Crows

Crows
Lượt xem: 11.889
Nội dung

Là Bộ Manga Được Xuất Bản Năm 1990 Của Hiroshi Takahashi Và Sau Này Đã Được Dựng Thành Bộ Phim Crows Zero Đình Đám Được Sản Xuất Năm 2007 (Phần 1) Và Năm 2009 (Phần 2)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 95 14:11 23/03 3.176
Chapter 94 14:00 23/03 3.125
Chapter 93 14:00 23/03 3.123
Chapter 92 14:00 23/03 3.092
Chapter 91 14:00 23/03 3.086
Chapter 90 14:00 23/03 3.086
Chapter 89 14:00 23/03 3.121
Chapter 88 14:00 23/03 3.153
Chapter 87 14:00 23/03 3.127
Chapter 86 14:00 23/03 3.198
Chapter 85 15/03/15 3.167
Chapter 84 15/03/15 3.118
Chapter 83 15/03/15 3.101
Chapter 82 15/03/15 3.089
Chapter 81 15/03/15 3.095
Chapter 80 15/03/15 3.090
Chapter 79 15/03/15 3.084
Chapter 78 15/03/15 3.113
Chapter 77 15/03/15 3.113
Chapter 76 15/03/15 3.146
Chapter 75 15/03/15 3.127
Chapter 74 15/03/15 3.124
Chapter 73 15/03/15 3.320
Chapter 72 15/03/15 3.073
Chapter 71 15/03/15 3.079
Chapter 70 15/03/15 3.087
Chapter 69 15/03/15 3.071
Chapter 68 15/03/15 3.073
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.059
Chapter 65 15/03/15 3.062
Chapter 64 15/03/15 3.063
Chapter 63 15/03/15 3.068
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.070
Chapter 60 15/03/15 3.079
Chapter 59 15/03/15 3.081
Chapter 58 15/03/15 3.066
Chapter 57 15/03/15 3.059
Chapter 56 15/03/15 3.058
Chapter 55 15/03/15 3.061
Chapter 54 15/03/15 3.060
Chapter 53 15/03/15 3.061
Chapter 52 15/03/15 3.059
Chapter 51 15/03/15 3.066
Chapter 50 15/03/15 3.069
Chapter 49 15/03/15 3.098
Chapter 48 15/03/15 3.066
Chapter 47 15/03/15 3.070
Chapter 46 15/03/15 3.064
Chapter 45 15/03/15 3.060
Chapter 44 15/03/15 3.061
Chapter 43 15/03/15 3.060
Chapter 42 15/03/15 3.061
Chapter 41 15/03/15 3.058
Chapter 40 15/03/15 3.061
Chapter 39.2 15/03/15 3.056
Chapter 39.1 15/03/15 3.058
Chapter 38 15/03/15 3.061
Chapter 37 15/03/15 3.058
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.064
Chapter 34 15/03/15 3.057
Chapter 33 15/03/15 3.059
Chapter 32 15/03/15 3.063
Chapter 31 15/03/15 3.059
Chapter 30 15/03/15 3.067
Chapter 29.2 15/03/15 3.076
Chapter 29.1 15/03/15 3.064
Chapter 29 14:00 23/03 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.071
Chapter 27 15/03/15 3.060
Chapter 26 15/03/15 3.058
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.066
Chapter 23.2 15/03/15 3.065
Chapter 23.1 15/03/15 3.064
Chapter 23 14:00 23/03 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.071
Chapter 21 15/03/15 3.081
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.065
Chapter 18.2 15/03/15 3.048
Chapter 18.1 15/03/15 3.056
Chapter 18 14:00 23/03 3.048
Chapter 17.2 15/03/15 3.047
Chapter 17.1 15/03/15 3.047
Chapter 17 14:00 23/03 3.044
Chapter 16.2 15/03/15 3.043
Chapter 16.1 15/03/15 3.057
Chapter 16 13:49 23/03 3.049
Chapter 15.2 15/03/15 3.047
Chapter 15.1 15/03/15 3.064
Chapter 15 13:49 23/03 3.044
Chapter 14.2 15/03/15 3.048
Chapter 14.1 15/03/15 3.061
Chapter 14 13:49 23/03 3.046
Chapter 13.2 15/03/15 3.053
Chapter 13.1 15/03/15 3.057
Chapter 13 13:49 23/03 3.039
Chapter 12 15/03/15 3.051
Chapter 11 15/03/15 3.056
Chapter 10 15/03/15 3.061
Chapter 9 15/03/15 3.062
Chapter 8.2 15/03/15 3.054
Chapter 8.1 15/03/15 3.050
Chapter 8 13:49 23/03 3.034
Chapter 7 15/03/15 3.046
Chapter 6 15/03/15 3.059
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.058
Chapter 3 15/03/15 3.052
Chapter 3 15/03/15 3.053
Chapter 2 15/03/15 3.055
Chapter 2 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.064
Chapter 1 15/03/15 3.089
Chapter 1 15/03/15 3.080
Chapter 1 15/03/15 3.143
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch