Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo
Lượt xem: 20.299
Nội dung

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác.Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói.Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường.Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp.Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn.Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 447: END 21/03/15 3.174
Chapter 446 21/03/15 3.092
Chapter 445 21/03/15 3.079
Chapter 444 21/03/15 3.030
Chapter 443 21/03/15 3.033
Chapter 442 21/03/15 3.035
Chapter 441 21/03/15 3.086
Chapter 440 21/03/15 3.028
Chapter 439 21/03/15 3.021
Chapter 438 21/03/15 3.021
Chapter 437 21/03/15 3.021
Chapter 436 21/03/15 3.025
Chapter 435 21/03/15 3.031
Chapter 434 21/03/15 3.024
Chapter 433 21/03/15 3.023
Chapter 432 21/03/15 3.027
Chapter 431 21/03/15 3.028
Chapter 430 21/03/15 3.033
Chapter 429 21/03/15 3.023
Chapter 428 21/03/15 3.026
Chapter 427 21/03/15 3.023
Chapter 426 21/03/15 3.034
Chapter 425 21/03/15 3.024
Chapter 424 21/03/15 3.024
Chapter 423 21/03/15 3.024
Chapter 422 21/03/15 3.024
Chapter 421 21/03/15 3.024
Chapter 420 21/03/15 3.025
Chapter 419 21/03/15 3.020
Chapter 418 21/03/15 3.019
Chapter 417 21/03/15 3.020
Chapter 416 21/03/15 3.020
Chapter 415 21/03/15 3.020
Chapter 414 21/03/15 3.022
Chapter 413 21/03/15 3.019
Chapter 412 21/03/15 3.020
Chapter 411 21/03/15 3.018
Chapter 410 21/03/15 3.023
Chapter 409 21/03/15 3.021
Chapter 408 21/03/15 3.019
Chapter 407 21/03/15 3.019
Chapter 406 21/03/15 3.019
Chapter 405 21/03/15 3.018
Chapter 404 21/03/15 3.020
Chapter 403 21/03/15 3.022
Chapter 402 21/03/15 3.023
Chapter 401 21/03/15 3.021
Chapter 400 21/03/15 3.025
Chapter 399 21/03/15 3.026
Chapter 392 21/03/15 3.033
Chapter 391 21/03/15 3.026
Chapter 390 21/03/15 3.029
Chapter 389 21/03/15 3.034
Chapter 388 21/03/15 3.022
Chapter 387 21/03/15 3.020
Chapter 386 21/03/15 3.028
Chapter 385 21/03/15 3.033
Chapter 384 21/03/15 3.030
Chapter 383 21/03/15 3.025
Chapter 382 21/03/15 3.037
Chapter 381 21/03/15 3.027
Chapter 380 21/03/15 3.029
Chapter 379 21/03/15 3.024
Chapter 378 21/03/15 3.027
Chapter 377 21/03/15 3.023
Chapter 376 21/03/15 3.029
Chapter 375 21/03/15 3.026
Chapter 374 21/03/15 3.022
Chapter 373 21/03/15 3.031
Chapter 372 21/03/15 3.024
Chapter 371 21/03/15 3.023
Chapter 370 21/03/15 3.026
Chapter 369 21/03/15 3.023
Chapter 368 21/03/15 3.023
Chapter 367 21/03/15 3.024
Chapter 366 21/03/15 3.021
Chapter 365 21/03/15 3.024
Chapter 364 21/03/15 3.025
Chapter 363 21/03/15 3.029
Chapter 362 21/03/15 3.025
Chapter 361 21/03/15 3.021
Chapter 360 21/03/15 3.027
Chapter 359 21/03/15 3.024
Chapter 358 21/03/15 3.024
Chapter 357 21/03/15 3.026
Chapter 356 21/03/15 3.022
Chapter 355 21/03/15 3.020
Chapter 354 21/03/15 3.025
Chapter 353 21/03/15 3.023
Chapter 352 21/03/15 3.034
Chapter 351 21/03/15 3.027
Chapter 350 21/03/15 3.028
Chapter 349 21/03/15 3.023
Chapter 348 21/03/15 3.024
Chapter 347 21/03/15 3.024
Chapter 346 21/03/15 3.028
Chapter 345 21/03/15 3.031
Chapter 344 21/03/15 3.028
Chapter 343 21/03/15 3.029
Chapter 342 21/03/15 3.025
Chapter 341 21/03/15 3.031
Chapter 340 21/03/15 3.044
Chapter 339 21/03/15 3.029
Chapter 338 21/03/15 3.026
Chapter 337 21/03/15 3.025
Chapter 336 21/03/15 3.028
Chapter 335 21/03/15 3.026
Chapter 334 21/03/15 3.026
Chapter 333 21/03/15 3.028
Chapter 332 21/03/15 3.029
Chapter 331 21/03/15 3.036
Chapter 330 21/03/15 3.030
Chapter 329 21/03/15 3.026
Chapter 328 21/03/15 3.026
Chapter 327 21/03/15 3.033
Chapter 326 21/03/15 3.029
Chapter 325 21/03/15 3.026
Chapter 324 21/03/15 3.028
Chapter 323 21/03/15 3.030
Chapter 322 21/03/15 3.026
Chapter 321 21/03/15 3.029
Chapter 320 21/03/15 3.030
Chapter 319 21/03/15 3.033
Chapter 318 21/03/15 3.036
Chapter 317 21/03/15 3.037
Chapter 316 21/03/15 3.030
Chapter 315 21/03/15 3.033
Chapter 314 21/03/15 3.028
Chapter 313 21/03/15 3.033
Chapter 312 21/03/15 3.028
Chapter 311 21/03/15 3.031
Chapter 310 21/03/15 3.028
Chapter 309 21/03/15 3.028
Chapter 308 21/03/15 3.037
Chapter 307 21/03/15 3.031
Chapter 306 21/03/15 3.030
Chapter 305 21/03/15 3.034
Chapter 304 21/03/15 3.028
Chapter 303 21/03/15 3.031
Chapter 302 21/03/15 3.027
Chapter 301 21/03/15 3.028
Chapter 300 21/03/15 3.031
Chapter 299 21/03/15 3.028
Chapter 298 21/03/15 3.026
Chapter 297 21/03/15 3.030
Chapter 296 21/03/15 3.026
Chapter 295 21/03/15 3.034
Chapter 294 21/03/15 3.024
Chapter 293 21/03/15 3.028
Chapter 292 21/03/15 3.026
Chapter 291 21/03/15 3.027
Chapter 290 21/03/15 3.025
Chapter 289 21/03/15 3.025
Chapter 288 21/03/15 3.028
Chapter 287 21/03/15 3.029
Chapter 286 21/03/15 3.033
Chapter 285 21/03/15 3.039
Chapter 284 21/03/15 3.025
Chapter 283 21/03/15 3.025
Chapter 282 21/03/15 3.028
Chapter 281 21/03/15 3.023
Chapter 280 21/03/15 3.040
Chapter 279 21/03/15 3.025
Chapter 278 21/03/15 3.030
Chapter 277 21/03/15 3.028
Chapter 276 21/03/15 3.037
Chapter 275 21/03/15 3.029
Chapter 274 21/03/15 3.029
Chapter 273 21/03/15 3.035
Chapter 272 21/03/15 3.029
Chapter 271 21/03/15 3.030
Chapter 270 21/03/15 3.028
Chapter 269 21/03/15 3.028
Chapter 268 21/03/15 3.031
Chapter 267 21/03/15 3.029
Chapter 266 21/03/15 3.031
Chapter 265 21/03/15 3.033
Chapter 264 21/03/15 3.033
Chapter 263 21/03/15 3.030
Chapter 262 21/03/15 3.027
Chapter 261 21/03/15 3.029
Chapter 260 21/03/15 3.029
Chapter 259 21/03/15 3.031
Chapter 258 21/03/15 3.028
Chapter 257 21/03/15 3.029
Chapter 256 21/03/15 3.027
Chapter 255 21/03/15 3.033
Chapter 254 21/03/15 3.031
Chapter 253 21/03/15 3.032
Chapter 252 21/03/15 3.026
Chapter 251 21/03/15 3.030
Chapter 250 21/03/15 3.030
Chapter 249 21/03/15 3.028
Chapter 248 21/03/15 3.031
Chapter 247 21/03/15 3.026
Chapter 246 21/03/15 3.027
Chapter 245 21/03/15 3.030
Chapter 244 21/03/15 3.030
Chapter 243 21/03/15 3.030
Chapter 242 21/03/15 3.030
Chapter 241 21/03/15 3.030
Chapter 240 21/03/15 3.045
Chapter 239 21/03/15 3.031
Chapter 238 21/03/15 3.064
Chapter 237 21/03/15 3.032
Chapter 236 21/03/15 3.043
Chapter 235 21/03/15 3.032
Chapter 234 21/03/15 3.031
Chapter 233 21/03/15 3.032
Chapter 232 21/03/15 3.029
Chapter 231 21/03/15 3.026
Chapter 230 21/03/15 3.033
Chapter 229 21/03/15 3.030
Chapter 228 21/03/15 3.030
Chapter 227 21/03/15 3.025
Chapter 226 21/03/15 3.024
Chapter 225 21/03/15 3.026
Chapter 224 21/03/15 3.030
Chapter 223 21/03/15 3.028
Chapter 222 21/03/15 3.026
Chapter 221 21/03/15 3.027
Chapter 220 21/03/15 3.032
Chapter 219 21/03/15 3.034
Chapter 218 21/03/15 3.032
Chapter 217 21/03/15 3.036
Chapter 216 21/03/15 3.032
Chapter 215 21/03/15 3.029
Chapter 214 21/03/15 3.027
Chapter 213 21/03/15 3.032
Chapter 212 21/03/15 3.033
Chapter 211 21/03/15 3.034
Chapter 210 21/03/15 3.038
Chapter 209 21/03/15 3.029
Chapter 208 21/03/15 3.030
Chapter 207 21/03/15 3.025
Chapter 206 21/03/15 3.035
Chapter 205 21/03/15 3.030
Chapter 204 21/03/15 3.028
Chapter 203 21/03/15 3.028
Chapter 202 21/03/15 3.030
Chapter 201 21/03/15 3.031
Chapter 200 21/03/15 3.036
Chapter 199 21/03/15 3.023
Chapter 198 21/03/15 3.024
Chapter 197 21/03/15 3.028
Chapter 196 21/03/15 3.027
Chapter 195 21/03/15 3.026
Chapter 194 21/03/15 3.024
Chapter 193 21/03/15 3.030
Chapter 192 21/03/15 3.029
Chapter 191 21/03/15 3.023
Chapter 190 21/03/15 3.027
Chapter 189 21/03/15 3.027
Chapter 188 21/03/15 3.023
Chapter 187 21/03/15 3.031
Chapter 186 21/03/15 3.029
Chapter 185 21/03/15 3.028
Chapter 184 21/03/15 3.028
Chapter 183 21/03/15 3.025
Chapter 182 21/03/15 3.027
Chapter 181 21/03/15 3.029
Chapter 180 21/03/15 3.032
Chapter 179 21/03/15 3.026
Chapter 178 21/03/15 3.028
Chapter 177 21/03/15 3.029
Chapter 176 21/03/15 3.025
Chapter 175 21/03/15 3.026
Chapter 174 21/03/15 3.027
Chapter 173 21/03/15 3.024
Chapter 172 21/03/15 3.026
Chapter 171 21/03/15 3.028
Chapter 170 21/03/15 3.026
Chapter 169 21/03/15 3.028
Chapter 168 21/03/15 3.025
Chapter 167 21/03/15 3.030
Chapter 166 21/03/15 3.032
Chapter 165 21/03/15 3.028
Chapter 164 21/03/15 3.028
Chapter 163 21/03/15 3.028
Chapter 162 21/03/15 3.023
Chapter 161 21/03/15 3.024
Chapter 160 21/03/15 3.034
Chapter 159 21/03/15 3.025
Chapter 158 21/03/15 3.026
Chapter 157 21/03/15 3.027
Chapter 156 21/03/15 3.028
Chapter 155 21/03/15 3.027
Chapter 154 21/03/15 3.029
Chapter 153 21/03/15 3.030
Chapter 152 21/03/15 3.027
Chapter 151 21/03/15 3.029
Chapter 150 21/03/15 3.028
Chapter 149 21/03/15 3.030
Chapter 148 21/03/15 3.028
Chapter 147 21/03/15 3.026
Chapter 146 21/03/15 3.040
Chapter 145 21/03/15 3.031
Chapter 144 21/03/15 3.027
Chapter 143 21/03/15 3.028
Chapter 142 21/03/15 3.027
Chapter 141 21/03/15 3.039
Chapter 140 21/03/15 3.039
Chapter 139 21/03/15 3.044
Chapter 138 21/03/15 3.043
Chapter 137 21/03/15 3.033
Chapter 136 21/03/15 3.037
Chapter 135 21/03/15 3.060
Chapter 134 21/03/15 3.042
Chapter 133 21/03/15 3.038
Chapter 132 21/03/15 3.044
Chapter 131 21/03/15 3.043
Chapter 130 21/03/15 3.047
Chapter 129 21/03/15 3.031
Chapter 128 21/03/15 3.033
Chapter 127 21/03/15 3.038
Chapter 126 21/03/15 3.036
Chapter 125 21/03/15 3.041
Chapter 124 21/03/15 3.039
Chapter 123 21/03/15 3.041
Chapter 122 21/03/15 3.037
Chapter 121 21/03/15 3.044
Chapter 120 21/03/15 3.058
Chapter 119 21/03/15 3.048
Chapter 118 21/03/15 3.055
Chapter 117 21/03/15 3.058
Chapter 116 21/03/15 3.043
Chapter 115 21/03/15 3.046
Chapter 114 21/03/15 3.065
Chapter 113 21/03/15 3.047
Chapter 112 21/03/15 3.050
Chapter 111 21/03/15 3.049
Chapter 110 21/03/15 3.041
Chapter 109 21/03/15 3.050
Chapter 108 21/03/15 3.039
Chapter 107 21/03/15 3.044
Chapter 106 21/03/15 3.046
Chapter 105 21/03/15 3.045
Chapter 104 21/03/15 3.054
Chapter 103 21/03/15 3.047
Chapter 102 21/03/15 3.052
Chapter 101 21/03/15 3.106
Chapter 100 21/03/15 3.045
Chapter 99 21/03/15 3.052
Chapter 98 21/03/15 3.059
Chapter 97 21/03/15 3.044
Chapter 96 18/03/15 3.048
Chapter 95 18/03/15 3.051
Chapter 94 18/03/15 3.061
Chapter 93 18/03/15 3.045
Chapter 92 18/03/15 3.045
Chapter 91 18/03/15 3.057
Chapter 90 18/03/15 3.051
Chapter 89 18/03/15 3.044
Chapter 88 18/03/15 3.041
Chapter 87 18/03/15 3.047
Chapter 86 18/03/15 3.043
Chapter 85 18/03/15 3.050
Chapter 84 18/03/15 3.062
Chapter 83 18/03/15 3.047
Chapter 82 18/03/15 3.047
Chapter 81 18/03/15 3.051
Chapter 80 18/03/15 3.052
Chapter 79 18/03/15 3.051
Chapter 78 18/03/15 3.052
Chapter 77 18/03/15 3.050
Chapter 76 18/03/15 3.044
Chapter 75 18/03/15 3.049
Chapter 74 18/03/15 3.046
Chapter 73 18/03/15 3.050
Chapter 72 18/03/15 3.046
Chapter 71 18/03/15 3.067
Chapter 70 18/03/15 3.061
Chapter 69 18/03/15 3.046
Chapter 68 18/03/15 3.047
Chapter 67 18/03/15 3.055
Chapter 66 18/03/15 3.058
Chapter 65 18/03/15 3.068
Chapter 64 18/03/15 3.059
Chapter 63 18/03/15 3.059
Chapter 62 18/03/15 3.069
Chapter 61 18/03/15 3.070
Chapter 60 18/03/15 3.063
Chapter 59 18/03/15 3.060
Chapter 58 18/03/15 3.053
Chapter 57 18/03/15 3.055
Chapter 56 18/03/15 3.058
Chapter 55 18/03/15 3.052
Chapter 54 18/03/15 3.066
Chapter 53 18/03/15 3.078
Chapter 52 18/03/15 3.059
Chapter 51 18/03/15 3.064
Chapter 50 18/03/15 3.060
Chapter 49 18/03/15 3.066
Chapter 48 18/03/15 3.063
Chapter 47 18/03/15 3.052
Chapter 46 18/03/15 3.058
Chapter 45 18/03/15 3.065
Chapter 44 18/03/15 3.056
Chapter 43 18/03/15 3.059
Chapter 42 18/03/15 3.070
Chapter 41 18/03/15 3.066
Chapter 40 18/03/15 3.073
Chapter 39 18/03/15 3.081
Chapter 38 18/03/15 3.067
Chapter 37 18/03/15 3.071
Chapter 36 18/03/15 3.082
Chapter 35 18/03/15 3.073
Chapter 34 18/03/15 3.079
Chapter 33 18/03/15 3.075
Chapter 32 18/03/15 3.081
Chapter 31 18/03/15 3.078
Chapter 30 18/03/15 3.076
Chapter 29 18/03/15 3.077
Chapter 28 18/03/15 3.084
Chapter 27 18/03/15 3.099
Chapter 26 18/03/15 3.077
Chapter 25 18/03/15 3.082
Chapter 24 18/03/15 3.069
Chapter 23 18/03/15 3.068
Chapter 22 18/03/15 3.068
Chapter 21 18/03/15 3.071
Chapter 20 18/03/15 3.080
Chapter 19 18/03/15 3.072
Chapter 18 18/03/15 3.080
Chapter 17 18/03/15 3.081
Chapter 16 18/03/15 3.097
Chapter 15 18/03/15 3.089
Chapter 14 18/03/15 3.090
Chapter 13 18/03/15 3.090
Chapter 12 18/03/15 3.086
Chapter 11 18/03/15 3.090
Chapter 10 18/03/15 3.094
Chapter 9 18/03/15 3.090
Chapter 8 18/03/15 3.090
Chapter 7 18/03/15 3.088
Chapter 6 18/03/15 3.093
Chapter 5 18/03/15 3.098
Chapter 4 18/03/15 3.101
Chapter 3 18/03/15 3.096
Chapter 2 18/03/15 3.105
Chapter 1 18/03/15 3.129
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch