Fantasista

Fantasista
Lượt xem: 19.540
Nội dung

Chẳng biết nói thế nào...nói chung là mình cực thích bộ này. Nhân vật chính là Một chàng trai trẻ bước vào cuộc phiêu lưu mới trên đấu trường bóng đá quốc tế. Cậu bé lọt vào mắt xanh của người chuyên tìm kiếm tài năng trẻ cho CLB thành MILAN, đó chính là ... SAKAMOTO TEPPEI..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222 15/03/15 3.185
Chapter 221 15/03/15 3.133
Chapter 220 15/03/15 3.136
Chapter 219 15/03/15 3.094
Chapter 218 15/03/15 3.087
Chapter 217 15/03/15 3.081
Chapter 216 15/03/15 3.059
Chapter 215 15/03/15 3.084
Chapter 214 15/03/15 3.084
Chapter 213 15/03/15 3.051
Chapter 212 15/03/15 3.093
Chapter 211 15/03/15 3.089
Chapter 210 15/03/15 3.087
Chapter 209 15/03/15 3.081
Chapter 208 15/03/15 3.074
Chapter 207 15/03/15 3.088
Chapter 206 15/03/15 3.086
Chapter 204 15/03/15 3.087
Chapter 203 15/03/15 3.097
Chapter 202 15/03/15 3.077
Chapter 201 15/03/15 3.093
Chapter 200 15/03/15 3.098
Chapter 199 15/03/15 3.084
Chapter 198 15/03/15 3.089
Chapter 197 15/03/15 3.067
Chapter 196 15/03/15 3.103
Chapter 195 15/03/15 3.079
Chapter 194 15/03/15 3.087
Chapter 193 15/03/15 3.083
Chapter 192 15/03/15 3.078
Chapter 191 15/03/15 3.065
Chapter 190 15/03/15 3.085
Chapter 189 15/03/15 3.083
Chapter 188 15/03/15 3.076
Chapter 187 15/03/15 3.075
Chapter 186 15/03/15 3.076
Chapter 185 15/03/15 3.073
Chapter 184 15/03/15 3.086
Chapter 183 15/03/15 3.066
Chapter 182 15/03/15 3.076
Chapter 181 15/03/15 3.082
Chapter 180 15/03/15 3.097
Chapter 179 15/03/15 3.083
Chapter 178 15/03/15 3.086
Chapter 177 15/03/15 3.081
Chapter 176 15/03/15 3.083
Chapter 175 15/03/15 3.084
Chapter 174 15/03/15 3.054
Chapter 173 15/03/15 3.083
Chapter 172 15/03/15 3.081
Chapter 171 15/03/15 3.082
Chapter 170 15/03/15 3.086
Chapter 169 15/03/15 3.088
Chapter 168 15/03/15 3.080
Chapter 167 15/03/15 3.078
Chapter 166 15/03/15 3.076
Chapter 165 15/03/15 3.094
Chapter 164 15/03/15 3.097
Chapter 163 15/03/15 3.085
Chapter 162 15/03/15 3.080
Chapter 161 15/03/15 3.084
Chapter 160 15/03/15 3.091
Chapter 159 15/03/15 3.108
Chapter 158 15/03/15 3.088
Chapter 157 15/03/15 3.086
Chapter 156 15/03/15 3.092
Chapter 155 15/03/15 3.128
Chapter 154 15/03/15 3.089
Chapter 153 15/03/15 3.095
Chapter 152 15/03/15 3.079
Chapter 151 15/03/15 3.081
Chapter 150 15/03/15 3.078
Chapter 149 15/03/15 3.071
Chapter 148 15/03/15 3.066
Chapter 147 15/03/15 3.071
Chapter 146 15/03/15 3.070
Chapter 145 15/03/15 3.063
Chapter 144 15/03/15 3.073
Chapter 143 15/03/15 3.065
Chapter 142 15/03/15 3.084
Chapter 141 15/03/15 3.070
Chapter 140 15/03/15 3.067
Chapter 139 15/03/15 3.072
Chapter 138 15/03/15 3.074
Chapter 137 15/03/15 3.064
Chapter 136 15/03/15 3.072
Chapter 135 15/03/15 3.050
Chapter 134 15/03/15 3.096
Chapter 133 15/03/15 3.053
Chapter 132 15/03/15 3.072
Chapter 131 15/03/15 3.070
Chapter 130 15/03/15 3.071
Chapter 129 15/03/15 3.047
Chapter 128 15/03/15 3.073
Chapter 127 15/03/15 3.067
Chapter 126 15/03/15 3.052
Chapter 125 15/03/15 3.073
Chapter 124 15/03/15 3.066
Chapter 123 15/03/15 3.068
Chapter 122 15/03/15 3.066
Chapter 121 15/03/15 3.062
Chapter 120 15/03/15 3.070
Chapter 119 15/03/15 3.052
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.067
Chapter 116 15/03/15 3.068
Chapter 115 15/03/15 3.072
Chapter 114 15/03/15 3.074
Chapter 113 15/03/15 3.070
Chapter 112 15/03/15 3.072
Chapter 111 15/03/15 3.072
Chapter 110 15/03/15 3.079
Chapter 109 15/03/15 3.066
Chapter 108 15/03/15 3.071
Chapter 107 15/03/15 3.066
Chapter 106 15/03/15 3.066
Chapter 105 15/03/15 3.063
Chapter 104 15/03/15 3.056
Chapter 103 15/03/15 3.047
Chapter 102 15/03/15 3.073
Chapter 101 15/03/15 3.073
Chapter 100 15/03/15 3.078
Chapter 99 15/03/15 3.069
Chapter 98 15/03/15 3.084
Chapter 97 15/03/15 3.057
Chapter 96 15/03/15 3.067
Chapter 95 15/03/15 3.083
Chapter 94 15/03/15 3.076
Chapter 93 15/03/15 3.074
Chapter 92 15/03/15 3.072
Chapter 91 15/03/15 3.076
Chapter 90 15/03/15 3.078
Chapter 89 15/03/15 3.073
Chapter 88 15/03/15 3.075
Chapter 87 15/03/15 3.080
Chapter 86 15/03/15 3.077
Chapter 85 15/03/15 3.080
Chapter 84 15/03/15 3.064
Chapter 83 15/03/15 3.049
Chapter 82 15/03/15 3.060
Chapter 81 15/03/15 3.078
Chapter 80 15/03/15 3.076
Chapter 79 15/03/15 3.065
Chapter 78 15/03/15 3.082
Chapter 77 15/03/15 3.076
Chapter 76 15/03/15 3.071
Chapter 75 15/03/15 3.079
Chapter 74 15/03/15 3.072
Chapter 73 15/03/15 3.080
Chapter 72 15/03/15 3.055
Chapter 71 15/03/15 3.067
Chapter 70 15/03/15 3.082
Chapter 69 15/03/15 3.081
Chapter 68 15/03/15 3.066
Chapter 67 15/03/15 3.085
Chapter 66 15/03/15 3.076
Chapter 65 15/03/15 3.058
Chapter 64 15/03/15 3.080
Chapter 63 15/03/15 3.079
Chapter 62 15/03/15 3.071
Chapter 61 15/03/15 3.083
Chapter 60 15/03/15 3.078
Chapter 59 15/03/15 3.070
Chapter 58 15/03/15 3.071
Chapter 57 15/03/15 3.071
Chapter 56 15/03/15 3.068
Chapter 55 15/03/15 3.080
Chapter 54 15/03/15 3.073
Chapter 53 15/03/15 3.078
Chapter 52 15/03/15 3.073
Chapter 51 15/03/15 3.068
Chapter 50 15/03/15 3.081
Chapter 49 15/03/15 3.079
Chapter 48 15/03/15 3.073
Chapter 47 15/03/15 3.077
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.073
Chapter 44 15/03/15 3.079
Chapter 43 15/03/15 3.077
Chapter 42 15/03/15 3.052
Chapter 41 15/03/15 3.079
Chapter 40 15/03/15 3.075
Chapter 39 15/03/15 3.068
Chapter 38 15/03/15 3.072
Chapter 37 15/03/15 3.074
Chapter 36 15/03/15 3.070
Chapter 35 15/03/15 3.067
Chapter 34 15/03/15 3.085
Chapter 33 15/03/15 3.061
Chapter 32 15/03/15 3.072
Chapter 31 15/03/15 3.072
Chapter 30 15/03/15 3.074
Chapter 29 15/03/15 3.073
Chapter 28 15/03/15 3.052
Chapter 27 15/03/15 3.068
Chapter 26 15/03/15 3.077
Chapter 25 15/03/15 3.077
Chapter 24 15/03/15 3.089
Chapter 23 15/03/15 3.081
Chapter 22 15/03/15 3.086
Chapter 21 15/03/15 3.083
Chapter 20 15/03/15 3.091
Chapter 19: - Hàng tiền vệ vàng 15/03/15 3.088
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.087
Chapter 16 15/03/15 3.075
Chapter 15 15/03/15 3.076
Chapter 14 15/03/15 3.080
Chapter 13 15/03/15 3.057
Chapter 12: Sức mạnh của đội Tenjin ... 15/03/15 3.087
Chapter 11 15/03/15 3.080
Chapter 10 15/03/15 3.087
Chapter 9 15/03/15 3.080
Chapter 8 15/03/15 3.076
Chapter 7 15/03/15 3.124
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch