Bloody Monday 2

Bloody Monday 2
Lượt xem: 6.902
Nội dung

2 năm sau những sự kiện của phần 1. 1 nhóm khủng bố đã cướp 1 máy bay và yêu cầu chính phủ Nhật Bản thả thủ lĩnh của chúng. mọi chuyện còn rắc rối hơn khi 1 trong những tên khủng bố là Takagi Ryuunosuke, bố của Fujimaru.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 68 17/03/15 3.149
Chapter 67 17/03/15 3.150
Chapter 65 17/03/15 3.149
Chapter 64 17/03/15 3.058
Chapter 63 17/03/15 3.056
Chapter 62 17/03/15 3.064
Chapter 61 17/03/15 3.053
Chapter 60 17/03/15 3.063
Chapter 59 17/03/15 3.059
Chapter 58 17/03/15 3.050
Chapter 57 17/03/15 3.046
Chapter 56 17/03/15 3.058
Chapter 55 17/03/15 3.049
Chapter 54 17/03/15 3.047
Chapter 53 17/03/15 3.044
Chapter 52 17/03/15 3.051
Chapter 51 17/03/15 3.049
Chapter 50 17/03/15 3.051
Chapter 49 17/03/15 3.040
Chapter 48 17/03/15 3.049
Chapter 47 17/03/15 3.043
Chapter 46 17/03/15 3.061
Chapter 45 17/03/15 3.059
Chapter 44 17/03/15 3.059
Chapter 43 17/03/15 3.059
Chapter 42 17/03/15 3.063
Chapter 41 17/03/15 3.057
Chapter 40 17/03/15 3.056
Chapter 39 17/03/15 3.056
Chapter 38 17/03/15 3.055
Chapter 37 17/03/15 3.053
Chapter 36 17/03/15 3.060
Chapter 35 17/03/15 3.056
Chapter 34 17/03/15 3.057
Chapter 33 17/03/15 3.062
Chapter 32 17/03/15 3.059
Chapter 31 17/03/15 3.054
Chapter 30 17/03/15 3.056
Chapter 29 17/03/15 3.049
Chapter 28 17/03/15 3.049
Chapter 27 17/03/15 3.050
Chapter 26 17/03/15 3.046
Chapter 25 17/03/15 3.049
Chapter 24 17/03/15 3.054
Chapter 23 17/03/15 3.048
Chapter 22 17/03/15 3.056
Chapter 21 17/03/15 3.058
Chapter 20 17/03/15 3.070
Chapter 19 17/03/15 3.044
Chapter 18 17/03/15 3.047
Chapter 17 17/03/15 3.049
Chapter 16 17/03/15 3.052
Chapter 15 17/03/15 3.048
Chapter 14 17/03/15 3.048
Chapter 13 17/03/15 3.048
Chapter 12 17/03/15 3.051
Chapter 11 17/03/15 3.047
Chapter 10 17/03/15 3.050
Chapter 9 17/03/15 3.050
Chapter 8 17/03/15 3.052
Chapter 7 17/03/15 3.056
Chapter 6 17/03/15 3.050
Chapter 5 17/03/15 3.062
Chapter 4 17/03/15 3.061
Chapter 3 17/03/15 3.058
Chapter 2 17/03/15 3.062
Chapter 1 17/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch