Code Breaker

Code Breaker
Lượt xem: 13.591
Nội dung

Sakurakouji Sakura là 1 cô gái thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, xinh xắn và nữ tính nhưng sự thật là cô rất giỏi võ. Sau khi chứng kiến một anh chàng thiêu cháy người khác bằng ngọn lửa màu xanh lam, cô bắt đầu nghi ngờ cậu học sinh mới chuyển đến, Ogami Rei có vẻ ngoài giống hệt tên sát nhân đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 6005 18/03/15 3.124
Chapter 230.5 18/03/15 3.099
Chapter 230 18/03/15 3.108
Chapter 229 15/03/15 3.061
Chapter 228 15/03/15 3.038
Chapter 227 15/03/15 3.031
Chapter 226 15/03/15 3.039
Chapter 225 15/03/15 3.056
Chapter 224 15/03/15 3.043
Chapter 223 15/03/15 3.040
Chapter 222 15/03/15 3.037
Chapter 221 15/03/15 3.042
Chapter 220 15/03/15 3.047
Chapter 219 15/03/15 3.038
Chapter 218 15/03/15 3.035
Chapter 217 15/03/15 3.050
Chapter 216 15/03/15 3.033
Chapter 215 15/03/15 3.036
Chapter 214 15/03/15 3.031
Chapter 213 15/03/15 3.044
Chapter 212 15/03/15 3.040
Chapter 211 15/03/15 3.037
Chapter 210 15/03/15 3.035
Chapter 209 15/03/15 3.033
Chapter 208 15/03/15 3.038
Chapter 207 15/03/15 3.034
Chapter 206 15/03/15 3.037
Chapter 205 15/03/15 3.033
Chapter 204 15/03/15 3.040
Chapter 203 15/03/15 3.037
Chapter 202 15/03/15 3.037
Chapter 201 15/03/15 3.043
Chapter 200 15/03/15 3.044
Chapter 199 15/03/15 3.029
Chapter 198 15/03/15 3.030
Chapter 197 15/03/15 3.035
Chapter 196 15/03/15 3.039
Chapter 195 15/03/15 3.030
Chapter 194 15/03/15 3.035
Chapter 193 15/03/15 3.038
Chapter 192 15/03/15 3.036
Chapter 191 15/03/15 3.040
Chapter 190 15/03/15 3.040
Chapter 189 15/03/15 3.041
Chapter 188 15/03/15 3.037
Chapter 187 15/03/15 3.030
Chapter 186 15/03/15 3.045
Chapter 185 15/03/15 3.030
Chapter 184 15/03/15 3.032
Chapter 183 15/03/15 3.037
Chapter 182 15/03/15 3.053
Chapter 181 15/03/15 3.041
Chapter 180 15/03/15 3.036
Chapter 179 15/03/15 3.037
Chapter 178 15/03/15 3.039
Chapter 177 15/03/15 3.051
Chapter 176 15/03/15 3.050
Chapter 175 15/03/15 3.037
Chapter 174 15/03/15 3.037
Chapter 173 15/03/15 3.034
Chapter 172 15/03/15 3.039
Chapter 171 15/03/15 3.036
Chapter 170 15/03/15 3.038
Chapter 169 15/03/15 3.036
Chapter 168 15/03/15 3.034
Chapter 167 15/03/15 3.033
Chapter 166 15/03/15 3.037
Chapter 165 15/03/15 3.034
Chapter 164 15/03/15 3.037
Chapter 163 15/03/15 3.049
Chapter 162 15/03/15 3.036
Chapter 161 15/03/15 3.041
Chapter 160 15/03/15 3.039
Chapter 159 15/03/15 3.044
Chapter 158 15/03/15 3.041
Chapter 157 15/03/15 3.042
Chapter 156 15/03/15 3.041
Chapter 155 15/03/15 3.037
Chapter 154 15/03/15 3.044
Chapter 153 15/03/15 3.039
Chapter 152 15/03/15 3.037
Chapter 151 15/03/15 3.041
Chapter 150 15/03/15 3.050
Chapter 149 15/03/15 3.034
Chapter 148 15/03/15 3.035
Chapter 147 15/03/15 3.045
Chapter 146 15/03/15 3.043
Chapter 145 15/03/15 3.047
Chapter 144 15/03/15 3.047
Chapter 143 15/03/15 3.042
Chapter 142 15/03/15 3.045
Chapter 141 15/03/15 3.040
Chapter 140 15/03/15 3.045
Chapter 139 15/03/15 3.044
Chapter 138 15/03/15 3.057
Chapter 137 15/03/15 3.039
Chapter 136 15/03/15 3.036
Chapter 135 15/03/15 3.042
Chapter 134 15/03/15 3.040
Chapter 133 15/03/15 3.040
Chapter 132 15/03/15 3.035
Chapter 131 15/03/15 3.037
Chapter 130 15/03/15 3.043
Chapter 129 15/03/15 3.039
Chapter 128 15/03/15 3.046
Chapter 127 15/03/15 3.046
Chapter 126 15/03/15 3.038
Chapter 125 15/03/15 3.040
Chapter 124 15/03/15 3.040
Chapter 123 15/03/15 3.040
Chapter 122 15/03/15 3.047
Chapter 121 15/03/15 3.040
Chapter 120 15/03/15 3.041
Chapter 119 15/03/15 3.039
Chapter 118 15/03/15 3.051
Chapter 117 15/03/15 3.042
Chapter 116 15/03/15 3.036
Chapter 115: Speciality Above Special ... 15/03/15 3.046
Chapter 114: The Very First and Very ... 15/03/15 3.048
Chapter 113: Mitarashi Dango 15/03/15 3.043
Chapter 112: The First Hug 15/03/15 3.038
Chapter 111 15/03/15 3.053
Chapter 110: A Century Old Truth 15/03/15 3.054
Chapter 109 15/03/15 3.053
Chapter 108: The China Of Revenge 15/03/15 3.054
Chapter 107: The Cost Of Redemption 15/03/15 3.040
Chapter 106: The Sin That Doesn-t Go ... 15/03/15 3.061
Chapter 105: Shooting Fireworks 15/03/15 3.043
Chapter 104 15/03/15 3.040
Chapter 103: The Greal Resplve 15/03/15 3.039
Chapter 102: Confusion 15/03/15 3.055
Chapter 101: The Lonesome Battle 15/03/15 3.043
Chapter 100: The Lost Summer 15/03/15 3.054
Chapter 99: The True Farewell 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.043
Chapter 97 15/03/15 3.037
Chapter 96: The Grand Wish Of The De ... 15/03/15 3.044
Chapter 95: The Depressing Reunion 15/03/15 3.057
Chapter 94: Goodbye Shibuya Mansion 15/03/15 3.036
Chapter 93 15/03/15 3.041
Chapter 92 15/03/15 3.041
Chapter 91 15/03/15 3.035
Chapter 90 15/03/15 3.047
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.045
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.043
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.040
Chapter 80 15/03/15 3.043
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.049
Chapter 77 15/03/15 3.042
Chapter 76 15/03/15 3.039
Chapter 75 15/03/15 3.050
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.039
Chapter 70 15/03/15 3.035
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.036
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.048
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 18/03/15 3.051
Chapter 54 18/03/15 3.070
Chapter 53 18/03/15 3.046
Chapter 52 18/03/15 3.049
Chapter 51 18/03/15 3.046
Chapter 50 18/03/15 3.047
Chapter 49 18/03/15 3.052
Chapter 48 18/03/15 3.050
Chapter 47 18/03/15 3.047
Chapter 46 18/03/15 3.045
Chapter 45 18/03/15 3.048
Chapter 44 18/03/15 3.055
Chapter 43 18/03/15 3.045
Chapter 42 18/03/15 3.040
Chapter 41 18/03/15 3.049
Chapter 40 18/03/15 3.043
Chapter 39 18/03/15 3.055
Chapter 38 18/03/15 3.055
Chapter 37 18/03/15 3.056
Chapter 36 18/03/15 3.064
Chapter 35 18/03/15 3.080
Chapter 34 18/03/15 3.063
Chapter 33 18/03/15 3.048
Chapter 32 18/03/15 3.055
Chapter 31 18/03/15 3.045
Chapter 30 18/03/15 3.062
Chapter 29 18/03/15 3.059
Chapter 28 18/03/15 3.058
Chapter 27 18/03/15 3.043
Chapter 26 18/03/15 3.051
Chapter 25 18/03/15 3.048
Chapter 24 18/03/15 3.052
Chapter 23 18/03/15 3.057
Chapter 22 18/03/15 3.057
Chapter 21 18/03/15 3.055
Chapter 20 18/03/15 3.065
Chapter 19 18/03/15 3.054
Chapter 18 18/03/15 3.048
Chapter 17 18/03/15 3.062
Chapter 16 18/03/15 3.049
Chapter 15 18/03/15 3.054
Chapter 14 18/03/15 3.056
Chapter 13 18/03/15 3.056
Chapter 12 18/03/15 3.053
Chapter 11 18/03/15 3.057
Chapter 10 18/03/15 3.070
Chapter 9 18/03/15 3.053
Chapter 8 18/03/15 3.072
Chapter 7 18/03/15 3.060
Chapter 6 18/03/15 3.066
Chapter 5 18/03/15 3.073
Chapter 4 18/03/15 3.073
Chapter 3 18/03/15 3.077
Chapter 2 18/03/15 3.074
Chapter 1 18/03/15 3.092
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch