Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc
Đảo Hải Tặc Xếp hạng: 4,5/5 - 14 Lượt đánh giá.
Nội dung

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 856 15:39 16/02 5.304
Chapter 855 18:58 09/02 6.353
Chapter 854 13:58 04/02 8.822
Chapter 853 17:03 26/01 9.407
Chapter 852 18:32 12/01 8.265
Chapter 851 29/12/16 8.472
Chapter 850 22/12/16 8.124
Chapter 849 08/12/16 8.378
Chapter 848 01/12/16 7.656
Chapter 847 24/11/16 6.282
Chapter 846 18/11/16 7.320
Chapter 845 03/11/16 6.765
Chapter 844 27/10/16 7.939
Chapter 843 20/10/16 6.081
Chapter 842 05/10/16 5.917
Chapter 841 29/09/16 6.244
Chapter 840 21/09/16 6.392
Chapter 839 14/09/16 5.649
Chapter 838 01/09/16 5.279
Chapter 837 25/08/16 5.532
Chapter 836 18/08/16 5.018
Chapter 835 04/08/16 5.162
Chapter 834 29/07/16 5.400
Chapter 833 21/07/16 5.221
Chapter 832 13/07/16 5.171
Chapter 831 30/06/16 5.025
Chapter 830 23/06/16 5.048
Chapter 829 16/06/16 4.655
Chapter 828 30/06/16 3.789
Chapter 827 30/06/16 3.749
Chapter 826 19/05/16 4.467
Chapter 825 02/05/16 4.419
Chapter 824 21/04/16 4.327
Chapter 823 30/06/16 3.677
Chapter 822 30/06/16 3.713
Chapter 821 30/06/16 3.675
Chapter 820: Raw 16/03/16 4.174
Chapter 819 11/03/16 4.179
Chapter 818 03/03/16 4.053
Chapter 817 30/06/16 3.440
Chapter 816 30/06/16 3.454
Chapter 815 30/06/16 3.452
Chapter 814 30/06/16 3.382
Chapter 813 21/01/16 3.972
Chapter 812 14/01/16 3.928
Chapter 811 26/12/15 3.914
Chapter 810 30/06/16 3.435
Chapter 809 30/06/16 3.340
Chapter 808 27/11/15 3.898
Chapter 807 30/06/16 3.364
Chapter 806.5 17/11/15 3.731
Chapter 806 05/11/15 3.963
Chapter 805 29/10/15 3.917
Chapter 804 22/10/15 3.940
Chapter 803 07/10/15 3.848
Chapter 802 01/10/15 4.043
Chapter 801 24/09/15 4.224
Chapter 800 16/09/15 4.379
Chapter 799.5 11/09/15 3.919
Chapter 799 30/06/16 3.375
Chapter 798 30/06/16 3.334
Chapter 797 30/06/16 3.320
Chapter 796 06/08/15 4.313
Chapter 795 30/07/15 4.352
Chapter 794.5 23/07/15 3.870
Chapter 794 15/07/15 3.950
Chapter 793 09/07/15 3.801
Chapter 792 30/06/16 3.361
Chapter 791 30/06/16 3.362
Chapter 790 18/06/15 3.819
Chapter 789 04/06/15 3.664
Chapter 788 30/06/16 3.284
Chapter 787 21/05/15 3.626
Chapter 786 14/05/15 3.704
Chapter 785 07/05/15 3.657
Chapter 784 30/06/16 3.273
Chapter 783 30/06/16 3.257
Chapter 782 30/06/16 3.266
Chapter 781 30/06/16 3.256
Chapter 780 30/06/16 3.323
Chapter 779 30/06/16 3.270
Chapter 778 30/06/16 3.253
Chapter 777 30/06/16 3.263
Chapter 776 30/06/16 3.264
Chapter 775 30/06/16 3.250
Chapter 774 30/06/16 3.260
Chapter 773 30/06/16 3.253
Chapter 772 30/06/16 3.270
Chapter 771 30/06/16 3.270
Chapter 770 30/06/16 3.279
Chapter 769 30/06/16 3.234
Chapter 768 30/06/16 3.258
Chapter 767 30/06/16 3.238
Chapter 766 30/06/16 3.218
Chapter 765 30/06/16 3.224
Chapter 764 30/06/16 3.230
Chapter 763 30/06/16 3.221
Chapter 762 30/06/16 3.235
Chapter 761 30/06/16 3.244
Chapter 760 30/06/16 3.252
Chapter 759 30/06/16 3.215
Chapter 758 30/06/16 3.218
Chapter 757 30/06/16 3.213
Chapter 756 30/06/16 3.223
Chapter 755 30/06/16 3.243
Chapter 754 30/06/16 3.206
Chapter 753 30/06/16 3.217
Chapter 752 30/06/16 3.229
Chapter 751 30/06/16 3.261
Chapter 750 30/06/16 3.268
Chapter 749 30/06/16 3.251
Chapter 748: TV 30/06/16 3.242
Chapter 747: TV 30/06/16 3.228
Chapter 746: TV 30/06/16 3.247
Chapter 745 30/06/16 3.243
Chapter 744 30/06/16 3.221
Chapter 743 30/06/16 3.232
Chapter 742 30/06/16 3.232
Chapter 741 30/06/16 3.217
Chapter 740 30/06/16 3.261
Chapter 739 30/06/16 3.211
Chapter 738 30/06/16 3.208
Chapter 737 30/06/16 3.209
Chapter 736 30/06/16 3.212
Chapter 735 30/06/16 3.197
Chapter 734 30/06/16 3.207
Chapter 733 30/06/16 3.216
Chapter 732 30/06/16 3.226
Chapter 731 30/06/16 3.209
Chapter 730 30/06/16 3.233
Chapter 729 30/06/16 3.191
Chapter 728 30/06/16 3.182
Chapter 727 30/06/16 3.202
Chapter 726 30/06/16 3.204
Chapter 725 30/06/16 3.203
Chapter 724 30/06/16 3.220
Chapter 723 30/06/16 3.216
Chapter 722 30/06/16 3.194
Chapter 721 30/06/16 3.206
Chapter 720 30/06/16 3.241
Chapter 719 30/06/16 3.223
Chapter 718 30/06/16 3.204
Chapter 717 30/06/16 3.213
Chapter 716 30/06/16 3.213
Chapter 715 30/06/16 3.221
Chapter 714 30/06/16 3.196
Chapter 713 30/06/16 3.214
Chapter 712 30/06/16 3.212
Chapter 711 30/06/16 3.211
Chapter 710 30/06/16 3.237
Chapter 709 30/06/16 3.211
Chapter 708 30/06/16 3.199
Chapter 707 30/06/16 3.218
Chapter 706 30/06/16 3.194
Chapter 705 30/06/16 3.213
Chapter 704 30/06/16 3.204
Chapter 703 30/06/16 3.210
Chapter 702 30/06/16 3.212
Chapter 701 30/06/16 3.216
Chapter 700 30/06/16 3.295
Chapter 699 30/06/16 3.204
Chapter 698 30/06/16 3.205
Chapter 697 30/06/16 3.200
Chapter 696 30/06/16 3.196
Chapter 695 30/06/16 3.200
Chapter 694 30/06/16 3.184
Chapter 693 30/06/16 3.176
Chapter 692 30/06/16 3.190
Chapter 691 30/06/16 3.190
Chapter 690 30/06/16 3.196
Chapter 689 30/06/16 3.169
Chapter 688 30/06/16 3.184
Chapter 687 30/06/16 3.174
Chapter 686 30/06/16 3.180
Chapter 685 30/06/16 3.169
Chapter 684 30/06/16 3.175
Chapter 683 30/06/16 3.157
Chapter 682 30/06/16 3.160
Chapter 681 30/06/16 3.169
Chapter 680 30/06/16 3.178
Chapter 679 30/06/16 3.149
Chapter 678 30/06/16 3.150
Chapter 677 23/07/15 3.291
Chapter 676 30/06/16 3.160
Chapter 675 30/06/16 3.190
Chapter 674 30/06/16 3.170
Chapter 673 30/06/16 3.164
Chapter 672 30/06/16 3.161
Chapter 671 30/06/16 3.157
Chapter 670 30/06/16 3.194
Chapter 669 30/06/16 3.150
Chapter 668 30/06/16 3.172
Chapter 667 30/06/16 3.163
Chapter 666 30/06/16 3.166
Chapter 665 30/06/16 3.186
Chapter 664 30/06/16 3.228
Chapter 663 30/06/16 3.180
Chapter 662 30/06/16 3.183
Chapter 661 30/06/16 3.175
Chapter 660 30/06/16 3.194
Chapter 659 30/06/16 3.185
Chapter 658 30/06/16 3.204
Chapter 657 30/06/16 3.197
Chapter 656 30/06/16 3.213
Chapter 655 30/06/16 3.246
Chapter 654 30/06/16 3.218
Chapter 653 30/06/16 3.230
Chapter 652 30/06/16 3.235
Chapter 651 30/06/16 3.250
Chapter 650 30/06/16 3.262
Chapter 649 30/06/16 3.214
Chapter 648 30/06/16 3.213
Chapter 647 30/06/16 3.199
Chapter 646 30/06/16 3.196
Chapter 645 30/06/16 3.203
Chapter 644 30/06/16 3.188
Chapter 643 30/06/16 3.203
Chapter 642 30/06/16 3.213
Chapter 641 30/06/16 3.195
Chapter 640.5 13/07/16 3.200
Chapter 640 30/06/16 3.201
Chapter 639 30/06/16 3.186
Chapter 638 30/06/16 3.187
Chapter 637 30/06/16 3.193
Chapter 636 30/06/16 3.208
Chapter 635 30/06/16 3.220
Chapter 634 30/06/16 3.217
Chapter 633 30/06/16 3.186
Chapter 632 30/06/16 3.163
Chapter 631 30/06/16 3.176
Chapter 630 30/06/16 3.227
Chapter 629 30/06/16 3.163
Chapter 628 30/06/16 3.160
Chapter 627 30/06/16 3.160
Chapter 626 30/06/16 3.165
Chapter 625 30/06/16 3.159
Chapter 624 30/06/16 3.167
Chapter 623 30/06/16 3.162
Chapter 622 30/06/16 3.161
Chapter 621 30/06/16 3.172
Chapter 620 30/06/16 3.208
Chapter 619 30/06/16 3.162
Chapter 618 30/06/16 3.160
Chapter 617 30/06/16 3.167
Chapter 616 30/06/16 3.162
Chapter 615 30/06/16 3.174
Chapter 614 30/06/16 3.169
Chapter 613 30/06/16 3.184
Chapter 612 30/06/16 3.182
Chapter 611 30/06/16 3.198
Chapter 610 30/06/16 3.241
Chapter 609 30/06/16 3.197
Chapter 608 30/06/16 3.196
Chapter 607 30/06/16 3.211
Chapter 606 30/06/16 3.226
Chapter 605 30/06/16 3.253
Chapter 604 30/06/16 3.264
Chapter 603 30/06/16 3.300
Chapter 602 30/06/16 3.358
Chapter 601 30/06/16 3.340
Chapter 600 30/06/16 3.399
Chapter 599 30/06/16 3.296
Chapter 598 30/06/16 3.314
Chapter 597 30/06/16 3.309
Chapter 596 30/06/16 3.317
Chapter 595 30/06/16 3.314
Chapter 594 30/06/16 3.319
Chapter 593 30/06/16 3.290
Chapter 592 30/06/16 3.290
Chapter 591 30/06/16 3.273
Chapter 590 30/06/16 3.307
Chapter 589 30/06/16 3.246
Chapter 588 30/06/16 3.225
Chapter 587 30/06/16 3.212
Chapter 586 30/06/16 3.235
Chapter 585 30/06/16 3.250
Chapter 584 30/06/16 3.225
Chapter 583 30/06/16 3.236
Chapter 582 30/06/16 3.260
Chapter 581 30/06/16 3.271
Chapter 580 30/06/16 3.323
Chapter 579 30/06/16 3.306
Chapter 578 30/06/16 3.270
Chapter 577 30/06/16 3.258
Chapter 576 30/06/16 3.271
Chapter 575 30/06/16 3.269
Chapter 574 30/06/16 3.263
Chapter 573 30/06/16 3.252
Chapter 572 30/06/16 3.264
Chapter 571 30/06/16 3.268
Chapter 570 30/06/16 3.301
Chapter 569 30/06/16 3.263
Chapter 568 30/06/16 3.266
Chapter 567 30/06/16 3.240
Chapter 566 30/06/16 3.253
Chapter 565 30/06/16 3.250
Chapter 564 30/06/16 3.247
Chapter 563 30/06/16 3.243
Chapter 562 30/06/16 3.254
Chapter 561 30/06/16 3.239
Chapter 560 30/06/16 3.285
Chapter 559 30/06/16 3.252
Chapter 558 30/06/16 3.263
Chapter 557 30/06/16 3.250
Chapter 556 30/06/16 3.251
Chapter 555 30/06/16 3.257
Chapter 554 30/06/16 3.248
Chapter 553 30/06/16 3.253
Chapter 552 30/06/16 3.261
Chapter 551 30/06/16 3.263
Chapter 550 30/06/16 3.268
Chapter 549 30/06/16 3.201
Chapter 548 30/06/16 3.196
Chapter 547 30/06/16 3.200
Chapter 546 30/06/16 3.192
Chapter 545 30/06/16 3.194
Chapter 544 30/06/16 3.197
Chapter 543 30/06/16 3.189
Chapter 542 30/06/16 3.196
Chapter 541 30/06/16 3.201
Chapter 540 30/06/16 3.197
Chapter 539 30/06/16 3.203
Chapter 538 30/06/16 3.198
Chapter 537 30/06/16 3.175
Chapter 536 30/06/16 3.173
Chapter 535 30/06/16 3.184
Chapter 534 30/06/16 3.169
Chapter 533 30/06/16 3.179
Chapter 532 30/06/16 3.173
Chapter 531 30/06/16 3.175
Chapter 530 30/06/16 3.200
Chapter 529 30/06/16 3.172
Chapter 528 30/06/16 3.181
Chapter 527 30/06/16 3.196
Chapter 526 30/06/16 3.199
Chapter 525 30/06/16 3.201
Chapter 524 30/06/16 3.187
Chapter 523 30/06/16 3.213
Chapter 522 30/06/16 3.221
Chapter 521 30/06/16 3.219
Chapter 520 30/06/16 3.237
Chapter 519 30/06/16 3.201
Chapter 518 30/06/16 3.187
Chapter 517 30/06/16 3.189
Chapter 516 30/06/16 3.204
Chapter 515 30/06/16 3.203
Chapter 514 30/06/16 3.202
Chapter 513 30/06/16 3.197
Chapter 512 30/06/16 3.195
Chapter 511 30/06/16 3.201
Chapter 510 30/06/16 3.224
Chapter 509 30/06/16 3.198
Chapter 508 30/06/16 3.200
Chapter 507 30/06/16 3.213
Chapter 506 30/06/16 3.199
Chapter 505 30/06/16 3.212
Chapter 504 30/06/16 3.219
Chapter 503 30/06/16 3.217
Chapter 502 30/06/16 3.194
Chapter 501 30/06/16 3.197
Chapter 500 30/06/16 3.265
Chapter 499 30/06/16 3.207
Chapter 498 30/06/16 3.181
Chapter 497 30/06/16 3.167
Chapter 496 30/06/16 3.184
Chapter 495 30/06/16 3.188
Chapter 494 30/06/16 3.166
Chapter 493 30/06/16 3.178
Chapter 492 30/06/16 3.197
Chapter 491 30/06/16 3.200
Chapter 490 30/06/16 3.232
Chapter 489 30/06/16 3.207
Chapter 488 30/06/16 3.178
Chapter 487 30/06/16 3.190
Chapter 486 30/06/16 3.194
Chapter 485 30/06/16 3.194
Chapter 484 30/06/16 3.169
Chapter 483 30/06/16 3.186
Chapter 482 30/06/16 3.176
Chapter 481 30/06/16 3.182
Chapter 480 30/06/16 3.207
Chapter 479 30/06/16 3.162
Chapter 478 30/06/16 3.161
Chapter 477 30/06/16 3.157
Chapter 476 30/06/16 3.165
Chapter 475 30/06/16 3.159
Chapter 474 30/06/16 3.163
Chapter 473 30/06/16 3.154
Chapter 472 30/06/16 3.163
Chapter 471 30/06/16 3.153
Chapter 470 30/06/16 3.164
Chapter 469 30/06/16 3.148
Chapter 468 30/06/16 3.155
Chapter 467 30/06/16 3.164
Chapter 466 30/06/16 3.181
Chapter 465 30/06/16 3.250
Chapter 464 30/06/16 3.153
Chapter 463 30/06/16 3.162
Chapter 462 30/06/16 3.155
Chapter 461 30/06/16 3.154
Chapter 460 30/06/16 3.179
Chapter 459 30/06/16 3.158
Chapter 458 30/06/16 3.154
Chapter 457 30/06/16 3.147
Chapter 456 30/06/16 3.152
Chapter 455 30/06/16 3.158
Chapter 454 30/06/16 3.166
Chapter 453 30/06/16 3.156
Chapter 452 30/06/16 3.165
Chapter 451 30/06/16 3.166
Chapter 450 30/06/16 3.201
Chapter 449 30/06/16 3.171
Chapter 448 30/06/16 3.160
Chapter 447 30/06/16 3.178
Chapter 446 30/06/16 3.167
Chapter 445 30/06/16 3.180
Chapter 444 30/06/16 3.202
Chapter 443 30/06/16 3.211
Chapter 442 30/06/16 3.202
Chapter 441 30/06/16 3.208
Chapter 440 30/06/16 3.225
Chapter 439 30/06/16 3.247
Chapter 438 30/06/16 3.229
Chapter 437 30/06/16 3.204
Chapter 436 30/06/16 3.222
Chapter 435 30/06/16 3.225
Chapter 434 30/06/16 3.253
Chapter 433 30/06/16 3.278
Chapter 432 30/06/16 3.273
Chapter 431 30/06/16 3.252
Chapter 430 30/06/16 3.235
Chapter 429 30/06/16 3.218
Chapter 428 30/06/16 3.211
Chapter 427 30/06/16 3.196
Chapter 426 30/06/16 3.201
Chapter 425 30/06/16 3.197
Chapter 424 30/06/16 3.191
Chapter 423 30/06/16 3.198
Chapter 422 30/06/16 3.196
Chapter 421 30/06/16 3.187
Chapter 420 30/06/16 3.204
Chapter 419 30/06/16 3.186
Chapter 418 30/06/16 3.201
Chapter 417 30/06/16 3.191
Chapter 416 30/06/16 3.192
Chapter 415 30/06/16 3.192
Chapter 414 30/06/16 3.181
Chapter 413 30/06/16 3.180
Chapter 412 30/06/16 3.179
Chapter 411 30/06/16 3.181
Chapter 410 30/06/16 3.186
Chapter 409 30/06/16 3.175
Chapter 408 30/06/16 3.172
Chapter 407 30/06/16 3.164
Chapter 406 30/06/16 3.167
Chapter 405 30/06/16 3.179
Chapter 404 30/06/16 3.154
Chapter 403 30/06/16 3.163
Chapter 402 30/06/16 3.160
Chapter 401 30/06/16 3.179
Chapter 400 30/06/16 3.254
Chapter 399 30/06/16 3.217
Chapter 398 30/06/16 3.199
Chapter 397 30/06/16 3.181
Chapter 396 30/06/16 3.178
Chapter 395 30/06/16 3.175
Chapter 394 30/06/16 3.167
Chapter 393 30/06/16 3.157
Chapter 392 30/06/16 3.178
Chapter 391 30/06/16 3.182
Chapter 390 30/06/16 3.191
Chapter 389 30/06/16 3.176
Chapter 388 30/06/16 3.194
Chapter 387 30/06/16 3.182
Chapter 386 30/06/16 3.188
Chapter 385 30/06/16 3.199
Chapter 384 30/06/16 3.187
Chapter 383 30/06/16 3.171
Chapter 382 30/06/16 3.170
Chapter 381 30/06/16 3.166
Chapter 380 30/06/16 3.173
Chapter 379 30/06/16 3.154
Chapter 378 30/06/16 3.168
Chapter 377 30/06/16 3.144
Chapter 376 30/06/16 3.149
Chapter 375 30/06/16 3.147
Chapter 374 30/06/16 3.137
Chapter 373 30/06/16 3.148
Chapter 372 30/06/16 3.139
Chapter 371 30/06/16 3.144
Chapter 370 30/06/16 3.156
Chapter 369 30/06/16 3.153
Chapter 368 30/06/16 3.148
Chapter 367 30/06/16 3.140
Chapter 366 30/06/16 3.148
Chapter 365 30/06/16 3.143
Chapter 364 30/06/16 3.147
Chapter 363 30/06/16 3.151
Chapter 362 30/06/16 3.147
Chapter 361 30/06/16 3.149
Chapter 360 30/06/16 3.176
Chapter 359 30/06/16 3.149
Chapter 358 30/06/16 3.157
Chapter 357 30/06/16 3.148
Chapter 356 30/06/16 3.135
Chapter 355 30/06/16 3.136
Chapter 354 30/06/16 3.136
Chapter 353 30/06/16 3.135
Chapter 352 30/06/16 3.140
Chapter 351 30/06/16 3.139
Chapter 350 30/06/16 3.160
Chapter 349 30/06/16 3.146
Chapter 348 30/06/16 3.125
Chapter 347 30/06/16 3.142
Chapter 346 30/06/16 3.136
Chapter 345 30/06/16 3.139
Chapter 344 30/06/16 3.134
Chapter 343 30/06/16 3.126
Chapter 342 30/06/16 3.128
Chapter 341 30/06/16 3.131
Chapter 340 30/06/16 3.140
Chapter 339 30/06/16 3.125
Chapter 338 30/06/16 3.133
Chapter 337 30/06/16 3.131
Chapter 336 30/06/16 3.126
Chapter 335 30/06/16 3.135
Chapter 334 30/06/16 3.128
Chapter 333 30/06/16 3.127
Chapter 332 30/06/16 3.137
Chapter 331 30/06/16 3.145
Chapter 330 30/06/16 3.159
Chapter 329 30/06/16 3.138
Chapter 328 30/06/16 3.153
Chapter 327 30/06/16 3.136
Chapter 326 30/06/16 3.139
Chapter 325 30/06/16 3.163
Chapter 324 30/06/16 3.128
Chapter 323 30/06/16 3.141
Chapter 322 30/06/16 3.158
Chapter 321 30/06/16 3.156
Chapter 320 30/06/16 3.180
Chapter 319 30/06/16 3.159
Chapter 318 30/06/16 3.159
Chapter 317 30/06/16 3.143
Chapter 316 30/06/16 3.136
Chapter 315 30/06/16 3.146
Chapter 314 30/06/16 3.136
Chapter 313 30/06/16 3.136
Chapter 312 30/06/16 3.135
Chapter 311 30/06/16 3.138
Chapter 310 30/06/16 3.159
Chapter 309 30/06/16 3.118
Chapter 308 30/06/16 3.133
Chapter 307 30/06/16 3.136
Chapter 306 30/06/16 3.137
Chapter 305 30/06/16 3.151
Chapter 304 30/06/16 3.151
Chapter 303 30/06/16 3.158
Chapter 302 30/06/16 3.166
Chapter 301 30/06/16 3.210
Chapter 300 30/06/16 3.214
Chapter 299 30/06/16 3.155
Chapter 298 30/06/16 3.145
Chapter 297 30/06/16 3.134
Chapter 296 30/06/16 3.139
Chapter 295 30/06/16 3.132
Chapter 294 30/06/16 3.131
Chapter 293 30/06/16 3.141
Chapter 292 30/06/16 3.149
Chapter 291 30/06/16 3.144
Chapter 290 30/06/16 3.168
Chapter 289 30/06/16 3.137
Chapter 288 30/06/16 3.129
Chapter 287 30/06/16 3.138
Chapter 286 30/06/16 3.147
Chapter 285 30/06/16 3.139
Chapter 284 30/06/16 3.136
Chapter 283 30/06/16 3.139
Chapter 282 30/06/16 3.141
Chapter 281 30/06/16 3.136
Chapter 280 30/06/16 3.152
Chapter 279 30/06/16 3.119
Chapter 278 30/06/16 3.122
Chapter 277 30/06/16 3.118
Chapter 276 30/06/16 3.136
Chapter 275 30/06/16 3.141
Chapter 274 30/06/16 3.138
Chapter 273 30/06/16 3.130
Chapter 272 30/06/16 3.138
Chapter 271 30/06/16 3.124
Chapter 270 30/06/16 3.149
Chapter 269 30/06/16 3.121
Chapter 268 30/06/16 3.125
Chapter 267 30/06/16 3.116
Chapter 266 30/06/16 3.128
Chapter 265 30/06/16 3.128
Chapter 264 30/06/16 3.124
Chapter 263 30/06/16 3.143
Chapter 262 30/06/16 3.114
Chapter 261 30/06/16 3.125
Chapter 260 30/06/16 3.140
Chapter 259 30/06/16 3.132
Chapter 258 30/06/16 3.123
Chapter 257 30/06/16 3.142
Chapter 256 30/06/16 3.138
Chapter 255 30/06/16 3.143
Chapter 254 30/06/16 3.119
Chapter 253 30/06/16 3.122
Chapter 252 30/06/16 3.153
Chapter 251 30/06/16 3.127
Chapter 250 30/06/16 3.170
Chapter 249 30/06/16 3.121
Chapter 248 30/06/16 3.112
Chapter 247 30/06/16 3.134
Chapter 246 30/06/16 3.127
Chapter 245 30/06/16 3.136
Chapter 244 30/06/16 3.126
Chapter 243 30/06/16 3.142
Chapter 242 30/06/16 3.135
Chapter 241 30/06/16 3.150
Chapter 240 30/06/16 3.176
Chapter 239 30/06/16 3.150
Chapter 238 30/06/16 3.154
Chapter 237 30/06/16 3.158
Chapter 236 30/06/16 3.166
Chapter 235 30/06/16 3.191
Chapter 234 30/06/16 3.199
Chapter 233 30/06/16 3.201
Chapter 232 30/06/16 3.176
Chapter 231 30/06/16 3.164
Chapter 230 30/06/16 3.177
Chapter 229 30/06/16 3.155
Chapter 228 30/06/16 3.152
Chapter 227 30/06/16 3.152
Chapter 226 30/06/16 3.141
Chapter 225 30/06/16 3.162
Chapter 224 30/06/16 3.144
Chapter 223 30/06/16 3.142
Chapter 222 30/06/16 3.158
Chapter 221 30/06/16 3.152
Chapter 220 30/06/16 3.182
Chapter 219 30/06/16 3.162
Chapter 218 30/06/16 3.179
Chapter 217 30/06/16 3.172
Chapter 216 30/06/16 3.179
Chapter 215 30/06/16 3.180
Chapter 214 30/06/16 3.176
Chapter 213 30/06/16 3.175
Chapter 212 30/06/16 3.175
Chapter 211 30/06/16 3.168
Chapter 210 30/06/16 3.184
Chapter 209 30/06/16 3.159
Chapter 208 30/06/16 3.161
Chapter 207 30/06/16 3.152
Chapter 206 30/06/16 3.155
Chapter 205 30/06/16 3.161
Chapter 204 30/06/16 3.148
Chapter 203 30/06/16 3.143
Chapter 202 30/06/16 3.153
Chapter 201 30/06/16 3.152
Chapter 200 30/06/16 3.211
Chapter 199 30/06/16 3.144
Chapter 198 30/06/16 3.147
Chapter 197 30/06/16 3.157
Chapter 196 30/06/16 3.153
Chapter 195 30/06/16 3.158
Chapter 194 30/06/16 3.151
Chapter 193 30/06/16 3.139
Chapter 192 30/06/16 3.145
Chapter 191 30/06/16 3.144
Chapter 190 30/06/16 3.165
Chapter 189 30/06/16 3.143
Chapter 188 30/06/16 3.140
Chapter 187 30/06/16 3.148
Chapter 186 30/06/16 3.149
Chapter 185 30/06/16 3.145
Chapter 184 30/06/16 3.145
Chapter 183 30/06/16 3.139
Chapter 182 30/06/16 3.135
Chapter 181 30/06/16 3.159
Chapter 180 30/06/16 3.165
Chapter 179 30/06/16 3.141
Chapter 178 30/06/16 3.139
Chapter 177 30/06/16 3.151
Chapter 176 30/06/16 3.161
Chapter 175 30/06/16 3.152
Chapter 174 30/06/16 3.156
Chapter 173 30/06/16 3.159
Chapter 172 30/06/16 3.145
Chapter 171 30/06/16 3.146
Chapter 170 30/06/16 3.165
Chapter 169 30/06/16 3.143
Chapter 168 30/06/16 3.154
Chapter 167 30/06/16 3.157
Chapter 166 30/06/16 3.150
Chapter 165 30/06/16 3.152
Chapter 164 30/06/16 3.139
Chapter 163 30/06/16 3.159
Chapter 162 30/06/16 3.148
Chapter 161 30/06/16 3.169
Chapter 160 30/06/16 3.186
Chapter 159 30/06/16 3.181
Chapter 158 30/06/16 3.184
Chapter 157 30/06/16 3.178
Chapter 156 30/06/16 3.184
Chapter 155 30/06/16 3.188
Chapter 154 30/06/16 3.168
Chapter 153 30/06/16 3.165
Chapter 152 30/06/16 3.155
Chapter 151 30/06/16 3.163
Chapter 150 30/06/16 3.177
Chapter 149 30/06/16 3.140
Chapter 148 30/06/16 3.157
Chapter 147 30/06/16 3.172
Chapter 146 30/06/16 3.166
Chapter 145 30/06/16 3.149
Chapter 144 30/06/16 3.154
Chapter 143 30/06/16 3.151
Chapter 142 30/06/16 3.158
Chapter 141 30/06/16 3.168
Chapter 140 30/06/16 3.162
Chapter 139 30/06/16 3.157
Chapter 138 30/06/16 3.150
Chapter 137 30/06/16 3.152
Chapter 136 30/06/16 3.155
Chapter 135 30/06/16 3.167
Chapter 134 30/06/16 3.162
Chapter 133 30/06/16 3.155
Chapter 132 30/06/16 3.163
Chapter 131 30/06/16 3.162
Chapter 130 30/06/16 3.186
Chapter 129 30/06/16 3.170
Chapter 128 30/06/16 3.170
Chapter 127 30/06/16 3.180
Chapter 126 30/06/16 3.164
Chapter 125 30/06/16 3.171
Chapter 124 30/06/16 3.160
Chapter 123 30/06/16 3.156
Chapter 122 30/06/16 3.160
Chapter 121 30/06/16 3.159
Chapter 120 30/06/16 3.175
Chapter 119 30/06/16 3.165
Chapter 118 30/06/16 3.178
Chapter 117 30/06/16 3.169
Chapter 116 30/06/16 3.170
Chapter 115 30/06/16 3.161
Chapter 114 30/06/16 3.179
Chapter 113 30/06/16 3.169
Chapter 112 30/06/16 3.169
Chapter 111 30/06/16 3.180
Chapter 110 30/06/16 3.185
Chapter 109 30/06/16 3.161
Chapter 108 30/06/16 3.168
Chapter 107 30/06/16 3.183
Chapter 106 30/06/16 3.200
Chapter 105 30/06/16 3.186
Chapter 104 30/06/16 3.205
Chapter 103 30/06/16 3.188
Chapter 102 30/06/16 3.191
Chapter 101 30/06/16 3.212
Chapter 100 30/06/16 3.239
Chapter 99 30/06/16 3.184
Chapter 98 30/06/16 3.189
Chapter 97 30/06/16 3.194
Chapter 96 30/06/16 3.205
Chapter 95 30/06/16 3.197
Chapter 94 30/06/16 3.184
Chapter 93 30/06/16 3.182
Chapter 92 30/06/16 3.177
Chapter 91 30/06/16 3.178
Chapter 90 30/06/16 3.189
Chapter 89 30/06/16 3.167
Chapter 88 30/06/16 3.179
Chapter 87 30/06/16 3.166
Chapter 86 30/06/16 3.164
Chapter 85 30/06/16 3.180
Chapter 84 30/06/16 3.165
Chapter 83 30/06/16 3.167
Chapter 82 30/06/16 3.173
Chapter 81 30/06/16 3.160
Chapter 80 30/06/16 3.189
Chapter 79 30/06/16 3.174
Chapter 78 30/06/16 3.169
Chapter 77 30/06/16 3.176
Chapter 76 30/06/16 3.168
Chapter 75 30/06/16 3.174
Chapter 74 30/06/16 3.171
Chapter 73 30/06/16 3.170
Chapter 72 30/06/16 3.168
Chapter 71: chúa tể của tất cả sáng tạo 30/06/16 3.214
Chapter 70 30/06/16 3.187
Chapter 69 30/06/16 3.199
Chapter 68 30/06/16 3.208
Chapter 67 30/06/16 3.188
Chapter 66 30/06/16 3.183
Chapter 65 30/06/16 3.192
Chapter 64 30/06/16 3.189
Chapter 63 30/06/16 3.203
Chapter 62 30/06/16 3.191
Chapter 61 30/06/16 3.187
Chapter 60 30/06/16 3.198
Chapter 59 30/06/16 3.199
Chapter 58 30/06/16 3.199
Chapter 57 30/06/16 3.196
Chapter 56 30/06/16 3.201
Chapter 55 30/06/16 3.200
Chapter 54 30/06/16 3.214
Chapter 53 30/06/16 3.206
Chapter 52 30/06/16 3.208
Chapter 51 30/06/16 3.208
Chapter 50 30/06/16 3.217
Chapter 49 30/06/16 3.196
Chapter 48 30/06/16 3.199
Chapter 47 30/06/16 3.186
Chapter 46 30/06/16 3.191
Chapter 45 30/06/16 3.200
Chapter 44 30/06/16 3.191
Chapter 43 30/06/16 3.187
Chapter 42 30/06/16 3.212
Chapter 41 30/06/16 3.201
Chapter 40 30/06/16 3.215
Chapter 39 30/06/16 3.182
Chapter 38 30/06/16 3.178
Chapter 37 30/06/16 3.184
Chapter 36 30/06/16 3.191
Chapter 35 30/06/16 3.191
Chapter 34 30/06/16 3.181
Chapter 33 30/06/16 3.184
Chapter 32 30/06/16 3.179
Chapter 31 30/06/16 3.191
Chapter 30 30/06/16 3.197
Chapter 29 30/06/16 3.178
Chapter 28 30/06/16 3.189
Chapter 27 30/06/16 3.173
Chapter 26 30/06/16 3.176
Chapter 25 30/06/16 3.180
Chapter 24 30/06/16 3.190
Chapter 23 30/06/16 3.200
Chapter 22 30/06/16 3.211
Chapter 21 30/06/16 3.205
Chapter 20 30/06/16 3.227
Chapter 19 30/06/16 3.219
Chapter 18 30/06/16 3.200
Chapter 17 30/06/16 3.214
Chapter 16 29/03/15 3.318
Chapter 15 29/03/15 3.316
Chapter 14 29/03/15 3.321
Chapter 13 29/03/15 3.330
Chapter 12 29/03/15 3.322
Chapter 11 29/03/15 3.332
Chapter 10 29/03/15 3.393
Chapter 9 29/03/15 3.334
Chapter 8 29/03/15 3.362
Chapter 7 30/06/16 3.198
Chapter 6 30/06/16 3.202
Chapter 5 30/06/16 3.209
Chapter 4 30/06/16 3.233
Chapter 3 29/03/15 3.417
Chapter 2 30/06/16 3.302
Chapter 1 30/06/16 3.386
Chapter 0 30/06/16 3.806
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
DK 00:12 10/02Chapter 855Báo vi phạm
hay quá thanks team nhé
AuthorTrả lời
nkphimax 13:36 04/02Chapter 854Báo vi phạm
854 sao khong doc dc tak
AuthorTrả lời
lich tran 12:04 27/01Chapter 853Báo vi phạm
neu nhu luffy danh bai bigmon thi ai se len lam tu hoang moi nguoi nhi?????\
AuthorTrả lời
Nguyễn Hải Đăng 08:37 04/12/16Báo vi phạm
Truyện này rất hay nhé
http://www.gomdom.com/hoangquetan/hon-trom-55-lan-tap-1.html
AuthorTrả lời
Lão Tôn 22:36 03/12/16Chapter 848Báo vi phạm
Xcmm cái bọn hắch bang hong kong thái lan cc dì đấy thằng thì cụt thằng thì ngiện cả mấy thằng chết rùi còn mò cái đầu qa đây   đọc chuyện fee rùi còn cmt xạo lồn là ăn gậy của lão tôn đấy
AuthorTrả lời
gửi bọn "người trong "trâu quỳ" 02:04 03/12/16Chapter 68Báo vi phạm
ko đọc thì cút hộ để người khác đọc ,nhìn cm của bon trâu quỳ chúng m bẩn cả mắt của bố mày ,lũ đầu đất óc chó ạ 
AuthorTrả lời
Tá Duy (Thần Cụt) 23:45 01/12/16Chapter 848Báo vi phạm
chắc là nó nói cái gì đó nên 2 đứa kia mới hoảng hốt vậy 
AuthorTrả lời
Xa Bảo Sơn 11:40 25/11/16Chapter 846Báo vi phạm
truện này vẽ càng ngày càng rối rắm đau mắt, chắc nghỉ ko đọc nữa
AuthorTrả lời
aluntuntun 07:58 19/11/16Chapter 846Báo vi phạm
ai nghĩ sau tập 846 sẽ như video này không
https://youtu.be/-8IsEMktaAc
AuthorTrả lời
Ngưu Cô 19:55 18/11/16Chapter 846Báo vi phạm
Truyện như củ lol
AuthorTrả lời
Ngưu Cô 19:55 18/11/16Chapter 846Báo vi phạm
Truyện này đọc rối mắt vkl
AuthorTrả lời
Tôn Hành Giả 12:40 03/11/16Chapter 845Báo vi phạm
Chả biết lũ thần nhân với đám Cường ngu có coi truyện này đầy đủ ko nhỉ ?
AuthorTrả lời
Tá Duy (Thần Cụt) 08:30 03/11/16Chapter 845Báo vi phạm
xác cmn định là thuyền trưởng sún nhé, đợt này ODA đell' cho mọc răng trở lại rồi 
  • Author
    Đại Phạn (Phar_A_Tit) 10:28 03/11/16Báo vi phạm
    :)) sao cứ soi vào khuyết điểm thế tự ty à duy :))
  • Author
    thuyền trưởng 10:44 03/11/16Báo vi phạm
    dm duy 
AuthorTrả lời
Santafe 01:39 03/11/16Chapter 845Báo vi phạm
BBóctem
AuthorTrả lời
santafe 11:25 02/11/16Chapter 844Báo vi phạm
cái đệt mẹ thằng tác giả làm bố m sắp khóc rồi đây này. đệt 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch