Darren Shan

Darren Shan
Lượt xem: 9.591
Nội dung

Dựa theo bộ tiểu thuyết: Darren Shan the Saga- Những chuyện kỳ lạ của Darren Shan.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87 02/05/16 3.132
Chapter 86 26/04/16 3.090
Chapter 85 20/04/16 3.109
Chapter 84 20/04/16 3.087
Chapter 83 11/04/16 3.105
Chapter 82 04/04/16 3.100
Chapter 81 17/03/15 3.099
Chapter 80 17/03/15 3.088
Chapter 79 17/03/15 3.099
Chapter 78 17/03/15 3.115
Chapter 77 15/03/15 3.060
Chapter 76 15/03/15 3.059
Chapter 75 15/03/15 3.068
Chapter 74 15/03/15 3.063
Chapter 73 15/03/15 3.062
Chapter 72 15/03/15 3.063
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.066
Chapter 68 15/03/15 3.078
Chapter 67 15/03/15 3.068
Chapter 66 15/03/15 3.069
Chapter 65 15/03/15 3.082
Chapter 64 15/03/15 3.062
Chapter 63 15/03/15 3.071
Chapter 62 15/03/15 3.075
Chapter 61 17/03/15 3.188
Chapter 60 15/03/15 3.099
Chapter 59 15/03/15 3.066
Chapter 58 15/03/15 3.064
Chapter 57 15/03/15 3.058
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.067
Chapter 54 15/03/15 3.066
Chapter 53 15/03/15 3.062
Chapter 52 15/03/15 3.057
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.071
Chapter 49 15/03/15 3.068
Chapter 48 15/03/15 3.073
Chapter 47 15/03/15 3.061
Chapter 46 15/03/15 3.076
Chapter 45 15/03/15 3.065
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.060
Chapter 42 15/03/15 3.064
Chapter 41 15/03/15 3.073
Chapter 40 15/03/15 3.067
Chapter 39 15/03/15 3.067
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.084
Chapter 35 15/03/15 3.071
Chapter 34 15/03/15 3.065
Chapter 33 15/03/15 3.059
Chapter 32 15/03/15 3.059
Chapter 31 15/03/15 3.081
Chapter 30 15/03/15 3.058
Chapter 29 15/03/15 3.062
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.057
Chapter 26 15/03/15 3.060
Chapter 25 15/03/15 3.065
Chapter 24 15/03/15 3.061
Chapter 23 15/03/15 3.090
Chapter 22 15/03/15 3.083
Chapter 21 15/03/15 3.063
Chapter 20 15/03/15 3.066
Chapter 19 15/03/15 3.067
Chapter 18 15/03/15 3.067
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.070
Chapter 15 15/03/15 3.065
Chapter 14 15/03/15 3.065
Chapter 13 15/03/15 3.071
Chapter 12 15/03/15 3.069
Chapter 11 15/03/15 3.067
Chapter 10 15/03/15 3.096
Chapter 9 15/03/15 3.065
Chapter 8 15/03/15 3.070
Chapter 7 15/03/15 3.079
Chapter 6 15/03/15 3.088
Chapter 5 15/03/15 3.093
Chapter 4 15/03/15 3.074
Chapter 3 15/03/15 3.092
Chapter 2 15/03/15 3.096
Chapter 1 15/03/15 3.194
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch