Defense Devil

Defense Devil
Lượt xem: 7.057
Nội dung

Được làm tiếp dựa trên bộ one-shot nổi tiếng Akuma Bengoshi Kukabara.Mỗi ngày đều có người chết, nhưng sau khi chết, bạn sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục? Nếu bạn xuống địa ngục thì sao? Hãy làm một thỏa thuận với Kucabara, anh ta sẽ bảo vệ bạn...Từ Chap 001 - 028 do [MOE-Group] thực hiện.Từ Chap 029 - 078 do MTO thực hiện.Từ Chap 079 - 081 do Teensos.net thực hiện.Từ Chap 082 - 100 do BlogTruyen thực hiện.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.089
Chapter 99 15/03/15 3.079
Chapter 98 15/03/15 3.068
Chapter 97 15/03/15 3.046
Chapter 96 15/03/15 3.042
Chapter 95 15/03/15 3.046
Chapter 94 15/03/15 3.041
Chapter 93 15/03/15 3.039
Chapter 92 15/03/15 3.039
Chapter 91 15/03/15 3.038
Chapter 90 15/03/15 3.039
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.037
Chapter 87 15/03/15 3.037
Chapter 86 15/03/15 3.033
Chapter 85 15/03/15 3.037
Chapter 84 15/03/15 3.035
Chapter 83 15/03/15 3.035
Chapter 82 15/03/15 3.035
Chapter 81 15/03/15 3.034
Chapter 80 15/03/15 3.034
Chapter 79 15/03/15 3.035
Chapter 78 15/03/15 3.035
Chapter 77 15/03/15 3.035
Chapter 76 15/03/15 3.034
Chapter 75 15/03/15 3.041
Chapter 74 15/03/15 3.036
Chapter 73 15/03/15 3.040
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.038
Chapter 70 15/03/15 3.038
Chapter 69 15/03/15 3.036
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.039
Chapter 66 15/03/15 3.039
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.036
Chapter 63 15/03/15 3.037
Chapter 62 15/03/15 3.041
Chapter 61 15/03/15 3.040
Chapter 60 15/03/15 3.036
Chapter 59 15/03/15 3.038
Chapter 58 15/03/15 3.040
Chapter 57 15/03/15 3.036
Chapter 56 15/03/15 3.038
Chapter 55 15/03/15 3.045
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.040
Chapter 52 15/03/15 3.038
Chapter 51 15/03/15 3.040
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.037
Chapter 48 15/03/15 3.039
Chapter 47 15/03/15 3.038
Chapter 46 15/03/15 3.037
Chapter 45 15/03/15 3.037
Chapter 44 15/03/15 3.037
Chapter 43 15/03/15 3.038
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.038
Chapter 40 15/03/15 3.037
Chapter 39 15/03/15 3.039
Chapter 38 15/03/15 3.037
Chapter 37 15/03/15 3.035
Chapter 36 15/03/15 3.035
Chapter 35 15/03/15 3.038
Chapter 34 15/03/15 3.035
Chapter 33 15/03/15 3.034
Chapter 32 15/03/15 3.035
Chapter 31 15/03/15 3.036
Chapter 30 15/03/15 3.036
Chapter 29 15/03/15 3.037
Chapter 28 15/03/15 3.037
Chapter 27 15/03/15 3.042
Chapter 26 15/03/15 3.038
Chapter 25 15/03/15 3.039
Chapter 24 15/03/15 3.039
Chapter 23 15/03/15 3.037
Chapter 22 15/03/15 3.038
Chapter 21 15/03/15 3.038
Chapter 20 15/03/15 3.037
Chapter 19 15/03/15 3.039
Chapter 18 15/03/15 3.041
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.037
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 14 15/03/15 3.041
Chapter 13 15/03/15 3.042
Chapter 12 15/03/15 3.043
Chapter 11 15/03/15 3.040
Chapter 10 15/03/15 3.040
Chapter 9 15/03/15 3.040
Chapter 8 15/03/15 3.038
Chapter 7 15/03/15 3.042
Chapter 6 15/03/15 3.045
Chapter 5 15/03/15 3.049
Chapter 4 15/03/15 3.050
Chapter 3 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.058
Chapter 1 15/03/15 3.085
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch