Black Jack - Bác Sĩ Quái Dị

Black Jack - Bác Sĩ Quái Dị
Black Jack - Bác Sĩ Quái Dị Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

Nội dung

"Kizuto là một thanh niên thông minh bị tai nạn và được cứu sống một cách thần kỳ, người anh đầy những miếng vá. Anh quyết tâm học ngành Y để cứu giúp con người. Kizuto trở thành một sinh viên ngoại khoa có thiên tài Y học bẩm sinh và trí tuệ xuất sắc. Nhưng do hoàn cảnh anh phải bỏ học, ra hành nghề tự do không có giấy phép...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 165 22:18 25/01 3.255
Chapter 164 22:18 25/01 3.174
Chapter 163 22:18 25/01 3.177
Chapter 162 22/09/16 3.496
Chapter 161 11/09/16 3.622
Chapter 160 11/09/16 3.443
Chapter 159 11/09/16 3.379
Chapter 158 11/09/16 3.313
Chapter 157 11/09/16 3.296
Chapter 156 11/09/16 3.292
Chapter 155 11/09/16 3.277
Chapter 154 11/09/16 3.258
Chapter 153 11/09/16 3.256
Chapter 152 11/09/16 3.244
Chapter 151 11/09/16 3.230
Chapter 150 21/03/15 3.868
Chapter 149 21/03/15 3.538
Chapter 148 21/03/15 3.519
Chapter 147 21/03/15 3.372
Chapter 146 21/03/15 3.387
Chapter 145 21/03/15 3.383
Chapter 144 21/03/15 3.345
Chapter 143 21/03/15 3.366
Chapter 142 21/03/15 3.359
Chapter 141 21/03/15 3.354
Chapter 140 21/03/15 3.404
Chapter 139 21/03/15 3.326
Chapter 138 21/03/15 3.323
Chapter 137 21/03/15 3.360
Chapter 136 21/03/15 3.331
Chapter 130 10/06/16 3.217
Chapter 128 10/06/16 3.212
Chapter 127 11/05/16 3.227
Chapter 126 23/04/16 3.235
Chapter 125 16/04/16 3.223
Chapter 124 06/04/16 3.229
Chapter 123 25/03/16 3.251
Chapter 122 19/03/16 3.229
Chapter 121 16/03/16 3.230
Chapter 120 08/03/16 3.235
Chapter 119 29/02/16 3.224
Chapter 118 19/02/16 3.215
Chapter 117 17/02/16 3.215
Chapter 116 30/01/16 3.252
Chapter 115 30/01/16 3.248
Chapter 114 30/01/16 3.245
Chapter 113 30/01/16 3.270
Chapter 112 30/01/16 3.247
Chapter 111 30/01/16 3.251
Chapter 110 30/01/16 3.260
Chapter 109 30/01/16 3.256
Chapter 108 30/01/16 3.271
Chapter 107 30/01/16 3.255
Chapter 106 30/01/16 3.266
Chapter 105 30/01/16 3.277
Chapter 104 30/01/16 3.260
Chapter 103 30/01/16 3.288
Chapter 102 30/01/16 3.275
Chapter 101 21/03/15 3.319
Chapter 100 21/03/15 3.321
Chapter 99 21/03/15 3.271
Chapter 98 21/03/15 3.274
Chapter 97 21/03/15 3.266
Chapter 96 21/03/15 3.267
Chapter 95 21/03/15 3.267
Chapter 94 21/03/15 3.267
Chapter 93 21/03/15 3.253
Chapter 92 21/03/15 3.256
Chapter 91 21/03/15 3.276
Chapter 90 21/03/15 3.285
Chapter 89 21/03/15 3.259
Chapter 88 21/03/15 3.255
Chapter 87 21/03/15 3.253
Chapter 86 21/03/15 3.276
Chapter 85 21/03/15 3.275
Chapter 84 21/03/15 3.283
Chapter 83 21/03/15 3.317
Chapter 82 21/03/15 3.269
Chapter 81 21/03/15 3.284
Chapter 80 21/03/15 3.270
Chapter 79 21/03/15 3.285
Chapter 78 21/03/15 3.273
Chapter 77 21/03/15 3.300
Chapter 76 21/03/15 3.279
Chapter 75 21/03/15 3.316
Chapter 74 21/03/15 3.280
Chapter 73 21/03/15 3.296
Chapter 72 21/03/15 3.292
Chapter 71 21/03/15 3.292
Chapter 70 21/03/15 3.323
Chapter 69 21/03/15 3.289
Chapter 68 21/03/15 3.305
Chapter 67 21/03/15 3.296
Chapter 66 21/03/15 3.298
Chapter 65 21/03/15 3.305
Chapter 64 21/03/15 3.296
Chapter 63 21/03/15 3.291
Chapter 62 21/03/15 3.280
Chapter 61 21/03/15 3.305
Chapter 60 21/03/15 3.303
Chapter 59 21/03/15 3.284
Chapter 58 21/03/15 3.284
Chapter 57 21/03/15 3.286
Chapter 56 21/03/15 3.327
Chapter 55 21/03/15 3.311
Chapter 54 21/03/15 3.327
Chapter 53 21/03/15 3.321
Chapter 52 21/03/15 3.311
Chapter 51 21/03/15 3.321
Chapter 50 21/03/15 3.324
Chapter 49 21/03/15 3.277
Chapter 48 21/03/15 3.282
Chapter 47 21/03/15 3.323
Chapter 46 21/03/15 3.311
Chapter 45 21/03/15 3.317
Chapter 44 21/03/15 3.295
Chapter 43 21/03/15 3.311
Chapter 42 21/03/15 3.299
Chapter 41 21/03/15 3.288
Chapter 40 21/03/15 3.317
Chapter 39 21/03/15 3.338
Chapter 38 21/03/15 3.338
Chapter 37 21/03/15 3.307
Chapter 36 21/03/15 3.309
Chapter 35 21/03/15 3.309
Chapter 34 21/03/15 3.339
Chapter 33 21/03/15 3.331
Chapter 32 21/03/15 3.354
Chapter 31 21/03/15 3.374
Chapter 30 21/03/15 3.359
Chapter 29 21/03/15 3.345
Chapter 28 21/03/15 3.344
Chapter 27 21/03/15 3.355
Chapter 26 21/03/15 3.372
Chapter 25 21/03/15 3.360
Chapter 24 21/03/15 3.353
Chapter 23 21/03/15 3.368
Chapter 22 21/03/15 3.370
Chapter 21 21/03/15 3.382
Chapter 20 21/03/15 3.379
Chapter 19 21/03/15 3.386
Chapter 18 21/03/15 3.382
Chapter 17 21/03/15 3.406
Chapter 16 21/03/15 3.403
Chapter 15 21/03/15 3.426
Chapter 14 21/03/15 3.416
Chapter 13 21/03/15 3.407
Chapter 12 21/03/15 3.439
Chapter 11 21/03/15 3.450
Chapter 10 21/03/15 3.497
Chapter 9 21/03/15 3.458
Chapter 8 21/03/15 3.479
Chapter 7 21/03/15 3.494
Chapter 6 21/03/15 3.522
Chapter 5 21/03/15 3.534
Chapter 4 21/03/15 3.535
Chapter 3 21/03/15 3.554
Chapter 2 21/03/15 3.609
Chapter 1 21/03/15 3.712
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
la sao 11:01 22/10/16Chapter 2Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch