Defense Devil

Defense Devil
Nội dung

Được làm tiếp dựa trên bộ one-shot nổi tiếng Akuma Bengoshi Kukabara.Mỗi ngày đều có người chết, nhưng sau khi chết, bạn sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục? Nếu bạn xuống địa ngục thì sao? Hãy làm một thỏa thuận với Kucabara, anh ta sẽ bảo vệ bạn...Từ Chap 001 - 028 do [MOE-Group] thực hiện.Từ Chap 029 - 078 do MTO thực hiện.Từ Chap 079 - 081 do Teensos.net thực hiện.Từ Chap 082 - 100 do BlogTruyen thực hiện.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.108
Chapter 99 15/03/15 3.089
Chapter 98 15/03/15 3.076
Chapter 97 15/03/15 3.052
Chapter 96 15/03/15 3.048
Chapter 95 15/03/15 3.053
Chapter 94 15/03/15 3.048
Chapter 93 15/03/15 3.046
Chapter 92 15/03/15 3.046
Chapter 91 15/03/15 3.044
Chapter 90 15/03/15 3.044
Chapter 89 15/03/15 3.043
Chapter 88 15/03/15 3.044
Chapter 87 15/03/15 3.044
Chapter 86 15/03/15 3.040
Chapter 85 15/03/15 3.043
Chapter 84 15/03/15 3.040
Chapter 83 15/03/15 3.043
Chapter 82 15/03/15 3.042
Chapter 81 15/03/15 3.040
Chapter 80 15/03/15 3.041
Chapter 79 15/03/15 3.041
Chapter 78 15/03/15 3.041
Chapter 77 15/03/15 3.041
Chapter 76 15/03/15 3.040
Chapter 75 15/03/15 3.045
Chapter 74 15/03/15 3.042
Chapter 73 15/03/15 3.046
Chapter 72 15/03/15 3.057
Chapter 71 15/03/15 3.045
Chapter 70 15/03/15 3.044
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.044
Chapter 67 15/03/15 3.046
Chapter 66 15/03/15 3.046
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.042
Chapter 63 15/03/15 3.043
Chapter 62 15/03/15 3.046
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.047
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 15/03/15 3.044
Chapter 55 15/03/15 3.053
Chapter 54 15/03/15 3.045
Chapter 53 15/03/15 3.047
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.047
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.048
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 46 15/03/15 3.046
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.046
Chapter 42 15/03/15 3.048
Chapter 41 15/03/15 3.045
Chapter 40 15/03/15 3.045
Chapter 39 15/03/15 3.044
Chapter 38 15/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.040
Chapter 36 15/03/15 3.040
Chapter 35 15/03/15 3.044
Chapter 34 15/03/15 3.040
Chapter 33 15/03/15 3.039
Chapter 32 15/03/15 3.041
Chapter 31 15/03/15 3.041
Chapter 30 15/03/15 3.043
Chapter 29 15/03/15 3.043
Chapter 28 15/03/15 3.042
Chapter 27 15/03/15 3.047
Chapter 26 15/03/15 3.042
Chapter 25 15/03/15 3.043
Chapter 24 15/03/15 3.044
Chapter 23 15/03/15 3.041
Chapter 22 15/03/15 3.042
Chapter 21 15/03/15 3.042
Chapter 20 15/03/15 3.042
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.045
Chapter 17 15/03/15 3.050
Chapter 16 15/03/15 3.042
Chapter 15 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 13 15/03/15 3.046
Chapter 12 15/03/15 3.047
Chapter 11 15/03/15 3.044
Chapter 10 15/03/15 3.045
Chapter 9 15/03/15 3.046
Chapter 8 15/03/15 3.044
Chapter 7 15/03/15 3.047
Chapter 6 15/03/15 3.051
Chapter 5 15/03/15 3.055
Chapter 4 15/03/15 3.055
Chapter 3 15/03/15 3.064
Chapter 2 15/03/15 3.069
Chapter 1 15/03/15 3.112
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch