Crows

Crows
Lượt xem: 16.329
Nội dung

Là Bộ Manga Được Xuất Bản Năm 1990 Của Hiroshi Takahashi Và Sau Này Đã Được Dựng Thành Bộ Phim Crows Zero Đình Đám Được Sản Xuất Năm 2007 (Phần 1) Và Năm 2009 (Phần 2)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 95 23/03/16 3.267
Chapter 94 23/03/16 3.187
Chapter 93 23/03/16 3.189
Chapter 92 23/03/16 3.158
Chapter 91 23/03/16 3.139
Chapter 90 23/03/16 3.140
Chapter 89 23/03/16 3.209
Chapter 88 23/03/16 3.243
Chapter 87 23/03/16 3.202
Chapter 86 23/03/16 3.308
Chapter 85 15/03/15 3.231
Chapter 84 15/03/15 3.174
Chapter 83 15/03/15 3.160
Chapter 82 15/03/15 3.140
Chapter 81 15/03/15 3.142
Chapter 80 15/03/15 3.139
Chapter 79 15/03/15 3.142
Chapter 78 15/03/15 3.163
Chapter 77 15/03/15 3.172
Chapter 76 15/03/15 3.217
Chapter 75 15/03/15 3.187
Chapter 74 15/03/15 3.183
Chapter 73 15/03/15 3.496
Chapter 72 15/03/15 3.119
Chapter 71 15/03/15 3.126
Chapter 70 15/03/15 3.139
Chapter 69 15/03/15 3.115
Chapter 68 15/03/15 3.105
Chapter 67 15/03/15 3.103
Chapter 66 15/03/15 3.098
Chapter 65 15/03/15 3.096
Chapter 64 15/03/15 3.098
Chapter 63 15/03/15 3.105
Chapter 62 15/03/15 3.099
Chapter 61 15/03/15 3.108
Chapter 60 15/03/15 3.120
Chapter 59 15/03/15 3.116
Chapter 58 15/03/15 3.097
Chapter 57 15/03/15 3.087
Chapter 56 15/03/15 3.086
Chapter 55 15/03/15 3.087
Chapter 54 15/03/15 3.082
Chapter 53 15/03/15 3.083
Chapter 52 15/03/15 3.082
Chapter 51 15/03/15 3.088
Chapter 50 15/03/15 3.113
Chapter 49 15/03/15 3.157
Chapter 48 15/03/15 3.111
Chapter 47 15/03/15 3.112
Chapter 46 15/03/15 3.101
Chapter 45 15/03/15 3.102
Chapter 44 15/03/15 3.101
Chapter 43 15/03/15 3.098
Chapter 42 15/03/15 3.100
Chapter 41 15/03/15 3.099
Chapter 40 15/03/15 3.103
Chapter 39.2 15/03/15 3.095
Chapter 39.1 15/03/15 3.101
Chapter 38 15/03/15 3.087
Chapter 37 15/03/15 3.085
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.090
Chapter 34 15/03/15 3.085
Chapter 33 15/03/15 3.086
Chapter 32 15/03/15 3.094
Chapter 31 15/03/15 3.087
Chapter 30 15/03/15 3.098
Chapter 29.2 15/03/15 3.096
Chapter 29.1 15/03/15 3.086
Chapter 29 23/03/16 3.064
Chapter 28 15/03/15 3.094
Chapter 27 15/03/15 3.086
Chapter 26 15/03/15 3.081
Chapter 25 15/03/15 3.097
Chapter 24 15/03/15 3.091
Chapter 23.2 15/03/15 3.076
Chapter 23.1 15/03/15 3.078
Chapter 23 23/03/16 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.099
Chapter 21 15/03/15 3.105
Chapter 20 15/03/15 3.088
Chapter 19 15/03/15 3.091
Chapter 18.2 15/03/15 3.062
Chapter 18.1 15/03/15 3.072
Chapter 18 23/03/16 3.070
Chapter 17.2 15/03/15 3.064
Chapter 17.1 15/03/15 3.063
Chapter 17 23/03/16 3.072
Chapter 16.2 15/03/15 3.057
Chapter 16.1 15/03/15 3.072
Chapter 16 23/03/16 3.078
Chapter 15.2 15/03/15 3.067
Chapter 15.1 15/03/15 3.086
Chapter 15 23/03/16 3.067
Chapter 14.2 15/03/15 3.067
Chapter 14.1 15/03/15 3.085
Chapter 14 23/03/16 3.074
Chapter 13.2 15/03/15 3.070
Chapter 13.1 15/03/15 3.078
Chapter 13 23/03/16 3.070
Chapter 12 15/03/15 3.077
Chapter 11 15/03/15 3.083
Chapter 10 15/03/15 3.087
Chapter 9 15/03/15 3.088
Chapter 8.2 15/03/15 3.072
Chapter 8.1 15/03/15 3.080
Chapter 8 23/03/16 3.068
Chapter 7 15/03/15 3.076
Chapter 6 15/03/15 3.087
Chapter 5 15/03/15 3.083
Chapter 4 15/03/15 3.085
Chapter 3 15/03/15 3.075
Chapter 3 15/03/15 3.075
Chapter 2 15/03/15 3.078
Chapter 2 15/03/15 3.082
Chapter 2 15/03/15 3.099
Chapter 1 15/03/15 3.125
Chapter 1 15/03/15 3.122
Chapter 1 15/03/15 3.193
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch