Crows

Crows

Nội dung

Là Bộ Manga Được Xuất Bản Năm 1990 Của Hiroshi Takahashi Và Sau Này Đã Được Dựng Thành Bộ Phim Crows Zero Đình Đám Được Sản Xuất Năm 2007 (Phần 1) Và Năm 2009 (Phần 2)

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 95 23/03/16 3.307
Chapter 94 23/03/16 3.223
Chapter 93 23/03/16 3.221
Chapter 92 23/03/16 3.183
Chapter 91 23/03/16 3.169
Chapter 90 23/03/16 3.171
Chapter 89 23/03/16 3.254
Chapter 88 23/03/16 3.291
Chapter 87 23/03/16 3.254
Chapter 86 23/03/16 3.384
Chapter 85 15/03/15 3.267
Chapter 84 15/03/15 3.205
Chapter 83 15/03/15 3.189
Chapter 82 15/03/15 3.171
Chapter 81 15/03/15 3.171
Chapter 80 15/03/15 3.172
Chapter 79 15/03/15 3.169
Chapter 78 15/03/15 3.196
Chapter 77 15/03/15 3.210
Chapter 76 15/03/15 3.253
Chapter 75 15/03/15 3.228
Chapter 74 15/03/15 3.224
Chapter 73 15/03/15 3.594
Chapter 72 15/03/15 3.141
Chapter 71 15/03/15 3.145
Chapter 70 15/03/15 3.160
Chapter 69 15/03/15 3.135
Chapter 68 15/03/15 3.121
Chapter 67 15/03/15 3.120
Chapter 66 15/03/15 3.115
Chapter 65 15/03/15 3.116
Chapter 64 15/03/15 3.116
Chapter 63 15/03/15 3.124
Chapter 62 15/03/15 3.119
Chapter 61 15/03/15 3.133
Chapter 60 15/03/15 3.141
Chapter 59 15/03/15 3.135
Chapter 58 15/03/15 3.112
Chapter 57 15/03/15 3.100
Chapter 56 15/03/15 3.100
Chapter 55 15/03/15 3.104
Chapter 54 15/03/15 3.096
Chapter 53 15/03/15 3.098
Chapter 52 15/03/15 3.096
Chapter 51 15/03/15 3.103
Chapter 50 15/03/15 3.136
Chapter 49 15/03/15 3.192
Chapter 48 15/03/15 3.134
Chapter 47 15/03/15 3.132
Chapter 46 15/03/15 3.123
Chapter 45 15/03/15 3.123
Chapter 44 15/03/15 3.121
Chapter 43 15/03/15 3.119
Chapter 42 15/03/15 3.121
Chapter 41 15/03/15 3.123
Chapter 40 15/03/15 3.127
Chapter 39.2 15/03/15 3.117
Chapter 39.1 15/03/15 3.127
Chapter 38 15/03/15 3.111
Chapter 37 15/03/15 3.107
Chapter 36 15/03/15 3.106
Chapter 35 15/03/15 3.112
Chapter 34 15/03/15 3.108
Chapter 33 15/03/15 3.108
Chapter 32 15/03/15 3.125
Chapter 31 15/03/15 3.108
Chapter 30 15/03/15 3.122
Chapter 29.2 15/03/15 3.110
Chapter 29.1 15/03/15 3.109
Chapter 29 23/03/16 3.092
Chapter 28 15/03/15 3.117
Chapter 27 15/03/15 3.108
Chapter 26 15/03/15 3.105
Chapter 25 15/03/15 3.117
Chapter 24 15/03/15 3.108
Chapter 23.2 15/03/15 3.090
Chapter 23.1 15/03/15 3.093
Chapter 23 23/03/16 3.094
Chapter 22 15/03/15 3.120
Chapter 21 15/03/15 3.128
Chapter 20 15/03/15 3.113
Chapter 19 15/03/15 3.115
Chapter 18.2 15/03/15 3.075
Chapter 18.1 15/03/15 3.087
Chapter 18 23/03/16 3.093
Chapter 17.2 15/03/15 3.078
Chapter 17.1 15/03/15 3.076
Chapter 17 23/03/16 3.091
Chapter 16.2 15/03/15 3.068
Chapter 16.1 15/03/15 3.086
Chapter 16 23/03/16 3.102
Chapter 15.2 15/03/15 3.082
Chapter 15.1 15/03/15 3.101
Chapter 15 23/03/16 3.087
Chapter 14.2 15/03/15 3.078
Chapter 14.1 15/03/15 3.101
Chapter 14 23/03/16 3.094
Chapter 13.2 15/03/15 3.088
Chapter 13.1 15/03/15 3.095
Chapter 13 23/03/16 3.091
Chapter 12 15/03/15 3.097
Chapter 11 15/03/15 3.102
Chapter 10 15/03/15 3.110
Chapter 9 15/03/15 3.109
Chapter 8.2 15/03/15 3.086
Chapter 8.1 15/03/15 3.097
Chapter 8 23/03/16 3.086
Chapter 7 15/03/15 3.097
Chapter 6 15/03/15 3.107
Chapter 5 15/03/15 3.103
Chapter 4 15/03/15 3.100
Chapter 3 15/03/15 3.091
Chapter 3 15/03/15 3.096
Chapter 2 15/03/15 3.100
Chapter 2 15/03/15 3.105
Chapter 2 15/03/15 3.118
Chapter 1 15/03/15 3.224
Chapter 1 15/03/15 3.156
Chapter 1 15/03/15 3.153
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch