Doraemon

Doraemon
Lượt xem: 47.132
Doraemon Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đôrêmon là một chú mèo máy được Nôbita, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần. Các câu chuyện trong Đôrêmon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nôbita lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Đôrêmon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nôbita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Đôrêmon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nôbita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nôbita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Đôrêmon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nôbita (thường là Xêkô hoặc Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học đạo đức từ đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 507 17/03/15 3.405
Chapter 506 17/03/15 3.203
Chapter 505 17/03/15 3.170
Chapter 504 17/03/15 3.129
Chapter 503 17/03/15 3.190
Chapter 502 17/03/15 3.107
Chapter 501 17/03/15 3.104
Chapter 500 17/03/15 3.121
Chapter 499 17/03/15 3.095
Chapter 498 17/03/15 3.112
Chapter 497 17/03/15 3.090
Chapter 496 17/03/15 3.109
Chapter 495 17/03/15 3.093
Chapter 494 17/03/15 3.117
Chapter 493 17/03/15 3.095
Chapter 492 17/03/15 3.083
Chapter 491 17/03/15 3.084
Chapter 490 17/03/15 3.093
Chapter 488 17/03/15 3.105
Chapter 487 17/03/15 3.108
Chapter 486 17/03/15 3.081
Chapter 485 17/03/15 3.079
Chapter 484 17/03/15 3.081
Chapter 483 17/03/15 3.116
Chapter 482 17/03/15 3.088
Chapter 481 17/03/15 3.079
Chapter 480 17/03/15 3.064
Chapter 479 17/03/15 3.081
Chapter 478 17/03/15 3.086
Chapter 477 17/03/15 3.090
Chapter 476 17/03/15 3.089
Chapter 475 17/03/15 3.101
Chapter 474 17/03/15 3.088
Chapter 473 17/03/15 3.092
Chapter 471 17/03/15 3.084
Chapter 470 17/03/15 3.090
Chapter 469 17/03/15 3.081
Chapter 468 17/03/15 3.081
Chapter 467 17/03/15 3.081
Chapter 466 17/03/15 3.104
Chapter 465 17/03/15 3.083
Chapter 464 17/03/15 3.079
Chapter 463 17/03/15 3.098
Chapter 462 17/03/15 3.087
Chapter 461 17/03/15 3.085
Chapter 460 17/03/15 3.087
Chapter 459 17/03/15 3.112
Chapter 458 17/03/15 3.081
Chapter 457 17/03/15 3.085
Chapter 456 17/03/15 3.086
Chapter 455 17/03/15 3.097
Chapter 454 17/03/15 3.092
Chapter 453 17/03/15 3.087
Chapter 452 17/03/15 3.096
Chapter 451 17/03/15 3.119
Chapter 450 17/03/15 3.118
Chapter 449 17/03/15 3.103
Chapter 448 17/03/15 3.099
Chapter 447 17/03/15 3.100
Chapter 446 17/03/15 3.109
Chapter 445 17/03/15 3.119
Chapter 444 17/03/15 3.105
Chapter 443 17/03/15 3.091
Chapter 442 17/03/15 3.109
Chapter 441 17/03/15 3.087
Chapter 440 17/03/15 3.096
Chapter 439 17/03/15 3.103
Chapter 438 17/03/15 3.152
Chapter 437 17/03/15 3.104
Chapter 436 17/03/15 3.098
Chapter 435 17/03/15 3.103
Chapter 434 17/03/15 3.112
Chapter 433 17/03/15 3.093
Chapter 432 17/03/15 3.093
Chapter 431 17/03/15 3.090
Chapter 430 17/03/15 3.098
Chapter 429 17/03/15 3.102
Chapter 428 17/03/15 3.117
Chapter 427 17/03/15 3.109
Chapter 426 17/03/15 3.115
Chapter 425 17/03/15 3.097
Chapter 424 17/03/15 3.111
Chapter 423 17/03/15 3.103
Chapter 422 17/03/15 3.095
Chapter 421 17/03/15 3.111
Chapter 420 17/03/15 3.101
Chapter 419 17/03/15 3.094
Chapter 418 17/03/15 3.087
Chapter 417 17/03/15 3.081
Chapter 416 17/03/15 3.096
Chapter 415 17/03/15 3.108
Chapter 414 17/03/15 3.095
Chapter 413 17/03/15 3.110
Chapter 412 17/03/15 3.090
Chapter 411 17/03/15 3.113
Chapter 410 17/03/15 3.097
Chapter 409 17/03/15 3.105
Chapter 408 17/03/15 3.130
Chapter 407 17/03/15 3.105
Chapter 406 17/03/15 3.099
Chapter 405 17/03/15 3.117
Chapter 404 17/03/15 3.110
Chapter 403 17/03/15 3.101
Chapter 402 17/03/15 3.099
Chapter 401 17/03/15 3.088
Chapter 400 17/03/15 3.135
Chapter 399 17/03/15 3.086
Chapter 398 17/03/15 3.097
Chapter 397 17/03/15 3.089
Chapter 396 17/03/15 3.077
Chapter 395 17/03/15 3.089
Chapter 378 17/03/15 3.100
Chapter 377 17/03/15 3.075
Chapter 376 17/03/15 3.093
Chapter 375 17/03/15 3.079
Chapter 374 17/03/15 3.069
Chapter 373 17/03/15 3.089
Chapter 372 17/03/15 3.073
Chapter 371 17/03/15 3.097
Chapter 370 17/03/15 3.092
Chapter 369 17/03/15 3.084
Chapter 368 17/03/15 3.081
Chapter 367 17/03/15 3.091
Chapter 366 17/03/15 3.087
Chapter 365 17/03/15 3.103
Chapter 364 17/03/15 3.101
Chapter 363 17/03/15 3.080
Chapter 362 17/03/15 3.102
Chapter 361 17/03/15 3.082
Chapter 360 17/03/15 3.098
Chapter 359 17/03/15 3.103
Chapter 358 17/03/15 3.091
Chapter 357 17/03/15 3.099
Chapter 356 17/03/15 3.082
Chapter 355 17/03/15 3.086
Chapter 354 17/03/15 3.143
Chapter 353 17/03/15 3.078
Chapter 352 17/03/15 3.095
Chapter 351 17/03/15 3.090
Chapter 350 17/03/15 3.101
Chapter 349 17/03/15 3.088
Chapter 348 17/03/15 3.083
Chapter 347 17/03/15 3.086
Chapter 346 17/03/15 3.094
Chapter 345 17/03/15 3.093
Chapter 344 17/03/15 3.100
Chapter 343 17/03/15 3.078
Chapter 342 17/03/15 3.078
Chapter 341 17/03/15 3.107
Chapter 340 17/03/15 3.092
Chapter 339 17/03/15 3.082
Chapter 338 17/03/15 3.092
Chapter 337 17/03/15 3.084
Chapter 336 17/03/15 3.085
Chapter 335 17/03/15 3.079
Chapter 334 17/03/15 3.076
Chapter 333 17/03/15 3.079
Chapter 332 17/03/15 3.091
Chapter 331 17/03/15 3.089
Chapter 330 17/03/15 3.102
Chapter 329 17/03/15 3.091
Chapter 328 17/03/15 3.077
Chapter 327 17/03/15 3.087
Chapter 326 17/03/15 3.120
Chapter 325 17/03/15 3.095
Chapter 324 17/03/15 3.077
Chapter 323 17/03/15 3.098
Chapter 322 17/03/15 3.089
Chapter 321 17/03/15 3.071
Chapter 320 17/03/15 3.087
Chapter 319 17/03/15 3.094
Chapter 318 17/03/15 3.089
Chapter 317 17/03/15 3.075
Chapter 316 17/03/15 3.083
Chapter 315 17/03/15 3.093
Chapter 314 17/03/15 3.082
Chapter 313 17/03/15 3.090
Chapter 312 17/03/15 3.092
Chapter 311 17/03/15 3.081
Chapter 310 17/03/15 3.104
Chapter 309 17/03/15 3.093
Chapter 308 17/03/15 3.096
Chapter 307 17/03/15 3.092
Chapter 306 17/03/15 3.087
Chapter 305 17/03/15 3.089
Chapter 304 17/03/15 3.093
Chapter 303 17/03/15 3.093
Chapter 302 17/03/15 3.076
Chapter 301 17/03/15 3.092
Chapter 300 17/03/15 3.093
Chapter 299 17/03/15 3.076
Chapter 298 17/03/15 3.090
Chapter 297 17/03/15 3.088
Chapter 296 17/03/15 3.078
Chapter 295 17/03/15 3.077
Chapter 294 17/03/15 3.049
Chapter 293 17/03/15 3.095
Chapter 292 17/03/15 3.086
Chapter 291 17/03/15 3.101
Chapter 290 17/03/15 3.081
Chapter 289 17/03/15 3.077
Chapter 288 17/03/15 3.077
Chapter 287 17/03/15 3.089
Chapter 286 17/03/15 3.085
Chapter 285 17/03/15 3.088
Chapter 284 17/03/15 3.077
Chapter 283 17/03/15 3.099
Chapter 282 17/03/15 3.086
Chapter 281 17/03/15 3.085
Chapter 280 17/03/15 3.076
Chapter 279 17/03/15 3.087
Chapter 278 17/03/15 3.092
Chapter 277 17/03/15 3.084
Chapter 276 17/03/15 3.089
Chapter 275 17/03/15 3.093
Chapter 274 17/03/15 3.076
Chapter 273 17/03/15 3.094
Chapter 272 17/03/15 3.089
Chapter 271 17/03/15 3.080
Chapter 270 17/03/15 3.072
Chapter 269 17/03/15 3.089
Chapter 268 17/03/15 3.061
Chapter 267 17/03/15 3.091
Chapter 266 17/03/15 3.078
Chapter 265 17/03/15 3.101
Chapter 264 17/03/15 3.088
Chapter 263 17/03/15 3.090
Chapter 262 17/03/15 3.086
Chapter 261 17/03/15 3.090
Chapter 260 17/03/15 3.076
Chapter 259 17/03/15 3.081
Chapter 258 17/03/15 3.077
Chapter 257 17/03/15 3.101
Chapter 256 17/03/15 3.090
Chapter 255 17/03/15 3.074
Chapter 254 17/03/15 3.095
Chapter 253 17/03/15 3.081
Chapter 252 17/03/15 3.098
Chapter 251 17/03/15 3.055
Chapter 250 17/03/15 3.073
Chapter 249 17/03/15 3.080
Chapter 248 17/03/15 3.092
Chapter 247 17/03/15 3.086
Chapter 246 17/03/15 3.086
Chapter 245 17/03/15 3.085
Chapter 244 17/03/15 3.093
Chapter 243 17/03/15 3.094
Chapter 242 17/03/15 3.079
Chapter 241 17/03/15 3.083
Chapter 240 17/03/15 3.094
Chapter 239 17/03/15 3.090
Chapter 238 17/03/15 3.088
Chapter 237 17/03/15 3.105
Chapter 236 17/03/15 3.081
Chapter 235 17/03/15 3.077
Chapter 234 17/03/15 3.078
Chapter 233 17/03/15 3.055
Chapter 232 17/03/15 3.076
Chapter 231 17/03/15 3.092
Chapter 230 17/03/15 3.102
Chapter 229 17/03/15 3.075
Chapter 228 17/03/15 3.082
Chapter 227 17/03/15 3.094
Chapter 226 17/03/15 3.083
Chapter 225 17/03/15 3.097
Chapter 224 17/03/15 3.098
Chapter 223 17/03/15 3.085
Chapter 222 17/03/15 3.082
Chapter 221 17/03/15 3.106
Chapter 220 17/03/15 3.098
Chapter 219 17/03/15 3.083
Chapter 218 17/03/15 3.094
Chapter 217 17/03/15 3.088
Chapter 216 17/03/15 3.086
Chapter 215 17/03/15 3.101
Chapter 214 17/03/15 3.098
Chapter 213 17/03/15 3.107
Chapter 212 17/03/15 3.085
Chapter 211 17/03/15 3.098
Chapter 210 17/03/15 3.084
Chapter 209 17/03/15 3.095
Chapter 208 17/03/15 3.083
Chapter 207 17/03/15 3.091
Chapter 206 17/03/15 3.084
Chapter 205 17/03/15 3.091
Chapter 204 17/03/15 3.083
Chapter 203 17/03/15 3.079
Chapter 202 17/03/15 3.087
Chapter 201 17/03/15 3.079
Chapter 200 17/03/15 3.098
Chapter 199 17/03/15 3.090
Chapter 198 17/03/15 3.088
Chapter 197 17/03/15 3.086
Chapter 196 17/03/15 3.099
Chapter 195 17/03/15 3.085
Chapter 194 17/03/15 3.088
Chapter 193 17/03/15 3.090
Chapter 192 17/03/15 3.082
Chapter 191 17/03/15 3.088
Chapter 190 17/03/15 3.074
Chapter 189 17/03/15 3.081
Chapter 188 17/03/15 3.080
Chapter 187 17/03/15 3.083
Chapter 186 17/03/15 3.089
Chapter 185 17/03/15 3.074
Chapter 184 17/03/15 3.081
Chapter 183 17/03/15 3.099
Chapter 182 17/03/15 3.085
Chapter 181 17/03/15 3.085
Chapter 180 17/03/15 3.077
Chapter 179 17/03/15 3.097
Chapter 178 17/03/15 3.078
Chapter 177 17/03/15 3.081
Chapter 176 17/03/15 3.088
Chapter 175 17/03/15 3.088
Chapter 174 17/03/15 3.092
Chapter 173 17/03/15 3.085
Chapter 172 17/03/15 3.076
Chapter 171 17/03/15 3.088
Chapter 170 17/03/15 3.076
Chapter 169 17/03/15 3.057
Chapter 168 17/03/15 3.071
Chapter 167 17/03/15 3.092
Chapter 166 17/03/15 3.080
Chapter 165 17/03/15 3.074
Chapter 164 17/03/15 3.083
Chapter 163 17/03/15 3.088
Chapter 162 17/03/15 3.084
Chapter 161 17/03/15 3.082
Chapter 160 17/03/15 3.088
Chapter 159 17/03/15 3.078
Chapter 158 17/03/15 3.078
Chapter 157 17/03/15 3.093
Chapter 156 17/03/15 3.075
Chapter 155 17/03/15 3.083
Chapter 154 17/03/15 3.088
Chapter 153 17/03/15 3.079
Chapter 152 17/03/15 3.092
Chapter 151 17/03/15 3.093
Chapter 150 17/03/15 3.069
Chapter 149 17/03/15 3.081
Chapter 148 17/03/15 3.084
Chapter 147 17/03/15 3.094
Chapter 146 17/03/15 3.077
Chapter 145 17/03/15 3.084
Chapter 144 17/03/15 3.073
Chapter 143 17/03/15 3.060
Chapter 142 17/03/15 3.076
Chapter 141 17/03/15 3.066
Chapter 140 17/03/15 3.063
Chapter 139 17/03/15 3.068
Chapter 138 17/03/15 3.088
Chapter 137 17/03/15 3.069
Chapter 136 17/03/15 3.040
Chapter 135 17/03/15 3.069
Chapter 134 17/03/15 3.076
Chapter 133 17/03/15 3.067
Chapter 132 17/03/15 3.075
Chapter 131 17/03/15 3.063
Chapter 130 17/03/15 3.070
Chapter 129 17/03/15 3.085
Chapter 128 17/03/15 3.069
Chapter 127 17/03/15 3.076
Chapter 126 17/03/15 3.082
Chapter 125 17/03/15 3.080
Chapter 124 17/03/15 3.081
Chapter 123 17/03/15 3.080
Chapter 122 17/03/15 3.080
Chapter 121 17/03/15 3.070
Chapter 120 17/03/15 3.078
Chapter 119 17/03/15 3.080
Chapter 118 17/03/15 3.079
Chapter 117 17/03/15 3.064
Chapter 116 17/03/15 3.071
Chapter 115 17/03/15 3.066
Chapter 114 17/03/15 3.070
Chapter 113 17/03/15 3.077
Chapter 112 17/03/15 3.077
Chapter 111 17/03/15 3.070
Chapter 110 17/03/15 3.082
Chapter 109 17/03/15 3.069
Chapter 108 17/03/15 3.080
Chapter 107 17/03/15 3.077
Chapter 106 17/03/15 3.068
Chapter 105 17/03/15 3.079
Chapter 104 17/03/15 3.068
Chapter 103 17/03/15 3.083
Chapter 102 17/03/15 3.070
Chapter 101 17/03/15 3.079
Chapter 100 17/03/15 3.069
Chapter 99 17/03/15 3.097
Chapter 98 17/03/15 3.095
Chapter 97 17/03/15 3.085
Chapter 96 17/03/15 3.094
Chapter 95 17/03/15 3.087
Chapter 94 17/03/15 3.098
Chapter 93 17/03/15 3.085
Chapter 92 17/03/15 3.094
Chapter 91 17/03/15 3.081
Chapter 90 17/03/15 3.080
Chapter 89 17/03/15 3.077
Chapter 88 17/03/15 3.094
Chapter 87 17/03/15 3.089
Chapter 86 17/03/15 3.089
Chapter 85 17/03/15 3.086
Chapter 84 17/03/15 3.086
Chapter 83 17/03/15 3.099
Chapter 82 17/03/15 3.096
Chapter 81 17/03/15 3.082
Chapter 80 17/03/15 3.082
Chapter 79 17/03/15 3.093
Chapter 78 17/03/15 3.084
Chapter 77 17/03/15 3.086
Chapter 76 17/03/15 3.088
Chapter 75 17/03/15 3.087
Chapter 74 17/03/15 3.094
Chapter 73 17/03/15 3.088
Chapter 72 17/03/15 3.085
Chapter 71 17/03/15 3.096
Chapter 70 17/03/15 3.089
Chapter 69 17/03/15 3.097
Chapter 68 17/03/15 3.101
Chapter 67 17/03/15 3.086
Chapter 66 17/03/15 3.094
Chapter 65 17/03/15 3.086
Chapter 64 17/03/15 3.095
Chapter 63 17/03/15 3.088
Chapter 62 17/03/15 3.086
Chapter 61 17/03/15 3.080
Chapter 60 17/03/15 3.085
Chapter 59 17/03/15 3.086
Chapter 58 17/03/15 3.084
Chapter 57 17/03/15 3.078
Chapter 56 17/03/15 3.097
Chapter 55 17/03/15 3.102
Chapter 54 17/03/15 3.089
Chapter 53 17/03/15 3.089
Chapter 52 17/03/15 3.090
Chapter 51 17/03/15 3.096
Chapter 50 17/03/15 3.079
Chapter 49 17/03/15 3.081
Chapter 48 17/03/15 3.078
Chapter 47 17/03/15 3.081
Chapter 46 17/03/15 3.073
Chapter 45 17/03/15 3.083
Chapter 44 17/03/15 3.072
Chapter 43 17/03/15 3.072
Chapter 42 17/03/15 3.087
Chapter 41 17/03/15 3.077
Chapter 40 17/03/15 3.075
Chapter 39 17/03/15 3.079
Chapter 38 17/03/15 3.096
Chapter 37 17/03/15 3.085
Chapter 36 17/03/15 3.094
Chapter 35 17/03/15 3.085
Chapter 34 17/03/15 3.082
Chapter 33 17/03/15 3.090
Chapter 32 17/03/15 3.085
Chapter 31 17/03/15 3.087
Chapter 30 17/03/15 3.077
Chapter 29 17/03/15 3.086
Chapter 28 17/03/15 3.102
Chapter 27 17/03/15 3.071
Chapter 26 17/03/15 3.096
Chapter 25 17/03/15 3.095
Chapter 24 17/03/15 3.067
Chapter 23 17/03/15 3.093
Chapter 22 17/03/15 3.076
Chapter 21 17/03/15 3.082
Chapter 20 17/03/15 3.079
Chapter 19 17/03/15 3.088
Chapter 18 17/03/15 3.150
Chapter 17 17/03/15 3.083
Chapter 16 17/03/15 3.099
Chapter 15 17/03/15 3.082
Chapter 14 17/03/15 3.092
Chapter 13 17/03/15 3.103
Chapter 12 17/03/15 3.097
Chapter 11 17/03/15 3.080
Chapter 10 17/03/15 3.096
Chapter 9 17/03/15 3.094
Chapter 8 17/03/15 3.101
Chapter 7 17/03/15 3.120
Chapter 6 17/03/15 3.100
Chapter 5 17/03/15 3.098
Chapter 4 17/03/15 3.096
Chapter 3 17/03/15 3.114
Chapter 2 17/03/15 3.118
Chapter 2 17/03/15 3.108
Chapter 1 17/03/15 3.129
Chapter 0 17/03/15 3.116
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kill-you 17:33 21/03Báo vi phạm
die một đống kìa
AuthorTrả lời
daica123456dien 18:16 16/03Báo vi phạm
truyện này cần fix lại up lại nhiều chỗ lắm , đang đọc mà die 1 dãy nản

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch