Đứa con số phận

Đứa con số phận
Lượt xem: 12.563
Nội dung

Khi không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi bất kì điều gì. Dân làng Byakko cũng có một niềm tin, họ tin vào “đứa con của số phận” người sẽ đưa tất cả mọi người thoát khỏi cảnh sống cơ cực, đày đọa dưới một chế độ phong kiến hủ bại. Họ sống, chiến đấu và hi sinh tất cả cho niềm tin đó...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87.2 09/04/15 3.160
Chapter 87.1 09/04/15 3.109
Chapter 86.2 09/04/15 3.081
Chapter 86.1 09/04/15 3.052
Chapter 85.2 09/04/15 3.052
Chapter 85.1 09/04/15 3.051
Chapter 84.2 09/04/15 3.050
Chapter 84.1 09/04/15 3.057
Chapter 83.2 09/04/15 3.052
Chapter 83.1 09/04/15 3.054
Chapter 82.2 09/04/15 3.049
Chapter 82.1 09/04/15 3.055
Chapter 81.2 09/04/15 3.054
Chapter 81.1 09/04/15 3.051
Chapter 80.2 09/04/15 3.056
Chapter 80.1 09/04/15 3.053
Chapter 79.2 09/04/15 3.048
Chapter 79.1 09/04/15 3.052
Chapter 78.2 09/04/15 3.052
Chapter 78.1 09/04/15 3.053
Chapter 77.2 09/04/15 3.061
Chapter 77.1 09/04/15 3.051
Chapter 76.2 09/04/15 3.054
Chapter 76.1 09/04/15 3.050
Chapter 75.2 09/04/15 3.053
Chapter 75.1 09/04/15 3.046
Chapter 74.2 09/04/15 3.054
Chapter 74.1 09/04/15 3.055
Chapter 73.2 09/04/15 3.048
Chapter 73.1 09/04/15 3.052
Chapter 72.2 09/04/15 3.051
Chapter 72.1 09/04/15 3.054
Chapter 71.2 09/04/15 3.047
Chapter 71.1 09/04/15 3.052
Chapter 70.2 09/04/15 3.054
Chapter 70.1 09/04/15 3.049
Chapter 69.2 09/04/15 3.048
Chapter 69.1 09/04/15 3.051
Chapter 68.2 09/04/15 3.054
Chapter 68.1 09/04/15 3.055
Chapter 67.2 09/04/15 3.050
Chapter 67.1 09/04/15 3.057
Chapter 66.2 09/04/15 3.061
Chapter 66.1 09/04/15 3.047
Chapter 65.2 09/04/15 3.051
Chapter 65.1 09/04/15 3.046
Chapter 64.2 09/04/15 3.051
Chapter 64.1 09/04/15 3.051
Chapter 63.2 09/04/15 3.051
Chapter 63.1 09/04/15 3.054
Chapter 62.2 09/04/15 3.050
Chapter 62.1 09/04/15 3.049
Chapter 61.2 09/04/15 3.055
Chapter 61.1 09/04/15 3.051
Chapter 60.2 09/04/15 3.051
Chapter 60.1 09/04/15 3.051
Chapter 59.2 09/04/15 3.049
Chapter 59.1 09/04/15 3.050
Chapter 58.2 09/04/15 3.050
Chapter 58.1 09/04/15 3.048
Chapter 57.2 09/04/15 3.050
Chapter 57.1 09/04/15 3.050
Chapter 56.2 09/04/15 3.050
Chapter 56.1 09/04/15 3.048
Chapter 55.2 09/04/15 3.062
Chapter 55.1 09/04/15 3.054
Chapter 54.2 09/04/15 3.055
Chapter 54.1 09/04/15 3.055
Chapter 53.2 09/04/15 3.050
Chapter 53.1 09/04/15 3.050
Chapter 52.2 09/04/15 3.054
Chapter 52.1 09/04/15 3.052
Chapter 51.2 09/04/15 3.053
Chapter 51.1 09/04/15 3.048
Chapter 50.2 09/04/15 3.046
Chapter 50.1 09/04/15 3.048
Chapter 49.2 09/04/15 3.045
Chapter 49.1 09/04/15 3.066
Chapter 48.2 09/04/15 3.095
Chapter 48.1 09/04/15 3.071
Chapter 47.2 09/04/15 3.068
Chapter 47.1 09/04/15 3.079
Chapter 46.2 09/04/15 3.075
Chapter 46.1 09/04/15 3.074
Chapter 45.2 09/04/15 3.076
Chapter 45.1 09/04/15 3.066
Chapter 44.2 09/04/15 3.075
Chapter 44.1 09/04/15 3.073
Chapter 43.2 09/04/15 3.071
Chapter 43.1 09/04/15 3.077
Chapter 42.2 09/04/15 3.070
Chapter 42.1 09/04/15 3.094
Chapter 41.2 09/04/15 3.070
Chapter 41.1 09/04/15 3.068
Chapter 40.1 09/04/15 3.075
Chapter 39 09/04/15 3.074
Chapter 38 09/04/15 3.098
Chapter 37 09/04/15 3.077
Chapter 36 09/04/15 3.085
Chapter 35 09/04/15 3.103
Chapter 34 09/04/15 3.081
Chapter 33 09/04/15 3.090
Chapter 32 09/04/15 3.100
Chapter 32 09/04/15 3.075
Chapter 31 09/04/15 3.095
Chapter 30 09/04/15 3.081
Chapter 29 09/04/15 3.075
Chapter 28 09/04/15 3.108
Chapter 27 09/04/15 3.102
Chapter 26 09/04/15 3.073
Chapter 25 09/04/15 3.055
Chapter 24 09/04/15 3.077
Chapter 23 09/04/15 3.086
Chapter 22 09/04/15 3.095
Chapter 21 09/04/15 3.102
Chapter 20 09/04/15 3.119
Chapter 19 09/04/15 3.105
Chapter 18 09/04/15 3.121
Chapter 17 09/04/15 3.093
Chapter 16 09/04/15 3.090
Chapter 15 09/04/15 3.085
Chapter 14 09/04/15 3.089
Chapter 13 09/04/15 3.093
Chapter 12 09/04/15 3.091
Chapter 11 09/04/15 3.094
Chapter 10 09/04/15 3.087
Chapter 9 09/04/15 3.093
Chapter 8 09/04/15 3.166
Chapter 7 09/04/15 3.092
Chapter 6 09/04/15 3.086
Chapter 5 09/04/15 3.099
Chapter 4 09/04/15 3.119
Chapter 3 09/04/15 3.157
Chapter 2 09/04/15 3.225
Chapter 1 09/04/15 3.211
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
lethithanhthuy277 17:39 18/06/16Báo vi phạm
sao hok có những tập tiếp theo vậy :(

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch