Diamond no Ace

Diamond no Ace
Lượt xem: 18.690
Nội dung

Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởngthường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng KodanshaManga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 01/08/15 3.289
Chapter 289 28/07/15 3.181
Chapter 288 25/07/15 3.213
Chapter 287 22/07/15 3.086
Chapter 286 20/07/15 3.137
Chapter 285 19/07/15 3.138
Chapter 284 17/07/15 3.098
Chapter 283 17/07/15 3.117
Chapter 282 16/07/15 3.094
Chapter 281 15/07/15 3.110
Chapter 280 15/07/15 3.118
Chapter 279 15/07/15 3.087
Chapter 278 14/07/15 3.082
Chapter 277 14/07/15 3.071
Chapter 276 13/07/15 3.077
Chapter 275 12/07/15 3.061
Chapter 274 11/07/15 3.087
Chapter 273 10/07/15 3.090
Chapter 272 10/07/15 3.075
Chapter 271 10/07/15 3.092
Chapter 270 10/07/15 3.079
Chapter 269 10/07/15 3.064
Chapter 268 10/07/15 3.082
Chapter 267 10/07/15 3.075
Chapter 266 10/07/15 3.086
Chapter 265 10/07/15 3.059
Chapter 264 10/07/15 3.069
Chapter 263 10/07/15 3.082
Chapter 262 28/06/15 3.074
Chapter 261 28/06/15 3.087
Chapter 260 28/06/15 3.070
Chapter 259 28/06/15 3.063
Chapter 258 28/06/15 3.105
Chapter 165 10:30 02/04 3.015
Chapter 164 09:28 01/04 3.019
Chapter 163 09:28 01/04 3.023
Chapter 162 20:19 31/03 3.017
Chapter 161 27/11/15 3.031
Chapter 160 26/11/15 3.037
Chapter 159 23/11/15 3.051
Chapter 158 21/11/15 3.060
Chapter 157 20/11/15 3.064
Chapter 156 20/11/15 3.051
Chapter 155 16/11/15 3.075
Chapter 154 15/11/15 3.057
Chapter 153 13/11/15 3.055
Chapter 152 12/11/15 3.064
Chapter 151 11/11/15 3.058
Chapter 150 10/11/15 3.065
Chapter 149 09/11/15 3.055
Chapter 148 24/06/15 3.115
Chapter 147 08/06/15 3.066
Chapter 146 03/06/15 3.084
Chapter 145 30/05/15 3.074
Chapter 144 10/05/15 3.092
Chapter 143 05/05/15 3.075
Chapter 142 27/04/15 3.079
Chapter 141 16/04/15 3.086
Chapter 140 13/04/15 3.075
Chapter 139 16/03/15 3.080
Chapter 138 16/03/15 3.079
Chapter 137 16/03/15 3.083
Chapter 136 16/03/15 3.065
Chapter 135 16/03/15 3.061
Chapter 134 16/03/15 3.078
Chapter 133 16/03/15 3.076
Chapter 132 16/03/15 3.084
Chapter 131 16/03/15 3.088
Chapter 130 16/03/15 3.076
Chapter 129 16/03/15 3.066
Chapter 128 16/03/15 3.080
Chapter 127 16/03/15 3.067
Chapter 126 16/03/15 3.052
Chapter 125 16/03/15 3.062
Chapter 124 16/03/15 3.050
Chapter 123 16/03/15 3.079
Chapter 122 16/03/15 3.074
Chapter 121 16/03/15 3.086
Chapter 120 16/03/15 3.069
Chapter 119 16/03/15 3.075
Chapter 118 16/03/15 3.070
Chapter 117 16/03/15 3.072
Chapter 116 16/03/15 3.073
Chapter 115 16/03/15 3.068
Chapter 114 16/03/15 3.060
Chapter 113 16/03/15 3.071
Chapter 112 16/03/15 3.079
Chapter 111 16/03/15 3.068
Chapter 110 16/03/15 3.082
Chapter 109 16/03/15 3.090
Chapter 108 16/03/15 3.059
Chapter 107 16/03/15 3.066
Chapter 106 16/03/15 3.050
Chapter 105 16/03/15 3.076
Chapter 104 16/03/15 3.075
Chapter 103 16/03/15 3.081
Chapter 102 16/03/15 3.075
Chapter 101 16/03/15 3.078
Chapter 100 16/03/15 3.067
Chapter 99 16/03/15 3.070
Chapter 98 16/03/15 3.047
Chapter 97 16/03/15 3.072
Chapter 96 16/03/15 3.081
Chapter 95 16/03/15 3.071
Chapter 94 16/03/15 3.076
Chapter 93 16/03/15 3.091
Chapter 92 16/03/15 3.080
Chapter 91 16/03/15 3.071
Chapter 90 16/03/15 3.060
Chapter 89 16/03/15 3.084
Chapter 88 16/03/15 3.076
Chapter 87 16/03/15 3.085
Chapter 86 16/03/15 3.076
Chapter 85 16/03/15 3.068
Chapter 84 16/03/15 3.082
Chapter 83 16/03/15 3.082
Chapter 82 16/03/15 3.093
Chapter 81 16/03/15 3.072
Chapter 80 16/03/15 3.091
Chapter 79 16/03/15 3.075
Chapter 78 16/03/15 3.080
Chapter 77 16/03/15 3.079
Chapter 76 16/03/15 3.073
Chapter 75 16/03/15 3.084
Chapter 74 16/03/15 3.073
Chapter 73 16/03/15 3.081
Chapter 72 16/03/15 3.076
Chapter 71 16/03/15 3.085
Chapter 70 16/03/15 3.087
Chapter 69 16/03/15 3.071
Chapter 68 16/03/15 3.076
Chapter 67 16/03/15 3.076
Chapter 66 16/03/15 3.074
Chapter 65 16/03/15 3.087
Chapter 64 16/03/15 3.095
Chapter 63 16/03/15 3.085
Chapter 62 16/03/15 3.068
Chapter 61 16/03/15 3.079
Chapter 60 16/03/15 3.086
Chapter 59 16/03/15 3.088
Chapter 58 16/03/15 3.074
Chapter 57 16/03/15 3.079
Chapter 56 16/03/15 3.076
Chapter 55 16/03/15 3.069
Chapter 54 16/03/15 3.085
Chapter 53 16/03/15 3.091
Chapter 52 16/03/15 3.074
Chapter 51 16/03/15 3.083
Chapter 50 16/03/15 3.073
Chapter 49 16/03/15 3.048
Chapter 48.5 16/03/15 3.086
Chapter 48 16/03/15 3.073
Chapter 47 16/03/15 3.079
Chapter 46 16/03/15 3.072
Chapter 45 16/03/15 3.090
Chapter 44 16/03/15 3.079
Chapter 43 16/03/15 3.080
Chapter 42 16/03/15 3.087
Chapter 41 16/03/15 3.075
Chapter 40 16/03/15 3.082
Chapter 39 16/03/15 3.085
Chapter 38 16/03/15 3.066
Chapter 37 16/03/15 3.079
Chapter 36 16/03/15 3.069
Chapter 35 16/03/15 3.095
Chapter 34 16/03/15 3.077
Chapter 33 16/03/15 3.094
Chapter 32 16/03/15 3.064
Chapter 31 16/03/15 3.086
Chapter 30 16/03/15 3.101
Chapter 29 16/03/15 3.072
Chapter 28 16/03/15 3.070
Chapter 27 16/03/15 3.079
Chapter 26 16/03/15 3.089
Chapter 25 16/03/15 3.073
Chapter 24 16/03/15 3.081
Chapter 23 16/03/15 3.076
Chapter 22 16/03/15 3.080
Chapter 21 16/03/15 3.061
Chapter 20 16/03/15 3.062
Chapter 19 16/03/15 3.078
Chapter 18 16/03/15 3.079
Chapter 17 16/03/15 3.089
Chapter 16 16/03/15 3.084
Chapter 15 16/03/15 3.078
Chapter 14 16/03/15 3.070
Chapter 13 16/03/15 3.082
Chapter 12 16/03/15 3.077
Chapter 11 16/03/15 3.077
Chapter 10 16/03/15 3.090
Chapter 9 16/03/15 3.085
Chapter 8 16/03/15 3.098
Chapter 7 16/03/15 3.088
Chapter 6 16/03/15 3.110
Chapter 5 16/03/15 3.073
Chapter 4 16/03/15 3.090
Chapter 3 16/03/15 3.080
Chapter 2 16/03/15 3.090
Chapter 1 16/03/15 3.121
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch