Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng

Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng
Lượt xem: 47.933
Nội dung

Câu chuyện là hành trình của Dai và những đồng đội, những học trò của người anh hùng Avan đi tiêu diệt ác ma vì chính nghĩa. Là một manga dựa trên game, lại là shounen của thời kì những năm 80s, nên cốt truyện của Dấu ấn rồng thiêng có một mạch chung là tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới. Nhàm chán? Sáo mòn? Không! Dựa trên cái mạch khá dễ theo dõi ấy là một cốt truyện li kì và phức tạp, đầy những bất ngờ. Câu chuyện như đã nói, có sự chuyển mạch từ sự hài hước ban đầu đến một thế giới căng thẳng và có phần u tối. Sự bất ngờ và hấp dẫn ấy theo tôi nghĩ đến từ sự phong phú của thế giới trong Dragon Quest và từ bí mật riêng của từng nhân vật. Theo bước chân của nhóm dũng sĩ, người xem chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nhiều người, và nhiều điều cứ dần dần được hé mở, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tác giả kịch bản của Dấu ấn rồng thiêng tỏ ra rất… già tay khi luôn đưa độc giả vào tình trạng “đói thông tin”. Bí ẩn này chưa qua thì bí ẩn khác đã đến. Kịch bản nhìn chung vì vậy mà gợi trí tò mò rất lớn khi những bí ẩn đan cài chồng chất nhau, và bạn sẽ khó lòng chán được.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 349 21/03/15 3.411
Chapter 348 21/03/15 3.222
Chapter 347 21/03/15 3.225
Chapter 346 21/03/15 3.139
Chapter 345 21/03/15 3.138
Chapter 344 21/03/15 3.170
Chapter 343 21/03/15 3.124
Chapter 342 21/03/15 3.146
Chapter 341 21/03/15 3.148
Chapter 340 21/03/15 3.128
Chapter 339 21/03/15 3.108
Chapter 338 21/03/15 3.099
Chapter 337 21/03/15 3.097
Chapter 336 21/03/15 3.082
Chapter 335 21/03/15 3.082
Chapter 334 21/03/15 3.090
Chapter 333 21/03/15 3.088
Chapter 332 21/03/15 3.089
Chapter 331 21/03/15 3.103
Chapter 330 21/03/15 3.101
Chapter 329 21/03/15 3.089
Chapter 328 21/03/15 3.092
Chapter 327 21/03/15 3.089
Chapter 326 21/03/15 3.090
Chapter 325 21/03/15 3.095
Chapter 324 21/03/15 3.082
Chapter 323 21/03/15 3.093
Chapter 322 21/03/15 3.106
Chapter 321 21/03/15 3.091
Chapter 320 21/03/15 3.123
Chapter 319 21/03/15 3.129
Chapter 318 21/03/15 3.111
Chapter 317 21/03/15 3.141
Chapter 316 21/03/15 3.132
Chapter 315 21/03/15 3.135
Chapter 314 21/03/15 3.136
Chapter 313 21/03/15 3.116
Chapter 312 21/03/15 3.128
Chapter 311 21/03/15 3.126
Chapter 310 21/03/15 3.134
Chapter 309 21/03/15 3.120
Chapter 308 21/03/15 3.124
Chapter 307 21/03/15 3.122
Chapter 306 21/03/15 3.126
Chapter 305 21/03/15 3.122
Chapter 304 21/03/15 3.127
Chapter 303 21/03/15 3.110
Chapter 302 21/03/15 3.129
Chapter 301 21/03/15 3.126
Chapter 300 21/03/15 3.139
Chapter 299 21/03/15 3.121
Chapter 298 21/03/15 3.118
Chapter 297 21/03/15 3.107
Chapter 296 21/03/15 3.116
Chapter 295 21/03/15 3.131
Chapter 294 21/03/15 3.125
Chapter 293 21/03/15 3.132
Chapter 292 21/03/15 3.110
Chapter 291 21/03/15 3.128
Chapter 290 21/03/15 3.141
Chapter 289 21/03/15 3.131
Chapter 288 21/03/15 3.182
Chapter 287 21/03/15 3.141
Chapter 286 21/03/15 3.142
Chapter 285 21/03/15 3.131
Chapter 284 21/03/15 3.136
Chapter 283 21/03/15 3.126
Chapter 282 21/03/15 3.137
Chapter 281 21/03/15 3.117
Chapter 280 21/03/15 3.121
Chapter 279 21/03/15 3.130
Chapter 278 21/03/15 3.128
Chapter 277 21/03/15 3.122
Chapter 276 21/03/15 3.125
Chapter 275 21/03/15 3.108
Chapter 274 21/03/15 3.123
Chapter 273 21/03/15 3.125
Chapter 272 21/03/15 3.127
Chapter 271 21/03/15 3.139
Chapter 270 21/03/15 3.153
Chapter 269 21/03/15 3.130
Chapter 268 21/03/15 3.126
Chapter 267 21/03/15 3.131
Chapter 266 21/03/15 3.148
Chapter 265 21/03/15 3.173
Chapter 264 21/03/15 3.133
Chapter 263 18/03/15 3.141
Chapter 262 18/03/15 3.130
Chapter 261 18/03/15 3.137
Chapter 260 18/03/15 3.150
Chapter 259 18/03/15 3.140
Chapter 258 18/03/15 3.137
Chapter 257 18/03/15 3.138
Chapter 256 18/03/15 3.137
Chapter 255 18/03/15 3.122
Chapter 254 18/03/15 3.126
Chapter 253 18/03/15 3.136
Chapter 252 18/03/15 3.134
Chapter 251 18/03/15 3.144
Chapter 250 18/03/15 3.152
Chapter 249 18/03/15 3.125
Chapter 248 18/03/15 3.125
Chapter 247 18/03/15 3.125
Chapter 246 18/03/15 3.117
Chapter 245 18/03/15 3.128
Chapter 244 18/03/15 3.128
Chapter 243 18/03/15 3.122
Chapter 242 18/03/15 3.115
Chapter 241 18/03/15 3.130
Chapter 240 18/03/15 3.120
Chapter 239 18/03/15 3.139
Chapter 238 18/03/15 3.109
Chapter 237 18/03/15 3.130
Chapter 236 18/03/15 3.129
Chapter 235 18/03/15 3.126
Chapter 234 18/03/15 3.130
Chapter 233 18/03/15 3.137
Chapter 232 18/03/15 3.121
Chapter 231 18/03/15 3.124
Chapter 230 18/03/15 3.144
Chapter 229 18/03/15 3.125
Chapter 228 18/03/15 3.133
Chapter 227 18/03/15 3.121
Chapter 226 18/03/15 3.116
Chapter 225 18/03/15 3.132
Chapter 224 18/03/15 3.112
Chapter 223 18/03/15 3.120
Chapter 222 18/03/15 3.131
Chapter 221 18/03/15 3.130
Chapter 220 18/03/15 3.184
Chapter 219 18/03/15 3.121
Chapter 218 18/03/15 3.119
Chapter 217 18/03/15 3.135
Chapter 216 18/03/15 3.118
Chapter 215 18/03/15 3.130
Chapter 214 18/03/15 3.125
Chapter 213 18/03/15 3.107
Chapter 212 18/03/15 3.131
Chapter 211 18/03/15 3.138
Chapter 210 18/03/15 3.150
Chapter 209 18/03/15 3.120
Chapter 208 18/03/15 3.104
Chapter 207 18/03/15 3.102
Chapter 206 18/03/15 3.123
Chapter 205 18/03/15 3.097
Chapter 204 18/03/15 3.122
Chapter 203 18/03/15 3.124
Chapter 202 18/03/15 3.135
Chapter 201 18/03/15 3.140
Chapter 200 18/03/15 3.140
Chapter 199 18/03/15 3.115
Chapter 198 18/03/15 3.134
Chapter 197 18/03/15 3.122
Chapter 196 18/03/15 3.112
Chapter 195 18/03/15 3.121
Chapter 194 18/03/15 3.122
Chapter 193 18/03/15 3.124
Chapter 192 18/03/15 3.122
Chapter 191 18/03/15 3.134
Chapter 190 18/03/15 3.111
Chapter 189 18/03/15 3.113
Chapter 188 18/03/15 3.100
Chapter 187 18/03/15 3.127
Chapter 186 18/03/15 3.130
Chapter 185 18/03/15 3.126
Chapter 184 18/03/15 3.117
Chapter 183 18/03/15 3.134
Chapter 182 18/03/15 3.119
Chapter 181 18/03/15 3.120
Chapter 180 18/03/15 3.144
Chapter 179 18/03/15 3.140
Chapter 178 18/03/15 3.123
Chapter 177 18/03/15 3.133
Chapter 176 18/03/15 3.131
Chapter 175 18/03/15 3.127
Chapter 174 18/03/15 3.105
Chapter 173 18/03/15 3.124
Chapter 172 18/03/15 3.124
Chapter 171 18/03/15 3.124
Chapter 170 18/03/15 3.117
Chapter 169 18/03/15 3.120
Chapter 168 18/03/15 3.127
Chapter 167 18/03/15 3.126
Chapter 166 18/03/15 3.116
Chapter 165 18/03/15 3.132
Chapter 164 18/03/15 3.128
Chapter 163 18/03/15 3.129
Chapter 162 18/03/15 3.130
Chapter 161 18/03/15 3.140
Chapter 160 18/03/15 3.133
Chapter 159 18/03/15 3.116
Chapter 158 18/03/15 3.133
Chapter 157 18/03/15 3.115
Chapter 156 18/03/15 3.104
Chapter 155 18/03/15 3.123
Chapter 154 18/03/15 3.126
Chapter 153 18/03/15 3.128
Chapter 152 18/03/15 3.117
Chapter 151 18/03/15 3.139
Chapter 150 18/03/15 3.150
Chapter 149 18/03/15 3.112
Chapter 148 18/03/15 3.138
Chapter 147 18/03/15 3.134
Chapter 146 18/03/15 3.123
Chapter 145 18/03/15 3.129
Chapter 144 18/03/15 3.117
Chapter 143 18/03/15 3.126
Chapter 142 18/03/15 3.124
Chapter 141 18/03/15 3.136
Chapter 140 18/03/15 3.144
Chapter 139 18/03/15 3.125
Chapter 138 18/03/15 3.122
Chapter 137 18/03/15 3.129
Chapter 136 18/03/15 3.132
Chapter 135 18/03/15 3.125
Chapter 134 18/03/15 3.127
Chapter 133 18/03/15 3.126
Chapter 132 18/03/15 3.150
Chapter 131 18/03/15 3.130
Chapter 130 18/03/15 3.151
Chapter 129 18/03/15 3.121
Chapter 128 18/03/15 3.103
Chapter 127 18/03/15 3.129
Chapter 126 18/03/15 3.123
Chapter 125 18/03/15 3.122
Chapter 124 18/03/15 3.120
Chapter 123 18/03/15 3.120
Chapter 122 18/03/15 3.110
Chapter 121 18/03/15 3.120
Chapter 120 18/03/15 3.135
Chapter 119 18/03/15 3.121
Chapter 118 18/03/15 3.128
Chapter 117 18/03/15 3.140
Chapter 116 18/03/15 3.127
Chapter 115 18/03/15 3.132
Chapter 114 18/03/15 3.138
Chapter 113 18/03/15 3.141
Chapter 112 18/03/15 3.124
Chapter 111 18/03/15 3.142
Chapter 110 18/03/15 3.141
Chapter 109 18/03/15 3.143
Chapter 108 18/03/15 3.130
Chapter 107 18/03/15 3.111
Chapter 106 18/03/15 3.140
Chapter 105 18/03/15 3.134
Chapter 104 18/03/15 3.139
Chapter 103 18/03/15 3.131
Chapter 102 18/03/15 3.154
Chapter 101 18/03/15 3.164
Chapter 100 18/03/15 3.163
Chapter 99 18/03/15 3.145
Chapter 98 18/03/15 3.141
Chapter 97 18/03/15 3.140
Chapter 96 18/03/15 3.120
Chapter 95 18/03/15 3.128
Chapter 94 18/03/15 3.136
Chapter 93 18/03/15 3.129
Chapter 92 18/03/15 3.129
Chapter 91 18/03/15 3.133
Chapter 90 18/03/15 3.209
Chapter 89 18/03/15 3.116
Chapter 88 18/03/15 3.130
Chapter 87 18/03/15 3.132
Chapter 86 18/03/15 3.128
Chapter 85 18/03/15 3.122
Chapter 84 18/03/15 3.123
Chapter 83 18/03/15 3.103
Chapter 82 18/03/15 3.112
Chapter 81 18/03/15 3.119
Chapter 80 18/03/15 3.130
Chapter 79 18/03/15 3.109
Chapter 78 18/03/15 3.125
Chapter 77 18/03/15 3.119
Chapter 76 18/03/15 3.113
Chapter 75 18/03/15 3.113
Chapter 74 18/03/15 3.123
Chapter 73 18/03/15 3.129
Chapter 72 18/03/15 3.127
Chapter 71 18/03/15 3.116
Chapter 70 18/03/15 3.137
Chapter 69 18/03/15 3.131
Chapter 68 18/03/15 3.155
Chapter 67 18/03/15 3.122
Chapter 66 18/03/15 3.123
Chapter 65 18/03/15 3.127
Chapter 64 18/03/15 3.116
Chapter 63 18/03/15 3.131
Chapter 62 18/03/15 3.130
Chapter 61 18/03/15 3.124
Chapter 60 18/03/15 3.140
Chapter 59 18/03/15 3.118
Chapter 58 18/03/15 3.114
Chapter 57 18/03/15 3.116
Chapter 56 18/03/15 3.122
Chapter 55 18/03/15 3.316
Chapter 54 18/03/15 3.122
Chapter 53 18/03/15 3.123
Chapter 52 18/03/15 3.105
Chapter 51 18/03/15 3.119
Chapter 50 18/03/15 3.145
Chapter 49 18/03/15 3.126
Chapter 48 18/03/15 3.175
Chapter 47 18/03/15 3.140
Chapter 46 18/03/15 3.142
Chapter 45 18/03/15 3.112
Chapter 44 18/03/15 3.116
Chapter 43 18/03/15 3.114
Chapter 42 18/03/15 3.145
Chapter 41 18/03/15 3.155
Chapter 40 18/03/15 3.304
Chapter 39 18/03/15 3.109
Chapter 38 18/03/15 3.109
Chapter 37 18/03/15 3.109
Chapter 36 18/03/15 3.112
Chapter 35 18/03/15 3.114
Chapter 34 18/03/15 3.091
Chapter 33 18/03/15 3.114
Chapter 32 18/03/15 3.121
Chapter 31 18/03/15 3.134
Chapter 30 18/03/15 3.110
Chapter 29 18/03/15 3.122
Chapter 28 18/03/15 3.126
Chapter 27 18/03/15 3.114
Chapter 26 18/03/15 3.112
Chapter 25 18/03/15 3.115
Chapter 24 18/03/15 3.097
Chapter 23 18/03/15 3.121
Chapter 22 18/03/15 3.119
Chapter 21 18/03/15 3.119
Chapter 20 18/03/15 3.124
Chapter 19 18/03/15 3.119
Chapter 18 18/03/15 3.136
Chapter 17 18/03/15 3.109
Chapter 16 18/03/15 3.100
Chapter 15 18/03/15 3.126
Chapter 14 18/03/15 3.129
Chapter 13 18/03/15 3.128
Chapter 12 18/03/15 3.116
Chapter 11 18/03/15 3.128
Chapter 10 18/03/15 3.140
Chapter 9 18/03/15 3.109
Chapter 8 18/03/15 3.122
Chapter 7 18/03/15 3.119
Chapter 6 18/03/15 3.124
Chapter 5 18/03/15 3.144
Chapter 4 18/03/15 3.152
Chapter 3 18/03/15 3.153
Chapter 2 18/03/15 3.162
Chapter 1 18/03/15 3.268
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
zero1598 22:57 20/02/16Báo vi phạm
hồi xưa nhớ cứ ra hiệu sách cũ gần nhà đưa cứ 1k tha hồ đọc giờ đọc lại vẫn thấy hay
AuthorTrả lời
emo.94 19:10 10/02/16Báo vi phạm
nhớ ngày xưa có bộ dấu ấn rồng thiêng 2 thằng nào lên hành tinh nào gặp linh hồn Dai í nhỉ tóc còn dựng dựng

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch