Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Cổ Long Quần Hiệp Truyện
Lượt xem: 7.298
Nội dung

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản?

Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp.
Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 85: - Kết Cục 15/03/15 3.120
Chapter 84 15/03/15 3.089
Chapter 83 15/03/15 3.047
Chapter 82 15/03/15 3.037
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.039
Chapter 79 15/03/15 3.036
Chapter 78 15/03/15 3.035
Chapter 77 15/03/15 3.036
Chapter 76 15/03/15 3.038
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.031
Chapter 73 15/03/15 3.062
Chapter 72 15/03/15 3.028
Chapter 71 15/03/15 3.032
Chapter 70 15/03/15 3.034
Chapter 69 15/03/15 3.059
Chapter 68 15/03/15 3.046
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.094
Chapter 65 15/03/15 3.055
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.044
Chapter 62 15/03/15 3.032
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.032
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.032
Chapter 57 15/03/15 3.032
Chapter 56 15/03/15 3.038
Chapter 55 15/03/15 3.052
Chapter 54 15/03/15 3.032
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.034
Chapter 51 15/03/15 3.039
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.032
Chapter 48 15/03/15 3.037
Chapter 47 15/03/15 3.032
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.034
Chapter 44 15/03/15 3.035
Chapter 43 15/03/15 3.034
Chapter 42 15/03/15 3.036
Chapter 41 15/03/15 3.038
Chapter 40 15/03/15 3.044
Chapter 39 15/03/15 3.056
Chapter 38 15/03/15 3.055
Chapter 37 15/03/15 3.069
Chapter 36 15/03/15 3.068
Chapter 35 15/03/15 3.051
Chapter 34 15/03/15 3.066
Chapter 33 15/03/15 3.054
Chapter 32 15/03/15 3.055
Chapter 31 15/03/15 3.051
Chapter 30 15/03/15 3.054
Chapter 29 15/03/15 3.053
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.048
Chapter 26 15/03/15 3.060
Chapter 25 15/03/15 3.053
Chapter 24 15/03/15 3.051
Chapter 23 15/03/15 3.059
Chapter 22 15/03/15 3.054
Chapter 21 15/03/15 3.063
Chapter 20 15/03/15 3.052
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.056
Chapter 17 15/03/15 3.063
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.075
Chapter 14 15/03/15 3.050
Chapter 13 15/03/15 3.047
Chapter 12 15/03/15 3.054
Chapter 11 15/03/15 3.055
Chapter 10 15/03/15 3.057
Chapter 9 15/03/15 3.056
Chapter 8 15/03/15 3.063
Chapter 7 15/03/15 3.063
Chapter 6 15/03/15 3.055
Chapter 5 15/03/15 3.054
Chapter 4 15/03/15 3.059
Chapter 3 15/03/15 3.059
Chapter 2 15/03/15 3.057
Chapter 1 15/03/15 3.061
Chapter 1 15/03/15 3.117
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch