Dragonball MultiVerse

Dragonball MultiVerse
Nội dung

Kh«ng chØ cã 1 vò trô mµ cã rÊt nhiÒu vò trô kh¸c.Goku vµ mäi ng­êi ®· tham gia mét gi¶i ®Êu gi÷a c¸c vò trô víi nhau.LiÖu ë ®©y cã nh÷ng ®iÒu g× x¶y ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 35: - ENG 21/03/15 3.106
Chapter 34: - ENG 21/03/15 3.206
Chapter 33 21/03/15 3.103
Chapter 32 21/03/15 3.087
Chapter 31 21/03/15 3.056
Chapter 30 21/03/15 3.057
Chapter 29 21/03/15 3.085
Chapter 28 21/03/15 3.067
Chapter 27 21/03/15 3.101
Chapter 26 21/03/15 3.074
Chapter 25 21/03/15 3.116
Chapter 24 21/03/15 3.065
Chapter 23 21/03/15 3.060
Chapter 22: Trận cuối 15/03/15 3.066
Chapter 21: Người Saiyan nổi d ... 15/03/15 3.056
Chapter 20: Tương lai ở vũ trụ ... 15/03/15 3.061
Chapter 19: Lộ diện.Sự xuất hi ... 15/03/15 3.078
Chapter 18: Chiến thắng của bă ... 15/03/15 3.063
Chapter 17: Mùi vị của sự trả ... 15/03/15 3.061
Chapter 16: Chiến thắng của Ce ... 15/03/15 3.059
Chapter 15: Rắc rối nhân đôi ... 15/03/15 3.058
Chapter 14 21/03/15 3.064
Chapter 13: Mặt trái của một ... 15/03/15 3.066
Chapter 12: Sự trở lại của si ... 15/03/15 3.061
Chapter 11: Sức mạnh cuối cùn ... 15/03/15 3.065
Chapter 10: Bạn mới của Trunk ... 15/03/15 3.068
Chapter 9: Sức mạnh đáng sợ ... 15/03/15 3.076
Chapter 8: Cuộc gặp gỡ đầu t ... 15/03/15 3.065
Chapter 7: Bữa ăn trưa chờ đ ... 15/03/15 3.065
Chapter 6: Trận đấu đầu tiên ... 15/03/15 3.072
Chapter 5: Hai gã khổng lồ đ ... 15/03/15 3.068
Chapter 4: Hai vũ trụ không ... 15/03/15 3.075
Chapter 3: Oob và Buu giành ... 15/03/15 3.089
Chapter 2: Những kẻ thù cũ ... 15/03/15 3.083
Chapter 1: Cuộc thi đấu lạ ... 15/03/15 3.142
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch