Code Breaker

Code Breaker
Lượt xem: 12.786
Nội dung

Sakurakouji Sakura là 1 cô gái thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, xinh xắn và nữ tính nhưng sự thật là cô rất giỏi võ. Sau khi chứng kiến một anh chàng thiêu cháy người khác bằng ngọn lửa màu xanh lam, cô bắt đầu nghi ngờ cậu học sinh mới chuyển đến, Ogami Rei có vẻ ngoài giống hệt tên sát nhân đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 6005 18/03/15 3.102
Chapter 230.5 18/03/15 3.085
Chapter 230 18/03/15 3.094
Chapter 229 15/03/15 3.053
Chapter 228 15/03/15 3.034
Chapter 227 15/03/15 3.027
Chapter 226 15/03/15 3.034
Chapter 225 15/03/15 3.045
Chapter 224 15/03/15 3.040
Chapter 223 15/03/15 3.038
Chapter 222 15/03/15 3.034
Chapter 221 15/03/15 3.037
Chapter 220 15/03/15 3.044
Chapter 219 15/03/15 3.036
Chapter 218 15/03/15 3.033
Chapter 217 15/03/15 3.046
Chapter 216 15/03/15 3.031
Chapter 215 15/03/15 3.032
Chapter 214 15/03/15 3.029
Chapter 213 15/03/15 3.042
Chapter 212 15/03/15 3.035
Chapter 211 15/03/15 3.033
Chapter 210 15/03/15 3.033
Chapter 209 15/03/15 3.031
Chapter 208 15/03/15 3.036
Chapter 207 15/03/15 3.032
Chapter 206 15/03/15 3.036
Chapter 205 15/03/15 3.029
Chapter 204 15/03/15 3.039
Chapter 203 15/03/15 3.032
Chapter 202 15/03/15 3.034
Chapter 201 15/03/15 3.039
Chapter 200 15/03/15 3.041
Chapter 199 15/03/15 3.027
Chapter 198 15/03/15 3.028
Chapter 197 15/03/15 3.033
Chapter 196 15/03/15 3.036
Chapter 195 15/03/15 3.028
Chapter 194 15/03/15 3.033
Chapter 193 15/03/15 3.036
Chapter 192 15/03/15 3.031
Chapter 191 15/03/15 3.038
Chapter 190 15/03/15 3.037
Chapter 189 15/03/15 3.039
Chapter 188 15/03/15 3.035
Chapter 187 15/03/15 3.029
Chapter 186 15/03/15 3.043
Chapter 185 15/03/15 3.029
Chapter 184 15/03/15 3.030
Chapter 183 15/03/15 3.034
Chapter 182 15/03/15 3.049
Chapter 181 15/03/15 3.037
Chapter 180 15/03/15 3.034
Chapter 179 15/03/15 3.034
Chapter 178 15/03/15 3.036
Chapter 177 15/03/15 3.047
Chapter 176 15/03/15 3.046
Chapter 175 15/03/15 3.034
Chapter 174 15/03/15 3.035
Chapter 173 15/03/15 3.031
Chapter 172 15/03/15 3.037
Chapter 171 15/03/15 3.033
Chapter 170 15/03/15 3.036
Chapter 169 15/03/15 3.034
Chapter 168 15/03/15 3.032
Chapter 167 15/03/15 3.031
Chapter 166 15/03/15 3.035
Chapter 165 15/03/15 3.032
Chapter 164 15/03/15 3.035
Chapter 163 15/03/15 3.047
Chapter 162 15/03/15 3.034
Chapter 161 15/03/15 3.038
Chapter 160 15/03/15 3.035
Chapter 159 15/03/15 3.040
Chapter 158 15/03/15 3.037
Chapter 157 15/03/15 3.039
Chapter 156 15/03/15 3.038
Chapter 155 15/03/15 3.034
Chapter 154 15/03/15 3.039
Chapter 153 15/03/15 3.036
Chapter 152 15/03/15 3.034
Chapter 151 15/03/15 3.038
Chapter 150 15/03/15 3.047
Chapter 149 15/03/15 3.032
Chapter 148 15/03/15 3.033
Chapter 147 15/03/15 3.043
Chapter 146 15/03/15 3.039
Chapter 145 15/03/15 3.043
Chapter 144 15/03/15 3.041
Chapter 143 15/03/15 3.038
Chapter 142 15/03/15 3.042
Chapter 141 15/03/15 3.036
Chapter 140 15/03/15 3.042
Chapter 139 15/03/15 3.041
Chapter 138 15/03/15 3.052
Chapter 137 15/03/15 3.036
Chapter 136 15/03/15 3.033
Chapter 135 15/03/15 3.039
Chapter 134 15/03/15 3.035
Chapter 133 15/03/15 3.037
Chapter 132 15/03/15 3.032
Chapter 131 15/03/15 3.034
Chapter 130 15/03/15 3.040
Chapter 129 15/03/15 3.036
Chapter 128 15/03/15 3.043
Chapter 127 15/03/15 3.043
Chapter 126 15/03/15 3.035
Chapter 125 15/03/15 3.037
Chapter 124 15/03/15 3.036
Chapter 123 15/03/15 3.036
Chapter 122 15/03/15 3.044
Chapter 121 15/03/15 3.037
Chapter 120 15/03/15 3.038
Chapter 119 15/03/15 3.036
Chapter 118 15/03/15 3.048
Chapter 117 15/03/15 3.038
Chapter 116 15/03/15 3.034
Chapter 115: Speciality Above Special ... 15/03/15 3.044
Chapter 114: The Very First and Very ... 15/03/15 3.046
Chapter 113: Mitarashi Dango 15/03/15 3.041
Chapter 112: The First Hug 15/03/15 3.036
Chapter 111 15/03/15 3.051
Chapter 110: A Century Old Truth 15/03/15 3.050
Chapter 109 15/03/15 3.051
Chapter 108: The China Of Revenge 15/03/15 3.052
Chapter 107: The Cost Of Redemption 15/03/15 3.038
Chapter 106: The Sin That Doesn-t Go ... 15/03/15 3.059
Chapter 105: Shooting Fireworks 15/03/15 3.041
Chapter 104 15/03/15 3.038
Chapter 103: The Greal Resplve 15/03/15 3.037
Chapter 102: Confusion 15/03/15 3.053
Chapter 101: The Lonesome Battle 15/03/15 3.041
Chapter 100: The Lost Summer 15/03/15 3.050
Chapter 99: The True Farewell 15/03/15 3.038
Chapter 98 15/03/15 3.041
Chapter 97 15/03/15 3.036
Chapter 96: The Grand Wish Of The De ... 15/03/15 3.040
Chapter 95: The Depressing Reunion 15/03/15 3.054
Chapter 94: Goodbye Shibuya Mansion 15/03/15 3.034
Chapter 93 15/03/15 3.039
Chapter 92 15/03/15 3.040
Chapter 91 15/03/15 3.034
Chapter 90 15/03/15 3.043
Chapter 89 15/03/15 3.036
Chapter 88 15/03/15 3.043
Chapter 87 15/03/15 3.051
Chapter 86 15/03/15 3.040
Chapter 85 15/03/15 3.040
Chapter 84 15/03/15 3.041
Chapter 83 15/03/15 3.043
Chapter 82 15/03/15 3.039
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.041
Chapter 79 15/03/15 3.048
Chapter 78 15/03/15 3.048
Chapter 77 15/03/15 3.040
Chapter 76 15/03/15 3.038
Chapter 75 15/03/15 3.049
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.039
Chapter 70 15/03/15 3.035
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.036
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 18/03/15 3.047
Chapter 54 18/03/15 3.066
Chapter 53 18/03/15 3.045
Chapter 52 18/03/15 3.047
Chapter 51 18/03/15 3.045
Chapter 50 18/03/15 3.046
Chapter 49 18/03/15 3.051
Chapter 48 18/03/15 3.050
Chapter 47 18/03/15 3.047
Chapter 46 18/03/15 3.043
Chapter 45 18/03/15 3.048
Chapter 44 18/03/15 3.055
Chapter 43 18/03/15 3.045
Chapter 42 18/03/15 3.040
Chapter 41 18/03/15 3.049
Chapter 40 18/03/15 3.043
Chapter 39 18/03/15 3.047
Chapter 38 18/03/15 3.051
Chapter 37 18/03/15 3.052
Chapter 36 18/03/15 3.056
Chapter 35 18/03/15 3.070
Chapter 34 18/03/15 3.056
Chapter 33 18/03/15 3.043
Chapter 32 18/03/15 3.049
Chapter 31 18/03/15 3.040
Chapter 30 18/03/15 3.055
Chapter 29 18/03/15 3.056
Chapter 28 18/03/15 3.052
Chapter 27 18/03/15 3.041
Chapter 26 18/03/15 3.047
Chapter 25 18/03/15 3.043
Chapter 24 18/03/15 3.046
Chapter 23 18/03/15 3.050
Chapter 22 18/03/15 3.044
Chapter 21 18/03/15 3.046
Chapter 20 18/03/15 3.057
Chapter 19 18/03/15 3.047
Chapter 18 18/03/15 3.041
Chapter 17 18/03/15 3.051
Chapter 16 18/03/15 3.042
Chapter 15 18/03/15 3.045
Chapter 14 18/03/15 3.050
Chapter 13 18/03/15 3.049
Chapter 12 18/03/15 3.047
Chapter 11 18/03/15 3.051
Chapter 10 18/03/15 3.063
Chapter 9 18/03/15 3.045
Chapter 8 18/03/15 3.051
Chapter 7 18/03/15 3.052
Chapter 6 18/03/15 3.057
Chapter 5 18/03/15 3.063
Chapter 4 18/03/15 3.063
Chapter 3 18/03/15 3.064
Chapter 2 18/03/15 3.063
Chapter 1 18/03/15 3.071
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch