Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Lượt xem: 40.509
Chú Bé Rồng - Ryuuroden Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267: Tái hội 24/11/16 4.260
Chapter 266: Vương Bá lập quốc 15/08/16 4.237
Chapter 265: Tân sinh 18/07/16 4.020
Chapter 264 19/05/16 3.699
Chapter 263 08/04/16 3.542
Chapter 262 08/03/16 3.517
Chapter 261 12/02/16 3.590
Chapter 260 07/01/16 3.548
Chapter 259 12/12/15 3.547
Chapter 258 10/11/15 3.529
Chapter 257 08/10/15 3.533
Chapter 256 07/09/15 3.669
Chapter 255 10/08/15 3.471
Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 15/07/15 3.536
Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 22/06/15 3.277
Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 18/05/15 3.331
Chapter 251: Huyễn Thể 18/05/15 3.215
Chapter 250: Truy kích 18/05/15 3.233
Chapter 249: Nước bốc cháy 18/05/15 3.181
Chapter 248: Mưu lược 18/05/15 3.181
Chapter 247: Sức mạnh tối cường 18/05/15 3.189
Chapter 246: Thật giả 18/05/15 3.185
Chapter 245: Hoạt dược 18/05/15 3.162
Chapter 244: Cổ Vũ 18/05/15 3.170
Chapter 243: Chỉ huy 18/05/15 3.161
Chapter 242: Hỏa Dược 18/05/15 3.173
Chapter 241: Phù Chú Sư 18/05/15 3.160
Chapter 240: Người dân lưu lạc 18/05/15 3.157
Chapter 239: Thôn qui 18/05/15 3.179
Chapter 238: Âm Mưu thật sự 18/05/15 3.179
Chapter 237 18/05/15 3.158
Chapter 236 18/05/15 3.171
Chapter 235 18/05/15 3.185
Chapter 234 18/05/15 3.180
Chapter 233 18/05/15 3.178
Chapter 232 18/05/15 3.155
Chapter 231 18/05/15 3.176
Chapter 230 18/05/15 3.184
Chapter 229 18/05/15 3.160
Chapter 228 18/05/15 3.164
Chapter 227 18/05/15 3.160
Chapter 226 18/05/15 3.158
Chapter 225 18/05/15 3.179
Chapter 224 18/05/15 3.171
Chapter 223 18/05/15 3.147
Chapter 222 18/05/15 3.171
Chapter 221 18/05/15 3.168
Chapter 220 18/05/15 3.176
Chapter 219 18/05/15 3.168
Chapter 218 18/05/15 3.154
Chapter 217 18/05/15 3.148
Chapter 216 18/05/15 3.152
Chapter 215 18/05/15 3.146
Chapter 214 18/05/15 3.130
Chapter 213 18/05/15 3.135
Chapter 212 18/05/15 3.137
Chapter 211 18/05/15 3.137
Chapter 210 18/05/15 3.142
Chapter 209 18/05/15 3.154
Chapter 208 18/05/15 3.140
Chapter 207 18/05/15 3.165
Chapter 206 18/05/15 3.139
Chapter 205 18/05/15 3.149
Chapter 204 18/05/15 3.136
Chapter 203 18/05/15 3.129
Chapter 202 18/05/15 3.144
Chapter 201 18/05/15 3.138
Chapter 200 18/05/15 3.170
Chapter 199 18/05/15 3.179
Chapter 198 18/05/15 3.148
Chapter 197 18/05/15 3.141
Chapter 196 18/05/15 3.135
Chapter 195 18/05/15 3.162
Chapter 194 18/05/15 3.153
Chapter 193 18/05/15 3.149
Chapter 192 18/05/15 3.145
Chapter 191 18/05/15 3.144
Chapter 190 18/05/15 3.153
Chapter 189 18/05/15 3.140
Chapter 188 18/05/15 3.157
Chapter 187 18/05/15 3.131
Chapter 186 18/05/15 3.127
Chapter 185 18/05/15 3.144
Chapter 184 18/05/15 3.158
Chapter 183 18/05/15 3.206
Chapter 182 18/05/15 3.166
Chapter 181 18/05/15 3.159
Chapter 180 18/05/15 3.170
Chapter 179 18/05/15 3.148
Chapter 178 18/05/15 3.133
Chapter 177 18/05/15 3.144
Chapter 176 18/05/15 3.157
Chapter 175 18/05/15 3.160
Chapter 174 18/05/15 3.175
Chapter 173 18/05/15 3.161
Chapter 172 18/05/15 3.159
Chapter 171 18/05/15 3.164
Chapter 170 18/05/15 3.192
Chapter 169 18/05/15 3.170
Chapter 168 18/05/15 3.169
Chapter 167 18/05/15 3.166
Chapter 166 18/05/15 3.185
Chapter 165 18/05/15 3.173
Chapter 164 18/05/15 3.166
Chapter 163 18/05/15 3.182
Chapter 162 18/05/15 3.156
Chapter 161 18/05/15 3.202
Chapter 160 18/05/15 3.216
Chapter 159 18/05/15 3.172
Chapter 158 18/05/15 3.168
Chapter 157 18/05/15 3.182
Chapter 156 18/05/15 3.166
Chapter 155 18/05/15 3.154
Chapter 154 18/05/15 3.182
Chapter 153 18/05/15 3.153
Chapter 152 18/05/15 3.164
Chapter 151 18/05/15 3.168
Chapter 150 18/05/15 3.175
Chapter 149 18/05/15 3.161
Chapter 148 18/05/15 3.201
Chapter 147 18/05/15 3.167
Chapter 146 18/05/15 3.164
Chapter 145 18/05/15 3.205
Chapter 144 18/05/15 3.195
Chapter 143 18/05/15 3.162
Chapter 142 18/05/15 3.183
Chapter 141 18/05/15 3.174
Chapter 140 18/05/15 3.170
Chapter 139 18/05/15 3.161
Chapter 138 18/05/15 3.160
Chapter 137 18/05/15 3.153
Chapter 136 18/05/15 3.172
Chapter 135 18/05/15 3.166
Chapter 134 18/05/15 3.146
Chapter 133 18/05/15 3.171
Chapter 132 18/05/15 3.174
Chapter 131 18/05/15 3.184
Chapter 130 18/05/15 3.323
Chapter 100 15/08/16 3.089
Chapter 99 15/08/16 3.054
Chapter 98 15/08/16 3.057
Chapter 97 15/08/16 3.056
Chapter 96 15/08/16 3.060
Chapter 95 15/08/16 3.076
Chapter 93 15/08/16 3.081
Chapter 92 15/08/16 3.072
Chapter 91 15/08/16 3.075
Chapter 90 15/08/16 3.073
Chapter 89 15/08/16 3.065
Chapter 88 15/08/16 3.065
Chapter 87 15/08/16 3.059
Chapter 86 15/08/16 3.069
Chapter 85 15/08/16 3.063
Chapter 84 15/08/16 3.057
Chapter 83 15/08/16 3.063
Chapter 82 15/08/16 3.063
Chapter 81 15/08/16 3.064
Chapter 80 15/08/16 3.065
Chapter 79 15/08/16 3.064
Chapter 78 15/08/16 3.063
Chapter 77 15/08/16 3.065
Chapter 76 15/08/16 3.069
Chapter 75 15/08/16 3.063
Chapter 74 15/08/16 3.055
Chapter 73 15/08/16 3.071
Chapter 72 15/08/16 3.079
Chapter 71 15/08/16 3.072
Chapter 70 15/08/16 3.072
Chapter 69 15/08/16 3.063
Chapter 68 15/08/16 3.070
Chapter 67 15/08/16 3.068
Chapter 66 15/08/16 3.069
Chapter 65 15/08/16 3.073
Chapter 64 15/08/16 3.066
Chapter 63 15/08/16 3.062
Chapter 62 15/08/16 3.060
Chapter 61 15/08/16 3.064
Chapter 60 15/08/16 3.078
Chapter 59 15/08/16 3.066
Chapter 58 15/08/16 3.065
Chapter 57 15/08/16 3.069
Chapter 56 15/08/16 3.070
Chapter 55 15/08/16 3.068
Chapter 54 15/08/16 3.061
Chapter 53 15/08/16 3.053
Chapter 52 15/08/16 3.060
Chapter 51 15/08/16 3.061
Chapter 50 15/08/16 3.080
Chapter 49 15/08/16 3.061
Chapter 48 15/08/16 3.067
Chapter 47 15/08/16 3.062
Chapter 46 15/08/16 3.061
Chapter 45 15/08/16 3.071
Chapter 44 15/08/16 3.066
Chapter 43 15/08/16 3.067
Chapter 42 15/08/16 3.061
Chapter 41 15/08/16 3.069
Chapter 40 15/08/16 3.074
Chapter 39 15/08/16 3.061
Chapter 38 15/08/16 3.073
Chapter 37 15/08/16 3.065
Chapter 36 15/08/16 3.061
Chapter 35 15/08/16 3.067
Chapter 34 15/08/16 3.060
Chapter 33 15/08/16 3.073
Chapter 32 15/08/16 3.072
Chapter 31 15/08/16 3.074
Chapter 30 15/08/16 3.066
Chapter 29 15/08/16 3.057
Chapter 28 15/08/16 3.055
Chapter 27 15/08/16 3.065
Chapter 26 15/08/16 3.070
Chapter 25 15/08/16 3.072
Chapter 24 15/08/16 3.070
Chapter 23 15/08/16 3.065
Chapter 22 15/08/16 3.076
Chapter 21 15/08/16 3.067
Chapter 20 15/08/16 3.087
Chapter 19 15/08/16 3.061
Chapter 18 15/08/16 3.064
Chapter 17 15/08/16 3.071
Chapter 16 15/08/16 3.066
Chapter 15 15/08/16 3.081
Chapter 14 15/08/16 3.081
Chapter 13 15/08/16 3.079
Chapter 12 15/08/16 3.085
Chapter 11 15/08/16 3.093
Chapter 10 15/08/16 3.099
Chapter 9 15/08/16 3.090
Chapter 8 15/08/16 3.080
Chapter 7 15/08/16 3.081
Chapter 6 15/08/16 3.078
Chapter 5 15/08/16 3.082
Chapter 4 15/08/16 3.091
Chapter 3 15/08/16 3.093
Chapter 2 15/08/16 3.101
Chapter 1 15/08/16 3.179
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
LD 14:46 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
sao chap này dài thế ,nhớ thường kéo 2 phát hết r mà ta
AuthorTrả lời
Ahihi 13:39 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
thấy koikichi với mỹ phương là có sát khí mạnh thật =))
AuthorTrả lời
minhjtradaduj 12:37 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
ra nhanh di ad
AuthorTrả lời
Tran Dat 11:52 11/04/16Báo vi phạm
Hiệp khách giang hồ vs chú bé rồng đọc từ hồi bé tý bh hơn 30 rồi vẫn chưa kết thúc, có khi nào tác giả chết rồi người khác viết thay k
AuthorTrả lời
Only[H]uman 14:19 09/04/16Báo vi phạm
tác giả kết thúc sớm là tốt, càng chờ đợi lòng càng đau mà mỗi năm mà ra đc có mấy chap thì ức chếtvs miễn có happy ending là zui r
AuthorTrả lời
nowdtw 01:57 09/03/16Báo vi phạm
Bộ này mà chờ end chắc ngóng dài cổ
AuthorTrả lời
beyourself 21:27 08/03/16Báo vi phạm
Truyện dạo này nội dung và diễn biến khác với mạch truyênn trước đây quá. Không hiểu tác giả có dự tính như thế nào với bộ này nữa. Ai biết forum nào mà có bình luận của tác giả không? Mình muốn vô coi coi tác giả tính ra sao chứ cứ thế này thì bộ coi như xong. Viết thế nào là việc của tác giả, mà mọi người than nhiều nhưng thớt vẫn luôn cố gắng đưa sớm nhất có thể. Thank thớt.
 • Author
  saikenzu 23:23 08/04/16Báo vi phạm
  Hình như đổi tác giác lẫn người vẽ rồi, nội dung nhạt nhẽo, nét vẽ xấu kinh khủng ko còn cái chất như xưa gì cả
 • Author
  beyourself 00:04 09/04/16Báo vi phạm
  Ai xác minh được vụ này không? Vì thật sự là chất truyện cang ngày càng khác thật.
 • Author
  e567fdy 22:56 25/05/16Báo vi phạm
  theo wiki thấy cùng 1 tác giả k thay đổi, chắc là do ý tưởng cạn kiệt rồi ấy mà
AuthorTrả lời
riokazuki 16:49 08/01/16Báo vi phạm
Một thằng có tướng thiên mệnh xuyên không phá hoại lịch sử ......... và thế là trong lịch sử xuất hiện thêm cả chục thằng ất ơ nào đó có tướng thiên mệnh ra góp vui ........ Vkl logic
AuthorTrả lời
manmu000 14:30 08/01/16Báo vi phạm
mẹ chuyenj này càng ngày càng bá quên cmn nội dung rồi chỉ biết bầy giờ truyện cứ như tu tiên thôi thì dừng đọc tại đây bao giờ có chap cuối thì vô đọc vậy. mà truyện cứ diễn biến thế này thì lịch sử cũng nát bét hết thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch