Bowling King

Bowling King
Lượt xem: 8.930
Nội dung

Một cậu bé đầy cá tính, chỉ vì ra tay nghĩa hiệp cứu “mỹ nhân” đã vô tình bước vào con đường của một đấu thủ Bowling chuyên nghiệp. Liệu với năng khiếu bẩm sinh cộng với một ý chí sắt đá, cậu có đi hết con đường mình đã chọn, trở thành một “Bowling King” chính hiệu hay không? Một câu chuyện cực kỳ hài hước và không kém phần hấp dẫn với những trận đấu Bowling đỉnh cao.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 164 15/03/15 3.096
Chapter 163 15/03/15 3.070
Chapter 162 15/03/15 3.067
Chapter 161 15/03/15 3.035
Chapter 160 15/03/15 3.030
Chapter 159 15/03/15 3.027
Chapter 158 15/03/15 3.029
Chapter 157 15/03/15 3.031
Chapter 156 15/03/15 3.027
Chapter 155 15/03/15 3.028
Chapter 154 15/03/15 3.030
Chapter 153 15/03/15 3.032
Chapter 152 15/03/15 3.028
Chapter 149 15/03/15 3.030
Chapter 148 15/03/15 3.040
Chapter 147 15/03/15 3.031
Chapter 146 15/03/15 3.034
Chapter 145 15/03/15 3.031
Chapter 144 15/03/15 3.036
Chapter 143 15/03/15 3.032
Chapter 142 15/03/15 3.034
Chapter 141 15/03/15 3.031
Chapter 140 15/03/15 3.027
Chapter 139 15/03/15 3.033
Chapter 138 15/03/15 3.025
Chapter 136 15/03/15 3.033
Chapter 135 15/03/15 3.032
Chapter 134 15/03/15 3.031
Chapter 133 15/03/15 3.043
Chapter 132 15/03/15 3.032
Chapter 131 15/03/15 3.031
Chapter 130 15/03/15 3.035
Chapter 129 15/03/15 3.028
Chapter 128 15/03/15 3.030
Chapter 127 15/03/15 3.026
Chapter 126 15/03/15 3.030
Chapter 125 15/03/15 3.035
Chapter 124 15/03/15 3.038
Chapter 123 15/03/15 3.036
Chapter 122 15/03/15 3.034
Chapter 121 15/03/15 3.035
Chapter 120 15/03/15 3.033
Chapter 119 15/03/15 3.028
Chapter 118 15/03/15 3.032
Chapter 117 15/03/15 3.027
Chapter 116 15/03/15 3.028
Chapter 115 15/03/15 3.028
Chapter 114 15/03/15 3.035
Chapter 113 15/03/15 3.035
Chapter 112 15/03/15 3.025
Chapter 111 15/03/15 3.032
Chapter 110 15/03/15 3.026
Chapter 109 15/03/15 3.028
Chapter 108 15/03/15 3.035
Chapter 107 15/03/15 3.029
Chapter 106 15/03/15 3.029
Chapter 105 15/03/15 3.028
Chapter 104 15/03/15 3.030
Chapter 103 15/03/15 3.032
Chapter 102 15/03/15 3.043
Chapter 101 15/03/15 3.029
Chapter 100 15/03/15 3.034
Chapter 99 15/03/15 3.034
Chapter 98 15/03/15 3.035
Chapter 97 15/03/15 3.036
Chapter 96 15/03/15 3.031
Chapter 95 15/03/15 3.039
Chapter 94 15/03/15 3.035
Chapter 93 15/03/15 3.036
Chapter 92 15/03/15 3.032
Chapter 91 15/03/15 3.032
Chapter 90 15/03/15 3.033
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.034
Chapter 87 15/03/15 3.038
Chapter 86 15/03/15 3.033
Chapter 85 15/03/15 3.036
Chapter 84 15/03/15 3.037
Chapter 83 15/03/15 3.032
Chapter 82 15/03/15 3.036
Chapter 81 15/03/15 3.032
Chapter 80 15/03/15 3.034
Chapter 79 15/03/15 3.036
Chapter 78 15/03/15 3.038
Chapter 77 15/03/15 3.044
Chapter 76 15/03/15 3.036
Chapter 75 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.036
Chapter 73 15/03/15 3.034
Chapter 72 15/03/15 3.036
Chapter 71 15/03/15 3.032
Chapter 70 15/03/15 3.037
Chapter 69 15/03/15 3.029
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.031
Chapter 66 15/03/15 3.038
Chapter 65 15/03/15 3.032
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.035
Chapter 62 15/03/15 3.036
Chapter 61 15/03/15 3.035
Chapter 61 15/03/15 3.042
Chapter 60 15/03/15 3.037
Chapter 59 15/03/15 3.040
Chapter 58 15/03/15 3.043
Chapter 57 15/03/15 3.035
Chapter 56 15/03/15 3.039
Chapter 55 15/03/15 3.038
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.039
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.028
Chapter 49 15/03/15 3.038
Chapter 48 15/03/15 3.037
Chapter 47 15/03/15 3.044
Chapter 46 15/03/15 3.044
Chapter 45 15/03/15 3.047
Chapter 44 15/03/15 3.044
Chapter 43 15/03/15 3.039
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 41 15/03/15 3.048
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.043
Chapter 38 15/03/15 3.040
Chapter 37 15/03/15 3.043
Chapter 35 15/03/15 3.044
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.042
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.042
Chapter 29 15/03/15 3.036
Chapter 28 15/03/15 3.042
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.043
Chapter 25 15/03/15 3.045
Chapter 24 15/03/15 3.038
Chapter 23 15/03/15 3.045
Chapter 22 15/03/15 3.037
Chapter 21 15/03/15 3.038
Chapter 20 15/03/15 3.044
Chapter 19 15/03/15 3.038
Chapter 18 15/03/15 3.036
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.046
Chapter 14 15/03/15 3.047
Chapter 13 15/03/15 3.045
Chapter 12 15/03/15 3.044
Chapter 11 15/03/15 3.046
Chapter 10 15/03/15 3.045
Chapter 9 15/03/15 3.044
Chapter 8 15/03/15 3.038
Chapter 7 15/03/15 3.043
Chapter 6 15/03/15 3.037
Chapter 5 15/03/15 3.044
Chapter 4 15/03/15 3.036
Chapter 3 15/03/15 3.048
Chapter 2 15/03/15 3.044
Chapter 1 15/03/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch