Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng

Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng
Lượt xem: 52.412
Nội dung

Câu chuyện là hành trình của Dai và những đồng đội, những học trò của người anh hùng Avan đi tiêu diệt
ác ma vì chính nghĩa. Là một manga dựa trên game, lại là shounen của thời kì những năm 80s, nên cốt truyện của Dấu ấn rồng thiêng có một mạch chung là tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới. Nhàm chán? Sáo mòn? Không! Dựa trên cái mạch khá dễ theo dõi ấy là một cốt truyện li kì và phức tạp, đầy những bất ngờ. Câu chuyện như đã nói, có sự chuyển mạch từ sự hài hước ban đầu đến một thế giới căng thẳng và có phần u tối. Sự bất ngờ và hấp dẫn ấy theo tôi nghĩ đến từ sự phong phú của thế giới trong Dragon Quest và từ bí mật riêng của từng nhân vật. Theo bước chân của nhóm dũng sĩ, người xem chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nhiều người, và nhiều điều cứ dần dần được hé mở, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tác giả kịch bản của Dấu ấn rồng thiêng tỏ ra rất… già tay khi luôn đưa độc giả vào tình trạng “đói thông tin”. Bí ẩn này chưa qua thì bí ẩn khác đã đến. Kịch bản nhìn chung vì vậy mà gợi trí tò mò rất lớn khi những bí ẩn đan cài chồng chất nhau, và bạn sẽ khó lòng chán được.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 349 21/03/15 3.450
Chapter 348 21/03/15 3.242
Chapter 347 21/03/15 3.237
Chapter 346 21/03/15 3.150
Chapter 345 21/03/15 3.153
Chapter 344 21/03/15 3.180
Chapter 343 21/03/15 3.136
Chapter 342 21/03/15 3.159
Chapter 341 21/03/15 3.159
Chapter 340 21/03/15 3.142
Chapter 339 21/03/15 3.119
Chapter 338 21/03/15 3.106
Chapter 337 21/03/15 3.104
Chapter 336 21/03/15 3.090
Chapter 335 21/03/15 3.090
Chapter 334 21/03/15 3.099
Chapter 333 21/03/15 3.093
Chapter 332 21/03/15 3.096
Chapter 331 21/03/15 3.111
Chapter 330 21/03/15 3.114
Chapter 329 21/03/15 3.095
Chapter 328 21/03/15 3.100
Chapter 327 21/03/15 3.094
Chapter 326 21/03/15 3.093
Chapter 325 21/03/15 3.102
Chapter 324 21/03/15 3.089
Chapter 323 21/03/15 3.102
Chapter 322 21/03/15 3.120
Chapter 321 21/03/15 3.099
Chapter 320 21/03/15 3.134
Chapter 319 21/03/15 3.142
Chapter 318 21/03/15 3.126
Chapter 317 21/03/15 3.156
Chapter 316 21/03/15 3.149
Chapter 315 21/03/15 3.151
Chapter 314 21/03/15 3.155
Chapter 313 21/03/15 3.131
Chapter 312 21/03/15 3.139
Chapter 311 21/03/15 3.142
Chapter 310 21/03/15 3.147
Chapter 309 21/03/15 3.134
Chapter 308 21/03/15 3.143
Chapter 307 21/03/15 3.132
Chapter 306 21/03/15 3.139
Chapter 305 21/03/15 3.134
Chapter 304 21/03/15 3.137
Chapter 303 21/03/15 3.126
Chapter 302 21/03/15 3.143
Chapter 301 21/03/15 3.140
Chapter 300 21/03/15 3.154
Chapter 299 21/03/15 3.132
Chapter 298 21/03/15 3.129
Chapter 297 21/03/15 3.119
Chapter 296 21/03/15 3.127
Chapter 295 21/03/15 3.146
Chapter 294 21/03/15 3.137
Chapter 293 21/03/15 3.142
Chapter 292 21/03/15 3.121
Chapter 291 21/03/15 3.139
Chapter 290 21/03/15 3.155
Chapter 289 21/03/15 3.144
Chapter 288 21/03/15 3.196
Chapter 287 21/03/15 3.154
Chapter 286 21/03/15 3.155
Chapter 285 21/03/15 3.147
Chapter 284 21/03/15 3.159
Chapter 283 21/03/15 3.141
Chapter 282 21/03/15 3.150
Chapter 281 21/03/15 3.130
Chapter 280 21/03/15 3.136
Chapter 279 21/03/15 3.143
Chapter 278 21/03/15 3.141
Chapter 277 21/03/15 3.140
Chapter 276 21/03/15 3.141
Chapter 275 21/03/15 3.128
Chapter 274 21/03/15 3.141
Chapter 273 21/03/15 3.144
Chapter 272 21/03/15 3.147
Chapter 271 21/03/15 3.156
Chapter 270 21/03/15 3.173
Chapter 269 21/03/15 3.149
Chapter 268 21/03/15 3.151
Chapter 267 21/03/15 3.154
Chapter 266 21/03/15 3.167
Chapter 265 21/03/15 3.202
Chapter 264 21/03/15 3.158
Chapter 263 18/03/15 3.160
Chapter 262 18/03/15 3.151
Chapter 261 18/03/15 3.155
Chapter 260 18/03/15 3.169
Chapter 259 18/03/15 3.157
Chapter 258 18/03/15 3.153
Chapter 257 18/03/15 3.157
Chapter 256 18/03/15 3.156
Chapter 255 18/03/15 3.139
Chapter 254 18/03/15 3.143
Chapter 253 18/03/15 3.152
Chapter 252 18/03/15 3.150
Chapter 251 18/03/15 3.161
Chapter 250 18/03/15 3.169
Chapter 249 18/03/15 3.140
Chapter 248 18/03/15 3.137
Chapter 247 18/03/15 3.139
Chapter 246 18/03/15 3.130
Chapter 245 18/03/15 3.144
Chapter 244 18/03/15 3.141
Chapter 243 18/03/15 3.136
Chapter 242 18/03/15 3.131
Chapter 241 18/03/15 3.145
Chapter 240 18/03/15 3.136
Chapter 239 18/03/15 3.151
Chapter 238 18/03/15 3.121
Chapter 237 18/03/15 3.141
Chapter 236 18/03/15 3.142
Chapter 235 18/03/15 3.143
Chapter 234 18/03/15 3.144
Chapter 233 18/03/15 3.151
Chapter 232 18/03/15 3.135
Chapter 231 18/03/15 3.138
Chapter 230 18/03/15 3.164
Chapter 229 18/03/15 3.138
Chapter 228 18/03/15 3.145
Chapter 227 18/03/15 3.136
Chapter 226 18/03/15 3.130
Chapter 225 18/03/15 3.147
Chapter 224 18/03/15 3.126
Chapter 223 18/03/15 3.133
Chapter 222 18/03/15 3.146
Chapter 221 18/03/15 3.145
Chapter 220 18/03/15 3.199
Chapter 219 18/03/15 3.135
Chapter 218 18/03/15 3.134
Chapter 217 18/03/15 3.159
Chapter 216 18/03/15 3.133
Chapter 215 18/03/15 3.147
Chapter 214 18/03/15 3.143
Chapter 213 18/03/15 3.125
Chapter 212 18/03/15 3.149
Chapter 211 18/03/15 3.158
Chapter 210 18/03/15 3.171
Chapter 209 18/03/15 3.138
Chapter 208 18/03/15 3.125
Chapter 207 18/03/15 3.123
Chapter 206 18/03/15 3.140
Chapter 205 18/03/15 3.117
Chapter 204 18/03/15 3.141
Chapter 203 18/03/15 3.142
Chapter 202 18/03/15 3.154
Chapter 201 18/03/15 3.159
Chapter 200 18/03/15 3.158
Chapter 199 18/03/15 3.133
Chapter 198 18/03/15 3.153
Chapter 197 18/03/15 3.140
Chapter 196 18/03/15 3.130
Chapter 195 18/03/15 3.139
Chapter 194 18/03/15 3.140
Chapter 193 18/03/15 3.141
Chapter 192 18/03/15 3.140
Chapter 191 18/03/15 3.150
Chapter 190 18/03/15 3.131
Chapter 189 18/03/15 3.132
Chapter 188 18/03/15 3.117
Chapter 187 18/03/15 3.145
Chapter 186 18/03/15 3.148
Chapter 185 18/03/15 3.142
Chapter 184 18/03/15 3.129
Chapter 183 18/03/15 3.146
Chapter 182 18/03/15 3.133
Chapter 181 18/03/15 3.133
Chapter 180 18/03/15 3.162
Chapter 179 18/03/15 3.156
Chapter 178 18/03/15 3.135
Chapter 177 18/03/15 3.149
Chapter 176 18/03/15 3.145
Chapter 175 18/03/15 3.141
Chapter 174 18/03/15 3.119
Chapter 173 18/03/15 3.138
Chapter 172 18/03/15 3.143
Chapter 171 18/03/15 3.135
Chapter 170 18/03/15 3.130
Chapter 169 18/03/15 3.134
Chapter 168 18/03/15 3.140
Chapter 167 18/03/15 3.140
Chapter 166 18/03/15 3.131
Chapter 165 18/03/15 3.146
Chapter 164 18/03/15 3.142
Chapter 163 18/03/15 3.144
Chapter 162 18/03/15 3.144
Chapter 161 18/03/15 3.152
Chapter 160 18/03/15 3.146
Chapter 159 18/03/15 3.130
Chapter 158 18/03/15 3.147
Chapter 157 18/03/15 3.129
Chapter 156 18/03/15 3.119
Chapter 155 18/03/15 3.152
Chapter 154 18/03/15 3.140
Chapter 153 18/03/15 3.142
Chapter 152 18/03/15 3.129
Chapter 151 18/03/15 3.156
Chapter 150 18/03/15 3.173
Chapter 149 18/03/15 3.128
Chapter 148 18/03/15 3.154
Chapter 147 18/03/15 3.151
Chapter 146 18/03/15 3.137
Chapter 145 18/03/15 3.146
Chapter 144 18/03/15 3.131
Chapter 143 18/03/15 3.139
Chapter 142 18/03/15 3.137
Chapter 141 18/03/15 3.157
Chapter 140 18/03/15 3.157
Chapter 139 18/03/15 3.138
Chapter 138 18/03/15 3.134
Chapter 137 18/03/15 3.143
Chapter 136 18/03/15 3.144
Chapter 135 18/03/15 3.145
Chapter 134 18/03/15 3.140
Chapter 133 18/03/15 3.138
Chapter 132 18/03/15 3.163
Chapter 131 18/03/15 3.142
Chapter 130 18/03/15 3.168
Chapter 129 18/03/15 3.133
Chapter 128 18/03/15 3.114
Chapter 127 18/03/15 3.140
Chapter 126 18/03/15 3.133
Chapter 125 18/03/15 3.133
Chapter 124 18/03/15 3.132
Chapter 123 18/03/15 3.132
Chapter 122 18/03/15 3.127
Chapter 121 18/03/15 3.134
Chapter 120 18/03/15 3.151
Chapter 119 18/03/15 3.133
Chapter 118 18/03/15 3.142
Chapter 117 18/03/15 3.155
Chapter 116 18/03/15 3.141
Chapter 115 18/03/15 3.146
Chapter 114 18/03/15 3.160
Chapter 113 18/03/15 3.156
Chapter 112 18/03/15 3.136
Chapter 111 18/03/15 3.154
Chapter 110 18/03/15 3.154
Chapter 109 18/03/15 3.154
Chapter 108 18/03/15 3.144
Chapter 107 18/03/15 3.126
Chapter 106 18/03/15 3.153
Chapter 105 18/03/15 3.149
Chapter 104 18/03/15 3.153
Chapter 103 18/03/15 3.144
Chapter 102 18/03/15 3.168
Chapter 101 18/03/15 3.178
Chapter 100 18/03/15 3.182
Chapter 99 18/03/15 3.158
Chapter 98 18/03/15 3.157
Chapter 97 18/03/15 3.155
Chapter 96 18/03/15 3.134
Chapter 95 18/03/15 3.140
Chapter 94 18/03/15 3.146
Chapter 93 18/03/15 3.138
Chapter 92 18/03/15 3.138
Chapter 91 18/03/15 3.142
Chapter 90 18/03/15 3.222
Chapter 89 18/03/15 3.120
Chapter 88 18/03/15 3.138
Chapter 87 18/03/15 3.140
Chapter 86 18/03/15 3.134
Chapter 85 18/03/15 3.132
Chapter 84 18/03/15 3.131
Chapter 83 18/03/15 3.111
Chapter 82 18/03/15 3.119
Chapter 81 18/03/15 3.127
Chapter 80 18/03/15 3.141
Chapter 79 18/03/15 3.113
Chapter 78 18/03/15 3.130
Chapter 77 18/03/15 3.124
Chapter 76 18/03/15 3.117
Chapter 75 18/03/15 3.119
Chapter 74 18/03/15 3.128
Chapter 73 18/03/15 3.133
Chapter 72 18/03/15 3.132
Chapter 71 18/03/15 3.122
Chapter 70 18/03/15 3.143
Chapter 69 18/03/15 3.137
Chapter 68 18/03/15 3.161
Chapter 67 18/03/15 3.126
Chapter 66 18/03/15 3.128
Chapter 65 18/03/15 3.133
Chapter 64 18/03/15 3.121
Chapter 63 18/03/15 3.136
Chapter 62 18/03/15 3.135
Chapter 61 18/03/15 3.130
Chapter 60 18/03/15 3.147
Chapter 59 18/03/15 3.123
Chapter 58 18/03/15 3.118
Chapter 57 18/03/15 3.126
Chapter 56 18/03/15 3.130
Chapter 55 18/03/15 3.338
Chapter 54 18/03/15 3.127
Chapter 53 18/03/15 3.134
Chapter 52 18/03/15 3.110
Chapter 51 18/03/15 3.125
Chapter 50 18/03/15 3.150
Chapter 49 18/03/15 3.131
Chapter 48 18/03/15 3.180
Chapter 47 18/03/15 3.144
Chapter 46 18/03/15 3.148
Chapter 45 18/03/15 3.118
Chapter 44 18/03/15 3.121
Chapter 43 18/03/15 3.118
Chapter 42 18/03/15 3.150
Chapter 41 18/03/15 3.162
Chapter 40 18/03/15 3.311
Chapter 39 18/03/15 3.115
Chapter 38 18/03/15 3.113
Chapter 37 18/03/15 3.114
Chapter 36 18/03/15 3.118
Chapter 35 18/03/15 3.119
Chapter 34 18/03/15 3.097
Chapter 33 18/03/15 3.120
Chapter 32 18/03/15 3.128
Chapter 31 18/03/15 3.140
Chapter 30 18/03/15 3.116
Chapter 29 18/03/15 3.131
Chapter 28 18/03/15 3.134
Chapter 27 18/03/15 3.121
Chapter 26 18/03/15 3.119
Chapter 25 18/03/15 3.122
Chapter 24 18/03/15 3.102
Chapter 23 18/03/15 3.128
Chapter 22 18/03/15 3.126
Chapter 21 18/03/15 3.126
Chapter 20 18/03/15 3.132
Chapter 19 18/03/15 3.126
Chapter 18 18/03/15 3.143
Chapter 17 18/03/15 3.116
Chapter 16 18/03/15 3.108
Chapter 15 18/03/15 3.139
Chapter 14 18/03/15 3.139
Chapter 13 18/03/15 3.135
Chapter 12 18/03/15 3.123
Chapter 11 18/03/15 3.137
Chapter 10 18/03/15 3.156
Chapter 9 18/03/15 3.119
Chapter 8 18/03/15 3.131
Chapter 7 18/03/15 3.127
Chapter 6 18/03/15 3.135
Chapter 5 18/03/15 3.155
Chapter 4 18/03/15 3.160
Chapter 3 18/03/15 3.164
Chapter 2 18/03/15 3.177
Chapter 1 18/03/15 3.290
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch