Captain Tsubasa World Youth - Hậu Tsubasa

Captain Tsubasa World Youth - Hậu Tsubasa
Lượt xem: 6.222
Nội dung

Phần tiếp theo của Tsubasa.

Kể về chuyến hành trình tìm đến ngôi vô địch thanh niên thế giới mà đội nhật đạt được.

Phần này có sự xuất hiện của Shingo - nhân vật mới -

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 29 15/03/15 3.144
Chapter 28 15/03/15 3.087
Chapter 27 15/03/15 3.092
Chapter 26 15/03/15 3.063
Chapter 25.2 15/03/15 3.059
Chapter 25.1 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.058
Chapter 23.2 15/03/15 3.066
Chapter 23.1 15/03/15 3.044
Chapter 22.2 15/03/15 3.057
Chapter 22.1 15/03/15 3.059
Chapter 21 15/03/15 3.064
Chapter 20 15/03/15 3.049
Chapter 19 15/03/15 3.039
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.059
Chapter 16 15/03/15 3.041
Chapter 15.3 15/03/15 3.055
Chapter 15.2 15/03/15 3.054
Chapter 15.1 15/03/15 3.058
Chapter 14 15/03/15 3.061
Chapter 13 15/03/15 3.058
Chapter 12 15/03/15 3.066
Chapter 11 15/03/15 3.070
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.047
Chapter 8.3 15/03/15 3.052
Chapter 8.2 15/03/15 3.043
Chapter 8.1 15/03/15 3.060
Chapter 8: d 15/03/15 3.062
Chapter 7 15/03/15 3.073
Chapter 6 15/03/15 3.064
Chapter 5 15/03/15 3.047
Chapter 4.3 21/03/15 3.068
Chapter 4.2 21/03/15 3.058
Chapter 4.2 21/03/15 3.055
Chapter 4.1 21/03/15 3.048
Chapter 4.1 21/03/15 3.048
Chapter 4 15/03/15 3.061
Chapter 3.3 21/03/15 3.056
Chapter 3.2 21/03/15 3.066
Chapter 3.2 21/03/15 3.060
Chapter 3.1 21/03/15 3.070
Chapter 3.1 21/03/15 3.071
Chapter 3 15/03/15 3.068
Chapter 2.2 21/03/15 3.063
Chapter 2.2 21/03/15 3.057
Chapter 2.1 21/03/15 3.062
Chapter 2.1 21/03/15 3.084
Chapter 2 15/03/15 3.096
Chapter 1 15/03/15 3.122
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch