Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng

Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng
Lượt xem: 41.134
Nội dung

Câu chuyện là hành trình của Dai và những đồng đội, những học trò của người anh hùng Avan đi tiêu diệt ác ma vì chính nghĩa. Là một manga dựa trên game, lại là shounen của thời kì những năm 80s, nên cốt truyện của Dấu ấn rồng thiêng có một mạch chung là tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới. Nhàm chán? Sáo mòn? Không! Dựa trên cái mạch khá dễ theo dõi ấy là một cốt truyện li kì và phức tạp, đầy những bất ngờ. Câu chuyện như đã nói, có sự chuyển mạch từ sự hài hước ban đầu đến một thế giới căng thẳng và có phần u tối. Sự bất ngờ và hấp dẫn ấy theo tôi nghĩ đến từ sự phong phú của thế giới trong Dragon Quest và từ bí mật riêng của từng nhân vật. Theo bước chân của nhóm dũng sĩ, người xem chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nhiều người, và nhiều điều cứ dần dần được hé mở, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tác giả kịch bản của Dấu ấn rồng thiêng tỏ ra rất… già tay khi luôn đưa độc giả vào tình trạng “đói thông tin”. Bí ẩn này chưa qua thì bí ẩn khác đã đến. Kịch bản nhìn chung vì vậy mà gợi trí tò mò rất lớn khi những bí ẩn đan cài chồng chất nhau, và bạn sẽ khó lòng chán được.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 349 21/03/15 3.350
Chapter 348 21/03/15 3.198
Chapter 347 21/03/15 3.206
Chapter 346 21/03/15 3.120
Chapter 345 21/03/15 3.122
Chapter 344 21/03/15 3.155
Chapter 343 21/03/15 3.112
Chapter 342 21/03/15 3.135
Chapter 341 21/03/15 3.136
Chapter 340 21/03/15 3.117
Chapter 339 21/03/15 3.101
Chapter 338 21/03/15 3.096
Chapter 337 21/03/15 3.095
Chapter 336 21/03/15 3.081
Chapter 335 21/03/15 3.080
Chapter 334 21/03/15 3.085
Chapter 333 21/03/15 3.082
Chapter 332 21/03/15 3.082
Chapter 331 21/03/15 3.091
Chapter 330 21/03/15 3.093
Chapter 329 21/03/15 3.087
Chapter 328 21/03/15 3.089
Chapter 327 21/03/15 3.086
Chapter 326 21/03/15 3.086
Chapter 325 21/03/15 3.087
Chapter 324 21/03/15 3.074
Chapter 323 21/03/15 3.086
Chapter 322 21/03/15 3.093
Chapter 321 21/03/15 3.082
Chapter 320 21/03/15 3.104
Chapter 319 21/03/15 3.107
Chapter 318 21/03/15 3.085
Chapter 317 21/03/15 3.111
Chapter 316 21/03/15 3.110
Chapter 315 21/03/15 3.113
Chapter 314 21/03/15 3.116
Chapter 313 21/03/15 3.099
Chapter 312 21/03/15 3.112
Chapter 311 21/03/15 3.106
Chapter 310 21/03/15 3.113
Chapter 309 21/03/15 3.102
Chapter 308 21/03/15 3.105
Chapter 307 21/03/15 3.101
Chapter 306 21/03/15 3.105
Chapter 305 21/03/15 3.103
Chapter 304 21/03/15 3.108
Chapter 303 21/03/15 3.089
Chapter 302 21/03/15 3.110
Chapter 301 21/03/15 3.101
Chapter 300 21/03/15 3.111
Chapter 299 21/03/15 3.104
Chapter 298 21/03/15 3.096
Chapter 297 21/03/15 3.088
Chapter 296 21/03/15 3.090
Chapter 295 21/03/15 3.105
Chapter 294 21/03/15 3.098
Chapter 293 21/03/15 3.107
Chapter 292 21/03/15 3.080
Chapter 291 21/03/15 3.102
Chapter 290 21/03/15 3.111
Chapter 289 21/03/15 3.109
Chapter 288 21/03/15 3.159
Chapter 287 21/03/15 3.118
Chapter 286 21/03/15 3.122
Chapter 285 21/03/15 3.108
Chapter 284 21/03/15 3.115
Chapter 283 21/03/15 3.103
Chapter 282 21/03/15 3.114
Chapter 281 21/03/15 3.094
Chapter 280 21/03/15 3.096
Chapter 279 21/03/15 3.108
Chapter 278 21/03/15 3.109
Chapter 277 21/03/15 3.103
Chapter 276 21/03/15 3.101
Chapter 275 21/03/15 3.081
Chapter 274 21/03/15 3.096
Chapter 273 21/03/15 3.099
Chapter 272 21/03/15 3.104
Chapter 271 21/03/15 3.116
Chapter 270 21/03/15 3.126
Chapter 269 21/03/15 3.107
Chapter 268 21/03/15 3.105
Chapter 267 21/03/15 3.111
Chapter 266 21/03/15 3.118
Chapter 265 21/03/15 3.141
Chapter 264 21/03/15 3.113
Chapter 263 18/03/15 3.119
Chapter 262 18/03/15 3.111
Chapter 261 18/03/15 3.115
Chapter 260 18/03/15 3.126
Chapter 259 18/03/15 3.117
Chapter 258 18/03/15 3.117
Chapter 257 18/03/15 3.118
Chapter 256 18/03/15 3.120
Chapter 255 18/03/15 3.102
Chapter 254 18/03/15 3.106
Chapter 253 18/03/15 3.116
Chapter 252 18/03/15 3.118
Chapter 251 18/03/15 3.121
Chapter 250 18/03/15 3.128
Chapter 249 18/03/15 3.107
Chapter 248 18/03/15 3.108
Chapter 247 18/03/15 3.106
Chapter 246 18/03/15 3.099
Chapter 245 18/03/15 3.108
Chapter 244 18/03/15 3.109
Chapter 243 18/03/15 3.101
Chapter 242 18/03/15 3.097
Chapter 241 18/03/15 3.109
Chapter 240 18/03/15 3.096
Chapter 239 18/03/15 3.118
Chapter 238 18/03/15 3.091
Chapter 237 18/03/15 3.110
Chapter 236 18/03/15 3.110
Chapter 235 18/03/15 3.108
Chapter 234 18/03/15 3.114
Chapter 233 18/03/15 3.119
Chapter 232 18/03/15 3.101
Chapter 231 18/03/15 3.107
Chapter 230 18/03/15 3.112
Chapter 229 18/03/15 3.109
Chapter 228 18/03/15 3.114
Chapter 227 18/03/15 3.101
Chapter 226 18/03/15 3.096
Chapter 225 18/03/15 3.112
Chapter 224 18/03/15 3.095
Chapter 223 18/03/15 3.101
Chapter 222 18/03/15 3.108
Chapter 221 18/03/15 3.111
Chapter 220 18/03/15 3.161
Chapter 219 18/03/15 3.105
Chapter 218 18/03/15 3.102
Chapter 217 18/03/15 3.112
Chapter 216 18/03/15 3.100
Chapter 215 18/03/15 3.112
Chapter 214 18/03/15 3.106
Chapter 213 18/03/15 3.089
Chapter 212 18/03/15 3.112
Chapter 211 18/03/15 3.116
Chapter 210 18/03/15 3.128
Chapter 209 18/03/15 3.100
Chapter 208 18/03/15 3.085
Chapter 207 18/03/15 3.080
Chapter 206 18/03/15 3.102
Chapter 205 18/03/15 3.078
Chapter 204 18/03/15 3.101
Chapter 203 18/03/15 3.103
Chapter 202 18/03/15 3.110
Chapter 201 18/03/15 3.119
Chapter 200 18/03/15 3.115
Chapter 199 18/03/15 3.099
Chapter 198 18/03/15 3.117
Chapter 197 18/03/15 3.106
Chapter 196 18/03/15 3.097
Chapter 195 18/03/15 3.105
Chapter 194 18/03/15 3.102
Chapter 193 18/03/15 3.103
Chapter 192 18/03/15 3.103
Chapter 191 18/03/15 3.110
Chapter 190 18/03/15 3.092
Chapter 189 18/03/15 3.095
Chapter 188 18/03/15 3.080
Chapter 187 18/03/15 3.109
Chapter 186 18/03/15 3.112
Chapter 185 18/03/15 3.107
Chapter 184 18/03/15 3.098
Chapter 183 18/03/15 3.115
Chapter 182 18/03/15 3.102
Chapter 181 18/03/15 3.100
Chapter 180 18/03/15 3.125
Chapter 179 18/03/15 3.121
Chapter 178 18/03/15 3.106
Chapter 177 18/03/15 3.115
Chapter 176 18/03/15 3.111
Chapter 175 18/03/15 3.107
Chapter 174 18/03/15 3.087
Chapter 173 18/03/15 3.109
Chapter 172 18/03/15 3.107
Chapter 171 18/03/15 3.108
Chapter 170 18/03/15 3.098
Chapter 169 18/03/15 3.098
Chapter 168 18/03/15 3.103
Chapter 167 18/03/15 3.102
Chapter 166 18/03/15 3.096
Chapter 165 18/03/15 3.111
Chapter 164 18/03/15 3.103
Chapter 163 18/03/15 3.105
Chapter 162 18/03/15 3.105
Chapter 161 18/03/15 3.118
Chapter 160 18/03/15 3.108
Chapter 159 18/03/15 3.100
Chapter 158 18/03/15 3.109
Chapter 157 18/03/15 3.097
Chapter 156 18/03/15 3.086
Chapter 155 18/03/15 3.107
Chapter 154 18/03/15 3.106
Chapter 153 18/03/15 3.106
Chapter 152 18/03/15 3.101
Chapter 151 18/03/15 3.114
Chapter 150 18/03/15 3.124
Chapter 149 18/03/15 3.092
Chapter 148 18/03/15 3.117
Chapter 147 18/03/15 3.112
Chapter 146 18/03/15 3.101
Chapter 145 18/03/15 3.109
Chapter 144 18/03/15 3.094
Chapter 143 18/03/15 3.104
Chapter 142 18/03/15 3.107
Chapter 141 18/03/15 3.120
Chapter 140 18/03/15 3.125
Chapter 139 18/03/15 3.107
Chapter 138 18/03/15 3.103
Chapter 137 18/03/15 3.109
Chapter 136 18/03/15 3.113
Chapter 135 18/03/15 3.107
Chapter 134 18/03/15 3.107
Chapter 133 18/03/15 3.100
Chapter 132 18/03/15 3.126
Chapter 131 18/03/15 3.105
Chapter 130 18/03/15 3.124
Chapter 129 18/03/15 3.096
Chapter 128 18/03/15 3.078
Chapter 127 18/03/15 3.105
Chapter 126 18/03/15 3.104
Chapter 125 18/03/15 3.101
Chapter 124 18/03/15 3.098
Chapter 123 18/03/15 3.099
Chapter 122 18/03/15 3.084
Chapter 121 18/03/15 3.097
Chapter 120 18/03/15 3.115
Chapter 119 18/03/15 3.103
Chapter 118 18/03/15 3.107
Chapter 117 18/03/15 3.114
Chapter 116 18/03/15 3.105
Chapter 115 18/03/15 3.112
Chapter 114 18/03/15 3.118
Chapter 113 18/03/15 3.120
Chapter 112 18/03/15 3.104
Chapter 111 18/03/15 3.120
Chapter 110 18/03/15 3.123
Chapter 109 18/03/15 3.123
Chapter 108 18/03/15 3.109
Chapter 107 18/03/15 3.090
Chapter 106 18/03/15 3.121
Chapter 105 18/03/15 3.116
Chapter 104 18/03/15 3.119
Chapter 103 18/03/15 3.111
Chapter 102 18/03/15 3.134
Chapter 101 18/03/15 3.144
Chapter 100 18/03/15 3.136
Chapter 99 18/03/15 3.128
Chapter 98 18/03/15 3.124
Chapter 97 18/03/15 3.123
Chapter 96 18/03/15 3.106
Chapter 95 18/03/15 3.107
Chapter 94 18/03/15 3.120
Chapter 93 18/03/15 3.113
Chapter 92 18/03/15 3.112
Chapter 91 18/03/15 3.111
Chapter 90 18/03/15 3.182
Chapter 89 18/03/15 3.098
Chapter 88 18/03/15 3.109
Chapter 87 18/03/15 3.109
Chapter 86 18/03/15 3.105
Chapter 85 18/03/15 3.097
Chapter 84 18/03/15 3.099
Chapter 83 18/03/15 3.079
Chapter 82 18/03/15 3.091
Chapter 81 18/03/15 3.098
Chapter 80 18/03/15 3.104
Chapter 79 18/03/15 3.092
Chapter 78 18/03/15 3.107
Chapter 77 18/03/15 3.102
Chapter 76 18/03/15 3.095
Chapter 75 18/03/15 3.094
Chapter 74 18/03/15 3.105
Chapter 73 18/03/15 3.114
Chapter 72 18/03/15 3.111
Chapter 71 18/03/15 3.101
Chapter 70 18/03/15 3.119
Chapter 69 18/03/15 3.112
Chapter 68 18/03/15 3.131
Chapter 67 18/03/15 3.104
Chapter 66 18/03/15 3.102
Chapter 65 18/03/15 3.109
Chapter 64 18/03/15 3.101
Chapter 63 18/03/15 3.114
Chapter 62 18/03/15 3.112
Chapter 61 18/03/15 3.105
Chapter 60 18/03/15 3.123
Chapter 59 18/03/15 3.100
Chapter 58 18/03/15 3.097
Chapter 57 18/03/15 3.101
Chapter 56 18/03/15 3.102
Chapter 55 18/03/15 3.267
Chapter 54 18/03/15 3.104
Chapter 53 18/03/15 3.107
Chapter 52 18/03/15 3.088
Chapter 51 18/03/15 3.100
Chapter 50 18/03/15 3.124
Chapter 49 18/03/15 3.107
Chapter 48 18/03/15 3.151
Chapter 47 18/03/15 3.122
Chapter 46 18/03/15 3.122
Chapter 45 18/03/15 3.095
Chapter 44 18/03/15 3.099
Chapter 43 18/03/15 3.096
Chapter 42 18/03/15 3.129
Chapter 41 18/03/15 3.137
Chapter 40 18/03/15 3.283
Chapter 39 18/03/15 3.093
Chapter 38 18/03/15 3.092
Chapter 37 18/03/15 3.094
Chapter 36 18/03/15 3.097
Chapter 35 18/03/15 3.098
Chapter 34 18/03/15 3.076
Chapter 33 18/03/15 3.100
Chapter 32 18/03/15 3.103
Chapter 31 18/03/15 3.118
Chapter 30 18/03/15 3.092
Chapter 29 18/03/15 3.103
Chapter 28 18/03/15 3.107
Chapter 27 18/03/15 3.097
Chapter 26 18/03/15 3.096
Chapter 25 18/03/15 3.099
Chapter 24 18/03/15 3.079
Chapter 23 18/03/15 3.102
Chapter 22 18/03/15 3.102
Chapter 21 18/03/15 3.103
Chapter 20 18/03/15 3.108
Chapter 19 18/03/15 3.102
Chapter 18 18/03/15 3.120
Chapter 17 18/03/15 3.094
Chapter 16 18/03/15 3.085
Chapter 15 18/03/15 3.110
Chapter 14 18/03/15 3.110
Chapter 13 18/03/15 3.112
Chapter 12 18/03/15 3.101
Chapter 11 18/03/15 3.106
Chapter 10 18/03/15 3.121
Chapter 9 18/03/15 3.097
Chapter 8 18/03/15 3.108
Chapter 7 18/03/15 3.105
Chapter 6 18/03/15 3.107
Chapter 5 18/03/15 3.124
Chapter 4 18/03/15 3.128
Chapter 3 18/03/15 3.133
Chapter 2 18/03/15 3.140
Chapter 1 18/03/15 3.218
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
zero1598 22:57 20/02Báo vi phạm
hồi xưa nhớ cứ ra hiệu sách cũ gần nhà đưa cứ 1k tha hồ đọc giờ đọc lại vẫn thấy hay
AuthorTrả lời
emo.94 19:10 10/02Báo vi phạm
nhớ ngày xưa có bộ dấu ấn rồng thiêng 2 thằng nào lên hành tinh nào gặp linh hồn Dai í nhỉ tóc còn dựng dựng

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch