Fantasista bản VIP

Fantasista bản VIP
Lượt xem: 32.559
Nội dung

Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222: [remake] 07/06/15 3.322
Chapter 221: [remake] 07/06/15 3.202
Chapter 220: [remake] 07/06/15 3.185
Chapter 219: [remake] 07/06/15 3.144
Chapter 218: [remake] 07/06/15 3.131
Chapter 217: [remake] 07/06/15 3.124
Chapter 216: [remake] 07/06/15 3.114
Chapter 215: [remake] 07/06/15 3.124
Chapter 214: [remake] 07/06/15 3.116
Chapter 213: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 212: [remake] 07/06/15 3.107
Chapter 211: [Remake] 07/06/15 3.118
Chapter 210: [remake] 07/06/15 3.114
Chapter 209: [remake] 07/06/15 3.104
Chapter 208: [remake] 07/06/15 3.101
Chapter 207: [remake] 07/06/15 3.125
Chapter 206: [remake] 07/06/15 3.114
Chapter 205: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 204: [remake] 07/06/15 3.116
Chapter 203: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 202: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 201: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 200: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 199: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 198: [remake] 07/06/15 3.120
Chapter 197: [remake] 07/06/15 3.116
Chapter 196: [remake] 07/06/15 3.110
Chapter 195: [remake] 07/06/15 3.118
Chapter 194: [remake] 07/06/15 3.113
Chapter 193: [remake] 07/06/15 3.118
Chapter 192: [remake] 07/06/15 3.117
Chapter 191: [remake] 07/06/15 3.120
Chapter 190: [remake] 07/06/15 3.133
Chapter 189: [remake] 07/06/15 3.107
Chapter 188: [remake] 07/06/15 3.111
Chapter 187: [remake] 07/06/15 3.119
Chapter 186: [remake] 07/06/15 3.120
Chapter 185: [remake] 07/06/15 3.143
Chapter 184: [remake] 07/06/15 3.103
Chapter 183: [remake] 07/06/15 3.123
Chapter 182: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 181: [remake] 07/06/15 3.107
Chapter 180: [remake] 07/06/15 3.133
Chapter 179: [remake] 07/06/15 3.117
Chapter 178: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 177: [remake] 07/06/15 3.111
Chapter 176: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 175: [remake] 07/06/15 3.123
Chapter 174: [remake] 07/06/15 3.110
Chapter 173: [remake] 07/06/15 3.112
Chapter 172: [remake] 07/06/15 3.111
Chapter 171: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 170: [remake] 07/06/15 3.131
Chapter 169: [remake] 07/06/15 3.110
Chapter 168: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 167: [remake] 07/06/15 3.126
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.134
Chapter 166: [remake] 07/06/15 3.106
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.101
Chapter 165: [remake] 07/06/15 3.106
Chapter 164: [remake] 07/06/15 3.106
Chapter 163: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 162: [remake] 07/06/15 3.113
Chapter 161: [remake] 07/06/15 3.117
Chapter 160: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 159: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 158: [remake] 07/06/15 3.105
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.103
Chapter 157: [remake] 07/06/15 3.107
Chapter 156: [remake] 07/06/15 3.105
Chapter 155: [remake] 07/06/15 3.157
Chapter 154: [remake] 07/06/15 3.113
Chapter 153: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 152: [remake] 07/06/15 3.122
Chapter 151: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 150: [remake] 07/06/15 3.108
Chapter 149: [remake] 07/06/15 3.110
Chapter 148: [remake] 07/06/15 3.109
Chapter 147: [remake] 07/06/15 3.118
Chapter 146: [remake] 07/06/15 3.154
Chapter 145: [remake] 07/06/15 3.108
Chapter 144: [remake] 07/06/15 3.107
Chapter 143: [remake] 07/06/15 3.106
Chapter 142: [remake] 07/06/15 3.120
Chapter 141: [remake] 07/06/15 3.124
Chapter 140: [remake] 07/06/15 3.127
Chapter 139: [remake] 07/06/15 3.117
Chapter 138: [remake] 07/06/15 3.122
Chapter 137: [remake] 07/06/15 3.128
Chapter 136: [remake] 07/06/15 3.139
Chapter 135: [remake] 07/06/15 3.130
Chapter 134: [remake] 07/06/15 3.140
Chapter 133 07/06/15 3.107
Chapter 132 07/06/15 3.096
Chapter 131 07/06/15 3.099
Chapter 130 07/06/15 3.106
Chapter 129 07/06/15 3.095
Chapter 128 07/06/15 3.102
Chapter 127 07/06/15 3.099
Chapter 126 07/06/15 3.102
Chapter 125 07/06/15 3.107
Chapter 124 07/06/15 3.106
Chapter 123 07/06/15 3.110
Chapter 122 07/06/15 3.112
Chapter 121 07/06/15 3.117
Chapter 120 07/06/15 3.127
Chapter 119 07/06/15 3.128
Chapter 118 07/06/15 3.118
Chapter 117 07/06/15 3.112
Chapter 116 07/06/15 3.110
Chapter 115 07/06/15 3.118
Chapter 114 07/06/15 3.114
Chapter 113 07/06/15 3.111
Chapter 112 07/06/15 3.102
Chapter 111 07/06/15 3.103
Chapter 110 07/06/15 3.114
Chapter 109 07/06/15 3.106
Chapter 108 07/06/15 3.111
Chapter 107 07/06/15 3.115
Chapter 106 07/06/15 3.121
Chapter 105 07/06/15 3.122
Chapter 104 07/06/15 3.121
Chapter 103 07/06/15 3.129
Chapter 102 07/06/15 3.138
Chapter 101 07/06/15 3.129
Chapter 100 07/06/15 3.129
Chapter 99 07/06/15 3.133
Chapter 98 07/06/15 3.145
Chapter 97 07/06/15 3.134
Chapter 96 07/06/15 3.143
Chapter 95 07/06/15 3.132
Chapter 94 07/06/15 3.143
Chapter 93 07/06/15 3.137
Chapter 92 07/06/15 3.136
Chapter 91 07/06/15 3.141
Chapter 90 07/06/15 3.144
Chapter 89 07/06/15 3.140
Chapter 88 07/06/15 3.135
Chapter 87 07/06/15 3.137
Chapter 86 07/06/15 3.135
Chapter 85 07/06/15 3.152
Chapter 84 07/06/15 3.146
Chapter 83 07/06/15 3.144
Chapter 82 07/06/15 3.136
Chapter 81 07/06/15 3.125
Chapter 80 07/06/15 3.136
Chapter 79 07/06/15 3.135
Chapter 78 07/06/15 3.126
Chapter 77 07/06/15 3.128
Chapter 76 07/06/15 3.117
Chapter 75 07/06/15 3.123
Chapter 74 07/06/15 3.123
Chapter 73 07/06/15 3.135
Chapter 72 07/06/15 3.139
Chapter 71 07/06/15 3.130
Chapter 70 07/06/15 3.149
Chapter 69 07/06/15 3.148
Chapter 68 07/06/15 3.159
Chapter 67 07/06/15 3.155
Chapter 66 07/06/15 3.161
Chapter 65 07/06/15 3.146
Chapter 64 07/06/15 3.148
Chapter 63 07/06/15 3.144
Chapter 62 07/06/15 3.140
Chapter 61 07/06/15 3.140
Chapter 60 07/06/15 3.149
Chapter 59 07/06/15 3.129
Chapter 58 07/06/15 3.137
Chapter 57 07/06/15 3.134
Chapter 56 07/06/15 3.143
Chapter 55 07/06/15 3.142
Chapter 54 07/06/15 3.142
Chapter 53 07/06/15 3.145
Chapter 52 07/06/15 3.143
Chapter 51 07/06/15 3.137
Chapter 50 07/06/15 3.158
Chapter 49 07/06/15 3.141
Chapter 48 07/06/15 3.138
Chapter 47 07/06/15 3.141
Chapter 46 07/06/15 3.137
Chapter 45 07/06/15 3.139
Chapter 44 07/06/15 3.138
Chapter 43 07/06/15 3.138
Chapter 42 07/06/15 3.149
Chapter 41 07/06/15 3.147
Chapter 40 07/06/15 3.151
Chapter 39 07/06/15 3.135
Chapter 38 07/06/15 3.133
Chapter 37 07/06/15 3.135
Chapter 36 07/06/15 3.145
Chapter 35 07/06/15 3.139
Chapter 34 07/06/15 3.137
Chapter 33 07/06/15 3.139
Chapter 32 07/06/15 3.151
Chapter 31 07/06/15 3.139
Chapter 30 07/06/15 3.130
Chapter 29 07/06/15 3.119
Chapter 28 07/06/15 3.129
Chapter 27 07/06/15 3.127
Chapter 26 07/06/15 3.135
Chapter 25 07/06/15 3.141
Chapter 24 07/06/15 3.163
Chapter 23 07/06/15 3.169
Chapter 22 07/06/15 3.150
Chapter 21 07/06/15 3.160
Chapter 20 07/06/15 3.170
Chapter 19 07/06/15 3.155
Chapter 18 07/06/15 3.136
Chapter 17 07/06/15 3.142
Chapter 16 07/06/15 3.146
Chapter 15 07/06/15 3.154
Chapter 14 07/06/15 3.140
Chapter 13 07/06/15 3.148
Chapter 12 07/06/15 3.155
Chapter 11 07/06/15 3.154
Chapter 10 07/06/15 3.165
Chapter 9 07/06/15 3.160
Chapter 8 07/06/15 3.158
Chapter 7 07/06/15 3.155
Chapter 6 07/06/15 3.172
Chapter 5 07/06/15 3.175
Chapter 4 07/06/15 3.173
Chapter 3 07/06/15 3.177
Chapter 2 07/06/15 3.182
Chapter 1 07/06/15 3.346
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch