Fantasista bản VIP

Fantasista bản VIP
Lượt xem: 20.530
Nội dung

Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222: [remake] 07/06/15 3.215
Chapter 221: [remake] 07/06/15 3.135
Chapter 220: [remake] 07/06/15 3.123
Chapter 219: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 218: [remake] 07/06/15 3.074
Chapter 217: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 216: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 215: [remake] 07/06/15 3.072
Chapter 214: [remake] 07/06/15 3.069
Chapter 213: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 212: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 211: [Remake] 07/06/15 3.070
Chapter 210: [remake] 07/06/15 3.072
Chapter 209: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 208: [remake] 07/06/15 3.060
Chapter 207: [remake] 07/06/15 3.072
Chapter 206: [remake] 07/06/15 3.069
Chapter 205: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 204: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 203: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 202: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 201: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 200: [remake] 07/06/15 3.076
Chapter 199: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 198: [remake] 07/06/15 3.073
Chapter 197: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 196: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 195: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 194: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 193: [remake] 07/06/15 3.073
Chapter 192: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 191: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 190: [remake] 07/06/15 3.081
Chapter 189: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 188: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 187: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 186: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 185: [remake] 07/06/15 3.098
Chapter 184: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 183: [remake] 07/06/15 3.077
Chapter 182: [remake] 07/06/15 3.059
Chapter 181: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 180: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 179: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 178: [remake] 07/06/15 3.073
Chapter 177: [remake] 07/06/15 3.060
Chapter 176: [remake] 07/06/15 3.074
Chapter 175: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 174: [remake] 07/06/15 3.056
Chapter 173: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 172: [remake] 07/06/15 3.061
Chapter 171: [remake] 07/06/15 3.072
Chapter 170: [remake] 07/06/15 3.070
Chapter 169: [remake] 07/06/15 3.059
Chapter 168: [remake] 07/06/15 3.059
Chapter 167: [remake] 07/06/15 3.072
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.085
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.060
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.052
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.061
Chapter 164: [remake] 07/06/15 3.060
Chapter 163: [remake] 07/06/15 3.065
Chapter 162: [remake] 07/06/15 3.065
Chapter 161: [remake] 07/06/15 3.068
Chapter 160: [remake] 07/06/15 3.079
Chapter 159: [remake] 07/06/15 3.066
Chapter 158: [remake] 07/06/15 3.062
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.058
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 156: [remake] 07/06/15 3.059
Chapter 155: [remake] 07/06/15 3.108
Chapter 154: [remake] 07/06/15 3.069
Chapter 153: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 152: [remake] 07/06/15 3.077
Chapter 151: [remake] 07/06/15 3.075
Chapter 150: [remake] 07/06/15 3.060
Chapter 149: [remake] 07/06/15 3.065
Chapter 148: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 147: [remake] 07/06/15 3.071
Chapter 146: [remake] 07/06/15 3.105
Chapter 145: [remake] 07/06/15 3.059
Chapter 144: [remake] 07/06/15 3.063
Chapter 143: [remake] 07/06/15 3.061
Chapter 142: [remake] 07/06/15 3.073
Chapter 141: [remake] 07/06/15 3.065
Chapter 140: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 139: [remake] 07/06/15 3.069
Chapter 138: [remake] 07/06/15 3.070
Chapter 137: [remake] 07/06/15 3.077
Chapter 136: [remake] 07/06/15 3.078
Chapter 135: [remake] 07/06/15 3.067
Chapter 134: [remake] 07/06/15 3.080
Chapter 133 07/06/15 3.058
Chapter 132 07/06/15 3.054
Chapter 131 07/06/15 3.058
Chapter 130 07/06/15 3.064
Chapter 129 07/06/15 3.055
Chapter 128 07/06/15 3.055
Chapter 127 07/06/15 3.055
Chapter 126 07/06/15 3.056
Chapter 125 07/06/15 3.063
Chapter 124 07/06/15 3.060
Chapter 123 07/06/15 3.061
Chapter 122 07/06/15 3.061
Chapter 121 07/06/15 3.068
Chapter 120 07/06/15 3.067
Chapter 119 07/06/15 3.068
Chapter 118 07/06/15 3.063
Chapter 117 07/06/15 3.064
Chapter 116 07/06/15 3.058
Chapter 115 07/06/15 3.064
Chapter 114 07/06/15 3.058
Chapter 113 07/06/15 3.062
Chapter 112 07/06/15 3.054
Chapter 111 07/06/15 3.056
Chapter 110 07/06/15 3.061
Chapter 109 07/06/15 3.058
Chapter 108 07/06/15 3.057
Chapter 107 07/06/15 3.062
Chapter 106 07/06/15 3.061
Chapter 105 07/06/15 3.066
Chapter 104 07/06/15 3.065
Chapter 103 07/06/15 3.075
Chapter 102 07/06/15 3.073
Chapter 101 07/06/15 3.073
Chapter 100 07/06/15 3.070
Chapter 99 07/06/15 3.085
Chapter 98 07/06/15 3.087
Chapter 97 07/06/15 3.078
Chapter 96 07/06/15 3.086
Chapter 95 07/06/15 3.075
Chapter 94 07/06/15 3.084
Chapter 93 07/06/15 3.080
Chapter 92 07/06/15 3.083
Chapter 91 07/06/15 3.089
Chapter 90 07/06/15 3.086
Chapter 89 07/06/15 3.080
Chapter 88 07/06/15 3.080
Chapter 87 07/06/15 3.080
Chapter 86 07/06/15 3.082
Chapter 85 07/06/15 3.093
Chapter 84 07/06/15 3.087
Chapter 83 07/06/15 3.085
Chapter 82 07/06/15 3.082
Chapter 81 07/06/15 3.071
Chapter 80 07/06/15 3.080
Chapter 79 07/06/15 3.084
Chapter 78 07/06/15 3.074
Chapter 77 07/06/15 3.076
Chapter 76 07/06/15 3.070
Chapter 75 07/06/15 3.076
Chapter 74 07/06/15 3.075
Chapter 73 07/06/15 3.087
Chapter 72 07/06/15 3.086
Chapter 71 07/06/15 3.074
Chapter 70 07/06/15 3.087
Chapter 69 07/06/15 3.094
Chapter 68 07/06/15 3.099
Chapter 67 07/06/15 3.099
Chapter 66 07/06/15 3.101
Chapter 65 07/06/15 3.090
Chapter 64 07/06/15 3.087
Chapter 63 07/06/15 3.088
Chapter 62 07/06/15 3.084
Chapter 61 07/06/15 3.085
Chapter 60 07/06/15 3.089
Chapter 59 07/06/15 3.081
Chapter 58 07/06/15 3.085
Chapter 57 07/06/15 3.086
Chapter 56 07/06/15 3.095
Chapter 55 07/06/15 3.088
Chapter 54 07/06/15 3.092
Chapter 53 07/06/15 3.090
Chapter 52 07/06/15 3.089
Chapter 51 07/06/15 3.085
Chapter 50 07/06/15 3.098
Chapter 49 07/06/15 3.088
Chapter 48 07/06/15 3.082
Chapter 47 07/06/15 3.082
Chapter 46 07/06/15 3.081
Chapter 45 07/06/15 3.080
Chapter 44 07/06/15 3.081
Chapter 43 07/06/15 3.082
Chapter 42 07/06/15 3.094
Chapter 41 07/06/15 3.090
Chapter 40 07/06/15 3.091
Chapter 39 07/06/15 3.081
Chapter 38 07/06/15 3.082
Chapter 37 07/06/15 3.085
Chapter 36 07/06/15 3.095
Chapter 35 07/06/15 3.086
Chapter 34 07/06/15 3.088
Chapter 33 07/06/15 3.086
Chapter 32 07/06/15 3.092
Chapter 31 07/06/15 3.083
Chapter 30 07/06/15 3.071
Chapter 29 07/06/15 3.072
Chapter 28 07/06/15 3.074
Chapter 27 07/06/15 3.065
Chapter 26 07/06/15 3.075
Chapter 25 07/06/15 3.083
Chapter 24 07/06/15 3.099
Chapter 23 07/06/15 3.097
Chapter 22 07/06/15 3.087
Chapter 21 07/06/15 3.093
Chapter 20 07/06/15 3.099
Chapter 19 07/06/15 3.099
Chapter 18 07/06/15 3.089
Chapter 17 07/06/15 3.095
Chapter 16 07/06/15 3.093
Chapter 15 07/06/15 3.098
Chapter 14 07/06/15 3.085
Chapter 13 07/06/15 3.094
Chapter 12 07/06/15 3.102
Chapter 11 07/06/15 3.101
Chapter 10 07/06/15 3.101
Chapter 9 07/06/15 3.103
Chapter 8 07/06/15 3.101
Chapter 7 07/06/15 3.098
Chapter 6 07/06/15 3.105
Chapter 5 07/06/15 3.115
Chapter 4 07/06/15 3.113
Chapter 3 07/06/15 3.113
Chapter 2 07/06/15 3.116
Chapter 1 07/06/15 3.152
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch