Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng

Dragon Quest - Dấu ấn rồng thiêng
Lượt xem: 34.922
Nội dung

Câu chuyện là hành trình của Dai và những đồng đội, những học trò của người anh hùng Avan đi tiêu diệt ác ma vì chính nghĩa. Là một manga dựa trên game, lại là shounen của thời kì những năm 80s, nên cốt truyện của Dấu ấn rồng thiêng có một mạch chung là tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới. Nhàm chán? Sáo mòn? Không! Dựa trên cái mạch khá dễ theo dõi ấy là một cốt truyện li kì và phức tạp, đầy những bất ngờ. Câu chuyện như đã nói, có sự chuyển mạch từ sự hài hước ban đầu đến một thế giới căng thẳng và có phần u tối. Sự bất ngờ và hấp dẫn ấy theo tôi nghĩ đến từ sự phong phú của thế giới trong Dragon Quest và từ bí mật riêng của từng nhân vật. Theo bước chân của nhóm dũng sĩ, người xem chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nhiều người, và nhiều điều cứ dần dần được hé mở, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tác giả kịch bản của Dấu ấn rồng thiêng tỏ ra rất… già tay khi luôn đưa độc giả vào tình trạng “đói thông tin”. Bí ẩn này chưa qua thì bí ẩn khác đã đến. Kịch bản nhìn chung vì vậy mà gợi trí tò mò rất lớn khi những bí ẩn đan cài chồng chất nhau, và bạn sẽ khó lòng chán được.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 349 21/03/15 3.284
Chapter 348 21/03/15 3.171
Chapter 347 21/03/15 3.184
Chapter 346 21/03/15 3.104
Chapter 345 21/03/15 3.110
Chapter 344 21/03/15 3.143
Chapter 343 21/03/15 3.095
Chapter 342 21/03/15 3.119
Chapter 341 21/03/15 3.124
Chapter 340 21/03/15 3.099
Chapter 339 21/03/15 3.089
Chapter 338 21/03/15 3.089
Chapter 337 21/03/15 3.089
Chapter 336 21/03/15 3.075
Chapter 335 21/03/15 3.076
Chapter 334 21/03/15 3.081
Chapter 333 21/03/15 3.079
Chapter 332 21/03/15 3.076
Chapter 331 21/03/15 3.080
Chapter 330 21/03/15 3.088
Chapter 329 21/03/15 3.082
Chapter 328 21/03/15 3.085
Chapter 327 21/03/15 3.080
Chapter 326 21/03/15 3.082
Chapter 325 21/03/15 3.082
Chapter 324 21/03/15 3.069
Chapter 323 21/03/15 3.077
Chapter 322 21/03/15 3.083
Chapter 321 21/03/15 3.073
Chapter 320 21/03/15 3.089
Chapter 319 21/03/15 3.092
Chapter 318 21/03/15 3.067
Chapter 317 21/03/15 3.075
Chapter 316 21/03/15 3.083
Chapter 315 21/03/15 3.093
Chapter 314 21/03/15 3.098
Chapter 313 21/03/15 3.081
Chapter 312 21/03/15 3.092
Chapter 311 21/03/15 3.087
Chapter 310 21/03/15 3.094
Chapter 309 21/03/15 3.085
Chapter 308 21/03/15 3.086
Chapter 307 21/03/15 3.084
Chapter 306 21/03/15 3.087
Chapter 305 21/03/15 3.085
Chapter 304 21/03/15 3.088
Chapter 303 21/03/15 3.071
Chapter 302 21/03/15 3.094
Chapter 301 21/03/15 3.079
Chapter 300 21/03/15 3.088
Chapter 299 21/03/15 3.085
Chapter 298 21/03/15 3.078
Chapter 297 21/03/15 3.066
Chapter 296 21/03/15 3.071
Chapter 295 21/03/15 3.084
Chapter 294 21/03/15 3.081
Chapter 293 21/03/15 3.087
Chapter 292 21/03/15 3.061
Chapter 291 21/03/15 3.081
Chapter 290 21/03/15 3.090
Chapter 289 21/03/15 3.092
Chapter 288 21/03/15 3.133
Chapter 287 21/03/15 3.097
Chapter 286 21/03/15 3.099
Chapter 285 21/03/15 3.083
Chapter 284 21/03/15 3.095
Chapter 283 21/03/15 3.084
Chapter 282 21/03/15 3.097
Chapter 281 21/03/15 3.074
Chapter 280 21/03/15 3.076
Chapter 279 21/03/15 3.091
Chapter 278 21/03/15 3.091
Chapter 277 21/03/15 3.085
Chapter 276 21/03/15 3.080
Chapter 275 21/03/15 3.065
Chapter 274 21/03/15 3.080
Chapter 273 21/03/15 3.081
Chapter 272 21/03/15 3.087
Chapter 271 21/03/15 3.095
Chapter 270 21/03/15 3.107
Chapter 269 21/03/15 3.087
Chapter 268 21/03/15 3.084
Chapter 267 21/03/15 3.091
Chapter 266 21/03/15 3.098
Chapter 265 21/03/15 3.102
Chapter 264 21/03/15 3.087
Chapter 263 18/03/15 3.097
Chapter 262 18/03/15 3.091
Chapter 261 18/03/15 3.096
Chapter 260 18/03/15 3.106
Chapter 259 18/03/15 3.099
Chapter 258 18/03/15 3.099
Chapter 257 18/03/15 3.102
Chapter 256 18/03/15 3.104
Chapter 255 18/03/15 3.088
Chapter 254 18/03/15 3.090
Chapter 253 18/03/15 3.100
Chapter 252 18/03/15 3.099
Chapter 251 18/03/15 3.105
Chapter 250 18/03/15 3.108
Chapter 249 18/03/15 3.090
Chapter 248 18/03/15 3.093
Chapter 247 18/03/15 3.090
Chapter 246 18/03/15 3.084
Chapter 245 18/03/15 3.092
Chapter 244 18/03/15 3.094
Chapter 243 18/03/15 3.086
Chapter 242 18/03/15 3.083
Chapter 241 18/03/15 3.094
Chapter 240 18/03/15 3.078
Chapter 239 18/03/15 3.105
Chapter 238 18/03/15 3.078
Chapter 237 18/03/15 3.097
Chapter 236 18/03/15 3.097
Chapter 235 18/03/15 3.095
Chapter 234 18/03/15 3.098
Chapter 233 18/03/15 3.102
Chapter 232 18/03/15 3.085
Chapter 231 18/03/15 3.092
Chapter 230 18/03/15 3.096
Chapter 229 18/03/15 3.093
Chapter 228 18/03/15 3.100
Chapter 227 18/03/15 3.089
Chapter 226 18/03/15 3.082
Chapter 225 18/03/15 3.100
Chapter 224 18/03/15 3.083
Chapter 223 18/03/15 3.087
Chapter 222 18/03/15 3.093
Chapter 221 18/03/15 3.098
Chapter 220 18/03/15 3.143
Chapter 219 18/03/15 3.090
Chapter 218 18/03/15 3.085
Chapter 217 18/03/15 3.093
Chapter 216 18/03/15 3.083
Chapter 215 18/03/15 3.094
Chapter 214 18/03/15 3.090
Chapter 213 18/03/15 3.074
Chapter 212 18/03/15 3.095
Chapter 211 18/03/15 3.093
Chapter 210 18/03/15 3.105
Chapter 209 18/03/15 3.085
Chapter 208 18/03/15 3.070
Chapter 207 18/03/15 3.066
Chapter 206 18/03/15 3.087
Chapter 205 18/03/15 3.064
Chapter 204 18/03/15 3.085
Chapter 203 18/03/15 3.087
Chapter 202 18/03/15 3.093
Chapter 201 18/03/15 3.098
Chapter 200 18/03/15 3.092
Chapter 199 18/03/15 3.081
Chapter 198 18/03/15 3.099
Chapter 197 18/03/15 3.090
Chapter 196 18/03/15 3.081
Chapter 195 18/03/15 3.087
Chapter 194 18/03/15 3.086
Chapter 193 18/03/15 3.083
Chapter 192 18/03/15 3.088
Chapter 191 18/03/15 3.094
Chapter 190 18/03/15 3.071
Chapter 189 18/03/15 3.078
Chapter 188 18/03/15 3.062
Chapter 187 18/03/15 3.091
Chapter 186 18/03/15 3.093
Chapter 185 18/03/15 3.087
Chapter 184 18/03/15 3.084
Chapter 183 18/03/15 3.099
Chapter 182 18/03/15 3.085
Chapter 181 18/03/15 3.085
Chapter 180 18/03/15 3.109
Chapter 179 18/03/15 3.105
Chapter 178 18/03/15 3.091
Chapter 177 18/03/15 3.100
Chapter 176 18/03/15 3.096
Chapter 175 18/03/15 3.092
Chapter 174 18/03/15 3.072
Chapter 173 18/03/15 3.091
Chapter 172 18/03/15 3.092
Chapter 171 18/03/15 3.093
Chapter 170 18/03/15 3.081
Chapter 169 18/03/15 3.083
Chapter 168 18/03/15 3.088
Chapter 167 18/03/15 3.087
Chapter 166 18/03/15 3.077
Chapter 165 18/03/15 3.092
Chapter 164 18/03/15 3.086
Chapter 163 18/03/15 3.090
Chapter 162 18/03/15 3.088
Chapter 161 18/03/15 3.099
Chapter 160 18/03/15 3.092
Chapter 159 18/03/15 3.083
Chapter 158 18/03/15 3.089
Chapter 157 18/03/15 3.082
Chapter 156 18/03/15 3.068
Chapter 155 18/03/15 3.088
Chapter 154 18/03/15 3.089
Chapter 153 18/03/15 3.088
Chapter 152 18/03/15 3.083
Chapter 151 18/03/15 3.094
Chapter 150 18/03/15 3.096
Chapter 149 18/03/15 3.078
Chapter 148 18/03/15 3.100
Chapter 147 18/03/15 3.098
Chapter 146 18/03/15 3.084
Chapter 145 18/03/15 3.093
Chapter 144 18/03/15 3.075
Chapter 143 18/03/15 3.090
Chapter 142 18/03/15 3.091
Chapter 141 18/03/15 3.105
Chapter 140 18/03/15 3.108
Chapter 139 18/03/15 3.090
Chapter 138 18/03/15 3.083
Chapter 137 18/03/15 3.090
Chapter 136 18/03/15 3.092
Chapter 135 18/03/15 3.091
Chapter 134 18/03/15 3.093
Chapter 133 18/03/15 3.081
Chapter 132 18/03/15 3.110
Chapter 131 18/03/15 3.091
Chapter 130 18/03/15 3.105
Chapter 129 18/03/15 3.082
Chapter 128 18/03/15 3.065
Chapter 127 18/03/15 3.089
Chapter 126 18/03/15 3.090
Chapter 125 18/03/15 3.085
Chapter 124 18/03/15 3.083
Chapter 123 18/03/15 3.082
Chapter 122 18/03/15 3.071
Chapter 121 18/03/15 3.081
Chapter 120 18/03/15 3.100
Chapter 119 18/03/15 3.088
Chapter 118 18/03/15 3.095
Chapter 117 18/03/15 3.099
Chapter 116 18/03/15 3.089
Chapter 115 18/03/15 3.096
Chapter 114 18/03/15 3.101
Chapter 113 18/03/15 3.103
Chapter 112 18/03/15 3.090
Chapter 111 18/03/15 3.105
Chapter 110 18/03/15 3.107
Chapter 109 18/03/15 3.108
Chapter 108 18/03/15 3.094
Chapter 107 18/03/15 3.074
Chapter 106 18/03/15 3.104
Chapter 105 18/03/15 3.099
Chapter 104 18/03/15 3.101
Chapter 103 18/03/15 3.096
Chapter 102 18/03/15 3.120
Chapter 101 18/03/15 3.124
Chapter 100 18/03/15 3.113
Chapter 99 18/03/15 3.113
Chapter 98 18/03/15 3.107
Chapter 97 18/03/15 3.104
Chapter 96 18/03/15 3.089
Chapter 95 18/03/15 3.091
Chapter 94 18/03/15 3.104
Chapter 93 18/03/15 3.095
Chapter 92 18/03/15 3.097
Chapter 91 18/03/15 3.095
Chapter 90 18/03/15 3.161
Chapter 89 18/03/15 3.082
Chapter 88 18/03/15 3.090
Chapter 87 18/03/15 3.091
Chapter 86 18/03/15 3.087
Chapter 85 18/03/15 3.082
Chapter 84 18/03/15 3.084
Chapter 83 18/03/15 3.067
Chapter 82 18/03/15 3.079
Chapter 81 18/03/15 3.085
Chapter 80 18/03/15 3.091
Chapter 79 18/03/15 3.076
Chapter 78 18/03/15 3.092
Chapter 77 18/03/15 3.087
Chapter 76 18/03/15 3.078
Chapter 75 18/03/15 3.075
Chapter 74 18/03/15 3.088
Chapter 73 18/03/15 3.095
Chapter 72 18/03/15 3.092
Chapter 71 18/03/15 3.084
Chapter 70 18/03/15 3.099
Chapter 69 18/03/15 3.093
Chapter 68 18/03/15 3.106
Chapter 67 18/03/15 3.087
Chapter 66 18/03/15 3.086
Chapter 65 18/03/15 3.092
Chapter 64 18/03/15 3.082
Chapter 63 18/03/15 3.097
Chapter 62 18/03/15 3.093
Chapter 61 18/03/15 3.089
Chapter 60 18/03/15 3.103
Chapter 59 18/03/15 3.084
Chapter 58 18/03/15 3.077
Chapter 57 18/03/15 3.083
Chapter 56 18/03/15 3.083
Chapter 55 18/03/15 3.184
Chapter 54 18/03/15 3.084
Chapter 53 18/03/15 3.089
Chapter 52 18/03/15 3.068
Chapter 51 18/03/15 3.082
Chapter 50 18/03/15 3.103
Chapter 49 18/03/15 3.090
Chapter 48 18/03/15 3.130
Chapter 47 18/03/15 3.106
Chapter 46 18/03/15 3.103
Chapter 45 18/03/15 3.079
Chapter 44 18/03/15 3.083
Chapter 43 18/03/15 3.081
Chapter 42 18/03/15 3.114
Chapter 41 18/03/15 3.120
Chapter 40 18/03/15 3.256
Chapter 39 18/03/15 3.076
Chapter 38 18/03/15 3.076
Chapter 37 18/03/15 3.077
Chapter 36 18/03/15 3.080
Chapter 35 18/03/15 3.082
Chapter 34 18/03/15 3.060
Chapter 33 18/03/15 3.082
Chapter 32 18/03/15 3.085
Chapter 31 18/03/15 3.095
Chapter 30 18/03/15 3.070
Chapter 29 18/03/15 3.085
Chapter 28 18/03/15 3.091
Chapter 27 18/03/15 3.078
Chapter 26 18/03/15 3.078
Chapter 25 18/03/15 3.080
Chapter 24 18/03/15 3.062
Chapter 23 18/03/15 3.080
Chapter 22 18/03/15 3.076
Chapter 21 18/03/15 3.079
Chapter 20 18/03/15 3.081
Chapter 19 18/03/15 3.082
Chapter 18 18/03/15 3.098
Chapter 17 18/03/15 3.074
Chapter 16 18/03/15 3.066
Chapter 15 18/03/15 3.088
Chapter 14 18/03/15 3.089
Chapter 13 18/03/15 3.088
Chapter 12 18/03/15 3.082
Chapter 11 18/03/15 3.083
Chapter 10 18/03/15 3.095
Chapter 9 18/03/15 3.076
Chapter 8 18/03/15 3.086
Chapter 7 18/03/15 3.080
Chapter 6 18/03/15 3.082
Chapter 5 18/03/15 3.094
Chapter 4 18/03/15 3.101
Chapter 3 18/03/15 3.093
Chapter 2 18/03/15 3.105
Chapter 1 18/03/15 3.129
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
zero1598 22:57 20/02Báo vi phạm
hồi xưa nhớ cứ ra hiệu sách cũ gần nhà đưa cứ 1k tha hồ đọc giờ đọc lại vẫn thấy hay
AuthorTrả lời
emo.94 19:10 10/02Báo vi phạm
nhớ ngày xưa có bộ dấu ấn rồng thiêng 2 thằng nào lên hành tinh nào gặp linh hồn Dai í nhỉ tóc còn dựng dựng

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch