Clover

Clover
Lượt xem: 13.426
Nội dung

Hayato, kenji và tomoki là bạn thân từ nhỏ! Sau đó hayato chuyển về quê sống với người thân! Đến khi hayato gặp lại họ thì mọi thứ đều đổi thay nhưng tình bạn vẫn không thay đổi! Nhưng vào ngôi trường mới có những kẻ không ưa họ cũng như kiếm chuyện, hayato đã đứng ra bảo vệ và ngày càng kiếm được nhiều bạn bè….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 144 23/04/16 3.094
Chapter 143 06/11/15 3.151
Chapter 142 15/10/15 3.140
Chapter 141 12/10/15 3.102
Chapter 140 11/10/15 3.175
Chapter 139 23/09/15 3.151
Chapter 138 09/07/15 3.164
Chapter 137 28/06/15 3.140
Chapter 136 15/06/15 3.113
Chapter 135 06/06/15 3.100
Chapter 134 29/04/15 3.098
Chapter 133 22/04/15 3.084
Chapter 132 18/03/15 3.086
Chapter 131 16/03/15 3.076
Chapter 130 16/03/15 3.074
Chapter 129 16/03/15 3.069
Chapter 128 16/03/15 3.076
Chapter 127 16/03/15 3.066
Chapter 126 16/03/15 3.062
Chapter 125 16/03/15 3.067
Chapter 124 16/03/15 3.062
Chapter 123 16/03/15 3.060
Chapter 122 16/03/15 3.084
Chapter 121 16/03/15 3.061
Chapter 120 16/03/15 3.065
Chapter 119 16/03/15 3.064
Chapter 118 16/03/15 3.065
Chapter 117 16/03/15 3.082
Chapter 116 16/03/15 3.059
Chapter 115 16/03/15 3.059
Chapter 114 16/03/15 3.068
Chapter 113 16/03/15 3.069
Chapter 112 16/03/15 3.065
Chapter 111 16/03/15 3.063
Chapter 110 16/03/15 3.065
Chapter 109 16/03/15 3.065
Chapter 108 16/03/15 3.065
Chapter 107 16/03/15 3.070
Chapter 106 16/03/15 3.075
Chapter 105 16/03/15 3.064
Chapter 104 16/03/15 3.067
Chapter 103 16/03/15 3.076
Chapter 102 16/03/15 3.061
Chapter 101 16/03/15 3.065
Chapter 100 16/03/15 3.068
Chapter 99 16/03/15 3.059
Chapter 98 16/03/15 3.055
Chapter 97 16/03/15 3.056
Chapter 96 16/03/15 3.056
Chapter 95 16/03/15 3.058
Chapter 94 16/03/15 3.055
Chapter 93 16/03/15 3.066
Chapter 92 16/03/15 3.068
Chapter 91 16/03/15 3.062
Chapter 90 16/03/15 3.064
Chapter 89 16/03/15 3.069
Chapter 88 16/03/15 3.066
Chapter 87 16/03/15 3.064
Chapter 86 16/03/15 3.066
Chapter 85 16/03/15 3.058
Chapter 84 16/03/15 3.065
Chapter 83 16/03/15 3.060
Chapter 82 16/03/15 3.054
Chapter 81 16/03/15 3.056
Chapter 80 16/03/15 3.067
Chapter 79 16/03/15 3.069
Chapter 78 16/03/15 3.058
Chapter 77 16/03/15 3.059
Chapter 76 16/03/15 3.053
Chapter 75 16/03/15 3.057
Chapter 74 16/03/15 3.059
Chapter 73 16/03/15 3.052
Chapter 72 16/03/15 3.075
Chapter 71 16/03/15 3.055
Chapter 70 16/03/15 3.055
Chapter 69 16/03/15 3.062
Chapter 68 16/03/15 3.085
Chapter 67 16/03/15 3.059
Chapter 66 16/03/15 3.060
Chapter 65 16/03/15 3.065
Chapter 64 16/03/15 3.058
Chapter 63 16/03/15 3.065
Chapter 62 16/03/15 3.073
Chapter 61 16/03/15 3.060
Chapter 60 16/03/15 3.056
Chapter 59 16/03/15 3.060
Chapter 58 16/03/15 3.059
Chapter 57 16/03/15 3.060
Chapter 56 16/03/15 3.073
Chapter 55 16/03/15 3.063
Chapter 54 16/03/15 3.059
Chapter 53 16/03/15 3.060
Chapter 52 16/03/15 3.059
Chapter 51 16/03/15 3.061
Chapter 50 16/03/15 3.058
Chapter 49 16/03/15 3.067
Chapter 48 16/03/15 3.072
Chapter 47 16/03/15 3.064
Chapter 46 16/03/15 3.078
Chapter 45 16/03/15 3.070
Chapter 44 16/03/15 3.064
Chapter 43 16/03/15 3.065
Chapter 42 16/03/15 3.069
Chapter 41 16/03/15 3.071
Chapter 40 16/03/15 3.068
Chapter 39 16/03/15 3.074
Chapter 38 16/03/15 3.062
Chapter 37 16/03/15 3.062
Chapter 36 16/03/15 3.065
Chapter 35 16/03/15 3.062
Chapter 34 16/03/15 3.063
Chapter 33 16/03/15 3.067
Chapter 32 16/03/15 3.063
Chapter 31 16/03/15 3.069
Chapter 30 16/03/15 3.064
Chapter 29 16/03/15 3.070
Chapter 28 16/03/15 3.070
Chapter 27 16/03/15 3.077
Chapter 26 16/03/15 3.067
Chapter 25 16/03/15 3.072
Chapter 24 16/03/15 3.065
Chapter 23 16/03/15 3.068
Chapter 22 16/03/15 3.071
Chapter 21 16/03/15 3.072
Chapter 20 16/03/15 3.071
Chapter 19 16/03/15 3.065
Chapter 18 16/03/15 3.067
Chapter 17 16/03/15 3.075
Chapter 16 16/03/15 3.074
Chapter 15 16/03/15 3.069
Chapter 14 16/03/15 3.076
Chapter 13 16/03/15 3.082
Chapter 12 16/03/15 3.079
Chapter 11 16/03/15 3.080
Chapter 10 16/03/15 3.087
Chapter 9 16/03/15 3.077
Chapter 8 16/03/15 3.080
Chapter 7 16/03/15 3.085
Chapter 6 16/03/15 3.090
Chapter 5 16/03/15 3.088
Chapter 4 16/03/15 3.087
Chapter 3 16/03/15 3.087
Chapter 2 16/03/15 3.099
Chapter 1 16/03/15 3.111
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch