Bowling King

Bowling King
Lượt xem: 9.760
Nội dung

Một cậu bé đầy cá tính, chỉ vì ra tay nghĩa hiệp cứu “mỹ nhân” đã vô tình bước vào con đường của một đấu thủ Bowling chuyên nghiệp. Liệu với năng khiếu bẩm sinh cộng với một ý chí sắt đá, cậu có đi hết con đường mình đã chọn, trở thành một “Bowling King” chính hiệu hay không? Một câu chuyện cực kỳ hài hước và không kém phần hấp dẫn với những trận đấu Bowling đỉnh cao.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 164 15/03/15 3.111
Chapter 163 15/03/15 3.077
Chapter 162 15/03/15 3.072
Chapter 161 15/03/15 3.040
Chapter 160 15/03/15 3.039
Chapter 159 15/03/15 3.030
Chapter 158 15/03/15 3.032
Chapter 157 15/03/15 3.034
Chapter 156 15/03/15 3.030
Chapter 155 15/03/15 3.031
Chapter 154 15/03/15 3.035
Chapter 153 15/03/15 3.036
Chapter 152 15/03/15 3.032
Chapter 149 15/03/15 3.033
Chapter 148 15/03/15 3.043
Chapter 147 15/03/15 3.035
Chapter 146 15/03/15 3.037
Chapter 145 15/03/15 3.035
Chapter 144 15/03/15 3.039
Chapter 143 15/03/15 3.034
Chapter 142 15/03/15 3.037
Chapter 141 15/03/15 3.034
Chapter 140 15/03/15 3.032
Chapter 139 15/03/15 3.037
Chapter 138 15/03/15 3.030
Chapter 136 15/03/15 3.038
Chapter 135 15/03/15 3.036
Chapter 134 15/03/15 3.035
Chapter 133 15/03/15 3.047
Chapter 132 15/03/15 3.036
Chapter 131 15/03/15 3.037
Chapter 130 15/03/15 3.040
Chapter 129 15/03/15 3.032
Chapter 128 15/03/15 3.033
Chapter 127 15/03/15 3.029
Chapter 126 15/03/15 3.034
Chapter 125 15/03/15 3.038
Chapter 124 15/03/15 3.042
Chapter 123 15/03/15 3.041
Chapter 122 15/03/15 3.040
Chapter 121 15/03/15 3.040
Chapter 120 15/03/15 3.037
Chapter 119 15/03/15 3.032
Chapter 118 15/03/15 3.036
Chapter 117 15/03/15 3.031
Chapter 116 15/03/15 3.032
Chapter 115 15/03/15 3.033
Chapter 114 15/03/15 3.041
Chapter 113 15/03/15 3.039
Chapter 112 15/03/15 3.029
Chapter 111 15/03/15 3.037
Chapter 110 15/03/15 3.031
Chapter 109 15/03/15 3.032
Chapter 108 15/03/15 3.039
Chapter 107 15/03/15 3.034
Chapter 106 15/03/15 3.034
Chapter 105 15/03/15 3.033
Chapter 104 15/03/15 3.035
Chapter 103 15/03/15 3.037
Chapter 102 15/03/15 3.048
Chapter 101 15/03/15 3.034
Chapter 100 15/03/15 3.040
Chapter 99 15/03/15 3.039
Chapter 98 15/03/15 3.040
Chapter 97 15/03/15 3.041
Chapter 96 15/03/15 3.036
Chapter 95 15/03/15 3.043
Chapter 94 15/03/15 3.041
Chapter 93 15/03/15 3.041
Chapter 92 15/03/15 3.037
Chapter 91 15/03/15 3.036
Chapter 90 15/03/15 3.037
Chapter 89 15/03/15 3.043
Chapter 88 15/03/15 3.040
Chapter 87 15/03/15 3.042
Chapter 86 15/03/15 3.038
Chapter 85 15/03/15 3.040
Chapter 84 15/03/15 3.042
Chapter 83 15/03/15 3.036
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.036
Chapter 80 15/03/15 3.039
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.044
Chapter 77 15/03/15 3.048
Chapter 76 15/03/15 3.040
Chapter 75 15/03/15 3.041
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.042
Chapter 71 15/03/15 3.036
Chapter 70 15/03/15 3.043
Chapter 69 15/03/15 3.034
Chapter 68 15/03/15 3.042
Chapter 67 15/03/15 3.036
Chapter 66 15/03/15 3.044
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.041
Chapter 61 15/03/15 3.040
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.042
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.051
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.045
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.047
Chapter 53 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.047
Chapter 50 15/03/15 3.034
Chapter 49 15/03/15 3.042
Chapter 48 15/03/15 3.042
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.049
Chapter 45 15/03/15 3.052
Chapter 44 15/03/15 3.049
Chapter 43 15/03/15 3.045
Chapter 42 15/03/15 3.053
Chapter 41 15/03/15 3.055
Chapter 40 15/03/15 3.059
Chapter 39 15/03/15 3.047
Chapter 38 15/03/15 3.049
Chapter 37 15/03/15 3.049
Chapter 35 15/03/15 3.050
Chapter 34 15/03/15 3.049
Chapter 33 15/03/15 3.055
Chapter 32 15/03/15 3.048
Chapter 31 15/03/15 3.052
Chapter 30 15/03/15 3.048
Chapter 29 15/03/15 3.040
Chapter 28 15/03/15 3.050
Chapter 27 15/03/15 3.045
Chapter 26 15/03/15 3.048
Chapter 25 15/03/15 3.053
Chapter 24 15/03/15 3.045
Chapter 23 15/03/15 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.042
Chapter 21 15/03/15 3.043
Chapter 20 15/03/15 3.050
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.041
Chapter 17 15/03/15 3.044
Chapter 16 15/03/15 3.050
Chapter 15 15/03/15 3.051
Chapter 14 15/03/15 3.054
Chapter 13 15/03/15 3.051
Chapter 12 15/03/15 3.051
Chapter 11 15/03/15 3.054
Chapter 10 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.051
Chapter 8 15/03/15 3.046
Chapter 7 15/03/15 3.049
Chapter 6 15/03/15 3.042
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.043
Chapter 3 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.053
Chapter 1 15/03/15 3.056
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch