B'TX – Người X

B'TX – Người X
Nội dung

Hai anh em đại hùng và đại dương mồ côi cha mẹ, ước mơ trở thành những người tự tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. anh em chia tay nhau mỗi người 1 ngã, sau này Đại Dương là 1 giáo sư kỳ tài sáng chói, còn đại hùng thì được liên hoa do cảm phục lòng nhân ái mà truyền hết tất cả tinh hoa kỹ thuật hiện đại cho cậu. Nhưng vương quốc cơ giới âm mưu bắt cóc đại dương để phục vụ mưu đồ xấu xa. Đại hùng đã lên đường cùng với sự giúp BT’X.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63 17/03/15 3.228
Chapter 62 17/03/15 3.116
Chapter 61 17/03/15 3.113
Chapter 60 17/03/15 3.097
Chapter 59 17/03/15 3.080
Chapter 58 17/03/15 3.083
Chapter 57 17/03/15 3.129
Chapter 56 17/03/15 3.121
Chapter 55 17/03/15 3.087
Chapter 54 17/03/15 3.089
Chapter 53 17/03/15 3.073
Chapter 52 17/03/15 3.077
Chapter 51 17/03/15 3.095
Chapter 50 17/03/15 3.106
Chapter 49 17/03/15 3.078
Chapter 48 17/03/15 3.078
Chapter 47 17/03/15 3.115
Chapter 46 17/03/15 3.083
Chapter 45 17/03/15 3.067
Chapter 44 17/03/15 3.120
Chapter 43 17/03/15 3.067
Chapter 42 17/03/15 3.089
Chapter 41 17/03/15 3.088
Chapter 40 17/03/15 3.100
Chapter 39 17/03/15 3.082
Chapter 38 17/03/15 3.080
Chapter 37 17/03/15 3.076
Chapter 36 17/03/15 3.096
Chapter 35 17/03/15 3.076
Chapter 34 17/03/15 3.076
Chapter 33 17/03/15 3.098
Chapter 32 17/03/15 3.085
Chapter 31 17/03/15 3.092
Chapter 30 17/03/15 3.085
Chapter 29 17/03/15 3.088
Chapter 28 17/03/15 3.117
Chapter 27 17/03/15 3.117
Chapter 26 17/03/15 3.114
Chapter 25 17/03/15 3.087
Chapter 24 17/03/15 3.068
Chapter 23 17/03/15 3.098
Chapter 22 17/03/15 3.089
Chapter 21 17/03/15 3.089
Chapter 20 17/03/15 3.101
Chapter 19 17/03/15 3.094
Chapter 18 17/03/15 3.100
Chapter 17 17/03/15 3.093
Chapter 16 17/03/15 3.124
Chapter 15 17/03/15 3.097
Chapter 14 17/03/15 3.093
Chapter 13 17/03/15 3.084
Chapter 12 17/03/15 3.084
Chapter 11 17/03/15 3.081
Chapter 10 17/03/15 3.101
Chapter 9 17/03/15 3.086
Chapter 8 17/03/15 3.103
Chapter 7 17/03/15 3.100
Chapter 6 17/03/15 3.093
Chapter 5 17/03/15 3.095
Chapter 4 17/03/15 3.129
Chapter 3 17/03/15 3.093
Chapter 2 17/03/15 3.103
Chapter 1 17/03/15 3.154
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch