Eternal Sabbath

Eternal Sabbath
Nội dung

Ryousuke Akiba tự nhận là ES (tên gọi gene Eternal Sabbath trong một thí nghiệm khoa học bí ẩn). Anh có thể sống ít nhất 200 năm và có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác, xem được tất cả bí mật thầm kín nhất và thay đổi kí ức của người hoàn toàn xa lạ Ryousuke không làm gì xấu xa mà chỉ quanh quẩn ở Tokyo tìm kiếm sự sinh tồn... Không ai hiểu mục đích của anh là gì hay nhận ra con người thật sự của anh cho tới một ngày anh gặp được tiến sĩ Mine Kujou...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 82: A New Life 15/03/15 3.065
Chapter 81: Finale III 15/03/15 3.072
Chapter 80: Finale II 15/03/15 3.060
Chapter 79: Finale 15/03/15 3.047
Chapter 78: Link 15/03/15 3.043
Chapter 77: Transposition 15/03/15 3.034
Chapter 76: Duel III 15/03/15 3.045
Chapter 75: Duel II 15/03/15 3.041
Chapter 74: Duel 15/03/15 3.041
Chapter 73: Hesitation 15/03/15 3.039
Chapter 72: Prelude II 15/03/15 3.035
Chapter 71: Prelude 15/03/15 3.038
Chapter 70: Revenge 15/03/15 3.041
Chapter 69: The Setting Sun 15/03/15 3.033
Chapter 68: Deterioration 15/03/15 3.040
Chapter 67: Shadow 15/03/15 3.037
Chapter 66: Line of Fire 002 15/03/15 3.042
Chapter 65: Line of Fire 15/03/15 3.037
Chapter 64: Target 15/03/15 3.041
Chapter 63: Into the Darkness 15/03/15 3.041
Chapter 62: The Bridge 15/03/15 3.032
Chapter 61: Dissonance 15/03/15 3.036
Chapter 60: Turn 15/03/15 3.038
Chapter 59: Silence 15/03/15 3.041
Chapter 58: Nightmare 15/03/15 3.035
Chapter 57: Wounds 15/03/15 3.037
Chapter 56: Restart 15/03/15 3.037
Chapter 55: Resolutions 15/03/15 3.048
Chapter 54: Scenes 15/03/15 3.038
Chapter 53: Farewells 15/03/15 3.035
Chapter 52: In the Dying Hours 15/03/15 3.037
Chapter 51: Chasm 15/03/15 3.049
Chapter 50: Tyrant 15/03/15 3.035
Chapter 49: Chains 15/03/15 3.039
Chapter 48: The Morning Sun 15/03/15 3.034
Chapter 47: Thoughts II 15/03/15 3.087
Chapter 46: Thoughts 15/03/15 3.039
Chapter 45: Mother 15/03/15 3.038
Chapter 44: Little Girl 15/03/15 3.040
Chapter 43: Scar 15/03/15 3.037
Chapter 42: Dependency 15/03/15 3.034
Chapter 41: Street Lights 15/03/15 3.033
Chapter 40: Confrontation IV 15/03/15 3.035
Chapter 39: Confrontation III 15/03/15 3.036
Chapter 38: Confrontation II 15/03/15 3.033
Chapter 37: Confrontation I 15/03/15 3.040
Chapter 36: Payback 15/03/15 3.043
Chapter 35: Shadow 15/03/15 3.046
Chapter 34: Ogre 15/03/15 3.042
Chapter 33: Divergence 15/03/15 3.033
Chapter 32: Consciousness 15/03/15 3.043
Chapter 31: Solitude 15/03/15 3.037
Chapter 30: Memories 15/03/15 3.045
Chapter 29: Real Intention 15/03/15 3.041
Chapter 28: Fragments 15/03/15 3.035
Chapter 27: Melody 15/03/15 3.034
Chapter 26: Reasoning 15/03/15 3.044
Chapter 25: Revival 15/03/15 3.040
Chapter 24: Youth II 15/03/15 3.049
Chapter 23: Youth 15/03/15 3.037
Chapter 22: Loss 15/03/15 3.038
Chapter 21: Signal Battle 15/03/15 3.064
Chapter 20: Insanity 15/03/15 3.045
Chapter 19: Ripple 15/03/15 3.039
Chapter 18: Unrest 15/03/15 3.035
Chapter 17: Enlightenment 15/03/15 3.036
Chapter 16: Escape 15/03/15 3.051
Chapter 15: Trap 15/03/15 3.044
Chapter 14: Plan 15/03/15 3.042
Chapter 13: Mishap 15/03/15 3.040
Chapter 12: Appearance 15/03/15 3.067
Chapter 11: Offering 15/03/15 3.040
Chapter 10: Target 15/03/15 3.037
Chapter 9: Premonition 15/03/15 3.045
Chapter 8: Sacrifice 15/03/15 3.059
Chapter 7: Corpse 15/03/15 3.047
Chapter 6: Gene 15/03/15 3.055
Chapter 5: Parasite 15/03/15 3.048
Chapter 4: Pursuit 15/03/15 3.049
Chapter 3: Contact 15/03/15 3.048
Chapter 2: Encounter 15/03/15 3.054
Chapter 1: ES 15/03/15 3.074
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch