CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN

CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN
Lượt xem: 19.544
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 26/08/15 3.334
Chapter 159 26/08/15 3.169
Chapter 158 19/05/15 3.154
Chapter 157 19/05/15 3.108
Chapter 156 19/05/15 3.100
Chapter 154 19/05/15 3.087
Chapter 153 19/05/15 3.090
Chapter 152 19/05/15 3.094
Chapter 151 19/05/15 3.106
Chapter 150 19/05/15 3.093
Chapter 149 19/05/15 3.087
Chapter 148 19/05/15 3.098
Chapter 147 19/05/15 3.121
Chapter 146 19/05/15 3.094
Chapter 145 19/05/15 3.112
Chapter 144 19/05/15 3.085
Chapter 143 19/05/15 3.099
Chapter 142 19/05/15 3.100
Chapter 141 19/05/15 3.135
Chapter 140 19/05/15 3.115
Chapter 139 19/05/15 3.102
Chapter 138 19/05/15 3.089
Chapter 137 19/05/15 3.090
Chapter 136 19/05/15 3.092
Chapter 135 19/05/15 3.083
Chapter 134 19/05/15 3.093
Chapter 133 19/05/15 3.101
Chapter 132 19/05/15 3.134
Chapter 131 19/05/15 3.104
Chapter 130 19/05/15 3.103
Chapter 129 19/05/15 3.088
Chapter 128 19/05/15 3.083
Chapter 127 19/05/15 3.086
Chapter 126 19/05/15 3.079
Chapter 125 19/05/15 3.112
Chapter 124 19/05/15 3.078
Chapter 123 19/05/15 3.105
Chapter 122 19/05/15 3.084
Chapter 121 19/05/15 3.093
Chapter 120 19/05/15 3.103
Chapter 119 19/05/15 3.078
Chapter 118 19/05/15 3.073
Chapter 117 19/05/15 3.079
Chapter 116 19/05/15 3.085
Chapter 115 19/05/15 3.099
Chapter 114 19/05/15 3.065
Chapter 113 19/05/15 3.076
Chapter 112 19/05/15 3.087
Chapter 111 19/05/15 3.074
Chapter 110 19/05/15 3.092
Chapter 109 19/05/15 3.081
Chapter 108 19/05/15 3.094
Chapter 107 19/05/15 3.086
Chapter 106 19/05/15 3.078
Chapter 105 19/05/15 3.084
Chapter 104 19/05/15 3.076
Chapter 103 19/05/15 3.083
Chapter 102 19/05/15 3.078
Chapter 101 19/05/15 3.073
Chapter 100 19/05/15 3.117
Chapter 99 19/05/15 3.118
Chapter 98 19/05/15 3.117
Chapter 97 19/05/15 3.122
Chapter 96 19/05/15 3.106
Chapter 95 19/05/15 3.081
Chapter 94 19/05/15 3.118
Chapter 93 19/05/15 3.115
Chapter 92 19/05/15 3.074
Chapter 91 19/05/15 3.123
Chapter 90 19/05/15 3.111
Chapter 89 19/05/15 3.094
Chapter 88 19/05/15 3.097
Chapter 87 19/05/15 3.057
Chapter 86 19/05/15 3.093
Chapter 85 19/05/15 3.098
Chapter 84 19/05/15 3.074
Chapter 83 19/05/15 3.117
Chapter 82 19/05/15 3.114
Chapter 81 19/05/15 3.105
Chapter 80 19/05/15 3.123
Chapter 79 19/05/15 3.111
Chapter 78 19/05/15 3.102
Chapter 77 19/05/15 3.109
Chapter 76 19/05/15 3.105
Chapter 75 19/05/15 3.098
Chapter 74 19/05/15 3.098
Chapter 73 19/05/15 3.095
Chapter 72 19/05/15 3.088
Chapter 71 19/05/15 3.099
Chapter 70 19/05/15 3.106
Chapter 69 19/05/15 3.099
Chapter 68 19/05/15 3.108
Chapter 67 19/05/15 3.095
Chapter 66 19/05/15 3.103
Chapter 65 19/05/15 3.105
Chapter 64 19/05/15 3.113
Chapter 63 19/05/15 3.056
Chapter 62 19/05/15 3.084
Chapter 61 19/05/15 3.090
Chapter 60 19/05/15 3.106
Chapter 59 19/05/15 3.107
Chapter 58 19/05/15 3.094
Chapter 57 19/05/15 3.084
Chapter 56 19/05/15 3.099
Chapter 55 19/05/15 3.081
Chapter 54 19/05/15 3.101
Chapter 53 19/05/15 3.087
Chapter 52 19/05/15 3.075
Chapter 51 19/05/15 3.101
Chapter 50 19/05/15 3.137
Chapter 49 19/05/15 3.104
Chapter 48 19/05/15 3.111
Chapter 47 19/05/15 3.088
Chapter 46 19/05/15 3.104
Chapter 45 19/05/15 3.102
Chapter 44 19/05/15 3.085
Chapter 43 19/05/15 3.092
Chapter 42 19/05/15 3.087
Chapter 41 19/05/15 3.103
Chapter 40 19/05/15 3.108
Chapter 39 19/05/15 3.090
Chapter 38 19/05/15 3.109
Chapter 37 19/05/15 3.099
Chapter 36 19/05/15 3.119
Chapter 35 19/05/15 3.082
Chapter 34 19/05/15 3.110
Chapter 33 19/05/15 3.099
Chapter 32 19/05/15 3.073
Chapter 31 19/05/15 3.228
Chapter 30 19/05/15 3.150
Chapter 29 19/05/15 3.071
Chapter 28 19/05/15 3.096
Chapter 27 19/05/15 3.086
Chapter 26 19/05/15 3.093
Chapter 25 19/05/15 3.104
Chapter 24 19/05/15 3.098
Chapter 23 19/05/15 3.111
Chapter 22 19/05/15 3.134
Chapter 21 19/05/15 3.110
Chapter 20 19/05/15 3.115
Chapter 19 19/05/15 3.064
Chapter 18 19/05/15 3.099
Chapter 17 19/05/15 3.095
Chapter 16 19/05/15 3.105
Chapter 15 19/05/15 3.073
Chapter 14 19/05/15 3.093
Chapter 13 19/05/15 3.088
Chapter 12 19/05/15 3.105
Chapter 11 19/05/15 3.079
Chapter 10 19/05/15 3.108
Chapter 9 19/05/15 3.132
Chapter 8 19/05/15 3.088
Chapter 7 19/05/15 3.101
Chapter 6 19/05/15 3.122
Chapter 5 19/05/15 3.139
Chapter 4 19/05/15 3.119
Chapter 3 19/05/15 3.152
Chapter 2 19/05/15 3.141
Chapter 1 19/05/15 3.546
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch