Bộ Đôi Siêu Hài

Bộ Đôi Siêu Hài
Bộ Đôi Siêu Hài Xếp hạng: 3,7/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện trước đây được xuất bản với tên "Cô bé Long Châu"
Để hoàn thành hẹn ước năm xưa của ông nội với người bạn cũ, Sugata Sanshiro đã rời khỏi quê nhà lên thành phố, vạn dặm tìm chồng . Do thừa hưởng võ thuật tài hoa từ người ông, cô bé có sức mạnh phi thường, khiến bao người sửng sốt và thán phục . Trong khi đó Toyotomi Sanshiro, vị hôn phu của Sugata là kẻ trói gà không chặt, tính xấu đầy mình . Hai con người ,hai cá tính khác nhau liệu có thể chung sống một nhà ?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200 15/03/15 3.089
Chapter 199 15/03/15 3.062
Chapter 198 15/03/15 3.064
Chapter 197 15/03/15 3.033
Chapter 196 15/03/15 3.030
Chapter 195 15/03/15 3.038
Chapter 194 15/03/15 3.035
Chapter 193 15/03/15 3.035
Chapter 192 15/03/15 3.040
Chapter 191 15/03/15 3.037
Chapter 190 15/03/15 3.040
Chapter 189 15/03/15 3.038
Chapter 188 15/03/15 3.034
Chapter 187 15/03/15 3.037
Chapter 186 15/03/15 3.039
Chapter 185 15/03/15 3.036
Chapter 184 15/03/15 3.038
Chapter 183 15/03/15 3.034
Chapter 182 15/03/15 3.036
Chapter 181 15/03/15 3.039
Chapter 180 15/03/15 3.039
Chapter 179 15/03/15 3.082
Chapter 178 15/03/15 3.039
Chapter 177 15/03/15 3.040
Chapter 176 15/03/15 3.040
Chapter 175 15/03/15 3.040
Chapter 174 15/03/15 3.040
Chapter 173 15/03/15 3.040
Chapter 172 15/03/15 3.038
Chapter 171 15/03/15 3.045
Chapter 170 15/03/15 3.045
Chapter 169 15/03/15 3.052
Chapter 168 15/03/15 3.051
Chapter 167 15/03/15 3.044
Chapter 166 15/03/15 3.043
Chapter 165 15/03/15 3.045
Chapter 164 15/03/15 3.052
Chapter 163 15/03/15 3.039
Chapter 162 15/03/15 3.052
Chapter 161 15/03/15 3.046
Chapter 160 15/03/15 3.048
Chapter 159 15/03/15 3.039
Chapter 158 15/03/15 3.047
Chapter 157 15/03/15 3.046
Chapter 156 15/03/15 3.046
Chapter 155 15/03/15 3.049
Chapter 154 15/03/15 3.051
Chapter 153 15/03/15 3.042
Chapter 152 15/03/15 3.051
Chapter 151 15/03/15 3.047
Chapter 150 15/03/15 3.049
Chapter 149 15/03/15 3.044
Chapter 148 15/03/15 3.055
Chapter 147 15/03/15 3.046
Chapter 146 15/03/15 3.043
Chapter 145 15/03/15 3.045
Chapter 144 15/03/15 3.042
Chapter 143 15/03/15 3.047
Chapter 142 15/03/15 3.045
Chapter 141 15/03/15 3.042
Chapter 140 15/03/15 3.045
Chapter 139 15/03/15 3.043
Chapter 138 15/03/15 3.044
Chapter 137 15/03/15 3.051
Chapter 136 15/03/15 3.042
Chapter 135 15/03/15 3.041
Chapter 134 15/03/15 3.042
Chapter 133 15/03/15 3.040
Chapter 132 15/03/15 3.045
Chapter 131 15/03/15 3.045
Chapter 130 15/03/15 3.045
Chapter 129 15/03/15 3.043
Chapter 128 15/03/15 3.044
Chapter 127 15/03/15 3.044
Chapter 126 15/03/15 3.043
Chapter 125 15/03/15 3.040
Chapter 124 15/03/15 3.041
Chapter 123 15/03/15 3.050
Chapter 122 15/03/15 3.043
Chapter 121 15/03/15 3.050
Chapter 120 15/03/15 3.051
Chapter 119 15/03/15 3.046
Chapter 118 15/03/15 3.049
Chapter 117 15/03/15 3.046
Chapter 116 15/03/15 3.049
Chapter 115 15/03/15 3.050
Chapter 114 15/03/15 3.057
Chapter 113 15/03/15 3.056
Chapter 112 15/03/15 3.050
Chapter 111 15/03/15 3.048
Chapter 110 15/03/15 3.052
Chapter 109 15/03/15 3.053
Chapter 108 15/03/15 3.051
Chapter 107 15/03/15 3.045
Chapter 106 15/03/15 3.045
Chapter 105 15/03/15 3.044
Chapter 104 15/03/15 3.044
Chapter 103 15/03/15 3.041
Chapter 102 15/03/15 3.043
Chapter 101 15/03/15 3.041
Chapter 100 15/03/15 3.047
Chapter 99 15/03/15 3.045
Chapter 98 15/03/15 3.046
Chapter 97 15/03/15 3.045
Chapter 96 15/03/15 3.044
Chapter 95 15/03/15 3.051
Chapter 94 15/03/15 3.044
Chapter 93 15/03/15 3.045
Chapter 92 15/03/15 3.044
Chapter 91 15/03/15 3.048
Chapter 90 15/03/15 3.049
Chapter 89 15/03/15 3.042
Chapter 88 15/03/15 3.049
Chapter 87 15/03/15 3.045
Chapter 86 15/03/15 3.052
Chapter 85 15/03/15 3.048
Chapter 84 15/03/15 3.047
Chapter 83 15/03/15 3.048
Chapter 82 15/03/15 3.046
Chapter 81 15/03/15 3.047
Chapter 80 15/03/15 3.049
Chapter 79 15/03/15 3.047
Chapter 78 15/03/15 3.045
Chapter 77 15/03/15 3.055
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.046
Chapter 74 15/03/15 3.043
Chapter 73 15/03/15 3.047
Chapter 72 15/03/15 3.043
Chapter 71 15/03/15 3.052
Chapter 70 15/03/15 3.048
Chapter 69 15/03/15 3.051
Chapter 68 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.049
Chapter 66 15/03/15 3.048
Chapter 65 15/03/15 3.051
Chapter 64 15/03/15 3.053
Chapter 63 15/03/15 3.055
Chapter 62 15/03/15 3.048
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.047
Chapter 59 15/03/15 3.053
Chapter 58 15/03/15 3.046
Chapter 57 15/03/15 3.048
Chapter 56 15/03/15 3.051
Chapter 55 15/03/15 3.047
Chapter 54 15/03/15 3.044
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.038
Chapter 51 15/03/15 3.050
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.038
Chapter 47 15/03/15 3.035
Chapter 46 15/03/15 3.045
Chapter 45 15/03/15 3.043
Chapter 44 15/03/15 3.046
Chapter 43 15/03/15 3.049
Chapter 42 15/03/15 3.053
Chapter 41 15/03/15 3.046
Chapter 40 15/03/15 3.051
Chapter 39 15/03/15 3.044
Chapter 38 15/03/15 3.044
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.049
Chapter 34 15/03/15 3.053
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.048
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.052
Chapter 29 15/03/15 3.062
Chapter 28 15/03/15 3.054
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.051
Chapter 25 15/03/15 3.055
Chapter 24 15/03/15 3.052
Chapter 23 15/03/15 3.065
Chapter 22 15/03/15 3.051
Chapter 21 15/03/15 3.055
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.060
Chapter 18 15/03/15 3.059
Chapter 17 15/03/15 3.070
Chapter 16 15/03/15 3.065
Chapter 15 15/03/15 3.076
Chapter 12: 14 15/03/15 3.060
Chapter 6: 11 15/03/15 3.077
Chapter 1: 5 15/03/15 3.176
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch