Defense Devil

Defense Devil
Lượt xem: 7.406
Nội dung

Được làm tiếp dựa trên bộ one-shot nổi tiếng Akuma Bengoshi Kukabara.Mỗi ngày đều có người chết, nhưng sau khi chết, bạn sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục? Nếu bạn xuống địa ngục thì sao? Hãy làm một thỏa thuận với Kucabara, anh ta sẽ bảo vệ bạn...Từ Chap 001 - 028 do [MOE-Group] thực hiện.Từ Chap 029 - 078 do MTO thực hiện.Từ Chap 079 - 081 do Teensos.net thực hiện.Từ Chap 082 - 100 do BlogTruyen thực hiện.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.098
Chapter 99 15/03/15 3.084
Chapter 98 15/03/15 3.073
Chapter 97 15/03/15 3.049
Chapter 96 15/03/15 3.045
Chapter 95 15/03/15 3.049
Chapter 94 15/03/15 3.045
Chapter 93 15/03/15 3.043
Chapter 92 15/03/15 3.043
Chapter 91 15/03/15 3.041
Chapter 90 15/03/15 3.041
Chapter 89 15/03/15 3.040
Chapter 88 15/03/15 3.041
Chapter 87 15/03/15 3.040
Chapter 86 15/03/15 3.037
Chapter 85 15/03/15 3.040
Chapter 84 15/03/15 3.038
Chapter 83 15/03/15 3.039
Chapter 82 15/03/15 3.039
Chapter 81 15/03/15 3.037
Chapter 80 15/03/15 3.037
Chapter 79 15/03/15 3.038
Chapter 78 15/03/15 3.038
Chapter 77 15/03/15 3.038
Chapter 76 15/03/15 3.037
Chapter 75 15/03/15 3.042
Chapter 74 15/03/15 3.039
Chapter 73 15/03/15 3.043
Chapter 72 15/03/15 3.054
Chapter 71 15/03/15 3.042
Chapter 70 15/03/15 3.041
Chapter 69 15/03/15 3.039
Chapter 68 15/03/15 3.041
Chapter 67 15/03/15 3.043
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65 15/03/15 3.039
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.043
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.044
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.050
Chapter 54 15/03/15 3.042
Chapter 53 15/03/15 3.044
Chapter 52 15/03/15 3.040
Chapter 51 15/03/15 3.044
Chapter 50 15/03/15 3.038
Chapter 49 15/03/15 3.040
Chapter 48 15/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.041
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.041
Chapter 43 15/03/15 3.042
Chapter 42 15/03/15 3.044
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.042
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 15/03/15 3.040
Chapter 37 15/03/15 3.038
Chapter 36 15/03/15 3.038
Chapter 35 15/03/15 3.041
Chapter 34 15/03/15 3.038
Chapter 33 15/03/15 3.038
Chapter 32 15/03/15 3.039
Chapter 31 15/03/15 3.040
Chapter 30 15/03/15 3.040
Chapter 29 15/03/15 3.040
Chapter 28 15/03/15 3.040
Chapter 27 15/03/15 3.045
Chapter 26 15/03/15 3.040
Chapter 25 15/03/15 3.041
Chapter 24 15/03/15 3.042
Chapter 23 15/03/15 3.039
Chapter 22 15/03/15 3.040
Chapter 21 15/03/15 3.040
Chapter 20 15/03/15 3.040
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.043
Chapter 17 15/03/15 3.048
Chapter 16 15/03/15 3.040
Chapter 15 15/03/15 3.043
Chapter 14 15/03/15 3.043
Chapter 13 15/03/15 3.044
Chapter 12 15/03/15 3.045
Chapter 11 15/03/15 3.042
Chapter 10 15/03/15 3.043
Chapter 9 15/03/15 3.044
Chapter 8 15/03/15 3.041
Chapter 7 15/03/15 3.044
Chapter 6 15/03/15 3.047
Chapter 5 15/03/15 3.051
Chapter 4 15/03/15 3.052
Chapter 3 15/03/15 3.061
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch