Fantasista bản VIP

Fantasista bản VIP
Lượt xem: 24.962
Nội dung

Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222: [remake] 07/06/15 3.253
Chapter 221: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 220: [remake] 07/06/15 3.147
Chapter 219: [remake] 07/06/15 3.103
Chapter 218: [remake] 07/06/15 3.095
Chapter 217: [remake] 07/06/15 3.092
Chapter 216: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 215: [remake] 07/06/15 3.087
Chapter 214: [remake] 07/06/15 3.083
Chapter 213: [remake] 07/06/15 3.096
Chapter 212: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 211: [Remake] 07/06/15 3.087
Chapter 210: [remake] 07/06/15 3.088
Chapter 209: [remake] 07/06/15 3.079
Chapter 208: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 207: [remake] 07/06/15 3.094
Chapter 206: [remake] 07/06/15 3.085
Chapter 205: [remake] 07/06/15 3.090
Chapter 204: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 203: [remake] 07/06/15 3.093
Chapter 202: [remake] 07/06/15 3.094
Chapter 201: [remake] 07/06/15 3.093
Chapter 200: [remake] 07/06/15 3.096
Chapter 199: [remake] 07/06/15 3.098
Chapter 198: [remake] 07/06/15 3.091
Chapter 197: [remake] 07/06/15 3.085
Chapter 196: [remake] 07/06/15 3.082
Chapter 195: [remake] 07/06/15 3.087
Chapter 194: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 193: [remake] 07/06/15 3.089
Chapter 192: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 191: [remake] 07/06/15 3.089
Chapter 190: [remake] 07/06/15 3.098
Chapter 189: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 188: [remake] 07/06/15 3.082
Chapter 187: [remake] 07/06/15 3.086
Chapter 186: [remake] 07/06/15 3.082
Chapter 185: [remake] 07/06/15 3.111
Chapter 184: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 183: [remake] 07/06/15 3.092
Chapter 182: [remake] 07/06/15 3.074
Chapter 181: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 180: [remake] 07/06/15 3.099
Chapter 179: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 178: [remake] 07/06/15 3.089
Chapter 177: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 176: [remake] 07/06/15 3.091
Chapter 175: [remake] 07/06/15 3.089
Chapter 174: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 173: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 172: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 171: [remake] 07/06/15 3.093
Chapter 170: [remake] 07/06/15 3.094
Chapter 169: [remake] 07/06/15 3.079
Chapter 168: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 167: [remake] 07/06/15 3.090
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.100
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 164: [remake] 07/06/15 3.074
Chapter 163: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 162: [remake] 07/06/15 3.082
Chapter 161: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 160: [remake] 07/06/15 3.097
Chapter 159: [remake] 07/06/15 3.079
Chapter 158: [remake] 07/06/15 3.077
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.073
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 156: [remake] 07/06/15 3.074
Chapter 155: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 154: [remake] 07/06/15 3.084
Chapter 153: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 152: [remake] 07/06/15 3.092
Chapter 151: [remake] 07/06/15 3.091
Chapter 150: [remake] 07/06/15 3.077
Chapter 149: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 148: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 147: [remake] 07/06/15 3.086
Chapter 146: [remake] 07/06/15 3.120
Chapter 145: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 144: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 143: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 142: [remake] 07/06/15 3.092
Chapter 141: [remake] 07/06/15 3.092
Chapter 140: [remake] 07/06/15 3.087
Chapter 139: [remake] 07/06/15 3.083
Chapter 138: [remake] 07/06/15 3.087
Chapter 137: [remake] 07/06/15 3.095
Chapter 136: [remake] 07/06/15 3.102
Chapter 135: [remake] 07/06/15 3.087
Chapter 134: [remake] 07/06/15 3.098
Chapter 133 07/06/15 3.073
Chapter 132 07/06/15 3.068
Chapter 131 07/06/15 3.071
Chapter 130 07/06/15 3.079
Chapter 129 07/06/15 3.067
Chapter 128 07/06/15 3.070
Chapter 127 07/06/15 3.068
Chapter 126 07/06/15 3.071
Chapter 125 07/06/15 3.077
Chapter 124 07/06/15 3.073
Chapter 123 07/06/15 3.074
Chapter 122 07/06/15 3.076
Chapter 121 07/06/15 3.082
Chapter 120 07/06/15 3.084
Chapter 119 07/06/15 3.092
Chapter 118 07/06/15 3.081
Chapter 117 07/06/15 3.078
Chapter 116 07/06/15 3.075
Chapter 115 07/06/15 3.082
Chapter 114 07/06/15 3.080
Chapter 113 07/06/15 3.078
Chapter 112 07/06/15 3.068
Chapter 111 07/06/15 3.071
Chapter 110 07/06/15 3.078
Chapter 109 07/06/15 3.075
Chapter 108 07/06/15 3.077
Chapter 107 07/06/15 3.085
Chapter 106 07/06/15 3.082
Chapter 105 07/06/15 3.087
Chapter 104 07/06/15 3.083
Chapter 103 07/06/15 3.093
Chapter 102 07/06/15 3.103
Chapter 101 07/06/15 3.091
Chapter 100 07/06/15 3.091
Chapter 99 07/06/15 3.103
Chapter 98 07/06/15 3.109
Chapter 97 07/06/15 3.100
Chapter 96 07/06/15 3.110
Chapter 95 07/06/15 3.094
Chapter 94 07/06/15 3.104
Chapter 93 07/06/15 3.102
Chapter 92 07/06/15 3.102
Chapter 91 07/06/15 3.107
Chapter 90 07/06/15 3.105
Chapter 89 07/06/15 3.103
Chapter 88 07/06/15 3.099
Chapter 87 07/06/15 3.101
Chapter 86 07/06/15 3.101
Chapter 85 07/06/15 3.115
Chapter 84 07/06/15 3.107
Chapter 83 07/06/15 3.106
Chapter 82 07/06/15 3.099
Chapter 81 07/06/15 3.090
Chapter 80 07/06/15 3.101
Chapter 79 07/06/15 3.102
Chapter 78 07/06/15 3.092
Chapter 77 07/06/15 3.093
Chapter 76 07/06/15 3.087
Chapter 75 07/06/15 3.094
Chapter 74 07/06/15 3.089
Chapter 73 07/06/15 3.103
Chapter 72 07/06/15 3.105
Chapter 71 07/06/15 3.092
Chapter 70 07/06/15 3.106
Chapter 69 07/06/15 3.113
Chapter 68 07/06/15 3.119
Chapter 67 07/06/15 3.119
Chapter 66 07/06/15 3.122
Chapter 65 07/06/15 3.111
Chapter 64 07/06/15 3.109
Chapter 63 07/06/15 3.107
Chapter 62 07/06/15 3.103
Chapter 61 07/06/15 3.102
Chapter 60 07/06/15 3.109
Chapter 59 07/06/15 3.099
Chapter 58 07/06/15 3.106
Chapter 57 07/06/15 3.104
Chapter 56 07/06/15 3.112
Chapter 55 07/06/15 3.109
Chapter 54 07/06/15 3.112
Chapter 53 07/06/15 3.112
Chapter 52 07/06/15 3.111
Chapter 51 07/06/15 3.107
Chapter 50 07/06/15 3.123
Chapter 49 07/06/15 3.111
Chapter 48 07/06/15 3.106
Chapter 47 07/06/15 3.107
Chapter 46 07/06/15 3.105
Chapter 45 07/06/15 3.104
Chapter 44 07/06/15 3.104
Chapter 43 07/06/15 3.104
Chapter 42 07/06/15 3.117
Chapter 41 07/06/15 3.114
Chapter 40 07/06/15 3.116
Chapter 39 07/06/15 3.104
Chapter 38 07/06/15 3.106
Chapter 37 07/06/15 3.106
Chapter 36 07/06/15 3.117
Chapter 35 07/06/15 3.107
Chapter 34 07/06/15 3.111
Chapter 33 07/06/15 3.109
Chapter 32 07/06/15 3.117
Chapter 31 07/06/15 3.110
Chapter 30 07/06/15 3.097
Chapter 29 07/06/15 3.093
Chapter 28 07/06/15 3.102
Chapter 27 07/06/15 3.092
Chapter 26 07/06/15 3.101
Chapter 25 07/06/15 3.111
Chapter 24 07/06/15 3.125
Chapter 23 07/06/15 3.129
Chapter 22 07/06/15 3.115
Chapter 21 07/06/15 3.124
Chapter 20 07/06/15 3.132
Chapter 19 07/06/15 3.123
Chapter 18 07/06/15 3.110
Chapter 17 07/06/15 3.115
Chapter 16 07/06/15 3.117
Chapter 15 07/06/15 3.126
Chapter 14 07/06/15 3.112
Chapter 13 07/06/15 3.121
Chapter 12 07/06/15 3.127
Chapter 11 07/06/15 3.125
Chapter 10 07/06/15 3.131
Chapter 9 07/06/15 3.128
Chapter 8 07/06/15 3.125
Chapter 7 07/06/15 3.122
Chapter 6 07/06/15 3.137
Chapter 5 07/06/15 3.141
Chapter 4 07/06/15 3.137
Chapter 3 07/06/15 3.142
Chapter 2 07/06/15 3.142
Chapter 1 07/06/15 3.212
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch