Flow

Flow
Nội dung

"Chúa" có thể xuất hiện trước bất kì ai. Một ngày nó, một chàng trai trẻ được nhận một món quà từ "Chúa".

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56 17/12/15 3.133
Chapter 55 01/12/15 3.163
Chapter 54 26/10/15 3.136
Chapter 53 26/10/15 3.120
Chapter 52 06/08/15 3.166
Chapter 51 04/07/15 3.298
Chapter 50 03/07/15 3.121
Chapter 49 08/06/15 3.098
Chapter 48 16/03/15 3.107
Chapter 47 16/03/15 3.111
Chapter 46 16/03/15 3.105
Chapter 45 16/03/15 3.109
Chapter 44 16/03/15 3.103
Chapter 43 16/03/15 3.110
Chapter 42 16/03/15 3.107
Chapter 41 16/03/15 3.115
Chapter 40 16/03/15 3.109
Chapter 39 16/03/15 3.112
Chapter 38 16/03/15 3.102
Chapter 37 15/03/15 3.110
Chapter 36 15/03/15 3.107
Chapter 35 15/03/15 3.119
Chapter 34 15/03/15 3.118
Chapter 33 15/03/15 3.127
Chapter 32 15/03/15 3.140
Chapter 31.5 15/03/15 3.125
Chapter 31 15/03/15 3.125
Chapter 30 15/03/15 3.159
Chapter 29 15/03/15 3.136
Chapter 28 15/03/15 3.136
Chapter 27 15/03/15 3.122
Chapter 26 15/03/15 3.124
Chapter 25 15/03/15 3.122
Chapter 24 15/03/15 3.114
Chapter 23 15/03/15 3.124
Chapter 22 15/03/15 3.118
Chapter 21 15/03/15 3.122
Chapter 20 15/03/15 3.120
Chapter 19 15/03/15 3.130
Chapter 18 15/03/15 3.139
Chapter 17 15/03/15 3.125
Chapter 16 15/03/15 3.126
Chapter 15 15/03/15 3.114
Chapter 14 15/03/15 3.122
Chapter 13 15/03/15 3.132
Chapter 12 15/03/15 3.122
Chapter 11 15/03/15 3.124
Chapter 10 15/03/15 3.128
Chapter 9 15/03/15 3.110
Chapter 8 15/03/15 3.108
Chapter 7 15/03/15 3.125
Chapter 6 15/03/15 3.126
Chapter 5 15/03/15 3.174
Chapter 4 15/03/15 3.141
Chapter 3 15/03/15 3.142
Chapter 2 15/03/15 3.171
Chapter 1 15/03/15 3.217
Chapter 0 15/03/15 3.185
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch