B'TX – Người X

B'TX – Người X
Lượt xem: 8.831
Nội dung

Hai anh em đại hùng và đại dương mồ côi cha mẹ, ước mơ trở thành những người tự tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. anh em chia tay nhau mỗi người 1 ngã, sau này Đại Dương là 1 giáo sư kỳ tài sáng chói, còn đại hùng thì được liên hoa do cảm phục lòng nhân ái mà truyền hết tất cả tinh hoa kỹ thuật hiện đại cho cậu. Nhưng vương quốc cơ giới âm mưu bắt cóc đại dương để phục vụ mưu đồ xấu xa. Đại hùng đã lên đường cùng với sự giúp BT’X.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63 17/03/15 3.223
Chapter 62 17/03/15 3.114
Chapter 61 17/03/15 3.111
Chapter 60 17/03/15 3.094
Chapter 59 17/03/15 3.078
Chapter 58 17/03/15 3.081
Chapter 57 17/03/15 3.125
Chapter 56 17/03/15 3.118
Chapter 55 17/03/15 3.084
Chapter 54 17/03/15 3.086
Chapter 53 17/03/15 3.069
Chapter 52 17/03/15 3.074
Chapter 51 17/03/15 3.090
Chapter 50 17/03/15 3.100
Chapter 49 17/03/15 3.074
Chapter 48 17/03/15 3.074
Chapter 47 17/03/15 3.110
Chapter 46 17/03/15 3.079
Chapter 45 17/03/15 3.063
Chapter 44 17/03/15 3.113
Chapter 43 17/03/15 3.064
Chapter 42 17/03/15 3.085
Chapter 41 17/03/15 3.079
Chapter 40 17/03/15 3.095
Chapter 39 17/03/15 3.078
Chapter 38 17/03/15 3.075
Chapter 37 17/03/15 3.072
Chapter 36 17/03/15 3.090
Chapter 35 17/03/15 3.071
Chapter 34 17/03/15 3.071
Chapter 33 17/03/15 3.093
Chapter 32 17/03/15 3.081
Chapter 31 17/03/15 3.087
Chapter 30 17/03/15 3.080
Chapter 29 17/03/15 3.084
Chapter 28 17/03/15 3.113
Chapter 27 17/03/15 3.113
Chapter 26 17/03/15 3.108
Chapter 25 17/03/15 3.083
Chapter 24 17/03/15 3.061
Chapter 23 17/03/15 3.092
Chapter 22 17/03/15 3.086
Chapter 21 17/03/15 3.084
Chapter 20 17/03/15 3.095
Chapter 19 17/03/15 3.089
Chapter 18 17/03/15 3.095
Chapter 17 17/03/15 3.089
Chapter 16 17/03/15 3.120
Chapter 15 17/03/15 3.093
Chapter 14 17/03/15 3.088
Chapter 13 17/03/15 3.078
Chapter 12 17/03/15 3.080
Chapter 11 17/03/15 3.077
Chapter 10 17/03/15 3.095
Chapter 9 17/03/15 3.080
Chapter 8 17/03/15 3.101
Chapter 7 17/03/15 3.097
Chapter 6 17/03/15 3.089
Chapter 5 17/03/15 3.092
Chapter 4 17/03/15 3.125
Chapter 3 17/03/15 3.091
Chapter 2 17/03/15 3.101
Chapter 1 17/03/15 3.151
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch