Diamond no Ace

Diamond no Ace

Nội dung

Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởng thường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng Kodansha Manga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen.
Truyện kể về Sawamura Eijun, một Pitcher của một đội bóng tầm thường. Khi ngôi trường đang học sắp đóng cửa, cậu tình cờ được mời về một ngôi trường có đẳng cấp quốc gia. Từ đây, cậu quyết định theo đuổi bóng chày.....

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 294 14:13 04/02 3.107
Chapter 293 13:07 03/02 3.124
Chapter 292 22:59 11/01 3.145
Chapter 291 22:04 02/01 3.210
Chapter 290 01/08/15 3.448
Chapter 289 28/07/15 3.232
Chapter 288 25/07/15 3.245
Chapter 287 22/07/15 3.103
Chapter 286 20/07/15 3.156
Chapter 285 19/07/15 3.155
Chapter 284 17/07/15 3.112
Chapter 283 17/07/15 3.125
Chapter 282 16/07/15 3.102
Chapter 281 15/07/15 3.120
Chapter 280 15/07/15 3.139
Chapter 279 15/07/15 3.098
Chapter 278 14/07/15 3.094
Chapter 277 14/07/15 3.081
Chapter 276 13/07/15 3.085
Chapter 275 12/07/15 3.071
Chapter 274 11/07/15 3.093
Chapter 273 10/07/15 3.096
Chapter 272 10/07/15 3.080
Chapter 271 10/07/15 3.099
Chapter 270 10/07/15 3.088
Chapter 269 10/07/15 3.075
Chapter 268 10/07/15 3.089
Chapter 267 10/07/15 3.085
Chapter 266 10/07/15 3.097
Chapter 265 10/07/15 3.072
Chapter 264 10/07/15 3.085
Chapter 263 10/07/15 3.095
Chapter 262 28/06/15 3.090
Chapter 261 28/06/15 3.101
Chapter 260 28/06/15 3.090
Chapter 259 28/06/15 3.088
Chapter 258 28/06/15 3.158
Chapter 198 08/12/16 3.047
Chapter 197 08/12/16 3.024
Chapter 196 08/12/16 3.025
Chapter 195 08/12/16 3.025
Chapter 194 08/12/16 3.023
Chapter 193 08/12/16 3.021
Chapter 192 08/12/16 3.021
Chapter 191 08/12/16 3.031
Chapter 190 08/12/16 3.032
Chapter 189 08/12/16 3.027
Chapter 188 08/12/16 3.027
Chapter 187 08/12/16 3.025
Chapter 186 08/12/16 3.024
Chapter 185 08/12/16 3.031
Chapter 184 08/12/16 3.026
Chapter 183 08/12/16 3.034
Chapter 182 08/12/16 3.033
Chapter 181 08/12/16 3.032
Chapter 180 08/12/16 3.033
Chapter 179 08/12/16 3.038
Chapter 178 08/12/16 3.039
Chapter 177 08/12/16 3.037
Chapter 176 08/12/16 3.037
Chapter 175 08/12/16 3.035
Chapter 174 08/12/16 3.038
Chapter 173 08/12/16 3.045
Chapter 172 08/12/16 3.047
Chapter 171 08/12/16 3.057
Chapter 170 08/12/16 3.057
Chapter 169 08/12/16 3.063
Chapter 168 08/12/16 3.090
Chapter 167 08/12/16 3.151
Chapter 166 08/12/16 3.279
Chapter 165 02/04/16 3.148
Chapter 164 01/04/16 3.090
Chapter 163 01/04/16 3.079
Chapter 162 31/03/16 3.075
Chapter 161 27/11/15 3.086
Chapter 160 26/11/15 3.096
Chapter 159 23/11/15 3.112
Chapter 158 21/11/15 3.111
Chapter 157 20/11/15 3.116
Chapter 156 20/11/15 3.105
Chapter 155 16/11/15 3.129
Chapter 154 15/11/15 3.116
Chapter 153 13/11/15 3.101
Chapter 152 12/11/15 3.115
Chapter 151 11/11/15 3.107
Chapter 150 10/11/15 3.119
Chapter 149 09/11/15 3.103
Chapter 148 24/06/15 3.159
Chapter 147 08/06/15 3.109
Chapter 146 03/06/15 3.132
Chapter 145 30/05/15 3.127
Chapter 144 10/05/15 3.142
Chapter 143 05/05/15 3.121
Chapter 142 27/04/15 3.126
Chapter 141 16/04/15 3.132
Chapter 140 13/04/15 3.122
Chapter 139 16/03/15 3.126
Chapter 138 16/03/15 3.126
Chapter 137 16/03/15 3.133
Chapter 136 16/03/15 3.114
Chapter 135 16/03/15 3.115
Chapter 134 16/03/15 3.131
Chapter 133 16/03/15 3.126
Chapter 132 16/03/15 3.136
Chapter 131 16/03/15 3.144
Chapter 130 16/03/15 3.127
Chapter 129 16/03/15 3.112
Chapter 128 16/03/15 3.137
Chapter 127 16/03/15 3.117
Chapter 126 16/03/15 3.100
Chapter 125 16/03/15 3.115
Chapter 124 16/03/15 3.098
Chapter 123 16/03/15 3.130
Chapter 122 16/03/15 3.122
Chapter 121 16/03/15 3.139
Chapter 120 16/03/15 3.127
Chapter 119 16/03/15 3.139
Chapter 118 16/03/15 3.126
Chapter 117 16/03/15 3.122
Chapter 116 16/03/15 3.125
Chapter 115 16/03/15 3.121
Chapter 114 16/03/15 3.113
Chapter 113 16/03/15 3.118
Chapter 112 16/03/15 3.128
Chapter 111 16/03/15 3.123
Chapter 110 16/03/15 3.137
Chapter 109 16/03/15 3.142
Chapter 108 16/03/15 3.112
Chapter 107 16/03/15 3.118
Chapter 106 16/03/15 3.098
Chapter 105 16/03/15 3.131
Chapter 104 16/03/15 3.123
Chapter 103 16/03/15 3.132
Chapter 102 16/03/15 3.125
Chapter 101 16/03/15 3.130
Chapter 100 16/03/15 3.126
Chapter 99 16/03/15 3.120
Chapter 98 16/03/15 3.095
Chapter 97 16/03/15 3.118
Chapter 96 16/03/15 3.128
Chapter 95 16/03/15 3.125
Chapter 94 16/03/15 3.127
Chapter 93 16/03/15 3.142
Chapter 92 16/03/15 3.130
Chapter 91 16/03/15 3.120
Chapter 90 16/03/15 3.113
Chapter 89 16/03/15 3.142
Chapter 88 16/03/15 3.136
Chapter 87 16/03/15 3.137
Chapter 86 16/03/15 3.135
Chapter 85 16/03/15 3.122
Chapter 84 16/03/15 3.136
Chapter 83 16/03/15 3.138
Chapter 82 16/03/15 3.146
Chapter 81 16/03/15 3.127
Chapter 80 16/03/15 3.144
Chapter 79 16/03/15 3.125
Chapter 78 16/03/15 3.127
Chapter 77 16/03/15 3.132
Chapter 76 16/03/15 3.126
Chapter 75 16/03/15 3.139
Chapter 74 16/03/15 3.129
Chapter 73 16/03/15 3.145
Chapter 72 16/03/15 3.134
Chapter 71 16/03/15 3.139
Chapter 70 16/03/15 3.145
Chapter 69 16/03/15 3.128
Chapter 68 16/03/15 3.133
Chapter 67 16/03/15 3.135
Chapter 66 16/03/15 3.128
Chapter 65 16/03/15 3.137
Chapter 64 16/03/15 3.142
Chapter 63 16/03/15 3.134
Chapter 62 16/03/15 3.119
Chapter 61 16/03/15 3.133
Chapter 60 16/03/15 3.138
Chapter 59 16/03/15 3.137
Chapter 58 16/03/15 3.127
Chapter 57 16/03/15 3.130
Chapter 56 16/03/15 3.130
Chapter 55 16/03/15 3.121
Chapter 54 16/03/15 3.142
Chapter 53 16/03/15 3.158
Chapter 52 16/03/15 3.141
Chapter 51 16/03/15 3.145
Chapter 50 16/03/15 3.133
Chapter 49 16/03/15 3.101
Chapter 48.5 16/03/15 3.139
Chapter 48 16/03/15 3.133
Chapter 47 16/03/15 3.135
Chapter 46 16/03/15 3.130
Chapter 45 16/03/15 3.151
Chapter 44 16/03/15 3.137
Chapter 43 16/03/15 3.136
Chapter 42 16/03/15 3.147
Chapter 41 16/03/15 3.137
Chapter 40 16/03/15 3.145
Chapter 39 16/03/15 3.146
Chapter 38 16/03/15 3.132
Chapter 37 16/03/15 3.142
Chapter 36 16/03/15 3.132
Chapter 35 16/03/15 3.153
Chapter 34 16/03/15 3.160
Chapter 33 16/03/15 3.161
Chapter 32 16/03/15 3.130
Chapter 31 16/03/15 3.156
Chapter 30 16/03/15 3.173
Chapter 29 16/03/15 3.136
Chapter 28 16/03/15 3.140
Chapter 27 16/03/15 3.145
Chapter 26 16/03/15 3.160
Chapter 25 16/03/15 3.152
Chapter 24 16/03/15 3.150
Chapter 23 16/03/15 3.147
Chapter 22 16/03/15 3.153
Chapter 21 16/03/15 3.131
Chapter 20 16/03/15 3.133
Chapter 19 16/03/15 3.192
Chapter 18 16/03/15 3.162
Chapter 17 16/03/15 3.174
Chapter 16 16/03/15 3.170
Chapter 15 16/03/15 3.166
Chapter 14 16/03/15 3.151
Chapter 13 16/03/15 3.165
Chapter 12 16/03/15 3.157
Chapter 11 16/03/15 3.163
Chapter 10 16/03/15 3.174
Chapter 9 16/03/15 3.170
Chapter 8 16/03/15 3.191
Chapter 7 16/03/15 3.170
Chapter 6 16/03/15 3.196
Chapter 5 16/03/15 3.170
Chapter 4 16/03/15 3.175
Chapter 3 16/03/15 3.186
Chapter 2 16/03/15 3.219
Chapter 1 16/03/15 3.303
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch