Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện
Lượt xem: 20.667
Nội dung

"Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 252: END 15/03/15 3.197
Chapter 251 15/03/15 3.157
Chapter 250 15/03/15 3.142
Chapter 249 15/03/15 3.056
Chapter 248 15/03/15 3.067
Chapter 247 15/03/15 3.068
Chapter 246 15/03/15 3.062
Chapter 245 15/03/15 3.084
Chapter 244 15/03/15 3.073
Chapter 243 15/03/15 3.063
Chapter 242 15/03/15 3.061
Chapter 241 15/03/15 3.057
Chapter 240 15/03/15 3.062
Chapter 239 15/03/15 3.054
Chapter 238 15/03/15 3.052
Chapter 237 15/03/15 3.054
Chapter 236 15/03/15 3.050
Chapter 235 15/03/15 3.061
Chapter 234 15/03/15 3.095
Chapter 233 15/03/15 3.056
Chapter 232 15/03/15 3.086
Chapter 231 15/03/15 3.054
Chapter 230 15/03/15 3.105
Chapter 229 15/03/15 3.055
Chapter 228 15/03/15 3.099
Chapter 227 15/03/15 3.054
Chapter 226 15/03/15 3.056
Chapter 225 15/03/15 3.059
Chapter 224 15/03/15 3.046
Chapter 223 15/03/15 3.047
Chapter 222 15/03/15 3.048
Chapter 221 15/03/15 3.050
Chapter 220 15/03/15 3.058
Chapter 219 15/03/15 3.056
Chapter 218 15/03/15 3.059
Chapter 217 15/03/15 3.050
Chapter 216 15/03/15 3.043
Chapter 215 15/03/15 3.047
Chapter 214 15/03/15 3.056
Chapter 213 15/03/15 3.051
Chapter 212 15/03/15 3.039
Chapter 211 15/03/15 3.034
Chapter 210 15/03/15 3.049
Chapter 209 15/03/15 3.034
Chapter 208 15/03/15 3.035
Chapter 207 15/03/15 3.033
Chapter 206 15/03/15 3.034
Chapter 205 15/03/15 3.031
Chapter 204 15/03/15 3.035
Chapter 203 15/03/15 3.076
Chapter 202 15/03/15 3.035
Chapter 200 15/03/15 3.045
Chapter 199 15/03/15 3.034
Chapter 198 15/03/15 3.029
Chapter 197 15/03/15 3.022
Chapter 196 15/03/15 3.045
Chapter 195 15/03/15 3.023
Chapter 194 15/03/15 3.024
Chapter 193 15/03/15 3.048
Chapter 192 15/03/15 3.030
Chapter 191 15/03/15 3.027
Chapter 190 15/03/15 3.029
Chapter 189 15/03/15 3.023
Chapter 188 15/03/15 3.023
Chapter 187 15/03/15 3.032
Chapter 186 15/03/15 3.044
Chapter 185 15/03/15 3.132
Chapter 184 15/03/15 3.047
Chapter 183 15/03/15 3.035
Chapter 182 15/03/15 3.030
Chapter 181 15/03/15 3.056
Chapter 180 15/03/15 3.051
Chapter 179 15/03/15 3.019
Chapter 178 15/03/15 3.035
Chapter 177 15/03/15 3.027
Chapter 176 15/03/15 3.028
Chapter 175 15/03/15 3.026
Chapter 174 15/03/15 3.030
Chapter 173 15/03/15 3.038
Chapter 172 15/03/15 3.039
Chapter 171 15/03/15 3.033
Chapter 170 15/03/15 3.041
Chapter 169 15/03/15 3.040
Chapter 168 15/03/15 3.038
Chapter 167 15/03/15 3.041
Chapter 166 15/03/15 3.040
Chapter 165 15/03/15 3.044
Chapter 164 15/03/15 3.032
Chapter 163 15/03/15 3.039
Chapter 162 15/03/15 3.035
Chapter 161 15/03/15 3.036
Chapter 160 15/03/15 3.073
Chapter 159 15/03/15 3.035
Chapter 158 15/03/15 3.044
Chapter 157 15/03/15 3.042
Chapter 156 15/03/15 3.035
Chapter 155 15/03/15 3.052
Chapter 154 15/03/15 3.051
Chapter 153 15/03/15 3.057
Chapter 152 15/03/15 3.062
Chapter 151 15/03/15 3.069
Chapter 150 15/03/15 3.120
Chapter 149 15/03/15 3.099
Chapter 148 15/03/15 3.066
Chapter 147 15/03/15 3.079
Chapter 146 15/03/15 3.066
Chapter 145 15/03/15 3.095
Chapter 143 15/03/15 3.117
Chapter 142 15/03/15 3.098
Chapter 141 15/03/15 3.093
Chapter 140 15/03/15 3.088
Chapter 139 15/03/15 3.075
Chapter 138 15/03/15 3.089
Chapter 137 15/03/15 3.069
Chapter 136 15/03/15 3.067
Chapter 135 15/03/15 3.072
Chapter 134 15/03/15 3.078
Chapter 133 15/03/15 3.074
Chapter 132 15/03/15 3.079
Chapter 131 15/03/15 3.121
Chapter 130 15/03/15 3.087
Chapter 128 15/03/15 3.084
Chapter 127 15/03/15 3.087
Chapter 126 15/03/15 3.056
Chapter 125 15/03/15 3.062
Chapter 124 15/03/15 3.068
Chapter 123 15/03/15 3.069
Chapter 122 15/03/15 3.075
Chapter 121 15/03/15 3.072
Chapter 120 15/03/15 3.082
Chapter 119 15/03/15 3.070
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.088
Chapter 115 15/03/15 3.094
Chapter 114 15/03/15 3.074
Chapter 113 15/03/15 3.072
Chapter 112 15/03/15 3.107
Chapter 111 15/03/15 3.102
Chapter 110 15/03/15 3.070
Chapter 109 15/03/15 3.069
Chapter 108 15/03/15 3.085
Chapter 107 15/03/15 3.083
Chapter 106 15/03/15 3.081
Chapter 105 15/03/15 3.085
Chapter 104 15/03/15 3.080
Chapter 103 15/03/15 3.089
Chapter 102 15/03/15 3.092
Chapter 101 15/03/15 3.078
Chapter 100 15/03/15 3.123
Chapter 99 15/03/15 3.097
Chapter 98 15/03/15 3.076
Chapter 97 15/03/15 3.079
Chapter 96 15/03/15 3.084
Chapter 95 15/03/15 3.086
Chapter 94 15/03/15 3.076
Chapter 93 15/03/15 3.081
Chapter 92 15/03/15 3.091
Chapter 91 15/03/15 3.122
Chapter 90 15/03/15 3.116
Chapter 89 15/03/15 3.164
Chapter 88 15/03/15 3.101
Chapter 87 15/03/15 3.089
Chapter 86 15/03/15 3.101
Chapter 85 15/03/15 3.075
Chapter 84 15/03/15 3.067
Chapter 83 15/03/15 3.076
Chapter 82 15/03/15 3.078
Chapter 81 15/03/15 3.119
Chapter 80 15/03/15 3.089
Chapter 79 15/03/15 3.069
Chapter 78 15/03/15 3.082
Chapter 77 15/03/15 3.077
Chapter 76 15/03/15 3.073
Chapter 75 15/03/15 3.081
Chapter 74 15/03/15 3.071
Chapter 73 15/03/15 3.085
Chapter 72 15/03/15 3.083
Chapter 71 15/03/15 3.084
Chapter 70 15/03/15 3.105
Chapter 69 15/03/15 3.082
Chapter 68 15/03/15 3.115
Chapter 67 15/03/15 3.078
Chapter 66 15/03/15 3.093
Chapter 65 15/03/15 3.123
Chapter 64 15/03/15 3.078
Chapter 63 15/03/15 3.071
Chapter 62 15/03/15 3.070
Chapter 61 15/03/15 3.072
Chapter 60 15/03/15 3.083
Chapter 59 15/03/15 3.092
Chapter 58 15/03/15 3.068
Chapter 57 15/03/15 3.069
Chapter 56 15/03/15 3.083
Chapter 55 15/03/15 3.073
Chapter 54 15/03/15 3.067
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.098
Chapter 51 15/03/15 3.103
Chapter 50 15/03/15 3.066
Chapter 49 15/03/15 3.079
Chapter 48 15/03/15 3.077
Chapter 47 15/03/15 3.069
Chapter 46 15/03/15 3.070
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.065
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.074
Chapter 41 15/03/15 3.066
Chapter 40 15/03/15 3.073
Chapter 39 15/03/15 3.072
Chapter 36 15/03/15 3.075
Chapter 35 15/03/15 3.064
Chapter 34 15/03/15 3.070
Chapter 33 15/03/15 3.074
Chapter 32 15/03/15 3.069
Chapter 31 15/03/15 3.078
Chapter 30 15/03/15 3.086
Chapter 29 15/03/15 3.125
Chapter 28 15/03/15 3.065
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.067
Chapter 25 15/03/15 3.069
Chapter 24 15/03/15 3.072
Chapter 23 15/03/15 3.068
Chapter 22 15/03/15 3.074
Chapter 21 15/03/15 3.085
Chapter 20 15/03/15 3.105
Chapter 19 15/03/15 3.214
Chapter 18 15/03/15 3.081
Chapter 17 15/03/15 3.098
Chapter 16 15/03/15 3.091
Chapter 15 15/03/15 3.080
Chapter 14 15/03/15 3.093
Chapter 13 15/03/15 3.101
Chapter 11 15/03/15 3.103
Chapter 10 15/03/15 3.089
Chapter 9 15/03/15 3.104
Chapter 8 15/03/15 3.096
Chapter 7 15/03/15 3.098
Chapter 6 15/03/15 3.100
Chapter 5 15/03/15 3.106
Chapter 4 15/03/15 3.108
Chapter 3 15/03/15 3.109
Chapter 2 15/03/15 3.121
Chapter 1 15/03/15 3.273
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch