Doraemon [Bản đẹp]

Doraemon [Bản đẹp]
Doraemon [Bản đẹp] Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

Nội dung

Doraemon, một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22 trong tương lai, quay ngược thời gian để giúp Nobita, một cậu bé lười biếng, hậu đậu và kém may mắn để giúp cuộc sống của cậu bớt xui xẻo hơn để cải thiện cuộc sống cho con cháu của Nobita.


Với rất nhiều loại bảo bối từ tương lai của Doraemon, cuộc sống của Nobita đã thay đổi rất nhiều.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 21/03/15 3.383
Chapter 289 21/03/15 3.190
Chapter 288 21/03/15 3.176
Chapter 287 21/03/15 3.147
Chapter 286 21/03/15 3.135
Chapter 285 21/03/15 3.125
Chapter 284 21/03/15 3.156
Chapter 283 21/03/15 3.145
Chapter 282 21/03/15 3.139
Chapter 281 21/03/15 3.114
Chapter 280 21/03/15 3.121
Chapter 279 21/03/15 3.109
Chapter 278 21/03/15 3.095
Chapter 277 21/03/15 3.101
Chapter 276 21/03/15 3.099
Chapter 275 21/03/15 3.097
Chapter 274 21/03/15 3.100
Chapter 273 21/03/15 3.111
Chapter 272 21/03/15 3.115
Chapter 271 21/03/15 3.100
Chapter 270 21/03/15 3.106
Chapter 269 21/03/15 3.116
Chapter 268 21/03/15 3.093
Chapter 267 21/03/15 3.094
Chapter 266 21/03/15 3.099
Chapter 265 21/03/15 3.092
Chapter 264 21/03/15 3.105
Chapter 263 21/03/15 3.111
Chapter 262 21/03/15 3.100
Chapter 261 21/03/15 3.101
Chapter 260 21/03/15 3.110
Chapter 259 21/03/15 3.109
Chapter 258 21/03/15 3.101
Chapter 257 21/03/15 3.098
Chapter 256 21/03/15 3.099
Chapter 255 21/03/15 3.093
Chapter 254 21/03/15 3.100
Chapter 253 21/03/15 3.098
Chapter 252 21/03/15 3.120
Chapter 251 21/03/15 3.095
Chapter 250 21/03/15 3.092
Chapter 249 21/03/15 3.099
Chapter 248 21/03/15 3.095
Chapter 247 21/03/15 3.110
Chapter 246 21/03/15 3.098
Chapter 245 21/03/15 3.097
Chapter 244 21/03/15 3.091
Chapter 243 21/03/15 3.109
Chapter 242 21/03/15 3.091
Chapter 241 21/03/15 3.098
Chapter 240 21/03/15 3.095
Chapter 239 21/03/15 3.101
Chapter 238 21/03/15 3.088
Chapter 237 21/03/15 3.093
Chapter 236 21/03/15 3.093
Chapter 235 21/03/15 3.094
Chapter 234 21/03/15 3.090
Chapter 233 21/03/15 3.091
Chapter 232 21/03/15 3.082
Chapter 231 21/03/15 3.089
Chapter 230 21/03/15 3.087
Chapter 229 21/03/15 3.096
Chapter 228 21/03/15 3.099
Chapter 227 21/03/15 3.090
Chapter 226 21/03/15 3.090
Chapter 225 21/03/15 3.099
Chapter 224 21/03/15 3.099
Chapter 223 21/03/15 3.091
Chapter 222 21/03/15 3.087
Chapter 221 21/03/15 3.097
Chapter 220 21/03/15 3.093
Chapter 219 21/03/15 3.088
Chapter 218 21/03/15 3.084
Chapter 217 21/03/15 3.079
Chapter 216 21/03/15 3.078
Chapter 215 21/03/15 3.089
Chapter 214 21/03/15 3.071
Chapter 213 21/03/15 3.079
Chapter 212 21/03/15 3.080
Chapter 211 21/03/15 3.128
Chapter 210 21/03/15 3.091
Chapter 209 21/03/15 3.084
Chapter 208 21/03/15 3.090
Chapter 207 21/03/15 3.084
Chapter 206 21/03/15 3.077
Chapter 205 21/03/15 3.087
Chapter 204 21/03/15 3.085
Chapter 203 21/03/15 3.085
Chapter 202 21/03/15 3.088
Chapter 201 21/03/15 3.097
Chapter 200 21/03/15 3.084
Chapter 199 21/03/15 3.103
Chapter 198 21/03/15 3.084
Chapter 197 21/03/15 3.085
Chapter 196 21/03/15 3.083
Chapter 194 21/03/15 3.098
Chapter 193 21/03/15 3.075
Chapter 192 21/03/15 3.079
Chapter 191 21/03/15 3.082
Chapter 190 21/03/15 3.084
Chapter 189 21/03/15 3.083
Chapter 188 21/03/15 3.083
Chapter 187 21/03/15 3.080
Chapter 186 21/03/15 3.088
Chapter 185 21/03/15 3.092
Chapter 184 21/03/15 3.120
Chapter 183 21/03/15 3.093
Chapter 182 21/03/15 3.084
Chapter 181 21/03/15 3.087
Chapter 180 21/03/15 3.101
Chapter 179 21/03/15 3.091
Chapter 178 21/03/15 3.100
Chapter 177 21/03/15 3.089
Chapter 176 21/03/15 3.084
Chapter 175 21/03/15 3.090
Chapter 174 21/03/15 3.085
Chapter 173 21/03/15 3.087
Chapter 172 21/03/15 3.090
Chapter 171 21/03/15 3.086
Chapter 170 21/03/15 3.106
Chapter 169 21/03/15 3.081
Chapter 168 21/03/15 3.076
Chapter 167 21/03/15 3.079
Chapter 166 21/03/15 3.093
Chapter 165 21/03/15 3.083
Chapter 164 21/03/15 3.075
Chapter 163 21/03/15 3.073
Chapter 162 21/03/15 3.081
Chapter 161 21/03/15 3.075
Chapter 160 21/03/15 3.081
Chapter 159 21/03/15 3.074
Chapter 158 21/03/15 3.080
Chapter 157 21/03/15 3.081
Chapter 156 21/03/15 3.077
Chapter 155 21/03/15 3.086
Chapter 154 21/03/15 3.072
Chapter 153 21/03/15 3.074
Chapter 152 21/03/15 3.074
Chapter 151 21/03/15 3.077
Chapter 150 21/03/15 3.096
Chapter 149 21/03/15 3.088
Chapter 148 21/03/15 3.075
Chapter 148 21/03/15 3.075
Chapter 147 21/03/15 3.080
Chapter 146 21/03/15 3.075
Chapter 145 21/03/15 3.078
Chapter 144 21/03/15 3.078
Chapter 143 21/03/15 3.078
Chapter 142 21/03/15 3.078
Chapter 141 21/03/15 3.087
Chapter 140 21/03/15 3.086
Chapter 139 21/03/15 3.078
Chapter 138 21/03/15 3.074
Chapter 137 21/03/15 3.075
Chapter 136 21/03/15 3.089
Chapter 135 21/03/15 3.078
Chapter 134 21/03/15 3.088
Chapter 133 21/03/15 3.083
Chapter 132 21/03/15 3.077
Chapter 131 21/03/15 3.083
Chapter 130 21/03/15 3.089
Chapter 129 21/03/15 3.078
Chapter 128 21/03/15 3.080
Chapter 127 21/03/15 3.089
Chapter 126 21/03/15 3.083
Chapter 125 21/03/15 3.078
Chapter 124 21/03/15 3.074
Chapter 123 21/03/15 3.084
Chapter 122 21/03/15 3.080
Chapter 121 21/03/15 3.073
Chapter 120 21/03/15 3.096
Chapter 119 21/03/15 3.081
Chapter 118 21/03/15 3.084
Chapter 117 21/03/15 3.098
Chapter 116 21/03/15 3.080
Chapter 115 21/03/15 3.084
Chapter 114 21/03/15 3.082
Chapter 113 21/03/15 3.082
Chapter 112 21/03/15 3.083
Chapter 111 21/03/15 3.090
Chapter 110 21/03/15 3.082
Chapter 109 21/03/15 3.085
Chapter 108 21/03/15 3.086
Chapter 107 21/03/15 3.079
Chapter 106 21/03/15 3.089
Chapter 105 21/03/15 3.101
Chapter 104 21/03/15 3.095
Chapter 103 21/03/15 3.099
Chapter 102 21/03/15 3.104
Chapter 101 21/03/15 3.100
Chapter 100 21/03/15 3.107
Chapter 99 21/03/15 3.100
Chapter 98 21/03/15 3.099
Chapter 97 21/03/15 3.091
Chapter 96 21/03/15 3.104
Chapter 95 21/03/15 3.096
Chapter 95 21/03/15 3.099
Chapter 94 21/03/15 3.099
Chapter 93 21/03/15 3.100
Chapter 92 21/03/15 3.102
Chapter 91 21/03/15 3.094
Chapter 90 21/03/15 3.098
Chapter 89 21/03/15 3.102
Chapter 88 21/03/15 3.106
Chapter 87 21/03/15 3.090
Chapter 86 21/03/15 3.092
Chapter 85 21/03/15 3.092
Chapter 85 21/03/15 3.097
Chapter 83 21/03/15 3.090
Chapter 82 21/03/15 3.088
Chapter 81 21/03/15 3.091
Chapter 80 21/03/15 3.101
Chapter 79 21/03/15 3.097
Chapter 78 21/03/15 3.093
Chapter 77 21/03/15 3.101
Chapter 76 21/03/15 3.085
Chapter 75 21/03/15 3.097
Chapter 74 21/03/15 3.100
Chapter 73 21/03/15 3.094
Chapter 72 21/03/15 3.096
Chapter 71 21/03/15 3.111
Chapter 70 21/03/15 3.092
Chapter 69 21/03/15 3.091
Chapter 68 21/03/15 3.087
Chapter 67 21/03/15 3.086
Chapter 66 21/03/15 3.088
Chapter 65 21/03/15 3.093
Chapter 64 21/03/15 3.083
Chapter 63 21/03/15 3.092
Chapter 62 21/03/15 3.089
Chapter 61 21/03/15 3.102
Chapter 60 21/03/15 3.097
Chapter 59 21/03/15 3.092
Chapter 58 21/03/15 3.091
Chapter 57 21/03/15 3.110
Chapter 56 21/03/15 3.099
Chapter 55 21/03/15 3.101
Chapter 54 21/03/15 3.104
Chapter 53 21/03/15 3.097
Chapter 52 21/03/15 3.095
Chapter 51 21/03/15 3.113
Chapter 50 21/03/15 3.100
Chapter 49 21/03/15 3.090
Chapter 48 21/03/15 3.107
Chapter 47 21/03/15 3.100
Chapter 46 21/03/15 3.091
Chapter 45 21/03/15 3.093
Chapter 44 21/03/15 3.090
Chapter 43 21/03/15 3.095
Chapter 42 21/03/15 3.090
Chapter 41 21/03/15 3.090
Chapter 40 21/03/15 3.107
Chapter 39 21/03/15 3.100
Chapter 38 21/03/15 3.103
Chapter 37 21/03/15 3.106
Chapter 36 21/03/15 3.101
Chapter 35 21/03/15 3.098
Chapter 34 21/03/15 3.103
Chapter 33 21/03/15 3.109
Chapter 32 21/03/15 3.099
Chapter 31 21/03/15 3.117
Chapter 30 21/03/15 3.117
Chapter 29 21/03/15 3.105
Chapter 28 21/03/15 3.105
Chapter 27 21/03/15 3.099
Chapter 26 21/03/15 3.111
Chapter 25 21/03/15 3.124
Chapter 24 21/03/15 3.119
Chapter 23 21/03/15 3.107
Chapter 22 21/03/15 3.123
Chapter 21 21/03/15 3.129
Chapter 20 21/03/15 3.120
Chapter 19 21/03/15 3.162
Chapter 18 21/03/15 3.133
Chapter 17 21/03/15 3.127
Chapter 16 21/03/15 3.129
Chapter 15 21/03/15 3.130
Chapter 14 21/03/15 3.127
Chapter 13 21/03/15 3.135
Chapter 12 21/03/15 3.140
Chapter 11 21/03/15 3.143
Chapter 10 21/03/15 3.139
Chapter 9 21/03/15 3.128
Chapter 8 21/03/15 3.130
Chapter 7 21/03/15 3.128
Chapter 6 21/03/15 3.131
Chapter 5 21/03/15 3.150
Chapter 4 21/03/15 3.139
Chapter 3 21/03/15 3.153
Chapter 2 21/03/15 3.182
Chapter 1 21/03/15 3.602
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch