Đứa con số phận

Đứa con số phận
Lượt xem: 12.055
Nội dung

Khi không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi bất kì điều gì. Dân làng Byakko cũng có một niềm tin, họ tin vào “đứa con của số phận” người sẽ đưa tất cả mọi người thoát khỏi cảnh sống cơ cực, đày đọa dưới một chế độ phong kiến hủ bại. Họ sống, chiến đấu và hi sinh tất cả cho niềm tin đó...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87.2 09/04/15 3.148
Chapter 87.1 09/04/15 3.106
Chapter 86.2 09/04/15 3.077
Chapter 86.1 09/04/15 3.049
Chapter 85.2 09/04/15 3.047
Chapter 85.1 09/04/15 3.047
Chapter 84.2 09/04/15 3.046
Chapter 84.1 09/04/15 3.054
Chapter 83.2 09/04/15 3.049
Chapter 83.1 09/04/15 3.051
Chapter 82.2 09/04/15 3.045
Chapter 82.1 09/04/15 3.052
Chapter 81.2 09/04/15 3.051
Chapter 81.1 09/04/15 3.047
Chapter 80.2 09/04/15 3.052
Chapter 80.1 09/04/15 3.050
Chapter 79.2 09/04/15 3.043
Chapter 79.1 09/04/15 3.048
Chapter 78.2 09/04/15 3.049
Chapter 78.1 09/04/15 3.048
Chapter 77.2 09/04/15 3.057
Chapter 77.1 09/04/15 3.048
Chapter 76.2 09/04/15 3.051
Chapter 76.1 09/04/15 3.047
Chapter 75.2 09/04/15 3.049
Chapter 75.1 09/04/15 3.043
Chapter 74.2 09/04/15 3.050
Chapter 74.1 09/04/15 3.051
Chapter 73.2 09/04/15 3.045
Chapter 73.1 09/04/15 3.048
Chapter 72.2 09/04/15 3.047
Chapter 72.1 09/04/15 3.051
Chapter 71.2 09/04/15 3.044
Chapter 71.1 09/04/15 3.048
Chapter 70.2 09/04/15 3.050
Chapter 70.1 09/04/15 3.046
Chapter 69.2 09/04/15 3.045
Chapter 69.1 09/04/15 3.048
Chapter 68.2 09/04/15 3.051
Chapter 68.1 09/04/15 3.051
Chapter 67.2 09/04/15 3.047
Chapter 67.1 09/04/15 3.053
Chapter 66.2 09/04/15 3.056
Chapter 66.1 09/04/15 3.044
Chapter 65.2 09/04/15 3.048
Chapter 65.1 09/04/15 3.043
Chapter 64.2 09/04/15 3.047
Chapter 64.1 09/04/15 3.046
Chapter 63.2 09/04/15 3.048
Chapter 63.1 09/04/15 3.046
Chapter 62.2 09/04/15 3.047
Chapter 62.1 09/04/15 3.046
Chapter 61.2 09/04/15 3.052
Chapter 61.1 09/04/15 3.048
Chapter 60.2 09/04/15 3.045
Chapter 60.1 09/04/15 3.047
Chapter 59.2 09/04/15 3.046
Chapter 59.1 09/04/15 3.047
Chapter 58.2 09/04/15 3.045
Chapter 58.1 09/04/15 3.044
Chapter 57.2 09/04/15 3.046
Chapter 57.1 09/04/15 3.046
Chapter 56.2 09/04/15 3.047
Chapter 56.1 09/04/15 3.045
Chapter 55.2 09/04/15 3.058
Chapter 55.1 09/04/15 3.051
Chapter 54.2 09/04/15 3.051
Chapter 54.1 09/04/15 3.050
Chapter 53.2 09/04/15 3.046
Chapter 53.1 09/04/15 3.047
Chapter 52.2 09/04/15 3.043
Chapter 52.1 09/04/15 3.046
Chapter 51.2 09/04/15 3.048
Chapter 51.1 09/04/15 3.043
Chapter 50.2 09/04/15 3.043
Chapter 50.1 09/04/15 3.045
Chapter 49.2 09/04/15 3.042
Chapter 49.1 09/04/15 3.063
Chapter 48.2 09/04/15 3.091
Chapter 48.1 09/04/15 3.068
Chapter 47.2 09/04/15 3.065
Chapter 47.1 09/04/15 3.076
Chapter 46.2 09/04/15 3.072
Chapter 46.1 09/04/15 3.071
Chapter 45.2 09/04/15 3.073
Chapter 45.1 09/04/15 3.062
Chapter 44.2 09/04/15 3.070
Chapter 44.1 09/04/15 3.070
Chapter 43.2 09/04/15 3.066
Chapter 43.1 09/04/15 3.073
Chapter 42.2 09/04/15 3.067
Chapter 42.1 09/04/15 3.090
Chapter 41.2 09/04/15 3.067
Chapter 41.1 09/04/15 3.065
Chapter 40.1 09/04/15 3.072
Chapter 39 09/04/15 3.070
Chapter 38 09/04/15 3.090
Chapter 37 09/04/15 3.073
Chapter 36 09/04/15 3.083
Chapter 35 09/04/15 3.102
Chapter 34 09/04/15 3.078
Chapter 33 09/04/15 3.089
Chapter 32 09/04/15 3.098
Chapter 32 09/04/15 3.074
Chapter 31 09/04/15 3.092
Chapter 30 09/04/15 3.080
Chapter 29 09/04/15 3.073
Chapter 28 09/04/15 3.105
Chapter 27 09/04/15 3.100
Chapter 26 09/04/15 3.071
Chapter 25 09/04/15 3.052
Chapter 24 09/04/15 3.075
Chapter 23 09/04/15 3.084
Chapter 22 09/04/15 3.090
Chapter 21 09/04/15 3.097
Chapter 20 09/04/15 3.113
Chapter 19 09/04/15 3.101
Chapter 18 09/04/15 3.119
Chapter 17 09/04/15 3.088
Chapter 16 09/04/15 3.087
Chapter 15 09/04/15 3.082
Chapter 14 09/04/15 3.087
Chapter 13 09/04/15 3.091
Chapter 12 09/04/15 3.086
Chapter 11 09/04/15 3.090
Chapter 10 09/04/15 3.083
Chapter 9 09/04/15 3.091
Chapter 8 09/04/15 3.163
Chapter 7 09/04/15 3.087
Chapter 6 09/04/15 3.083
Chapter 5 09/04/15 3.095
Chapter 4 09/04/15 3.116
Chapter 3 09/04/15 3.152
Chapter 2 09/04/15 3.219
Chapter 1 09/04/15 3.194
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
lethithanhthuy277 17:39 18/06Báo vi phạm
sao hok có những tập tiếp theo vậy :(

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch