Bộ Đôi Siêu Hài

Bộ Đôi Siêu Hài
Lượt xem: 10.091
Bộ Đôi Siêu Hài Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện trước đây được xuất bản với tên "Cô bé Long Châu"
Để hoàn thành hẹn ước năm xưa của ông nội với người bạn cũ, Sugata Sanshiro đã rời khỏi quê nhà lên thành phố, vạn dặm tìm chồng . Do thừa hưởng võ thuật tài hoa từ người ông, cô bé có sức mạnh phi thường, khiến bao người sửng sốt và thán phục . Trong khi đó Toyotomi Sanshiro, vị hôn phu của Sugata là kẻ trói gà không chặt, tính xấu đầy mình . Hai con người ,hai cá tính khác nhau liệu có thể chung sống một nhà ?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200 15/03/15 3.074
Chapter 199 15/03/15 3.056
Chapter 198 15/03/15 3.059
Chapter 197 15/03/15 3.027
Chapter 196 15/03/15 3.024
Chapter 195 15/03/15 3.032
Chapter 194 15/03/15 3.028
Chapter 193 15/03/15 3.027
Chapter 192 15/03/15 3.032
Chapter 191 15/03/15 3.027
Chapter 190 15/03/15 3.033
Chapter 189 15/03/15 3.030
Chapter 188 15/03/15 3.027
Chapter 187 15/03/15 3.030
Chapter 186 15/03/15 3.030
Chapter 185 15/03/15 3.028
Chapter 184 15/03/15 3.031
Chapter 183 15/03/15 3.026
Chapter 182 15/03/15 3.028
Chapter 181 15/03/15 3.031
Chapter 180 15/03/15 3.031
Chapter 179 15/03/15 3.074
Chapter 178 15/03/15 3.028
Chapter 177 15/03/15 3.029
Chapter 176 15/03/15 3.027
Chapter 175 15/03/15 3.031
Chapter 174 15/03/15 3.029
Chapter 173 15/03/15 3.029
Chapter 172 15/03/15 3.027
Chapter 171 15/03/15 3.033
Chapter 170 15/03/15 3.037
Chapter 169 15/03/15 3.035
Chapter 168 15/03/15 3.037
Chapter 167 15/03/15 3.032
Chapter 166 15/03/15 3.033
Chapter 165 15/03/15 3.036
Chapter 164 15/03/15 3.044
Chapter 163 15/03/15 3.029
Chapter 162 15/03/15 3.039
Chapter 161 15/03/15 3.030
Chapter 160 15/03/15 3.034
Chapter 159 15/03/15 3.029
Chapter 158 15/03/15 3.035
Chapter 157 15/03/15 3.035
Chapter 156 15/03/15 3.032
Chapter 155 15/03/15 3.033
Chapter 154 15/03/15 3.032
Chapter 153 15/03/15 3.031
Chapter 152 15/03/15 3.034
Chapter 151 15/03/15 3.033
Chapter 150 15/03/15 3.036
Chapter 149 15/03/15 3.034
Chapter 148 15/03/15 3.045
Chapter 147 15/03/15 3.036
Chapter 146 15/03/15 3.032
Chapter 145 15/03/15 3.035
Chapter 144 15/03/15 3.032
Chapter 143 15/03/15 3.038
Chapter 142 15/03/15 3.037
Chapter 141 15/03/15 3.034
Chapter 140 15/03/15 3.036
Chapter 139 15/03/15 3.033
Chapter 138 15/03/15 3.033
Chapter 137 15/03/15 3.039
Chapter 136 15/03/15 3.034
Chapter 135 15/03/15 3.032
Chapter 134 15/03/15 3.033
Chapter 133 15/03/15 3.031
Chapter 132 15/03/15 3.033
Chapter 131 15/03/15 3.034
Chapter 130 15/03/15 3.036
Chapter 129 15/03/15 3.034
Chapter 128 15/03/15 3.034
Chapter 127 15/03/15 3.035
Chapter 126 15/03/15 3.034
Chapter 125 15/03/15 3.032
Chapter 124 15/03/15 3.032
Chapter 123 15/03/15 3.038
Chapter 122 15/03/15 3.034
Chapter 121 15/03/15 3.037
Chapter 120 15/03/15 3.041
Chapter 119 15/03/15 3.036
Chapter 118 15/03/15 3.039
Chapter 117 15/03/15 3.035
Chapter 116 15/03/15 3.039
Chapter 115 15/03/15 3.040
Chapter 114 15/03/15 3.048
Chapter 113 15/03/15 3.047
Chapter 112 15/03/15 3.041
Chapter 111 15/03/15 3.037
Chapter 110 15/03/15 3.042
Chapter 109 15/03/15 3.043
Chapter 108 15/03/15 3.042
Chapter 107 15/03/15 3.036
Chapter 106 15/03/15 3.036
Chapter 105 15/03/15 3.034
Chapter 104 15/03/15 3.034
Chapter 103 15/03/15 3.032
Chapter 102 15/03/15 3.033
Chapter 101 15/03/15 3.031
Chapter 100 15/03/15 3.034
Chapter 99 15/03/15 3.035
Chapter 98 15/03/15 3.037
Chapter 97 15/03/15 3.036
Chapter 96 15/03/15 3.034
Chapter 95 15/03/15 3.039
Chapter 94 15/03/15 3.035
Chapter 93 15/03/15 3.035
Chapter 92 15/03/15 3.035
Chapter 91 15/03/15 3.036
Chapter 90 15/03/15 3.040
Chapter 89 15/03/15 3.034
Chapter 88 15/03/15 3.038
Chapter 87 15/03/15 3.035
Chapter 86 15/03/15 3.039
Chapter 85 15/03/15 3.039
Chapter 84 15/03/15 3.036
Chapter 83 15/03/15 3.038
Chapter 82 15/03/15 3.036
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.035
Chapter 79 15/03/15 3.036
Chapter 78 15/03/15 3.036
Chapter 77 15/03/15 3.046
Chapter 76 15/03/15 3.035
Chapter 75 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.034
Chapter 73 15/03/15 3.037
Chapter 72 15/03/15 3.034
Chapter 71 15/03/15 3.041
Chapter 70 15/03/15 3.036
Chapter 69 15/03/15 3.039
Chapter 68 15/03/15 3.035
Chapter 67 15/03/15 3.039
Chapter 66 15/03/15 3.036
Chapter 65 15/03/15 3.043
Chapter 64 15/03/15 3.042
Chapter 63 15/03/15 3.047
Chapter 62 15/03/15 3.041
Chapter 61 15/03/15 3.037
Chapter 60 15/03/15 3.037
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.038
Chapter 57 15/03/15 3.039
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.036
Chapter 54 15/03/15 3.034
Chapter 53 15/03/15 3.033
Chapter 52 15/03/15 3.030
Chapter 51 15/03/15 3.041
Chapter 50 15/03/15 3.030
Chapter 49 15/03/15 3.036
Chapter 48 15/03/15 3.030
Chapter 47 15/03/15 3.028
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.033
Chapter 44 15/03/15 3.034
Chapter 43 15/03/15 3.038
Chapter 42 15/03/15 3.041
Chapter 41 15/03/15 3.033
Chapter 40 15/03/15 3.041
Chapter 39 15/03/15 3.036
Chapter 38 15/03/15 3.033
Chapter 37 15/03/15 3.036
Chapter 36 15/03/15 3.034
Chapter 35 15/03/15 3.040
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.039
Chapter 32 15/03/15 3.037
Chapter 31 15/03/15 3.036
Chapter 30 15/03/15 3.037
Chapter 29 15/03/15 3.051
Chapter 28 15/03/15 3.042
Chapter 27 15/03/15 3.053
Chapter 26 15/03/15 3.039
Chapter 25 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.040
Chapter 23 15/03/15 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.038
Chapter 21 15/03/15 3.041
Chapter 20 15/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.047
Chapter 18 15/03/15 3.045
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.053
Chapter 15 15/03/15 3.063
Chapter 12: 14 15/03/15 3.051
Chapter 6: 11 15/03/15 3.066
Chapter 1: 5 15/03/15 3.143
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch