Đứa con số phận

Đứa con số phận
Đứa con số phận Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Khi không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi bất kì điều gì. Dân làng Byakko cũng có một niềm tin, họ tin vào “đứa con của số phận” người sẽ đưa tất cả mọi người thoát khỏi cảnh sống cơ cực, đày đọa dưới một chế độ phong kiến hủ bại. Họ sống, chiến đấu và hi sinh tất cả cho niềm tin đó...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 87.2 09/04/15 3.165
Chapter 87.1 09/04/15 3.112
Chapter 86.2 09/04/15 3.085
Chapter 86.1 09/04/15 3.054
Chapter 85.2 09/04/15 3.056
Chapter 85.1 09/04/15 3.052
Chapter 84.2 09/04/15 3.052
Chapter 84.1 09/04/15 3.058
Chapter 83.2 09/04/15 3.053
Chapter 83.1 09/04/15 3.055
Chapter 82.2 09/04/15 3.052
Chapter 82.1 09/04/15 3.056
Chapter 81.2 09/04/15 3.055
Chapter 81.1 09/04/15 3.052
Chapter 80.2 09/04/15 3.058
Chapter 80.1 09/04/15 3.055
Chapter 79.2 09/04/15 3.050
Chapter 79.1 09/04/15 3.054
Chapter 78.2 09/04/15 3.053
Chapter 78.1 09/04/15 3.055
Chapter 77.2 09/04/15 3.063
Chapter 77.1 09/04/15 3.052
Chapter 76.2 09/04/15 3.055
Chapter 76.1 09/04/15 3.051
Chapter 75.2 09/04/15 3.054
Chapter 75.1 09/04/15 3.047
Chapter 74.2 09/04/15 3.056
Chapter 74.1 09/04/15 3.058
Chapter 73.2 09/04/15 3.049
Chapter 73.1 09/04/15 3.057
Chapter 72.2 09/04/15 3.055
Chapter 72.1 09/04/15 3.057
Chapter 71.2 09/04/15 3.050
Chapter 71.1 09/04/15 3.056
Chapter 70.2 09/04/15 3.066
Chapter 70.1 09/04/15 3.054
Chapter 69.2 09/04/15 3.060
Chapter 69.1 09/04/15 3.058
Chapter 68.2 09/04/15 3.059
Chapter 68.1 09/04/15 3.059
Chapter 67.2 09/04/15 3.057
Chapter 67.1 09/04/15 3.062
Chapter 66.2 09/04/15 3.066
Chapter 66.1 09/04/15 3.052
Chapter 65.2 09/04/15 3.056
Chapter 65.1 09/04/15 3.050
Chapter 64.2 09/04/15 3.057
Chapter 64.1 09/04/15 3.055
Chapter 63.2 09/04/15 3.056
Chapter 63.1 09/04/15 3.058
Chapter 62.2 09/04/15 3.054
Chapter 62.1 09/04/15 3.056
Chapter 61.2 09/04/15 3.060
Chapter 61.1 09/04/15 3.057
Chapter 60.2 09/04/15 3.057
Chapter 60.1 09/04/15 3.056
Chapter 59.2 09/04/15 3.053
Chapter 59.1 09/04/15 3.054
Chapter 58.2 09/04/15 3.055
Chapter 58.1 09/04/15 3.052
Chapter 57.2 09/04/15 3.057
Chapter 57.1 09/04/15 3.056
Chapter 56.2 09/04/15 3.054
Chapter 56.1 09/04/15 3.052
Chapter 55.2 09/04/15 3.069
Chapter 55.1 09/04/15 3.059
Chapter 54.2 09/04/15 3.061
Chapter 54.1 09/04/15 3.059
Chapter 53.2 09/04/15 3.054
Chapter 53.1 09/04/15 3.055
Chapter 52.2 09/04/15 3.060
Chapter 52.1 09/04/15 3.056
Chapter 51.2 09/04/15 3.056
Chapter 51.1 09/04/15 3.053
Chapter 50.2 09/04/15 3.053
Chapter 50.1 09/04/15 3.052
Chapter 49.2 09/04/15 3.050
Chapter 49.1 09/04/15 3.070
Chapter 48.2 09/04/15 3.099
Chapter 48.1 09/04/15 3.078
Chapter 47.2 09/04/15 3.071
Chapter 47.1 09/04/15 3.083
Chapter 46.2 09/04/15 3.079
Chapter 46.1 09/04/15 3.077
Chapter 45.2 09/04/15 3.079
Chapter 45.1 09/04/15 3.069
Chapter 44.2 09/04/15 3.082
Chapter 44.1 09/04/15 3.080
Chapter 43.2 09/04/15 3.079
Chapter 43.1 09/04/15 3.081
Chapter 42.2 09/04/15 3.075
Chapter 42.1 09/04/15 3.098
Chapter 41.2 09/04/15 3.074
Chapter 41.1 09/04/15 3.072
Chapter 40.1 09/04/15 3.081
Chapter 39 09/04/15 3.078
Chapter 38 09/04/15 3.112
Chapter 37 09/04/15 3.081
Chapter 36 09/04/15 3.093
Chapter 35 09/04/15 3.111
Chapter 34 09/04/15 3.084
Chapter 33 09/04/15 3.096
Chapter 32 09/04/15 3.106
Chapter 32 09/04/15 3.078
Chapter 31 09/04/15 3.100
Chapter 30 09/04/15 3.086
Chapter 29 09/04/15 3.081
Chapter 28 09/04/15 3.114
Chapter 27 09/04/15 3.108
Chapter 26 09/04/15 3.078
Chapter 25 09/04/15 3.059
Chapter 24 09/04/15 3.083
Chapter 23 09/04/15 3.093
Chapter 22 09/04/15 3.101
Chapter 21 09/04/15 3.108
Chapter 20 09/04/15 3.124
Chapter 19 09/04/15 3.111
Chapter 18 09/04/15 3.127
Chapter 17 09/04/15 3.098
Chapter 16 09/04/15 3.098
Chapter 15 09/04/15 3.091
Chapter 14 09/04/15 3.094
Chapter 13 09/04/15 3.098
Chapter 12 09/04/15 3.095
Chapter 11 09/04/15 3.099
Chapter 10 09/04/15 3.090
Chapter 9 09/04/15 3.099
Chapter 8 09/04/15 3.171
Chapter 7 09/04/15 3.097
Chapter 6 09/04/15 3.090
Chapter 5 09/04/15 3.104
Chapter 4 09/04/15 3.124
Chapter 3 09/04/15 3.167
Chapter 2 09/04/15 3.233
Chapter 1 09/04/15 3.228
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
lethithanhthuy277 17:39 18/06/16Báo vi phạm
sao hok có những tập tiếp theo vậy :(

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch