Diamond no Ace

Diamond no Ace
Lượt xem: 19.487
Nội dung

Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởngthường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng KodanshaManga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 01/08/15 3.354
Chapter 289 28/07/15 3.197
Chapter 288 25/07/15 3.224
Chapter 287 22/07/15 3.090
Chapter 286 20/07/15 3.143
Chapter 285 19/07/15 3.143
Chapter 284 17/07/15 3.102
Chapter 283 17/07/15 3.119
Chapter 282 16/07/15 3.096
Chapter 281 15/07/15 3.112
Chapter 280 15/07/15 3.121
Chapter 279 15/07/15 3.088
Chapter 278 14/07/15 3.085
Chapter 277 14/07/15 3.072
Chapter 276 13/07/15 3.078
Chapter 275 12/07/15 3.065
Chapter 274 11/07/15 3.088
Chapter 273 10/07/15 3.091
Chapter 272 10/07/15 3.076
Chapter 271 10/07/15 3.093
Chapter 270 10/07/15 3.080
Chapter 269 10/07/15 3.065
Chapter 268 10/07/15 3.083
Chapter 267 10/07/15 3.078
Chapter 266 10/07/15 3.088
Chapter 265 10/07/15 3.062
Chapter 264 10/07/15 3.074
Chapter 263 10/07/15 3.085
Chapter 262 28/06/15 3.079
Chapter 261 28/06/15 3.090
Chapter 260 28/06/15 3.073
Chapter 259 28/06/15 3.066
Chapter 258 28/06/15 3.109
Chapter 198 14 giờ trước 3.003
Chapter 197 14 giờ trước 3.001
Chapter 196 14 giờ trước 3.000
Chapter 195 14 giờ trước 3.000
Chapter 194 14 giờ trước 3.000
Chapter 193 14 giờ trước 3.000
Chapter 192 14 giờ trước 3.000
Chapter 191 14 giờ trước 3.000
Chapter 190 14 giờ trước 3.000
Chapter 189 14 giờ trước 3.000
Chapter 188 14 giờ trước 3.000
Chapter 187 14 giờ trước 3.000
Chapter 186 14 giờ trước 3.000
Chapter 185 14 giờ trước 3.000
Chapter 184 14 giờ trước 3.000
Chapter 183 14 giờ trước 3.001
Chapter 182 14 giờ trước 3.000
Chapter 181 14 giờ trước 3.000
Chapter 180 14 giờ trước 3.000
Chapter 179 14 giờ trước 3.000
Chapter 178 14 giờ trước 3.000
Chapter 177 14 giờ trước 3.000
Chapter 176 14 giờ trước 3.000
Chapter 175 14 giờ trước 3.000
Chapter 174 14 giờ trước 3.000
Chapter 173 14 giờ trước 3.000
Chapter 172 14 giờ trước 3.000
Chapter 171 14 giờ trước 3.000
Chapter 170 14 giờ trước 3.000
Chapter 169 14 giờ trước 3.000
Chapter 168 14 giờ trước 3.000
Chapter 167 14 giờ trước 3.000
Chapter 166 14 giờ trước 3.001
Chapter 165 10:30 02/04 3.017
Chapter 164 09:28 01/04 3.021
Chapter 163 09:28 01/04 3.024
Chapter 162 20:19 31/03 3.018
Chapter 161 27/11/15 3.031
Chapter 160 26/11/15 3.040
Chapter 159 23/11/15 3.054
Chapter 158 21/11/15 3.062
Chapter 157 20/11/15 3.068
Chapter 156 20/11/15 3.053
Chapter 155 16/11/15 3.077
Chapter 154 15/11/15 3.059
Chapter 153 13/11/15 3.058
Chapter 152 12/11/15 3.065
Chapter 151 11/11/15 3.059
Chapter 150 10/11/15 3.067
Chapter 149 09/11/15 3.058
Chapter 148 24/06/15 3.117
Chapter 147 08/06/15 3.067
Chapter 146 03/06/15 3.085
Chapter 145 30/05/15 3.075
Chapter 144 10/05/15 3.094
Chapter 143 05/05/15 3.077
Chapter 142 27/04/15 3.080
Chapter 141 16/04/15 3.087
Chapter 140 13/04/15 3.077
Chapter 139 16/03/15 3.083
Chapter 138 16/03/15 3.082
Chapter 137 16/03/15 3.086
Chapter 136 16/03/15 3.066
Chapter 135 16/03/15 3.065
Chapter 134 16/03/15 3.081
Chapter 133 16/03/15 3.077
Chapter 132 16/03/15 3.085
Chapter 131 16/03/15 3.091
Chapter 130 16/03/15 3.077
Chapter 129 16/03/15 3.067
Chapter 128 16/03/15 3.082
Chapter 127 16/03/15 3.068
Chapter 126 16/03/15 3.055
Chapter 125 16/03/15 3.063
Chapter 124 16/03/15 3.052
Chapter 123 16/03/15 3.080
Chapter 122 16/03/15 3.075
Chapter 121 16/03/15 3.087
Chapter 120 16/03/15 3.070
Chapter 119 16/03/15 3.075
Chapter 118 16/03/15 3.070
Chapter 117 16/03/15 3.073
Chapter 116 16/03/15 3.073
Chapter 115 16/03/15 3.070
Chapter 114 16/03/15 3.060
Chapter 113 16/03/15 3.071
Chapter 112 16/03/15 3.080
Chapter 111 16/03/15 3.070
Chapter 110 16/03/15 3.083
Chapter 109 16/03/15 3.090
Chapter 108 16/03/15 3.060
Chapter 107 16/03/15 3.068
Chapter 106 16/03/15 3.050
Chapter 105 16/03/15 3.077
Chapter 104 16/03/15 3.075
Chapter 103 16/03/15 3.082
Chapter 102 16/03/15 3.075
Chapter 101 16/03/15 3.079
Chapter 100 16/03/15 3.070
Chapter 99 16/03/15 3.071
Chapter 98 16/03/15 3.047
Chapter 97 16/03/15 3.072
Chapter 96 16/03/15 3.081
Chapter 95 16/03/15 3.071
Chapter 94 16/03/15 3.078
Chapter 93 16/03/15 3.091
Chapter 92 16/03/15 3.080
Chapter 91 16/03/15 3.071
Chapter 90 16/03/15 3.060
Chapter 89 16/03/15 3.086
Chapter 88 16/03/15 3.079
Chapter 87 16/03/15 3.086
Chapter 86 16/03/15 3.079
Chapter 85 16/03/15 3.069
Chapter 84 16/03/15 3.085
Chapter 83 16/03/15 3.083
Chapter 82 16/03/15 3.094
Chapter 81 16/03/15 3.075
Chapter 80 16/03/15 3.091
Chapter 79 16/03/15 3.075
Chapter 78 16/03/15 3.080
Chapter 77 16/03/15 3.080
Chapter 76 16/03/15 3.074
Chapter 75 16/03/15 3.085
Chapter 74 16/03/15 3.077
Chapter 73 16/03/15 3.082
Chapter 72 16/03/15 3.077
Chapter 71 16/03/15 3.086
Chapter 70 16/03/15 3.088
Chapter 69 16/03/15 3.072
Chapter 68 16/03/15 3.078
Chapter 67 16/03/15 3.077
Chapter 66 16/03/15 3.075
Chapter 65 16/03/15 3.089
Chapter 64 16/03/15 3.098
Chapter 63 16/03/15 3.087
Chapter 62 16/03/15 3.069
Chapter 61 16/03/15 3.080
Chapter 60 16/03/15 3.088
Chapter 59 16/03/15 3.090
Chapter 58 16/03/15 3.078
Chapter 57 16/03/15 3.082
Chapter 56 16/03/15 3.079
Chapter 55 16/03/15 3.073
Chapter 54 16/03/15 3.088
Chapter 53 16/03/15 3.096
Chapter 52 16/03/15 3.080
Chapter 51 16/03/15 3.088
Chapter 50 16/03/15 3.077
Chapter 49 16/03/15 3.052
Chapter 48.5 16/03/15 3.091
Chapter 48 16/03/15 3.077
Chapter 47 16/03/15 3.085
Chapter 46 16/03/15 3.081
Chapter 45 16/03/15 3.096
Chapter 44 16/03/15 3.083
Chapter 43 16/03/15 3.086
Chapter 42 16/03/15 3.092
Chapter 41 16/03/15 3.081
Chapter 40 16/03/15 3.088
Chapter 39 16/03/15 3.090
Chapter 38 16/03/15 3.071
Chapter 37 16/03/15 3.086
Chapter 36 16/03/15 3.077
Chapter 35 16/03/15 3.103
Chapter 34 16/03/15 3.085
Chapter 33 16/03/15 3.102
Chapter 32 16/03/15 3.073
Chapter 31 16/03/15 3.094
Chapter 30 16/03/15 3.112
Chapter 29 16/03/15 3.081
Chapter 28 16/03/15 3.079
Chapter 27 16/03/15 3.087
Chapter 26 16/03/15 3.097
Chapter 25 16/03/15 3.082
Chapter 24 16/03/15 3.089
Chapter 23 16/03/15 3.084
Chapter 22 16/03/15 3.091
Chapter 21 16/03/15 3.069
Chapter 20 16/03/15 3.070
Chapter 19 16/03/15 3.090
Chapter 18 16/03/15 3.087
Chapter 17 16/03/15 3.097
Chapter 16 16/03/15 3.093
Chapter 15 16/03/15 3.087
Chapter 14 16/03/15 3.079
Chapter 13 16/03/15 3.091
Chapter 12 16/03/15 3.086
Chapter 11 16/03/15 3.089
Chapter 10 16/03/15 3.100
Chapter 9 16/03/15 3.094
Chapter 8 16/03/15 3.108
Chapter 7 16/03/15 3.099
Chapter 6 16/03/15 3.120
Chapter 5 16/03/15 3.085
Chapter 4 16/03/15 3.100
Chapter 3 16/03/15 3.094
Chapter 2 16/03/15 3.105
Chapter 1 16/03/15 3.142
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch