Black Joke

Black Joke
Lượt xem: 11.941
Nội dung

1 hòn đảo của máu và súng. 1 hòn đảo mà kẻ có nắm đấm là kẻ nắm quyền. 1 hòn đảo đầy những kẻ tàn bạo chỉ thích đấm giết. 1 hòn đảo của tiền và quyền lực được đặt lên trên cả mạng sống con người

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 48 10/09/15 3.497
Chapter 47 30/08/15 3.429
Chapter 46 18/03/15 3.275
Chapter 45 18/03/15 3.216
Chapter 44 18/03/15 3.207
Chapter 43 18/03/15 3.200
Chapter 42 18/03/15 3.170
Chapter 41 18/03/15 3.164
Chapter 40 18/03/15 3.262
Chapter 39 18/03/15 3.148
Chapter 38 18/03/15 3.145
Chapter 37 18/03/15 3.144
Chapter 36 18/03/15 3.143
Chapter 35 18/03/15 3.152
Chapter 34 18/03/15 3.138
Chapter 33 18/03/15 3.136
Chapter 32 18/03/15 3.192
Chapter 31 18/03/15 3.159
Chapter 30 18/03/15 3.172
Chapter 29 18/03/15 3.168
Chapter 28 18/03/15 3.171
Chapter 27 18/03/15 3.168
Chapter 26.5 18/03/15 3.165
Chapter 26 18/03/15 3.164
Chapter 25 18/03/15 3.153
Chapter 24 18/03/15 3.164
Chapter 23 18/03/15 3.162
Chapter 22 18/03/15 3.150
Chapter 21 18/03/15 3.199
Chapter 20 18/03/15 3.176
Chapter 19 18/03/15 3.162
Chapter 18 18/03/15 3.151
Chapter 17 18/03/15 3.161
Chapter 16 18/03/15 3.159
Chapter 15 18/03/15 3.173
Chapter 14 18/03/15 3.164
Chapter 13 18/03/15 3.159
Chapter 12 18/03/15 3.153
Chapter 11 18/03/15 3.161
Chapter 10 18/03/15 3.187
Chapter 9 18/03/15 3.159
Chapter 8 18/03/15 3.163
Chapter 7 18/03/15 3.158
Chapter 6 18/03/15 3.178
Chapter 5 18/03/15 3.167
Chapter 4 18/03/15 3.150
Chapter 3 18/03/15 3.151
Chapter 2 18/03/15 3.174
Chapter 1 18/03/15 3.222
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch