Fantasista bản VIP

Fantasista bản VIP

Nội dung

Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222: [remake] 07/06/15 3.385
Chapter 221: [remake] 07/06/15 3.240
Chapter 220: [remake] 07/06/15 3.221
Chapter 219: [remake] 07/06/15 3.179
Chapter 218: [remake] 07/06/15 3.166
Chapter 217: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 216: [remake] 07/06/15 3.146
Chapter 215: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 214: [remake] 07/06/15 3.147
Chapter 213: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 212: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 211: [Remake] 07/06/15 3.142
Chapter 210: [remake] 07/06/15 3.137
Chapter 209: [remake] 07/06/15 3.129
Chapter 208: [remake] 07/06/15 3.127
Chapter 207: [remake] 07/06/15 3.150
Chapter 206: [remake] 07/06/15 3.143
Chapter 205: [remake] 07/06/15 3.164
Chapter 204: [remake] 07/06/15 3.155
Chapter 203: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 202: [remake] 07/06/15 3.160
Chapter 201: [remake] 07/06/15 3.157
Chapter 200: [remake] 07/06/15 3.161
Chapter 199: [remake] 07/06/15 3.161
Chapter 198: [remake] 07/06/15 3.152
Chapter 197: [remake] 07/06/15 3.145
Chapter 196: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 195: [remake] 07/06/15 3.147
Chapter 194: [remake] 07/06/15 3.141
Chapter 193: [remake] 07/06/15 3.144
Chapter 192: [remake] 07/06/15 3.146
Chapter 191: [remake] 07/06/15 3.151
Chapter 190: [remake] 07/06/15 3.164
Chapter 189: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 188: [remake] 07/06/15 3.138
Chapter 187: [remake] 07/06/15 3.147
Chapter 186: [remake] 07/06/15 3.152
Chapter 185: [remake] 07/06/15 3.171
Chapter 184: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 183: [remake] 07/06/15 3.152
Chapter 182: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 181: [remake] 07/06/15 3.138
Chapter 180: [remake] 07/06/15 3.171
Chapter 179: [remake] 07/06/15 3.149
Chapter 178: [remake] 07/06/15 3.162
Chapter 177: [remake] 07/06/15 3.144
Chapter 176: [remake] 07/06/15 3.164
Chapter 175: [remake] 07/06/15 3.157
Chapter 174: [remake] 07/06/15 3.142
Chapter 173: [remake] 07/06/15 3.144
Chapter 172: [remake] 07/06/15 3.142
Chapter 171: [remake] 07/06/15 3.158
Chapter 170: [remake] 07/06/15 3.163
Chapter 169: [remake] 07/06/15 3.141
Chapter 168: [remake] 07/06/15 3.139
Chapter 167: [remake] 07/06/15 3.163
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.168
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.129
Chapter 164: [remake] 07/06/15 3.133
Chapter 163: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 162: [remake] 07/06/15 3.143
Chapter 161: [remake] 07/06/15 3.149
Chapter 160: [remake] 07/06/15 3.167
Chapter 159: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 158: [remake] 07/06/15 3.133
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.133
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.132
Chapter 156: [remake] 07/06/15 3.132
Chapter 155: [remake] 07/06/15 3.183
Chapter 154: [remake] 07/06/15 3.138
Chapter 153: [remake] 07/06/15 3.138
Chapter 152: [remake] 07/06/15 3.149
Chapter 151: [remake] 07/06/15 3.156
Chapter 150: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 149: [remake] 07/06/15 3.137
Chapter 148: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 147: [remake] 07/06/15 3.142
Chapter 146: [remake] 07/06/15 3.178
Chapter 145: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 144: [remake] 07/06/15 3.132
Chapter 143: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 142: [remake] 07/06/15 3.144
Chapter 141: [remake] 07/06/15 3.148
Chapter 140: [remake] 07/06/15 3.157
Chapter 139: [remake] 07/06/15 3.145
Chapter 138: [remake] 07/06/15 3.151
Chapter 137: [remake] 07/06/15 3.159
Chapter 136: [remake] 07/06/15 3.172
Chapter 135: [remake] 07/06/15 3.161
Chapter 134: [remake] 07/06/15 3.167
Chapter 133 07/06/15 3.132
Chapter 132 07/06/15 3.117
Chapter 131 07/06/15 3.121
Chapter 130 07/06/15 3.134
Chapter 129 07/06/15 3.115
Chapter 128 07/06/15 3.126
Chapter 127 07/06/15 3.134
Chapter 126 07/06/15 3.135
Chapter 125 07/06/15 3.134
Chapter 124 07/06/15 3.130
Chapter 123 07/06/15 3.132
Chapter 122 07/06/15 3.133
Chapter 121 07/06/15 3.140
Chapter 120 07/06/15 3.159
Chapter 119 07/06/15 3.153
Chapter 118 07/06/15 3.148
Chapter 117 07/06/15 3.141
Chapter 116 07/06/15 3.142
Chapter 115 07/06/15 3.144
Chapter 114 07/06/15 3.140
Chapter 113 07/06/15 3.138
Chapter 112 07/06/15 3.128
Chapter 111 07/06/15 3.130
Chapter 110 07/06/15 3.138
Chapter 109 07/06/15 3.128
Chapter 108 07/06/15 3.138
Chapter 107 07/06/15 3.145
Chapter 106 07/06/15 3.149
Chapter 105 07/06/15 3.149
Chapter 104 07/06/15 3.148
Chapter 103 07/06/15 3.159
Chapter 102 07/06/15 3.171
Chapter 101 07/06/15 3.162
Chapter 100 07/06/15 3.163
Chapter 99 07/06/15 3.166
Chapter 98 07/06/15 3.178
Chapter 97 07/06/15 3.164
Chapter 96 07/06/15 3.176
Chapter 95 07/06/15 3.165
Chapter 94 07/06/15 3.174
Chapter 93 07/06/15 3.169
Chapter 92 07/06/15 3.169
Chapter 91 07/06/15 3.173
Chapter 90 07/06/15 3.174
Chapter 89 07/06/15 3.172
Chapter 88 07/06/15 3.168
Chapter 87 07/06/15 3.171
Chapter 86 07/06/15 3.166
Chapter 85 07/06/15 3.185
Chapter 84 07/06/15 3.176
Chapter 83 07/06/15 3.178
Chapter 82 07/06/15 3.169
Chapter 81 07/06/15 3.155
Chapter 80 07/06/15 3.167
Chapter 79 07/06/15 3.164
Chapter 78 07/06/15 3.158
Chapter 77 07/06/15 3.155
Chapter 76 07/06/15 3.145
Chapter 75 07/06/15 3.151
Chapter 74 07/06/15 3.154
Chapter 73 07/06/15 3.167
Chapter 72 07/06/15 3.171
Chapter 71 07/06/15 3.158
Chapter 70 07/06/15 3.183
Chapter 69 07/06/15 3.178
Chapter 68 07/06/15 3.192
Chapter 67 07/06/15 3.185
Chapter 66 07/06/15 3.192
Chapter 65 07/06/15 3.176
Chapter 64 07/06/15 3.180
Chapter 63 07/06/15 3.175
Chapter 62 07/06/15 3.170
Chapter 61 07/06/15 3.173
Chapter 60 07/06/15 3.181
Chapter 59 07/06/15 3.162
Chapter 58 07/06/15 3.170
Chapter 57 07/06/15 3.168
Chapter 56 07/06/15 3.176
Chapter 55 07/06/15 3.176
Chapter 54 07/06/15 3.173
Chapter 53 07/06/15 3.182
Chapter 52 07/06/15 3.176
Chapter 51 07/06/15 3.167
Chapter 50 07/06/15 3.192
Chapter 49 07/06/15 3.168
Chapter 48 07/06/15 3.169
Chapter 47 07/06/15 3.171
Chapter 46 07/06/15 3.168
Chapter 45 07/06/15 3.172
Chapter 44 07/06/15 3.167
Chapter 43 07/06/15 3.167
Chapter 42 07/06/15 3.176
Chapter 41 07/06/15 3.175
Chapter 40 07/06/15 3.182
Chapter 39 07/06/15 3.164
Chapter 38 07/06/15 3.164
Chapter 37 07/06/15 3.167
Chapter 36 07/06/15 3.176
Chapter 35 07/06/15 3.171
Chapter 34 07/06/15 3.168
Chapter 33 07/06/15 3.173
Chapter 32 07/06/15 3.180
Chapter 31 07/06/15 3.166
Chapter 30 07/06/15 3.160
Chapter 29 07/06/15 3.141
Chapter 28 07/06/15 3.155
Chapter 27 07/06/15 3.150
Chapter 26 07/06/15 3.162
Chapter 25 07/06/15 3.170
Chapter 24 07/06/15 3.195
Chapter 23 07/06/15 3.199
Chapter 22 07/06/15 3.176
Chapter 21 07/06/15 3.186
Chapter 20 07/06/15 3.202
Chapter 19 07/06/15 3.181
Chapter 18 07/06/15 3.162
Chapter 17 07/06/15 3.168
Chapter 16 07/06/15 3.173
Chapter 15 07/06/15 3.180
Chapter 14 07/06/15 3.166
Chapter 13 07/06/15 3.173
Chapter 12 07/06/15 3.179
Chapter 11 07/06/15 3.178
Chapter 10 07/06/15 3.195
Chapter 9 07/06/15 3.185
Chapter 8 07/06/15 3.186
Chapter 7 07/06/15 3.184
Chapter 6 07/06/15 3.201
Chapter 5 07/06/15 3.204
Chapter 4 07/06/15 3.201
Chapter 3 07/06/15 3.205
Chapter 2 07/06/15 3.211
Chapter 1 07/06/15 3.397
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch