Dragon Head

Dragon Head
Lượt xem: 7.972
Nội dung

Trước sự chứng kiến rất nhiều đứa bạn cùng lớp bị tử nạn trong một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, Teru đã phát hiện thấy hai người còn sống sót trong đường hầm: đó là Ako và Nobuo. Họ đang cố gắng đào xới từ đường hầm tối om ra bên ngoài với một chút hy vọng mong manh là cố níu kéo sự sống của mình, sự thiếu ánh sáng và thức ăn, cùng với mùi hôi thối của xác chết phân hủy cũng là điều mà mỗi người trong số họ cảm thấy cuồng trí. Và ngay tại thời điểm đó lại xảy ra một cơn động đất trong hầm, và việc thoát được ra bên ngoài cũng là lúc họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 89 15/03/15 3.087
Chapter 88 15/03/15 3.068
Chapter 87 15/03/15 3.064
Chapter 86 15/03/15 3.050
Chapter 85 15/03/15 3.049
Chapter 84 15/03/15 3.051
Chapter 83 15/03/15 3.076
Chapter 82 15/03/15 3.052
Chapter 81 15/03/15 3.054
Chapter 80 15/03/15 3.048
Chapter 79 15/03/15 3.047
Chapter 78 15/03/15 3.048
Chapter 77 15/03/15 3.046
Chapter 76 15/03/15 3.049
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.048
Chapter 73 15/03/15 3.048
Chapter 72 15/03/15 3.075
Chapter 71 15/03/15 3.051
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.047
Chapter 68 15/03/15 3.052
Chapter 67 15/03/15 3.046
Chapter 66 15/03/15 3.047
Chapter 65 15/03/15 3.046
Chapter 64 15/03/15 3.047
Chapter 63 15/03/15 3.051
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.043
Chapter 60 15/03/15 3.042
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 15/03/15 3.046
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.040
Chapter 52 15/03/15 3.039
Chapter 51 15/03/15 3.039
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.046
Chapter 48 15/03/15 3.076
Chapter 47 15/03/15 3.047
Chapter 46 15/03/15 3.048
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.054
Chapter 42 15/03/15 3.050
Chapter 41 15/03/15 3.155
Chapter 40 15/03/15 3.058
Chapter 39 15/03/15 3.053
Chapter 38 15/03/15 3.050
Chapter 37 15/03/15 3.054
Chapter 36 15/03/15 3.060
Chapter 35 15/03/15 3.075
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.051
Chapter 32 15/03/15 3.051
Chapter 31 15/03/15 3.055
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.053
Chapter 28 15/03/15 3.056
Chapter 27 15/03/15 3.052
Chapter 26 15/03/15 3.050
Chapter 25 15/03/15 3.056
Chapter 24 15/03/15 3.057
Chapter 23 15/03/15 3.054
Chapter 22 15/03/15 3.057
Chapter 21 15/03/15 3.054
Chapter 20 15/03/15 3.057
Chapter 19 15/03/15 3.063
Chapter 18 15/03/15 3.061
Chapter 17 15/03/15 3.074
Chapter 16 15/03/15 3.061
Chapter 15 15/03/15 3.062
Chapter 14 15/03/15 3.083
Chapter 13 15/03/15 3.069
Chapter 12 15/03/15 3.062
Chapter 11 15/03/15 3.063
Chapter 10 15/03/15 3.060
Chapter 9 15/03/15 3.060
Chapter 8 15/03/15 3.076
Chapter 7 15/03/15 3.159
Chapter 6 15/03/15 3.050
Chapter 5 15/03/15 3.043
Chapter 4 15/03/15 3.040
Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 2 15/03/15 3.039
Chapter 1 15/03/15 3.074
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch