CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN

CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN
Lượt xem: 18.974
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 26/08/15 3.313
Chapter 159 26/08/15 3.165
Chapter 158 19/05/15 3.151
Chapter 157 19/05/15 3.104
Chapter 156 19/05/15 3.095
Chapter 154 19/05/15 3.082
Chapter 153 19/05/15 3.085
Chapter 152 19/05/15 3.088
Chapter 151 19/05/15 3.099
Chapter 150 19/05/15 3.086
Chapter 149 19/05/15 3.082
Chapter 148 19/05/15 3.091
Chapter 147 19/05/15 3.114
Chapter 146 19/05/15 3.092
Chapter 145 19/05/15 3.108
Chapter 144 19/05/15 3.080
Chapter 143 19/05/15 3.095
Chapter 142 19/05/15 3.095
Chapter 141 19/05/15 3.130
Chapter 140 19/05/15 3.112
Chapter 139 19/05/15 3.098
Chapter 138 19/05/15 3.085
Chapter 137 19/05/15 3.086
Chapter 136 19/05/15 3.089
Chapter 135 19/05/15 3.080
Chapter 134 19/05/15 3.089
Chapter 133 19/05/15 3.097
Chapter 132 19/05/15 3.129
Chapter 131 19/05/15 3.100
Chapter 130 19/05/15 3.099
Chapter 129 19/05/15 3.085
Chapter 128 19/05/15 3.079
Chapter 127 19/05/15 3.083
Chapter 126 19/05/15 3.077
Chapter 125 19/05/15 3.109
Chapter 124 19/05/15 3.076
Chapter 123 19/05/15 3.102
Chapter 122 19/05/15 3.081
Chapter 121 19/05/15 3.090
Chapter 120 19/05/15 3.100
Chapter 119 19/05/15 3.074
Chapter 118 19/05/15 3.071
Chapter 117 19/05/15 3.076
Chapter 116 19/05/15 3.083
Chapter 115 19/05/15 3.095
Chapter 114 19/05/15 3.062
Chapter 113 19/05/15 3.074
Chapter 112 19/05/15 3.084
Chapter 111 19/05/15 3.071
Chapter 110 19/05/15 3.089
Chapter 109 19/05/15 3.078
Chapter 108 19/05/15 3.091
Chapter 107 19/05/15 3.083
Chapter 106 19/05/15 3.075
Chapter 105 19/05/15 3.081
Chapter 104 19/05/15 3.074
Chapter 103 19/05/15 3.080
Chapter 102 19/05/15 3.075
Chapter 101 19/05/15 3.070
Chapter 100 19/05/15 3.114
Chapter 99 19/05/15 3.116
Chapter 98 19/05/15 3.114
Chapter 97 19/05/15 3.120
Chapter 96 19/05/15 3.105
Chapter 95 19/05/15 3.078
Chapter 94 19/05/15 3.115
Chapter 93 19/05/15 3.113
Chapter 92 19/05/15 3.071
Chapter 91 19/05/15 3.120
Chapter 90 19/05/15 3.106
Chapter 89 19/05/15 3.091
Chapter 88 19/05/15 3.093
Chapter 87 19/05/15 3.054
Chapter 86 19/05/15 3.092
Chapter 85 19/05/15 3.096
Chapter 84 19/05/15 3.071
Chapter 83 19/05/15 3.111
Chapter 82 19/05/15 3.111
Chapter 81 19/05/15 3.102
Chapter 80 19/05/15 3.119
Chapter 79 19/05/15 3.108
Chapter 78 19/05/15 3.099
Chapter 77 19/05/15 3.106
Chapter 76 19/05/15 3.101
Chapter 75 19/05/15 3.096
Chapter 74 19/05/15 3.096
Chapter 73 19/05/15 3.093
Chapter 72 19/05/15 3.086
Chapter 71 19/05/15 3.096
Chapter 70 19/05/15 3.102
Chapter 69 19/05/15 3.095
Chapter 68 19/05/15 3.101
Chapter 67 19/05/15 3.091
Chapter 66 19/05/15 3.101
Chapter 65 19/05/15 3.102
Chapter 64 19/05/15 3.108
Chapter 63 19/05/15 3.054
Chapter 62 19/05/15 3.080
Chapter 61 19/05/15 3.086
Chapter 60 19/05/15 3.102
Chapter 59 19/05/15 3.104
Chapter 58 19/05/15 3.090
Chapter 57 19/05/15 3.080
Chapter 56 19/05/15 3.096
Chapter 55 19/05/15 3.078
Chapter 54 19/05/15 3.099
Chapter 53 19/05/15 3.084
Chapter 52 19/05/15 3.072
Chapter 51 19/05/15 3.097
Chapter 50 19/05/15 3.130
Chapter 49 19/05/15 3.100
Chapter 48 19/05/15 3.106
Chapter 47 19/05/15 3.085
Chapter 46 19/05/15 3.101
Chapter 45 19/05/15 3.098
Chapter 44 19/05/15 3.081
Chapter 43 19/05/15 3.087
Chapter 42 19/05/15 3.082
Chapter 41 19/05/15 3.099
Chapter 40 19/05/15 3.104
Chapter 39 19/05/15 3.086
Chapter 38 19/05/15 3.106
Chapter 37 19/05/15 3.097
Chapter 36 19/05/15 3.114
Chapter 35 19/05/15 3.078
Chapter 34 19/05/15 3.108
Chapter 33 19/05/15 3.098
Chapter 32 19/05/15 3.071
Chapter 31 19/05/15 3.226
Chapter 30 19/05/15 3.148
Chapter 29 19/05/15 3.070
Chapter 28 19/05/15 3.094
Chapter 27 19/05/15 3.085
Chapter 26 19/05/15 3.091
Chapter 25 19/05/15 3.101
Chapter 24 19/05/15 3.096
Chapter 23 19/05/15 3.109
Chapter 22 19/05/15 3.130
Chapter 21 19/05/15 3.107
Chapter 20 19/05/15 3.110
Chapter 19 19/05/15 3.062
Chapter 18 19/05/15 3.093
Chapter 17 19/05/15 3.092
Chapter 16 19/05/15 3.103
Chapter 15 19/05/15 3.070
Chapter 14 19/05/15 3.089
Chapter 13 19/05/15 3.085
Chapter 12 19/05/15 3.103
Chapter 11 19/05/15 3.077
Chapter 10 19/05/15 3.105
Chapter 9 19/05/15 3.130
Chapter 8 19/05/15 3.085
Chapter 7 19/05/15 3.099
Chapter 6 19/05/15 3.119
Chapter 5 19/05/15 3.135
Chapter 4 19/05/15 3.116
Chapter 3 19/05/15 3.149
Chapter 2 19/05/15 3.137
Chapter 1 19/05/15 3.525
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch