Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist
Lượt xem: 7.910
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 06/03/16 3.114
Chapter 107 06/03/16 3.080
Chapter 106 06/03/16 3.072
Chapter 105 06/03/16 3.042
Chapter 104 06/03/16 3.054
Chapter 103 06/03/16 3.042
Chapter 102 06/03/16 3.052
Chapter 101 06/03/16 3.040
Chapter 100 06/03/16 3.045
Chapter 99 06/03/16 3.035
Chapter 98 06/03/16 3.048
Chapter 97 06/03/16 3.038
Chapter 96 06/03/16 3.043
Chapter 95 06/03/16 3.040
Chapter 94 06/03/16 3.043
Chapter 93 06/03/16 3.044
Chapter 92 06/03/16 3.040
Chapter 91 06/03/16 3.042
Chapter 90 06/03/16 3.034
Chapter 89 06/03/16 3.036
Chapter 88 06/03/16 3.037
Chapter 87 06/03/16 3.034
Chapter 86 06/03/16 3.032
Chapter 85 06/03/16 3.043
Chapter 84 06/03/16 3.035
Chapter 83 06/03/16 3.036
Chapter 82 06/03/16 3.035
Chapter 81 06/03/16 3.041
Chapter 80 06/03/16 3.038
Chapter 79 06/03/16 3.035
Chapter 78 06/03/16 3.038
Chapter 77 06/03/16 3.035
Chapter 76 06/03/16 3.048
Chapter 75 06/03/16 3.035
Chapter 74 06/03/16 3.048
Chapter 73 06/03/16 3.042
Chapter 72 06/03/16 3.049
Chapter 71 06/03/16 3.039
Chapter 70 06/03/16 3.037
Chapter 69 06/03/16 3.040
Chapter 68 06/03/16 3.040
Chapter 67 06/03/16 3.035
Chapter 66 06/03/16 3.039
Chapter 65 06/03/16 3.033
Chapter 64 06/03/16 3.031
Chapter 63 06/03/16 3.033
Chapter 62 06/03/16 3.039
Chapter 61 06/03/16 3.042
Chapter 60 06/03/16 3.036
Chapter 59 06/03/16 3.037
Chapter 58 06/03/16 3.041
Chapter 57 16/04/16 3.026
Chapter 56 16/04/16 3.027
Chapter 55 16/04/16 3.028
Chapter 54 16/04/16 3.027
Chapter 53 16/04/16 3.025
Chapter 52 16/04/16 3.022
Chapter 51 16/04/16 3.031
Chapter 50 16/04/16 3.033
Chapter 49 16/04/16 3.039
Chapter 48 16/04/16 3.033
Chapter 47 06/03/16 3.041
Chapter 46 06/03/16 3.044
Chapter 45 06/03/16 3.046
Chapter 44 06/03/16 3.042
Chapter 43 06/03/16 3.039
Chapter 42 06/03/16 3.055
Chapter 41 06/03/16 3.045
Chapter 40 06/03/16 3.047
Chapter 39 06/03/16 3.053
Chapter 38 06/03/16 3.044
Chapter 37 06/03/16 3.050
Chapter 36 06/03/16 3.045
Chapter 35 06/03/16 3.053
Chapter 34 06/03/16 3.051
Chapter 33 06/03/16 3.049
Chapter 32 06/03/16 3.047
Chapter 31 06/03/16 3.043
Chapter 30 06/03/16 3.052
Chapter 29.1 06/03/16 3.035
Chapter 29 06/03/16 3.048
Chapter 28 06/03/16 3.055
Chapter 27 06/03/16 3.050
Chapter 26 06/03/16 3.062
Chapter 25 06/03/16 3.048
Chapter 24 06/03/16 3.047
Chapter 23 06/03/16 3.036
Chapter 22 06/03/16 3.046
Chapter 21 06/03/16 3.051
Chapter 20 06/03/16 3.045
Chapter 19 06/03/16 3.049
Chapter 18 06/03/16 3.051
Chapter 17 06/03/16 3.059
Chapter 16 06/03/16 3.045
Chapter 15 06/03/16 3.049
Chapter 14 06/03/16 3.051
Chapter 13 06/03/16 3.043
Chapter 12 06/03/16 3.047
Chapter 11 06/03/16 3.050
Chapter 10 06/03/16 3.044
Chapter 9 06/03/16 3.066
Chapter 8 06/03/16 3.049
Chapter 7 06/03/16 3.048
Chapter 6 06/03/16 3.075
Chapter 5 06/03/16 3.057
Chapter 4 06/03/16 3.050
Chapter 3 06/03/16 3.055
Chapter 2 06/03/16 3.067
Chapter 1 06/03/16 3.128
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Whitecat13 15:04 23/04/16Báo vi phạm
tứ 48 là bản scan à, khó coi quá, chữ nhỏ xíu hà
AuthorTrả lời
rynny92 00:16 08/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
godofwarzz 15:30 07/03/16Báo vi phạm
từ chap 47 nhảy lên 58 là ad, ad làm bối rối quá
AuthorTrả lời
namphi014 22:46 06/03/16Báo vi phạm
lần này quăng trái bom thiệt lớn luôn

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch