Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện
Lượt xem: 14.767
Nội dung

"Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 252: END 15/03/15 3.149
Chapter 251 15/03/15 3.132
Chapter 250 15/03/15 3.119
Chapter 249 15/03/15 3.037
Chapter 248 15/03/15 3.048
Chapter 247 15/03/15 3.050
Chapter 246 15/03/15 3.043
Chapter 245 15/03/15 3.066
Chapter 244 15/03/15 3.058
Chapter 243 15/03/15 3.046
Chapter 242 15/03/15 3.049
Chapter 241 15/03/15 3.045
Chapter 240 15/03/15 3.051
Chapter 239 15/03/15 3.044
Chapter 238 15/03/15 3.041
Chapter 237 15/03/15 3.039
Chapter 236 15/03/15 3.037
Chapter 235 15/03/15 3.046
Chapter 234 15/03/15 3.076
Chapter 233 15/03/15 3.038
Chapter 232 15/03/15 3.069
Chapter 231 15/03/15 3.042
Chapter 230 15/03/15 3.085
Chapter 229 15/03/15 3.039
Chapter 228 15/03/15 3.088
Chapter 227 15/03/15 3.044
Chapter 226 15/03/15 3.044
Chapter 225 15/03/15 3.043
Chapter 224 15/03/15 3.034
Chapter 223 15/03/15 3.036
Chapter 222 15/03/15 3.037
Chapter 221 15/03/15 3.038
Chapter 220 15/03/15 3.047
Chapter 219 15/03/15 3.045
Chapter 218 15/03/15 3.045
Chapter 217 15/03/15 3.038
Chapter 216 15/03/15 3.033
Chapter 215 15/03/15 3.032
Chapter 214 15/03/15 3.044
Chapter 213 15/03/15 3.040
Chapter 212 15/03/15 3.029
Chapter 211 15/03/15 3.023
Chapter 210 15/03/15 3.034
Chapter 209 15/03/15 3.021
Chapter 208 15/03/15 3.023
Chapter 207 15/03/15 3.021
Chapter 206 15/03/15 3.022
Chapter 205 15/03/15 3.023
Chapter 204 15/03/15 3.027
Chapter 203 15/03/15 3.062
Chapter 202 15/03/15 3.026
Chapter 200 15/03/15 3.032
Chapter 199 15/03/15 3.025
Chapter 198 15/03/15 3.024
Chapter 197 15/03/15 3.017
Chapter 196 15/03/15 3.038
Chapter 195 15/03/15 3.017
Chapter 194 15/03/15 3.019
Chapter 193 15/03/15 3.042
Chapter 192 15/03/15 3.021
Chapter 191 15/03/15 3.021
Chapter 190 15/03/15 3.022
Chapter 189 15/03/15 3.018
Chapter 188 15/03/15 3.016
Chapter 187 15/03/15 3.025
Chapter 186 15/03/15 3.034
Chapter 185 15/03/15 3.105
Chapter 184 15/03/15 3.036
Chapter 183 15/03/15 3.024
Chapter 182 15/03/15 3.022
Chapter 181 15/03/15 3.044
Chapter 180 15/03/15 3.030
Chapter 179 15/03/15 3.015
Chapter 178 15/03/15 3.030
Chapter 177 15/03/15 3.021
Chapter 176 15/03/15 3.022
Chapter 175 15/03/15 3.022
Chapter 174 15/03/15 3.025
Chapter 173 15/03/15 3.031
Chapter 172 15/03/15 3.034
Chapter 171 15/03/15 3.029
Chapter 170 15/03/15 3.032
Chapter 169 15/03/15 3.034
Chapter 168 15/03/15 3.033
Chapter 167 15/03/15 3.031
Chapter 166 15/03/15 3.029
Chapter 165 15/03/15 3.037
Chapter 164 15/03/15 3.025
Chapter 163 15/03/15 3.026
Chapter 162 15/03/15 3.022
Chapter 161 15/03/15 3.023
Chapter 160 15/03/15 3.053
Chapter 159 15/03/15 3.023
Chapter 158 15/03/15 3.035
Chapter 157 15/03/15 3.031
Chapter 156 15/03/15 3.022
Chapter 155 15/03/15 3.035
Chapter 154 15/03/15 3.031
Chapter 153 15/03/15 3.029
Chapter 152 15/03/15 3.033
Chapter 151 15/03/15 3.038
Chapter 150 15/03/15 3.085
Chapter 149 15/03/15 3.065
Chapter 148 15/03/15 3.038
Chapter 147 15/03/15 3.048
Chapter 146 15/03/15 3.040
Chapter 145 15/03/15 3.059
Chapter 143 15/03/15 3.087
Chapter 142 15/03/15 3.066
Chapter 141 15/03/15 3.068
Chapter 140 15/03/15 3.058
Chapter 139 15/03/15 3.054
Chapter 138 15/03/15 3.064
Chapter 137 15/03/15 3.045
Chapter 136 15/03/15 3.045
Chapter 135 15/03/15 3.046
Chapter 134 15/03/15 3.049
Chapter 133 15/03/15 3.046
Chapter 132 15/03/15 3.056
Chapter 131 15/03/15 3.091
Chapter 130 15/03/15 3.048
Chapter 128 15/03/15 3.061
Chapter 127 15/03/15 3.062
Chapter 126 15/03/15 3.037
Chapter 125 15/03/15 3.038
Chapter 124 15/03/15 3.048
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.042
Chapter 121 15/03/15 3.046
Chapter 120 15/03/15 3.058
Chapter 119 15/03/15 3.048
Chapter 118 15/03/15 3.044
Chapter 117 15/03/15 3.063
Chapter 115 15/03/15 3.069
Chapter 114 15/03/15 3.048
Chapter 113 15/03/15 3.047
Chapter 112 15/03/15 3.077
Chapter 111 15/03/15 3.075
Chapter 110 15/03/15 3.046
Chapter 109 15/03/15 3.045
Chapter 108 15/03/15 3.057
Chapter 107 15/03/15 3.055
Chapter 106 15/03/15 3.053
Chapter 105 15/03/15 3.054
Chapter 104 15/03/15 3.053
Chapter 103 15/03/15 3.053
Chapter 102 15/03/15 3.056
Chapter 101 15/03/15 3.049
Chapter 100 15/03/15 3.089
Chapter 99 15/03/15 3.066
Chapter 98 15/03/15 3.053
Chapter 97 15/03/15 3.053
Chapter 96 15/03/15 3.054
Chapter 95 15/03/15 3.050
Chapter 94 15/03/15 3.048
Chapter 93 15/03/15 3.053
Chapter 92 15/03/15 3.057
Chapter 91 15/03/15 3.086
Chapter 90 15/03/15 3.064
Chapter 89 15/03/15 3.111
Chapter 88 15/03/15 3.070
Chapter 87 15/03/15 3.060
Chapter 86 15/03/15 3.071
Chapter 85 15/03/15 3.048
Chapter 84 15/03/15 3.045
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.080
Chapter 80 15/03/15 3.055
Chapter 79 15/03/15 3.044
Chapter 78 15/03/15 3.056
Chapter 77 15/03/15 3.046
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.057
Chapter 72 15/03/15 3.053
Chapter 71 15/03/15 3.052
Chapter 70 15/03/15 3.070
Chapter 69 15/03/15 3.051
Chapter 68 15/03/15 3.080
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.059
Chapter 65 15/03/15 3.086
Chapter 64 15/03/15 3.048
Chapter 63 15/03/15 3.038
Chapter 62 15/03/15 3.040
Chapter 61 15/03/15 3.041
Chapter 60 15/03/15 3.051
Chapter 59 15/03/15 3.054
Chapter 58 15/03/15 3.041
Chapter 57 15/03/15 3.039
Chapter 56 15/03/15 3.054
Chapter 55 15/03/15 3.041
Chapter 54 15/03/15 3.039
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.061
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.052
Chapter 48 15/03/15 3.050
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.039
Chapter 45 15/03/15 3.038
Chapter 44 15/03/15 3.037
Chapter 43 15/03/15 3.034
Chapter 42 15/03/15 3.041
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.041
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 36 15/03/15 3.041
Chapter 35 15/03/15 3.036
Chapter 34 15/03/15 3.041
Chapter 33 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.044
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.052
Chapter 29 15/03/15 3.090
Chapter 28 15/03/15 3.040
Chapter 27 15/03/15 3.039
Chapter 26 15/03/15 3.038
Chapter 25 15/03/15 3.036
Chapter 24 15/03/15 3.044
Chapter 23 15/03/15 3.041
Chapter 22 15/03/15 3.043
Chapter 21 15/03/15 3.045
Chapter 20 15/03/15 3.061
Chapter 19 15/03/15 3.144
Chapter 18 15/03/15 3.042
Chapter 17 15/03/15 3.050
Chapter 16 15/03/15 3.051
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 14 15/03/15 3.048
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 11 15/03/15 3.052
Chapter 10 15/03/15 3.046
Chapter 9 15/03/15 3.059
Chapter 8 15/03/15 3.060
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.056
Chapter 5 15/03/15 3.064
Chapter 4 15/03/15 3.065
Chapter 3 15/03/15 3.067
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.160
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch