Doraemon

Doraemon
Doraemon Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đôrêmon là một chú mèo máy được Nôbita, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần. Các câu chuyện trong Đôrêmon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nôbita lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Đôrêmon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nôbita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Đôrêmon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nôbita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nôbita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Đôrêmon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nôbita (thường là Xêkô hoặc Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học đạo đức từ đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 507 17/03/15 3.423
Chapter 506 17/03/15 3.216
Chapter 505 17/03/15 3.177
Chapter 504 17/03/15 3.135
Chapter 503 17/03/15 3.196
Chapter 502 17/03/15 3.109
Chapter 501 17/03/15 3.106
Chapter 500 17/03/15 3.126
Chapter 499 17/03/15 3.099
Chapter 498 17/03/15 3.115
Chapter 497 17/03/15 3.093
Chapter 496 17/03/15 3.114
Chapter 495 17/03/15 3.096
Chapter 494 17/03/15 3.121
Chapter 493 17/03/15 3.099
Chapter 492 17/03/15 3.085
Chapter 491 17/03/15 3.086
Chapter 490 17/03/15 3.097
Chapter 488 17/03/15 3.109
Chapter 487 17/03/15 3.111
Chapter 486 17/03/15 3.086
Chapter 485 17/03/15 3.082
Chapter 484 17/03/15 3.084
Chapter 483 17/03/15 3.120
Chapter 482 17/03/15 3.091
Chapter 481 17/03/15 3.082
Chapter 480 17/03/15 3.068
Chapter 479 17/03/15 3.087
Chapter 478 17/03/15 3.092
Chapter 477 17/03/15 3.093
Chapter 476 17/03/15 3.096
Chapter 475 17/03/15 3.105
Chapter 474 17/03/15 3.091
Chapter 473 17/03/15 3.097
Chapter 471 17/03/15 3.088
Chapter 470 17/03/15 3.094
Chapter 469 17/03/15 3.084
Chapter 468 17/03/15 3.085
Chapter 467 17/03/15 3.085
Chapter 466 17/03/15 3.110
Chapter 465 17/03/15 3.086
Chapter 464 17/03/15 3.083
Chapter 463 17/03/15 3.102
Chapter 462 17/03/15 3.093
Chapter 461 17/03/15 3.090
Chapter 460 17/03/15 3.093
Chapter 459 17/03/15 3.116
Chapter 458 17/03/15 3.089
Chapter 457 17/03/15 3.092
Chapter 456 17/03/15 3.089
Chapter 455 17/03/15 3.101
Chapter 454 17/03/15 3.098
Chapter 453 17/03/15 3.090
Chapter 452 17/03/15 3.102
Chapter 451 17/03/15 3.126
Chapter 450 17/03/15 3.127
Chapter 449 17/03/15 3.108
Chapter 448 17/03/15 3.104
Chapter 447 17/03/15 3.103
Chapter 446 17/03/15 3.112
Chapter 445 17/03/15 3.123
Chapter 444 17/03/15 3.109
Chapter 443 17/03/15 3.095
Chapter 442 17/03/15 3.113
Chapter 441 17/03/15 3.091
Chapter 440 17/03/15 3.100
Chapter 439 17/03/15 3.107
Chapter 438 17/03/15 3.156
Chapter 437 17/03/15 3.108
Chapter 436 17/03/15 3.103
Chapter 435 17/03/15 3.106
Chapter 434 17/03/15 3.116
Chapter 433 17/03/15 3.098
Chapter 432 17/03/15 3.096
Chapter 431 17/03/15 3.094
Chapter 430 17/03/15 3.101
Chapter 429 17/03/15 3.107
Chapter 428 17/03/15 3.122
Chapter 427 17/03/15 3.112
Chapter 426 17/03/15 3.117
Chapter 425 17/03/15 3.099
Chapter 424 17/03/15 3.116
Chapter 423 17/03/15 3.106
Chapter 422 17/03/15 3.098
Chapter 421 17/03/15 3.115
Chapter 420 17/03/15 3.105
Chapter 419 17/03/15 3.098
Chapter 418 17/03/15 3.094
Chapter 417 17/03/15 3.084
Chapter 416 17/03/15 3.099
Chapter 415 17/03/15 3.112
Chapter 414 17/03/15 3.099
Chapter 413 17/03/15 3.114
Chapter 412 17/03/15 3.096
Chapter 411 17/03/15 3.117
Chapter 410 17/03/15 3.101
Chapter 409 17/03/15 3.108
Chapter 408 17/03/15 3.134
Chapter 407 17/03/15 3.109
Chapter 406 17/03/15 3.101
Chapter 405 17/03/15 3.121
Chapter 404 17/03/15 3.114
Chapter 403 17/03/15 3.103
Chapter 402 17/03/15 3.102
Chapter 401 17/03/15 3.091
Chapter 400 17/03/15 3.139
Chapter 399 17/03/15 3.090
Chapter 398 17/03/15 3.100
Chapter 397 17/03/15 3.092
Chapter 396 17/03/15 3.079
Chapter 395 17/03/15 3.093
Chapter 378 17/03/15 3.103
Chapter 377 17/03/15 3.078
Chapter 376 17/03/15 3.096
Chapter 375 17/03/15 3.081
Chapter 374 17/03/15 3.073
Chapter 373 17/03/15 3.091
Chapter 372 17/03/15 3.075
Chapter 371 17/03/15 3.100
Chapter 370 17/03/15 3.097
Chapter 369 17/03/15 3.087
Chapter 368 17/03/15 3.083
Chapter 367 17/03/15 3.093
Chapter 366 17/03/15 3.090
Chapter 365 17/03/15 3.106
Chapter 364 17/03/15 3.103
Chapter 363 17/03/15 3.082
Chapter 362 17/03/15 3.106
Chapter 361 17/03/15 3.086
Chapter 360 17/03/15 3.100
Chapter 359 17/03/15 3.105
Chapter 358 17/03/15 3.094
Chapter 357 17/03/15 3.107
Chapter 356 17/03/15 3.084
Chapter 355 17/03/15 3.089
Chapter 354 17/03/15 3.146
Chapter 353 17/03/15 3.081
Chapter 352 17/03/15 3.099
Chapter 351 17/03/15 3.092
Chapter 350 17/03/15 3.104
Chapter 349 17/03/15 3.091
Chapter 348 17/03/15 3.085
Chapter 347 17/03/15 3.090
Chapter 346 17/03/15 3.098
Chapter 345 17/03/15 3.095
Chapter 344 17/03/15 3.104
Chapter 343 17/03/15 3.081
Chapter 342 17/03/15 3.082
Chapter 341 17/03/15 3.110
Chapter 340 17/03/15 3.094
Chapter 339 17/03/15 3.086
Chapter 338 17/03/15 3.095
Chapter 337 17/03/15 3.086
Chapter 336 17/03/15 3.089
Chapter 335 17/03/15 3.084
Chapter 334 17/03/15 3.080
Chapter 333 17/03/15 3.082
Chapter 332 17/03/15 3.093
Chapter 331 17/03/15 3.092
Chapter 330 17/03/15 3.105
Chapter 329 17/03/15 3.093
Chapter 328 17/03/15 3.082
Chapter 327 17/03/15 3.089
Chapter 326 17/03/15 3.124
Chapter 325 17/03/15 3.099
Chapter 324 17/03/15 3.079
Chapter 323 17/03/15 3.100
Chapter 322 17/03/15 3.092
Chapter 321 17/03/15 3.075
Chapter 320 17/03/15 3.090
Chapter 319 17/03/15 3.097
Chapter 318 17/03/15 3.092
Chapter 317 17/03/15 3.079
Chapter 316 17/03/15 3.086
Chapter 315 17/03/15 3.098
Chapter 314 17/03/15 3.085
Chapter 313 17/03/15 3.095
Chapter 312 17/03/15 3.095
Chapter 311 17/03/15 3.085
Chapter 310 17/03/15 3.110
Chapter 309 17/03/15 3.098
Chapter 308 17/03/15 3.099
Chapter 307 17/03/15 3.096
Chapter 306 17/03/15 3.090
Chapter 305 17/03/15 3.093
Chapter 304 17/03/15 3.096
Chapter 303 17/03/15 3.098
Chapter 302 17/03/15 3.081
Chapter 301 17/03/15 3.098
Chapter 300 17/03/15 3.100
Chapter 299 17/03/15 3.079
Chapter 298 17/03/15 3.095
Chapter 297 17/03/15 3.093
Chapter 296 17/03/15 3.085
Chapter 295 17/03/15 3.081
Chapter 294 17/03/15 3.053
Chapter 293 17/03/15 3.099
Chapter 292 17/03/15 3.091
Chapter 291 17/03/15 3.107
Chapter 290 17/03/15 3.083
Chapter 289 17/03/15 3.080
Chapter 288 17/03/15 3.081
Chapter 287 17/03/15 3.093
Chapter 286 17/03/15 3.089
Chapter 285 17/03/15 3.090
Chapter 284 17/03/15 3.081
Chapter 283 17/03/15 3.101
Chapter 282 17/03/15 3.088
Chapter 281 17/03/15 3.090
Chapter 280 17/03/15 3.080
Chapter 279 17/03/15 3.091
Chapter 278 17/03/15 3.094
Chapter 277 17/03/15 3.086
Chapter 276 17/03/15 3.094
Chapter 275 17/03/15 3.098
Chapter 274 17/03/15 3.081
Chapter 273 17/03/15 3.098
Chapter 272 17/03/15 3.092
Chapter 271 17/03/15 3.083
Chapter 270 17/03/15 3.076
Chapter 269 17/03/15 3.094
Chapter 268 17/03/15 3.067
Chapter 267 17/03/15 3.094
Chapter 266 17/03/15 3.081
Chapter 265 17/03/15 3.103
Chapter 264 17/03/15 3.091
Chapter 263 17/03/15 3.092
Chapter 262 17/03/15 3.088
Chapter 261 17/03/15 3.092
Chapter 260 17/03/15 3.078
Chapter 259 17/03/15 3.083
Chapter 258 17/03/15 3.080
Chapter 257 17/03/15 3.106
Chapter 256 17/03/15 3.093
Chapter 255 17/03/15 3.079
Chapter 254 17/03/15 3.097
Chapter 253 17/03/15 3.083
Chapter 252 17/03/15 3.100
Chapter 251 17/03/15 3.058
Chapter 250 17/03/15 3.075
Chapter 249 17/03/15 3.085
Chapter 248 17/03/15 3.094
Chapter 247 17/03/15 3.089
Chapter 246 17/03/15 3.089
Chapter 245 17/03/15 3.089
Chapter 244 17/03/15 3.096
Chapter 243 17/03/15 3.098
Chapter 242 17/03/15 3.082
Chapter 241 17/03/15 3.085
Chapter 240 17/03/15 3.100
Chapter 239 17/03/15 3.094
Chapter 238 17/03/15 3.090
Chapter 237 17/03/15 3.107
Chapter 236 17/03/15 3.085
Chapter 235 17/03/15 3.079
Chapter 234 17/03/15 3.083
Chapter 233 17/03/15 3.059
Chapter 232 17/03/15 3.078
Chapter 231 17/03/15 3.094
Chapter 230 17/03/15 3.106
Chapter 229 17/03/15 3.078
Chapter 228 17/03/15 3.086
Chapter 227 17/03/15 3.098
Chapter 226 17/03/15 3.088
Chapter 225 17/03/15 3.099
Chapter 224 17/03/15 3.104
Chapter 223 17/03/15 3.087
Chapter 222 17/03/15 3.084
Chapter 221 17/03/15 3.109
Chapter 220 17/03/15 3.100
Chapter 219 17/03/15 3.087
Chapter 218 17/03/15 3.098
Chapter 217 17/03/15 3.091
Chapter 216 17/03/15 3.090
Chapter 215 17/03/15 3.104
Chapter 214 17/03/15 3.104
Chapter 213 17/03/15 3.109
Chapter 212 17/03/15 3.089
Chapter 211 17/03/15 3.101
Chapter 210 17/03/15 3.088
Chapter 209 17/03/15 3.099
Chapter 208 17/03/15 3.089
Chapter 207 17/03/15 3.097
Chapter 206 17/03/15 3.090
Chapter 205 17/03/15 3.097
Chapter 204 17/03/15 3.088
Chapter 203 17/03/15 3.083
Chapter 202 17/03/15 3.091
Chapter 201 17/03/15 3.085
Chapter 200 17/03/15 3.103
Chapter 199 17/03/15 3.097
Chapter 198 17/03/15 3.094
Chapter 197 17/03/15 3.091
Chapter 196 17/03/15 3.102
Chapter 195 17/03/15 3.089
Chapter 194 17/03/15 3.094
Chapter 193 17/03/15 3.093
Chapter 192 17/03/15 3.087
Chapter 191 17/03/15 3.098
Chapter 190 17/03/15 3.078
Chapter 189 17/03/15 3.086
Chapter 188 17/03/15 3.085
Chapter 187 17/03/15 3.086
Chapter 186 17/03/15 3.092
Chapter 185 17/03/15 3.077
Chapter 184 17/03/15 3.085
Chapter 183 17/03/15 3.102
Chapter 182 17/03/15 3.091
Chapter 181 17/03/15 3.089
Chapter 180 17/03/15 3.080
Chapter 179 17/03/15 3.100
Chapter 178 17/03/15 3.083
Chapter 177 17/03/15 3.088
Chapter 176 17/03/15 3.094
Chapter 175 17/03/15 3.092
Chapter 174 17/03/15 3.097
Chapter 173 17/03/15 3.089
Chapter 172 17/03/15 3.081
Chapter 171 17/03/15 3.094
Chapter 170 17/03/15 3.081
Chapter 169 17/03/15 3.063
Chapter 168 17/03/15 3.074
Chapter 167 17/03/15 3.097
Chapter 166 17/03/15 3.087
Chapter 165 17/03/15 3.078
Chapter 164 17/03/15 3.086
Chapter 163 17/03/15 3.091
Chapter 162 17/03/15 3.090
Chapter 161 17/03/15 3.087
Chapter 160 17/03/15 3.091
Chapter 159 17/03/15 3.083
Chapter 158 17/03/15 3.086
Chapter 157 17/03/15 3.099
Chapter 156 17/03/15 3.079
Chapter 155 17/03/15 3.086
Chapter 154 17/03/15 3.094
Chapter 153 17/03/15 3.083
Chapter 152 17/03/15 3.095
Chapter 151 17/03/15 3.098
Chapter 150 17/03/15 3.075
Chapter 149 17/03/15 3.085
Chapter 148 17/03/15 3.089
Chapter 147 17/03/15 3.099
Chapter 146 17/03/15 3.080
Chapter 145 17/03/15 3.089
Chapter 144 17/03/15 3.082
Chapter 143 17/03/15 3.065
Chapter 142 17/03/15 3.080
Chapter 141 17/03/15 3.074
Chapter 140 17/03/15 3.071
Chapter 139 17/03/15 3.075
Chapter 138 17/03/15 3.093
Chapter 137 17/03/15 3.079
Chapter 136 17/03/15 3.047
Chapter 135 17/03/15 3.076
Chapter 134 17/03/15 3.082
Chapter 133 17/03/15 3.072
Chapter 132 17/03/15 3.084
Chapter 131 17/03/15 3.071
Chapter 130 17/03/15 3.077
Chapter 129 17/03/15 3.089
Chapter 128 17/03/15 3.075
Chapter 127 17/03/15 3.083
Chapter 126 17/03/15 3.090
Chapter 125 17/03/15 3.085
Chapter 124 17/03/15 3.085
Chapter 123 17/03/15 3.084
Chapter 122 17/03/15 3.085
Chapter 121 17/03/15 3.074
Chapter 120 17/03/15 3.082
Chapter 119 17/03/15 3.085
Chapter 118 17/03/15 3.084
Chapter 117 17/03/15 3.068
Chapter 116 17/03/15 3.075
Chapter 115 17/03/15 3.069
Chapter 114 17/03/15 3.074
Chapter 113 17/03/15 3.080
Chapter 112 17/03/15 3.081
Chapter 111 17/03/15 3.073
Chapter 110 17/03/15 3.084
Chapter 109 17/03/15 3.070
Chapter 108 17/03/15 3.082
Chapter 107 17/03/15 3.079
Chapter 106 17/03/15 3.069
Chapter 105 17/03/15 3.081
Chapter 104 17/03/15 3.071
Chapter 103 17/03/15 3.085
Chapter 102 17/03/15 3.071
Chapter 101 17/03/15 3.080
Chapter 100 17/03/15 3.072
Chapter 99 17/03/15 3.098
Chapter 98 17/03/15 3.097
Chapter 97 17/03/15 3.087
Chapter 96 17/03/15 3.096
Chapter 95 17/03/15 3.088
Chapter 94 17/03/15 3.100
Chapter 93 17/03/15 3.088
Chapter 92 17/03/15 3.096
Chapter 91 17/03/15 3.084
Chapter 90 17/03/15 3.081
Chapter 89 17/03/15 3.079
Chapter 88 17/03/15 3.095
Chapter 87 17/03/15 3.091
Chapter 86 17/03/15 3.090
Chapter 85 17/03/15 3.090
Chapter 84 17/03/15 3.088
Chapter 83 17/03/15 3.102
Chapter 82 17/03/15 3.098
Chapter 81 17/03/15 3.084
Chapter 80 17/03/15 3.085
Chapter 79 17/03/15 3.094
Chapter 78 17/03/15 3.086
Chapter 77 17/03/15 3.089
Chapter 76 17/03/15 3.089
Chapter 75 17/03/15 3.088
Chapter 74 17/03/15 3.098
Chapter 73 17/03/15 3.092
Chapter 72 17/03/15 3.086
Chapter 71 17/03/15 3.098
Chapter 70 17/03/15 3.092
Chapter 69 17/03/15 3.102
Chapter 68 17/03/15 3.102
Chapter 67 17/03/15 3.087
Chapter 66 17/03/15 3.096
Chapter 65 17/03/15 3.088
Chapter 64 17/03/15 3.097
Chapter 63 17/03/15 3.089
Chapter 62 17/03/15 3.087
Chapter 61 17/03/15 3.082
Chapter 60 17/03/15 3.087
Chapter 59 17/03/15 3.087
Chapter 58 17/03/15 3.085
Chapter 57 17/03/15 3.080
Chapter 56 17/03/15 3.099
Chapter 55 17/03/15 3.105
Chapter 54 17/03/15 3.095
Chapter 53 17/03/15 3.091
Chapter 52 17/03/15 3.094
Chapter 51 17/03/15 3.098
Chapter 50 17/03/15 3.080
Chapter 49 17/03/15 3.083
Chapter 48 17/03/15 3.081
Chapter 47 17/03/15 3.082
Chapter 46 17/03/15 3.074
Chapter 45 17/03/15 3.085
Chapter 44 17/03/15 3.076
Chapter 43 17/03/15 3.078
Chapter 42 17/03/15 3.089
Chapter 41 17/03/15 3.083
Chapter 40 17/03/15 3.078
Chapter 39 17/03/15 3.082
Chapter 38 17/03/15 3.099
Chapter 37 17/03/15 3.092
Chapter 36 17/03/15 3.099
Chapter 35 17/03/15 3.090
Chapter 34 17/03/15 3.088
Chapter 33 17/03/15 3.094
Chapter 32 17/03/15 3.094
Chapter 31 17/03/15 3.092
Chapter 30 17/03/15 3.081
Chapter 29 17/03/15 3.096
Chapter 28 17/03/15 3.106
Chapter 27 17/03/15 3.075
Chapter 26 17/03/15 3.100
Chapter 25 17/03/15 3.099
Chapter 24 17/03/15 3.075
Chapter 23 17/03/15 3.098
Chapter 22 17/03/15 3.081
Chapter 21 17/03/15 3.086
Chapter 20 17/03/15 3.083
Chapter 19 17/03/15 3.093
Chapter 18 17/03/15 3.157
Chapter 17 17/03/15 3.088
Chapter 16 17/03/15 3.106
Chapter 15 17/03/15 3.088
Chapter 14 17/03/15 3.097
Chapter 13 17/03/15 3.109
Chapter 12 17/03/15 3.104
Chapter 11 17/03/15 3.085
Chapter 10 17/03/15 3.103
Chapter 9 17/03/15 3.099
Chapter 8 17/03/15 3.107
Chapter 7 17/03/15 3.127
Chapter 6 17/03/15 3.108
Chapter 5 17/03/15 3.105
Chapter 4 17/03/15 3.102
Chapter 3 17/03/15 3.120
Chapter 2 17/03/15 3.125
Chapter 2 17/03/15 3.116
Chapter 1 17/03/15 3.143
Chapter 0 17/03/15 3.124
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch