Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký
Lượt xem: 18.036
Nội dung

Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký”sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 94 15/03/15 3.203
Chapter 93 15/03/15 3.172
Chapter 92 15/03/15 3.176
Chapter 91 15/03/15 3.135
Chapter 90 15/03/15 3.136
Chapter 89 15/03/15 3.135
Chapter 88 15/03/15 3.128
Chapter 87 15/03/15 3.135
Chapter 86 15/03/15 3.141
Chapter 85 15/03/15 3.142
Chapter 84 15/03/15 3.147
Chapter 83 15/03/15 3.151
Chapter 82 15/03/15 3.138
Chapter 81 15/03/15 3.144
Chapter 80 15/03/15 3.136
Chapter 79 15/03/15 3.147
Chapter 78 15/03/15 3.143
Chapter 77 15/03/15 3.137
Chapter 76 15/03/15 3.143
Chapter 75 15/03/15 3.151
Chapter 74 15/03/15 3.161
Chapter 73 15/03/15 3.155
Chapter 72 15/03/15 3.147
Chapter 71 15/03/15 3.163
Chapter 70 15/03/15 3.163
Chapter 69 15/03/15 3.142
Chapter 68 15/03/15 3.138
Chapter 67 15/03/15 3.125
Chapter 66 15/03/15 3.128
Chapter 65 15/03/15 3.141
Chapter 64 15/03/15 3.122
Chapter 63 15/03/15 3.130
Chapter 62 15/03/15 3.150
Chapter 61 15/03/15 3.144
Chapter 60 15/03/15 3.162
Chapter 59 15/03/15 3.145
Chapter 58 15/03/15 3.149
Chapter 57 15/03/15 3.142
Chapter 56 15/03/15 3.184
Chapter 55 15/03/15 3.157
Chapter 54 15/03/15 3.158
Chapter 53 15/03/15 3.151
Chapter 52 15/03/15 3.158
Chapter 51 15/03/15 3.140
Chapter 50 15/03/15 3.148
Chapter 49 15/03/15 3.152
Chapter 48 15/03/15 3.155
Chapter 47 15/03/15 3.165
Chapter 46 15/03/15 3.168
Chapter 45 15/03/15 3.157
Chapter 44 15/03/15 3.157
Chapter 43 15/03/15 3.146
Chapter 42 15/03/15 3.155
Chapter 41 15/03/15 3.168
Chapter 40 15/03/15 3.164
Chapter 39 15/03/15 3.154
Chapter 38 15/03/15 3.151
Chapter 37 15/03/15 3.150
Chapter 36 15/03/15 3.168
Chapter 35 15/03/15 3.154
Chapter 34 15/03/15 3.134
Chapter 33 15/03/15 3.158
Chapter 32 15/03/15 3.146
Chapter 31 15/03/15 3.144
Chapter 30 15/03/15 3.163
Chapter 29 15/03/15 3.158
Chapter 28 15/03/15 3.153
Chapter 27 15/03/15 3.175
Chapter 26 15/03/15 3.172
Chapter 25 15/03/15 3.173
Chapter 24 15/03/15 3.168
Chapter 23 15/03/15 3.184
Chapter 22 15/03/15 3.177
Chapter 21 15/03/15 3.207
Chapter 20 15/03/15 3.194
Chapter 19 15/03/15 3.173
Chapter 18 15/03/15 3.180
Chapter 17 15/03/15 3.178
Chapter 16 15/03/15 3.173
Chapter 15 15/03/15 3.189
Chapter 14 15/03/15 3.180
Chapter 13 15/03/15 3.182
Chapter 12 15/03/15 3.186
Chapter 11 15/03/15 3.182
Chapter 10 15/03/15 3.166
Chapter 9 15/03/15 3.178
Chapter 8 15/03/15 3.194
Chapter 7 15/03/15 3.178
Chapter 6 15/03/15 3.172
Chapter 5 15/03/15 3.207
Chapter 4 15/03/15 3.190
Chapter 3 15/03/15 3.196
Chapter 2 15/03/15 3.187
Chapter 1 15/03/15 3.232
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch