Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc
Lượt xem: 110.491
Đảo Hải Tặc Xếp hạng: 4,4/5 - 9 Lượt đánh giá.
Nội dung

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 844: Raw 4 giờ trước 3.918
Chapter 843 17:11 20/10 4.757
Chapter 842 19:00 05/10 5.050
Chapter 841 19:58 29/09 5.577
Chapter 840 17:12 21/09 5.666
Chapter 839 17:13 14/09 5.095
Chapter 838 16:51 01/09 4.782
Chapter 837 19:21 25/08 5.034
Chapter 836 17:19 18/08 4.547
Chapter 835 18:17 04/08 4.678
Chapter 834 09:48 29/07 4.927
Chapter 833 17:53 21/07 4.748
Chapter 832 21:35 13/07 4.737
Chapter 831 22:12 30/06 4.576
Chapter 830 21:08 23/06 4.521
Chapter 829 17:33 16/06 4.263
Chapter 828 06:58 30/06 3.369
Chapter 827 06:58 30/06 3.314
Chapter 826 18:25 19/05 4.044
Chapter 825 18:06 02/05 3.965
Chapter 824 17:38 21/04 3.890
Chapter 823 06:58 30/06 3.218
Chapter 822 06:58 30/06 3.207
Chapter 821 06:58 30/06 3.221
Chapter 820: Raw 20:59 16/03 3.754
Chapter 819 13:03 11/03 3.827
Chapter 818 20:44 03/03 3.728
Chapter 817 06:58 30/06 3.163
Chapter 816 06:58 30/06 3.163
Chapter 815 06:58 30/06 3.173
Chapter 814 06:58 30/06 3.153
Chapter 813 20:01 21/01 3.749
Chapter 812 20:32 14/01 3.698
Chapter 811 26/12/15 3.677
Chapter 810 06:58 30/06 3.162
Chapter 809 06:58 30/06 3.134
Chapter 808 27/11/15 3.689
Chapter 807 06:58 30/06 3.134
Chapter 806.5 17/11/15 3.548
Chapter 806 05/11/15 3.759
Chapter 805 29/10/15 3.677
Chapter 804 22/10/15 3.704
Chapter 803 07/10/15 3.621
Chapter 802 01/10/15 3.775
Chapter 801 24/09/15 3.916
Chapter 800 16/09/15 3.962
Chapter 799.5 11/09/15 3.684
Chapter 799 06:58 30/06 3.120
Chapter 798 06:58 30/06 3.112
Chapter 797 06:58 30/06 3.110
Chapter 796 06/08/15 4.050
Chapter 795 30/07/15 4.027
Chapter 794.5 23/07/15 3.626
Chapter 794 15/07/15 3.706
Chapter 793 09/07/15 3.549
Chapter 792 06:58 30/06 3.118
Chapter 791 06:58 30/06 3.128
Chapter 790 18/06/15 3.558
Chapter 789 04/06/15 3.456
Chapter 788 06:58 30/06 3.101
Chapter 787 21/05/15 3.435
Chapter 786 14/05/15 3.505
Chapter 785 07/05/15 3.470
Chapter 784 06:58 30/06 3.087
Chapter 783 06:58 30/06 3.089
Chapter 782 06:58 30/06 3.097
Chapter 781 06:58 30/06 3.088
Chapter 780 06:58 30/06 3.105
Chapter 779 06:58 30/06 3.089
Chapter 778 06:58 30/06 3.079
Chapter 777 06:58 30/06 3.081
Chapter 776 06:58 30/06 3.090
Chapter 775 06:58 30/06 3.080
Chapter 774 06:58 30/06 3.078
Chapter 773 06:58 30/06 3.082
Chapter 772 06:58 30/06 3.079
Chapter 771 06:58 30/06 3.074
Chapter 770 06:58 30/06 3.070
Chapter 769 06:58 30/06 3.072
Chapter 768 06:58 30/06 3.088
Chapter 767 06:58 30/06 3.077
Chapter 766 06:58 30/06 3.070
Chapter 765 06:58 30/06 3.070
Chapter 764 06:58 30/06 3.075
Chapter 763 06:58 30/06 3.071
Chapter 762 06:58 30/06 3.077
Chapter 761 06:58 30/06 3.084
Chapter 760 06:58 30/06 3.076
Chapter 759 06:58 30/06 3.070
Chapter 758 06:58 30/06 3.062
Chapter 757 06:58 30/06 3.064
Chapter 756 06:58 30/06 3.072
Chapter 755 06:58 30/06 3.078
Chapter 754 06:58 30/06 3.060
Chapter 753 06:58 30/06 3.063
Chapter 752 06:58 30/06 3.070
Chapter 751 06:58 30/06 3.092
Chapter 750 06:58 30/06 3.088
Chapter 749 06:58 30/06 3.084
Chapter 748: TV 06:58 30/06 3.069
Chapter 747: TV 06:58 30/06 3.066
Chapter 746: TV 06:58 30/06 3.076
Chapter 745 06:58 30/06 3.078
Chapter 744 06:58 30/06 3.070
Chapter 743 06:58 30/06 3.070
Chapter 742 06:58 30/06 3.075
Chapter 741 06:58 30/06 3.063
Chapter 740 06:58 30/06 3.084
Chapter 739 06:58 30/06 3.063
Chapter 738 06:58 30/06 3.065
Chapter 737 06:58 30/06 3.063
Chapter 736 06:58 30/06 3.067
Chapter 735 06:58 30/06 3.060
Chapter 734 06:58 30/06 3.063
Chapter 733 06:58 30/06 3.066
Chapter 732 06:58 30/06 3.070
Chapter 731 06:58 30/06 3.060
Chapter 730 06:58 30/06 3.069
Chapter 729 06:58 30/06 3.055
Chapter 728 06:58 30/06 3.061
Chapter 727 06:58 30/06 3.065
Chapter 726 06:58 30/06 3.067
Chapter 725 06:58 30/06 3.066
Chapter 724 06:58 30/06 3.084
Chapter 723 06:58 30/06 3.083
Chapter 722 06:58 30/06 3.065
Chapter 721 06:58 30/06 3.067
Chapter 720 06:58 30/06 3.073
Chapter 719 06:58 30/06 3.074
Chapter 718 06:58 30/06 3.067
Chapter 717 06:58 30/06 3.064
Chapter 716 06:58 30/06 3.069
Chapter 715 06:58 30/06 3.065
Chapter 714 06:58 30/06 3.063
Chapter 713 06:58 30/06 3.059
Chapter 712 06:58 30/06 3.064
Chapter 711 06:58 30/06 3.062
Chapter 710 06:58 30/06 3.066
Chapter 709 06:58 30/06 3.059
Chapter 708 06:58 30/06 3.061
Chapter 707 06:58 30/06 3.065
Chapter 706 06:58 30/06 3.053
Chapter 705 06:58 30/06 3.065
Chapter 704 06:58 30/06 3.061
Chapter 703 06:58 30/06 3.065
Chapter 702 06:58 30/06 3.071
Chapter 701 06:58 30/06 3.065
Chapter 700 06:58 30/06 3.089
Chapter 699 06:58 30/06 3.066
Chapter 698 06:58 30/06 3.064
Chapter 697 06:58 30/06 3.069
Chapter 696 06:58 30/06 3.061
Chapter 695 06:58 30/06 3.065
Chapter 694 06:58 30/06 3.059
Chapter 693 06:58 30/06 3.058
Chapter 692 06:58 30/06 3.065
Chapter 691 06:58 30/06 3.058
Chapter 690 06:58 30/06 3.065
Chapter 689 06:58 30/06 3.057
Chapter 688 06:58 30/06 3.064
Chapter 687 06:58 30/06 3.061
Chapter 686 06:58 30/06 3.059
Chapter 685 06:58 30/06 3.053
Chapter 684 06:58 30/06 3.068
Chapter 683 06:58 30/06 3.059
Chapter 682 06:58 30/06 3.058
Chapter 681 06:58 30/06 3.061
Chapter 680 06:58 30/06 3.059
Chapter 679 06:58 30/06 3.054
Chapter 678 06:58 30/06 3.060
Chapter 677 23/07/15 3.140
Chapter 676 06:58 30/06 3.057
Chapter 675 06:58 30/06 3.073
Chapter 674 06:58 30/06 3.050
Chapter 673 06:58 30/06 3.052
Chapter 672 06:58 30/06 3.052
Chapter 671 06:58 30/06 3.052
Chapter 670 06:58 30/06 3.065
Chapter 669 06:58 30/06 3.054
Chapter 668 06:58 30/06 3.060
Chapter 667 06:58 30/06 3.054
Chapter 666 06:58 30/06 3.054
Chapter 665 06:58 30/06 3.058
Chapter 664 06:58 30/06 3.064
Chapter 663 06:58 30/06 3.065
Chapter 662 06:58 30/06 3.062
Chapter 661 06:58 30/06 3.059
Chapter 660 06:58 30/06 3.066
Chapter 659 06:58 30/06 3.066
Chapter 658 06:58 30/06 3.063
Chapter 657 06:58 30/06 3.067
Chapter 656 06:58 30/06 3.069
Chapter 655 06:58 30/06 3.087
Chapter 654 06:58 30/06 3.066
Chapter 653 06:58 30/06 3.074
Chapter 652 06:58 30/06 3.077
Chapter 651 06:58 30/06 3.089
Chapter 650 06:58 30/06 3.085
Chapter 649 06:58 30/06 3.077
Chapter 648 06:58 30/06 3.079
Chapter 647 06:57 30/06 3.074
Chapter 646 06:57 30/06 3.072
Chapter 645 06:57 30/06 3.070
Chapter 644 06:57 30/06 3.069
Chapter 643 06:57 30/06 3.074
Chapter 642 06:57 30/06 3.072
Chapter 641 06:57 30/06 3.072
Chapter 640.5 22:33 13/07 3.071
Chapter 640 06:57 30/06 3.078
Chapter 639 06:57 30/06 3.067
Chapter 638 06:57 30/06 3.065
Chapter 637 06:57 30/06 3.074
Chapter 636 06:57 30/06 3.078
Chapter 635 06:57 30/06 3.087
Chapter 634 06:57 30/06 3.092
Chapter 633 06:57 30/06 3.069
Chapter 632 06:57 30/06 3.065
Chapter 631 06:57 30/06 3.064
Chapter 630 06:57 30/06 3.088
Chapter 629 06:57 30/06 3.064
Chapter 628 06:57 30/06 3.059
Chapter 627 06:57 30/06 3.064
Chapter 626 06:57 30/06 3.066
Chapter 625 06:57 30/06 3.059
Chapter 624 06:57 30/06 3.062
Chapter 623 06:57 30/06 3.062
Chapter 622 06:57 30/06 3.064
Chapter 621 06:57 30/06 3.063
Chapter 620 06:57 30/06 3.077
Chapter 619 06:57 30/06 3.060
Chapter 618 06:57 30/06 3.062
Chapter 617 06:57 30/06 3.062
Chapter 616 06:57 30/06 3.057
Chapter 615 06:57 30/06 3.061
Chapter 614 06:57 30/06 3.052
Chapter 613 06:57 30/06 3.064
Chapter 612 06:57 30/06 3.065
Chapter 611 06:57 30/06 3.070
Chapter 610 06:57 30/06 3.083
Chapter 609 06:57 30/06 3.067
Chapter 608 06:57 30/06 3.060
Chapter 607 06:57 30/06 3.065
Chapter 606 06:57 30/06 3.072
Chapter 605 06:57 30/06 3.080
Chapter 604 06:57 30/06 3.090
Chapter 603 06:57 30/06 3.092
Chapter 602 06:57 30/06 3.116
Chapter 601 06:57 30/06 3.114
Chapter 600 06:57 30/06 3.134
Chapter 599 06:57 30/06 3.109
Chapter 598 06:57 30/06 3.116
Chapter 597 06:57 30/06 3.114
Chapter 596 06:57 30/06 3.115
Chapter 595 06:57 30/06 3.112
Chapter 594 06:57 30/06 3.117
Chapter 593 06:57 30/06 3.119
Chapter 592 06:57 30/06 3.104
Chapter 591 06:57 30/06 3.101
Chapter 590 06:57 30/06 3.104
Chapter 589 06:57 30/06 3.090
Chapter 588 06:57 30/06 3.081
Chapter 587 06:57 30/06 3.078
Chapter 586 06:57 30/06 3.078
Chapter 585 06:57 30/06 3.084
Chapter 584 06:57 30/06 3.081
Chapter 583 06:57 30/06 3.087
Chapter 582 06:57 30/06 3.091
Chapter 581 06:57 30/06 3.092
Chapter 580 06:57 30/06 3.114
Chapter 579 06:57 30/06 3.098
Chapter 578 06:57 30/06 3.092
Chapter 577 06:57 30/06 3.087
Chapter 576 06:57 30/06 3.091
Chapter 575 06:57 30/06 3.095
Chapter 574 06:57 30/06 3.091
Chapter 573 06:57 30/06 3.093
Chapter 572 06:57 30/06 3.098
Chapter 571 06:57 30/06 3.099
Chapter 570 06:57 30/06 3.104
Chapter 569 06:57 30/06 3.094
Chapter 568 06:57 30/06 3.112
Chapter 567 06:57 30/06 3.084
Chapter 566 06:57 30/06 3.092
Chapter 565 06:57 30/06 3.089
Chapter 564 06:57 30/06 3.084
Chapter 563 06:57 30/06 3.088
Chapter 562 06:57 30/06 3.091
Chapter 561 06:57 30/06 3.083
Chapter 560 06:57 30/06 3.108
Chapter 559 06:57 30/06 3.103
Chapter 558 06:57 30/06 3.101
Chapter 557 06:57 30/06 3.094
Chapter 556 06:57 30/06 3.094
Chapter 555 06:57 30/06 3.097
Chapter 554 06:57 30/06 3.096
Chapter 553 06:57 30/06 3.097
Chapter 552 06:57 30/06 3.096
Chapter 551 06:57 30/06 3.098
Chapter 550 06:57 30/06 3.090
Chapter 549 06:57 30/06 3.077
Chapter 548 06:57 30/06 3.076
Chapter 547 06:57 30/06 3.078
Chapter 546 06:57 30/06 3.068
Chapter 545 06:57 30/06 3.069
Chapter 544 06:57 30/06 3.074
Chapter 543 06:57 30/06 3.079
Chapter 542 06:57 30/06 3.079
Chapter 541 06:57 30/06 3.072
Chapter 540 06:57 30/06 3.074
Chapter 539 06:57 30/06 3.087
Chapter 538 06:57 30/06 3.092
Chapter 537 06:57 30/06 3.067
Chapter 536 06:57 30/06 3.062
Chapter 535 06:57 30/06 3.069
Chapter 534 06:57 30/06 3.058
Chapter 533 06:57 30/06 3.066
Chapter 532 06:57 30/06 3.066
Chapter 531 06:57 30/06 3.060
Chapter 530 06:57 30/06 3.071
Chapter 529 06:57 30/06 3.063
Chapter 528 06:57 30/06 3.067
Chapter 527 06:57 30/06 3.087
Chapter 526 06:57 30/06 3.073
Chapter 525 06:57 30/06 3.075
Chapter 524 06:57 30/06 3.074
Chapter 523 06:57 30/06 3.079
Chapter 522 06:57 30/06 3.090
Chapter 521 06:57 30/06 3.088
Chapter 520 06:57 30/06 3.092
Chapter 519 06:57 30/06 3.085
Chapter 518 06:57 30/06 3.078
Chapter 517 06:57 30/06 3.081
Chapter 516 06:57 30/06 3.076
Chapter 515 06:56 30/06 3.077
Chapter 514 06:56 30/06 3.077
Chapter 513 06:56 30/06 3.070
Chapter 512 06:56 30/06 3.075
Chapter 511 06:56 30/06 3.066
Chapter 510 06:56 30/06 3.088
Chapter 509 06:56 30/06 3.078
Chapter 508 06:56 30/06 3.072
Chapter 507 06:56 30/06 3.086
Chapter 506 06:56 30/06 3.076
Chapter 505 06:56 30/06 3.075
Chapter 504 06:56 30/06 3.077
Chapter 503 06:56 30/06 3.079
Chapter 502 06:56 30/06 3.065
Chapter 501 06:56 30/06 3.072
Chapter 500 06:56 30/06 3.100
Chapter 499 06:56 30/06 3.082
Chapter 498 06:56 30/06 3.070
Chapter 497 06:56 30/06 3.063
Chapter 496 06:56 30/06 3.068
Chapter 495 06:56 30/06 3.067
Chapter 494 06:56 30/06 3.058
Chapter 493 06:56 30/06 3.077
Chapter 492 06:56 30/06 3.077
Chapter 491 06:56 30/06 3.076
Chapter 490 06:56 30/06 3.082
Chapter 489 06:56 30/06 3.073
Chapter 488 06:56 30/06 3.060
Chapter 487 06:56 30/06 3.068
Chapter 486 06:56 30/06 3.063
Chapter 485 06:56 30/06 3.067
Chapter 484 06:56 30/06 3.062
Chapter 483 06:56 30/06 3.063
Chapter 482 06:56 30/06 3.061
Chapter 481 06:56 30/06 3.066
Chapter 480 06:56 30/06 3.069
Chapter 479 06:56 30/06 3.061
Chapter 478 06:56 30/06 3.065
Chapter 477 06:56 30/06 3.061
Chapter 476 06:56 30/06 3.066
Chapter 475 06:56 30/06 3.061
Chapter 474 06:56 30/06 3.061
Chapter 473 06:56 30/06 3.060
Chapter 472 06:56 30/06 3.060
Chapter 471 06:56 30/06 3.055
Chapter 470 06:56 30/06 3.060
Chapter 469 06:56 30/06 3.054
Chapter 468 06:56 30/06 3.057
Chapter 467 06:56 30/06 3.062
Chapter 466 06:56 30/06 3.076
Chapter 465 06:56 30/06 3.083
Chapter 464 06:56 30/06 3.059
Chapter 463 06:56 30/06 3.057
Chapter 462 06:56 30/06 3.053
Chapter 461 06:56 30/06 3.056
Chapter 460 06:56 30/06 3.059
Chapter 459 06:56 30/06 3.059
Chapter 458 06:56 30/06 3.052
Chapter 457 06:56 30/06 3.049
Chapter 456 06:56 30/06 3.050
Chapter 455 06:56 30/06 3.055
Chapter 454 06:56 30/06 3.058
Chapter 453 06:56 30/06 3.047
Chapter 452 06:56 30/06 3.056
Chapter 451 06:56 30/06 3.055
Chapter 450 06:56 30/06 3.062
Chapter 449 06:56 30/06 3.054
Chapter 448 06:56 30/06 3.056
Chapter 447 06:56 30/06 3.064
Chapter 446 06:56 30/06 3.057
Chapter 445 06:56 30/06 3.061
Chapter 444 06:56 30/06 3.076
Chapter 443 06:56 30/06 3.080
Chapter 442 06:56 30/06 3.073
Chapter 441 06:56 30/06 3.077
Chapter 440 06:56 30/06 3.079
Chapter 439 06:56 30/06 3.082
Chapter 438 06:56 30/06 3.067
Chapter 437 06:56 30/06 3.063
Chapter 436 06:56 30/06 3.071
Chapter 435 06:56 30/06 3.072
Chapter 434 06:56 30/06 3.083
Chapter 433 06:56 30/06 3.087
Chapter 432 06:56 30/06 3.092
Chapter 431 06:56 30/06 3.082
Chapter 430 06:56 30/06 3.081
Chapter 429 06:56 30/06 3.074
Chapter 428 06:56 30/06 3.071
Chapter 427 06:56 30/06 3.068
Chapter 426 06:56 30/06 3.067
Chapter 425 06:56 30/06 3.066
Chapter 424 06:56 30/06 3.066
Chapter 423 06:56 30/06 3.064
Chapter 422 06:56 30/06 3.065
Chapter 421 06:56 30/06 3.064
Chapter 420 06:56 30/06 3.064
Chapter 419 06:56 30/06 3.066
Chapter 418 06:56 30/06 3.068
Chapter 417 06:56 30/06 3.070
Chapter 416 06:56 30/06 3.069
Chapter 415 06:56 30/06 3.059
Chapter 414 06:56 30/06 3.063
Chapter 413 06:56 30/06 3.068
Chapter 412 06:56 30/06 3.065
Chapter 411 06:56 30/06 3.066
Chapter 410 06:56 30/06 3.065
Chapter 409 06:56 30/06 3.068
Chapter 408 06:56 30/06 3.066
Chapter 407 06:56 30/06 3.064
Chapter 406 06:56 30/06 3.060
Chapter 405 06:56 30/06 3.071
Chapter 404 06:56 30/06 3.062
Chapter 403 06:56 30/06 3.065
Chapter 402 06:56 30/06 3.061
Chapter 401 06:56 30/06 3.064
Chapter 400 06:56 30/06 3.091
Chapter 399 06:56 30/06 3.063
Chapter 398 06:56 30/06 3.065
Chapter 397 06:56 30/06 3.066
Chapter 396 06:56 30/06 3.061
Chapter 395 06:56 30/06 3.057
Chapter 394 06:56 30/06 3.063
Chapter 393 06:56 30/06 3.050
Chapter 392 06:56 30/06 3.061
Chapter 391 06:56 30/06 3.061
Chapter 390 06:56 30/06 3.061
Chapter 389 06:56 30/06 3.059
Chapter 388 06:56 30/06 3.067
Chapter 387 06:55 30/06 3.062
Chapter 386 06:55 30/06 3.063
Chapter 385 06:55 30/06 3.063
Chapter 384 06:55 30/06 3.063
Chapter 383 06:55 30/06 3.055
Chapter 382 06:55 30/06 3.053
Chapter 381 06:55 30/06 3.052
Chapter 380 06:55 30/06 3.059
Chapter 379 06:55 30/06 3.053
Chapter 378 06:55 30/06 3.063
Chapter 377 06:55 30/06 3.057
Chapter 376 06:55 30/06 3.051
Chapter 375 06:55 30/06 3.051
Chapter 374 06:55 30/06 3.047
Chapter 373 06:55 30/06 3.054
Chapter 372 06:55 30/06 3.050
Chapter 371 06:55 30/06 3.049
Chapter 370 06:55 30/06 3.055
Chapter 369 06:55 30/06 3.053
Chapter 368 06:55 30/06 3.054
Chapter 367 06:55 30/06 3.047
Chapter 366 06:55 30/06 3.053
Chapter 365 06:55 30/06 3.050
Chapter 364 06:55 30/06 3.056
Chapter 363 06:55 30/06 3.062
Chapter 362 06:55 30/06 3.052
Chapter 361 06:55 30/06 3.053
Chapter 360 06:55 30/06 3.062
Chapter 359 06:55 30/06 3.052
Chapter 358 06:55 30/06 3.051
Chapter 357 06:55 30/06 3.053
Chapter 356 06:55 30/06 3.046
Chapter 355 06:55 30/06 3.046
Chapter 354 06:55 30/06 3.048
Chapter 353 06:55 30/06 3.051
Chapter 352 06:55 30/06 3.052
Chapter 351 06:55 30/06 3.052
Chapter 350 06:55 30/06 3.057
Chapter 349 06:55 30/06 3.067
Chapter 348 06:55 30/06 3.049
Chapter 347 06:55 30/06 3.057
Chapter 346 06:55 30/06 3.051
Chapter 345 06:55 30/06 3.051
Chapter 344 06:55 30/06 3.053
Chapter 343 06:55 30/06 3.049
Chapter 342 06:55 30/06 3.053
Chapter 341 06:55 30/06 3.051
Chapter 340 06:55 30/06 3.055
Chapter 339 06:55 30/06 3.048
Chapter 338 06:55 30/06 3.058
Chapter 337 06:55 30/06 3.050
Chapter 336 06:55 30/06 3.048
Chapter 335 06:55 30/06 3.051
Chapter 334 06:55 30/06 3.049
Chapter 333 06:55 30/06 3.048
Chapter 332 06:55 30/06 3.054
Chapter 331 06:55 30/06 3.053
Chapter 330 06:55 30/06 3.052
Chapter 329 06:55 30/06 3.051
Chapter 328 06:55 30/06 3.063
Chapter 327 06:55 30/06 3.050
Chapter 326 06:55 30/06 3.053
Chapter 325 06:55 30/06 3.052
Chapter 324 06:55 30/06 3.045
Chapter 323 06:55 30/06 3.048
Chapter 322 06:55 30/06 3.059
Chapter 321 06:55 30/06 3.063
Chapter 320 06:55 30/06 3.064
Chapter 319 06:55 30/06 3.060
Chapter 318 06:55 30/06 3.058
Chapter 317 06:55 30/06 3.047
Chapter 316 06:55 30/06 3.053
Chapter 315 06:55 30/06 3.058
Chapter 314 06:55 30/06 3.057
Chapter 313 06:55 30/06 3.052
Chapter 312 06:55 30/06 3.052
Chapter 311 06:55 30/06 3.056
Chapter 310 06:55 30/06 3.063
Chapter 309 06:55 30/06 3.042
Chapter 308 06:55 30/06 3.051
Chapter 307 06:55 30/06 3.052
Chapter 306 06:55 30/06 3.056
Chapter 305 06:55 30/06 3.056
Chapter 304 06:55 30/06 3.058
Chapter 303 06:55 30/06 3.057
Chapter 302 06:55 30/06 3.055
Chapter 301 06:55 30/06 3.062
Chapter 300 06:55 30/06 3.063
Chapter 299 06:55 30/06 3.055
Chapter 298 06:55 30/06 3.055
Chapter 297 06:55 30/06 3.051
Chapter 296 06:55 30/06 3.049
Chapter 295 06:55 30/06 3.044
Chapter 294 06:55 30/06 3.048
Chapter 293 06:55 30/06 3.047
Chapter 292 06:55 30/06 3.059
Chapter 291 06:55 30/06 3.056
Chapter 290 06:55 30/06 3.054
Chapter 289 06:55 30/06 3.055
Chapter 288 06:55 30/06 3.050
Chapter 287 06:55 30/06 3.057
Chapter 286 06:55 30/06 3.058
Chapter 285 06:55 30/06 3.056
Chapter 284 06:55 30/06 3.053
Chapter 283 06:55 30/06 3.052
Chapter 282 06:55 30/06 3.057
Chapter 281 06:55 30/06 3.055
Chapter 280 06:55 30/06 3.059
Chapter 279 06:55 30/06 3.049
Chapter 278 06:55 30/06 3.053
Chapter 277 06:55 30/06 3.050
Chapter 276 06:55 30/06 3.059
Chapter 275 06:55 30/06 3.060
Chapter 274 06:55 30/06 3.058
Chapter 273 06:55 30/06 3.055
Chapter 272 06:55 30/06 3.063
Chapter 271 06:55 30/06 3.057
Chapter 270 06:55 30/06 3.062
Chapter 269 06:55 30/06 3.058
Chapter 268 06:55 30/06 3.056
Chapter 267 06:55 30/06 3.051
Chapter 266 06:55 30/06 3.051
Chapter 265 06:55 30/06 3.050
Chapter 264 06:55 30/06 3.052
Chapter 263 06:55 30/06 3.064
Chapter 262 06:55 30/06 3.046
Chapter 261 06:55 30/06 3.055
Chapter 260 06:55 30/06 3.058
Chapter 259 06:55 30/06 3.055
Chapter 258 06:55 30/06 3.054
Chapter 257 06:55 30/06 3.061
Chapter 256 06:55 30/06 3.056
Chapter 255 06:55 30/06 3.059
Chapter 254 06:55 30/06 3.051
Chapter 253 06:55 30/06 3.058
Chapter 252 06:55 30/06 3.066
Chapter 251 06:55 30/06 3.055
Chapter 250 06:55 30/06 3.072
Chapter 249 06:55 30/06 3.049
Chapter 248 06:55 30/06 3.045
Chapter 247 06:55 30/06 3.055
Chapter 246 06:55 30/06 3.049
Chapter 245 06:55 30/06 3.057
Chapter 244 06:55 30/06 3.052
Chapter 243 06:55 30/06 3.064
Chapter 242 06:55 30/06 3.053
Chapter 241 06:55 30/06 3.060
Chapter 240 06:55 30/06 3.065
Chapter 239 06:55 30/06 3.058
Chapter 238 06:55 30/06 3.057
Chapter 237 06:55 30/06 3.059
Chapter 236 06:55 30/06 3.055
Chapter 235 06:55 30/06 3.073
Chapter 234 06:55 30/06 3.068
Chapter 233 06:55 30/06 3.070
Chapter 232 06:55 30/06 3.066
Chapter 231 06:55 30/06 3.067
Chapter 230 06:55 30/06 3.075
Chapter 229 06:55 30/06 3.062
Chapter 228 06:55 30/06 3.063
Chapter 227 06:55 30/06 3.060
Chapter 226 06:55 30/06 3.058
Chapter 225 06:55 30/06 3.069
Chapter 224 06:55 30/06 3.058
Chapter 223 06:55 30/06 3.058
Chapter 222 06:55 30/06 3.064
Chapter 221 06:55 30/06 3.061
Chapter 220 06:55 30/06 3.074
Chapter 219 06:55 30/06 3.067
Chapter 218 06:55 30/06 3.071
Chapter 217 06:55 30/06 3.064
Chapter 216 06:54 30/06 3.067
Chapter 215 06:54 30/06 3.065
Chapter 214 06:54 30/06 3.069
Chapter 213 06:54 30/06 3.057
Chapter 212 06:54 30/06 3.062
Chapter 211 06:54 30/06 3.062
Chapter 210 06:54 30/06 3.066
Chapter 209 06:54 30/06 3.060
Chapter 208 06:54 30/06 3.059
Chapter 207 06:54 30/06 3.057
Chapter 206 06:54 30/06 3.055
Chapter 205 06:54 30/06 3.061
Chapter 204 06:54 30/06 3.057
Chapter 203 06:54 30/06 3.053
Chapter 202 06:54 30/06 3.064
Chapter 201 06:54 30/06 3.057
Chapter 200 06:54 30/06 3.075
Chapter 199 06:54 30/06 3.055
Chapter 198 06:54 30/06 3.060
Chapter 197 06:54 30/06 3.066
Chapter 196 06:54 30/06 3.061
Chapter 195 06:54 30/06 3.059
Chapter 194 06:54 30/06 3.064
Chapter 193 06:54 30/06 3.053
Chapter 192 06:54 30/06 3.058
Chapter 191 06:54 30/06 3.056
Chapter 190 06:54 30/06 3.069
Chapter 189 06:54 30/06 3.057
Chapter 188 06:54 30/06 3.052
Chapter 187 06:54 30/06 3.058
Chapter 186 06:54 30/06 3.056
Chapter 185 06:54 30/06 3.056
Chapter 184 06:54 30/06 3.062
Chapter 183 06:54 30/06 3.054
Chapter 182 06:54 30/06 3.053
Chapter 181 06:54 30/06 3.061
Chapter 180 06:54 30/06 3.068
Chapter 179 06:54 30/06 3.053
Chapter 178 06:54 30/06 3.051
Chapter 177 06:54 30/06 3.055
Chapter 176 06:54 30/06 3.063
Chapter 175 06:54 30/06 3.054
Chapter 174 06:54 30/06 3.058
Chapter 173 06:54 30/06 3.065
Chapter 172 06:54 30/06 3.055
Chapter 171 06:54 30/06 3.053
Chapter 170 06:54 30/06 3.065
Chapter 169 06:54 30/06 3.055
Chapter 168 06:54 30/06 3.064
Chapter 167 06:54 30/06 3.062
Chapter 166 06:54 30/06 3.062
Chapter 165 06:54 30/06 3.065
Chapter 164 06:54 30/06 3.063
Chapter 163 06:54 30/06 3.065
Chapter 162 06:54 30/06 3.062
Chapter 161 06:54 30/06 3.060
Chapter 160 06:54 30/06 3.060
Chapter 159 06:54 30/06 3.066
Chapter 158 06:54 30/06 3.060
Chapter 157 06:54 30/06 3.064
Chapter 156 06:54 30/06 3.069
Chapter 155 06:54 30/06 3.070
Chapter 154 06:54 30/06 3.065
Chapter 153 06:54 30/06 3.065
Chapter 152 06:54 30/06 3.065
Chapter 151 06:54 30/06 3.067
Chapter 150 06:54 30/06 3.067
Chapter 149 06:54 30/06 3.059
Chapter 148 06:54 30/06 3.063
Chapter 147 06:54 30/06 3.065
Chapter 146 06:54 30/06 3.079
Chapter 145 06:54 30/06 3.054
Chapter 144 06:54 30/06 3.062
Chapter 143 06:54 30/06 3.062
Chapter 142 06:54 30/06 3.062
Chapter 141 06:54 30/06 3.072
Chapter 140 06:54 30/06 3.064
Chapter 139 06:54 30/06 3.061
Chapter 138 06:54 30/06 3.060
Chapter 137 06:54 30/06 3.060
Chapter 136 06:54 30/06 3.057
Chapter 135 06:54 30/06 3.060
Chapter 134 06:54 30/06 3.063
Chapter 133 06:54 30/06 3.057
Chapter 132 06:54 30/06 3.064
Chapter 131 06:54 30/06 3.063
Chapter 130 06:54 30/06 3.075
Chapter 129 06:54 30/06 3.065
Chapter 128 06:54 30/06 3.064
Chapter 127 06:54 30/06 3.077
Chapter 126 06:54 30/06 3.062
Chapter 125 06:54 30/06 3.063
Chapter 124 06:54 30/06 3.068
Chapter 123 06:54 30/06 3.063
Chapter 122 06:54 30/06 3.068
Chapter 121 06:54 30/06 3.065
Chapter 120 06:54 30/06 3.069
Chapter 119 06:54 30/06 3.067
Chapter 118 06:54 30/06 3.066
Chapter 117 06:54 30/06 3.069
Chapter 116 06:54 30/06 3.064
Chapter 115 06:54 30/06 3.063
Chapter 114 06:54 30/06 3.067
Chapter 113 06:54 30/06 3.062
Chapter 112 06:54 30/06 3.065
Chapter 111 06:54 30/06 3.072
Chapter 110 06:53 30/06 3.062
Chapter 109 06:53 30/06 3.058
Chapter 108 06:53 30/06 3.063
Chapter 107 06:53 30/06 3.068
Chapter 106 06:53 30/06 3.075
Chapter 105 06:53 30/06 3.065
Chapter 104 06:53 30/06 3.075
Chapter 103 06:53 30/06 3.070
Chapter 102 06:53 30/06 3.067
Chapter 101 06:53 30/06 3.075
Chapter 100 06:53 30/06 3.093
Chapter 99 06:53 30/06 3.066
Chapter 98 06:53 30/06 3.072
Chapter 97 06:53 30/06 3.074
Chapter 96 06:53 30/06 3.073
Chapter 95 06:53 30/06 3.072
Chapter 94 06:53 30/06 3.068
Chapter 93 06:53 30/06 3.073
Chapter 92 06:53 30/06 3.066
Chapter 91 06:53 30/06 3.071
Chapter 90 06:53 30/06 3.071
Chapter 89 06:53 30/06 3.063
Chapter 88 06:53 30/06 3.076
Chapter 87 06:53 30/06 3.063
Chapter 86 06:53 30/06 3.056
Chapter 85 06:53 30/06 3.062
Chapter 84 06:53 30/06 3.051
Chapter 83 06:53 30/06 3.059
Chapter 82 06:53 30/06 3.066
Chapter 81 06:53 30/06 3.062
Chapter 80 06:53 30/06 3.076
Chapter 79 06:53 30/06 3.067
Chapter 78 06:53 30/06 3.066
Chapter 77 06:53 30/06 3.070
Chapter 76 06:53 30/06 3.062
Chapter 75 06:53 30/06 3.061
Chapter 74 06:53 30/06 3.069
Chapter 73 06:53 30/06 3.064
Chapter 72 06:53 30/06 3.061
Chapter 71: chúa tể của tất cả sáng tạo 06:53 30/06 3.076
Chapter 70 06:53 30/06 3.067
Chapter 69 06:53 30/06 3.075
Chapter 68 06:53 30/06 3.084
Chapter 67 06:53 30/06 3.079
Chapter 66 06:53 30/06 3.071
Chapter 65 06:53 30/06 3.074
Chapter 64 06:53 30/06 3.073
Chapter 63 06:53 30/06 3.088
Chapter 62 06:53 30/06 3.076
Chapter 61 06:53 30/06 3.072
Chapter 60 06:53 30/06 3.067
Chapter 59 06:53 30/06 3.072
Chapter 58 06:53 30/06 3.077
Chapter 57 06:53 30/06 3.078
Chapter 56 06:53 30/06 3.078
Chapter 55 06:53 30/06 3.081
Chapter 54 06:53 30/06 3.085
Chapter 53 06:53 30/06 3.074
Chapter 52 06:53 30/06 3.073
Chapter 51 06:53 30/06 3.076
Chapter 50 06:53 30/06 3.081
Chapter 49 06:53 30/06 3.077
Chapter 48 06:53 30/06 3.074
Chapter 47 06:53 30/06 3.064
Chapter 46 06:53 30/06 3.069
Chapter 45 06:53 30/06 3.071
Chapter 44 06:53 30/06 3.067
Chapter 43 06:53 30/06 3.069
Chapter 42 06:53 30/06 3.079
Chapter 41 06:53 30/06 3.070
Chapter 40 06:53 30/06 3.079
Chapter 39 06:53 30/06 3.072
Chapter 38 06:53 30/06 3.064
Chapter 37 06:53 30/06 3.064
Chapter 36 06:53 30/06 3.070
Chapter 35 06:53 30/06 3.067
Chapter 34 06:53 30/06 3.065
Chapter 33 06:53 30/06 3.066
Chapter 32 06:53 30/06 3.065
Chapter 31 06:53 30/06 3.075
Chapter 30 06:53 30/06 3.066
Chapter 29 06:53 30/06 3.069
Chapter 28 06:53 30/06 3.080
Chapter 27 06:53 30/06 3.064
Chapter 26 06:53 30/06 3.065
Chapter 25 06:53 30/06 3.060
Chapter 24 06:53 30/06 3.062
Chapter 23 06:53 30/06 3.072
Chapter 22 06:53 30/06 3.072
Chapter 21 06:53 30/06 3.070
Chapter 20 06:53 30/06 3.082
Chapter 19 06:53 30/06 3.081
Chapter 18 06:52 30/06 3.068
Chapter 17 06:52 30/06 3.070
Chapter 16 29/03/15 3.168
Chapter 15 29/03/15 3.175
Chapter 14 29/03/15 3.180
Chapter 13 29/03/15 3.176
Chapter 12 29/03/15 3.180
Chapter 11 29/03/15 3.192
Chapter 10 29/03/15 3.244
Chapter 9 29/03/15 3.196
Chapter 8 29/03/15 3.224
Chapter 7 06:52 30/06 3.073
Chapter 6 06:52 30/06 3.071
Chapter 5 06:52 30/06 3.075
Chapter 4 06:52 30/06 3.084
Chapter 3 29/03/15 3.264
Chapter 2 06:52 30/06 3.088
Chapter 1 06:52 30/06 3.116
Chapter 0 06:52 30/06 3.193
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nam Đẹp Trai 1 giờ trướcChapter 844Báo vi phạm
t cũng đọc từ hồi mới ra chơi t bây giờ
AuthorTrả lời
Đầu bự (Quỷ tử thiêm) 420 3 giờ trướcChapter 844Báo vi phạm
Không biết
 Phạm huynh  và thái tử ca  có coi  bộ này ko
  • Author
    Đại Phạn (Phar_A_Tit) 3 giờ trướcBáo vi phạm
    có ngưởi ae tuy hơi loạn nhưng vẫn theo dõi đều 
AuthorTrả lời
SAbo 20:08 29/09Chapter 841Báo vi phạm
cho lão craket này theo mũ rơm..lufy chắc thiên hạ vô địch tha hồ bật ulti khỏi lo tác đụng phụ :)))
AuthorTrả lời
Giết tất cả 20:59 14/09Chapter 839Báo vi phạm
giết tất cả mấy thằng đó Sanji mặc kệ tụi nó là anh em hay cha mẹ gì cả
AuthorTrả lời
kk 17:23 14/09Chapter 839Báo vi phạm
canh sat ky tai do
AuthorTrả lời
Duy 10:32 26/08Chapter 835Báo vi phạm
Cái ông pic đầu là tác giả hả ad?? oda huyền thoại đó hả?????
AuthorTrả lời
chó xám 03:52 26/08Chapter 837Báo vi phạm
kiểu này luffy phải dùng g4 từ đầu tới cuối để đánh với thuột hạ của bigmom rồi
AuthorTrả lời
?????? 21:58 25/08Chapter 837Báo vi phạm
Vếu Nami dùng để cất đồ
AuthorTrả lời
Ahihi 17:13 25/08Chapter 598Báo vi phạm
ad có thể dịch thêm phần đặc biệt (quá trình tập luyện của nhóm mũ rơm) được không?
AuthorTrả lời
Minh 22:29 22/08Chapter 590Báo vi phạm
ad giải thích giùm em sao trên truyện đọc ngắn và ít cảm động hơn xem phim dzậy
  • Author
    hihi 01:23 23/08Báo vi phạm
    đơn giản là cảm xúc không liền mạch. bạn có thể đọc được trươc vài trang nên tâm lí sẽ có chuẩn bị.
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 08:37 05/08Chapter 835Báo vi phạm
Ad dịch luôn mấy trang đầu có màu quảng cáo gì đó đc ko ? ko thì đừng up lên, tò mò lắm
AuthorTrả lời
Như shit 02:42 05/08Chapter 835Báo vi phạm
10 năm nữa xem cho đỡ chán
AuthorTrả lời
haha 21:55 28/07Chapter 834Báo vi phạm
sao chua dich up len lam gi 
AuthorTrả lời
Minh 21:28 22/07Chapter 474Báo vi phạm
Chân thành cám ơn ad ạ! 
AuthorTrả lời
Minh 21:05 19/07Chapter 466
ad ơi chapter 465 em không đọc được, giống hệt chapter 464 mong ad fix giùm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch