Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Lượt xem: 71.436
Chú Bé Rồng - Ryuuroden Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 273 11 giờ trước 3.673
Chapter 272.5 9 giờ trước 3.264
Chapter 272.2 17:03 17/02 3.957
Chapter 272 20:28 14/02 4.120
Chapter 271.5 9 giờ trước 3.021
Chapter 271.2 10:14 09/02 4.179
Chapter 271 16:04 07/02 4.504
Chapter 270 17:48 03/02 4.583
Chapter 269 09:57 31/01 4.417
Chapter 268 20:52 27/01 4.500
Chapter 267: Tái hội 24/11/16 5.095
Chapter 266: Vương Bá lập quốc 15/08/16 4.692
Chapter 265: Tân sinh 18/07/16 4.376
Chapter 264 19/05/16 3.909
Chapter 263 08/04/16 3.716
Chapter 262 08/03/16 3.682
Chapter 261 12/02/16 3.756
Chapter 260 07/01/16 3.718
Chapter 259 12/12/15 3.674
Chapter 258 10/11/15 3.655
Chapter 257 08/10/15 3.663
Chapter 256 07/09/15 3.796
Chapter 255 10/08/15 3.594
Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 15/07/15 3.655
Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 22/06/15 3.370
Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 18/05/15 3.419
Chapter 251: Huyễn Thể 18/05/15 3.288
Chapter 250: Truy kích 18/05/15 3.301
Chapter 249: Nước bốc cháy 18/05/15 3.246
Chapter 248: Mưu lược 18/05/15 3.244
Chapter 247: Sức mạnh tối cường 18/05/15 3.265
Chapter 246: Thật giả 18/05/15 3.255
Chapter 245: Hoạt dược 18/05/15 3.235
Chapter 244: Cổ Vũ 18/05/15 3.235
Chapter 243: Chỉ huy 18/05/15 3.225
Chapter 242: Hỏa Dược 18/05/15 3.235
Chapter 241: Phù Chú Sư 18/05/15 3.223
Chapter 240: Người dân lưu lạc 18/05/15 3.214
Chapter 239: Thôn qui 18/05/15 3.236
Chapter 238: Âm Mưu thật sự 18/05/15 3.251
Chapter 237 18/05/15 3.218
Chapter 236 18/05/15 3.227
Chapter 235 18/05/15 3.246
Chapter 234 18/05/15 3.250
Chapter 233 18/05/15 3.232
Chapter 232 18/05/15 3.221
Chapter 231 18/05/15 3.243
Chapter 230 18/05/15 3.251
Chapter 229 18/05/15 3.220
Chapter 228 18/05/15 3.223
Chapter 227 18/05/15 3.217
Chapter 226 18/05/15 3.223
Chapter 225 18/05/15 3.258
Chapter 224 18/05/15 3.242
Chapter 223 18/05/15 3.218
Chapter 222 18/05/15 3.239
Chapter 221 18/05/15 3.236
Chapter 220 18/05/15 3.245
Chapter 219 18/05/15 3.235
Chapter 218 18/05/15 3.214
Chapter 217 18/05/15 3.207
Chapter 216 18/05/15 3.216
Chapter 215 18/05/15 3.207
Chapter 214 18/05/15 3.184
Chapter 213 18/05/15 3.189
Chapter 212 18/05/15 3.192
Chapter 211 18/05/15 3.191
Chapter 210 18/05/15 3.206
Chapter 209 18/05/15 3.236
Chapter 208 18/05/15 3.202
Chapter 207 18/05/15 3.231
Chapter 206 18/05/15 3.203
Chapter 205 18/05/15 3.208
Chapter 204 18/05/15 3.198
Chapter 203 18/05/15 3.187
Chapter 202 18/05/15 3.201
Chapter 201 18/05/15 3.198
Chapter 200 18/05/15 3.251
Chapter 199 18/05/15 3.262
Chapter 198 18/05/15 3.208
Chapter 197 18/05/15 3.202
Chapter 196 18/05/15 3.197
Chapter 195 18/05/15 3.237
Chapter 194 18/05/15 3.220
Chapter 193 18/05/15 3.212
Chapter 192 18/05/15 3.202
Chapter 191 18/05/15 3.207
Chapter 190 18/05/15 3.209
Chapter 189 18/05/15 3.191
Chapter 188 18/05/15 3.212
Chapter 187 18/05/15 3.179
Chapter 186 18/05/15 3.169
Chapter 185 18/05/15 3.190
Chapter 184 18/05/15 3.228
Chapter 183 18/05/15 3.316
Chapter 182 18/05/15 3.236
Chapter 181 18/05/15 3.228
Chapter 180 18/05/15 3.236
Chapter 179 18/05/15 3.206
Chapter 178 18/05/15 3.200
Chapter 177 18/05/15 3.208
Chapter 176 18/05/15 3.228
Chapter 175 18/05/15 3.229
Chapter 174 18/05/15 3.247
Chapter 173 18/05/15 3.226
Chapter 172 18/05/15 3.226
Chapter 171 18/05/15 3.237
Chapter 170 18/05/15 3.264
Chapter 169 18/05/15 3.238
Chapter 168 18/05/15 3.232
Chapter 167 18/05/15 3.229
Chapter 166 18/05/15 3.251
Chapter 165 18/05/15 3.242
Chapter 164 18/05/15 3.235
Chapter 163 18/05/15 3.253
Chapter 162 18/05/15 3.231
Chapter 161 18/05/15 3.284
Chapter 160 18/05/15 3.294
Chapter 159 18/05/15 3.238
Chapter 158 18/05/15 3.229
Chapter 157 18/05/15 3.245
Chapter 156 18/05/15 3.228
Chapter 155 18/05/15 3.213
Chapter 154 18/05/15 3.248
Chapter 153 18/05/15 3.223
Chapter 152 18/05/15 3.236
Chapter 151 18/05/15 3.234
Chapter 150 18/05/15 3.259
Chapter 149 18/05/15 3.233
Chapter 148 18/05/15 3.261
Chapter 147 18/05/15 3.229
Chapter 146 18/05/15 3.224
Chapter 145 18/05/15 3.268
Chapter 144 18/05/15 3.251
Chapter 143 18/05/15 3.223
Chapter 142 18/05/15 3.248
Chapter 141 18/05/15 3.238
Chapter 140 18/05/15 3.242
Chapter 139 18/05/15 3.226
Chapter 138 18/05/15 3.228
Chapter 137 18/05/15 3.218
Chapter 136 18/05/15 3.225
Chapter 135 18/05/15 3.223
Chapter 134 18/05/15 3.206
Chapter 133 18/05/15 3.230
Chapter 132 18/05/15 3.253
Chapter 131 18/05/15 3.272
Chapter 130 18/05/15 3.456
Chapter 100 15/08/16 3.219
Chapter 99 15/08/16 3.132
Chapter 98 15/08/16 3.138
Chapter 97 15/08/16 3.130
Chapter 96 15/08/16 3.133
Chapter 95 15/08/16 3.173
Chapter 93 15/08/16 3.166
Chapter 92 15/08/16 3.145
Chapter 91 15/08/16 3.141
Chapter 90 15/08/16 3.141
Chapter 89 15/08/16 3.132
Chapter 88 15/08/16 3.126
Chapter 87 15/08/16 3.122
Chapter 86 15/08/16 3.135
Chapter 85 15/08/16 3.128
Chapter 84 15/08/16 3.120
Chapter 83 15/08/16 3.126
Chapter 82 15/08/16 3.141
Chapter 81 15/08/16 3.133
Chapter 80 15/08/16 3.149
Chapter 79 15/08/16 3.143
Chapter 78 15/08/16 3.144
Chapter 77 15/08/16 3.152
Chapter 76 15/08/16 3.154
Chapter 75 15/08/16 3.143
Chapter 74 15/08/16 3.135
Chapter 73 15/08/16 3.151
Chapter 72 15/08/16 3.160
Chapter 71 15/08/16 3.154
Chapter 70 15/08/16 3.161
Chapter 69 15/08/16 3.136
Chapter 68 15/08/16 3.143
Chapter 67 15/08/16 3.147
Chapter 66 15/08/16 3.143
Chapter 65 15/08/16 3.152
Chapter 64 15/08/16 3.138
Chapter 63 15/08/16 3.130
Chapter 62 15/08/16 3.128
Chapter 61 15/08/16 3.131
Chapter 60 15/08/16 3.152
Chapter 59 15/08/16 3.137
Chapter 58 15/08/16 3.139
Chapter 57 15/08/16 3.151
Chapter 56 15/08/16 3.149
Chapter 55 15/08/16 3.149
Chapter 54 15/08/16 3.129
Chapter 53 15/08/16 3.128
Chapter 52 15/08/16 3.148
Chapter 51 15/08/16 3.146
Chapter 50 15/08/16 3.175
Chapter 49 15/08/16 3.155
Chapter 48 15/08/16 3.141
Chapter 47 15/08/16 3.133
Chapter 46 15/08/16 3.140
Chapter 45 15/08/16 3.159
Chapter 44 15/08/16 3.162
Chapter 43 15/08/16 3.166
Chapter 42 15/08/16 3.158
Chapter 41 15/08/16 3.156
Chapter 40 15/08/16 3.164
Chapter 39 15/08/16 3.149
Chapter 38 15/08/16 3.182
Chapter 37 15/08/16 3.173
Chapter 36 15/08/16 3.170
Chapter 35 15/08/16 3.176
Chapter 34 15/08/16 3.164
Chapter 33 15/08/16 3.175
Chapter 32 15/08/16 3.167
Chapter 31 15/08/16 3.173
Chapter 30 15/08/16 3.176
Chapter 29 15/08/16 3.162
Chapter 28 15/08/16 3.173
Chapter 27 15/08/16 3.167
Chapter 26 15/08/16 3.171
Chapter 25 15/08/16 3.172
Chapter 24 15/08/16 3.163
Chapter 23 15/08/16 3.161
Chapter 22 15/08/16 3.171
Chapter 21 15/08/16 3.160
Chapter 20 15/08/16 3.203
Chapter 19 15/08/16 3.155
Chapter 18 15/08/16 3.160
Chapter 17 15/08/16 3.175
Chapter 16 15/08/16 3.170
Chapter 15 15/08/16 3.193
Chapter 14 15/08/16 3.207
Chapter 13 15/08/16 3.193
Chapter 12 15/08/16 3.207
Chapter 11 15/08/16 3.223
Chapter 10 15/08/16 3.236
Chapter 9 15/08/16 3.206
Chapter 8 15/08/16 3.196
Chapter 7 15/08/16 3.203
Chapter 6 15/08/16 3.204
Chapter 5 15/08/16 3.213
Chapter 4 15/08/16 3.224
Chapter 3 15/08/16 3.225
Chapter 2 15/08/16 3.256
Chapter 1 15/08/16 3.438
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Hunglam 01:26 18/02Chapter 33Báo vi phạm
Biển đông trung khứa là sao.
AuthorTrả lời
chivas 22:45 14/02Chapter 272Báo vi phạm
gần 20 năm con trai rồng mới tìm được con đường đi chắc 60 năm sau mới đi hết con đường
  • Author
    Long 22:57 14/02Báo vi phạm
    Nó xuống hạ giới có 3 năm thôi chứ mấy. Trước đấy sống vô tư đời học sinh thế là đủ rồi. 
AuthorTrả lời
mạidka 20:21 31/01Chapter 269Báo vi phạm
ra tiếp đi
AuthorTrả lời
LD 14:46 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
sao chap này dài thế ,nhớ thường kéo 2 phát hết r mà ta
AuthorTrả lời
Ahihi 13:39 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
thấy koikichi với mỹ phương là có sát khí mạnh thật =))
AuthorTrả lời
minhjtradaduj 12:37 24/11/16Chapter 267Báo vi phạm
ra nhanh di ad
AuthorTrả lời
Tran Dat 11:52 11/04/16Báo vi phạm
Hiệp khách giang hồ vs chú bé rồng đọc từ hồi bé tý bh hơn 30 rồi vẫn chưa kết thúc, có khi nào tác giả chết rồi người khác viết thay k

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch