Doraemon [Bản đẹp]

Doraemon [Bản đẹp]
Lượt xem: 19.733
Doraemon [Bản đẹp] Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Doraemon, một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22 trong tương lai, quay ngược thời gian để giúp Nobita, một cậu bé lười biếng, hậu đậu và kém may mắn để giúp cuộc sống của cậu bớt xui xẻo hơn để cải thiện cuộc sống cho con cháu của Nobita.


Với rất nhiều loại bảo bối từ tương lai của Doraemon, cuộc sống của Nobita đã thay đổi rất nhiều.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 290 21/03/15 3.269
Chapter 289 21/03/15 3.128
Chapter 288 21/03/15 3.114
Chapter 287 21/03/15 3.086
Chapter 286 21/03/15 3.076
Chapter 285 21/03/15 3.072
Chapter 284 21/03/15 3.097
Chapter 283 21/03/15 3.089
Chapter 282 21/03/15 3.090
Chapter 281 21/03/15 3.061
Chapter 280 21/03/15 3.068
Chapter 279 21/03/15 3.060
Chapter 278 21/03/15 3.051
Chapter 277 21/03/15 3.059
Chapter 276 21/03/15 3.055
Chapter 275 21/03/15 3.052
Chapter 274 21/03/15 3.056
Chapter 273 21/03/15 3.059
Chapter 272 21/03/15 3.071
Chapter 271 21/03/15 3.055
Chapter 270 21/03/15 3.065
Chapter 269 21/03/15 3.077
Chapter 268 21/03/15 3.054
Chapter 267 21/03/15 3.053
Chapter 266 21/03/15 3.057
Chapter 265 21/03/15 3.053
Chapter 264 21/03/15 3.064
Chapter 263 21/03/15 3.070
Chapter 262 21/03/15 3.060
Chapter 261 21/03/15 3.060
Chapter 260 21/03/15 3.063
Chapter 259 21/03/15 3.066
Chapter 258 21/03/15 3.062
Chapter 257 21/03/15 3.058
Chapter 256 21/03/15 3.060
Chapter 255 21/03/15 3.055
Chapter 254 21/03/15 3.056
Chapter 253 21/03/15 3.057
Chapter 252 21/03/15 3.078
Chapter 251 21/03/15 3.054
Chapter 250 21/03/15 3.051
Chapter 249 21/03/15 3.059
Chapter 248 21/03/15 3.048
Chapter 247 21/03/15 3.069
Chapter 246 21/03/15 3.053
Chapter 245 21/03/15 3.054
Chapter 244 21/03/15 3.052
Chapter 243 21/03/15 3.068
Chapter 242 21/03/15 3.056
Chapter 241 21/03/15 3.050
Chapter 240 21/03/15 3.054
Chapter 239 21/03/15 3.056
Chapter 238 21/03/15 3.047
Chapter 237 21/03/15 3.052
Chapter 236 21/03/15 3.051
Chapter 235 21/03/15 3.049
Chapter 234 21/03/15 3.047
Chapter 233 21/03/15 3.054
Chapter 232 21/03/15 3.044
Chapter 231 21/03/15 3.047
Chapter 230 21/03/15 3.045
Chapter 229 21/03/15 3.050
Chapter 228 21/03/15 3.056
Chapter 227 21/03/15 3.048
Chapter 226 21/03/15 3.050
Chapter 225 21/03/15 3.062
Chapter 224 21/03/15 3.055
Chapter 223 21/03/15 3.052
Chapter 222 21/03/15 3.046
Chapter 221 21/03/15 3.057
Chapter 220 21/03/15 3.055
Chapter 219 21/03/15 3.050
Chapter 218 21/03/15 3.046
Chapter 217 21/03/15 3.050
Chapter 216 21/03/15 3.048
Chapter 215 21/03/15 3.059
Chapter 214 21/03/15 3.043
Chapter 213 21/03/15 3.049
Chapter 212 21/03/15 3.051
Chapter 211 21/03/15 3.093
Chapter 210 21/03/15 3.058
Chapter 209 21/03/15 3.052
Chapter 208 21/03/15 3.057
Chapter 207 21/03/15 3.054
Chapter 206 21/03/15 3.045
Chapter 205 21/03/15 3.051
Chapter 204 21/03/15 3.045
Chapter 203 21/03/15 3.049
Chapter 202 21/03/15 3.050
Chapter 201 21/03/15 3.063
Chapter 200 21/03/15 3.047
Chapter 199 21/03/15 3.066
Chapter 198 21/03/15 3.048
Chapter 197 21/03/15 3.046
Chapter 196 21/03/15 3.045
Chapter 194 21/03/15 3.060
Chapter 193 21/03/15 3.042
Chapter 192 21/03/15 3.048
Chapter 191 21/03/15 3.044
Chapter 190 21/03/15 3.046
Chapter 189 21/03/15 3.045
Chapter 188 21/03/15 3.045
Chapter 187 21/03/15 3.043
Chapter 186 21/03/15 3.050
Chapter 185 21/03/15 3.058
Chapter 184 21/03/15 3.083
Chapter 183 21/03/15 3.061
Chapter 182 21/03/15 3.049
Chapter 181 21/03/15 3.051
Chapter 180 21/03/15 3.064
Chapter 179 21/03/15 3.054
Chapter 178 21/03/15 3.060
Chapter 177 21/03/15 3.054
Chapter 176 21/03/15 3.049
Chapter 175 21/03/15 3.052
Chapter 174 21/03/15 3.050
Chapter 173 21/03/15 3.048
Chapter 172 21/03/15 3.049
Chapter 171 21/03/15 3.054
Chapter 170 21/03/15 3.070
Chapter 169 21/03/15 3.046
Chapter 168 21/03/15 3.041
Chapter 167 21/03/15 3.045
Chapter 166 21/03/15 3.058
Chapter 165 21/03/15 3.050
Chapter 164 21/03/15 3.045
Chapter 163 21/03/15 3.043
Chapter 162 21/03/15 3.049
Chapter 161 21/03/15 3.042
Chapter 160 21/03/15 3.045
Chapter 159 21/03/15 3.039
Chapter 158 21/03/15 3.044
Chapter 157 21/03/15 3.048
Chapter 156 21/03/15 3.043
Chapter 155 21/03/15 3.048
Chapter 154 21/03/15 3.041
Chapter 153 21/03/15 3.042
Chapter 152 21/03/15 3.043
Chapter 151 21/03/15 3.044
Chapter 150 21/03/15 3.061
Chapter 149 21/03/15 3.058
Chapter 148 21/03/15 3.044
Chapter 148 21/03/15 3.041
Chapter 147 21/03/15 3.047
Chapter 146 21/03/15 3.043
Chapter 145 21/03/15 3.046
Chapter 144 21/03/15 3.044
Chapter 143 21/03/15 3.044
Chapter 142 21/03/15 3.044
Chapter 141 21/03/15 3.055
Chapter 140 21/03/15 3.054
Chapter 139 21/03/15 3.045
Chapter 138 21/03/15 3.042
Chapter 137 21/03/15 3.043
Chapter 136 21/03/15 3.054
Chapter 135 21/03/15 3.047
Chapter 134 21/03/15 3.050
Chapter 133 21/03/15 3.052
Chapter 132 21/03/15 3.041
Chapter 131 21/03/15 3.045
Chapter 130 21/03/15 3.049
Chapter 129 21/03/15 3.042
Chapter 128 21/03/15 3.040
Chapter 127 21/03/15 3.046
Chapter 126 21/03/15 3.044
Chapter 125 21/03/15 3.043
Chapter 124 21/03/15 3.038
Chapter 123 21/03/15 3.048
Chapter 122 21/03/15 3.045
Chapter 121 21/03/15 3.039
Chapter 120 21/03/15 3.050
Chapter 119 21/03/15 3.041
Chapter 118 21/03/15 3.045
Chapter 117 21/03/15 3.057
Chapter 116 21/03/15 3.045
Chapter 115 21/03/15 3.046
Chapter 114 21/03/15 3.045
Chapter 113 21/03/15 3.047
Chapter 112 21/03/15 3.044
Chapter 111 21/03/15 3.049
Chapter 110 21/03/15 3.045
Chapter 109 21/03/15 3.050
Chapter 108 21/03/15 3.049
Chapter 107 21/03/15 3.043
Chapter 106 21/03/15 3.050
Chapter 105 21/03/15 3.057
Chapter 104 21/03/15 3.055
Chapter 103 21/03/15 3.049
Chapter 102 21/03/15 3.059
Chapter 101 21/03/15 3.049
Chapter 100 21/03/15 3.060
Chapter 99 21/03/15 3.059
Chapter 98 21/03/15 3.053
Chapter 97 21/03/15 3.052
Chapter 96 21/03/15 3.055
Chapter 95 21/03/15 3.054
Chapter 95 21/03/15 3.051
Chapter 94 21/03/15 3.056
Chapter 93 21/03/15 3.050
Chapter 92 21/03/15 3.055
Chapter 91 21/03/15 3.052
Chapter 90 21/03/15 3.051
Chapter 89 21/03/15 3.063
Chapter 88 21/03/15 3.064
Chapter 87 21/03/15 3.055
Chapter 86 21/03/15 3.051
Chapter 85 21/03/15 3.047
Chapter 85 21/03/15 3.051
Chapter 83 21/03/15 3.048
Chapter 82 21/03/15 3.047
Chapter 81 21/03/15 3.049
Chapter 80 21/03/15 3.056
Chapter 79 21/03/15 3.052
Chapter 78 21/03/15 3.051
Chapter 77 21/03/15 3.054
Chapter 76 21/03/15 3.043
Chapter 75 21/03/15 3.051
Chapter 74 21/03/15 3.059
Chapter 73 21/03/15 3.051
Chapter 72 21/03/15 3.054
Chapter 71 21/03/15 3.064
Chapter 70 21/03/15 3.048
Chapter 69 21/03/15 3.050
Chapter 68 21/03/15 3.050
Chapter 67 21/03/15 3.047
Chapter 66 21/03/15 3.048
Chapter 65 21/03/15 3.049
Chapter 64 21/03/15 3.041
Chapter 63 21/03/15 3.048
Chapter 62 21/03/15 3.048
Chapter 61 21/03/15 3.054
Chapter 60 21/03/15 3.050
Chapter 59 21/03/15 3.048
Chapter 58 21/03/15 3.046
Chapter 57 21/03/15 3.059
Chapter 56 21/03/15 3.054
Chapter 55 21/03/15 3.057
Chapter 54 21/03/15 3.058
Chapter 53 21/03/15 3.058
Chapter 52 21/03/15 3.056
Chapter 51 21/03/15 3.067
Chapter 50 21/03/15 3.053
Chapter 49 21/03/15 3.049
Chapter 48 21/03/15 3.058
Chapter 47 21/03/15 3.052
Chapter 46 21/03/15 3.043
Chapter 45 21/03/15 3.048
Chapter 44 21/03/15 3.050
Chapter 43 21/03/15 3.052
Chapter 42 21/03/15 3.047
Chapter 41 21/03/15 3.047
Chapter 40 21/03/15 3.062
Chapter 39 21/03/15 3.060
Chapter 38 21/03/15 3.055
Chapter 37 21/03/15 3.059
Chapter 36 21/03/15 3.051
Chapter 35 21/03/15 3.050
Chapter 34 21/03/15 3.056
Chapter 33 21/03/15 3.055
Chapter 32 21/03/15 3.052
Chapter 31 21/03/15 3.069
Chapter 30 21/03/15 3.064
Chapter 29 21/03/15 3.061
Chapter 28 21/03/15 3.053
Chapter 27 21/03/15 3.056
Chapter 26 21/03/15 3.060
Chapter 25 21/03/15 3.071
Chapter 24 21/03/15 3.063
Chapter 23 21/03/15 3.054
Chapter 22 21/03/15 3.067
Chapter 21 21/03/15 3.066
Chapter 20 21/03/15 3.070
Chapter 19 21/03/15 3.110
Chapter 18 21/03/15 3.083
Chapter 17 21/03/15 3.071
Chapter 16 21/03/15 3.072
Chapter 15 21/03/15 3.074
Chapter 14 21/03/15 3.075
Chapter 13 21/03/15 3.083
Chapter 12 21/03/15 3.086
Chapter 11 21/03/15 3.089
Chapter 10 21/03/15 3.081
Chapter 9 21/03/15 3.080
Chapter 8 21/03/15 3.078
Chapter 7 21/03/15 3.078
Chapter 6 21/03/15 3.078
Chapter 5 21/03/15 3.087
Chapter 4 21/03/15 3.081
Chapter 3 21/03/15 3.095
Chapter 2 21/03/15 3.119
Chapter 1 21/03/15 3.379
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch