Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist
Lượt xem: 7.607
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 22:55 06/03 3.108
Chapter 107 22:55 06/03 3.074
Chapter 106 22:55 06/03 3.065
Chapter 105 22:55 06/03 3.039
Chapter 104 22:55 06/03 3.052
Chapter 103 22:55 06/03 3.041
Chapter 102 22:55 06/03 3.049
Chapter 101 22:55 06/03 3.037
Chapter 100 22:55 06/03 3.042
Chapter 99 22:55 06/03 3.032
Chapter 98 22:55 06/03 3.047
Chapter 97 22:55 06/03 3.035
Chapter 96 22:55 06/03 3.041
Chapter 95 22:55 06/03 3.037
Chapter 94 22:55 06/03 3.042
Chapter 93 22:55 06/03 3.041
Chapter 92 22:55 06/03 3.038
Chapter 91 22:55 06/03 3.040
Chapter 90 22:55 06/03 3.031
Chapter 89 22:55 06/03 3.034
Chapter 88 22:55 06/03 3.034
Chapter 87 22:55 06/03 3.031
Chapter 86 22:55 06/03 3.031
Chapter 85 22:55 06/03 3.039
Chapter 84 22:55 06/03 3.034
Chapter 83 22:55 06/03 3.033
Chapter 82 22:55 06/03 3.034
Chapter 81 22:55 06/03 3.039
Chapter 80 22:55 06/03 3.037
Chapter 79 22:55 06/03 3.034
Chapter 78 22:55 06/03 3.035
Chapter 77 22:55 06/03 3.034
Chapter 76 22:55 06/03 3.047
Chapter 75 22:55 06/03 3.034
Chapter 74 22:55 06/03 3.045
Chapter 73 22:55 06/03 3.040
Chapter 72 22:55 06/03 3.048
Chapter 71 22:50 06/03 3.037
Chapter 70 22:50 06/03 3.036
Chapter 69 22:50 06/03 3.037
Chapter 68 22:50 06/03 3.039
Chapter 67 22:50 06/03 3.034
Chapter 66 22:50 06/03 3.037
Chapter 65 22:50 06/03 3.032
Chapter 64 22:50 06/03 3.030
Chapter 63 22:50 06/03 3.031
Chapter 62 22:50 06/03 3.034
Chapter 61 22:50 06/03 3.040
Chapter 60 22:50 06/03 3.032
Chapter 59 22:50 06/03 3.032
Chapter 58 22:50 06/03 3.037
Chapter 57 09:36 16/04 3.022
Chapter 56 09:36 16/04 3.020
Chapter 55 09:36 16/04 3.021
Chapter 54 09:36 16/04 3.019
Chapter 53 09:35 16/04 3.021
Chapter 52 09:35 16/04 3.020
Chapter 51 09:35 16/04 3.026
Chapter 50 09:35 16/04 3.029
Chapter 49 09:35 16/04 3.034
Chapter 48 09:35 16/04 3.027
Chapter 47 22:50 06/03 3.037
Chapter 46 22:50 06/03 3.042
Chapter 45 22:39 06/03 3.044
Chapter 44 22:39 06/03 3.038
Chapter 43 22:39 06/03 3.036
Chapter 42 22:39 06/03 3.052
Chapter 41 22:39 06/03 3.044
Chapter 40 22:39 06/03 3.045
Chapter 39 22:39 06/03 3.050
Chapter 38 22:39 06/03 3.042
Chapter 37 22:39 06/03 3.046
Chapter 36 22:28 06/03 3.042
Chapter 35 22:28 06/03 3.052
Chapter 34 22:28 06/03 3.048
Chapter 33 22:28 06/03 3.047
Chapter 32 22:28 06/03 3.044
Chapter 31 22:28 06/03 3.042
Chapter 30 22:28 06/03 3.050
Chapter 29.1 22:50 06/03 3.034
Chapter 29 22:28 06/03 3.047
Chapter 28 22:28 06/03 3.052
Chapter 27 22:28 06/03 3.047
Chapter 26 22:28 06/03 3.058
Chapter 25 22:28 06/03 3.046
Chapter 24 22:28 06/03 3.046
Chapter 23 22:28 06/03 3.035
Chapter 22 22:28 06/03 3.044
Chapter 21 22:28 06/03 3.049
Chapter 20 22:28 06/03 3.042
Chapter 19 22:28 06/03 3.046
Chapter 18 22:18 06/03 3.047
Chapter 17 22:18 06/03 3.057
Chapter 16 22:18 06/03 3.043
Chapter 15 22:18 06/03 3.048
Chapter 14 22:18 06/03 3.048
Chapter 13 22:18 06/03 3.039
Chapter 12 22:18 06/03 3.046
Chapter 11 22:18 06/03 3.048
Chapter 10 22:18 06/03 3.043
Chapter 9 22:18 06/03 3.065
Chapter 8 22:18 06/03 3.045
Chapter 7 22:18 06/03 3.045
Chapter 6 22:18 06/03 3.070
Chapter 5 22:18 06/03 3.054
Chapter 4 22:18 06/03 3.049
Chapter 3 22:18 06/03 3.053
Chapter 2 22:18 06/03 3.063
Chapter 1 22:18 06/03 3.116
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Whitecat13 15:04 23/04Báo vi phạm
tứ 48 là bản scan à, khó coi quá, chữ nhỏ xíu hà
AuthorTrả lời
rynny92 00:16 08/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
godofwarzz 15:30 07/03Báo vi phạm
từ chap 47 nhảy lên 58 là ad, ad làm bối rối quá
AuthorTrả lời
namphi014 22:46 06/03Báo vi phạm
lần này quăng trái bom thiệt lớn luôn

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch