Dragonball MultiVerse

Dragonball MultiVerse
Lượt xem: 5.673
Nội dung

Kh«ng chØ cã 1 vò trô mµ cã rÊt nhiÒu vò trô kh¸c.Goku vµ mäi ng­êi ®· tham gia mét gi¶i ®Êu gi÷a c¸c vò trô víi nhau.LiÖu ë ®©y cã nh÷ng ®iÒu g× x¶y ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 35: - ENG 21/03/15 3.102
Chapter 34: - ENG 21/03/15 3.205
Chapter 33 21/03/15 3.101
Chapter 32 21/03/15 3.085
Chapter 31 21/03/15 3.056
Chapter 30 21/03/15 3.057
Chapter 29 21/03/15 3.083
Chapter 28 21/03/15 3.066
Chapter 27 21/03/15 3.098
Chapter 26 21/03/15 3.073
Chapter 25 21/03/15 3.113
Chapter 24 21/03/15 3.064
Chapter 23 21/03/15 3.059
Chapter 22: Trận cuối 15/03/15 3.065
Chapter 21: Người Saiyan nổi d ... 15/03/15 3.056
Chapter 20: Tương lai ở vũ trụ ... 15/03/15 3.061
Chapter 19: Lộ diện.Sự xuất hi ... 15/03/15 3.077
Chapter 18: Chiến thắng của bă ... 15/03/15 3.061
Chapter 17: Mùi vị của sự trả ... 15/03/15 3.060
Chapter 16: Chiến thắng của Ce ... 15/03/15 3.056
Chapter 15: Rắc rối nhân đôi ... 15/03/15 3.055
Chapter 14 21/03/15 3.061
Chapter 13: Mặt trái của một ... 15/03/15 3.065
Chapter 12: Sự trở lại của si ... 15/03/15 3.060
Chapter 11: Sức mạnh cuối cùn ... 15/03/15 3.065
Chapter 10: Bạn mới của Trunk ... 15/03/15 3.067
Chapter 9: Sức mạnh đáng sợ ... 15/03/15 3.074
Chapter 8: Cuộc gặp gỡ đầu t ... 15/03/15 3.064
Chapter 7: Bữa ăn trưa chờ đ ... 15/03/15 3.064
Chapter 6: Trận đấu đầu tiên ... 15/03/15 3.068
Chapter 5: Hai gã khổng lồ đ ... 15/03/15 3.066
Chapter 4: Hai vũ trụ không ... 15/03/15 3.072
Chapter 3: Oob và Buu giành ... 15/03/15 3.084
Chapter 2: Những kẻ thù cũ ... 15/03/15 3.078
Chapter 1: Cuộc thi đấu lạ ... 15/03/15 3.132
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch