Đảo Hải Tặc - Chapter 1001

[Cập nhật lúc: 00:27 16/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 1
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 2
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 3
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 4
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 5
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 6
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 7
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 8
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 9
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 10
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 11
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 12
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 13
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 14
Đảo Hải Tặc chap 1001 - Trang 15
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
SK Super Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Hello anh em qua kênh YT của mình chuyên về manga nhé. Cảm ơn mọi người: https://mee.vn/YjHwz
Author Trả lời
Trần Ánh Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Trang này dịch eng cho ai chưa xem đây: http://bit.ly/Mangahua-Eng-Sub
Author Trả lời
Phạm Đạt Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
mọi người cho hỏi vì sao sau khi ace chết thì trái ác quỷ sẽ mọc ra trên người à hay thế nào ấy mà doflamingo tìm được thế.
 • Author
  Lê Huy Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Trái ác quỷ sẽ được nhập vào thứ trái cây gần đó nhất
 • Author
  Phạm Đạt Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  thank bro
Author Trả lời
Xin lỗi em Anh chỉ là thằng nghiện game Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Bọn máy có thấy mấy cái đứa nam kì
Trai thì toàn lũ bê đê dặt dẹo gặp tao xút cho phát chắc khóc luôn
Gái thì vụng về chả biết làm cái đéo gì còn ngu nữa
Nhất là cái bọn miên người dì toàn da đen đéo hiểu bọn da đen còn tồn lại làm dì nữa haha.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ông không muốn bị bóc lịch đúng ko :)
  Đạo Luật Kiểm Soát Tội Phạm và An Ninh Đường Phố Omnibus (Omnibus
  Crime Control and Safe Streets Act) năm 1968, đã sửa đổi bổ sung, 42
  U.S.C. § 3789d(c)(1), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng
  tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (kể cả phân biệt dựa trên trình độ tiếng Anh
  hạn chế (LEP)), tôn giáo, và giới tính, trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn
  hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc lợi trong các chương trình hoặc hoạt
  động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ theo quy chế này.
  gười dựa trên tôn giáo.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act) năm 1964, 42 U.S.C.
  § 2000d, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử khi cung cấp dịch vụ hoặc
  phúc lợi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (kể cả phân biệt
  dựa trên trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)), trong các chương trình hoặc
  hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ. Ngoài ra hãy xem thêm
  Hướng Dẫn dành cho Người Nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang Liên Quan
  Đến Khoản VI Cấm Phân Biệt Đối Xử Người Có Trình Độ Tiếng Anh Hạn
  Chế (Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title
  VI Prohibition Against National Discrimination Affecting Limited English
  Proficient Persons) 67 Fed. Reg. 41, 455 (18 tháng 6, 2002), quy định người
  nhận phải có nghĩa vụ thực hiện những biện pháp hợp lý để cung cấp sự tiếp
  cận có ý nghĩa đối với các chương trình và hoạt động được tài trợ cho những
  ai có thể có trình độ tiếng Anh hạn chế, tuân thủ Khoản VI.
  ♦ Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973, đã sửa đổi
  bổ sung, 29 U.S.C. § 794, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên
  khuyết tật trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn cung cấp dịch vụ hoặc phúc lợi
  trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ.
  ♦ Khoản II của Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with
  Disabilities Act) năm 1990, 42 U.S.C. § 12132, nghiêm cấm các cơ quan
  công cộng do OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ có hành vi phân biệt đối xử
  dựa trên khuyết tật.
  ♦ Khoản IX của Các Tu Chính Án Về Giáo Dục (Education Amendments)
  năm 1972, đã sửa đổi bổ sung, 20 U.S.C. § 1681, nghiêm cấm hành vi phân
  biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình giáo dục và đào tạo do
  OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ.
  ♦ Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tuổi Tác (Age Discrimination
  Act) năm 1975, 42 U.S.C.§ 6102, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử
  trong việc cung cấp dịch vụ hay phúc lợi dựa trên tuổi tác trong các chương
  trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Đạo Luật Tư Pháp và Ngăn Chặn Tội Phạm Vị Thành Niên (Juvenile Justice
  and Delinquency Prevention Act) năm 1974, đã sửa đổi bổ sung, 42 U.S.C.
  § 5672(b), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử trong cả hoạt động tuyển
  dụng lẫn hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc lợi dựa trên chủng tộc, màu
  da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, và giới tính, trong các chương trình hoặc
  hoạt động được OJP tài trợ theo quy chế này thông qua Văn Phòng Tư Pháp
  và Ngăn Chặn Tội Phạm Vị Thành Niên (Office of Juvenile Justice and
  Delinquency Prevention, OJJDP) của mình.
  ♦ Đạo Luật về Nạn Nhân của Tội Phạm (Victims of Crime Act) năm 1984, đã
  sửa đổi bổ sung, 42 U.S.C. § 10604(e), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối
  xử trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc
  lợi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, và
  khuyết tật trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP tài trợ theo quy
  chế này thông qua Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân của Tội Phạm (Office for
  Victims of Crime, OVC) của mình.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Một cơ sở giáo dưỡng từ chối có các biện pháp điều chỉnh hợp lý trong các quy định của mình để giới hạn mức tiêu thụ thức ăn trong các buồng giam, những điều chỉnh này sẽ cho phép tù nhân nào bị bệnh tiểu đường được ăn khi cần thiết để kiểm soát mức đường huyết. ♦ Một cơ quan thực thi pháp luật không cung cấp sự tiếp cận trực tiếp đến các dịch vụ điện thoại khẩn cấp 911 cho người khiếm thính hoặc khiếm thanh sử dụng thiết bị TTY.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Một sở cảnh sát không cung cấp dịch vụ điện thoại khẩn cấp 911 cho nhóm dân không nói tiếng Anh.
  ♦ Một cơ sở dành cho nạn nhân của bạo hành gia đình không cung cấp dịch vụ thông dịch cho nhóm khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có trình độ tiếng Anh hạn chế.
  ♦ Một chương trình cung cấp dịch vụ dành cho nạn nhân đòi hỏi mỗi thành viên trong chương trình tư vấn của mình cũng phải tham gia lễ tôn giáo diễn ra trước khi có các hoạt động tư vấn.
  ♦ Một cơ sở giáo dưỡng từ chối cung cấp dịch vụ thông dịch cho một tù nhân khiếm thính để hẹn khám hoặc tham dự một buổi xét xử tạm tha.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Một cơ quan thực thi pháp luật từ chối cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ ký hiệu cho một nhân viên khiếm thính trong một buổi họp nhân viên tại văn phòng. ♦ Một cơ quan quy hoạch của tiểu bang từ chối một biện pháp điều chỉnh hợp lý để lắp đặt dốc lăn cho nhân viên dùng xe lăn. Trong hoạt động cung cấp dịch vụ ♦ Một cơ quan thực thi pháp luật lập kế hoạch cho một chương trình định hướng hoạt động cảnh sát trong cộng đồng mà không hỏi ý kiến đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong khu vực phục vụ. ♦ Một sở cảnh sát nông thôn ngăn chặn và thẩm vấn tất cả đàn ông gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha khi họ lái xe qua hạt.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ chương trình hỗ trợ nạn nhân Những đạo luật dân quyền này bảo vệ ai? Những đạo luật dân quyền này bảo vệ nhân viên và những người nhận phúc lợi của các cơ quan hoặc tổ chức được COPS, OJP, hoặc OVW tài trợ. Người nhận phúc lợi là bất kỳ ai nhận được lợi ích của các dịch vụ của cơ quan nhận tài trợ Liên Bang (có nghĩa là, công chúng). Một số ví dụ về hành vi phân biệt đối xử bị những điều luật này nghiêm cấm là gì? Mặc dù việc xác định hành vi phân biệt đối xử theo pháp luật được dựa trên nhiều nhân tố, một số hành vi có thể được xem là mang tính phân biệt đối xử như sau: Trong các hoạt động tuyển dụng ♦ Một cơ quan lớn của tiểu bang với hàng trăm nhân viên chưa bao giờ tuyển một phụ nữ trong ban dịch vụ bảo vệ của mình, mặc dù nhận được một số lượng lớn đơn của những phụ nữ đủ điều kiện. ♦ Một sở cảnh sát có chính sách giao nhiệm vụ dẫn đến việc các sĩ quan cảnh sát người Mỹ gốc Á không được thăng chức.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Đạo luật Đối Xử Bình Đẳng đối với Các Tổ Chức Thiện Nguyện (Equal Treatment for Faith-Based Organizations), 28 C.F.R. phần 38, nghiêm cấm các cơ quan tài trợ có hành vi phân biệt đối xử hoặc thiên vị hoặc thành kiến với các tổ chức thiện nguyện trong việc cấp nguồn hỗ trợ tài chính liên bang. Đạo luật này cũng nghiêm cấm các tổ chức thiện nguyện được tài trợ có hành vi sử dụng các nguồn quỹ liên bang cho các hoạt động mang tính tôn giáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho mọi người dựa trên tôn giáo. Các điều luật dân quyền do OJP/OCR thực thi chi phối một số cơ quan nào? Nguồn hỗ trợ tài chính của OJP, COPS, và OVW có thể ở dạng tài trợ, thưởng, thỏa thuận hợp tác, hoặc hợp đồng. Hầu hết những người nhận tài trợ là các cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tư nhân, và các chính quyền Bộ Lạc Da Đỏ. Các cơ quan và tổ chức nhận tài trợ gồm nhiều cơ quan sau đây: ♦ các cơ quan cảnh sát tiểu bang ♦ sở cảnh sát địa phương ♦ tòa án ♦ nhà giam và nhà tù ♦ cơ quan tư pháp vị thành niên ♦ chương trình thực thi pháp luật khác ♦ trường đại học và cao đẳng ♦ cơ quan quy hoạch của tiểu bang và địa phương ♦ tổ chức có liên kết tôn giáo ♦ cơ sở dành cho nạn nhân của bạo hành gia đình
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Đạo Luật Tư Pháp và Ngăn Chặn Tội Phạm Vị Thành Niên (Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act) năm 1974, đã sửa đổi bổ sung, 42 U.S.C. § 5672(b), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc lợi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, và giới tính, trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP tài trợ theo quy chế này thông qua Văn Phòng Tư Pháp và Ngăn Chặn Tội Phạm Vị Thành Niên (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, OJJDP) của mình. ♦ Đạo Luật về Nạn Nhân của Tội Phạm (Victims of Crime Act) năm 1984, đã sửa đổi bổ sung, 42 U.S.C. § 10604(e), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc lợi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, và khuyết tật trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP tài trợ theo quy chế này thông qua Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân của Tội Phạm (Office for Victims of Crime, OVC) của mình. ♦ Đạo luật Đối Xử Bình Đẳng đối với Các Tổ Chức Thiện Nguyện (Equal Treatment for Faith-Based Organizations), 28 C.F.R. phần 38, nghiêm cấm các cơ quan tài trợ có hành vi phân biệt đối xử hoặc thiên vị hoặc thành kiến với các tổ chức thiện nguyện trong việc cấp nguồn hỗ trợ tài chính liên bang. Đạo luật này cũng nghiêm cấm các tổ chức thiện nguyện được tài trợ có hành vi sử dụng các nguồn quỹ liên bang cho các hoạt động mang tính tôn giáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho mọi người
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973, đã sửa đổi bổ sung, 29 U.S.C. § 794, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn cung cấp dịch vụ hoặc phúc lợi trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ. ♦ Khoản II của Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act) năm 1990, 42 U.S.C. § 12132, nghiêm cấm các cơ quan công cộng do OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ có hành vi phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật. ♦ Khoản IX của Các Tu Chính Án Về Giáo Dục (Education Amendments) năm 1972, đã sửa đổi bổ sung, 20 U.S.C. § 1681, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình giáo dục và đào tạo do OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ. ♦ Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tuổi Tác (Age Discrimination Act) năm 1975, 42 U.S.C.§ 6102, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ hay phúc lợi dựa trên tuổi tác trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ.
 • Author
  Jonh™∞ Cena Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ♦ Một cơ quan thực thi pháp luật thường xuyên từ chối trả lời các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ từ một khu căn hộ của người cao tuổi. Văn Phòng Các Chương Trình Tư Pháp (Office of Justice Programs, OJP), Văn Phòng Các Dịch Vụ Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (Office of Community Oriented Policing Services, COPS), và Văn Phòng Giải Quyết Bạo Hành Phụ Nữ (Office on Violence Against Women, OVW) là các bộ phận tài trợ trong Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice). Văn Phòng Phụ Trách Dân Quyền (Office for Civil Rights, OCR) của OJP là văn phòng chuyên phụ trách thực thi các điều luật dân quyền liên bang là các điều luật nghiêm cấm người nhận tài trợ OJP, COPS, hoặc OVW có hành vi phân biệt đối xử khi cung cấp dịch vụ hay phúc lợi, và ngoài ra trong một số trường hợp, trong các hoạt động tuyển dụng. OJP/OCR thực thi những điều luật, quy định, và hướng dẫn nào để bảo vệ quyền công dân của tôi? ♦ Đạo Luật Kiểm Soát Tội Phạm và An Ninh Đường Phố Omnibus (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act) năm 1968, đã sửa đổi bổ sung, 42 U.S.C. § 3789d(c)(1), nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (kể cả phân biệt dựa trên trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)), tôn giáo, và giới tính, trong cả hoạt động tuyển dụng lẫn hoạt động cung cấp dịch vụ và phúc lợi trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ theo quy chế này. ♦ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act) năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử khi cung cấp dịch vụ hoặc phúc lợi dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (kể cả phân biệt dựa trên trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)), trong các chương trình hoặc hoạt động được OJP, COPS, hoặc OVW tài trợ. Ngoài ra hãy xem thêm Hướng Dẫn dành cho Người Nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang Liên Quan Đến Khoản VI Cấm Phân Biệt Đối Xử Người Có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế (Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons) 67 Fed. Reg. 41, 455 (18 tháng 6, 2002), quy định người nhận phải có nghĩa vụ thực hiện những biện pháp hợp lý để cung cấp sự tiếp cận có ý nghĩa đối với các chương trình và hoạt động được tài trợ cho những ai có thể có trình độ tiếng Anh hạn chế, tuân thủ Khoản VI.
Author Trả lời
. saj Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
nhiều ông bảo marco lên trình, nhưng t thấy lão vốn vẫn  mạnh mà . trong đoạn tóc đỏ lên thuyền râu trắng, mỗi marco vs râu trắng là hầu như ko bị ảnh hưởng bởi haki bá vương. arc marineford chiếu nhiều vào râu trắng vs luffi quá nên ko thấy marco thôi. nhưng mà chỉ tính riêng việc bay thg 1 mạch đến cho garp r mới bị đấm bay ngược lại là đủ bá r, vì ở đó tận 3 đô đốc lận, còn đầy lão quái vật nữa mà vẫn bay vào éo ai cản là đủ bt. người cản quân địch để jinbe vắc luffi rút cx là marco, thậm chí khi hỏi ai là người chặn đc thg con fake của râu trắng cx thì vẫn có tên marco như thường. đặc biệt hơn là 1 mn marco bảo vệ quê nhà râu trắng, nơi đáng nhẽ sẽ bị tấn công mạnh mẽ khi râu trắng chết thì lại thanh bình.
Author Trả lời
nos Ge Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
Sạn bay ra đập thằng con bigmom :)) 
Vì dám động tới carot 
Rồi cp0 đi ám sát đám đệ kaido để tìm bí mật của đám bách thú  :)) .
Author Trả lời
..... Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
Tôi đã vô cùng thất vọng với chap này khi mà tác giả vẽ cảnh MONOSUKE chạy trốn với YAMATO, Tại sao bức ảnh lại thu khung hình bé vậy, tại sao không vẽ rộng ra một chút toàn cảnh bức tranh đầy đủ hơn chút, như vậy mới mô tả đc cảnh chạy trống đầy gay cấn chứ
emo
Author Trả lời
Nt Susu Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
Ahh marco đỉnh quá..idol
Author Trả lời
bla bla Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
chap sau anh dứa cân 3 à
Author Trả lời
Đừng làm càn Nha Thành viên 1 ngày trước Chapter 1005 Báo vi phạm
hóng enel vô quật băng kaido với bigmom
 • Author
  Pikachu dễ thương Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Enel ???:)))
 • Author
  Hj Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Toki thôi ko có Enel
Author Trả lời
hóng Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
marco khét quá :)) đội trưởng đội 1 râu trắng có khác cân đôi ạemo
 • Author
  VÅ© Minh kiệt Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  nhưng 3 thì chịu
 • Author
  Bùi Hữu Thiện Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  nếu marco chuyển dạng mạnh nhất là lai hóa thì cân 3 chuyện nhỏ nhưng đánh lâu thì mệt cx phải hạ ít nhất 1 tên, vì marco đánh ngang hoặc hơn kèo 1 đô đốc tại marine force bởi vật 1 chiêu là 1 tên dưới 1 tỉ gục nếu k có zoan cổ đại
 • Author
  Mugi Waraaaaa Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  @Bùi Hữu Thiện thế đây ko phải dạng mạnh nhất hay gì? chả nhẽ marco lại tự cao đến mức cân 2 bọn kia mà ko cần dùng hết sức mạnh?
Author Trả lời
trần kiệt Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
anh đầu quả Dứa của t khoẻ vl, cân 2 tml kia luôn
 • Author
  Đừng làm càn Nha Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  quả zoan huyền thoại bá vl gần như ko biết mệt luôn
 • Author
  Phan Tom Trần Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  gặp trái phượng hoàng hồi sinh bá vkl ))
Author Trả lời
Quỷ Vương Thành viên 1 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Author Trả lời
Thiên VÆ°Æ¡ng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
bạn nào muốn tham gia vào nhóm Zalo bàn luận về truyện thì ib 0965790526 :>
 • Author
  Đinh Thành Long Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  0973447183 add tui nhek
Author Trả lời
abc Thành viên 2 ngày trước Chapter 1006 Báo vi phạm
Copy thiếu mất một trang rồi kìa