Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện
Lượt xem: 22.469
Nội dung

"Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 252: END 15/03/15 3.217
Chapter 251 15/03/15 3.168
Chapter 250 15/03/15 3.153
Chapter 249 15/03/15 3.065
Chapter 248 15/03/15 3.074
Chapter 247 15/03/15 3.077
Chapter 246 15/03/15 3.067
Chapter 245 15/03/15 3.092
Chapter 244 15/03/15 3.080
Chapter 243 15/03/15 3.072
Chapter 242 15/03/15 3.072
Chapter 241 15/03/15 3.068
Chapter 240 15/03/15 3.072
Chapter 239 15/03/15 3.060
Chapter 238 15/03/15 3.059
Chapter 237 15/03/15 3.060
Chapter 236 15/03/15 3.060
Chapter 235 15/03/15 3.071
Chapter 234 15/03/15 3.103
Chapter 233 15/03/15 3.062
Chapter 232 15/03/15 3.094
Chapter 231 15/03/15 3.060
Chapter 230 15/03/15 3.111
Chapter 229 15/03/15 3.060
Chapter 228 15/03/15 3.106
Chapter 227 15/03/15 3.060
Chapter 226 15/03/15 3.062
Chapter 225 15/03/15 3.065
Chapter 224 15/03/15 3.051
Chapter 223 15/03/15 3.051
Chapter 222 15/03/15 3.053
Chapter 221 15/03/15 3.054
Chapter 220 15/03/15 3.062
Chapter 219 15/03/15 3.058
Chapter 218 15/03/15 3.063
Chapter 217 15/03/15 3.052
Chapter 216 15/03/15 3.045
Chapter 215 15/03/15 3.049
Chapter 214 15/03/15 3.058
Chapter 213 15/03/15 3.053
Chapter 212 15/03/15 3.041
Chapter 211 15/03/15 3.036
Chapter 210 15/03/15 3.051
Chapter 209 15/03/15 3.037
Chapter 208 15/03/15 3.037
Chapter 207 15/03/15 3.034
Chapter 206 15/03/15 3.036
Chapter 205 15/03/15 3.033
Chapter 204 15/03/15 3.038
Chapter 203 15/03/15 3.079
Chapter 202 15/03/15 3.036
Chapter 200 15/03/15 3.049
Chapter 199 15/03/15 3.039
Chapter 198 15/03/15 3.032
Chapter 197 15/03/15 3.025
Chapter 196 15/03/15 3.048
Chapter 195 15/03/15 3.026
Chapter 194 15/03/15 3.027
Chapter 193 15/03/15 3.051
Chapter 192 15/03/15 3.032
Chapter 191 15/03/15 3.031
Chapter 190 15/03/15 3.033
Chapter 189 15/03/15 3.027
Chapter 188 15/03/15 3.027
Chapter 187 15/03/15 3.036
Chapter 186 15/03/15 3.047
Chapter 185 15/03/15 3.138
Chapter 184 15/03/15 3.051
Chapter 183 15/03/15 3.038
Chapter 182 15/03/15 3.032
Chapter 181 15/03/15 3.061
Chapter 180 15/03/15 3.055
Chapter 179 15/03/15 3.022
Chapter 178 15/03/15 3.038
Chapter 177 15/03/15 3.030
Chapter 176 15/03/15 3.032
Chapter 175 15/03/15 3.028
Chapter 174 15/03/15 3.032
Chapter 173 15/03/15 3.040
Chapter 172 15/03/15 3.040
Chapter 171 15/03/15 3.034
Chapter 170 15/03/15 3.042
Chapter 169 15/03/15 3.042
Chapter 168 15/03/15 3.039
Chapter 167 15/03/15 3.042
Chapter 166 15/03/15 3.041
Chapter 165 15/03/15 3.048
Chapter 164 15/03/15 3.034
Chapter 163 15/03/15 3.041
Chapter 162 15/03/15 3.037
Chapter 161 15/03/15 3.041
Chapter 160 15/03/15 3.075
Chapter 159 15/03/15 3.036
Chapter 158 15/03/15 3.047
Chapter 157 15/03/15 3.044
Chapter 156 15/03/15 3.037
Chapter 155 15/03/15 3.054
Chapter 154 15/03/15 3.054
Chapter 153 15/03/15 3.060
Chapter 152 15/03/15 3.066
Chapter 151 15/03/15 3.074
Chapter 150 15/03/15 3.127
Chapter 149 15/03/15 3.104
Chapter 148 15/03/15 3.071
Chapter 147 15/03/15 3.087
Chapter 146 15/03/15 3.073
Chapter 145 15/03/15 3.104
Chapter 143 15/03/15 3.123
Chapter 142 15/03/15 3.104
Chapter 141 15/03/15 3.100
Chapter 140 15/03/15 3.094
Chapter 139 15/03/15 3.082
Chapter 138 15/03/15 3.095
Chapter 137 15/03/15 3.076
Chapter 136 15/03/15 3.073
Chapter 135 15/03/15 3.078
Chapter 134 15/03/15 3.084
Chapter 133 15/03/15 3.081
Chapter 132 15/03/15 3.086
Chapter 131 15/03/15 3.128
Chapter 130 15/03/15 3.093
Chapter 128 15/03/15 3.090
Chapter 127 15/03/15 3.095
Chapter 126 15/03/15 3.061
Chapter 125 15/03/15 3.067
Chapter 124 15/03/15 3.075
Chapter 123 15/03/15 3.076
Chapter 122 15/03/15 3.081
Chapter 121 15/03/15 3.080
Chapter 120 15/03/15 3.089
Chapter 119 15/03/15 3.076
Chapter 118 15/03/15 3.074
Chapter 117 15/03/15 3.100
Chapter 115 15/03/15 3.111
Chapter 114 15/03/15 3.090
Chapter 113 15/03/15 3.084
Chapter 112 15/03/15 3.122
Chapter 111 15/03/15 3.115
Chapter 110 15/03/15 3.081
Chapter 109 15/03/15 3.081
Chapter 108 15/03/15 3.096
Chapter 107 15/03/15 3.094
Chapter 106 15/03/15 3.092
Chapter 105 15/03/15 3.095
Chapter 104 15/03/15 3.089
Chapter 103 15/03/15 3.096
Chapter 102 15/03/15 3.099
Chapter 101 15/03/15 3.085
Chapter 100 15/03/15 3.135
Chapter 99 15/03/15 3.107
Chapter 98 15/03/15 3.088
Chapter 97 15/03/15 3.089
Chapter 96 15/03/15 3.097
Chapter 95 15/03/15 3.098
Chapter 94 15/03/15 3.087
Chapter 93 15/03/15 3.094
Chapter 92 15/03/15 3.104
Chapter 91 15/03/15 3.134
Chapter 90 15/03/15 3.132
Chapter 89 15/03/15 3.184
Chapter 88 15/03/15 3.114
Chapter 87 15/03/15 3.099
Chapter 86 15/03/15 3.110
Chapter 85 15/03/15 3.083
Chapter 84 15/03/15 3.075
Chapter 83 15/03/15 3.083
Chapter 82 15/03/15 3.087
Chapter 81 15/03/15 3.129
Chapter 80 15/03/15 3.099
Chapter 79 15/03/15 3.077
Chapter 78 15/03/15 3.090
Chapter 77 15/03/15 3.086
Chapter 76 15/03/15 3.082
Chapter 75 15/03/15 3.088
Chapter 74 15/03/15 3.080
Chapter 73 15/03/15 3.093
Chapter 72 15/03/15 3.091
Chapter 71 15/03/15 3.092
Chapter 70 15/03/15 3.115
Chapter 69 15/03/15 3.090
Chapter 68 15/03/15 3.125
Chapter 67 15/03/15 3.086
Chapter 66 15/03/15 3.101
Chapter 65 15/03/15 3.130
Chapter 64 15/03/15 3.085
Chapter 63 15/03/15 3.078
Chapter 62 15/03/15 3.079
Chapter 61 15/03/15 3.080
Chapter 60 15/03/15 3.091
Chapter 59 15/03/15 3.101
Chapter 58 15/03/15 3.081
Chapter 57 15/03/15 3.081
Chapter 56 15/03/15 3.094
Chapter 55 15/03/15 3.082
Chapter 54 15/03/15 3.075
Chapter 53 15/03/15 3.074
Chapter 52 15/03/15 3.109
Chapter 51 15/03/15 3.111
Chapter 50 15/03/15 3.080
Chapter 49 15/03/15 3.091
Chapter 48 15/03/15 3.086
Chapter 47 15/03/15 3.080
Chapter 46 15/03/15 3.078
Chapter 45 15/03/15 3.079
Chapter 44 15/03/15 3.071
Chapter 43 15/03/15 3.071
Chapter 42 15/03/15 3.088
Chapter 41 15/03/15 3.075
Chapter 40 15/03/15 3.082
Chapter 39 15/03/15 3.085
Chapter 36 15/03/15 3.087
Chapter 35 15/03/15 3.070
Chapter 34 15/03/15 3.077
Chapter 33 15/03/15 3.082
Chapter 32 15/03/15 3.078
Chapter 31 15/03/15 3.087
Chapter 30 15/03/15 3.094
Chapter 29 15/03/15 3.134
Chapter 28 15/03/15 3.072
Chapter 27 15/03/15 3.071
Chapter 26 15/03/15 3.078
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.080
Chapter 23 15/03/15 3.075
Chapter 22 15/03/15 3.082
Chapter 21 15/03/15 3.092
Chapter 20 15/03/15 3.114
Chapter 19 15/03/15 3.227
Chapter 18 15/03/15 3.089
Chapter 17 15/03/15 3.108
Chapter 16 15/03/15 3.102
Chapter 15 15/03/15 3.092
Chapter 14 15/03/15 3.104
Chapter 13 15/03/15 3.118
Chapter 11 15/03/15 3.117
Chapter 10 15/03/15 3.099
Chapter 9 15/03/15 3.115
Chapter 8 15/03/15 3.109
Chapter 7 15/03/15 3.110
Chapter 6 15/03/15 3.112
Chapter 5 15/03/15 3.116
Chapter 4 15/03/15 3.119
Chapter 3 15/03/15 3.120
Chapter 2 15/03/15 3.133
Chapter 1 15/03/15 3.300
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch