Cúp Quốc Sư Tử

Cúp Quốc Sư Tử
Nội dung

2016 một cuộc khủng hoảng của một nhà máy điện hạt nhân tạo ra một thảm họa lớn ở Tokyo. 20 năm sau, thành phố đã trở thành một thị trấn ma do mức độ cao của bức xạ. Từ khu vực đó một tín hiệu cấp cứu nhận được...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 74 24/05/16 3.043
Chapter 73 23/05/16 3.048
Chapter 72 22/05/16 3.050
Chapter 71 20/05/16 3.054
Chapter 70 19/05/16 3.054
Chapter 69 17/05/16 3.069
Chapter 68 30/03/15 3.090
Chapter 67 30/03/15 3.081
Chapter 66 30/03/15 3.070
Chapter 65 30/03/15 3.062
Chapter 64 30/03/15 3.052
Chapter 63 30/03/15 3.051
Chapter 62 30/03/15 3.054
Chapter 61 30/03/15 3.050
Chapter 60 30/03/15 3.057
Chapter 59 30/03/15 3.050
Chapter 58 30/03/15 3.056
Chapter 57 30/03/15 3.055
Chapter 56 30/03/15 3.053
Chapter 55 30/03/15 3.056
Chapter 54 30/03/15 3.058
Chapter 53 30/03/15 3.057
Chapter 52 30/03/15 3.054
Chapter 51 30/03/15 3.059
Chapter 50 30/03/15 3.055
Chapter 49 30/03/15 3.057
Chapter 48 30/03/15 3.062
Chapter 47 30/03/15 3.054
Chapter 46 30/03/15 3.057
Chapter 45 30/03/15 3.054
Chapter 44 30/03/15 3.059
Chapter 43 30/03/15 3.058
Chapter 42 30/03/15 3.059
Chapter 41 30/03/15 3.060
Chapter 40 30/03/15 3.062
Chapter 39 30/03/15 3.060
Chapter 38 30/03/15 3.071
Chapter 37 30/03/15 3.057
Chapter 36 30/03/15 3.062
Chapter 35 30/03/15 3.057
Chapter 34 30/03/15 3.081
Chapter 33 30/03/15 3.064
Chapter 32 30/03/15 3.056
Chapter 31 30/03/15 3.061
Chapter 30 30/03/15 3.067
Chapter 29 30/03/15 3.074
Chapter 28 30/03/15 3.063
Chapter 27 30/03/15 3.063
Chapter 26 30/03/15 3.058
Chapter 25 30/03/15 3.061
Chapter 24 30/03/15 3.074
Chapter 23 30/03/15 3.061
Chapter 22 30/03/15 3.063
Chapter 21 30/03/15 3.072
Chapter 20 30/03/15 3.062
Chapter 19 30/03/15 3.063
Chapter 18 30/03/15 3.081
Chapter 17 30/03/15 3.065
Chapter 16 30/03/15 3.068
Chapter 15 30/03/15 3.067
Chapter 14 30/03/15 3.066
Chapter 13 30/03/15 3.074
Chapter 12 30/03/15 3.071
Chapter 11 30/03/15 3.069
Chapter 10 30/03/15 3.084
Chapter 9 30/03/15 3.085
Chapter 8 30/03/15 3.074
Chapter 7 30/03/15 3.076
Chapter 6 30/03/15 3.090
Chapter 5 30/03/15 3.092
Chapter 4 30/03/15 3.087
Chapter 3 30/03/15 3.097
Chapter 2 30/03/15 3.113
Chapter 1 30/03/15 3.181
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch