Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký
Lượt xem: 22.322
Cửu Đỉnh Ký Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký”sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 94 15/03/15 3.266
Chapter 93 15/03/15 3.210
Chapter 92 15/03/15 3.223
Chapter 91 15/03/15 3.173
Chapter 90 15/03/15 3.174
Chapter 89 15/03/15 3.174
Chapter 88 15/03/15 3.168
Chapter 87 15/03/15 3.171
Chapter 86 15/03/15 3.175
Chapter 85 15/03/15 3.181
Chapter 84 15/03/15 3.184
Chapter 83 15/03/15 3.188
Chapter 82 15/03/15 3.174
Chapter 81 15/03/15 3.181
Chapter 80 15/03/15 3.169
Chapter 79 15/03/15 3.179
Chapter 78 15/03/15 3.178
Chapter 77 15/03/15 3.168
Chapter 76 15/03/15 3.174
Chapter 75 15/03/15 3.184
Chapter 74 15/03/15 3.198
Chapter 73 15/03/15 3.196
Chapter 72 15/03/15 3.187
Chapter 71 15/03/15 3.202
Chapter 70 15/03/15 3.208
Chapter 69 15/03/15 3.182
Chapter 68 15/03/15 3.170
Chapter 67 15/03/15 3.159
Chapter 66 15/03/15 3.164
Chapter 65 15/03/15 3.173
Chapter 64 15/03/15 3.151
Chapter 63 15/03/15 3.164
Chapter 62 15/03/15 3.182
Chapter 61 15/03/15 3.176
Chapter 60 15/03/15 3.202
Chapter 59 15/03/15 3.178
Chapter 58 15/03/15 3.184
Chapter 57 15/03/15 3.180
Chapter 56 15/03/15 3.252
Chapter 55 15/03/15 3.198
Chapter 54 15/03/15 3.195
Chapter 53 15/03/15 3.187
Chapter 52 15/03/15 3.200
Chapter 51 15/03/15 3.186
Chapter 50 15/03/15 3.193
Chapter 49 15/03/15 3.194
Chapter 48 15/03/15 3.195
Chapter 47 15/03/15 3.206
Chapter 46 15/03/15 3.209
Chapter 45 15/03/15 3.199
Chapter 44 15/03/15 3.200
Chapter 43 15/03/15 3.187
Chapter 42 15/03/15 3.196
Chapter 41 15/03/15 3.216
Chapter 40 15/03/15 3.209
Chapter 39 15/03/15 3.194
Chapter 38 15/03/15 3.190
Chapter 37 15/03/15 3.192
Chapter 36 15/03/15 3.215
Chapter 35 15/03/15 3.200
Chapter 34 15/03/15 3.175
Chapter 33 15/03/15 3.199
Chapter 32 15/03/15 3.193
Chapter 31 15/03/15 3.195
Chapter 30 15/03/15 3.215
Chapter 29 15/03/15 3.219
Chapter 28 15/03/15 3.202
Chapter 27 15/03/15 3.229
Chapter 26 15/03/15 3.226
Chapter 25 15/03/15 3.228
Chapter 24 15/03/15 3.222
Chapter 23 15/03/15 3.235
Chapter 22 15/03/15 3.235
Chapter 21 15/03/15 3.264
Chapter 20 15/03/15 3.254
Chapter 19 15/03/15 3.225
Chapter 18 15/03/15 3.234
Chapter 17 15/03/15 3.235
Chapter 16 15/03/15 3.227
Chapter 15 15/03/15 3.240
Chapter 14 15/03/15 3.237
Chapter 13 15/03/15 3.235
Chapter 12 15/03/15 3.245
Chapter 11 15/03/15 3.231
Chapter 10 15/03/15 3.218
Chapter 9 15/03/15 3.237
Chapter 8 15/03/15 3.254
Chapter 7 15/03/15 3.235
Chapter 6 15/03/15 3.227
Chapter 5 15/03/15 3.273
Chapter 4 15/03/15 3.263
Chapter 3 15/03/15 3.262
Chapter 2 15/03/15 3.253
Chapter 1 15/03/15 3.337
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch