Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Lượt xem: 28.054
Chú Bé Rồng - Ryuuroden Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 266: Vương Bá lập quốc 16:17 15/08 3.685
Chapter 265: Tân sinh 19:28 18/07 3.648
Chapter 264 11:47 19/05 3.527
Chapter 263 09:57 08/04 3.430
Chapter 262 18:26 08/03 3.414
Chapter 261 09:46 12/02 3.499
Chapter 260 22:21 07/01 3.463
Chapter 259 12/12/15 3.484
Chapter 258 10/11/15 3.468
Chapter 257 08/10/15 3.470
Chapter 256 07/09/15 3.598
Chapter 255 10/08/15 3.413
Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 15/07/15 3.478
Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 22/06/15 3.237
Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 18/05/15 3.281
Chapter 251: Huyễn Thể 18/05/15 3.176
Chapter 250: Truy kích 18/05/15 3.192
Chapter 249: Nước bốc cháy 18/05/15 3.146
Chapter 248: Mưu lược 18/05/15 3.144
Chapter 247: Sức mạnh tối cường 18/05/15 3.150
Chapter 246: Thật giả 18/05/15 3.147
Chapter 245: Hoạt dược 18/05/15 3.132
Chapter 244: Cổ Vũ 18/05/15 3.131
Chapter 243: Chỉ huy 18/05/15 3.127
Chapter 242: Hỏa Dược 18/05/15 3.139
Chapter 241: Phù Chú Sư 18/05/15 3.125
Chapter 240: Người dân lưu lạc 18/05/15 3.129
Chapter 239: Thôn qui 18/05/15 3.141
Chapter 238: Âm Mưu thật sự 18/05/15 3.141
Chapter 237 18/05/15 3.131
Chapter 236 18/05/15 3.142
Chapter 235 18/05/15 3.152
Chapter 234 18/05/15 3.143
Chapter 233 18/05/15 3.145
Chapter 232 18/05/15 3.119
Chapter 231 18/05/15 3.139
Chapter 230 18/05/15 3.141
Chapter 229 18/05/15 3.126
Chapter 228 18/05/15 3.134
Chapter 227 18/05/15 3.130
Chapter 226 18/05/15 3.124
Chapter 225 18/05/15 3.131
Chapter 224 18/05/15 3.132
Chapter 223 18/05/15 3.115
Chapter 222 18/05/15 3.133
Chapter 221 18/05/15 3.132
Chapter 220 18/05/15 3.135
Chapter 219 18/05/15 3.126
Chapter 218 18/05/15 3.119
Chapter 217 18/05/15 3.116
Chapter 216 18/05/15 3.122
Chapter 215 18/05/15 3.119
Chapter 214 18/05/15 3.106
Chapter 213 18/05/15 3.108
Chapter 212 18/05/15 3.112
Chapter 211 18/05/15 3.111
Chapter 210 18/05/15 3.113
Chapter 209 18/05/15 3.121
Chapter 208 18/05/15 3.111
Chapter 207 18/05/15 3.130
Chapter 206 18/05/15 3.107
Chapter 205 18/05/15 3.118
Chapter 204 18/05/15 3.108
Chapter 203 18/05/15 3.100
Chapter 202 18/05/15 3.113
Chapter 201 18/05/15 3.107
Chapter 200 18/05/15 3.131
Chapter 199 18/05/15 3.128
Chapter 198 18/05/15 3.117
Chapter 197 18/05/15 3.111
Chapter 196 18/05/15 3.105
Chapter 195 18/05/15 3.121
Chapter 194 18/05/15 3.117
Chapter 193 18/05/15 3.115
Chapter 192 18/05/15 3.113
Chapter 191 18/05/15 3.111
Chapter 190 18/05/15 3.122
Chapter 189 18/05/15 3.107
Chapter 188 18/05/15 3.122
Chapter 187 18/05/15 3.103
Chapter 186 18/05/15 3.102
Chapter 185 18/05/15 3.112
Chapter 184 18/05/15 3.119
Chapter 183 18/05/15 3.142
Chapter 182 18/05/15 3.124
Chapter 181 18/05/15 3.123
Chapter 180 18/05/15 3.133
Chapter 179 18/05/15 3.118
Chapter 178 18/05/15 3.105
Chapter 177 18/05/15 3.115
Chapter 176 18/05/15 3.127
Chapter 175 18/05/15 3.128
Chapter 174 18/05/15 3.146
Chapter 173 18/05/15 3.119
Chapter 172 18/05/15 3.117
Chapter 171 18/05/15 3.123
Chapter 170 18/05/15 3.148
Chapter 169 18/05/15 3.137
Chapter 168 18/05/15 3.136
Chapter 167 18/05/15 3.131
Chapter 166 18/05/15 3.146
Chapter 165 18/05/15 3.138
Chapter 164 18/05/15 3.131
Chapter 163 18/05/15 3.140
Chapter 162 18/05/15 3.121
Chapter 161 18/05/15 3.148
Chapter 160 18/05/15 3.161
Chapter 159 18/05/15 3.134
Chapter 158 18/05/15 3.128
Chapter 157 18/05/15 3.148
Chapter 156 18/05/15 3.133
Chapter 155 18/05/15 3.119
Chapter 154 18/05/15 3.148
Chapter 153 18/05/15 3.122
Chapter 152 18/05/15 3.132
Chapter 151 18/05/15 3.136
Chapter 150 18/05/15 3.143
Chapter 149 18/05/15 3.128
Chapter 148 18/05/15 3.165
Chapter 147 18/05/15 3.134
Chapter 146 18/05/15 3.126
Chapter 145 18/05/15 3.171
Chapter 144 18/05/15 3.162
Chapter 143 18/05/15 3.129
Chapter 142 18/05/15 3.152
Chapter 141 18/05/15 3.138
Chapter 140 18/05/15 3.128
Chapter 139 18/05/15 3.125
Chapter 138 18/05/15 3.124
Chapter 137 18/05/15 3.121
Chapter 136 18/05/15 3.136
Chapter 135 18/05/15 3.136
Chapter 134 18/05/15 3.114
Chapter 133 18/05/15 3.141
Chapter 132 18/05/15 3.141
Chapter 131 18/05/15 3.138
Chapter 130 18/05/15 3.252
Chapter 100 17:12 15/08 3.024
Chapter 99 17:12 15/08 3.016
Chapter 98 17:12 15/08 3.019
Chapter 97 17:12 15/08 3.016
Chapter 96 17:12 15/08 3.021
Chapter 95 17:12 15/08 3.020
Chapter 93 17:12 15/08 3.025
Chapter 92 17:12 15/08 3.017
Chapter 91 17:12 15/08 3.019
Chapter 90 17:12 15/08 3.022
Chapter 89 17:12 15/08 3.016
Chapter 88 17:12 15/08 3.019
Chapter 87 17:12 15/08 3.018
Chapter 86 17:12 15/08 3.020
Chapter 85 17:12 15/08 3.018
Chapter 84 17:12 15/08 3.017
Chapter 83 17:12 15/08 3.017
Chapter 82 17:12 15/08 3.016
Chapter 81 17:12 15/08 3.023
Chapter 80 17:12 15/08 3.021
Chapter 79 17:12 15/08 3.022
Chapter 78 17:12 15/08 3.020
Chapter 77 17:12 15/08 3.021
Chapter 76 17:12 15/08 3.021
Chapter 75 17:12 15/08 3.018
Chapter 74 17:12 15/08 3.017
Chapter 73 17:12 15/08 3.018
Chapter 72 17:12 15/08 3.021
Chapter 71 17:12 15/08 3.023
Chapter 70 17:12 15/08 3.022
Chapter 69 17:12 15/08 3.021
Chapter 68 17:12 15/08 3.021
Chapter 67 17:12 15/08 3.021
Chapter 66 17:12 15/08 3.022
Chapter 65 17:12 15/08 3.023
Chapter 64 17:12 15/08 3.023
Chapter 63 17:12 15/08 3.015
Chapter 62 17:12 15/08 3.016
Chapter 61 17:12 15/08 3.017
Chapter 60 17:12 15/08 3.021
Chapter 59 17:12 15/08 3.021
Chapter 58 17:12 15/08 3.020
Chapter 57 17:12 15/08 3.025
Chapter 56 17:12 15/08 3.022
Chapter 55 17:12 15/08 3.022
Chapter 54 17:12 15/08 3.016
Chapter 53 17:12 15/08 3.015
Chapter 52 17:12 15/08 3.019
Chapter 51 17:12 15/08 3.014
Chapter 50 17:12 15/08 3.019
Chapter 49 17:12 15/08 3.019
Chapter 48 17:12 15/08 3.019
Chapter 47 17:12 15/08 3.021
Chapter 46 17:12 15/08 3.017
Chapter 45 17:12 15/08 3.024
Chapter 44 17:12 15/08 3.019
Chapter 43 17:12 15/08 3.019
Chapter 42 17:12 15/08 3.020
Chapter 41 17:12 15/08 3.024
Chapter 40 17:12 15/08 3.026
Chapter 39 17:12 15/08 3.019
Chapter 38 17:12 15/08 3.022
Chapter 37 17:12 15/08 3.019
Chapter 36 17:12 15/08 3.016
Chapter 35 17:12 15/08 3.017
Chapter 34 17:12 15/08 3.013
Chapter 33 17:12 15/08 3.020
Chapter 32 17:12 15/08 3.021
Chapter 31 17:12 15/08 3.018
Chapter 30 17:12 15/08 3.019
Chapter 29 17:12 15/08 3.014
Chapter 28 17:12 15/08 3.015
Chapter 27 17:12 15/08 3.018
Chapter 26 17:12 15/08 3.019
Chapter 25 17:12 15/08 3.018
Chapter 24 17:12 15/08 3.019
Chapter 23 17:12 15/08 3.016
Chapter 22 17:12 15/08 3.018
Chapter 21 17:12 15/08 3.021
Chapter 20 17:12 15/08 3.019
Chapter 19 17:12 15/08 3.015
Chapter 18 17:12 15/08 3.015
Chapter 17 17:12 15/08 3.020
Chapter 16 17:12 15/08 3.018
Chapter 15 17:12 15/08 3.027
Chapter 14 17:12 15/08 3.020
Chapter 13 17:12 15/08 3.020
Chapter 12 17:12 15/08 3.029
Chapter 11 17:12 15/08 3.028
Chapter 10 17:12 15/08 3.024
Chapter 9 17:12 15/08 3.029
Chapter 8 17:12 15/08 3.022
Chapter 7 17:12 15/08 3.025
Chapter 6 17:12 15/08 3.026
Chapter 5 17:12 15/08 3.026
Chapter 4 17:12 15/08 3.025
Chapter 3 17:12 15/08 3.031
Chapter 2 17:12 15/08 3.034
Chapter 1 17:12 15/08 3.066
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Tran Dat 11:52 11/04Báo vi phạm
Hiệp khách giang hồ vs chú bé rồng đọc từ hồi bé tý bh hơn 30 rồi vẫn chưa kết thúc, có khi nào tác giả chết rồi người khác viết thay k
AuthorTrả lời
Only[H]uman 14:19 09/04Báo vi phạm
tác giả kết thúc sớm là tốt, càng chờ đợi lòng càng đau mà mỗi năm mà ra đc có mấy chap thì ức chếtvs miễn có happy ending là zui r
AuthorTrả lời
nowdtw 01:57 09/03Báo vi phạm
Bộ này mà chờ end chắc ngóng dài cổ
AuthorTrả lời
beyourself 21:27 08/03Báo vi phạm
Truyện dạo này nội dung và diễn biến khác với mạch truyênn trước đây quá. Không hiểu tác giả có dự tính như thế nào với bộ này nữa. Ai biết forum nào mà có bình luận của tác giả không? Mình muốn vô coi coi tác giả tính ra sao chứ cứ thế này thì bộ coi như xong. Viết thế nào là việc của tác giả, mà mọi người than nhiều nhưng thớt vẫn luôn cố gắng đưa sớm nhất có thể. Thank thớt.
 • Author
  saikenzu 23:23 08/04Báo vi phạm
  Hình như đổi tác giác lẫn người vẽ rồi, nội dung nhạt nhẽo, nét vẽ xấu kinh khủng ko còn cái chất như xưa gì cả
 • Author
  beyourself 00:04 09/04Báo vi phạm
  Ai xác minh được vụ này không? Vì thật sự là chất truyện cang ngày càng khác thật.
 • Author
  e567fdy 22:56 25/05Báo vi phạm
  theo wiki thấy cùng 1 tác giả k thay đổi, chắc là do ý tưởng cạn kiệt rồi ấy mà
AuthorTrả lời
riokazuki 16:49 08/01Báo vi phạm
Một thằng có tướng thiên mệnh xuyên không phá hoại lịch sử ......... và thế là trong lịch sử xuất hiện thêm cả chục thằng ất ơ nào đó có tướng thiên mệnh ra góp vui ........ Vkl logic
AuthorTrả lời
manmu000 14:30 08/01Báo vi phạm
mẹ chuyenj này càng ngày càng bá quên cmn nội dung rồi chỉ biết bầy giờ truyện cứ như tu tiên thôi thì dừng đọc tại đây bao giờ có chap cuối thì vô đọc vậy. mà truyện cứ diễn biến thế này thì lịch sử cũng nát bét hết thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch