Franken Fran

Franken Fran
Lượt xem: 8.373
Nội dung

Fran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à?Nhưng Fran có quan tâm không?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 61.5 21/03/15 3.080
Chapter 61 21/03/15 3.097
Chapter 60 15/03/15 3.097
Chapter 59 15/03/15 3.051
Chapter 58 15/03/15 3.079
Chapter 57 15/03/15 3.050
Chapter 56 15/03/15 3.058
Chapter 55 15/03/15 3.082
Chapter 54 15/03/15 3.085
Chapter 53.5 21/03/15 3.083
Chapter 53.1 15/03/15 3.051
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.050
Chapter 50 15/03/15 3.084
Chapter 49 15/03/15 3.078
Chapter 48 15/03/15 3.082
Chapter 47 15/03/15 3.080
Chapter 46.5 15/03/15 3.061
Chapter 46 15/03/15 3.082
Chapter 45 15/03/15 3.073
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.086
Chapter 42 15/03/15 3.080
Chapter 41 15/03/15 3.073
Chapter 40 15/03/15 3.076
Chapter 39 15/03/15 3.081
Chapter 38.5 21/03/15 3.073
Chapter 38: ,5 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.065
Chapter 37 15/03/15 3.070
Chapter 36 15/03/15 3.081
Chapter 35 15/03/15 3.079
Chapter 34 15/03/15 3.049
Chapter 33 15/03/15 3.083
Chapter 32 15/03/15 3.069
Chapter 31 15/03/15 3.065
Chapter 30 15/03/15 3.067
Chapter 29 15/03/15 3.048
Chapter 28 15/03/15 3.073
Chapter 27 15/03/15 3.078
Chapter 26 15/03/15 3.073
Chapter 25 15/03/15 3.089
Chapter 24 15/03/15 3.079
Chapter 23 15/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.083
Chapter 21 15/03/15 3.081
Chapter 20 15/03/15 3.082
Chapter 19 15/03/15 3.109
Chapter 18 15/03/15 3.079
Chapter 17 15/03/15 3.078
Chapter 16 15/03/15 3.071
Chapter 15 15/03/15 3.051
Chapter 14.5 21/03/15 3.074
Chapter 14: ,5 ( extra ) 15/03/15 3.073
Chapter 14 15/03/15 3.063
Chapter 13 15/03/15 3.081
Chapter 12 15/03/15 3.079
Chapter 11 15/03/15 3.083
Chapter 10 15/03/15 3.080
Chapter 9 15/03/15 3.080
Chapter 8 15/03/15 3.052
Chapter 7.5 21/03/15 3.109
Chapter 7: ,5 15/03/15 3.084
Chapter 7 15/03/15 3.087
Chapter 6 15/03/15 3.088
Chapter 5 15/03/15 3.088
Chapter 4 15/03/15 3.057
Chapter 3 15/03/15 3.092
Chapter 2 15/03/15 3.095
Chapter 1 21/03/15 3.105
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch