Darren Shan

Darren Shan
Lượt xem: 9.438
Nội dung

Dựa theo bộ tiểu thuyết: Darren Shan the Saga- Những chuyện kỳ lạ của Darren Shan.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87 11:33 02/05 3.124
Chapter 86 16:21 26/04 3.087
Chapter 85 11:16 20/04 3.106
Chapter 84 11:05 20/04 3.084
Chapter 83 14:52 11/04 3.100
Chapter 82 11:18 04/04 3.095
Chapter 81 17/03/15 3.096
Chapter 80 17/03/15 3.087
Chapter 79 17/03/15 3.095
Chapter 78 17/03/15 3.107
Chapter 77 15/03/15 3.058
Chapter 76 15/03/15 3.058
Chapter 75 15/03/15 3.065
Chapter 74 15/03/15 3.060
Chapter 73 15/03/15 3.060
Chapter 72 15/03/15 3.060
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.065
Chapter 68 15/03/15 3.075
Chapter 67 15/03/15 3.065
Chapter 66 15/03/15 3.068
Chapter 65 15/03/15 3.077
Chapter 64 15/03/15 3.062
Chapter 63 15/03/15 3.069
Chapter 62 15/03/15 3.073
Chapter 61 17/03/15 3.181
Chapter 60 15/03/15 3.098
Chapter 59 15/03/15 3.063
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.058
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.067
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.061
Chapter 52 15/03/15 3.056
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.069
Chapter 49 15/03/15 3.068
Chapter 48 15/03/15 3.071
Chapter 47 15/03/15 3.061
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.064
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.059
Chapter 42 15/03/15 3.063
Chapter 41 15/03/15 3.072
Chapter 40 15/03/15 3.067
Chapter 39 15/03/15 3.066
Chapter 38 15/03/15 3.059
Chapter 37 15/03/15 3.064
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.070
Chapter 34 15/03/15 3.064
Chapter 33 15/03/15 3.058
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.080
Chapter 30 15/03/15 3.057
Chapter 29 15/03/15 3.060
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.056
Chapter 26 15/03/15 3.060
Chapter 25 15/03/15 3.064
Chapter 24 15/03/15 3.060
Chapter 23 15/03/15 3.088
Chapter 22 15/03/15 3.083
Chapter 21 15/03/15 3.063
Chapter 20 15/03/15 3.066
Chapter 19 15/03/15 3.066
Chapter 18 15/03/15 3.065
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.067
Chapter 15 15/03/15 3.062
Chapter 14 15/03/15 3.064
Chapter 13 15/03/15 3.069
Chapter 12 15/03/15 3.068
Chapter 11 15/03/15 3.065
Chapter 10 15/03/15 3.093
Chapter 9 15/03/15 3.062
Chapter 8 15/03/15 3.069
Chapter 7 15/03/15 3.078
Chapter 6 15/03/15 3.086
Chapter 5 15/03/15 3.092
Chapter 4 15/03/15 3.073
Chapter 3 15/03/15 3.088
Chapter 2 15/03/15 3.095
Chapter 1 15/03/15 3.190
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch