Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký
Lượt xem: 24.800
Cửu Đỉnh Ký Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký”sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 94 15/03/15 3.302
Chapter 93 15/03/15 3.240
Chapter 92 15/03/15 3.251
Chapter 91 15/03/15 3.198
Chapter 90 15/03/15 3.196
Chapter 89 15/03/15 3.193
Chapter 88 15/03/15 3.192
Chapter 87 15/03/15 3.195
Chapter 86 15/03/15 3.196
Chapter 85 15/03/15 3.200
Chapter 84 15/03/15 3.213
Chapter 83 15/03/15 3.212
Chapter 82 15/03/15 3.200
Chapter 81 15/03/15 3.209
Chapter 80 15/03/15 3.194
Chapter 79 15/03/15 3.202
Chapter 78 15/03/15 3.203
Chapter 77 15/03/15 3.193
Chapter 76 15/03/15 3.197
Chapter 75 15/03/15 3.208
Chapter 74 15/03/15 3.222
Chapter 73 15/03/15 3.220
Chapter 72 15/03/15 3.210
Chapter 71 15/03/15 3.229
Chapter 70 15/03/15 3.230
Chapter 69 15/03/15 3.204
Chapter 68 15/03/15 3.189
Chapter 67 15/03/15 3.177
Chapter 66 15/03/15 3.180
Chapter 65 15/03/15 3.190
Chapter 64 15/03/15 3.165
Chapter 63 15/03/15 3.179
Chapter 62 15/03/15 3.198
Chapter 61 15/03/15 3.192
Chapter 60 15/03/15 3.222
Chapter 59 15/03/15 3.196
Chapter 58 15/03/15 3.204
Chapter 57 15/03/15 3.202
Chapter 56 15/03/15 3.289
Chapter 55 15/03/15 3.223
Chapter 54 15/03/15 3.219
Chapter 53 15/03/15 3.211
Chapter 52 15/03/15 3.226
Chapter 51 15/03/15 3.208
Chapter 50 15/03/15 3.218
Chapter 49 15/03/15 3.219
Chapter 48 15/03/15 3.219
Chapter 47 15/03/15 3.228
Chapter 46 15/03/15 3.237
Chapter 45 15/03/15 3.228
Chapter 44 15/03/15 3.223
Chapter 43 15/03/15 3.208
Chapter 42 15/03/15 3.220
Chapter 41 15/03/15 3.245
Chapter 40 15/03/15 3.244
Chapter 39 15/03/15 3.221
Chapter 38 15/03/15 3.215
Chapter 37 15/03/15 3.217
Chapter 36 15/03/15 3.243
Chapter 35 15/03/15 3.225
Chapter 34 15/03/15 3.199
Chapter 33 15/03/15 3.223
Chapter 32 15/03/15 3.219
Chapter 31 15/03/15 3.219
Chapter 30 15/03/15 3.245
Chapter 29 15/03/15 3.260
Chapter 28 15/03/15 3.234
Chapter 27 15/03/15 3.267
Chapter 26 15/03/15 3.259
Chapter 25 15/03/15 3.258
Chapter 24 15/03/15 3.249
Chapter 23 15/03/15 3.259
Chapter 22 15/03/15 3.262
Chapter 21 15/03/15 3.295
Chapter 20 15/03/15 3.284
Chapter 19 15/03/15 3.252
Chapter 18 15/03/15 3.262
Chapter 17 15/03/15 3.267
Chapter 16 15/03/15 3.258
Chapter 15 15/03/15 3.270
Chapter 14 15/03/15 3.262
Chapter 13 15/03/15 3.263
Chapter 12 15/03/15 3.276
Chapter 11 15/03/15 3.257
Chapter 10 15/03/15 3.248
Chapter 9 15/03/15 3.264
Chapter 8 15/03/15 3.286
Chapter 7 15/03/15 3.269
Chapter 6 15/03/15 3.260
Chapter 5 15/03/15 3.305
Chapter 4 15/03/15 3.297
Chapter 3 15/03/15 3.295
Chapter 2 15/03/15 3.285
Chapter 1 15/03/15 3.403
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch