Doraemon [Bản đẹp]

Doraemon [Bản đẹp]
Lượt xem: 28.556
Doraemon [Bản đẹp] Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Doraemon, một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22 trong tương lai, quay ngược thời gian để giúp Nobita, một cậu bé lười biếng, hậu đậu và kém may mắn để giúp cuộc sống của cậu bớt xui xẻo hơn để cải thiện cuộc sống cho con cháu của Nobita.


Với rất nhiều loại bảo bối từ tương lai của Doraemon, cuộc sống của Nobita đã thay đổi rất nhiều.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 21/03/15 3.357
Chapter 289 21/03/15 3.172
Chapter 288 21/03/15 3.158
Chapter 287 21/03/15 3.128
Chapter 286 21/03/15 3.118
Chapter 285 21/03/15 3.110
Chapter 284 21/03/15 3.139
Chapter 283 21/03/15 3.130
Chapter 282 21/03/15 3.123
Chapter 281 21/03/15 3.096
Chapter 280 21/03/15 3.103
Chapter 279 21/03/15 3.090
Chapter 278 21/03/15 3.079
Chapter 277 21/03/15 3.086
Chapter 276 21/03/15 3.085
Chapter 275 21/03/15 3.081
Chapter 274 21/03/15 3.084
Chapter 273 21/03/15 3.096
Chapter 272 21/03/15 3.099
Chapter 271 21/03/15 3.083
Chapter 270 21/03/15 3.091
Chapter 269 21/03/15 3.103
Chapter 268 21/03/15 3.080
Chapter 267 21/03/15 3.081
Chapter 266 21/03/15 3.085
Chapter 265 21/03/15 3.080
Chapter 264 21/03/15 3.090
Chapter 263 21/03/15 3.096
Chapter 262 21/03/15 3.086
Chapter 261 21/03/15 3.086
Chapter 260 21/03/15 3.093
Chapter 259 21/03/15 3.094
Chapter 258 21/03/15 3.085
Chapter 257 21/03/15 3.082
Chapter 256 21/03/15 3.086
Chapter 255 21/03/15 3.080
Chapter 254 21/03/15 3.086
Chapter 253 21/03/15 3.085
Chapter 252 21/03/15 3.106
Chapter 251 21/03/15 3.081
Chapter 250 21/03/15 3.078
Chapter 249 21/03/15 3.086
Chapter 248 21/03/15 3.081
Chapter 247 21/03/15 3.097
Chapter 246 21/03/15 3.083
Chapter 245 21/03/15 3.086
Chapter 244 21/03/15 3.078
Chapter 243 21/03/15 3.098
Chapter 242 21/03/15 3.081
Chapter 241 21/03/15 3.086
Chapter 240 21/03/15 3.083
Chapter 239 21/03/15 3.090
Chapter 238 21/03/15 3.076
Chapter 237 21/03/15 3.079
Chapter 236 21/03/15 3.081
Chapter 235 21/03/15 3.083
Chapter 234 21/03/15 3.078
Chapter 233 21/03/15 3.080
Chapter 232 21/03/15 3.070
Chapter 231 21/03/15 3.076
Chapter 230 21/03/15 3.074
Chapter 229 21/03/15 3.083
Chapter 228 21/03/15 3.084
Chapter 227 21/03/15 3.076
Chapter 226 21/03/15 3.076
Chapter 225 21/03/15 3.085
Chapter 224 21/03/15 3.081
Chapter 223 21/03/15 3.077
Chapter 222 21/03/15 3.074
Chapter 221 21/03/15 3.082
Chapter 220 21/03/15 3.079
Chapter 219 21/03/15 3.075
Chapter 218 21/03/15 3.071
Chapter 217 21/03/15 3.070
Chapter 216 21/03/15 3.068
Chapter 215 21/03/15 3.080
Chapter 214 21/03/15 3.062
Chapter 213 21/03/15 3.069
Chapter 212 21/03/15 3.071
Chapter 211 21/03/15 3.119
Chapter 210 21/03/15 3.081
Chapter 209 21/03/15 3.074
Chapter 208 21/03/15 3.081
Chapter 207 21/03/15 3.075
Chapter 206 21/03/15 3.066
Chapter 205 21/03/15 3.075
Chapter 204 21/03/15 3.073
Chapter 203 21/03/15 3.073
Chapter 202 21/03/15 3.074
Chapter 201 21/03/15 3.084
Chapter 200 21/03/15 3.072
Chapter 199 21/03/15 3.090
Chapter 198 21/03/15 3.070
Chapter 197 21/03/15 3.069
Chapter 196 21/03/15 3.069
Chapter 194 21/03/15 3.086
Chapter 193 21/03/15 3.062
Chapter 192 21/03/15 3.067
Chapter 191 21/03/15 3.070
Chapter 190 21/03/15 3.072
Chapter 189 21/03/15 3.072
Chapter 188 21/03/15 3.072
Chapter 187 21/03/15 3.065
Chapter 186 21/03/15 3.074
Chapter 185 21/03/15 3.081
Chapter 184 21/03/15 3.108
Chapter 183 21/03/15 3.083
Chapter 182 21/03/15 3.071
Chapter 181 21/03/15 3.075
Chapter 180 21/03/15 3.089
Chapter 179 21/03/15 3.078
Chapter 178 21/03/15 3.088
Chapter 177 21/03/15 3.077
Chapter 176 21/03/15 3.072
Chapter 175 21/03/15 3.079
Chapter 174 21/03/15 3.075
Chapter 173 21/03/15 3.073
Chapter 172 21/03/15 3.074
Chapter 171 21/03/15 3.075
Chapter 170 21/03/15 3.096
Chapter 169 21/03/15 3.071
Chapter 168 21/03/15 3.067
Chapter 167 21/03/15 3.070
Chapter 166 21/03/15 3.082
Chapter 165 21/03/15 3.073
Chapter 164 21/03/15 3.065
Chapter 163 21/03/15 3.064
Chapter 162 21/03/15 3.071
Chapter 161 21/03/15 3.065
Chapter 160 21/03/15 3.071
Chapter 159 21/03/15 3.063
Chapter 158 21/03/15 3.069
Chapter 157 21/03/15 3.071
Chapter 156 21/03/15 3.066
Chapter 155 21/03/15 3.075
Chapter 154 21/03/15 3.063
Chapter 153 21/03/15 3.065
Chapter 152 21/03/15 3.066
Chapter 151 21/03/15 3.067
Chapter 150 21/03/15 3.088
Chapter 149 21/03/15 3.079
Chapter 148 21/03/15 3.064
Chapter 148 21/03/15 3.064
Chapter 147 21/03/15 3.071
Chapter 146 21/03/15 3.066
Chapter 145 21/03/15 3.069
Chapter 144 21/03/15 3.069
Chapter 143 21/03/15 3.069
Chapter 142 21/03/15 3.071
Chapter 141 21/03/15 3.080
Chapter 140 21/03/15 3.079
Chapter 139 21/03/15 3.070
Chapter 138 21/03/15 3.067
Chapter 137 21/03/15 3.067
Chapter 136 21/03/15 3.080
Chapter 135 21/03/15 3.068
Chapter 134 21/03/15 3.077
Chapter 133 21/03/15 3.074
Chapter 132 21/03/15 3.067
Chapter 131 21/03/15 3.073
Chapter 130 21/03/15 3.079
Chapter 129 21/03/15 3.068
Chapter 128 21/03/15 3.069
Chapter 127 21/03/15 3.077
Chapter 126 21/03/15 3.072
Chapter 125 21/03/15 3.068
Chapter 124 21/03/15 3.062
Chapter 123 21/03/15 3.073
Chapter 122 21/03/15 3.069
Chapter 121 21/03/15 3.063
Chapter 120 21/03/15 3.084
Chapter 119 21/03/15 3.067
Chapter 118 21/03/15 3.073
Chapter 117 21/03/15 3.088
Chapter 116 21/03/15 3.072
Chapter 115 21/03/15 3.074
Chapter 114 21/03/15 3.073
Chapter 113 21/03/15 3.074
Chapter 112 21/03/15 3.074
Chapter 111 21/03/15 3.080
Chapter 110 21/03/15 3.071
Chapter 109 21/03/15 3.075
Chapter 108 21/03/15 3.076
Chapter 107 21/03/15 3.068
Chapter 106 21/03/15 3.078
Chapter 105 21/03/15 3.089
Chapter 104 21/03/15 3.086
Chapter 103 21/03/15 3.086
Chapter 102 21/03/15 3.094
Chapter 101 21/03/15 3.090
Chapter 100 21/03/15 3.096
Chapter 99 21/03/15 3.091
Chapter 98 21/03/15 3.089
Chapter 97 21/03/15 3.082
Chapter 96 21/03/15 3.093
Chapter 95 21/03/15 3.088
Chapter 95 21/03/15 3.087
Chapter 94 21/03/15 3.090
Chapter 93 21/03/15 3.090
Chapter 92 21/03/15 3.093
Chapter 91 21/03/15 3.085
Chapter 90 21/03/15 3.089
Chapter 89 21/03/15 3.093
Chapter 88 21/03/15 3.097
Chapter 87 21/03/15 3.082
Chapter 86 21/03/15 3.081
Chapter 85 21/03/15 3.081
Chapter 85 21/03/15 3.087
Chapter 83 21/03/15 3.080
Chapter 82 21/03/15 3.078
Chapter 81 21/03/15 3.081
Chapter 80 21/03/15 3.091
Chapter 79 21/03/15 3.087
Chapter 78 21/03/15 3.083
Chapter 77 21/03/15 3.090
Chapter 76 21/03/15 3.075
Chapter 75 21/03/15 3.088
Chapter 74 21/03/15 3.092
Chapter 73 21/03/15 3.085
Chapter 72 21/03/15 3.083
Chapter 71 21/03/15 3.101
Chapter 70 21/03/15 3.080
Chapter 69 21/03/15 3.079
Chapter 68 21/03/15 3.077
Chapter 67 21/03/15 3.075
Chapter 66 21/03/15 3.076
Chapter 65 21/03/15 3.079
Chapter 64 21/03/15 3.073
Chapter 63 21/03/15 3.080
Chapter 62 21/03/15 3.079
Chapter 61 21/03/15 3.089
Chapter 60 21/03/15 3.086
Chapter 59 21/03/15 3.081
Chapter 58 21/03/15 3.081
Chapter 57 21/03/15 3.101
Chapter 56 21/03/15 3.088
Chapter 55 21/03/15 3.090
Chapter 54 21/03/15 3.094
Chapter 53 21/03/15 3.088
Chapter 52 21/03/15 3.085
Chapter 51 21/03/15 3.102
Chapter 50 21/03/15 3.089
Chapter 49 21/03/15 3.081
Chapter 48 21/03/15 3.096
Chapter 47 21/03/15 3.090
Chapter 46 21/03/15 3.079
Chapter 45 21/03/15 3.083
Chapter 44 21/03/15 3.080
Chapter 43 21/03/15 3.085
Chapter 42 21/03/15 3.079
Chapter 41 21/03/15 3.078
Chapter 40 21/03/15 3.094
Chapter 39 21/03/15 3.089
Chapter 38 21/03/15 3.090
Chapter 37 21/03/15 3.092
Chapter 36 21/03/15 3.085
Chapter 35 21/03/15 3.084
Chapter 34 21/03/15 3.091
Chapter 33 21/03/15 3.096
Chapter 32 21/03/15 3.087
Chapter 31 21/03/15 3.104
Chapter 30 21/03/15 3.103
Chapter 29 21/03/15 3.090
Chapter 28 21/03/15 3.088
Chapter 27 21/03/15 3.087
Chapter 26 21/03/15 3.096
Chapter 25 21/03/15 3.106
Chapter 24 21/03/15 3.100
Chapter 23 21/03/15 3.092
Chapter 22 21/03/15 3.108
Chapter 21 21/03/15 3.111
Chapter 20 21/03/15 3.108
Chapter 19 21/03/15 3.148
Chapter 18 21/03/15 3.121
Chapter 17 21/03/15 3.115
Chapter 16 21/03/15 3.115
Chapter 15 21/03/15 3.116
Chapter 14 21/03/15 3.113
Chapter 13 21/03/15 3.121
Chapter 12 21/03/15 3.125
Chapter 11 21/03/15 3.128
Chapter 10 21/03/15 3.123
Chapter 9 21/03/15 3.115
Chapter 8 21/03/15 3.117
Chapter 7 21/03/15 3.113
Chapter 6 21/03/15 3.115
Chapter 5 21/03/15 3.132
Chapter 4 21/03/15 3.123
Chapter 3 21/03/15 3.136
Chapter 2 21/03/15 3.159
Chapter 1 21/03/15 3.559
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch