Đứa con số phận

Đứa con số phận
Lượt xem: 11.881
Nội dung

Khi không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi bất kì điều gì. Dân làng Byakko cũng có một niềm tin, họ tin vào “đứa con của số phận” người sẽ đưa tất cả mọi người thoát khỏi cảnh sống cơ cực, đày đọa dưới một chế độ phong kiến hủ bại. Họ sống, chiến đấu và hi sinh tất cả cho niềm tin đó...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87.2 09/04/15 3.142
Chapter 87.1 09/04/15 3.103
Chapter 86.2 09/04/15 3.077
Chapter 86.1 09/04/15 3.049
Chapter 85.2 09/04/15 3.045
Chapter 85.1 09/04/15 3.046
Chapter 84.2 09/04/15 3.044
Chapter 84.1 09/04/15 3.053
Chapter 83.2 09/04/15 3.048
Chapter 83.1 09/04/15 3.048
Chapter 82.2 09/04/15 3.040
Chapter 82.1 09/04/15 3.050
Chapter 81.2 09/04/15 3.048
Chapter 81.1 09/04/15 3.045
Chapter 80.2 09/04/15 3.050
Chapter 80.1 09/04/15 3.048
Chapter 79.2 09/04/15 3.041
Chapter 79.1 09/04/15 3.046
Chapter 78.2 09/04/15 3.048
Chapter 78.1 09/04/15 3.046
Chapter 77.2 09/04/15 3.055
Chapter 77.1 09/04/15 3.048
Chapter 76.2 09/04/15 3.049
Chapter 76.1 09/04/15 3.046
Chapter 75.2 09/04/15 3.047
Chapter 75.1 09/04/15 3.041
Chapter 74.2 09/04/15 3.048
Chapter 74.1 09/04/15 3.049
Chapter 73.2 09/04/15 3.044
Chapter 73.1 09/04/15 3.046
Chapter 72.2 09/04/15 3.044
Chapter 72.1 09/04/15 3.050
Chapter 71.2 09/04/15 3.044
Chapter 71.1 09/04/15 3.048
Chapter 70.2 09/04/15 3.050
Chapter 70.1 09/04/15 3.046
Chapter 69.2 09/04/15 3.045
Chapter 69.1 09/04/15 3.048
Chapter 68.2 09/04/15 3.051
Chapter 68.1 09/04/15 3.051
Chapter 67.2 09/04/15 3.047
Chapter 67.1 09/04/15 3.051
Chapter 66.2 09/04/15 3.056
Chapter 66.1 09/04/15 3.044
Chapter 65.2 09/04/15 3.048
Chapter 65.1 09/04/15 3.043
Chapter 64.2 09/04/15 3.045
Chapter 64.1 09/04/15 3.045
Chapter 63.2 09/04/15 3.048
Chapter 63.1 09/04/15 3.046
Chapter 62.2 09/04/15 3.047
Chapter 62.1 09/04/15 3.046
Chapter 61.2 09/04/15 3.051
Chapter 61.1 09/04/15 3.047
Chapter 60.2 09/04/15 3.045
Chapter 60.1 09/04/15 3.047
Chapter 59.2 09/04/15 3.046
Chapter 59.1 09/04/15 3.045
Chapter 58.2 09/04/15 3.044
Chapter 58.1 09/04/15 3.043
Chapter 57.2 09/04/15 3.046
Chapter 57.1 09/04/15 3.045
Chapter 56.2 09/04/15 3.047
Chapter 56.1 09/04/15 3.045
Chapter 55.2 09/04/15 3.058
Chapter 55.1 09/04/15 3.049
Chapter 54.2 09/04/15 3.049
Chapter 54.1 09/04/15 3.050
Chapter 53.2 09/04/15 3.044
Chapter 53.1 09/04/15 3.045
Chapter 52.2 09/04/15 3.042
Chapter 52.1 09/04/15 3.044
Chapter 51.2 09/04/15 3.046
Chapter 51.1 09/04/15 3.043
Chapter 50.2 09/04/15 3.043
Chapter 50.1 09/04/15 3.043
Chapter 49.2 09/04/15 3.041
Chapter 49.1 09/04/15 3.063
Chapter 48.2 09/04/15 3.090
Chapter 48.1 09/04/15 3.068
Chapter 47.2 09/04/15 3.065
Chapter 47.1 09/04/15 3.074
Chapter 46.2 09/04/15 3.070
Chapter 46.1 09/04/15 3.071
Chapter 45.2 09/04/15 3.073
Chapter 45.1 09/04/15 3.062
Chapter 44.2 09/04/15 3.068
Chapter 44.1 09/04/15 3.070
Chapter 43.2 09/04/15 3.065
Chapter 43.1 09/04/15 3.072
Chapter 42.2 09/04/15 3.067
Chapter 42.1 09/04/15 3.089
Chapter 41.2 09/04/15 3.067
Chapter 41.1 09/04/15 3.065
Chapter 40.1 09/04/15 3.072
Chapter 39 09/04/15 3.070
Chapter 38 09/04/15 3.090
Chapter 37 09/04/15 3.073
Chapter 36 09/04/15 3.082
Chapter 35 09/04/15 3.100
Chapter 34 09/04/15 3.077
Chapter 33 09/04/15 3.083
Chapter 32 09/04/15 3.098
Chapter 32 09/04/15 3.074
Chapter 31 09/04/15 3.091
Chapter 30 09/04/15 3.079
Chapter 29 09/04/15 3.070
Chapter 28 09/04/15 3.104
Chapter 27 09/04/15 3.098
Chapter 26 09/04/15 3.071
Chapter 25 09/04/15 3.052
Chapter 24 09/04/15 3.074
Chapter 23 09/04/15 3.082
Chapter 22 09/04/15 3.088
Chapter 21 09/04/15 3.096
Chapter 20 09/04/15 3.112
Chapter 19 09/04/15 3.100
Chapter 18 09/04/15 3.118
Chapter 17 09/04/15 3.086
Chapter 16 09/04/15 3.084
Chapter 15 09/04/15 3.079
Chapter 14 09/04/15 3.085
Chapter 13 09/04/15 3.089
Chapter 12 09/04/15 3.084
Chapter 11 09/04/15 3.087
Chapter 10 09/04/15 3.081
Chapter 9 09/04/15 3.089
Chapter 8 09/04/15 3.161
Chapter 7 09/04/15 3.085
Chapter 6 09/04/15 3.082
Chapter 5 09/04/15 3.092
Chapter 4 09/04/15 3.112
Chapter 3 09/04/15 3.150
Chapter 2 09/04/15 3.216
Chapter 1 09/04/15 3.185
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
lethithanhthuy277 17:39 18/06Báo vi phạm
sao hok có những tập tiếp theo vậy :(

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch