Code Breaker

Code Breaker
Lượt xem: 13.384
Nội dung

Sakurakouji Sakura là 1 cô gái thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, xinh xắn và nữ tính nhưng sự thật là cô rất giỏi võ. Sau khi chứng kiến một anh chàng thiêu cháy người khác bằng ngọn lửa màu xanh lam, cô bắt đầu nghi ngờ cậu học sinh mới chuyển đến, Ogami Rei có vẻ ngoài giống hệt tên sát nhân đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 6005 18/03/15 3.120
Chapter 230.5 18/03/15 3.093
Chapter 230 18/03/15 3.103
Chapter 229 15/03/15 3.061
Chapter 228 15/03/15 3.038
Chapter 227 15/03/15 3.031
Chapter 226 15/03/15 3.039
Chapter 225 15/03/15 3.056
Chapter 224 15/03/15 3.043
Chapter 223 15/03/15 3.040
Chapter 222 15/03/15 3.037
Chapter 221 15/03/15 3.042
Chapter 220 15/03/15 3.047
Chapter 219 15/03/15 3.038
Chapter 218 15/03/15 3.035
Chapter 217 15/03/15 3.050
Chapter 216 15/03/15 3.033
Chapter 215 15/03/15 3.036
Chapter 214 15/03/15 3.031
Chapter 213 15/03/15 3.044
Chapter 212 15/03/15 3.040
Chapter 211 15/03/15 3.037
Chapter 210 15/03/15 3.035
Chapter 209 15/03/15 3.033
Chapter 208 15/03/15 3.038
Chapter 207 15/03/15 3.034
Chapter 206 15/03/15 3.037
Chapter 205 15/03/15 3.032
Chapter 204 15/03/15 3.040
Chapter 203 15/03/15 3.036
Chapter 202 15/03/15 3.037
Chapter 201 15/03/15 3.043
Chapter 200 15/03/15 3.043
Chapter 199 15/03/15 3.029
Chapter 198 15/03/15 3.030
Chapter 197 15/03/15 3.035
Chapter 196 15/03/15 3.039
Chapter 195 15/03/15 3.030
Chapter 194 15/03/15 3.035
Chapter 193 15/03/15 3.038
Chapter 192 15/03/15 3.034
Chapter 191 15/03/15 3.040
Chapter 190 15/03/15 3.039
Chapter 189 15/03/15 3.041
Chapter 188 15/03/15 3.037
Chapter 187 15/03/15 3.030
Chapter 186 15/03/15 3.045
Chapter 185 15/03/15 3.030
Chapter 184 15/03/15 3.032
Chapter 183 15/03/15 3.037
Chapter 182 15/03/15 3.053
Chapter 181 15/03/15 3.039
Chapter 180 15/03/15 3.036
Chapter 179 15/03/15 3.037
Chapter 178 15/03/15 3.039
Chapter 177 15/03/15 3.051
Chapter 176 15/03/15 3.048
Chapter 175 15/03/15 3.037
Chapter 174 15/03/15 3.037
Chapter 173 15/03/15 3.034
Chapter 172 15/03/15 3.039
Chapter 171 15/03/15 3.036
Chapter 170 15/03/15 3.038
Chapter 169 15/03/15 3.036
Chapter 168 15/03/15 3.034
Chapter 167 15/03/15 3.033
Chapter 166 15/03/15 3.037
Chapter 165 15/03/15 3.034
Chapter 164 15/03/15 3.037
Chapter 163 15/03/15 3.049
Chapter 162 15/03/15 3.036
Chapter 161 15/03/15 3.040
Chapter 160 15/03/15 3.038
Chapter 159 15/03/15 3.043
Chapter 158 15/03/15 3.040
Chapter 157 15/03/15 3.041
Chapter 156 15/03/15 3.040
Chapter 155 15/03/15 3.036
Chapter 154 15/03/15 3.041
Chapter 153 15/03/15 3.038
Chapter 152 15/03/15 3.036
Chapter 151 15/03/15 3.040
Chapter 150 15/03/15 3.049
Chapter 149 15/03/15 3.033
Chapter 148 15/03/15 3.034
Chapter 147 15/03/15 3.044
Chapter 146 15/03/15 3.040
Chapter 145 15/03/15 3.046
Chapter 144 15/03/15 3.046
Chapter 143 15/03/15 3.041
Chapter 142 15/03/15 3.044
Chapter 141 15/03/15 3.039
Chapter 140 15/03/15 3.044
Chapter 139 15/03/15 3.043
Chapter 138 15/03/15 3.056
Chapter 137 15/03/15 3.038
Chapter 136 15/03/15 3.035
Chapter 135 15/03/15 3.041
Chapter 134 15/03/15 3.039
Chapter 133 15/03/15 3.039
Chapter 132 15/03/15 3.034
Chapter 131 15/03/15 3.036
Chapter 130 15/03/15 3.042
Chapter 129 15/03/15 3.038
Chapter 128 15/03/15 3.045
Chapter 127 15/03/15 3.045
Chapter 126 15/03/15 3.037
Chapter 125 15/03/15 3.039
Chapter 124 15/03/15 3.039
Chapter 123 15/03/15 3.039
Chapter 122 15/03/15 3.046
Chapter 121 15/03/15 3.039
Chapter 120 15/03/15 3.040
Chapter 119 15/03/15 3.038
Chapter 118 15/03/15 3.049
Chapter 117 15/03/15 3.041
Chapter 116 15/03/15 3.035
Chapter 115: Speciality Above Special ... 15/03/15 3.045
Chapter 114: The Very First and Very ... 15/03/15 3.047
Chapter 113: Mitarashi Dango 15/03/15 3.042
Chapter 112: The First Hug 15/03/15 3.037
Chapter 111 15/03/15 3.052
Chapter 110: A Century Old Truth 15/03/15 3.053
Chapter 109 15/03/15 3.052
Chapter 108: The China Of Revenge 15/03/15 3.053
Chapter 107: The Cost Of Redemption 15/03/15 3.039
Chapter 106: The Sin That Doesn-t Go ... 15/03/15 3.060
Chapter 105: Shooting Fireworks 15/03/15 3.042
Chapter 104 15/03/15 3.039
Chapter 103: The Greal Resplve 15/03/15 3.038
Chapter 102: Confusion 15/03/15 3.054
Chapter 101: The Lonesome Battle 15/03/15 3.042
Chapter 100: The Lost Summer 15/03/15 3.053
Chapter 99: The True Farewell 15/03/15 3.039
Chapter 98 15/03/15 3.042
Chapter 97 15/03/15 3.037
Chapter 96: The Grand Wish Of The De ... 15/03/15 3.041
Chapter 95: The Depressing Reunion 15/03/15 3.055
Chapter 94: Goodbye Shibuya Mansion 15/03/15 3.035
Chapter 93 15/03/15 3.040
Chapter 92 15/03/15 3.041
Chapter 91 15/03/15 3.035
Chapter 90 15/03/15 3.045
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.045
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.043
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.040
Chapter 80 15/03/15 3.043
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.049
Chapter 77 15/03/15 3.042
Chapter 76 15/03/15 3.039
Chapter 75 15/03/15 3.050
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.039
Chapter 70 15/03/15 3.035
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.036
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.048
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 18/03/15 3.050
Chapter 54 18/03/15 3.070
Chapter 53 18/03/15 3.045
Chapter 52 18/03/15 3.047
Chapter 51 18/03/15 3.045
Chapter 50 18/03/15 3.046
Chapter 49 18/03/15 3.052
Chapter 48 18/03/15 3.050
Chapter 47 18/03/15 3.047
Chapter 46 18/03/15 3.043
Chapter 45 18/03/15 3.048
Chapter 44 18/03/15 3.055
Chapter 43 18/03/15 3.045
Chapter 42 18/03/15 3.040
Chapter 41 18/03/15 3.049
Chapter 40 18/03/15 3.043
Chapter 39 18/03/15 3.055
Chapter 38 18/03/15 3.053
Chapter 37 18/03/15 3.054
Chapter 36 18/03/15 3.060
Chapter 35 18/03/15 3.076
Chapter 34 18/03/15 3.061
Chapter 33 18/03/15 3.046
Chapter 32 18/03/15 3.052
Chapter 31 18/03/15 3.044
Chapter 30 18/03/15 3.061
Chapter 29 18/03/15 3.058
Chapter 28 18/03/15 3.057
Chapter 27 18/03/15 3.043
Chapter 26 18/03/15 3.050
Chapter 25 18/03/15 3.047
Chapter 24 18/03/15 3.051
Chapter 23 18/03/15 3.056
Chapter 22 18/03/15 3.053
Chapter 21 18/03/15 3.053
Chapter 20 18/03/15 3.063
Chapter 19 18/03/15 3.052
Chapter 18 18/03/15 3.046
Chapter 17 18/03/15 3.059
Chapter 16 18/03/15 3.047
Chapter 15 18/03/15 3.052
Chapter 14 18/03/15 3.054
Chapter 13 18/03/15 3.054
Chapter 12 18/03/15 3.051
Chapter 11 18/03/15 3.055
Chapter 10 18/03/15 3.067
Chapter 9 18/03/15 3.049
Chapter 8 18/03/15 3.068
Chapter 7 18/03/15 3.057
Chapter 6 18/03/15 3.062
Chapter 5 18/03/15 3.069
Chapter 4 18/03/15 3.069
Chapter 3 18/03/15 3.072
Chapter 2 18/03/15 3.070
Chapter 1 18/03/15 3.085
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch