Clover

Clover
Lượt xem: 12.891
Nội dung

Hayato, kenji và tomoki là bạn thân từ nhỏ! Sau đó hayato chuyển về quê sống với người thân! Đến khi hayato gặp lại họ thì mọi thứ đều đổi thay nhưng tình bạn vẫn không thay đổi! Nhưng vào ngôi trường mới có những kẻ không ưa họ cũng như kiếm chuyện, hayato đã đứng ra bảo vệ và ngày càng kiếm được nhiều bạn bè….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 144 18:08 23/04 3.091
Chapter 143 06/11/15 3.149
Chapter 142 15/10/15 3.136
Chapter 141 12/10/15 3.099
Chapter 140 11/10/15 3.171
Chapter 139 23/09/15 3.146
Chapter 138 09/07/15 3.161
Chapter 137 28/06/15 3.137
Chapter 136 15/06/15 3.110
Chapter 135 06/06/15 3.098
Chapter 134 29/04/15 3.093
Chapter 133 22/04/15 3.079
Chapter 132 18/03/15 3.082
Chapter 131 16/03/15 3.072
Chapter 130 16/03/15 3.072
Chapter 129 16/03/15 3.067
Chapter 128 16/03/15 3.074
Chapter 127 16/03/15 3.062
Chapter 126 16/03/15 3.058
Chapter 125 16/03/15 3.063
Chapter 124 16/03/15 3.058
Chapter 123 16/03/15 3.055
Chapter 122 16/03/15 3.076
Chapter 121 16/03/15 3.055
Chapter 120 16/03/15 3.060
Chapter 119 16/03/15 3.060
Chapter 118 16/03/15 3.060
Chapter 117 16/03/15 3.078
Chapter 116 16/03/15 3.056
Chapter 115 16/03/15 3.055
Chapter 114 16/03/15 3.064
Chapter 113 16/03/15 3.067
Chapter 112 16/03/15 3.062
Chapter 111 16/03/15 3.059
Chapter 110 16/03/15 3.061
Chapter 109 16/03/15 3.062
Chapter 108 16/03/15 3.061
Chapter 107 16/03/15 3.068
Chapter 106 16/03/15 3.071
Chapter 105 16/03/15 3.060
Chapter 104 16/03/15 3.064
Chapter 103 16/03/15 3.074
Chapter 102 16/03/15 3.057
Chapter 101 16/03/15 3.061
Chapter 100 16/03/15 3.064
Chapter 99 16/03/15 3.057
Chapter 98 16/03/15 3.051
Chapter 97 16/03/15 3.051
Chapter 96 16/03/15 3.052
Chapter 95 16/03/15 3.053
Chapter 94 16/03/15 3.051
Chapter 93 16/03/15 3.062
Chapter 92 16/03/15 3.063
Chapter 91 16/03/15 3.057
Chapter 90 16/03/15 3.059
Chapter 89 16/03/15 3.066
Chapter 88 16/03/15 3.061
Chapter 87 16/03/15 3.059
Chapter 86 16/03/15 3.063
Chapter 85 16/03/15 3.053
Chapter 84 16/03/15 3.062
Chapter 83 16/03/15 3.056
Chapter 82 16/03/15 3.050
Chapter 81 16/03/15 3.054
Chapter 80 16/03/15 3.063
Chapter 79 16/03/15 3.068
Chapter 78 16/03/15 3.055
Chapter 77 16/03/15 3.057
Chapter 76 16/03/15 3.050
Chapter 75 16/03/15 3.051
Chapter 74 16/03/15 3.056
Chapter 73 16/03/15 3.049
Chapter 72 16/03/15 3.073
Chapter 71 16/03/15 3.053
Chapter 70 16/03/15 3.050
Chapter 69 16/03/15 3.058
Chapter 68 16/03/15 3.084
Chapter 67 16/03/15 3.055
Chapter 66 16/03/15 3.056
Chapter 65 16/03/15 3.061
Chapter 64 16/03/15 3.055
Chapter 63 16/03/15 3.062
Chapter 62 16/03/15 3.072
Chapter 61 16/03/15 3.057
Chapter 60 16/03/15 3.053
Chapter 59 16/03/15 3.058
Chapter 58 16/03/15 3.057
Chapter 57 16/03/15 3.057
Chapter 56 16/03/15 3.072
Chapter 55 16/03/15 3.060
Chapter 54 16/03/15 3.056
Chapter 53 16/03/15 3.057
Chapter 52 16/03/15 3.056
Chapter 51 16/03/15 3.058
Chapter 50 16/03/15 3.056
Chapter 49 16/03/15 3.063
Chapter 48 16/03/15 3.067
Chapter 47 16/03/15 3.060
Chapter 46 16/03/15 3.074
Chapter 45 16/03/15 3.066
Chapter 44 16/03/15 3.061
Chapter 43 16/03/15 3.061
Chapter 42 16/03/15 3.067
Chapter 41 16/03/15 3.069
Chapter 40 16/03/15 3.066
Chapter 39 16/03/15 3.070
Chapter 38 16/03/15 3.058
Chapter 37 16/03/15 3.058
Chapter 36 16/03/15 3.061
Chapter 35 16/03/15 3.058
Chapter 34 16/03/15 3.060
Chapter 33 16/03/15 3.065
Chapter 32 16/03/15 3.058
Chapter 31 16/03/15 3.065
Chapter 30 16/03/15 3.060
Chapter 29 16/03/15 3.066
Chapter 28 16/03/15 3.067
Chapter 27 16/03/15 3.073
Chapter 26 16/03/15 3.063
Chapter 25 16/03/15 3.068
Chapter 24 16/03/15 3.061
Chapter 23 16/03/15 3.064
Chapter 22 16/03/15 3.067
Chapter 21 16/03/15 3.068
Chapter 20 16/03/15 3.066
Chapter 19 16/03/15 3.061
Chapter 18 16/03/15 3.064
Chapter 17 16/03/15 3.071
Chapter 16 16/03/15 3.069
Chapter 15 16/03/15 3.065
Chapter 14 16/03/15 3.072
Chapter 13 16/03/15 3.078
Chapter 12 16/03/15 3.074
Chapter 11 16/03/15 3.075
Chapter 10 16/03/15 3.081
Chapter 9 16/03/15 3.072
Chapter 8 16/03/15 3.076
Chapter 7 16/03/15 3.081
Chapter 6 16/03/15 3.086
Chapter 5 16/03/15 3.082
Chapter 4 16/03/15 3.081
Chapter 3 16/03/15 3.081
Chapter 2 16/03/15 3.094
Chapter 1 16/03/15 3.105
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch