Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Lượt xem: 36.356
Chú Bé Rồng - Ryuuroden Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267: Tái hội 11:46 24/11 4.123
Chapter 266: Vương Bá lập quốc 16:17 15/08 4.178
Chapter 265: Tân sinh 19:28 18/07 3.959
Chapter 264 11:47 19/05 3.667
Chapter 263 09:57 08/04 3.520
Chapter 262 18:26 08/03 3.493
Chapter 261 09:46 12/02 3.565
Chapter 260 22:21 07/01 3.525
Chapter 259 12/12/15 3.528
Chapter 258 10/11/15 3.508
Chapter 257 08/10/15 3.512
Chapter 256 07/09/15 3.648
Chapter 255 10/08/15 3.453
Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 15/07/15 3.514
Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 22/06/15 3.259
Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 18/05/15 3.309
Chapter 251: Huyễn Thể 18/05/15 3.197
Chapter 250: Truy kích 18/05/15 3.214
Chapter 249: Nước bốc cháy 18/05/15 3.165
Chapter 248: Mưu lược 18/05/15 3.165
Chapter 247: Sức mạnh tối cường 18/05/15 3.171
Chapter 246: Thật giả 18/05/15 3.169
Chapter 245: Hoạt dược 18/05/15 3.149
Chapter 244: Cổ Vũ 18/05/15 3.150
Chapter 243: Chỉ huy 18/05/15 3.146
Chapter 242: Hỏa Dược 18/05/15 3.158
Chapter 241: Phù Chú Sư 18/05/15 3.145
Chapter 240: Người dân lưu lạc 18/05/15 3.147
Chapter 239: Thôn qui 18/05/15 3.162
Chapter 238: Âm Mưu thật sự 18/05/15 3.166
Chapter 237 18/05/15 3.146
Chapter 236 18/05/15 3.158
Chapter 235 18/05/15 3.170
Chapter 234 18/05/15 3.165
Chapter 233 18/05/15 3.163
Chapter 232 18/05/15 3.139
Chapter 231 18/05/15 3.159
Chapter 230 18/05/15 3.168
Chapter 229 18/05/15 3.146
Chapter 228 18/05/15 3.151
Chapter 227 18/05/15 3.148
Chapter 226 18/05/15 3.145
Chapter 225 18/05/15 3.163
Chapter 224 18/05/15 3.156
Chapter 223 18/05/15 3.135
Chapter 222 18/05/15 3.154
Chapter 221 18/05/15 3.154
Chapter 220 18/05/15 3.160
Chapter 219 18/05/15 3.151
Chapter 218 18/05/15 3.140
Chapter 217 18/05/15 3.134
Chapter 216 18/05/15 3.138
Chapter 215 18/05/15 3.134
Chapter 214 18/05/15 3.120
Chapter 213 18/05/15 3.122
Chapter 212 18/05/15 3.127
Chapter 211 18/05/15 3.124
Chapter 210 18/05/15 3.126
Chapter 209 18/05/15 3.140
Chapter 208 18/05/15 3.129
Chapter 207 18/05/15 3.153
Chapter 206 18/05/15 3.128
Chapter 205 18/05/15 3.135
Chapter 204 18/05/15 3.125
Chapter 203 18/05/15 3.116
Chapter 202 18/05/15 3.128
Chapter 201 18/05/15 3.124
Chapter 200 18/05/15 3.152
Chapter 199 18/05/15 3.144
Chapter 198 18/05/15 3.137
Chapter 197 18/05/15 3.128
Chapter 196 18/05/15 3.124
Chapter 195 18/05/15 3.142
Chapter 194 18/05/15 3.136
Chapter 193 18/05/15 3.136
Chapter 192 18/05/15 3.131
Chapter 191 18/05/15 3.132
Chapter 190 18/05/15 3.141
Chapter 189 18/05/15 3.129
Chapter 188 18/05/15 3.145
Chapter 187 18/05/15 3.118
Chapter 186 18/05/15 3.114
Chapter 185 18/05/15 3.128
Chapter 184 18/05/15 3.137
Chapter 183 18/05/15 3.176
Chapter 182 18/05/15 3.145
Chapter 181 18/05/15 3.143
Chapter 180 18/05/15 3.154
Chapter 179 18/05/15 3.137
Chapter 178 18/05/15 3.123
Chapter 177 18/05/15 3.133
Chapter 176 18/05/15 3.147
Chapter 175 18/05/15 3.147
Chapter 174 18/05/15 3.162
Chapter 173 18/05/15 3.147
Chapter 172 18/05/15 3.143
Chapter 171 18/05/15 3.150
Chapter 170 18/05/15 3.176
Chapter 169 18/05/15 3.156
Chapter 168 18/05/15 3.154
Chapter 167 18/05/15 3.151
Chapter 166 18/05/15 3.168
Chapter 165 18/05/15 3.159
Chapter 164 18/05/15 3.151
Chapter 163 18/05/15 3.163
Chapter 162 18/05/15 3.139
Chapter 161 18/05/15 3.180
Chapter 160 18/05/15 3.193
Chapter 159 18/05/15 3.156
Chapter 158 18/05/15 3.152
Chapter 157 18/05/15 3.167
Chapter 156 18/05/15 3.150
Chapter 155 18/05/15 3.140
Chapter 154 18/05/15 3.169
Chapter 153 18/05/15 3.138
Chapter 152 18/05/15 3.150
Chapter 151 18/05/15 3.153
Chapter 150 18/05/15 3.160
Chapter 149 18/05/15 3.146
Chapter 148 18/05/15 3.186
Chapter 147 18/05/15 3.151
Chapter 146 18/05/15 3.148
Chapter 145 18/05/15 3.189
Chapter 144 18/05/15 3.179
Chapter 143 18/05/15 3.146
Chapter 142 18/05/15 3.170
Chapter 141 18/05/15 3.159
Chapter 140 18/05/15 3.154
Chapter 139 18/05/15 3.143
Chapter 138 18/05/15 3.146
Chapter 137 18/05/15 3.137
Chapter 136 18/05/15 3.159
Chapter 135 18/05/15 3.152
Chapter 134 18/05/15 3.132
Chapter 133 18/05/15 3.158
Chapter 132 18/05/15 3.163
Chapter 131 18/05/15 3.170
Chapter 130 18/05/15 3.292
Chapter 100 17:12 15/08 3.064
Chapter 99 17:12 15/08 3.039
Chapter 98 17:12 15/08 3.043
Chapter 97 17:12 15/08 3.040
Chapter 96 17:12 15/08 3.045
Chapter 95 17:12 15/08 3.052
Chapter 93 17:12 15/08 3.054
Chapter 92 17:12 15/08 3.046
Chapter 91 17:12 15/08 3.055
Chapter 90 17:12 15/08 3.052
Chapter 89 17:12 15/08 3.046
Chapter 88 17:12 15/08 3.046
Chapter 87 17:12 15/08 3.042
Chapter 86 17:12 15/08 3.049
Chapter 85 17:12 15/08 3.046
Chapter 84 17:12 15/08 3.044
Chapter 83 17:12 15/08 3.049
Chapter 82 17:12 15/08 3.046
Chapter 81 17:12 15/08 3.048
Chapter 80 17:12 15/08 3.050
Chapter 79 17:12 15/08 3.048
Chapter 78 17:12 15/08 3.047
Chapter 77 17:12 15/08 3.049
Chapter 76 17:12 15/08 3.050
Chapter 75 17:12 15/08 3.046
Chapter 74 17:12 15/08 3.040
Chapter 73 17:12 15/08 3.049
Chapter 72 17:12 15/08 3.056
Chapter 71 17:12 15/08 3.050
Chapter 70 17:12 15/08 3.053
Chapter 69 17:12 15/08 3.047
Chapter 68 17:12 15/08 3.052
Chapter 67 17:12 15/08 3.049
Chapter 66 17:12 15/08 3.049
Chapter 65 17:12 15/08 3.052
Chapter 64 17:12 15/08 3.048
Chapter 63 17:12 15/08 3.043
Chapter 62 17:12 15/08 3.042
Chapter 61 17:12 15/08 3.044
Chapter 60 17:12 15/08 3.056
Chapter 59 17:12 15/08 3.049
Chapter 58 17:12 15/08 3.047
Chapter 57 17:12 15/08 3.051
Chapter 56 17:12 15/08 3.052
Chapter 55 17:12 15/08 3.051
Chapter 54 17:12 15/08 3.043
Chapter 53 17:12 15/08 3.037
Chapter 52 17:12 15/08 3.042
Chapter 51 17:12 15/08 3.045
Chapter 50 17:12 15/08 3.064
Chapter 49 17:12 15/08 3.046
Chapter 48 17:12 15/08 3.044
Chapter 47 17:12 15/08 3.046
Chapter 46 17:12 15/08 3.045
Chapter 45 17:12 15/08 3.055
Chapter 44 17:12 15/08 3.050
Chapter 43 17:12 15/08 3.050
Chapter 42 17:12 15/08 3.046
Chapter 41 17:12 15/08 3.052
Chapter 40 17:12 15/08 3.055
Chapter 39 17:12 15/08 3.041
Chapter 38 17:12 15/08 3.055
Chapter 37 17:12 15/08 3.048
Chapter 36 17:12 15/08 3.043
Chapter 35 17:12 15/08 3.048
Chapter 34 17:12 15/08 3.041
Chapter 33 17:12 15/08 3.052
Chapter 32 17:12 15/08 3.056
Chapter 31 17:12 15/08 3.055
Chapter 30 17:12 15/08 3.052
Chapter 29 17:12 15/08 3.043
Chapter 28 17:12 15/08 3.042
Chapter 27 17:12 15/08 3.047
Chapter 26 17:12 15/08 3.051
Chapter 25 17:12 15/08 3.051
Chapter 24 17:12 15/08 3.050
Chapter 23 17:12 15/08 3.048
Chapter 22 17:12 15/08 3.060
Chapter 21 17:12 15/08 3.053
Chapter 20 17:12 15/08 3.070
Chapter 19 17:12 15/08 3.046
Chapter 18 17:12 15/08 3.050
Chapter 17 17:12 15/08 3.058
Chapter 16 17:12 15/08 3.051
Chapter 15 17:12 15/08 3.065
Chapter 14 17:12 15/08 3.067
Chapter 13 17:12 15/08 3.061
Chapter 12 17:12 15/08 3.068
Chapter 11 17:12 15/08 3.073
Chapter 10 17:12 15/08 3.079
Chapter 9 17:12 15/08 3.072
Chapter 8 17:12 15/08 3.064
Chapter 7 17:12 15/08 3.066
Chapter 6 17:12 15/08 3.064
Chapter 5 17:12 15/08 3.067
Chapter 4 17:12 15/08 3.067
Chapter 3 17:12 15/08 3.075
Chapter 2 17:12 15/08 3.082
Chapter 1 17:12 15/08 3.146
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
LD 14:46 24/11Chapter 267Báo vi phạm
sao chap này dài thế ,nhớ thường kéo 2 phát hết r mà ta
AuthorTrả lời
Ahihi 13:39 24/11Chapter 267Báo vi phạm
thấy koikichi với mỹ phương là có sát khí mạnh thật =))
AuthorTrả lời
minhjtradaduj 12:37 24/11Chapter 267Báo vi phạm
ra nhanh di ad
AuthorTrả lời
Tran Dat 11:52 11/04Báo vi phạm
Hiệp khách giang hồ vs chú bé rồng đọc từ hồi bé tý bh hơn 30 rồi vẫn chưa kết thúc, có khi nào tác giả chết rồi người khác viết thay k
AuthorTrả lời
Only[H]uman 14:19 09/04Báo vi phạm
tác giả kết thúc sớm là tốt, càng chờ đợi lòng càng đau mà mỗi năm mà ra đc có mấy chap thì ức chếtvs miễn có happy ending là zui r
AuthorTrả lời
nowdtw 01:57 09/03Báo vi phạm
Bộ này mà chờ end chắc ngóng dài cổ
AuthorTrả lời
beyourself 21:27 08/03Báo vi phạm
Truyện dạo này nội dung và diễn biến khác với mạch truyênn trước đây quá. Không hiểu tác giả có dự tính như thế nào với bộ này nữa. Ai biết forum nào mà có bình luận của tác giả không? Mình muốn vô coi coi tác giả tính ra sao chứ cứ thế này thì bộ coi như xong. Viết thế nào là việc của tác giả, mà mọi người than nhiều nhưng thớt vẫn luôn cố gắng đưa sớm nhất có thể. Thank thớt.
 • Author
  saikenzu 23:23 08/04Báo vi phạm
  Hình như đổi tác giác lẫn người vẽ rồi, nội dung nhạt nhẽo, nét vẽ xấu kinh khủng ko còn cái chất như xưa gì cả
 • Author
  beyourself 00:04 09/04Báo vi phạm
  Ai xác minh được vụ này không? Vì thật sự là chất truyện cang ngày càng khác thật.
 • Author
  e567fdy 22:56 25/05Báo vi phạm
  theo wiki thấy cùng 1 tác giả k thay đổi, chắc là do ý tưởng cạn kiệt rồi ấy mà
AuthorTrả lời
riokazuki 16:49 08/01Báo vi phạm
Một thằng có tướng thiên mệnh xuyên không phá hoại lịch sử ......... và thế là trong lịch sử xuất hiện thêm cả chục thằng ất ơ nào đó có tướng thiên mệnh ra góp vui ........ Vkl logic
AuthorTrả lời
manmu000 14:30 08/01Báo vi phạm
mẹ chuyenj này càng ngày càng bá quên cmn nội dung rồi chỉ biết bầy giờ truyện cứ như tu tiên thôi thì dừng đọc tại đây bao giờ có chap cuối thì vô đọc vậy. mà truyện cứ diễn biến thế này thì lịch sử cũng nát bét hết thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch