Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 1
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 2
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 3
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 4
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 5
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 6
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 7
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 8
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 9
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 10
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 11
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 12
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 13
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 14
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 15
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 16
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 17
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 18
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 19
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 20
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 21
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 22
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 23
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 24
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 25
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 26
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 27
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 28
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 29
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 30
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 31
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 32
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 33
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 34
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 35
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 36
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 37
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 38
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 39
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 40
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 41
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 42
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 43
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 44
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 45
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 46
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 47
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 48
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 49
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 50
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 51
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 52
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 53
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 54
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 55
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 56
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 57
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương chap 45 - Trang 58
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
A Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 70 Báo vi phạm
Chap này chap mấy truyện chữ?
Author Trả lời
ff Ẩn danh 8 ngày trước Báo vi phạm
xin link goc truyen chua dich
Author Trả lời
My Ẩn danh 12 ngày trước Chapter 70 Báo vi phạm
Định 3 năm 1 chap thật s ad
Author Trả lời
ManhuaGod Ẩn danh 15 ngày trước Báo vi phạm
Ủa sao drop gần tháng rùi
 • Author
  thoái cmn ẩn Ẩn danh 14 ngày trước Báo vi phạm
  cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương giờ mới bắt đầu mà =))
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Đại Trưởng Lão. Thành viên 16 ngày trước Chapter 0 Báo vi phạm
.. ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
.|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................“\: : : : : : : : '\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : :\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,...........,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
Author Trả lời
‘-‘ Ẩn danh 16 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Ây dà, sao ta thấy Hồng Trang công chúa bên truyện tranh không đẹp lắm, nhìn như nhân vật phụ, ta nhớ tác giả tả Hồng Trang đẹp lắm mà sao sang đây nhìn như quần chúng thế
Author Trả lời
. Ẩn danh 16 ngày trước Chapter 70 Báo vi phạm
sao thấy truyện tranh diễn ra nhanh nhanh sao ấy, bên truyện chữ dài quá chời luôn, thế mà sang đây nhanh ghê
Author Trả lời
Tạc thiên bang Thông Ẩn danh 22 ngày trước Chapter 69 Báo vi phạm
main bá vãiemo
Author Trả lời
Tạc thiên bang takumi Ẩn danh 24 ngày trước Chapter 70 Báo vi phạm
Bộ này mà harem chắc nát, mong phi chân vs sư di thành 1 cặp
Author Trả lời
Nak róc Ẩn danh 28 ngày trước Chapter 0 Báo vi phạm
Sống dai vãiemo
Author Trả lời
Vô danh Lãng tử Thành viên 29 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
emo Truyện dài thế này độc ms đã này
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang: Tam Tạng Ẩn danh 11:46 24/09 Chapter 70 Báo vi phạm
T lại muốn main vời Hiểu.......🤓emo
Author Trả lời
X Ẩn danh 07:50 22/09 Chapter 0 Báo vi phạm
Vô địch rồi :v
Author Trả lời
Hủ thần-ssi Ẩn danh 22:58 16/09 Chapter 70 Báo vi phạm
Ủa ông nội đen đen nghỉ đóng Conan ròi hã ? :))
 • Author
  Tao Thiên Bang *lambinhtuan Ẩn danh 05:40 18/09 Báo vi phạm
  Chắc đong có mỗi bộ Conan ko đủ thu nhập nên sang bộ này
 • Author
  kka Ẩn danh 16:53 23/09 Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Chick Ẩn danh 13:56 16/09 Chapter 70 Báo vi phạm
emo