Flow

Flow
Lượt xem: 10.310
Nội dung

"Chúa" có thể xuất hiện trước bất kì ai. Một ngày nó, một chàng trai trẻ được nhận một món quà từ "Chúa".

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56 17/12/15 3.125
Chapter 55 01/12/15 3.157
Chapter 54 26/10/15 3.132
Chapter 53 26/10/15 3.118
Chapter 52 06/08/15 3.163
Chapter 51 04/07/15 3.295
Chapter 50 03/07/15 3.120
Chapter 49 08/06/15 3.097
Chapter 48 16/03/15 3.106
Chapter 47 16/03/15 3.109
Chapter 46 16/03/15 3.104
Chapter 45 16/03/15 3.108
Chapter 44 16/03/15 3.100
Chapter 43 16/03/15 3.109
Chapter 42 16/03/15 3.105
Chapter 41 16/03/15 3.111
Chapter 40 16/03/15 3.107
Chapter 39 16/03/15 3.109
Chapter 38 16/03/15 3.098
Chapter 37 15/03/15 3.106
Chapter 36 15/03/15 3.103
Chapter 35 15/03/15 3.115
Chapter 34 15/03/15 3.113
Chapter 33 15/03/15 3.122
Chapter 32 15/03/15 3.133
Chapter 31.5 15/03/15 3.118
Chapter 31 15/03/15 3.120
Chapter 30 15/03/15 3.154
Chapter 29 15/03/15 3.130
Chapter 28 15/03/15 3.132
Chapter 27 15/03/15 3.118
Chapter 26 15/03/15 3.118
Chapter 25 15/03/15 3.118
Chapter 24 15/03/15 3.109
Chapter 23 15/03/15 3.120
Chapter 22 15/03/15 3.112
Chapter 21 15/03/15 3.118
Chapter 20 15/03/15 3.116
Chapter 19 15/03/15 3.126
Chapter 18 15/03/15 3.134
Chapter 17 15/03/15 3.121
Chapter 16 15/03/15 3.122
Chapter 15 15/03/15 3.112
Chapter 14 15/03/15 3.118
Chapter 13 15/03/15 3.129
Chapter 12 15/03/15 3.118
Chapter 11 15/03/15 3.121
Chapter 10 15/03/15 3.122
Chapter 9 15/03/15 3.104
Chapter 8 15/03/15 3.104
Chapter 7 15/03/15 3.121
Chapter 6 15/03/15 3.123
Chapter 5 15/03/15 3.168
Chapter 4 15/03/15 3.136
Chapter 3 15/03/15 3.137
Chapter 2 15/03/15 3.166
Chapter 1 15/03/15 3.205
Chapter 0 15/03/15 3.175
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch