CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN

CELESTIAL DESTROYER - TRU TIÊN
Lượt xem: 17.674
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 26/08/15 3.292
Chapter 159 26/08/15 3.153
Chapter 158 19/05/15 3.142
Chapter 157 19/05/15 3.094
Chapter 156 19/05/15 3.086
Chapter 154 19/05/15 3.076
Chapter 153 19/05/15 3.076
Chapter 152 19/05/15 3.081
Chapter 151 19/05/15 3.090
Chapter 150 19/05/15 3.080
Chapter 149 19/05/15 3.076
Chapter 148 19/05/15 3.083
Chapter 147 19/05/15 3.102
Chapter 146 19/05/15 3.080
Chapter 145 19/05/15 3.099
Chapter 144 19/05/15 3.073
Chapter 143 19/05/15 3.081
Chapter 142 19/05/15 3.085
Chapter 141 19/05/15 3.118
Chapter 140 19/05/15 3.098
Chapter 139 19/05/15 3.086
Chapter 138 19/05/15 3.075
Chapter 137 19/05/15 3.077
Chapter 136 19/05/15 3.078
Chapter 135 19/05/15 3.071
Chapter 134 19/05/15 3.080
Chapter 133 19/05/15 3.087
Chapter 132 19/05/15 3.117
Chapter 131 19/05/15 3.089
Chapter 130 19/05/15 3.088
Chapter 129 19/05/15 3.076
Chapter 128 19/05/15 3.070
Chapter 127 19/05/15 3.074
Chapter 126 19/05/15 3.069
Chapter 125 19/05/15 3.098
Chapter 124 19/05/15 3.067
Chapter 123 19/05/15 3.093
Chapter 122 19/05/15 3.073
Chapter 121 19/05/15 3.084
Chapter 120 19/05/15 3.088
Chapter 119 19/05/15 3.065
Chapter 118 19/05/15 3.061
Chapter 117 19/05/15 3.067
Chapter 116 19/05/15 3.075
Chapter 115 19/05/15 3.086
Chapter 114 19/05/15 3.054
Chapter 113 19/05/15 3.065
Chapter 112 19/05/15 3.076
Chapter 111 19/05/15 3.063
Chapter 110 19/05/15 3.080
Chapter 109 19/05/15 3.068
Chapter 108 19/05/15 3.083
Chapter 107 19/05/15 3.075
Chapter 106 19/05/15 3.067
Chapter 105 19/05/15 3.072
Chapter 104 19/05/15 3.065
Chapter 103 19/05/15 3.072
Chapter 102 19/05/15 3.066
Chapter 101 19/05/15 3.062
Chapter 100 19/05/15 3.105
Chapter 99 19/05/15 3.107
Chapter 98 19/05/15 3.106
Chapter 97 19/05/15 3.111
Chapter 96 19/05/15 3.097
Chapter 95 19/05/15 3.069
Chapter 94 19/05/15 3.107
Chapter 93 19/05/15 3.105
Chapter 92 19/05/15 3.061
Chapter 91 19/05/15 3.111
Chapter 90 19/05/15 3.097
Chapter 89 19/05/15 3.082
Chapter 88 19/05/15 3.085
Chapter 87 19/05/15 3.047
Chapter 86 19/05/15 3.084
Chapter 85 19/05/15 3.086
Chapter 84 19/05/15 3.062
Chapter 83 19/05/15 3.102
Chapter 82 19/05/15 3.101
Chapter 81 19/05/15 3.092
Chapter 80 19/05/15 3.107
Chapter 79 19/05/15 3.100
Chapter 78 19/05/15 3.094
Chapter 77 19/05/15 3.099
Chapter 76 19/05/15 3.095
Chapter 75 19/05/15 3.090
Chapter 74 19/05/15 3.089
Chapter 73 19/05/15 3.085
Chapter 72 19/05/15 3.077
Chapter 71 19/05/15 3.089
Chapter 70 19/05/15 3.093
Chapter 69 19/05/15 3.088
Chapter 68 19/05/15 3.095
Chapter 67 19/05/15 3.085
Chapter 66 19/05/15 3.094
Chapter 65 19/05/15 3.094
Chapter 64 19/05/15 3.100
Chapter 63 19/05/15 3.047
Chapter 62 19/05/15 3.073
Chapter 61 19/05/15 3.080
Chapter 60 19/05/15 3.095
Chapter 59 19/05/15 3.098
Chapter 58 19/05/15 3.084
Chapter 57 19/05/15 3.073
Chapter 56 19/05/15 3.088
Chapter 55 19/05/15 3.070
Chapter 54 19/05/15 3.092
Chapter 53 19/05/15 3.075
Chapter 52 19/05/15 3.065
Chapter 51 19/05/15 3.089
Chapter 50 19/05/15 3.121
Chapter 49 19/05/15 3.093
Chapter 48 19/05/15 3.096
Chapter 47 19/05/15 3.076
Chapter 46 19/05/15 3.093
Chapter 45 19/05/15 3.090
Chapter 44 19/05/15 3.073
Chapter 43 19/05/15 3.078
Chapter 42 19/05/15 3.072
Chapter 41 19/05/15 3.090
Chapter 40 19/05/15 3.094
Chapter 39 19/05/15 3.078
Chapter 38 19/05/15 3.099
Chapter 37 19/05/15 3.091
Chapter 36 19/05/15 3.109
Chapter 35 19/05/15 3.071
Chapter 34 19/05/15 3.102
Chapter 33 19/05/15 3.093
Chapter 32 19/05/15 3.064
Chapter 31 19/05/15 3.216
Chapter 30 19/05/15 3.138
Chapter 29 19/05/15 3.064
Chapter 28 19/05/15 3.091
Chapter 27 19/05/15 3.082
Chapter 26 19/05/15 3.087
Chapter 25 19/05/15 3.096
Chapter 24 19/05/15 3.090
Chapter 23 19/05/15 3.104
Chapter 22 19/05/15 3.122
Chapter 21 19/05/15 3.103
Chapter 20 19/05/15 3.105
Chapter 19 19/05/15 3.058
Chapter 18 19/05/15 3.088
Chapter 17 19/05/15 3.088
Chapter 16 19/05/15 3.099
Chapter 15 19/05/15 3.066
Chapter 14 19/05/15 3.085
Chapter 13 19/05/15 3.081
Chapter 12 19/05/15 3.099
Chapter 11 19/05/15 3.073
Chapter 10 19/05/15 3.102
Chapter 9 19/05/15 3.124
Chapter 8 19/05/15 3.082
Chapter 7 19/05/15 3.096
Chapter 6 19/05/15 3.114
Chapter 5 19/05/15 3.128
Chapter 4 19/05/15 3.110
Chapter 3 19/05/15 3.140
Chapter 2 19/05/15 3.124
Chapter 1 19/05/15 3.489
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch