Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc
Lượt xem: 171.109
Đảo Hải Tặc Xếp hạng: 4,5/5 - 10 Lượt đánh giá.
Nội dung

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 849: Raw 1 ngày trước 5.236
Chapter 848 17:20 01/12 6.568
Chapter 847 17:30 24/11 5.702
Chapter 846 11:54 18/11 6.759
Chapter 845 01:02 03/11 6.273
Chapter 844 23:34 27/10 7.548
Chapter 843 17:11 20/10 5.673
Chapter 842 19:00 05/10 5.545
Chapter 841 19:58 29/09 5.883
Chapter 840 17:12 21/09 5.986
Chapter 839 17:13 14/09 5.340
Chapter 838 16:51 01/09 5.000
Chapter 837 19:21 25/08 5.242
Chapter 836 17:19 18/08 4.740
Chapter 835 18:17 04/08 4.854
Chapter 834 09:48 29/07 5.113
Chapter 833 17:53 21/07 4.923
Chapter 832 21:35 13/07 4.896
Chapter 831 22:12 30/06 4.732
Chapter 830 21:08 23/06 4.708
Chapter 829 17:33 16/06 4.397
Chapter 828 06:58 30/06 3.514
Chapter 827 06:58 30/06 3.455
Chapter 826 18:25 19/05 4.195
Chapter 825 18:06 02/05 4.108
Chapter 824 17:38 21/04 4.035
Chapter 823 06:58 30/06 3.345
Chapter 822 06:58 30/06 3.347
Chapter 821 06:58 30/06 3.349
Chapter 820: Raw 20:59 16/03 3.884
Chapter 819 13:03 11/03 3.952
Chapter 818 20:44 03/03 3.853
Chapter 817 06:58 30/06 3.272
Chapter 816 06:58 30/06 3.270
Chapter 815 06:58 30/06 3.277
Chapter 814 06:58 30/06 3.244
Chapter 813 20:01 21/01 3.840
Chapter 812 20:32 14/01 3.780
Chapter 811 26/12/15 3.766
Chapter 810 06:58 30/06 3.258
Chapter 809 06:58 30/06 3.205
Chapter 808 27/11/15 3.756
Chapter 807 06:58 30/06 3.215
Chapter 806.5 17/11/15 3.611
Chapter 806 05/11/15 3.837
Chapter 805 29/10/15 3.764
Chapter 804 22/10/15 3.786
Chapter 803 07/10/15 3.701
Chapter 802 01/10/15 3.873
Chapter 801 24/09/15 4.022
Chapter 800 16/09/15 4.102
Chapter 799.5 11/09/15 3.766
Chapter 799 06:58 30/06 3.206
Chapter 798 06:58 30/06 3.192
Chapter 797 06:58 30/06 3.172
Chapter 796 06/08/15 4.126
Chapter 795 30/07/15 4.132
Chapter 794.5 23/07/15 3.712
Chapter 794 15/07/15 3.798
Chapter 793 09/07/15 3.638
Chapter 792 06:58 30/06 3.206
Chapter 791 06:58 30/06 3.212
Chapter 790 18/06/15 3.655
Chapter 789 04/06/15 3.536
Chapter 788 06:58 30/06 3.166
Chapter 787 21/05/15 3.497
Chapter 786 14/05/15 3.571
Chapter 785 07/05/15 3.539
Chapter 784 06:58 30/06 3.150
Chapter 783 06:58 30/06 3.148
Chapter 782 06:58 30/06 3.154
Chapter 781 06:58 30/06 3.148
Chapter 780 06:58 30/06 3.180
Chapter 779 06:58 30/06 3.155
Chapter 778 06:58 30/06 3.140
Chapter 777 06:58 30/06 3.144
Chapter 776 06:58 30/06 3.152
Chapter 775 06:58 30/06 3.139
Chapter 774 06:58 30/06 3.133
Chapter 773 06:58 30/06 3.141
Chapter 772 06:58 30/06 3.146
Chapter 771 06:58 30/06 3.144
Chapter 770 06:58 30/06 3.142
Chapter 769 06:58 30/06 3.127
Chapter 768 06:58 30/06 3.150
Chapter 767 06:58 30/06 3.132
Chapter 766 06:58 30/06 3.117
Chapter 765 06:58 30/06 3.120
Chapter 764 06:58 30/06 3.127
Chapter 763 06:58 30/06 3.120
Chapter 762 06:58 30/06 3.129
Chapter 761 06:58 30/06 3.139
Chapter 760 06:58 30/06 3.133
Chapter 759 06:58 30/06 3.117
Chapter 758 06:58 30/06 3.119
Chapter 757 06:58 30/06 3.118
Chapter 756 06:58 30/06 3.126
Chapter 755 06:58 30/06 3.135
Chapter 754 06:58 30/06 3.108
Chapter 753 06:58 30/06 3.106
Chapter 752 06:58 30/06 3.119
Chapter 751 06:58 30/06 3.151
Chapter 750 06:58 30/06 3.147
Chapter 749 06:58 30/06 3.143
Chapter 748: TV 06:58 30/06 3.126
Chapter 747: TV 06:58 30/06 3.122
Chapter 746: TV 06:58 30/06 3.137
Chapter 745 06:58 30/06 3.136
Chapter 744 06:58 30/06 3.123
Chapter 743 06:58 30/06 3.130
Chapter 742 06:58 30/06 3.131
Chapter 741 06:58 30/06 3.115
Chapter 740 06:58 30/06 3.147
Chapter 739 06:58 30/06 3.112
Chapter 738 06:58 30/06 3.113
Chapter 737 06:58 30/06 3.110
Chapter 736 06:58 30/06 3.115
Chapter 735 06:58 30/06 3.103
Chapter 734 06:58 30/06 3.109
Chapter 733 06:58 30/06 3.115
Chapter 732 06:58 30/06 3.125
Chapter 731 06:58 30/06 3.111
Chapter 730 06:58 30/06 3.121
Chapter 729 06:58 30/06 3.099
Chapter 728 06:58 30/06 3.104
Chapter 727 06:58 30/06 3.110
Chapter 726 06:58 30/06 3.114
Chapter 725 06:58 30/06 3.111
Chapter 724 06:58 30/06 3.133
Chapter 723 06:58 30/06 3.132
Chapter 722 06:58 30/06 3.107
Chapter 721 06:58 30/06 3.118
Chapter 720 06:58 30/06 3.133
Chapter 719 06:58 30/06 3.127
Chapter 718 06:58 30/06 3.116
Chapter 717 06:58 30/06 3.124
Chapter 716 06:58 30/06 3.124
Chapter 715 06:58 30/06 3.121
Chapter 714 06:58 30/06 3.111
Chapter 713 06:58 30/06 3.109
Chapter 712 06:58 30/06 3.114
Chapter 711 06:58 30/06 3.115
Chapter 710 06:58 30/06 3.124
Chapter 709 06:58 30/06 3.114
Chapter 708 06:58 30/06 3.113
Chapter 707 06:58 30/06 3.123
Chapter 706 06:58 30/06 3.108
Chapter 705 06:58 30/06 3.123
Chapter 704 06:58 30/06 3.114
Chapter 703 06:58 30/06 3.117
Chapter 702 06:58 30/06 3.115
Chapter 701 06:58 30/06 3.125
Chapter 700 06:58 30/06 3.157
Chapter 699 06:58 30/06 3.118
Chapter 698 06:58 30/06 3.125
Chapter 697 06:58 30/06 3.124
Chapter 696 06:58 30/06 3.112
Chapter 695 06:58 30/06 3.117
Chapter 694 06:58 30/06 3.103
Chapter 693 06:58 30/06 3.102
Chapter 692 06:58 30/06 3.109
Chapter 691 06:58 30/06 3.108
Chapter 690 06:58 30/06 3.113
Chapter 689 06:58 30/06 3.094
Chapter 688 06:58 30/06 3.113
Chapter 687 06:58 30/06 3.102
Chapter 686 06:58 30/06 3.097
Chapter 685 06:58 30/06 3.095
Chapter 684 06:58 30/06 3.102
Chapter 683 06:58 30/06 3.088
Chapter 682 06:58 30/06 3.093
Chapter 681 06:58 30/06 3.097
Chapter 680 06:58 30/06 3.095
Chapter 679 06:58 30/06 3.086
Chapter 678 06:58 30/06 3.092
Chapter 677 23/07/15 3.181
Chapter 676 06:58 30/06 3.091
Chapter 675 06:58 30/06 3.116
Chapter 674 06:58 30/06 3.086
Chapter 673 06:58 30/06 3.086
Chapter 672 06:58 30/06 3.083
Chapter 671 06:58 30/06 3.082
Chapter 670 06:58 30/06 3.102
Chapter 669 06:58 30/06 3.083
Chapter 668 06:58 30/06 3.092
Chapter 667 06:58 30/06 3.087
Chapter 666 06:58 30/06 3.088
Chapter 665 06:58 30/06 3.099
Chapter 664 06:58 30/06 3.126
Chapter 663 06:58 30/06 3.102
Chapter 662 06:58 30/06 3.098
Chapter 661 06:58 30/06 3.092
Chapter 660 06:58 30/06 3.107
Chapter 659 06:58 30/06 3.103
Chapter 658 06:58 30/06 3.104
Chapter 657 06:58 30/06 3.104
Chapter 656 06:58 30/06 3.114
Chapter 655 06:58 30/06 3.133
Chapter 654 06:58 30/06 3.114
Chapter 653 06:58 30/06 3.128
Chapter 652 06:58 30/06 3.126
Chapter 651 06:58 30/06 3.137
Chapter 650 06:58 30/06 3.144
Chapter 649 06:58 30/06 3.125
Chapter 648 06:58 30/06 3.122
Chapter 647 06:57 30/06 3.114
Chapter 646 06:57 30/06 3.112
Chapter 645 06:57 30/06 3.114
Chapter 644 06:57 30/06 3.110
Chapter 643 06:57 30/06 3.119
Chapter 642 06:57 30/06 3.113
Chapter 641 06:57 30/06 3.116
Chapter 640.5 22:33 13/07 3.113
Chapter 640 06:57 30/06 3.120
Chapter 639 06:57 30/06 3.109
Chapter 638 06:57 30/06 3.102
Chapter 637 06:57 30/06 3.114
Chapter 636 06:57 30/06 3.126
Chapter 635 06:57 30/06 3.131
Chapter 634 06:57 30/06 3.134
Chapter 633 06:57 30/06 3.104
Chapter 632 06:57 30/06 3.098
Chapter 631 06:57 30/06 3.104
Chapter 630 06:57 30/06 3.134
Chapter 629 06:57 30/06 3.094
Chapter 628 06:57 30/06 3.098
Chapter 627 06:57 30/06 3.094
Chapter 626 06:57 30/06 3.100
Chapter 625 06:57 30/06 3.091
Chapter 624 06:57 30/06 3.089
Chapter 623 06:57 30/06 3.091
Chapter 622 06:57 30/06 3.093
Chapter 621 06:57 30/06 3.094
Chapter 620 06:57 30/06 3.117
Chapter 619 06:57 30/06 3.094
Chapter 618 06:57 30/06 3.094
Chapter 617 06:57 30/06 3.093
Chapter 616 06:57 30/06 3.086
Chapter 615 06:57 30/06 3.089
Chapter 614 06:57 30/06 3.078
Chapter 613 06:57 30/06 3.095
Chapter 612 06:57 30/06 3.094
Chapter 611 06:57 30/06 3.106
Chapter 610 06:57 30/06 3.144
Chapter 609 06:57 30/06 3.106
Chapter 608 06:57 30/06 3.098
Chapter 607 06:57 30/06 3.113
Chapter 606 06:57 30/06 3.121
Chapter 605 06:57 30/06 3.127
Chapter 604 06:57 30/06 3.143
Chapter 603 06:57 30/06 3.166
Chapter 602 06:57 30/06 3.195
Chapter 601 06:57 30/06 3.193
Chapter 600 06:57 30/06 3.232
Chapter 599 06:57 30/06 3.177
Chapter 598 06:57 30/06 3.179
Chapter 597 06:57 30/06 3.178
Chapter 596 06:57 30/06 3.179
Chapter 595 06:57 30/06 3.175
Chapter 594 06:57 30/06 3.186
Chapter 593 06:57 30/06 3.175
Chapter 592 06:57 30/06 3.173
Chapter 591 06:57 30/06 3.161
Chapter 590 06:57 30/06 3.178
Chapter 589 06:57 30/06 3.145
Chapter 588 06:57 30/06 3.131
Chapter 587 06:57 30/06 3.127
Chapter 586 06:57 30/06 3.137
Chapter 585 06:57 30/06 3.146
Chapter 584 06:57 30/06 3.137
Chapter 583 06:57 30/06 3.145
Chapter 582 06:57 30/06 3.153
Chapter 581 06:57 30/06 3.156
Chapter 580 06:57 30/06 3.191
Chapter 579 06:57 30/06 3.171
Chapter 578 06:57 30/06 3.154
Chapter 577 06:57 30/06 3.155
Chapter 576 06:57 30/06 3.157
Chapter 575 06:57 30/06 3.159
Chapter 574 06:57 30/06 3.156
Chapter 573 06:57 30/06 3.150
Chapter 572 06:57 30/06 3.156
Chapter 571 06:57 30/06 3.158
Chapter 570 06:57 30/06 3.176
Chapter 569 06:57 30/06 3.149
Chapter 568 06:57 30/06 3.169
Chapter 567 06:57 30/06 3.139
Chapter 566 06:57 30/06 3.149
Chapter 565 06:57 30/06 3.146
Chapter 564 06:57 30/06 3.137
Chapter 563 06:57 30/06 3.141
Chapter 562 06:57 30/06 3.143
Chapter 561 06:57 30/06 3.136
Chapter 560 06:57 30/06 3.166
Chapter 559 06:57 30/06 3.153
Chapter 558 06:57 30/06 3.157
Chapter 557 06:57 30/06 3.156
Chapter 556 06:57 30/06 3.147
Chapter 555 06:57 30/06 3.153
Chapter 554 06:57 30/06 3.150
Chapter 553 06:57 30/06 3.150
Chapter 552 06:57 30/06 3.148
Chapter 551 06:57 30/06 3.148
Chapter 550 06:57 30/06 3.145
Chapter 549 06:57 30/06 3.109
Chapter 548 06:57 30/06 3.106
Chapter 547 06:57 30/06 3.112
Chapter 546 06:57 30/06 3.101
Chapter 545 06:57 30/06 3.107
Chapter 544 06:57 30/06 3.110
Chapter 543 06:57 30/06 3.114
Chapter 542 06:57 30/06 3.114
Chapter 541 06:57 30/06 3.103
Chapter 540 06:57 30/06 3.108
Chapter 539 06:57 30/06 3.118
Chapter 538 06:57 30/06 3.125
Chapter 537 06:57 30/06 3.099
Chapter 536 06:57 30/06 3.099
Chapter 535 06:57 30/06 3.110
Chapter 534 06:57 30/06 3.096
Chapter 533 06:57 30/06 3.112
Chapter 532 06:57 30/06 3.104
Chapter 531 06:57 30/06 3.097
Chapter 530 06:57 30/06 3.114
Chapter 529 06:57 30/06 3.101
Chapter 528 06:57 30/06 3.103
Chapter 527 06:57 30/06 3.125
Chapter 526 06:57 30/06 3.113
Chapter 525 06:57 30/06 3.126
Chapter 524 06:57 30/06 3.109
Chapter 523 06:57 30/06 3.123
Chapter 522 06:57 30/06 3.134
Chapter 521 06:57 30/06 3.128
Chapter 520 06:57 30/06 3.138
Chapter 519 06:57 30/06 3.123
Chapter 518 06:57 30/06 3.114
Chapter 517 06:57 30/06 3.113
Chapter 516 06:57 30/06 3.116
Chapter 515 06:56 30/06 3.115
Chapter 514 06:56 30/06 3.109
Chapter 513 06:56 30/06 3.105
Chapter 512 06:56 30/06 3.107
Chapter 511 06:56 30/06 3.099
Chapter 510 06:56 30/06 3.130
Chapter 509 06:56 30/06 3.115
Chapter 508 06:56 30/06 3.106
Chapter 507 06:56 30/06 3.123
Chapter 506 06:56 30/06 3.113
Chapter 505 06:56 30/06 3.115
Chapter 504 06:56 30/06 3.116
Chapter 503 06:56 30/06 3.127
Chapter 502 06:56 30/06 3.103
Chapter 501 06:56 30/06 3.107
Chapter 500 06:56 30/06 3.145
Chapter 499 06:56 30/06 3.124
Chapter 498 06:56 30/06 3.104
Chapter 497 06:56 30/06 3.094
Chapter 496 06:56 30/06 3.102
Chapter 495 06:56 30/06 3.111
Chapter 494 06:56 30/06 3.092
Chapter 493 06:56 30/06 3.105
Chapter 492 06:56 30/06 3.114
Chapter 491 06:56 30/06 3.107
Chapter 490 06:56 30/06 3.116
Chapter 489 06:56 30/06 3.109
Chapter 488 06:56 30/06 3.092
Chapter 487 06:56 30/06 3.106
Chapter 486 06:56 30/06 3.101
Chapter 485 06:56 30/06 3.105
Chapter 484 06:56 30/06 3.092
Chapter 483 06:56 30/06 3.099
Chapter 482 06:56 30/06 3.096
Chapter 481 06:56 30/06 3.097
Chapter 480 06:56 30/06 3.114
Chapter 479 06:56 30/06 3.096
Chapter 478 06:56 30/06 3.094
Chapter 477 06:56 30/06 3.090
Chapter 476 06:56 30/06 3.100
Chapter 475 06:56 30/06 3.095
Chapter 474 06:56 30/06 3.097
Chapter 473 06:56 30/06 3.093
Chapter 472 06:56 30/06 3.094
Chapter 471 06:56 30/06 3.086
Chapter 470 06:56 30/06 3.087
Chapter 469 06:56 30/06 3.079
Chapter 468 06:56 30/06 3.085
Chapter 467 06:56 30/06 3.090
Chapter 466 06:56 30/06 3.106
Chapter 465 06:56 30/06 3.128
Chapter 464 06:56 30/06 3.089
Chapter 463 06:56 30/06 3.090
Chapter 462 06:56 30/06 3.090
Chapter 461 06:56 30/06 3.090
Chapter 460 06:56 30/06 3.095
Chapter 459 06:56 30/06 3.097
Chapter 458 06:56 30/06 3.091
Chapter 457 06:56 30/06 3.086
Chapter 456 06:56 30/06 3.084
Chapter 455 06:56 30/06 3.089
Chapter 454 06:56 30/06 3.092
Chapter 453 06:56 30/06 3.087
Chapter 452 06:56 30/06 3.093
Chapter 451 06:56 30/06 3.096
Chapter 450 06:56 30/06 3.109
Chapter 449 06:56 30/06 3.098
Chapter 448 06:56 30/06 3.089
Chapter 447 06:56 30/06 3.101
Chapter 446 06:56 30/06 3.092
Chapter 445 06:56 30/06 3.101
Chapter 444 06:56 30/06 3.112
Chapter 443 06:56 30/06 3.118
Chapter 442 06:56 30/06 3.117
Chapter 441 06:56 30/06 3.116
Chapter 440 06:56 30/06 3.115
Chapter 439 06:56 30/06 3.137
Chapter 438 06:56 30/06 3.127
Chapter 437 06:56 30/06 3.103
Chapter 436 06:56 30/06 3.116
Chapter 435 06:56 30/06 3.112
Chapter 434 06:56 30/06 3.141
Chapter 433 06:56 30/06 3.149
Chapter 432 06:56 30/06 3.150
Chapter 431 06:56 30/06 3.131
Chapter 430 06:56 30/06 3.127
Chapter 429 06:56 30/06 3.123
Chapter 428 06:56 30/06 3.113
Chapter 427 06:56 30/06 3.105
Chapter 426 06:56 30/06 3.110
Chapter 425 06:56 30/06 3.103
Chapter 424 06:56 30/06 3.103
Chapter 423 06:56 30/06 3.103
Chapter 422 06:56 30/06 3.102
Chapter 421 06:56 30/06 3.103
Chapter 420 06:56 30/06 3.103
Chapter 419 06:56 30/06 3.098
Chapter 418 06:56 30/06 3.104
Chapter 417 06:56 30/06 3.108
Chapter 416 06:56 30/06 3.110
Chapter 415 06:56 30/06 3.098
Chapter 414 06:56 30/06 3.093
Chapter 413 06:56 30/06 3.097
Chapter 412 06:56 30/06 3.101
Chapter 411 06:56 30/06 3.103
Chapter 410 06:56 30/06 3.102
Chapter 409 06:56 30/06 3.100
Chapter 408 06:56 30/06 3.099
Chapter 407 06:56 30/06 3.099
Chapter 406 06:56 30/06 3.101
Chapter 405 06:56 30/06 3.107
Chapter 404 06:56 30/06 3.093
Chapter 403 06:56 30/06 3.104
Chapter 402 06:56 30/06 3.095
Chapter 401 06:56 30/06 3.103
Chapter 400 06:56 30/06 3.143
Chapter 399 06:56 30/06 3.123
Chapter 398 06:56 30/06 3.109
Chapter 397 06:56 30/06 3.105
Chapter 396 06:56 30/06 3.101
Chapter 395 06:56 30/06 3.103
Chapter 394 06:56 30/06 3.095
Chapter 393 06:56 30/06 3.087
Chapter 392 06:56 30/06 3.098
Chapter 391 06:56 30/06 3.102
Chapter 390 06:56 30/06 3.102
Chapter 389 06:56 30/06 3.096
Chapter 388 06:56 30/06 3.105
Chapter 387 06:55 30/06 3.101
Chapter 386 06:55 30/06 3.102
Chapter 385 06:55 30/06 3.111
Chapter 384 06:55 30/06 3.106
Chapter 383 06:55 30/06 3.095
Chapter 382 06:55 30/06 3.095
Chapter 381 06:55 30/06 3.089
Chapter 380 06:55 30/06 3.096
Chapter 379 06:55 30/06 3.089
Chapter 378 06:55 30/06 3.099
Chapter 377 06:55 30/06 3.087
Chapter 376 06:55 30/06 3.088
Chapter 375 06:55 30/06 3.084
Chapter 374 06:55 30/06 3.080
Chapter 373 06:55 30/06 3.087
Chapter 372 06:55 30/06 3.087
Chapter 371 06:55 30/06 3.079
Chapter 370 06:55 30/06 3.090
Chapter 369 06:55 30/06 3.086
Chapter 368 06:55 30/06 3.083
Chapter 367 06:55 30/06 3.081
Chapter 366 06:55 30/06 3.087
Chapter 365 06:55 30/06 3.083
Chapter 364 06:55 30/06 3.081
Chapter 363 06:55 30/06 3.092
Chapter 362 06:55 30/06 3.088
Chapter 361 06:55 30/06 3.085
Chapter 360 06:55 30/06 3.099
Chapter 359 06:55 30/06 3.083
Chapter 358 06:55 30/06 3.090
Chapter 357 06:55 30/06 3.087
Chapter 356 06:55 30/06 3.081
Chapter 355 06:55 30/06 3.075
Chapter 354 06:55 30/06 3.077
Chapter 353 06:55 30/06 3.079
Chapter 352 06:55 30/06 3.086
Chapter 351 06:55 30/06 3.082
Chapter 350 06:55 30/06 3.095
Chapter 349 06:55 30/06 3.095
Chapter 348 06:55 30/06 3.078
Chapter 347 06:55 30/06 3.088
Chapter 346 06:55 30/06 3.081
Chapter 345 06:55 30/06 3.082
Chapter 344 06:55 30/06 3.082
Chapter 343 06:55 30/06 3.078
Chapter 342 06:55 30/06 3.084
Chapter 341 06:55 30/06 3.079
Chapter 340 06:55 30/06 3.083
Chapter 339 06:55 30/06 3.077
Chapter 338 06:55 30/06 3.088
Chapter 337 06:55 30/06 3.083
Chapter 336 06:55 30/06 3.077
Chapter 335 06:55 30/06 3.080
Chapter 334 06:55 30/06 3.074
Chapter 333 06:55 30/06 3.077
Chapter 332 06:55 30/06 3.085
Chapter 331 06:55 30/06 3.088
Chapter 330 06:55 30/06 3.091
Chapter 329 06:55 30/06 3.087
Chapter 328 06:55 30/06 3.101
Chapter 327 06:55 30/06 3.083
Chapter 326 06:55 30/06 3.087
Chapter 325 06:55 30/06 3.106
Chapter 324 06:55 30/06 3.079
Chapter 323 06:55 30/06 3.081
Chapter 322 06:55 30/06 3.094
Chapter 321 06:55 30/06 3.094
Chapter 320 06:55 30/06 3.106
Chapter 319 06:55 30/06 3.092
Chapter 318 06:55 30/06 3.098
Chapter 317 06:55 30/06 3.092
Chapter 316 06:55 30/06 3.088
Chapter 315 06:55 30/06 3.089
Chapter 314 06:55 30/06 3.089
Chapter 313 06:55 30/06 3.084
Chapter 312 06:55 30/06 3.081
Chapter 311 06:55 30/06 3.083
Chapter 310 06:55 30/06 3.098
Chapter 309 06:55 30/06 3.071
Chapter 308 06:55 30/06 3.083
Chapter 307 06:55 30/06 3.091
Chapter 306 06:55 30/06 3.090
Chapter 305 06:55 30/06 3.093
Chapter 304 06:55 30/06 3.090
Chapter 303 06:55 30/06 3.091
Chapter 302 06:55 30/06 3.094
Chapter 301 06:55 30/06 3.120
Chapter 300 06:55 30/06 3.117
Chapter 299 06:55 30/06 3.092
Chapter 298 06:55 30/06 3.086
Chapter 297 06:55 30/06 3.076
Chapter 296 06:55 30/06 3.073
Chapter 295 06:55 30/06 3.073
Chapter 294 06:55 30/06 3.077
Chapter 293 06:55 30/06 3.083
Chapter 292 06:55 30/06 3.089
Chapter 291 06:55 30/06 3.081
Chapter 290 06:55 30/06 3.097
Chapter 289 06:55 30/06 3.082
Chapter 288 06:55 30/06 3.072
Chapter 287 06:55 30/06 3.082
Chapter 286 06:55 30/06 3.084
Chapter 285 06:55 30/06 3.081
Chapter 284 06:55 30/06 3.082
Chapter 283 06:55 30/06 3.078
Chapter 282 06:55 30/06 3.088
Chapter 281 06:55 30/06 3.079
Chapter 280 06:55 30/06 3.091
Chapter 279 06:55 30/06 3.070
Chapter 278 06:55 30/06 3.075
Chapter 277 06:55 30/06 3.075
Chapter 276 06:55 30/06 3.082
Chapter 275 06:55 30/06 3.085
Chapter 274 06:55 30/06 3.086
Chapter 273 06:55 30/06 3.083
Chapter 272 06:55 30/06 3.092
Chapter 271 06:55 30/06 3.076
Chapter 270 06:55 30/06 3.095
Chapter 269 06:55 30/06 3.078
Chapter 268 06:55 30/06 3.081
Chapter 267 06:55 30/06 3.073
Chapter 266 06:55 30/06 3.074
Chapter 265 06:55 30/06 3.078
Chapter 264 06:55 30/06 3.077
Chapter 263 06:55 30/06 3.095
Chapter 262 06:55 30/06 3.072
Chapter 261 06:55 30/06 3.083
Chapter 260 06:55 30/06 3.090
Chapter 259 06:55 30/06 3.085
Chapter 258 06:55 30/06 3.080
Chapter 257 06:55 30/06 3.094
Chapter 256 06:55 30/06 3.085
Chapter 255 06:55 30/06 3.089
Chapter 254 06:55 30/06 3.077
Chapter 253 06:55 30/06 3.084
Chapter 252 06:55 30/06 3.103
Chapter 251 06:55 30/06 3.086
Chapter 250 06:55 30/06 3.112
Chapter 249 06:55 30/06 3.073
Chapter 248 06:55 30/06 3.071
Chapter 247 06:55 30/06 3.089
Chapter 246 06:55 30/06 3.077
Chapter 245 06:55 30/06 3.086
Chapter 244 06:55 30/06 3.079
Chapter 243 06:55 30/06 3.093
Chapter 242 06:55 30/06 3.085
Chapter 241 06:55 30/06 3.091
Chapter 240 06:55 30/06 3.107
Chapter 239 06:55 30/06 3.098
Chapter 238 06:55 30/06 3.101
Chapter 237 06:55 30/06 3.097
Chapter 236 06:55 30/06 3.097
Chapter 235 06:55 30/06 3.118
Chapter 234 06:55 30/06 3.115
Chapter 233 06:55 30/06 3.118
Chapter 232 06:55 30/06 3.105
Chapter 231 06:55 30/06 3.107
Chapter 230 06:55 30/06 3.114
Chapter 229 06:55 30/06 3.102
Chapter 228 06:55 30/06 3.100
Chapter 227 06:55 30/06 3.103
Chapter 226 06:55 30/06 3.085
Chapter 225 06:55 30/06 3.103
Chapter 224 06:55 30/06 3.091
Chapter 223 06:55 30/06 3.086
Chapter 222 06:55 30/06 3.102
Chapter 221 06:55 30/06 3.090
Chapter 220 06:55 30/06 3.111
Chapter 219 06:55 30/06 3.096
Chapter 218 06:55 30/06 3.103
Chapter 217 06:55 30/06 3.103
Chapter 216 06:54 30/06 3.110
Chapter 215 06:54 30/06 3.105
Chapter 214 06:54 30/06 3.106
Chapter 213 06:54 30/06 3.102
Chapter 212 06:54 30/06 3.104
Chapter 211 06:54 30/06 3.100
Chapter 210 06:54 30/06 3.111
Chapter 209 06:54 30/06 3.099
Chapter 208 06:54 30/06 3.095
Chapter 207 06:54 30/06 3.094
Chapter 206 06:54 30/06 3.091
Chapter 205 06:54 30/06 3.105
Chapter 204 06:54 30/06 3.097
Chapter 203 06:54 30/06 3.088
Chapter 202 06:54 30/06 3.099
Chapter 201 06:54 30/06 3.096
Chapter 200 06:54 30/06 3.134
Chapter 199 06:54 30/06 3.088
Chapter 198 06:54 30/06 3.090
Chapter 197 06:54 30/06 3.105
Chapter 196 06:54 30/06 3.093
Chapter 195 06:54 30/06 3.099
Chapter 194 06:54 30/06 3.098
Chapter 193 06:54 30/06 3.086
Chapter 192 06:54 30/06 3.091
Chapter 191 06:54 30/06 3.093
Chapter 190 06:54 30/06 3.108
Chapter 189 06:54 30/06 3.084
Chapter 188 06:54 30/06 3.085
Chapter 187 06:54 30/06 3.091
Chapter 186 06:54 30/06 3.089
Chapter 185 06:54 30/06 3.089
Chapter 184 06:54 30/06 3.093
Chapter 183 06:54 30/06 3.082
Chapter 182 06:54 30/06 3.081
Chapter 181 06:54 30/06 3.096
Chapter 180 06:54 30/06 3.104
Chapter 179 06:54 30/06 3.084
Chapter 178 06:54 30/06 3.083
Chapter 177 06:54 30/06 3.088
Chapter 176 06:54 30/06 3.093
Chapter 175 06:54 30/06 3.086
Chapter 174 06:54 30/06 3.092
Chapter 173 06:54 30/06 3.095
Chapter 172 06:54 30/06 3.088
Chapter 171 06:54 30/06 3.089
Chapter 170 06:54 30/06 3.101
Chapter 169 06:54 30/06 3.088
Chapter 168 06:54 30/06 3.096
Chapter 167 06:54 30/06 3.093
Chapter 166 06:54 30/06 3.094
Chapter 165 06:54 30/06 3.094
Chapter 164 06:54 30/06 3.089
Chapter 163 06:54 30/06 3.098
Chapter 162 06:54 30/06 3.090
Chapter 161 06:54 30/06 3.096
Chapter 160 06:54 30/06 3.098
Chapter 159 06:54 30/06 3.104
Chapter 158 06:54 30/06 3.098
Chapter 157 06:54 30/06 3.102
Chapter 156 06:54 30/06 3.109
Chapter 155 06:54 30/06 3.108
Chapter 154 06:54 30/06 3.099
Chapter 153 06:54 30/06 3.101
Chapter 152 06:54 30/06 3.095
Chapter 151 06:54 30/06 3.106
Chapter 150 06:54 30/06 3.110
Chapter 149 06:54 30/06 3.091
Chapter 148 06:54 30/06 3.105
Chapter 147 06:54 30/06 3.111
Chapter 146 06:54 30/06 3.111
Chapter 145 06:54 30/06 3.091
Chapter 144 06:54 30/06 3.100
Chapter 143 06:54 30/06 3.098
Chapter 142 06:54 30/06 3.103
Chapter 141 06:54 30/06 3.110
Chapter 140 06:54 30/06 3.105
Chapter 139 06:54 30/06 3.103
Chapter 138 06:54 30/06 3.093
Chapter 137 06:54 30/06 3.097
Chapter 136 06:54 30/06 3.098
Chapter 135 06:54 30/06 3.103
Chapter 134 06:54 30/06 3.102
Chapter 133 06:54 30/06 3.095
Chapter 132 06:54 30/06 3.102
Chapter 131 06:54 30/06 3.102
Chapter 130 06:54 30/06 3.117
Chapter 129 06:54 30/06 3.107
Chapter 128 06:54 30/06 3.100
Chapter 127 06:54 30/06 3.112
Chapter 126 06:54 30/06 3.105
Chapter 125 06:54 30/06 3.102
Chapter 124 06:54 30/06 3.101
Chapter 123 06:54 30/06 3.098
Chapter 122 06:54 30/06 3.100
Chapter 121 06:54 30/06 3.097
Chapter 120 06:54 30/06 3.110
Chapter 119 06:54 30/06 3.106
Chapter 118 06:54 30/06 3.107
Chapter 117 06:54 30/06 3.107
Chapter 116 06:54 30/06 3.104
Chapter 115 06:54 30/06 3.102
Chapter 114 06:54 30/06 3.107
Chapter 113 06:54 30/06 3.102
Chapter 112 06:54 30/06 3.102
Chapter 111 06:54 30/06 3.110
Chapter 110 06:53 30/06 3.109
Chapter 109 06:53 30/06 3.098
Chapter 108 06:53 30/06 3.101
Chapter 107 06:53 30/06 3.110
Chapter 106 06:53 30/06 3.120
Chapter 105 06:53 30/06 3.111
Chapter 104 06:53 30/06 3.132
Chapter 103 06:53 30/06 3.119
Chapter 102 06:53 30/06 3.116
Chapter 101 06:53 30/06 3.132
Chapter 100 06:53 30/06 3.152
Chapter 99 06:53 30/06 3.119
Chapter 98 06:53 30/06 3.123
Chapter 97 06:53 30/06 3.126
Chapter 96 06:53 30/06 3.130
Chapter 95 06:53 30/06 3.126
Chapter 94 06:53 30/06 3.116
Chapter 93 06:53 30/06 3.120
Chapter 92 06:53 30/06 3.111
Chapter 91 06:53 30/06 3.116
Chapter 90 06:53 30/06 3.115
Chapter 89 06:53 30/06 3.098
Chapter 88 06:53 30/06 3.114
Chapter 87 06:53 30/06 3.101
Chapter 86 06:53 30/06 3.098
Chapter 85 06:53 30/06 3.107
Chapter 84 06:53 30/06 3.090
Chapter 83 06:53 30/06 3.098
Chapter 82 06:53 30/06 3.105
Chapter 81 06:53 30/06 3.099
Chapter 80 06:53 30/06 3.121
Chapter 79 06:53 30/06 3.111
Chapter 78 06:53 30/06 3.108
Chapter 77 06:53 30/06 3.111
Chapter 76 06:53 30/06 3.099
Chapter 75 06:53 30/06 3.106
Chapter 74 06:53 30/06 3.107
Chapter 73 06:53 30/06 3.104
Chapter 72 06:53 30/06 3.098
Chapter 71: chúa tể của tất cả sáng tạo 06:53 30/06 3.123
Chapter 70 06:53 30/06 3.110
Chapter 69 06:53 30/06 3.121
Chapter 68 06:53 30/06 3.131
Chapter 67 06:53 30/06 3.125
Chapter 66 06:53 30/06 3.114
Chapter 65 06:53 30/06 3.121
Chapter 64 06:53 30/06 3.121
Chapter 63 06:53 30/06 3.132
Chapter 62 06:53 30/06 3.124
Chapter 61 06:53 30/06 3.116
Chapter 60 06:53 30/06 3.117
Chapter 59 06:53 30/06 3.120
Chapter 58 06:53 30/06 3.121
Chapter 57 06:53 30/06 3.119
Chapter 56 06:53 30/06 3.120
Chapter 55 06:53 30/06 3.127
Chapter 54 06:53 30/06 3.127
Chapter 53 06:53 30/06 3.122
Chapter 52 06:53 30/06 3.125
Chapter 51 06:53 30/06 3.125
Chapter 50 06:53 30/06 3.130
Chapter 49 06:53 30/06 3.121
Chapter 48 06:53 30/06 3.120
Chapter 47 06:53 30/06 3.103
Chapter 46 06:53 30/06 3.115
Chapter 45 06:53 30/06 3.121
Chapter 44 06:53 30/06 3.115
Chapter 43 06:53 30/06 3.115
Chapter 42 06:53 30/06 3.133
Chapter 41 06:53 30/06 3.120
Chapter 40 06:53 30/06 3.129
Chapter 39 06:53 30/06 3.119
Chapter 38 06:53 30/06 3.113
Chapter 37 06:53 30/06 3.119
Chapter 36 06:53 30/06 3.123
Chapter 35 06:53 30/06 3.118
Chapter 34 06:53 30/06 3.113
Chapter 33 06:53 30/06 3.116
Chapter 32 06:53 30/06 3.116
Chapter 31 06:53 30/06 3.125
Chapter 30 06:53 30/06 3.120
Chapter 29 06:53 30/06 3.112
Chapter 28 06:53 30/06 3.128
Chapter 27 06:53 30/06 3.105
Chapter 26 06:53 30/06 3.107
Chapter 25 06:53 30/06 3.102
Chapter 24 06:53 30/06 3.120
Chapter 23 06:53 30/06 3.118
Chapter 22 06:53 30/06 3.120
Chapter 21 06:53 30/06 3.118
Chapter 20 06:53 30/06 3.134
Chapter 19 06:53 30/06 3.135
Chapter 18 06:52 30/06 3.113
Chapter 17 06:52 30/06 3.121
Chapter 16 29/03/15 3.222
Chapter 15 29/03/15 3.226
Chapter 14 29/03/15 3.231
Chapter 13 29/03/15 3.242
Chapter 12 29/03/15 3.235
Chapter 11 29/03/15 3.244
Chapter 10 29/03/15 3.296
Chapter 9 29/03/15 3.241
Chapter 8 29/03/15 3.273
Chapter 7 06:52 30/06 3.121
Chapter 6 06:52 30/06 3.112
Chapter 5 06:52 30/06 3.117
Chapter 4 06:52 30/06 3.128
Chapter 3 29/03/15 3.313
Chapter 2 06:52 30/06 3.168
Chapter 1 06:52 30/06 3.202
Chapter 0 06:52 30/06 3.333
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nguyễn Hải Đăng 08:37 04/12Báo vi phạm
Truyện này rất hay nhé
http://www.gomdom.com/hoangquetan/hon-trom-55-lan-tap-1.html
AuthorTrả lời
Lão Tôn 22:36 03/12Chapter 848Báo vi phạm
Xcmm cái bọn hắch bang hong kong thái lan cc dì đấy thằng thì cụt thằng thì ngiện cả mấy thằng chết rùi còn mò cái đầu qa đây   đọc chuyện fee rùi còn cmt xạo lồn là ăn gậy của lão tôn đấy
AuthorTrả lời
gửi bọn "người trong "trâu quỳ" 02:04 03/12Chapter 68Báo vi phạm
ko đọc thì cút hộ để người khác đọc ,nhìn cm của bon trâu quỳ chúng m bẩn cả mắt của bố mày ,lũ đầu đất óc chó ạ 
AuthorTrả lời
Tá Duy (Thần Cụt) 23:45 01/12Chapter 848Báo vi phạm
chắc là nó nói cái gì đó nên 2 đứa kia mới hoảng hốt vậy 
AuthorTrả lời
Xa Bảo Sơn 11:40 25/11Chapter 846Báo vi phạm
truện này vẽ càng ngày càng rối rắm đau mắt, chắc nghỉ ko đọc nữa
AuthorTrả lời
aluntuntun 07:58 19/11Chapter 846Báo vi phạm
ai nghĩ sau tập 846 sẽ như video này không
https://youtu.be/-8IsEMktaAc
AuthorTrả lời
Ngưu Cô 19:55 18/11Chapter 846Báo vi phạm
Truyện như củ lol
AuthorTrả lời
Ngưu Cô 19:55 18/11Chapter 846Báo vi phạm
Truyện này đọc rối mắt vkl
AuthorTrả lời
Tôn Hành Giả 12:40 03/11Chapter 845Báo vi phạm
Chả biết lũ thần nhân với đám Cường ngu có coi truyện này đầy đủ ko nhỉ ?
AuthorTrả lời
Tá Duy (Thần Cụt) 08:30 03/11Chapter 845Báo vi phạm
xác cmn định là thuyền trưởng sún nhé, đợt này ODA đell' cho mọc răng trở lại rồi 
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 10:28 03/11Báo vi phạm
  :)) sao cứ soi vào khuyết điểm thế tự ty à duy :))
 • Author
  thuyền trưởng 10:44 03/11Báo vi phạm
  dm duy 
AuthorTrả lời
Santafe 01:39 03/11Chapter 845Báo vi phạm
BBóctem
AuthorTrả lời
santafe 11:25 02/11Chapter 844Báo vi phạm
cái đệt mẹ thằng tác giả làm bố m sắp khóc rồi đây này. đệt 
AuthorTrả lời
Ga Rung 09:19 28/10Chapter 844Báo vi phạm
Cuối cùng One Piece là em Đinh Dao nhé
AuthorTrả lời
Nam Đẹp Trai 20:07 27/10Chapter 844Báo vi phạm
t cũng đọc từ hồi mới ra chơi t bây giờ
AuthorTrả lời
Đầu bự (Quỷ tử thiêm) 420 18:01 27/10Chapter 844Báo vi phạm
Không biết
 Phạm huynh  và thái tử ca  có coi  bộ này ko
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 18:13 27/10Báo vi phạm
  có ngưởi ae tuy hơi loạn nhưng vẫn theo dõi đều 
 • Author
  Đầu bự (Quỷ tử thiêm) 420 02:41 28/10Báo vi phạm
  Bộ  này em đọc đc 7  năm rồi đó
 • Author
  Kim Mao Hổ ( Chột " bar " ) 08:56 28/10Báo vi phạm
  xcm lại gặp 2 thằng khứa :)))
 • Author
  (Long đầu Âm Phủ) Diêm Vương 11:28 28/10Báo vi phạm
  T nghỉ đọc từ lúc hạ thằng Doflamingo, giờ đợi khi nào the end thì đọc lại một lượt cho nó đỡ ức chế

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch