Btooom!

Btooom!
Btooom! Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một pro game online cứ nghĩ mình vô đối, nhưng khi chính mình bị đưa vào trong game thì anh ta có làm nên chuyện không?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 88 1 ngày trước 3.422
Chapter 87 06/10/16 3.626
Chapter 86 02/06/16 4.112
Chapter 85 29/05/16 4.031
Chapter 84 25/11/15 4.171
Chapter 83 23/09/15 3.451
Chapter 82 13/08/15 3.383
Chapter 81 05/08/15 3.296
Chapter 80 21/07/15 3.338
Chapter 79 14/07/15 3.300
Chapter 78 29/06/15 3.297
Chapter 77 12/06/15 3.238
Chapter 76 20/05/15 3.236
Chapter 75 15/05/15 3.231
Chapter 74 02/04/15 3.220
Chapter 73 18/03/15 3.205
Chapter 72 17/03/15 3.199
Chapter 71 17/03/15 3.199
Chapter 70 15/03/15 3.230
Chapter 69 15/03/15 3.196
Chapter 68 15/03/15 3.209
Chapter 67 15/03/15 3.230
Chapter 66 15/03/15 3.211
Chapter 65 15/03/15 3.221
Chapter 64 15/03/15 3.220
Chapter 63 15/03/15 3.205
Chapter 62 15/03/15 3.242
Chapter 61 15/03/15 3.249
Chapter 60 15/03/15 3.225
Chapter 59 15/03/15 3.215
Chapter 58 15/03/15 3.209
Chapter 57 15/03/15 3.241
Chapter 56 15/03/15 3.204
Chapter 55 15/03/15 3.248
Chapter 54 15/03/15 3.221
Chapter 53 15/03/15 3.227
Chapter 52 15/03/15 3.221
Chapter 51 15/03/15 3.236
Chapter 50 15/03/15 3.281
Chapter 49 15/03/15 3.201
Chapter 48 15/03/15 3.207
Chapter 47 15/03/15 3.187
Chapter 46 15/03/15 3.197
Chapter 45 15/03/15 3.213
Chapter 44 15/03/15 3.208
Chapter 43 15/03/15 3.199
Chapter 42 15/03/15 3.224
Chapter 41 15/03/15 3.198
Chapter 40 15/03/15 3.209
Chapter 39 15/03/15 3.192
Chapter 38 15/03/15 3.206
Chapter 37 15/03/15 3.197
Chapter 36 15/03/15 3.207
Chapter 35 15/03/15 3.222
Chapter 34 15/03/15 3.204
Chapter 33 15/03/15 3.215
Chapter 32 15/03/15 3.218
Chapter 31 15/03/15 3.201
Chapter 30 15/03/15 3.195
Chapter 29 15/03/15 3.210
Chapter 28 15/03/15 3.199
Chapter 27 15/03/15 3.197
Chapter 26 15/03/15 3.201
Chapter 25 15/03/15 3.222
Chapter 24 15/03/15 3.205
Chapter 23 15/03/15 3.200
Chapter 22 15/03/15 3.196
Chapter 21 15/03/15 3.209
Chapter 20 15/03/15 3.230
Chapter 19 15/03/15 3.210
Chapter 18 15/03/15 3.201
Chapter 17 15/03/15 3.203
Chapter 16 15/03/15 3.208
Chapter 15 15/03/15 3.219
Chapter 14 15/03/15 3.226
Chapter 13 15/03/15 3.234
Chapter 12 15/03/15 3.214
Chapter 11 15/03/15 3.206
Chapter 10 15/03/15 3.224
Chapter 9 15/03/15 3.225
Chapter 8 15/03/15 3.213
Chapter 7 15/03/15 3.232
Chapter 6 15/03/15 3.234
Chapter 5 15/03/15 3.248
Chapter 4 15/03/15 3.238
Chapter 3 15/03/15 3.247
Chapter 2 15/03/15 3.275
Chapter 1 15/03/15 3.431
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch