B't X

B't X
Nội dung

Hai anh em đại hùng và đại dương mồ côi cha mẹ, ước mơ trở thành những người tự tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. anh em chia tay nhau mỗi người 1 ngã, sau này Đại Dương là 1 giáo sư kỳ tài sáng chói, còn đại hùng thì được liên hoa do cảm phục lòng nhân ái mà truyền hết tất cả tinh hoa kỹ thuật hiện đại cho cậu. Nhưng vương quốc cơ giới âm mưu bắt cóc đại dương để phục vụ mưu đồ xấu xa. Đại hùng đã lên đường cùng với sự giúp BT’X,

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63 15/03/15 3.057
Chapter 62 15/03/15 3.054
Chapter 61 15/03/15 3.049
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.033
Chapter 58 15/03/15 3.033
Chapter 57 15/03/15 3.037
Chapter 56 15/03/15 3.049
Chapter 55 15/03/15 3.043
Chapter 54 15/03/15 3.033
Chapter 53 15/03/15 3.039
Chapter 52 15/03/15 3.032
Chapter 51 15/03/15 3.034
Chapter 50 15/03/15 3.034
Chapter 49 15/03/15 3.043
Chapter 48 15/03/15 3.038
Chapter 47 15/03/15 3.035
Chapter 46 15/03/15 3.042
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.065
Chapter 43 15/03/15 3.046
Chapter 42 15/03/15 3.032
Chapter 41 15/03/15 3.037
Chapter 40 15/03/15 3.050
Chapter 39 15/03/15 3.050
Chapter 38 15/03/15 3.046
Chapter 37 15/03/15 3.032
Chapter 36 15/03/15 3.059
Chapter 35 15/03/15 3.046
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.046
Chapter 32 15/03/15 3.052
Chapter 31 15/03/15 3.038
Chapter 30 15/03/15 3.045
Chapter 29 15/03/15 3.038
Chapter 28 15/03/15 3.033
Chapter 27 15/03/15 3.042
Chapter 26 15/03/15 3.034
Chapter 25 15/03/15 3.038
Chapter 24 15/03/15 3.043
Chapter 23 15/03/15 3.034
Chapter 22 15/03/15 3.038
Chapter 21 15/03/15 3.033
Chapter 20 15/03/15 3.037
Chapter 19 15/03/15 3.047
Chapter 18 15/03/15 3.030
Chapter 17 15/03/15 3.030
Chapter 16 15/03/15 3.030
Chapter 15 15/03/15 3.028
Chapter 14 15/03/15 3.031
Chapter 13 15/03/15 3.030
Chapter 12 15/03/15 3.031
Chapter 11 15/03/15 3.054
Chapter 10 15/03/15 3.033
Chapter 9 15/03/15 3.032
Chapter 8 15/03/15 3.032
Chapter 7 15/03/15 3.034
Chapter 6 15/03/15 3.032
Chapter 5 15/03/15 3.035
Chapter 4 15/03/15 3.030
Chapter 3 15/03/15 3.035
Chapter 2 15/03/15 3.040
Chapter 1 15/03/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch