Diamond no Ace

Diamond no Ace
Lượt xem: 27.136
Nội dung

Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởng thường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng Kodansha Manga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen.
Truyện kể về Sawamura Eijun, một Pitcher của một đội bóng tầm thường. Khi ngôi trường đang học sắp đóng cửa, cậu tình cờ được mời về một ngôi trường có đẳng cấp quốc gia. Từ đây, cậu quyết định theo đuổi bóng chày.....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 292 22:59 11/01 3.095
Chapter 291 22:04 02/01 3.168
Chapter 290 01/08/15 3.429
Chapter 289 28/07/15 3.222
Chapter 288 25/07/15 3.238
Chapter 287 22/07/15 3.100
Chapter 286 20/07/15 3.148
Chapter 285 19/07/15 3.148
Chapter 284 17/07/15 3.107
Chapter 283 17/07/15 3.121
Chapter 282 16/07/15 3.099
Chapter 281 15/07/15 3.117
Chapter 280 15/07/15 3.132
Chapter 279 15/07/15 3.093
Chapter 278 14/07/15 3.089
Chapter 277 14/07/15 3.077
Chapter 276 13/07/15 3.081
Chapter 275 12/07/15 3.070
Chapter 274 11/07/15 3.092
Chapter 273 10/07/15 3.094
Chapter 272 10/07/15 3.079
Chapter 271 10/07/15 3.096
Chapter 270 10/07/15 3.084
Chapter 269 10/07/15 3.072
Chapter 268 10/07/15 3.087
Chapter 267 10/07/15 3.083
Chapter 266 10/07/15 3.093
Chapter 265 10/07/15 3.069
Chapter 264 10/07/15 3.081
Chapter 263 10/07/15 3.092
Chapter 262 28/06/15 3.086
Chapter 261 28/06/15 3.099
Chapter 260 28/06/15 3.086
Chapter 259 28/06/15 3.080
Chapter 258 28/06/15 3.139
Chapter 198 08/12/16 3.029
Chapter 197 08/12/16 3.015
Chapter 196 08/12/16 3.015
Chapter 195 08/12/16 3.013
Chapter 194 08/12/16 3.014
Chapter 193 08/12/16 3.013
Chapter 192 08/12/16 3.012
Chapter 191 08/12/16 3.021
Chapter 190 08/12/16 3.020
Chapter 189 08/12/16 3.017
Chapter 188 08/12/16 3.016
Chapter 187 08/12/16 3.016
Chapter 186 08/12/16 3.013
Chapter 185 08/12/16 3.020
Chapter 184 08/12/16 3.017
Chapter 183 08/12/16 3.022
Chapter 182 08/12/16 3.021
Chapter 181 08/12/16 3.021
Chapter 180 08/12/16 3.019
Chapter 179 08/12/16 3.025
Chapter 178 08/12/16 3.023
Chapter 177 08/12/16 3.024
Chapter 176 08/12/16 3.024
Chapter 175 08/12/16 3.021
Chapter 174 08/12/16 3.024
Chapter 173 08/12/16 3.026
Chapter 172 08/12/16 3.030
Chapter 171 08/12/16 3.033
Chapter 170 08/12/16 3.035
Chapter 169 08/12/16 3.033
Chapter 168 08/12/16 3.053
Chapter 167 08/12/16 3.067
Chapter 166 08/12/16 3.101
Chapter 165 02/04/16 3.074
Chapter 164 01/04/16 3.059
Chapter 163 01/04/16 3.058
Chapter 162 31/03/16 3.053
Chapter 161 27/11/15 3.067
Chapter 160 26/11/15 3.077
Chapter 159 23/11/15 3.093
Chapter 158 21/11/15 3.094
Chapter 157 20/11/15 3.100
Chapter 156 20/11/15 3.089
Chapter 155 16/11/15 3.111
Chapter 154 15/11/15 3.098
Chapter 153 13/11/15 3.084
Chapter 152 12/11/15 3.098
Chapter 151 11/11/15 3.089
Chapter 150 10/11/15 3.102
Chapter 149 09/11/15 3.086
Chapter 148 24/06/15 3.145
Chapter 147 08/06/15 3.093
Chapter 146 03/06/15 3.115
Chapter 145 30/05/15 3.112
Chapter 144 10/05/15 3.128
Chapter 143 05/05/15 3.107
Chapter 142 27/04/15 3.112
Chapter 141 16/04/15 3.118
Chapter 140 13/04/15 3.108
Chapter 139 16/03/15 3.114
Chapter 138 16/03/15 3.113
Chapter 137 16/03/15 3.120
Chapter 136 16/03/15 3.100
Chapter 135 16/03/15 3.098
Chapter 134 16/03/15 3.117
Chapter 133 16/03/15 3.111
Chapter 132 16/03/15 3.121
Chapter 131 16/03/15 3.127
Chapter 130 16/03/15 3.110
Chapter 129 16/03/15 3.097
Chapter 128 16/03/15 3.116
Chapter 127 16/03/15 3.099
Chapter 126 16/03/15 3.086
Chapter 125 16/03/15 3.094
Chapter 124 16/03/15 3.082
Chapter 123 16/03/15 3.111
Chapter 122 16/03/15 3.106
Chapter 121 16/03/15 3.124
Chapter 120 16/03/15 3.108
Chapter 119 16/03/15 3.118
Chapter 118 16/03/15 3.110
Chapter 117 16/03/15 3.108
Chapter 116 16/03/15 3.111
Chapter 115 16/03/15 3.104
Chapter 114 16/03/15 3.097
Chapter 113 16/03/15 3.105
Chapter 112 16/03/15 3.113
Chapter 111 16/03/15 3.107
Chapter 110 16/03/15 3.121
Chapter 109 16/03/15 3.127
Chapter 108 16/03/15 3.095
Chapter 107 16/03/15 3.102
Chapter 106 16/03/15 3.084
Chapter 105 16/03/15 3.114
Chapter 104 16/03/15 3.108
Chapter 103 16/03/15 3.116
Chapter 102 16/03/15 3.112
Chapter 101 16/03/15 3.116
Chapter 100 16/03/15 3.111
Chapter 99 16/03/15 3.103
Chapter 98 16/03/15 3.080
Chapter 97 16/03/15 3.105
Chapter 96 16/03/15 3.114
Chapter 95 16/03/15 3.107
Chapter 94 16/03/15 3.111
Chapter 93 16/03/15 3.123
Chapter 92 16/03/15 3.110
Chapter 91 16/03/15 3.103
Chapter 90 16/03/15 3.094
Chapter 89 16/03/15 3.123
Chapter 88 16/03/15 3.118
Chapter 87 16/03/15 3.120
Chapter 86 16/03/15 3.114
Chapter 85 16/03/15 3.104
Chapter 84 16/03/15 3.118
Chapter 83 16/03/15 3.120
Chapter 82 16/03/15 3.129
Chapter 81 16/03/15 3.110
Chapter 80 16/03/15 3.126
Chapter 79 16/03/15 3.105
Chapter 78 16/03/15 3.110
Chapter 77 16/03/15 3.113
Chapter 76 16/03/15 3.106
Chapter 75 16/03/15 3.114
Chapter 74 16/03/15 3.108
Chapter 73 16/03/15 3.116
Chapter 72 16/03/15 3.108
Chapter 71 16/03/15 3.117
Chapter 70 16/03/15 3.123
Chapter 69 16/03/15 3.107
Chapter 68 16/03/15 3.110
Chapter 67 16/03/15 3.115
Chapter 66 16/03/15 3.109
Chapter 65 16/03/15 3.118
Chapter 64 16/03/15 3.126
Chapter 63 16/03/15 3.117
Chapter 62 16/03/15 3.104
Chapter 61 16/03/15 3.113
Chapter 60 16/03/15 3.120
Chapter 59 16/03/15 3.120
Chapter 58 16/03/15 3.113
Chapter 57 16/03/15 3.115
Chapter 56 16/03/15 3.114
Chapter 55 16/03/15 3.107
Chapter 54 16/03/15 3.123
Chapter 53 16/03/15 3.139
Chapter 52 16/03/15 3.120
Chapter 51 16/03/15 3.125
Chapter 50 16/03/15 3.115
Chapter 49 16/03/15 3.085
Chapter 48.5 16/03/15 3.125
Chapter 48 16/03/15 3.115
Chapter 47 16/03/15 3.121
Chapter 46 16/03/15 3.116
Chapter 45 16/03/15 3.136
Chapter 44 16/03/15 3.120
Chapter 43 16/03/15 3.121
Chapter 42 16/03/15 3.129
Chapter 41 16/03/15 3.121
Chapter 40 16/03/15 3.128
Chapter 39 16/03/15 3.128
Chapter 38 16/03/15 3.116
Chapter 37 16/03/15 3.126
Chapter 36 16/03/15 3.115
Chapter 35 16/03/15 3.140
Chapter 34 16/03/15 3.142
Chapter 33 16/03/15 3.143
Chapter 32 16/03/15 3.114
Chapter 31 16/03/15 3.138
Chapter 30 16/03/15 3.155
Chapter 29 16/03/15 3.119
Chapter 28 16/03/15 3.121
Chapter 27 16/03/15 3.127
Chapter 26 16/03/15 3.139
Chapter 25 16/03/15 3.129
Chapter 24 16/03/15 3.129
Chapter 23 16/03/15 3.127
Chapter 22 16/03/15 3.133
Chapter 21 16/03/15 3.112
Chapter 20 16/03/15 3.115
Chapter 19 16/03/15 3.153
Chapter 18 16/03/15 3.133
Chapter 17 16/03/15 3.143
Chapter 16 16/03/15 3.140
Chapter 15 16/03/15 3.135
Chapter 14 16/03/15 3.125
Chapter 13 16/03/15 3.139
Chapter 12 16/03/15 3.131
Chapter 11 16/03/15 3.137
Chapter 10 16/03/15 3.146
Chapter 9 16/03/15 3.144
Chapter 8 16/03/15 3.160
Chapter 7 16/03/15 3.144
Chapter 6 16/03/15 3.169
Chapter 5 16/03/15 3.140
Chapter 4 16/03/15 3.148
Chapter 3 16/03/15 3.150
Chapter 2 16/03/15 3.178
Chapter 1 16/03/15 3.251
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch