Doraemon

Doraemon
Lượt xem: 45.195
Doraemon Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Đôrêmon là một chú mèo máy được Nôbita, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần. Các câu chuyện trong Đôrêmon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nôbita lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Đôrêmon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nôbita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Đôrêmon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nôbita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nôbita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Đôrêmon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nôbita (thường là Xêkô hoặc Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học đạo đức từ đó.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 507 17/03/15 3.396
Chapter 506 17/03/15 3.195
Chapter 505 17/03/15 3.165
Chapter 504 17/03/15 3.124
Chapter 503 17/03/15 3.183
Chapter 502 17/03/15 3.104
Chapter 501 17/03/15 3.101
Chapter 500 17/03/15 3.116
Chapter 499 17/03/15 3.088
Chapter 498 17/03/15 3.108
Chapter 497 17/03/15 3.086
Chapter 496 17/03/15 3.104
Chapter 495 17/03/15 3.089
Chapter 494 17/03/15 3.112
Chapter 493 17/03/15 3.089
Chapter 492 17/03/15 3.079
Chapter 491 17/03/15 3.080
Chapter 490 17/03/15 3.089
Chapter 488 17/03/15 3.098
Chapter 487 17/03/15 3.098
Chapter 486 17/03/15 3.074
Chapter 485 17/03/15 3.075
Chapter 484 17/03/15 3.076
Chapter 483 17/03/15 3.111
Chapter 482 17/03/15 3.081
Chapter 481 17/03/15 3.074
Chapter 480 17/03/15 3.059
Chapter 479 17/03/15 3.077
Chapter 478 17/03/15 3.080
Chapter 477 17/03/15 3.086
Chapter 476 17/03/15 3.085
Chapter 475 17/03/15 3.097
Chapter 474 17/03/15 3.084
Chapter 473 17/03/15 3.088
Chapter 471 17/03/15 3.080
Chapter 470 17/03/15 3.086
Chapter 469 17/03/15 3.077
Chapter 468 17/03/15 3.077
Chapter 467 17/03/15 3.075
Chapter 466 17/03/15 3.099
Chapter 465 17/03/15 3.079
Chapter 464 17/03/15 3.075
Chapter 463 17/03/15 3.094
Chapter 462 17/03/15 3.084
Chapter 461 17/03/15 3.080
Chapter 460 17/03/15 3.078
Chapter 459 17/03/15 3.105
Chapter 458 17/03/15 3.077
Chapter 457 17/03/15 3.082
Chapter 456 17/03/15 3.083
Chapter 455 17/03/15 3.093
Chapter 454 17/03/15 3.086
Chapter 453 17/03/15 3.083
Chapter 452 17/03/15 3.090
Chapter 451 17/03/15 3.112
Chapter 450 17/03/15 3.109
Chapter 449 17/03/15 3.095
Chapter 448 17/03/15 3.089
Chapter 447 17/03/15 3.093
Chapter 446 17/03/15 3.101
Chapter 445 17/03/15 3.111
Chapter 444 17/03/15 3.096
Chapter 443 17/03/15 3.085
Chapter 442 17/03/15 3.103
Chapter 441 17/03/15 3.080
Chapter 440 17/03/15 3.090
Chapter 439 17/03/15 3.096
Chapter 438 17/03/15 3.147
Chapter 437 17/03/15 3.098
Chapter 436 17/03/15 3.091
Chapter 435 17/03/15 3.098
Chapter 434 17/03/15 3.102
Chapter 433 17/03/15 3.088
Chapter 432 17/03/15 3.086
Chapter 431 17/03/15 3.085
Chapter 430 17/03/15 3.089
Chapter 429 17/03/15 3.097
Chapter 428 17/03/15 3.094
Chapter 427 17/03/15 3.104
Chapter 426 17/03/15 3.109
Chapter 425 17/03/15 3.091
Chapter 424 17/03/15 3.105
Chapter 423 17/03/15 3.098
Chapter 422 17/03/15 3.090
Chapter 421 17/03/15 3.102
Chapter 420 17/03/15 3.093
Chapter 419 17/03/15 3.086
Chapter 418 17/03/15 3.080
Chapter 417 17/03/15 3.074
Chapter 416 17/03/15 3.087
Chapter 415 17/03/15 3.101
Chapter 414 17/03/15 3.090
Chapter 413 17/03/15 3.103
Chapter 412 17/03/15 3.083
Chapter 411 17/03/15 3.105
Chapter 410 17/03/15 3.089
Chapter 409 17/03/15 3.097
Chapter 408 17/03/15 3.124
Chapter 407 17/03/15 3.098
Chapter 406 17/03/15 3.092
Chapter 405 17/03/15 3.111
Chapter 404 17/03/15 3.100
Chapter 403 17/03/15 3.094
Chapter 402 17/03/15 3.092
Chapter 401 17/03/15 3.081
Chapter 400 17/03/15 3.124
Chapter 399 17/03/15 3.079
Chapter 398 17/03/15 3.091
Chapter 397 17/03/15 3.083
Chapter 396 17/03/15 3.072
Chapter 395 17/03/15 3.084
Chapter 378 17/03/15 3.095
Chapter 377 17/03/15 3.070
Chapter 376 17/03/15 3.088
Chapter 375 17/03/15 3.074
Chapter 374 17/03/15 3.064
Chapter 373 17/03/15 3.084
Chapter 372 17/03/15 3.067
Chapter 371 17/03/15 3.092
Chapter 370 17/03/15 3.084
Chapter 369 17/03/15 3.078
Chapter 368 17/03/15 3.076
Chapter 367 17/03/15 3.086
Chapter 366 17/03/15 3.079
Chapter 365 17/03/15 3.098
Chapter 364 17/03/15 3.096
Chapter 363 17/03/15 3.074
Chapter 362 17/03/15 3.095
Chapter 361 17/03/15 3.075
Chapter 360 17/03/15 3.091
Chapter 359 17/03/15 3.096
Chapter 358 17/03/15 3.085
Chapter 357 17/03/15 3.092
Chapter 356 17/03/15 3.077
Chapter 355 17/03/15 3.081
Chapter 354 17/03/15 3.138
Chapter 353 17/03/15 3.073
Chapter 352 17/03/15 3.088
Chapter 351 17/03/15 3.083
Chapter 350 17/03/15 3.095
Chapter 349 17/03/15 3.080
Chapter 348 17/03/15 3.078
Chapter 347 17/03/15 3.080
Chapter 346 17/03/15 3.089
Chapter 345 17/03/15 3.088
Chapter 344 17/03/15 3.092
Chapter 343 17/03/15 3.073
Chapter 342 17/03/15 3.073
Chapter 341 17/03/15 3.102
Chapter 340 17/03/15 3.086
Chapter 339 17/03/15 3.077
Chapter 338 17/03/15 3.087
Chapter 337 17/03/15 3.079
Chapter 336 17/03/15 3.079
Chapter 335 17/03/15 3.074
Chapter 334 17/03/15 3.069
Chapter 333 17/03/15 3.073
Chapter 332 17/03/15 3.086
Chapter 331 17/03/15 3.084
Chapter 330 17/03/15 3.096
Chapter 329 17/03/15 3.085
Chapter 328 17/03/15 3.071
Chapter 327 17/03/15 3.082
Chapter 326 17/03/15 3.114
Chapter 325 17/03/15 3.090
Chapter 324 17/03/15 3.070
Chapter 323 17/03/15 3.092
Chapter 322 17/03/15 3.083
Chapter 321 17/03/15 3.064
Chapter 320 17/03/15 3.082
Chapter 319 17/03/15 3.090
Chapter 318 17/03/15 3.085
Chapter 317 17/03/15 3.071
Chapter 316 17/03/15 3.079
Chapter 315 17/03/15 3.089
Chapter 314 17/03/15 3.078
Chapter 313 17/03/15 3.086
Chapter 312 17/03/15 3.088
Chapter 311 17/03/15 3.075
Chapter 310 17/03/15 3.099
Chapter 309 17/03/15 3.087
Chapter 308 17/03/15 3.091
Chapter 307 17/03/15 3.084
Chapter 306 17/03/15 3.080
Chapter 305 17/03/15 3.081
Chapter 304 17/03/15 3.088
Chapter 303 17/03/15 3.088
Chapter 302 17/03/15 3.071
Chapter 301 17/03/15 3.086
Chapter 300 17/03/15 3.088
Chapter 299 17/03/15 3.071
Chapter 298 17/03/15 3.081
Chapter 297 17/03/15 3.083
Chapter 296 17/03/15 3.071
Chapter 295 17/03/15 3.072
Chapter 294 17/03/15 3.044
Chapter 293 17/03/15 3.089
Chapter 292 17/03/15 3.081
Chapter 291 17/03/15 3.096
Chapter 290 17/03/15 3.075
Chapter 289 17/03/15 3.073
Chapter 288 17/03/15 3.073
Chapter 287 17/03/15 3.085
Chapter 286 17/03/15 3.081
Chapter 285 17/03/15 3.084
Chapter 284 17/03/15 3.073
Chapter 283 17/03/15 3.095
Chapter 282 17/03/15 3.079
Chapter 281 17/03/15 3.080
Chapter 280 17/03/15 3.065
Chapter 279 17/03/15 3.081
Chapter 278 17/03/15 3.088
Chapter 277 17/03/15 3.079
Chapter 276 17/03/15 3.083
Chapter 275 17/03/15 3.088
Chapter 274 17/03/15 3.071
Chapter 273 17/03/15 3.090
Chapter 272 17/03/15 3.085
Chapter 271 17/03/15 3.076
Chapter 270 17/03/15 3.067
Chapter 269 17/03/15 3.084
Chapter 268 17/03/15 3.057
Chapter 267 17/03/15 3.086
Chapter 266 17/03/15 3.071
Chapter 265 17/03/15 3.097
Chapter 264 17/03/15 3.083
Chapter 263 17/03/15 3.086
Chapter 262 17/03/15 3.082
Chapter 261 17/03/15 3.085
Chapter 260 17/03/15 3.072
Chapter 259 17/03/15 3.077
Chapter 258 17/03/15 3.073
Chapter 257 17/03/15 3.096
Chapter 256 17/03/15 3.085
Chapter 255 17/03/15 3.069
Chapter 254 17/03/15 3.091
Chapter 253 17/03/15 3.077
Chapter 252 17/03/15 3.094
Chapter 251 17/03/15 3.051
Chapter 250 17/03/15 3.069
Chapter 249 17/03/15 3.076
Chapter 248 17/03/15 3.087
Chapter 247 17/03/15 3.082
Chapter 246 17/03/15 3.082
Chapter 245 17/03/15 3.081
Chapter 244 17/03/15 3.089
Chapter 243 17/03/15 3.089
Chapter 242 17/03/15 3.075
Chapter 241 17/03/15 3.079
Chapter 240 17/03/15 3.085
Chapter 239 17/03/15 3.085
Chapter 238 17/03/15 3.083
Chapter 237 17/03/15 3.101
Chapter 236 17/03/15 3.076
Chapter 235 17/03/15 3.073
Chapter 234 17/03/15 3.072
Chapter 233 17/03/15 3.052
Chapter 232 17/03/15 3.073
Chapter 231 17/03/15 3.089
Chapter 230 17/03/15 3.094
Chapter 229 17/03/15 3.072
Chapter 228 17/03/15 3.079
Chapter 227 17/03/15 3.089
Chapter 226 17/03/15 3.078
Chapter 225 17/03/15 3.092
Chapter 224 17/03/15 3.094
Chapter 223 17/03/15 3.082
Chapter 222 17/03/15 3.079
Chapter 221 17/03/15 3.102
Chapter 220 17/03/15 3.094
Chapter 219 17/03/15 3.079
Chapter 218 17/03/15 3.090
Chapter 217 17/03/15 3.085
Chapter 216 17/03/15 3.083
Chapter 215 17/03/15 3.097
Chapter 214 17/03/15 3.095
Chapter 213 17/03/15 3.103
Chapter 212 17/03/15 3.081
Chapter 211 17/03/15 3.094
Chapter 210 17/03/15 3.082
Chapter 209 17/03/15 3.093
Chapter 208 17/03/15 3.080
Chapter 207 17/03/15 3.089
Chapter 206 17/03/15 3.082
Chapter 205 17/03/15 3.088
Chapter 204 17/03/15 3.081
Chapter 203 17/03/15 3.077
Chapter 202 17/03/15 3.084
Chapter 201 17/03/15 3.077
Chapter 200 17/03/15 3.096
Chapter 199 17/03/15 3.087
Chapter 198 17/03/15 3.085
Chapter 197 17/03/15 3.084
Chapter 196 17/03/15 3.097
Chapter 195 17/03/15 3.083
Chapter 194 17/03/15 3.085
Chapter 193 17/03/15 3.088
Chapter 192 17/03/15 3.079
Chapter 191 17/03/15 3.085
Chapter 190 17/03/15 3.072
Chapter 189 17/03/15 3.077
Chapter 188 17/03/15 3.075
Chapter 187 17/03/15 3.080
Chapter 186 17/03/15 3.086
Chapter 185 17/03/15 3.071
Chapter 184 17/03/15 3.078
Chapter 183 17/03/15 3.095
Chapter 182 17/03/15 3.082
Chapter 181 17/03/15 3.080
Chapter 180 17/03/15 3.074
Chapter 179 17/03/15 3.095
Chapter 178 17/03/15 3.076
Chapter 177 17/03/15 3.079
Chapter 176 17/03/15 3.085
Chapter 175 17/03/15 3.086
Chapter 174 17/03/15 3.089
Chapter 173 17/03/15 3.081
Chapter 172 17/03/15 3.074
Chapter 171 17/03/15 3.085
Chapter 170 17/03/15 3.073
Chapter 169 17/03/15 3.054
Chapter 168 17/03/15 3.069
Chapter 167 17/03/15 3.089
Chapter 166 17/03/15 3.078
Chapter 165 17/03/15 3.072
Chapter 164 17/03/15 3.081
Chapter 163 17/03/15 3.086
Chapter 162 17/03/15 3.081
Chapter 161 17/03/15 3.080
Chapter 160 17/03/15 3.085
Chapter 159 17/03/15 3.075
Chapter 158 17/03/15 3.076
Chapter 157 17/03/15 3.090
Chapter 156 17/03/15 3.073
Chapter 155 17/03/15 3.081
Chapter 154 17/03/15 3.086
Chapter 153 17/03/15 3.077
Chapter 152 17/03/15 3.090
Chapter 151 17/03/15 3.091
Chapter 150 17/03/15 3.067
Chapter 149 17/03/15 3.077
Chapter 148 17/03/15 3.080
Chapter 147 17/03/15 3.091
Chapter 146 17/03/15 3.075
Chapter 145 17/03/15 3.082
Chapter 144 17/03/15 3.067
Chapter 143 17/03/15 3.058
Chapter 142 17/03/15 3.074
Chapter 141 17/03/15 3.064
Chapter 140 17/03/15 3.060
Chapter 139 17/03/15 3.065
Chapter 138 17/03/15 3.086
Chapter 137 17/03/15 3.066
Chapter 136 17/03/15 3.038
Chapter 135 17/03/15 3.067
Chapter 134 17/03/15 3.074
Chapter 133 17/03/15 3.065
Chapter 132 17/03/15 3.072
Chapter 131 17/03/15 3.061
Chapter 130 17/03/15 3.068
Chapter 129 17/03/15 3.083
Chapter 128 17/03/15 3.067
Chapter 127 17/03/15 3.074
Chapter 126 17/03/15 3.080
Chapter 125 17/03/15 3.078
Chapter 124 17/03/15 3.079
Chapter 123 17/03/15 3.078
Chapter 122 17/03/15 3.078
Chapter 121 17/03/15 3.068
Chapter 120 17/03/15 3.076
Chapter 119 17/03/15 3.077
Chapter 118 17/03/15 3.077
Chapter 117 17/03/15 3.062
Chapter 116 17/03/15 3.069
Chapter 115 17/03/15 3.063
Chapter 114 17/03/15 3.068
Chapter 113 17/03/15 3.075
Chapter 112 17/03/15 3.075
Chapter 111 17/03/15 3.067
Chapter 110 17/03/15 3.080
Chapter 109 17/03/15 3.067
Chapter 108 17/03/15 3.078
Chapter 107 17/03/15 3.075
Chapter 106 17/03/15 3.066
Chapter 105 17/03/15 3.077
Chapter 104 17/03/15 3.065
Chapter 103 17/03/15 3.080
Chapter 102 17/03/15 3.066
Chapter 101 17/03/15 3.076
Chapter 100 17/03/15 3.066
Chapter 99 17/03/15 3.096
Chapter 98 17/03/15 3.094
Chapter 97 17/03/15 3.083
Chapter 96 17/03/15 3.091
Chapter 95 17/03/15 3.086
Chapter 94 17/03/15 3.097
Chapter 93 17/03/15 3.083
Chapter 92 17/03/15 3.093
Chapter 91 17/03/15 3.080
Chapter 90 17/03/15 3.079
Chapter 89 17/03/15 3.076
Chapter 88 17/03/15 3.093
Chapter 87 17/03/15 3.088
Chapter 86 17/03/15 3.088
Chapter 85 17/03/15 3.085
Chapter 84 17/03/15 3.085
Chapter 83 17/03/15 3.098
Chapter 82 17/03/15 3.093
Chapter 81 17/03/15 3.081
Chapter 80 17/03/15 3.081
Chapter 79 17/03/15 3.092
Chapter 78 17/03/15 3.083
Chapter 77 17/03/15 3.084
Chapter 76 17/03/15 3.087
Chapter 75 17/03/15 3.086
Chapter 74 17/03/15 3.093
Chapter 73 17/03/15 3.086
Chapter 72 17/03/15 3.084
Chapter 71 17/03/15 3.095
Chapter 70 17/03/15 3.088
Chapter 69 17/03/15 3.095
Chapter 68 17/03/15 3.100
Chapter 67 17/03/15 3.085
Chapter 66 17/03/15 3.093
Chapter 65 17/03/15 3.085
Chapter 64 17/03/15 3.094
Chapter 63 17/03/15 3.087
Chapter 62 17/03/15 3.085
Chapter 61 17/03/15 3.079
Chapter 60 17/03/15 3.084
Chapter 59 17/03/15 3.085
Chapter 58 17/03/15 3.083
Chapter 57 17/03/15 3.077
Chapter 56 17/03/15 3.096
Chapter 55 17/03/15 3.101
Chapter 54 17/03/15 3.088
Chapter 53 17/03/15 3.088
Chapter 52 17/03/15 3.088
Chapter 51 17/03/15 3.095
Chapter 50 17/03/15 3.078
Chapter 49 17/03/15 3.080
Chapter 48 17/03/15 3.077
Chapter 47 17/03/15 3.080
Chapter 46 17/03/15 3.072
Chapter 45 17/03/15 3.080
Chapter 44 17/03/15 3.071
Chapter 43 17/03/15 3.070
Chapter 42 17/03/15 3.086
Chapter 41 17/03/15 3.072
Chapter 40 17/03/15 3.074
Chapter 39 17/03/15 3.078
Chapter 38 17/03/15 3.095
Chapter 37 17/03/15 3.084
Chapter 36 17/03/15 3.092
Chapter 35 17/03/15 3.084
Chapter 34 17/03/15 3.081
Chapter 33 17/03/15 3.089
Chapter 32 17/03/15 3.084
Chapter 31 17/03/15 3.086
Chapter 30 17/03/15 3.076
Chapter 29 17/03/15 3.084
Chapter 28 17/03/15 3.101
Chapter 27 17/03/15 3.070
Chapter 26 17/03/15 3.095
Chapter 25 17/03/15 3.094
Chapter 24 17/03/15 3.063
Chapter 23 17/03/15 3.092
Chapter 22 17/03/15 3.075
Chapter 21 17/03/15 3.081
Chapter 20 17/03/15 3.078
Chapter 19 17/03/15 3.088
Chapter 18 17/03/15 3.148
Chapter 17 17/03/15 3.083
Chapter 16 17/03/15 3.098
Chapter 15 17/03/15 3.082
Chapter 14 17/03/15 3.091
Chapter 13 17/03/15 3.103
Chapter 12 17/03/15 3.096
Chapter 11 17/03/15 3.080
Chapter 10 17/03/15 3.096
Chapter 9 17/03/15 3.093
Chapter 8 17/03/15 3.100
Chapter 7 17/03/15 3.120
Chapter 6 17/03/15 3.100
Chapter 5 17/03/15 3.098
Chapter 4 17/03/15 3.096
Chapter 3 17/03/15 3.114
Chapter 2 17/03/15 3.116
Chapter 2 17/03/15 3.107
Chapter 1 17/03/15 3.126
Chapter 0 17/03/15 3.114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kill-you 17:33 21/03Báo vi phạm
die một đống kìa
AuthorTrả lời
daica123456dien 18:16 16/03Báo vi phạm
truyện này cần fix lại up lại nhiều chỗ lắm , đang đọc mà die 1 dãy nản

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch