Doraemon [Bản đẹp]

Doraemon [Bản đẹp]
Lượt xem: 25.263
Doraemon [Bản đẹp] Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Doraemon, một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22 trong tương lai, quay ngược thời gian để giúp Nobita, một cậu bé lười biếng, hậu đậu và kém may mắn để giúp cuộc sống của cậu bớt xui xẻo hơn để cải thiện cuộc sống cho con cháu của Nobita.


Với rất nhiều loại bảo bối từ tương lai của Doraemon, cuộc sống của Nobita đã thay đổi rất nhiều.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 21/03/15 3.317
Chapter 289 21/03/15 3.149
Chapter 288 21/03/15 3.138
Chapter 287 21/03/15 3.108
Chapter 286 21/03/15 3.102
Chapter 285 21/03/15 3.096
Chapter 284 21/03/15 3.121
Chapter 283 21/03/15 3.110
Chapter 282 21/03/15 3.109
Chapter 281 21/03/15 3.079
Chapter 280 21/03/15 3.088
Chapter 279 21/03/15 3.077
Chapter 278 21/03/15 3.066
Chapter 277 21/03/15 3.075
Chapter 276 21/03/15 3.070
Chapter 275 21/03/15 3.068
Chapter 274 21/03/15 3.072
Chapter 273 21/03/15 3.080
Chapter 272 21/03/15 3.086
Chapter 271 21/03/15 3.070
Chapter 270 21/03/15 3.081
Chapter 269 21/03/15 3.092
Chapter 268 21/03/15 3.068
Chapter 267 21/03/15 3.068
Chapter 266 21/03/15 3.075
Chapter 265 21/03/15 3.069
Chapter 264 21/03/15 3.079
Chapter 263 21/03/15 3.084
Chapter 262 21/03/15 3.075
Chapter 261 21/03/15 3.076
Chapter 260 21/03/15 3.079
Chapter 259 21/03/15 3.082
Chapter 258 21/03/15 3.075
Chapter 257 21/03/15 3.071
Chapter 256 21/03/15 3.074
Chapter 255 21/03/15 3.068
Chapter 254 21/03/15 3.073
Chapter 253 21/03/15 3.072
Chapter 252 21/03/15 3.096
Chapter 251 21/03/15 3.071
Chapter 250 21/03/15 3.068
Chapter 249 21/03/15 3.074
Chapter 248 21/03/15 3.071
Chapter 247 21/03/15 3.088
Chapter 246 21/03/15 3.069
Chapter 245 21/03/15 3.075
Chapter 244 21/03/15 3.068
Chapter 243 21/03/15 3.085
Chapter 242 21/03/15 3.073
Chapter 241 21/03/15 3.071
Chapter 240 21/03/15 3.071
Chapter 239 21/03/15 3.078
Chapter 238 21/03/15 3.066
Chapter 237 21/03/15 3.070
Chapter 236 21/03/15 3.070
Chapter 235 21/03/15 3.070
Chapter 234 21/03/15 3.067
Chapter 233 21/03/15 3.069
Chapter 232 21/03/15 3.061
Chapter 231 21/03/15 3.066
Chapter 230 21/03/15 3.063
Chapter 229 21/03/15 3.071
Chapter 228 21/03/15 3.076
Chapter 227 21/03/15 3.063
Chapter 226 21/03/15 3.065
Chapter 225 21/03/15 3.075
Chapter 224 21/03/15 3.074
Chapter 223 21/03/15 3.070
Chapter 222 21/03/15 3.065
Chapter 221 21/03/15 3.075
Chapter 220 21/03/15 3.071
Chapter 219 21/03/15 3.065
Chapter 218 21/03/15 3.061
Chapter 217 21/03/15 3.063
Chapter 216 21/03/15 3.061
Chapter 215 21/03/15 3.072
Chapter 214 21/03/15 3.054
Chapter 213 21/03/15 3.062
Chapter 212 21/03/15 3.064
Chapter 211 21/03/15 3.108
Chapter 210 21/03/15 3.072
Chapter 209 21/03/15 3.064
Chapter 208 21/03/15 3.072
Chapter 207 21/03/15 3.067
Chapter 206 21/03/15 3.059
Chapter 205 21/03/15 3.066
Chapter 204 21/03/15 3.064
Chapter 203 21/03/15 3.064
Chapter 202 21/03/15 3.065
Chapter 201 21/03/15 3.077
Chapter 200 21/03/15 3.062
Chapter 199 21/03/15 3.082
Chapter 198 21/03/15 3.063
Chapter 197 21/03/15 3.061
Chapter 196 21/03/15 3.059
Chapter 194 21/03/15 3.074
Chapter 193 21/03/15 3.054
Chapter 192 21/03/15 3.060
Chapter 191 21/03/15 3.061
Chapter 190 21/03/15 3.063
Chapter 189 21/03/15 3.063
Chapter 188 21/03/15 3.063
Chapter 187 21/03/15 3.058
Chapter 186 21/03/15 3.067
Chapter 185 21/03/15 3.074
Chapter 184 21/03/15 3.102
Chapter 183 21/03/15 3.078
Chapter 182 21/03/15 3.064
Chapter 181 21/03/15 3.067
Chapter 180 21/03/15 3.081
Chapter 179 21/03/15 3.072
Chapter 178 21/03/15 3.081
Chapter 177 21/03/15 3.071
Chapter 176 21/03/15 3.065
Chapter 175 21/03/15 3.070
Chapter 174 21/03/15 3.066
Chapter 173 21/03/15 3.064
Chapter 172 21/03/15 3.067
Chapter 171 21/03/15 3.070
Chapter 170 21/03/15 3.090
Chapter 169 21/03/15 3.063
Chapter 168 21/03/15 3.062
Chapter 167 21/03/15 3.064
Chapter 166 21/03/15 3.077
Chapter 165 21/03/15 3.068
Chapter 164 21/03/15 3.060
Chapter 163 21/03/15 3.060
Chapter 162 21/03/15 3.066
Chapter 161 21/03/15 3.058
Chapter 160 21/03/15 3.063
Chapter 159 21/03/15 3.055
Chapter 158 21/03/15 3.062
Chapter 157 21/03/15 3.064
Chapter 156 21/03/15 3.059
Chapter 155 21/03/15 3.066
Chapter 154 21/03/15 3.056
Chapter 153 21/03/15 3.059
Chapter 152 21/03/15 3.060
Chapter 151 21/03/15 3.059
Chapter 150 21/03/15 3.080
Chapter 149 21/03/15 3.074
Chapter 148 21/03/15 3.059
Chapter 148 21/03/15 3.057
Chapter 147 21/03/15 3.064
Chapter 146 21/03/15 3.060
Chapter 145 21/03/15 3.063
Chapter 144 21/03/15 3.063
Chapter 143 21/03/15 3.062
Chapter 142 21/03/15 3.062
Chapter 141 21/03/15 3.073
Chapter 140 21/03/15 3.071
Chapter 139 21/03/15 3.064
Chapter 138 21/03/15 3.060
Chapter 137 21/03/15 3.060
Chapter 136 21/03/15 3.072
Chapter 135 21/03/15 3.062
Chapter 134 21/03/15 3.069
Chapter 133 21/03/15 3.067
Chapter 132 21/03/15 3.059
Chapter 131 21/03/15 3.064
Chapter 130 21/03/15 3.069
Chapter 129 21/03/15 3.059
Chapter 128 21/03/15 3.057
Chapter 127 21/03/15 3.064
Chapter 126 21/03/15 3.061
Chapter 125 21/03/15 3.058
Chapter 124 21/03/15 3.055
Chapter 123 21/03/15 3.065
Chapter 122 21/03/15 3.060
Chapter 121 21/03/15 3.055
Chapter 120 21/03/15 3.068
Chapter 119 21/03/15 3.059
Chapter 118 21/03/15 3.062
Chapter 117 21/03/15 3.075
Chapter 116 21/03/15 3.061
Chapter 115 21/03/15 3.064
Chapter 114 21/03/15 3.062
Chapter 113 21/03/15 3.065
Chapter 112 21/03/15 3.063
Chapter 111 21/03/15 3.067
Chapter 110 21/03/15 3.060
Chapter 109 21/03/15 3.065
Chapter 108 21/03/15 3.067
Chapter 107 21/03/15 3.060
Chapter 106 21/03/15 3.068
Chapter 105 21/03/15 3.079
Chapter 104 21/03/15 3.073
Chapter 103 21/03/15 3.069
Chapter 102 21/03/15 3.080
Chapter 101 21/03/15 3.068
Chapter 100 21/03/15 3.079
Chapter 99 21/03/15 3.075
Chapter 98 21/03/15 3.074
Chapter 97 21/03/15 3.069
Chapter 96 21/03/15 3.075
Chapter 95 21/03/15 3.072
Chapter 95 21/03/15 3.072
Chapter 94 21/03/15 3.073
Chapter 93 21/03/15 3.072
Chapter 92 21/03/15 3.078
Chapter 91 21/03/15 3.071
Chapter 90 21/03/15 3.073
Chapter 89 21/03/15 3.080
Chapter 88 21/03/15 3.083
Chapter 87 21/03/15 3.069
Chapter 86 21/03/15 3.065
Chapter 85 21/03/15 3.061
Chapter 85 21/03/15 3.069
Chapter 83 21/03/15 3.063
Chapter 82 21/03/15 3.063
Chapter 81 21/03/15 3.068
Chapter 80 21/03/15 3.077
Chapter 79 21/03/15 3.067
Chapter 78 21/03/15 3.066
Chapter 77 21/03/15 3.073
Chapter 76 21/03/15 3.059
Chapter 75 21/03/15 3.070
Chapter 74 21/03/15 3.077
Chapter 73 21/03/15 3.069
Chapter 72 21/03/15 3.069
Chapter 71 21/03/15 3.085
Chapter 70 21/03/15 3.068
Chapter 69 21/03/15 3.067
Chapter 68 21/03/15 3.068
Chapter 67 21/03/15 3.065
Chapter 66 21/03/15 3.065
Chapter 65 21/03/15 3.067
Chapter 64 21/03/15 3.060
Chapter 63 21/03/15 3.069
Chapter 62 21/03/15 3.067
Chapter 61 21/03/15 3.075
Chapter 60 21/03/15 3.075
Chapter 59 21/03/15 3.070
Chapter 58 21/03/15 3.069
Chapter 57 21/03/15 3.086
Chapter 56 21/03/15 3.077
Chapter 55 21/03/15 3.079
Chapter 54 21/03/15 3.082
Chapter 53 21/03/15 3.077
Chapter 52 21/03/15 3.074
Chapter 51 21/03/15 3.090
Chapter 50 21/03/15 3.077
Chapter 49 21/03/15 3.072
Chapter 48 21/03/15 3.085
Chapter 47 21/03/15 3.080
Chapter 46 21/03/15 3.070
Chapter 45 21/03/15 3.074
Chapter 44 21/03/15 3.069
Chapter 43 21/03/15 3.075
Chapter 42 21/03/15 3.070
Chapter 41 21/03/15 3.069
Chapter 40 21/03/15 3.084
Chapter 39 21/03/15 3.081
Chapter 38 21/03/15 3.077
Chapter 37 21/03/15 3.082
Chapter 36 21/03/15 3.075
Chapter 35 21/03/15 3.073
Chapter 34 21/03/15 3.079
Chapter 33 21/03/15 3.084
Chapter 32 21/03/15 3.076
Chapter 31 21/03/15 3.093
Chapter 30 21/03/15 3.093
Chapter 29 21/03/15 3.080
Chapter 28 21/03/15 3.077
Chapter 27 21/03/15 3.077
Chapter 26 21/03/15 3.085
Chapter 25 21/03/15 3.095
Chapter 24 21/03/15 3.085
Chapter 23 21/03/15 3.080
Chapter 22 21/03/15 3.095
Chapter 21 21/03/15 3.101
Chapter 20 21/03/15 3.098
Chapter 19 21/03/15 3.138
Chapter 18 21/03/15 3.111
Chapter 17 21/03/15 3.103
Chapter 16 21/03/15 3.102
Chapter 15 21/03/15 3.105
Chapter 14 21/03/15 3.102
Chapter 13 21/03/15 3.107
Chapter 12 21/03/15 3.111
Chapter 11 21/03/15 3.113
Chapter 10 21/03/15 3.110
Chapter 9 21/03/15 3.103
Chapter 8 21/03/15 3.103
Chapter 7 21/03/15 3.098
Chapter 6 21/03/15 3.100
Chapter 5 21/03/15 3.113
Chapter 4 21/03/15 3.104
Chapter 3 21/03/15 3.119
Chapter 2 21/03/15 3.143
Chapter 1 21/03/15 3.456
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch