Fantasista

Fantasista
Lượt xem: 18.752
Nội dung

Chẳng biết nói thế nào...nói chung là mình cực thích bộ này. Nhân vật chính là Một chàng trai trẻ bước vào cuộc phiêu lưu mới trên đấu trường bóng đá quốc tế. Cậu bé lọt vào mắt xanh của người chuyên tìm kiếm tài năng trẻ cho CLB thành MILAN, đó chính là ... SAKAMOTO TEPPEI..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222 15/03/15 3.178
Chapter 221 15/03/15 3.130
Chapter 220 15/03/15 3.130
Chapter 219 15/03/15 3.091
Chapter 218 15/03/15 3.084
Chapter 217 15/03/15 3.077
Chapter 216 15/03/15 3.056
Chapter 215 15/03/15 3.081
Chapter 214 15/03/15 3.081
Chapter 213 15/03/15 3.049
Chapter 212 15/03/15 3.091
Chapter 211 15/03/15 3.086
Chapter 210 15/03/15 3.083
Chapter 209 15/03/15 3.078
Chapter 208 15/03/15 3.070
Chapter 207 15/03/15 3.084
Chapter 206 15/03/15 3.083
Chapter 204 15/03/15 3.083
Chapter 203 15/03/15 3.093
Chapter 202 15/03/15 3.074
Chapter 201 15/03/15 3.090
Chapter 200 15/03/15 3.094
Chapter 199 15/03/15 3.081
Chapter 198 15/03/15 3.086
Chapter 197 15/03/15 3.064
Chapter 196 15/03/15 3.100
Chapter 195 15/03/15 3.076
Chapter 194 15/03/15 3.084
Chapter 193 15/03/15 3.080
Chapter 192 15/03/15 3.073
Chapter 191 15/03/15 3.060
Chapter 190 15/03/15 3.081
Chapter 189 15/03/15 3.080
Chapter 188 15/03/15 3.073
Chapter 187 15/03/15 3.072
Chapter 186 15/03/15 3.073
Chapter 185 15/03/15 3.070
Chapter 184 15/03/15 3.083
Chapter 183 15/03/15 3.063
Chapter 182 15/03/15 3.073
Chapter 181 15/03/15 3.078
Chapter 180 15/03/15 3.093
Chapter 179 15/03/15 3.080
Chapter 178 15/03/15 3.083
Chapter 177 15/03/15 3.077
Chapter 176 15/03/15 3.079
Chapter 175 15/03/15 3.079
Chapter 174 15/03/15 3.051
Chapter 173 15/03/15 3.080
Chapter 172 15/03/15 3.077
Chapter 171 15/03/15 3.079
Chapter 170 15/03/15 3.081
Chapter 169 15/03/15 3.084
Chapter 168 15/03/15 3.076
Chapter 167 15/03/15 3.075
Chapter 166 15/03/15 3.073
Chapter 165 15/03/15 3.090
Chapter 164 15/03/15 3.093
Chapter 163 15/03/15 3.081
Chapter 162 15/03/15 3.075
Chapter 161 15/03/15 3.080
Chapter 160 15/03/15 3.087
Chapter 159 15/03/15 3.104
Chapter 158 15/03/15 3.085
Chapter 157 15/03/15 3.083
Chapter 156 15/03/15 3.088
Chapter 155 15/03/15 3.124
Chapter 154 15/03/15 3.086
Chapter 153 15/03/15 3.091
Chapter 152 15/03/15 3.076
Chapter 151 15/03/15 3.078
Chapter 150 15/03/15 3.075
Chapter 149 15/03/15 3.068
Chapter 148 15/03/15 3.063
Chapter 147 15/03/15 3.068
Chapter 146 15/03/15 3.067
Chapter 145 15/03/15 3.060
Chapter 144 15/03/15 3.070
Chapter 143 15/03/15 3.062
Chapter 142 15/03/15 3.081
Chapter 141 15/03/15 3.066
Chapter 140 15/03/15 3.063
Chapter 139 15/03/15 3.069
Chapter 138 15/03/15 3.071
Chapter 137 15/03/15 3.061
Chapter 136 15/03/15 3.069
Chapter 135 15/03/15 3.047
Chapter 134 15/03/15 3.092
Chapter 133 15/03/15 3.050
Chapter 132 15/03/15 3.069
Chapter 131 15/03/15 3.067
Chapter 130 15/03/15 3.068
Chapter 129 15/03/15 3.044
Chapter 128 15/03/15 3.070
Chapter 127 15/03/15 3.063
Chapter 126 15/03/15 3.048
Chapter 125 15/03/15 3.069
Chapter 124 15/03/15 3.062
Chapter 123 15/03/15 3.064
Chapter 122 15/03/15 3.062
Chapter 121 15/03/15 3.058
Chapter 120 15/03/15 3.065
Chapter 119 15/03/15 3.047
Chapter 118 15/03/15 3.061
Chapter 117 15/03/15 3.063
Chapter 116 15/03/15 3.064
Chapter 115 15/03/15 3.068
Chapter 114 15/03/15 3.070
Chapter 113 15/03/15 3.066
Chapter 112 15/03/15 3.068
Chapter 111 15/03/15 3.064
Chapter 110 15/03/15 3.075
Chapter 109 15/03/15 3.062
Chapter 108 15/03/15 3.067
Chapter 107 15/03/15 3.061
Chapter 106 15/03/15 3.062
Chapter 105 15/03/15 3.059
Chapter 104 15/03/15 3.053
Chapter 103 15/03/15 3.044
Chapter 102 15/03/15 3.069
Chapter 101 15/03/15 3.069
Chapter 100 15/03/15 3.072
Chapter 99 15/03/15 3.066
Chapter 98 15/03/15 3.081
Chapter 97 15/03/15 3.054
Chapter 96 15/03/15 3.064
Chapter 95 15/03/15 3.079
Chapter 94 15/03/15 3.073
Chapter 93 15/03/15 3.071
Chapter 92 15/03/15 3.069
Chapter 91 15/03/15 3.073
Chapter 90 15/03/15 3.075
Chapter 89 15/03/15 3.070
Chapter 88 15/03/15 3.072
Chapter 87 15/03/15 3.077
Chapter 86 15/03/15 3.074
Chapter 85 15/03/15 3.076
Chapter 84 15/03/15 3.061
Chapter 83 15/03/15 3.046
Chapter 82 15/03/15 3.057
Chapter 81 15/03/15 3.074
Chapter 80 15/03/15 3.071
Chapter 79 15/03/15 3.062
Chapter 78 15/03/15 3.079
Chapter 77 15/03/15 3.073
Chapter 76 15/03/15 3.068
Chapter 75 15/03/15 3.074
Chapter 74 15/03/15 3.069
Chapter 73 15/03/15 3.077
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.079
Chapter 69 15/03/15 3.078
Chapter 68 15/03/15 3.063
Chapter 67 15/03/15 3.082
Chapter 66 15/03/15 3.073
Chapter 65 15/03/15 3.054
Chapter 64 15/03/15 3.077
Chapter 63 15/03/15 3.076
Chapter 62 15/03/15 3.068
Chapter 61 15/03/15 3.080
Chapter 60 15/03/15 3.074
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.068
Chapter 57 15/03/15 3.068
Chapter 56 15/03/15 3.065
Chapter 55 15/03/15 3.077
Chapter 54 15/03/15 3.069
Chapter 53 15/03/15 3.074
Chapter 52 15/03/15 3.070
Chapter 51 15/03/15 3.065
Chapter 50 15/03/15 3.077
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.072
Chapter 46 15/03/15 3.039
Chapter 45 15/03/15 3.069
Chapter 44 15/03/15 3.075
Chapter 43 15/03/15 3.073
Chapter 42 15/03/15 3.048
Chapter 41 15/03/15 3.070
Chapter 40 15/03/15 3.071
Chapter 39 15/03/15 3.064
Chapter 38 15/03/15 3.067
Chapter 37 15/03/15 3.070
Chapter 36 15/03/15 3.065
Chapter 35 15/03/15 3.063
Chapter 34 15/03/15 3.079
Chapter 33 15/03/15 3.056
Chapter 32 15/03/15 3.069
Chapter 31 15/03/15 3.068
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.069
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.065
Chapter 26 15/03/15 3.073
Chapter 25 15/03/15 3.074
Chapter 24 15/03/15 3.083
Chapter 23 15/03/15 3.077
Chapter 22 15/03/15 3.082
Chapter 21 15/03/15 3.080
Chapter 20 15/03/15 3.087
Chapter 19: - Hàng tiền vệ vàng 15/03/15 3.083
Chapter 18 15/03/15 3.049
Chapter 17 15/03/15 3.082
Chapter 16 15/03/15 3.071
Chapter 15 15/03/15 3.073
Chapter 14 15/03/15 3.077
Chapter 13 15/03/15 3.054
Chapter 12: Sức mạnh của đội Tenjin ... 15/03/15 3.084
Chapter 11 15/03/15 3.077
Chapter 10 15/03/15 3.083
Chapter 9 15/03/15 3.076
Chapter 8 15/03/15 3.072
Chapter 7 15/03/15 3.118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch