Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

Nội dung

Trở về sau một
thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi
danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn
khác.Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói.Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường.Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp.Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn.Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 447: END 21/03/15 3.234
Chapter 446 21/03/15 3.108
Chapter 445 21/03/15 3.094
Chapter 444 21/03/15 3.044
Chapter 443 21/03/15 3.051
Chapter 442 21/03/15 3.050
Chapter 441 21/03/15 3.105
Chapter 440 21/03/15 3.043
Chapter 439 21/03/15 3.033
Chapter 438 21/03/15 3.034
Chapter 437 21/03/15 3.034
Chapter 436 21/03/15 3.038
Chapter 435 21/03/15 3.045
Chapter 434 21/03/15 3.037
Chapter 433 21/03/15 3.037
Chapter 432 21/03/15 3.038
Chapter 431 21/03/15 3.041
Chapter 430 21/03/15 3.049
Chapter 429 21/03/15 3.035
Chapter 428 21/03/15 3.039
Chapter 427 21/03/15 3.036
Chapter 426 21/03/15 3.048
Chapter 425 21/03/15 3.036
Chapter 424 21/03/15 3.040
Chapter 423 21/03/15 3.037
Chapter 422 21/03/15 3.036
Chapter 421 21/03/15 3.040
Chapter 420 21/03/15 3.038
Chapter 419 21/03/15 3.036
Chapter 418 21/03/15 3.031
Chapter 417 21/03/15 3.037
Chapter 416 21/03/15 3.032
Chapter 415 21/03/15 3.035
Chapter 414 21/03/15 3.035
Chapter 413 21/03/15 3.036
Chapter 412 21/03/15 3.036
Chapter 411 21/03/15 3.033
Chapter 410 21/03/15 3.037
Chapter 409 21/03/15 3.033
Chapter 408 21/03/15 3.030
Chapter 407 21/03/15 3.035
Chapter 406 21/03/15 3.031
Chapter 405 21/03/15 3.031
Chapter 404 21/03/15 3.032
Chapter 403 21/03/15 3.043
Chapter 402 21/03/15 3.040
Chapter 401 21/03/15 3.038
Chapter 400 21/03/15 3.045
Chapter 399 21/03/15 3.056
Chapter 392 21/03/15 3.075
Chapter 391 21/03/15 3.049
Chapter 390 21/03/15 3.050
Chapter 389 21/03/15 3.058
Chapter 388 21/03/15 3.034
Chapter 387 21/03/15 3.034
Chapter 386 21/03/15 3.044
Chapter 385 21/03/15 3.046
Chapter 384 21/03/15 3.042
Chapter 383 21/03/15 3.038
Chapter 382 21/03/15 3.049
Chapter 381 21/03/15 3.043
Chapter 380 21/03/15 3.044
Chapter 379 21/03/15 3.036
Chapter 378 21/03/15 3.040
Chapter 377 21/03/15 3.039
Chapter 376 21/03/15 3.043
Chapter 375 21/03/15 3.041
Chapter 374 21/03/15 3.037
Chapter 373 21/03/15 3.050
Chapter 372 21/03/15 3.038
Chapter 371 21/03/15 3.040
Chapter 370 21/03/15 3.045
Chapter 369 21/03/15 3.036
Chapter 368 21/03/15 3.037
Chapter 367 21/03/15 3.039
Chapter 366 21/03/15 3.034
Chapter 365 21/03/15 3.041
Chapter 364 21/03/15 3.041
Chapter 363 21/03/15 3.043
Chapter 362 21/03/15 3.038
Chapter 361 21/03/15 3.035
Chapter 360 21/03/15 3.042
Chapter 359 21/03/15 3.036
Chapter 358 21/03/15 3.038
Chapter 357 21/03/15 3.044
Chapter 356 21/03/15 3.036
Chapter 355 21/03/15 3.034
Chapter 354 21/03/15 3.035
Chapter 353 21/03/15 3.039
Chapter 352 21/03/15 3.049
Chapter 351 21/03/15 3.041
Chapter 350 21/03/15 3.045
Chapter 349 21/03/15 3.043
Chapter 348 21/03/15 3.039
Chapter 347 21/03/15 3.043
Chapter 346 21/03/15 3.048
Chapter 345 21/03/15 3.047
Chapter 344 21/03/15 3.041
Chapter 343 21/03/15 3.043
Chapter 342 21/03/15 3.042
Chapter 341 21/03/15 3.045
Chapter 340 21/03/15 3.058
Chapter 339 21/03/15 3.040
Chapter 338 21/03/15 3.038
Chapter 337 21/03/15 3.036
Chapter 336 21/03/15 3.040
Chapter 335 21/03/15 3.036
Chapter 334 21/03/15 3.036
Chapter 333 21/03/15 3.039
Chapter 332 21/03/15 3.044
Chapter 331 21/03/15 3.047
Chapter 330 21/03/15 3.043
Chapter 329 21/03/15 3.040
Chapter 328 21/03/15 3.037
Chapter 327 21/03/15 3.044
Chapter 326 21/03/15 3.042
Chapter 325 21/03/15 3.039
Chapter 324 21/03/15 3.043
Chapter 323 21/03/15 3.041
Chapter 322 21/03/15 3.044
Chapter 321 21/03/15 3.042
Chapter 320 21/03/15 3.049
Chapter 319 21/03/15 3.048
Chapter 318 21/03/15 3.054
Chapter 317 21/03/15 3.053
Chapter 316 21/03/15 3.044
Chapter 315 21/03/15 3.052
Chapter 314 21/03/15 3.042
Chapter 313 21/03/15 3.050
Chapter 312 21/03/15 3.044
Chapter 311 21/03/15 3.050
Chapter 310 21/03/15 3.044
Chapter 309 21/03/15 3.043
Chapter 308 21/03/15 3.049
Chapter 307 21/03/15 3.043
Chapter 306 21/03/15 3.048
Chapter 305 21/03/15 3.048
Chapter 304 21/03/15 3.041
Chapter 303 21/03/15 3.047
Chapter 302 21/03/15 3.042
Chapter 301 21/03/15 3.040
Chapter 300 21/03/15 3.046
Chapter 299 21/03/15 3.040
Chapter 298 21/03/15 3.037
Chapter 297 21/03/15 3.045
Chapter 296 21/03/15 3.039
Chapter 295 21/03/15 3.048
Chapter 294 21/03/15 3.038
Chapter 293 21/03/15 3.040
Chapter 292 21/03/15 3.041
Chapter 291 21/03/15 3.042
Chapter 290 21/03/15 3.044
Chapter 289 21/03/15 3.039
Chapter 288 21/03/15 3.044
Chapter 287 21/03/15 3.042
Chapter 286 21/03/15 3.046
Chapter 285 21/03/15 3.055
Chapter 284 21/03/15 3.038
Chapter 283 21/03/15 3.037
Chapter 282 21/03/15 3.043
Chapter 281 21/03/15 3.037
Chapter 280 21/03/15 3.055
Chapter 279 21/03/15 3.036
Chapter 278 21/03/15 3.042
Chapter 277 21/03/15 3.039
Chapter 276 21/03/15 3.049
Chapter 275 21/03/15 3.044
Chapter 274 21/03/15 3.043
Chapter 273 21/03/15 3.050
Chapter 272 21/03/15 3.041
Chapter 271 21/03/15 3.040
Chapter 270 21/03/15 3.042
Chapter 269 21/03/15 3.040
Chapter 268 21/03/15 3.047
Chapter 267 21/03/15 3.042
Chapter 266 21/03/15 3.042
Chapter 265 21/03/15 3.046
Chapter 264 21/03/15 3.047
Chapter 263 21/03/15 3.044
Chapter 262 21/03/15 3.041
Chapter 261 21/03/15 3.044
Chapter 260 21/03/15 3.047
Chapter 259 21/03/15 3.043
Chapter 258 21/03/15 3.042
Chapter 257 21/03/15 3.047
Chapter 256 21/03/15 3.043
Chapter 255 21/03/15 3.046
Chapter 254 21/03/15 3.044
Chapter 253 21/03/15 3.044
Chapter 252 21/03/15 3.037
Chapter 251 21/03/15 3.044
Chapter 250 21/03/15 3.045
Chapter 249 21/03/15 3.039
Chapter 248 21/03/15 3.043
Chapter 247 21/03/15 3.037
Chapter 246 21/03/15 3.036
Chapter 245 21/03/15 3.040
Chapter 244 21/03/15 3.040
Chapter 243 21/03/15 3.039
Chapter 242 21/03/15 3.041
Chapter 241 21/03/15 3.043
Chapter 240 21/03/15 3.062
Chapter 239 21/03/15 3.046
Chapter 238 21/03/15 3.083
Chapter 237 21/03/15 3.046
Chapter 236 21/03/15 3.059
Chapter 235 21/03/15 3.046
Chapter 234 21/03/15 3.048
Chapter 233 21/03/15 3.047
Chapter 232 21/03/15 3.044
Chapter 231 21/03/15 3.044
Chapter 230 21/03/15 3.048
Chapter 229 21/03/15 3.041
Chapter 228 21/03/15 3.045
Chapter 227 21/03/15 3.036
Chapter 226 21/03/15 3.037
Chapter 225 21/03/15 3.042
Chapter 224 21/03/15 3.048
Chapter 223 21/03/15 3.038
Chapter 222 21/03/15 3.037
Chapter 221 21/03/15 3.041
Chapter 220 21/03/15 3.045
Chapter 219 21/03/15 3.046
Chapter 218 21/03/15 3.046
Chapter 217 21/03/15 3.050
Chapter 216 21/03/15 3.046
Chapter 215 21/03/15 3.042
Chapter 214 21/03/15 3.039
Chapter 213 21/03/15 3.042
Chapter 212 21/03/15 3.045
Chapter 211 21/03/15 3.046
Chapter 210 21/03/15 3.052
Chapter 209 21/03/15 3.044
Chapter 208 21/03/15 3.041
Chapter 207 21/03/15 3.042
Chapter 206 21/03/15 3.049
Chapter 205 21/03/15 3.047
Chapter 204 21/03/15 3.044
Chapter 203 21/03/15 3.046
Chapter 202 21/03/15 3.048
Chapter 201 21/03/15 3.045
Chapter 200 21/03/15 3.054
Chapter 199 21/03/15 3.037
Chapter 198 21/03/15 3.038
Chapter 197 21/03/15 3.046
Chapter 196 21/03/15 3.040
Chapter 195 21/03/15 3.040
Chapter 194 21/03/15 3.044
Chapter 193 21/03/15 3.044
Chapter 192 21/03/15 3.044
Chapter 191 21/03/15 3.037
Chapter 190 21/03/15 3.046
Chapter 189 21/03/15 3.041
Chapter 188 21/03/15 3.041
Chapter 187 21/03/15 3.045
Chapter 186 21/03/15 3.040
Chapter 185 21/03/15 3.042
Chapter 184 21/03/15 3.047
Chapter 183 21/03/15 3.044
Chapter 182 21/03/15 3.045
Chapter 181 21/03/15 3.047
Chapter 180 21/03/15 3.052
Chapter 179 21/03/15 3.048
Chapter 178 21/03/15 3.049
Chapter 177 21/03/15 3.049
Chapter 176 21/03/15 3.041
Chapter 175 21/03/15 3.043
Chapter 174 21/03/15 3.040
Chapter 173 21/03/15 3.037
Chapter 172 21/03/15 3.038
Chapter 171 21/03/15 3.045
Chapter 170 21/03/15 3.042
Chapter 169 21/03/15 3.042
Chapter 168 21/03/15 3.039
Chapter 167 21/03/15 3.045
Chapter 166 21/03/15 3.046
Chapter 165 21/03/15 3.042
Chapter 164 21/03/15 3.040
Chapter 163 21/03/15 3.041
Chapter 162 21/03/15 3.042
Chapter 161 21/03/15 3.039
Chapter 160 21/03/15 3.051
Chapter 159 21/03/15 3.043
Chapter 158 21/03/15 3.038
Chapter 157 21/03/15 3.040
Chapter 156 21/03/15 3.042
Chapter 155 21/03/15 3.039
Chapter 154 21/03/15 3.046
Chapter 153 21/03/15 3.044
Chapter 152 21/03/15 3.042
Chapter 151 21/03/15 3.044
Chapter 150 21/03/15 3.043
Chapter 149 21/03/15 3.045
Chapter 148 21/03/15 3.050
Chapter 147 21/03/15 3.041
Chapter 146 21/03/15 3.058
Chapter 145 21/03/15 3.050
Chapter 144 21/03/15 3.047
Chapter 143 21/03/15 3.048
Chapter 142 21/03/15 3.043
Chapter 141 21/03/15 3.059
Chapter 140 21/03/15 3.053
Chapter 139 21/03/15 3.059
Chapter 138 21/03/15 3.058
Chapter 137 21/03/15 3.051
Chapter 136 21/03/15 3.052
Chapter 135 21/03/15 3.078
Chapter 134 21/03/15 3.056
Chapter 133 21/03/15 3.053
Chapter 132 21/03/15 3.058
Chapter 131 21/03/15 3.056
Chapter 130 21/03/15 3.062
Chapter 129 21/03/15 3.045
Chapter 128 21/03/15 3.044
Chapter 127 21/03/15 3.048
Chapter 126 21/03/15 3.049
Chapter 125 21/03/15 3.051
Chapter 124 21/03/15 3.052
Chapter 123 21/03/15 3.053
Chapter 122 21/03/15 3.050
Chapter 121 21/03/15 3.058
Chapter 120 21/03/15 3.073
Chapter 119 21/03/15 3.063
Chapter 118 21/03/15 3.070
Chapter 117 21/03/15 3.072
Chapter 116 21/03/15 3.056
Chapter 115 21/03/15 3.059
Chapter 114 21/03/15 3.079
Chapter 113 21/03/15 3.063
Chapter 112 21/03/15 3.063
Chapter 111 21/03/15 3.060
Chapter 110 21/03/15 3.049
Chapter 109 21/03/15 3.059
Chapter 108 21/03/15 3.050
Chapter 107 21/03/15 3.055
Chapter 106 21/03/15 3.058
Chapter 105 21/03/15 3.061
Chapter 104 21/03/15 3.069
Chapter 103 21/03/15 3.059
Chapter 102 21/03/15 3.067
Chapter 101 21/03/15 3.125
Chapter 100 21/03/15 3.061
Chapter 99 21/03/15 3.066
Chapter 98 21/03/15 3.075
Chapter 97 21/03/15 3.060
Chapter 96 18/03/15 3.062
Chapter 95 18/03/15 3.066
Chapter 94 18/03/15 3.082
Chapter 93 18/03/15 3.063
Chapter 92 18/03/15 3.060
Chapter 91 18/03/15 3.072
Chapter 90 18/03/15 3.066
Chapter 89 18/03/15 3.060
Chapter 88 18/03/15 3.057
Chapter 87 18/03/15 3.063
Chapter 86 18/03/15 3.059
Chapter 85 18/03/15 3.065
Chapter 84 18/03/15 3.079
Chapter 83 18/03/15 3.074
Chapter 82 18/03/15 3.063
Chapter 81 18/03/15 3.068
Chapter 80 18/03/15 3.064
Chapter 79 18/03/15 3.065
Chapter 78 18/03/15 3.067
Chapter 77 18/03/15 3.064
Chapter 76 18/03/15 3.059
Chapter 75 18/03/15 3.061
Chapter 74 18/03/15 3.058
Chapter 73 18/03/15 3.062
Chapter 72 18/03/15 3.058
Chapter 71 18/03/15 3.093
Chapter 70 18/03/15 3.081
Chapter 69 18/03/15 3.063
Chapter 68 18/03/15 3.065
Chapter 67 18/03/15 3.073
Chapter 66 18/03/15 3.082
Chapter 65 18/03/15 3.092
Chapter 64 18/03/15 3.082
Chapter 63 18/03/15 3.080
Chapter 62 18/03/15 3.089
Chapter 61 18/03/15 3.090
Chapter 60 18/03/15 3.082
Chapter 59 18/03/15 3.076
Chapter 58 18/03/15 3.071
Chapter 57 18/03/15 3.074
Chapter 56 18/03/15 3.081
Chapter 55 18/03/15 3.084
Chapter 54 18/03/15 3.098
Chapter 53 18/03/15 3.106
Chapter 52 18/03/15 3.081
Chapter 51 18/03/15 3.082
Chapter 50 18/03/15 3.082
Chapter 49 18/03/15 3.084
Chapter 48 18/03/15 3.079
Chapter 47 18/03/15 3.070
Chapter 46 18/03/15 3.079
Chapter 45 18/03/15 3.089
Chapter 44 18/03/15 3.078
Chapter 43 18/03/15 3.084
Chapter 42 18/03/15 3.095
Chapter 41 18/03/15 3.091
Chapter 40 18/03/15 3.095
Chapter 39 18/03/15 3.105
Chapter 38 18/03/15 3.090
Chapter 37 18/03/15 3.098
Chapter 36 18/03/15 3.107
Chapter 35 18/03/15 3.099
Chapter 34 18/03/15 3.108
Chapter 33 18/03/15 3.102
Chapter 32 18/03/15 3.105
Chapter 31 18/03/15 3.102
Chapter 30 18/03/15 3.098
Chapter 29 18/03/15 3.097
Chapter 28 18/03/15 3.108
Chapter 27 18/03/15 3.125
Chapter 26 18/03/15 3.099
Chapter 25 18/03/15 3.102
Chapter 24 18/03/15 3.090
Chapter 23 18/03/15 3.091
Chapter 22 18/03/15 3.088
Chapter 21 18/03/15 3.095
Chapter 20 18/03/15 3.102
Chapter 19 18/03/15 3.097
Chapter 18 18/03/15 3.110
Chapter 17 18/03/15 3.102
Chapter 16 18/03/15 3.123
Chapter 15 18/03/15 3.116
Chapter 14 18/03/15 3.117
Chapter 13 18/03/15 3.119
Chapter 12 18/03/15 3.118
Chapter 11 18/03/15 3.123
Chapter 10 18/03/15 3.127
Chapter 9 18/03/15 3.118
Chapter 8 18/03/15 3.118
Chapter 7 18/03/15 3.118
Chapter 6 18/03/15 3.125
Chapter 5 18/03/15 3.133
Chapter 4 18/03/15 3.137
Chapter 3 18/03/15 3.130
Chapter 2 18/03/15 3.139
Chapter 1 18/03/15 3.178
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch