Dragon Who

Dragon Who
Lượt xem: 4.828
Nội dung

Roa Coatl, phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu phải đi kiếm hậu duệ của Quetzalcoatl và cưới cô ấy làm vợ, để tạo ra giống nòi tốt nhất cho Long tộc.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 34 15/03/15 3.102
Chapter 33 15/03/15 3.087
Chapter 32 15/03/15 3.087
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.047
Chapter 29 15/03/15 3.044
Chapter 28 15/03/15 3.040
Chapter 27 15/03/15 3.042
Chapter 26 15/03/15 3.046
Chapter 25 15/03/15 3.046
Chapter 24 15/03/15 3.043
Chapter 23 15/03/15 3.047
Chapter 22 15/03/15 3.047
Chapter 21 15/03/15 3.044
Chapter 20 15/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.052
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.050
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.050
Chapter 13 15/03/15 3.045
Chapter 12 15/03/15 3.046
Chapter 11 15/03/15 3.051
Chapter 10 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.056
Chapter 8 15/03/15 3.050
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.052
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.054
Chapter 2 15/03/15 3.070
Chapter 1 15/03/15 3.081
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch