Crows

Crows
Lượt xem: 14.058
Nội dung

Là Bộ Manga Được Xuất Bản Năm 1990 Của Hiroshi Takahashi Và Sau Này Đã Được Dựng Thành Bộ Phim Crows Zero Đình Đám Được Sản Xuất Năm 2007 (Phần 1) Và Năm 2009 (Phần 2)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 95 14:11 23/03 3.227
Chapter 94 14:00 23/03 3.157
Chapter 93 14:00 23/03 3.159
Chapter 92 14:00 23/03 3.126
Chapter 91 14:00 23/03 3.116
Chapter 90 14:00 23/03 3.113
Chapter 89 14:00 23/03 3.162
Chapter 88 14:00 23/03 3.195
Chapter 87 14:00 23/03 3.161
Chapter 86 14:00 23/03 3.253
Chapter 85 15/03/15 3.197
Chapter 84 15/03/15 3.144
Chapter 83 15/03/15 3.128
Chapter 82 15/03/15 3.111
Chapter 81 15/03/15 3.119
Chapter 80 15/03/15 3.116
Chapter 79 15/03/15 3.114
Chapter 78 15/03/15 3.137
Chapter 77 15/03/15 3.147
Chapter 76 15/03/15 3.188
Chapter 75 15/03/15 3.159
Chapter 74 15/03/15 3.157
Chapter 73 15/03/15 3.427
Chapter 72 15/03/15 3.101
Chapter 71 15/03/15 3.104
Chapter 70 15/03/15 3.116
Chapter 69 15/03/15 3.097
Chapter 68 15/03/15 3.089
Chapter 67 15/03/15 3.088
Chapter 66 15/03/15 3.081
Chapter 65 15/03/15 3.082
Chapter 64 15/03/15 3.084
Chapter 63 15/03/15 3.089
Chapter 62 15/03/15 3.084
Chapter 61 15/03/15 3.086
Chapter 60 15/03/15 3.096
Chapter 59 15/03/15 3.097
Chapter 58 15/03/15 3.083
Chapter 57 15/03/15 3.073
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.074
Chapter 54 15/03/15 3.072
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.070
Chapter 51 15/03/15 3.078
Chapter 50 15/03/15 3.091
Chapter 49 15/03/15 3.126
Chapter 48 15/03/15 3.090
Chapter 47 15/03/15 3.094
Chapter 46 15/03/15 3.079
Chapter 45 15/03/15 3.081
Chapter 44 15/03/15 3.081
Chapter 43 15/03/15 3.078
Chapter 42 15/03/15 3.079
Chapter 41 15/03/15 3.078
Chapter 40 15/03/15 3.079
Chapter 39.2 15/03/15 3.074
Chapter 39.1 15/03/15 3.078
Chapter 38 15/03/15 3.072
Chapter 37 15/03/15 3.068
Chapter 36 15/03/15 3.068
Chapter 35 15/03/15 3.075
Chapter 34 15/03/15 3.070
Chapter 33 15/03/15 3.070
Chapter 32 15/03/15 3.078
Chapter 31 15/03/15 3.072
Chapter 30 15/03/15 3.083
Chapter 29.2 15/03/15 3.086
Chapter 29.1 15/03/15 3.076
Chapter 29 14:00 23/03 3.051
Chapter 28 15/03/15 3.082
Chapter 27 15/03/15 3.072
Chapter 26 15/03/15 3.071
Chapter 25 15/03/15 3.083
Chapter 24 15/03/15 3.076
Chapter 23.2 15/03/15 3.070
Chapter 23.1 15/03/15 3.069
Chapter 23 14:00 23/03 3.060
Chapter 22 15/03/15 3.084
Chapter 21 15/03/15 3.091
Chapter 20 15/03/15 3.075
Chapter 19 15/03/15 3.075
Chapter 18.2 15/03/15 3.054
Chapter 18.1 15/03/15 3.060
Chapter 18 14:00 23/03 3.056
Chapter 17.2 15/03/15 3.052
Chapter 17.1 15/03/15 3.052
Chapter 17 14:00 23/03 3.054
Chapter 16.2 15/03/15 3.047
Chapter 16.1 15/03/15 3.061
Chapter 16 13:49 23/03 3.061
Chapter 15.2 15/03/15 3.055
Chapter 15.1 15/03/15 3.073
Chapter 15 13:49 23/03 3.053
Chapter 14.2 15/03/15 3.055
Chapter 14.1 15/03/15 3.071
Chapter 14 13:49 23/03 3.057
Chapter 13.2 15/03/15 3.060
Chapter 13.1 15/03/15 3.067
Chapter 13 13:49 23/03 3.053
Chapter 12 15/03/15 3.063
Chapter 11 15/03/15 3.067
Chapter 10 15/03/15 3.074
Chapter 9 15/03/15 3.076
Chapter 8.2 15/03/15 3.063
Chapter 8.1 15/03/15 3.068
Chapter 8 13:49 23/03 3.052
Chapter 7 15/03/15 3.061
Chapter 6 15/03/15 3.074
Chapter 5 15/03/15 3.068
Chapter 4 15/03/15 3.069
Chapter 3 15/03/15 3.061
Chapter 3 15/03/15 3.062
Chapter 2 15/03/15 3.064
Chapter 2 15/03/15 3.068
Chapter 2 15/03/15 3.075
Chapter 1 15/03/15 3.101
Chapter 1 15/03/15 3.098
Chapter 1 15/03/15 3.168
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch