Dragonball MultiVerse

Dragonball MultiVerse
Lượt xem: 5.558
Nội dung

Kh«ng chØ cã 1 vò trô mµ cã rÊt nhiÒu vò trô kh¸c.Goku vµ mäi ng­êi ®· tham gia mét gi¶i ®Êu gi÷a c¸c vò trô víi nhau.LiÖu ë ®©y cã nh÷ng ®iÒu g× x¶y ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 35: - ENG 21/03/15 3.094
Chapter 34: - ENG 21/03/15 3.197
Chapter 33 21/03/15 3.096
Chapter 32 21/03/15 3.081
Chapter 31 21/03/15 3.054
Chapter 30 21/03/15 3.055
Chapter 29 21/03/15 3.081
Chapter 28 21/03/15 3.064
Chapter 27 21/03/15 3.093
Chapter 26 21/03/15 3.072
Chapter 25 21/03/15 3.106
Chapter 24 21/03/15 3.063
Chapter 23 21/03/15 3.056
Chapter 22: Trận cuối 15/03/15 3.063
Chapter 21: Người Saiyan nổi d ... 15/03/15 3.055
Chapter 20: Tương lai ở vũ trụ ... 15/03/15 3.058
Chapter 19: Lộ diện.Sự xuất hi ... 15/03/15 3.075
Chapter 18: Chiến thắng của bă ... 15/03/15 3.058
Chapter 17: Mùi vị của sự trả ... 15/03/15 3.058
Chapter 16: Chiến thắng của Ce ... 15/03/15 3.054
Chapter 15: Rắc rối nhân đôi ... 15/03/15 3.053
Chapter 14 21/03/15 3.060
Chapter 13: Mặt trái của một ... 15/03/15 3.063
Chapter 12: Sự trở lại của si ... 15/03/15 3.057
Chapter 11: Sức mạnh cuối cùn ... 15/03/15 3.062
Chapter 10: Bạn mới của Trunk ... 15/03/15 3.066
Chapter 9: Sức mạnh đáng sợ ... 15/03/15 3.073
Chapter 8: Cuộc gặp gỡ đầu t ... 15/03/15 3.063
Chapter 7: Bữa ăn trưa chờ đ ... 15/03/15 3.062
Chapter 6: Trận đấu đầu tiên ... 15/03/15 3.065
Chapter 5: Hai gã khổng lồ đ ... 15/03/15 3.062
Chapter 4: Hai vũ trụ không ... 15/03/15 3.068
Chapter 3: Oob và Buu giành ... 15/03/15 3.077
Chapter 2: Những kẻ thù cũ ... 15/03/15 3.074
Chapter 1: Cuộc thi đấu lạ ... 15/03/15 3.120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch