Franken Fran

Franken Fran
Lượt xem: 8.210
Nội dung

Fran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à?Nhưng Fran có quan tâm không?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 61.5 21/03/15 3.076
Chapter 61 21/03/15 3.093
Chapter 60 15/03/15 3.093
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.077
Chapter 57 15/03/15 3.046
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.080
Chapter 54 15/03/15 3.083
Chapter 53.5 21/03/15 3.080
Chapter 53.1 15/03/15 3.048
Chapter 53 15/03/15 3.069
Chapter 52 15/03/15 3.044
Chapter 51 15/03/15 3.046
Chapter 50 15/03/15 3.081
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.079
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46.5 15/03/15 3.059
Chapter 46 15/03/15 3.080
Chapter 45 15/03/15 3.069
Chapter 44 15/03/15 3.070
Chapter 43 15/03/15 3.084
Chapter 42 15/03/15 3.077
Chapter 41 15/03/15 3.071
Chapter 40 15/03/15 3.074
Chapter 39 15/03/15 3.078
Chapter 38.5 21/03/15 3.071
Chapter 38: ,5 15/03/15 3.060
Chapter 38 15/03/15 3.064
Chapter 37 15/03/15 3.069
Chapter 36 15/03/15 3.080
Chapter 35 15/03/15 3.078
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.082
Chapter 32 15/03/15 3.067
Chapter 31 15/03/15 3.063
Chapter 30 15/03/15 3.066
Chapter 29 15/03/15 3.045
Chapter 28 15/03/15 3.069
Chapter 27 15/03/15 3.074
Chapter 26 15/03/15 3.069
Chapter 25 15/03/15 3.083
Chapter 24 15/03/15 3.078
Chapter 23 15/03/15 3.072
Chapter 22 15/03/15 3.081
Chapter 21 15/03/15 3.079
Chapter 20 15/03/15 3.080
Chapter 19 15/03/15 3.106
Chapter 18 15/03/15 3.078
Chapter 17 15/03/15 3.077
Chapter 16 15/03/15 3.070
Chapter 15 15/03/15 3.050
Chapter 14.5 21/03/15 3.072
Chapter 14: ,5 ( extra ) 15/03/15 3.072
Chapter 14 15/03/15 3.061
Chapter 13 15/03/15 3.080
Chapter 12 15/03/15 3.078
Chapter 11 15/03/15 3.081
Chapter 10 15/03/15 3.078
Chapter 9 15/03/15 3.080
Chapter 8 15/03/15 3.051
Chapter 7.5 21/03/15 3.106
Chapter 7: ,5 15/03/15 3.083
Chapter 7 15/03/15 3.086
Chapter 6 15/03/15 3.087
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.056
Chapter 3 15/03/15 3.090
Chapter 2 15/03/15 3.093
Chapter 1 21/03/15 3.100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch