Franken Fran

Franken Fran
Lượt xem: 7.863
Nội dung

Fran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à?Nhưng Fran có quan tâm không?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 61.5 21/03/15 3.071
Chapter 61 21/03/15 3.088
Chapter 60 15/03/15 3.087
Chapter 59 15/03/15 3.041
Chapter 58 15/03/15 3.070
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.052
Chapter 55 15/03/15 3.075
Chapter 54 15/03/15 3.076
Chapter 53.5 21/03/15 3.077
Chapter 53.1 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.039
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.078
Chapter 49 15/03/15 3.070
Chapter 48 15/03/15 3.074
Chapter 47 15/03/15 3.072
Chapter 46.5 15/03/15 3.058
Chapter 46 15/03/15 3.076
Chapter 45 15/03/15 3.066
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.080
Chapter 42 15/03/15 3.073
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.069
Chapter 39 15/03/15 3.074
Chapter 38.5 21/03/15 3.066
Chapter 38: ,5 15/03/15 3.058
Chapter 38 15/03/15 3.062
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.076
Chapter 35 15/03/15 3.076
Chapter 34 15/03/15 3.042
Chapter 33 15/03/15 3.077
Chapter 32 15/03/15 3.064
Chapter 31 15/03/15 3.061
Chapter 30 15/03/15 3.064
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 28 15/03/15 3.065
Chapter 27 15/03/15 3.070
Chapter 26 15/03/15 3.061
Chapter 25 15/03/15 3.075
Chapter 24 15/03/15 3.069
Chapter 23 15/03/15 3.067
Chapter 22 15/03/15 3.073
Chapter 21 15/03/15 3.074
Chapter 20 15/03/15 3.071
Chapter 19 15/03/15 3.095
Chapter 18 15/03/15 3.070
Chapter 17 15/03/15 3.072
Chapter 16 15/03/15 3.065
Chapter 15 15/03/15 3.047
Chapter 14.5 21/03/15 3.068
Chapter 14: ,5 ( extra ) 15/03/15 3.070
Chapter 14 15/03/15 3.056
Chapter 13 15/03/15 3.076
Chapter 12 15/03/15 3.076
Chapter 11 15/03/15 3.078
Chapter 10 15/03/15 3.074
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7.5 21/03/15 3.097
Chapter 7: ,5 15/03/15 3.078
Chapter 7 15/03/15 3.081
Chapter 6 15/03/15 3.084
Chapter 5 15/03/15 3.082
Chapter 4 15/03/15 3.051
Chapter 3 15/03/15 3.080
Chapter 2 15/03/15 3.085
Chapter 1 21/03/15 3.084
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch