Doubutsu no Oishasan

Doubutsu no Oishasan
Nội dung

Những cuộc phiêu lưu hài hước của một sinh viên ngành thú y cùng bạn bè và chú chó của anh ta. Từ đóhọ hiểu cách chăm sóc cho tất cả các loại động vật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 119 18/03/15 3.068
Chapter 118 18/03/15 3.044
Chapter 117 18/03/15 3.042
Chapter 116 18/03/15 3.025
Chapter 115 18/03/15 3.027
Chapter 114 18/03/15 3.029
Chapter 113 18/03/15 3.026
Chapter 112 18/03/15 3.024
Chapter 111 18/03/15 3.026
Chapter 110 18/03/15 3.029
Chapter 109 18/03/15 3.026
Chapter 108 18/03/15 3.026
Chapter 107 18/03/15 3.025
Chapter 106 18/03/15 3.026
Chapter 105 18/03/15 3.028
Chapter 104 18/03/15 3.029
Chapter 103 18/03/15 3.029
Chapter 102 18/03/15 3.034
Chapter 101 18/03/15 3.039
Chapter 100 18/03/15 3.028
Chapter 99 18/03/15 3.021
Chapter 98 18/03/15 3.025
Chapter 97 18/03/15 3.022
Chapter 96 18/03/15 3.020
Chapter 95 18/03/15 3.024
Chapter 94 18/03/15 3.020
Chapter 93 18/03/15 3.020
Chapter 92 18/03/15 3.021
Chapter 91 18/03/15 3.020
Chapter 90 18/03/15 3.020
Chapter 89 18/03/15 3.024
Chapter 88 18/03/15 3.019
Chapter 87 18/03/15 3.029
Chapter 86 18/03/15 3.023
Chapter 85 18/03/15 3.023
Chapter 84 18/03/15 3.020
Chapter 83 18/03/15 3.027
Chapter 82 18/03/15 3.024
Chapter 81 18/03/15 3.022
Chapter 80 18/03/15 3.028
Chapter 79 18/03/15 3.023
Chapter 78 18/03/15 3.022
Chapter 77 18/03/15 3.023
Chapter 76 18/03/15 3.022
Chapter 75 18/03/15 3.031
Chapter 74 18/03/15 3.027
Chapter 73 18/03/15 3.023
Chapter 72 18/03/15 3.023
Chapter 71 18/03/15 3.025
Chapter 70 18/03/15 3.025
Chapter 69 18/03/15 3.025
Chapter 68 18/03/15 3.020
Chapter 67 18/03/15 3.026
Chapter 66 18/03/15 3.021
Chapter 65 18/03/15 3.021
Chapter 64 18/03/15 3.022
Chapter 63 18/03/15 3.024
Chapter 62 18/03/15 3.024
Chapter 61 18/03/15 3.022
Chapter 60 18/03/15 3.026
Chapter 59 18/03/15 3.022
Chapter 58 18/03/15 3.024
Chapter 57 18/03/15 3.020
Chapter 56 18/03/15 3.020
Chapter 55 18/03/15 3.021
Chapter 54 18/03/15 3.021
Chapter 53 18/03/15 3.020
Chapter 52 18/03/15 3.020
Chapter 51 18/03/15 3.024
Chapter 50 18/03/15 3.026
Chapter 49 18/03/15 3.021
Chapter 48 18/03/15 3.020
Chapter 47 18/03/15 3.021
Chapter 46 18/03/15 3.023
Chapter 45 18/03/15 3.021
Chapter 44 18/03/15 3.023
Chapter 43 18/03/15 3.020
Chapter 42 18/03/15 3.023
Chapter 41 18/03/15 3.035
Chapter 40 18/03/15 3.031
Chapter 39 18/03/15 3.022
Chapter 38 18/03/15 3.022
Chapter 37 18/03/15 3.024
Chapter 36 18/03/15 3.024
Chapter 35 18/03/15 3.022
Chapter 34 18/03/15 3.025
Chapter 33 18/03/15 3.027
Chapter 32 18/03/15 3.028
Chapter 31 18/03/15 3.033
Chapter 30 18/03/15 3.023
Chapter 29 18/03/15 3.031
Chapter 28 18/03/15 3.024
Chapter 27 18/03/15 3.024
Chapter 26 18/03/15 3.030
Chapter 25 18/03/15 3.031
Chapter 24 18/03/15 3.025
Chapter 23 18/03/15 3.022
Chapter 22 18/03/15 3.020
Chapter 21 18/03/15 3.022
Chapter 20 18/03/15 3.021
Chapter 19 18/03/15 3.026
Chapter 18 18/03/15 3.022
Chapter 17 18/03/15 3.025
Chapter 16 18/03/15 3.020
Chapter 15 18/03/15 3.021
Chapter 14 18/03/15 3.025
Chapter 13 18/03/15 3.020
Chapter 12 18/03/15 3.021
Chapter 11 18/03/15 3.020
Chapter 10 18/03/15 3.027
Chapter 9 18/03/15 3.028
Chapter 8 18/03/15 3.023
Chapter 7 18/03/15 3.029
Chapter 6 18/03/15 3.023
Chapter 5 18/03/15 3.025
Chapter 4 18/03/15 3.026
Chapter 3 18/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.028
Chapter 1 15/03/15 3.043
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch