Elfen Lied

Elfen Lied
Nội dung

Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các phòng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của mình và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị đánh dạt vào một bờ biển. Sau đó, cô gặp Kota và Yuka. Họ gọi cô là Nyu và cho cô sống cùng…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 107: - End 15/03/15 3.143
Chapter 106 15/03/15 3.093
Chapter 105 15/03/15 3.092
Chapter 104 15/03/15 3.059
Chapter 103 15/03/15 3.078
Chapter 102 15/03/15 3.071
Chapter 101 15/03/15 3.068
Chapter 100 15/03/15 3.065
Chapter 99 15/03/15 3.059
Chapter 98 15/03/15 3.064
Chapter 97 15/03/15 3.063
Chapter 96 15/03/15 3.061
Chapter 95 15/03/15 3.056
Chapter 94 15/03/15 3.061
Chapter 93 15/03/15 3.069
Chapter 92 15/03/15 3.087
Chapter 91 15/03/15 3.060
Chapter 90 15/03/15 3.063
Chapter 89 15/03/15 3.053
Chapter 88 15/03/15 3.059
Chapter 87 15/03/15 3.064
Chapter 86 15/03/15 3.074
Chapter 85 15/03/15 3.061
Chapter 84 15/03/15 3.058
Chapter 83 15/03/15 3.201
Chapter 82 15/03/15 3.057
Chapter 81 15/03/15 3.071
Chapter 80 15/03/15 3.073
Chapter 79 15/03/15 3.065
Chapter 78 15/03/15 3.064
Chapter 77 15/03/15 3.070
Chapter 76 15/03/15 3.056
Chapter 75 15/03/15 3.063
Chapter 74 15/03/15 3.064
Chapter 73 15/03/15 3.069
Chapter 72 15/03/15 3.065
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.058
Chapter 69 15/03/15 3.058
Chapter 68 15/03/15 3.062
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.057
Chapter 65 15/03/15 3.064
Chapter 64 15/03/15 3.065
Chapter 63 15/03/15 3.066
Chapter 62 15/03/15 3.061
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.064
Chapter 59 15/03/15 3.068
Chapter 58 15/03/15 3.059
Chapter 57 15/03/15 3.061
Chapter 56 15/03/15 3.069
Chapter 55 15/03/15 3.062
Chapter 54 15/03/15 3.061
Chapter 53 15/03/15 3.072
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.066
Chapter 49 15/03/15 3.058
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.087
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.078
Chapter 43 15/03/15 3.069
Chapter 42 15/03/15 3.082
Chapter 41 15/03/15 3.071
Chapter 40 15/03/15 3.062
Chapter 39 15/03/15 3.076
Chapter 38 15/03/15 3.092
Chapter 37 15/03/15 3.071
Chapter 36 15/03/15 3.075
Chapter 35 15/03/15 3.074
Chapter 34 15/03/15 3.061
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 15/03/15 3.064
Chapter 31 15/03/15 3.062
Chapter 30 15/03/15 3.066
Chapter 29 15/03/15 3.064
Chapter 28 15/03/15 3.082
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.068
Chapter 25 15/03/15 3.064
Chapter 24 15/03/15 3.060
Chapter 23 15/03/15 3.070
Chapter 22 15/03/15 3.065
Chapter 21 15/03/15 3.068
Chapter 20 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.067
Chapter 18 15/03/15 3.068
Chapter 17 15/03/15 3.083
Chapter 16 15/03/15 3.086
Chapter 15 15/03/15 3.073
Chapter 14 15/03/15 3.095
Chapter 13 15/03/15 3.066
Chapter 12 15/03/15 3.069
Chapter 11 15/03/15 3.073
Chapter 10 15/03/15 3.077
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.064
Chapter 7 15/03/15 3.063
Chapter 6 15/03/15 3.067
Chapter 5 15/03/15 3.066
Chapter 4 15/03/15 3.102
Chapter 3 15/03/15 3.065
Chapter 2 15/03/15 3.076
Chapter 1 15/03/15 3.126
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch