Darren Shan

Darren Shan
Nội dung

Dựa theo bộ tiểu thuyết: Darren Shan the Saga- Những chuyện kỳ lạ của Darren Shan.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87 02/05/16 3.151
Chapter 86 26/04/16 3.092
Chapter 85 20/04/16 3.113
Chapter 84 20/04/16 3.089
Chapter 83 11/04/16 3.106
Chapter 82 04/04/16 3.101
Chapter 81 17/03/15 3.101
Chapter 80 17/03/15 3.091
Chapter 79 17/03/15 3.101
Chapter 78 17/03/15 3.121
Chapter 77 15/03/15 3.062
Chapter 76 15/03/15 3.060
Chapter 75 15/03/15 3.069
Chapter 74 15/03/15 3.065
Chapter 73 15/03/15 3.063
Chapter 72 15/03/15 3.065
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.067
Chapter 68 15/03/15 3.079
Chapter 67 15/03/15 3.071
Chapter 66 15/03/15 3.072
Chapter 65 15/03/15 3.085
Chapter 64 15/03/15 3.063
Chapter 63 15/03/15 3.071
Chapter 62 15/03/15 3.077
Chapter 61 17/03/15 3.192
Chapter 60 15/03/15 3.101
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.066
Chapter 57 15/03/15 3.059
Chapter 56 15/03/15 3.067
Chapter 55 15/03/15 3.068
Chapter 54 15/03/15 3.067
Chapter 53 15/03/15 3.063
Chapter 52 15/03/15 3.058
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.071
Chapter 49 15/03/15 3.069
Chapter 48 15/03/15 3.075
Chapter 47 15/03/15 3.062
Chapter 46 15/03/15 3.077
Chapter 45 15/03/15 3.066
Chapter 44 15/03/15 3.074
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.066
Chapter 41 15/03/15 3.075
Chapter 40 15/03/15 3.068
Chapter 39 15/03/15 3.068
Chapter 38 15/03/15 3.061
Chapter 37 15/03/15 3.067
Chapter 36 15/03/15 3.086
Chapter 35 15/03/15 3.073
Chapter 34 15/03/15 3.066
Chapter 33 15/03/15 3.061
Chapter 32 15/03/15 3.060
Chapter 31 15/03/15 3.083
Chapter 30 15/03/15 3.060
Chapter 29 15/03/15 3.063
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.058
Chapter 26 15/03/15 3.060
Chapter 25 15/03/15 3.066
Chapter 24 15/03/15 3.062
Chapter 23 15/03/15 3.091
Chapter 22 15/03/15 3.083
Chapter 21 15/03/15 3.063
Chapter 20 15/03/15 3.066
Chapter 19 15/03/15 3.067
Chapter 18 15/03/15 3.068
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.071
Chapter 15 15/03/15 3.067
Chapter 14 15/03/15 3.065
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.069
Chapter 11 15/03/15 3.067
Chapter 10 15/03/15 3.097
Chapter 9 15/03/15 3.066
Chapter 8 15/03/15 3.070
Chapter 7 15/03/15 3.079
Chapter 6 15/03/15 3.089
Chapter 5 15/03/15 3.093
Chapter 4 15/03/15 3.075
Chapter 3 15/03/15 3.093
Chapter 2 15/03/15 3.096
Chapter 1 15/03/15 3.201
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch