Chapter 181 21/03/15 3.025
Chapter 180 21/03/15 3.029
Chapter 179 21/03/15 3.023
Chapter 178 21/03/15 3.025
Chapter 177 21/03/15 3.024
Chapter 176 21/03/15 3.021
Chapter 175 21/03/15 3.023
Chapter 174 21/03/15 3.024
Chapter 173 21/03/15 3.021
Chapter 172 21/03/15 3.023
Chapter 171 21/03/15 3.022
Chapter 170 21/03/15 3.021
Chapter 169 21/03/15 3.021
Chapter 168 21/03/15 3.019
Chapter 167 21/03/15 3.024
Chapter 166 21/03/15 3.025
Chapter 165 21/03/15 3.023
Chapter 164 21/03/15 3.023
Chapter 163 21/03/15 3.025
Chapter 162 21/03/15 3.020
Chapter 161 21/03/15 3.021
Chapter 160 21/03/15 3.030
Chapter 159 21/03/15 3.022
Chapter 158 21/03/15 3.023
Chapter 157 21/03/15 3.024
Chapter 156 21/03/15 3.025
Chapter 155 21/03/15 3.023
Chapter 154 21/03/15 3.026
Chapter 153 21/03/15 3.025
Chapter 152 21/03/15 3.024
Chapter 151 21/03/15 3.024
Chapter 150 21/03/15 3.024
Chapter 149 21/03/15 3.025
Chapter 148 21/03/15 3.025
Chapter 147 21/03/15 3.023
Chapter 146 21/03/15 3.037
Chapter 145 21/03/15 3.026
Chapter 144 21/03/15 3.024
Chapter 143 21/03/15 3.025
Chapter 142 21/03/15 3.022
Chapter 141 21/03/15 3.025
Chapter 140 21/03/15 3.031
Chapter 139 21/03/15 3.026
Chapter 138 21/03/15 3.023
Chapter 137 21/03/15 3.024
Chapter 136 21/03/15 3.023
Chapter 135 21/03/15 3.043
Chapter 134 21/03/15 3.025
Chapter 133 21/03/15 3.025
Chapter 132 21/03/15 3.035
Chapter 131 21/03/15 3.032
Chapter 130 21/03/15 3.026
Chapter 129 21/03/15 3.023
Chapter 128 21/03/15 3.022
Chapter 127 21/03/15 3.023
Chapter 126 21/03/15 3.023
Chapter 125 21/03/15 3.026
Chapter 124 21/03/15 3.027
Chapter 123 21/03/15 3.027
Chapter 122 21/03/15 3.026
Chapter 121 21/03/15 3.025
Chapter 120 21/03/15 3.030
Chapter 119 21/03/15 3.034
Chapter 118 21/03/15 3.028
Chapter 117 21/03/15 3.028
Chapter 116 21/03/15 3.027
Chapter 115 21/03/15 3.027
Chapter 114 21/03/15 3.046
Chapter 113 21/03/15 3.027
Chapter 112 21/03/15 3.030
Chapter 111 21/03/15 3.031
Chapter 110 21/03/15 3.027
Chapter 109 21/03/15 3.028
Chapter 108 21/03/15 3.027
Chapter 107 21/03/15 3.029
Chapter 106 21/03/15 3.029
Chapter 105 21/03/15 3.029
Chapter 104 21/03/15 3.036
Chapter 103 21/03/15 3.033
Chapter 102 21/03/15 3.036
Chapter 101 21/03/15 3.088
Chapter 100 21/03/15 3.032
Chapter 99 21/03/15 3.033
Chapter 98 21/03/15 3.036
Chapter 97 21/03/15 3.032
Chapter 96 18/03/15 3.034
Chapter 95 18/03/15 3.034
Chapter 94 18/03/15 3.034
Chapter 93 18/03/15 3.032
Chapter 92 18/03/15 3.034
Chapter 91 18/03/15 3.049
Chapter 90 18/03/15 3.038
Chapter 89 18/03/15 3.032
Chapter 88 18/03/15 3.034
Chapter 87 18/03/15 3.035
Chapter 86 18/03/15 3.032
Chapter 85 18/03/15 3.033
Chapter 84 18/03/15 3.043
Chapter 83 18/03/15 3.033
Chapter 82 18/03/15 3.034
Chapter 81 18/03/15 3.037
Chapter 80 18/03/15 3.038
Chapter 79 18/03/15 3.037
Chapter 78 18/03/15 3.037
Chapter 77 18/03/15 3.038
Chapter 76 18/03/15 3.035
Chapter 75 18/03/15 3.032
Chapter 74 18/03/15 3.035
Chapter 73 18/03/15 3.035
Chapter 72 18/03/15 3.032
Chapter 71 18/03/15 3.034
Chapter 70 18/03/15 3.046
Chapter 69 18/03/15 3.035
Chapter 68 18/03/15 3.034
Chapter 67 18/03/15 3.036
Chapter 66 18/03/15 3.040
Chapter 65 18/03/15 3.043
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.044
Chapter 62 18/03/15 3.050
Chapter 61 18/03/15 3.046
Chapter 60 18/03/15 3.046
Chapter 59 18/03/15 3.042
Chapter 58 18/03/15 3.044
Chapter 57 18/03/15 3.043
Chapter 56 18/03/15 3.048
Chapter 55 18/03/15 3.043
Chapter 54 18/03/15 3.049
Chapter 53 18/03/15 3.049
Chapter 52 18/03/15 3.044
Chapter 51 18/03/15 3.046
Chapter 50 18/03/15 3.046
Chapter 49 18/03/15 3.052
Chapter 48 18/03/15 3.040
Chapter 47 18/03/15 3.036
Chapter 46 18/03/15 3.039
Chapter 45 18/03/15 3.049
Chapter 44 18/03/15 3.039
Chapter 43 18/03/15 3.041
Chapter 42 18/03/15 3.049
Chapter 41 18/03/15 3.050
Chapter 40 18/03/15 3.052
Chapter 39 18/03/15 3.061
Chapter 38 18/03/15 3.050
Chapter 37 18/03/15 3.051
Chapter 36 18/03/15 3.060
Chapter 35 18/03/15 3.053
Chapter 34 18/03/15 3.056
Chapter 33 18/03/15 3.060
Chapter 32 18/03/15 3.066
Chapter 31 18/03/15 3.062
Chapter 30 18/03/15 3.058
Chapter 29 18/03/15 3.058
Chapter 28 18/03/15 3.055
Chapter 27 18/03/15 3.081
Chapter 26 18/03/15 3.057
Chapter 25 18/03/15 3.057
Chapter 24 18/03/15 3.053
Chapter 23 18/03/15 3.053
Chapter 22 18/03/15 3.057
Chapter 21 18/03/15 3.056
Chapter 20 18/03/15 3.059
Chapter 19 18/03/15 3.057
Chapter 18 18/03/15 3.058
Chapter 17 18/03/15 3.058
Chapter 16 18/03/15 3.067
Chapter 15 18/03/15 3.064
Chapter 14 18/03/15 3.074
Chapter 13 18/03/15 3.067
Chapter 12 18/03/15 3.062
Chapter 11 18/03/15 3.073
Chapter 10 18/03/15 3.075
Chapter 9 18/03/15 3.068
Chapter 8 18/03/15 3.066
Chapter 7 18/03/15 3.065
Chapter 6 18/03/15 3.067
Chapter 5 18/03/15 3.076
Chapter 4 18/03/15 3.080
Chapter 3 18/03/15 3.075
Chapter 2 18/03/15 3.079
Chapter 1 18/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch