CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN

CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN
Lượt xem: 16.426
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 26/08/15 3.271
Chapter 159 26/08/15 3.145
Chapter 158 19/05/15 3.130
Chapter 157 19/05/15 3.085
Chapter 156 19/05/15 3.077
Chapter 154 19/05/15 3.068
Chapter 153 19/05/15 3.066
Chapter 152 19/05/15 3.068
Chapter 151 19/05/15 3.077
Chapter 150 19/05/15 3.069
Chapter 149 19/05/15 3.066
Chapter 148 19/05/15 3.074
Chapter 147 19/05/15 3.092
Chapter 146 19/05/15 3.072
Chapter 145 19/05/15 3.092
Chapter 144 19/05/15 3.064
Chapter 143 19/05/15 3.073
Chapter 142 19/05/15 3.077
Chapter 141 19/05/15 3.107
Chapter 140 19/05/15 3.088
Chapter 139 19/05/15 3.077
Chapter 138 19/05/15 3.066
Chapter 137 19/05/15 3.070
Chapter 136 19/05/15 3.069
Chapter 135 19/05/15 3.064
Chapter 134 19/05/15 3.071
Chapter 133 19/05/15 3.079
Chapter 132 19/05/15 3.105
Chapter 131 19/05/15 3.080
Chapter 130 19/05/15 3.080
Chapter 129 19/05/15 3.067
Chapter 128 19/05/15 3.060
Chapter 127 19/05/15 3.066
Chapter 126 19/05/15 3.061
Chapter 125 19/05/15 3.088
Chapter 124 19/05/15 3.058
Chapter 123 19/05/15 3.084
Chapter 122 19/05/15 3.062
Chapter 121 19/05/15 3.071
Chapter 120 19/05/15 3.077
Chapter 119 19/05/15 3.056
Chapter 118 19/05/15 3.050
Chapter 117 19/05/15 3.058
Chapter 116 19/05/15 3.068
Chapter 115 19/05/15 3.077
Chapter 114 19/05/15 3.048
Chapter 113 19/05/15 3.058
Chapter 112 19/05/15 3.066
Chapter 111 19/05/15 3.055
Chapter 110 19/05/15 3.074
Chapter 109 19/05/15 3.061
Chapter 108 19/05/15 3.066
Chapter 107 19/05/15 3.066
Chapter 106 19/05/15 3.061
Chapter 105 19/05/15 3.064
Chapter 104 19/05/15 3.056
Chapter 103 19/05/15 3.064
Chapter 102 19/05/15 3.058
Chapter 101 19/05/15 3.055
Chapter 100 19/05/15 3.096
Chapter 99 19/05/15 3.100
Chapter 98 19/05/15 3.097
Chapter 97 19/05/15 3.102
Chapter 96 19/05/15 3.090
Chapter 95 19/05/15 3.060
Chapter 94 19/05/15 3.096
Chapter 93 19/05/15 3.097
Chapter 92 19/05/15 3.053
Chapter 91 19/05/15 3.102
Chapter 90 19/05/15 3.090
Chapter 89 19/05/15 3.075
Chapter 88 19/05/15 3.079
Chapter 87 19/05/15 3.041
Chapter 86 19/05/15 3.079
Chapter 85 19/05/15 3.080
Chapter 84 19/05/15 3.053
Chapter 83 19/05/15 3.094
Chapter 82 19/05/15 3.092
Chapter 81 19/05/15 3.084
Chapter 80 19/05/15 3.095
Chapter 79 19/05/15 3.092
Chapter 78 19/05/15 3.084
Chapter 77 19/05/15 3.091
Chapter 76 19/05/15 3.085
Chapter 75 19/05/15 3.083
Chapter 74 19/05/15 3.084
Chapter 73 19/05/15 3.080
Chapter 72 19/05/15 3.072
Chapter 71 19/05/15 3.084
Chapter 70 19/05/15 3.087
Chapter 69 19/05/15 3.082
Chapter 68 19/05/15 3.090
Chapter 67 19/05/15 3.081
Chapter 66 19/05/15 3.088
Chapter 65 19/05/15 3.091
Chapter 64 19/05/15 3.094
Chapter 63 19/05/15 3.044
Chapter 62 19/05/15 3.066
Chapter 61 19/05/15 3.072
Chapter 60 19/05/15 3.089
Chapter 59 19/05/15 3.093
Chapter 58 19/05/15 3.080
Chapter 57 19/05/15 3.069
Chapter 56 19/05/15 3.084
Chapter 55 19/05/15 3.061
Chapter 54 19/05/15 3.089
Chapter 53 19/05/15 3.073
Chapter 52 19/05/15 3.060
Chapter 51 19/05/15 3.087
Chapter 50 19/05/15 3.117
Chapter 49 19/05/15 3.090
Chapter 48 19/05/15 3.094
Chapter 47 19/05/15 3.075
Chapter 46 19/05/15 3.089
Chapter 45 19/05/15 3.086
Chapter 44 19/05/15 3.071
Chapter 43 19/05/15 3.076
Chapter 42 19/05/15 3.071
Chapter 41 19/05/15 3.086
Chapter 40 19/05/15 3.091
Chapter 39 19/05/15 3.074
Chapter 38 19/05/15 3.091
Chapter 37 19/05/15 3.082
Chapter 36 19/05/15 3.089
Chapter 35 19/05/15 3.058
Chapter 34 19/05/15 3.095
Chapter 33 19/05/15 3.086
Chapter 32 19/05/15 3.058
Chapter 31 19/05/15 3.205
Chapter 30 19/05/15 3.131
Chapter 29 19/05/15 3.057
Chapter 28 19/05/15 3.080
Chapter 27 19/05/15 3.075
Chapter 26 19/05/15 3.079
Chapter 25 19/05/15 3.090
Chapter 24 19/05/15 3.086
Chapter 23 19/05/15 3.100
Chapter 22 19/05/15 3.116
Chapter 21 19/05/15 3.098
Chapter 20 19/05/15 3.096
Chapter 19 19/05/15 3.052
Chapter 18 19/05/15 3.083
Chapter 17 19/05/15 3.084
Chapter 16 19/05/15 3.093
Chapter 15 19/05/15 3.059
Chapter 14 19/05/15 3.078
Chapter 13 19/05/15 3.076
Chapter 12 19/05/15 3.092
Chapter 11 19/05/15 3.065
Chapter 10 19/05/15 3.096
Chapter 9 19/05/15 3.111
Chapter 8 19/05/15 3.072
Chapter 7 19/05/15 3.090
Chapter 6 19/05/15 3.107
Chapter 5 19/05/15 3.119
Chapter 4 19/05/15 3.102
Chapter 3 19/05/15 3.131
Chapter 2 19/05/15 3.115
Chapter 1 19/05/15 3.442
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch