Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện
Lượt xem: 17.812
Nội dung

"Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 252: END 15/03/15 3.173
Chapter 251 15/03/15 3.141
Chapter 250 15/03/15 3.128
Chapter 249 15/03/15 3.044
Chapter 248 15/03/15 3.055
Chapter 247 15/03/15 3.058
Chapter 246 15/03/15 3.051
Chapter 245 15/03/15 3.072
Chapter 244 15/03/15 3.063
Chapter 243 15/03/15 3.053
Chapter 242 15/03/15 3.055
Chapter 241 15/03/15 3.050
Chapter 240 15/03/15 3.054
Chapter 239 15/03/15 3.047
Chapter 238 15/03/15 3.046
Chapter 237 15/03/15 3.048
Chapter 236 15/03/15 3.043
Chapter 235 15/03/15 3.053
Chapter 234 15/03/15 3.085
Chapter 233 15/03/15 3.046
Chapter 232 15/03/15 3.078
Chapter 231 15/03/15 3.045
Chapter 230 15/03/15 3.091
Chapter 229 15/03/15 3.046
Chapter 228 15/03/15 3.092
Chapter 227 15/03/15 3.047
Chapter 226 15/03/15 3.048
Chapter 225 15/03/15 3.048
Chapter 224 15/03/15 3.039
Chapter 223 15/03/15 3.039
Chapter 222 15/03/15 3.041
Chapter 221 15/03/15 3.042
Chapter 220 15/03/15 3.050
Chapter 219 15/03/15 3.049
Chapter 218 15/03/15 3.052
Chapter 217 15/03/15 3.044
Chapter 216 15/03/15 3.037
Chapter 215 15/03/15 3.039
Chapter 214 15/03/15 3.049
Chapter 213 15/03/15 3.046
Chapter 212 15/03/15 3.034
Chapter 211 15/03/15 3.029
Chapter 210 15/03/15 3.039
Chapter 209 15/03/15 3.028
Chapter 208 15/03/15 3.029
Chapter 207 15/03/15 3.026
Chapter 206 15/03/15 3.028
Chapter 205 15/03/15 3.027
Chapter 204 15/03/15 3.031
Chapter 203 15/03/15 3.067
Chapter 202 15/03/15 3.028
Chapter 200 15/03/15 3.036
Chapter 199 15/03/15 3.027
Chapter 198 15/03/15 3.025
Chapter 197 15/03/15 3.019
Chapter 196 15/03/15 3.040
Chapter 195 15/03/15 3.019
Chapter 194 15/03/15 3.022
Chapter 193 15/03/15 3.044
Chapter 192 15/03/15 3.025
Chapter 191 15/03/15 3.022
Chapter 190 15/03/15 3.025
Chapter 189 15/03/15 3.019
Chapter 188 15/03/15 3.017
Chapter 187 15/03/15 3.026
Chapter 186 15/03/15 3.038
Chapter 185 15/03/15 3.120
Chapter 184 15/03/15 3.042
Chapter 183 15/03/15 3.033
Chapter 182 15/03/15 3.026
Chapter 181 15/03/15 3.053
Chapter 180 15/03/15 3.048
Chapter 179 15/03/15 3.018
Chapter 178 15/03/15 3.033
Chapter 177 15/03/15 3.025
Chapter 176 15/03/15 3.027
Chapter 175 15/03/15 3.024
Chapter 174 15/03/15 3.029
Chapter 173 15/03/15 3.035
Chapter 172 15/03/15 3.037
Chapter 171 15/03/15 3.030
Chapter 170 15/03/15 3.035
Chapter 169 15/03/15 3.037
Chapter 168 15/03/15 3.035
Chapter 167 15/03/15 3.036
Chapter 166 15/03/15 3.036
Chapter 165 15/03/15 3.041
Chapter 164 15/03/15 3.030
Chapter 163 15/03/15 3.034
Chapter 162 15/03/15 3.030
Chapter 161 15/03/15 3.033
Chapter 160 15/03/15 3.063
Chapter 159 15/03/15 3.030
Chapter 158 15/03/15 3.041
Chapter 157 15/03/15 3.039
Chapter 156 15/03/15 3.031
Chapter 155 15/03/15 3.046
Chapter 154 15/03/15 3.044
Chapter 153 15/03/15 3.043
Chapter 152 15/03/15 3.053
Chapter 151 15/03/15 3.057
Chapter 150 15/03/15 3.107
Chapter 149 15/03/15 3.086
Chapter 148 15/03/15 3.054
Chapter 147 15/03/15 3.060
Chapter 146 15/03/15 3.054
Chapter 145 15/03/15 3.080
Chapter 143 15/03/15 3.106
Chapter 142 15/03/15 3.083
Chapter 141 15/03/15 3.081
Chapter 140 15/03/15 3.074
Chapter 139 15/03/15 3.066
Chapter 138 15/03/15 3.078
Chapter 137 15/03/15 3.060
Chapter 136 15/03/15 3.057
Chapter 135 15/03/15 3.060
Chapter 134 15/03/15 3.068
Chapter 133 15/03/15 3.062
Chapter 132 15/03/15 3.070
Chapter 131 15/03/15 3.105
Chapter 130 15/03/15 3.069
Chapter 128 15/03/15 3.076
Chapter 127 15/03/15 3.075
Chapter 126 15/03/15 3.047
Chapter 125 15/03/15 3.051
Chapter 124 15/03/15 3.059
Chapter 123 15/03/15 3.055
Chapter 122 15/03/15 3.056
Chapter 121 15/03/15 3.059
Chapter 120 15/03/15 3.072
Chapter 119 15/03/15 3.061
Chapter 118 15/03/15 3.058
Chapter 117 15/03/15 3.073
Chapter 115 15/03/15 3.080
Chapter 114 15/03/15 3.060
Chapter 113 15/03/15 3.063
Chapter 112 15/03/15 3.096
Chapter 111 15/03/15 3.089
Chapter 110 15/03/15 3.059
Chapter 109 15/03/15 3.057
Chapter 108 15/03/15 3.071
Chapter 107 15/03/15 3.068
Chapter 106 15/03/15 3.066
Chapter 105 15/03/15 3.069
Chapter 104 15/03/15 3.064
Chapter 103 15/03/15 3.068
Chapter 102 15/03/15 3.072
Chapter 101 15/03/15 3.063
Chapter 100 15/03/15 3.109
Chapter 99 15/03/15 3.083
Chapter 98 15/03/15 3.065
Chapter 97 15/03/15 3.067
Chapter 96 15/03/15 3.071
Chapter 95 15/03/15 3.069
Chapter 94 15/03/15 3.061
Chapter 93 15/03/15 3.068
Chapter 92 15/03/15 3.075
Chapter 91 15/03/15 3.106
Chapter 90 15/03/15 3.094
Chapter 89 15/03/15 3.136
Chapter 88 15/03/15 3.087
Chapter 87 15/03/15 3.077
Chapter 86 15/03/15 3.085
Chapter 85 15/03/15 3.063
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.061
Chapter 82 15/03/15 3.061
Chapter 81 15/03/15 3.103
Chapter 80 15/03/15 3.072
Chapter 79 15/03/15 3.057
Chapter 78 15/03/15 3.067
Chapter 77 15/03/15 3.060
Chapter 76 15/03/15 3.061
Chapter 75 15/03/15 3.064
Chapter 74 15/03/15 3.057
Chapter 73 15/03/15 3.071
Chapter 72 15/03/15 3.068
Chapter 71 15/03/15 3.072
Chapter 70 15/03/15 3.092
Chapter 69 15/03/15 3.069
Chapter 68 15/03/15 3.104
Chapter 67 15/03/15 3.065
Chapter 66 15/03/15 3.077
Chapter 65 15/03/15 3.103
Chapter 64 15/03/15 3.065
Chapter 63 15/03/15 3.055
Chapter 62 15/03/15 3.056
Chapter 61 15/03/15 3.057
Chapter 60 15/03/15 3.066
Chapter 59 15/03/15 3.077
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.055
Chapter 56 15/03/15 3.069
Chapter 55 15/03/15 3.058
Chapter 54 15/03/15 3.055
Chapter 53 15/03/15 3.056
Chapter 52 15/03/15 3.082
Chapter 51 15/03/15 3.085
Chapter 50 15/03/15 3.053
Chapter 49 15/03/15 3.063
Chapter 48 15/03/15 3.063
Chapter 47 15/03/15 3.054
Chapter 46 15/03/15 3.054
Chapter 45 15/03/15 3.050
Chapter 44 15/03/15 3.051
Chapter 43 15/03/15 3.046
Chapter 42 15/03/15 3.055
Chapter 41 15/03/15 3.054
Chapter 40 15/03/15 3.060
Chapter 39 15/03/15 3.057
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.049
Chapter 34 15/03/15 3.054
Chapter 33 15/03/15 3.061
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.064
Chapter 30 15/03/15 3.067
Chapter 29 15/03/15 3.107
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.052
Chapter 26 15/03/15 3.051
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.059
Chapter 23 15/03/15 3.056
Chapter 22 15/03/15 3.060
Chapter 21 15/03/15 3.071
Chapter 20 15/03/15 3.086
Chapter 19 15/03/15 3.177
Chapter 18 15/03/15 3.064
Chapter 17 15/03/15 3.072
Chapter 16 15/03/15 3.074
Chapter 15 15/03/15 3.065
Chapter 14 15/03/15 3.068
Chapter 13 15/03/15 3.082
Chapter 11 15/03/15 3.084
Chapter 10 15/03/15 3.071
Chapter 9 15/03/15 3.081
Chapter 8 15/03/15 3.081
Chapter 7 15/03/15 3.077
Chapter 6 15/03/15 3.079
Chapter 5 15/03/15 3.086
Chapter 4 15/03/15 3.089
Chapter 3 15/03/15 3.091
Chapter 2 15/03/15 3.092
Chapter 1 15/03/15 3.224
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch