Gamaran

Gamaran
Lượt xem: 11.645
Nội dung

Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh giữa sống.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186: 187 - END 21/03/15 3.127
Chapter 185 21/03/15 3.084
Chapter 184 21/03/15 3.080
Chapter 183 21/03/15 3.032
Chapter 182 21/03/15 3.031
Chapter 181 21/03/15 3.034
Chapter 180 21/03/15 3.032
Chapter 179 21/03/15 3.030
Chapter 178 21/03/15 3.026
Chapter 177 21/03/15 3.030
Chapter 176 21/03/15 3.031
Chapter 175 21/03/15 3.026
Chapter 174 21/03/15 3.024
Chapter 173 21/03/15 3.031
Chapter 172 21/03/15 3.024
Chapter 171 21/03/15 3.027
Chapter 170 21/03/15 3.033
Chapter 169 21/03/15 3.027
Chapter 168 21/03/15 3.033
Chapter 167 21/03/15 3.025
Chapter 166 21/03/15 3.025
Chapter 165 21/03/15 3.025
Chapter 164 21/03/15 3.025
Chapter 163 21/03/15 3.030
Chapter 162 21/03/15 3.027
Chapter 161 21/03/15 3.024
Chapter 160 21/03/15 3.032
Chapter 159 21/03/15 3.028
Chapter 158 21/03/15 3.027
Chapter 157 21/03/15 3.025
Chapter 156 21/03/15 3.024
Chapter 156 21/03/15 3.026
Chapter 155 21/03/15 3.026
Chapter 154 21/03/15 3.024
Chapter 153 21/03/15 3.025
Chapter 152 21/03/15 3.026
Chapter 151 21/03/15 3.029
Chapter 150 21/03/15 3.024
Chapter 149 21/03/15 3.036
Chapter 148 21/03/15 3.025
Chapter 147 21/03/15 3.025
Chapter 146 21/03/15 3.023
Chapter 145 21/03/15 3.022
Chapter 144 21/03/15 3.027
Chapter 143 21/03/15 3.022
Chapter 142 21/03/15 3.022
Chapter 141 21/03/15 3.021
Chapter 140 21/03/15 3.023
Chapter 139 21/03/15 3.023
Chapter 138 21/03/15 3.023
Chapter 137 21/03/15 3.027
Chapter 136 21/03/15 3.024
Chapter 135 21/03/15 3.044
Chapter 134 21/03/15 3.026
Chapter 133 21/03/15 3.026
Chapter 132 21/03/15 3.034
Chapter 131 21/03/15 3.028
Chapter 130 21/03/15 3.028
Chapter 129 21/03/15 3.027
Chapter 128 21/03/15 3.023
Chapter 127 21/03/15 3.026
Chapter 126 21/03/15 3.025
Chapter 125 21/03/15 3.030
Chapter 124 21/03/15 3.022
Chapter 123 21/03/15 3.023
Chapter 122 21/03/15 3.026
Chapter 121 21/03/15 3.021
Chapter 120 21/03/15 3.024
Chapter 119 21/03/15 3.027
Chapter 118 21/03/15 3.026
Chapter 117 21/03/15 3.026
Chapter 116 21/03/15 3.024
Chapter 115 21/03/15 3.029
Chapter 114 21/03/15 3.041
Chapter 113 21/03/15 3.052
Chapter 112 21/03/15 3.041
Chapter 111 21/03/15 3.048
Chapter 110 21/03/15 3.036
Chapter 109 21/03/15 3.035
Chapter 108 21/03/15 3.038
Chapter 107 21/03/15 3.041
Chapter 106 21/03/15 3.048
Chapter 105 21/03/15 3.043
Chapter 104 21/03/15 3.046
Chapter 103 21/03/15 3.039
Chapter 102 21/03/15 3.049
Chapter 101 21/03/15 3.044
Chapter 100 21/03/15 3.054
Chapter 99 21/03/15 3.042
Chapter 98 21/03/15 3.036
Chapter 97 21/03/15 3.042
Chapter 96 21/03/15 3.043
Chapter 95 21/03/15 3.048
Chapter 94 21/03/15 3.041
Chapter 93 21/03/15 3.045
Chapter 92 21/03/15 3.053
Chapter 91 21/03/15 3.057
Chapter 90 21/03/15 3.049
Chapter 89 21/03/15 3.046
Chapter 88 21/03/15 3.042
Chapter 87 21/03/15 3.042
Chapter 86 21/03/15 3.048
Chapter 85 21/03/15 3.050
Chapter 84 21/03/15 3.042
Chapter 83 21/03/15 3.050
Chapter 82 21/03/15 3.050
Chapter 81 21/03/15 3.051
Chapter 80 21/03/15 3.063
Chapter 79 21/03/15 3.057
Chapter 78 21/03/15 3.054
Chapter 77 21/03/15 3.053
Chapter 76 21/03/15 3.052
Chapter 75 21/03/15 3.050
Chapter 74 21/03/15 3.049
Chapter 73 21/03/15 3.050
Chapter 72 21/03/15 3.047
Chapter 71 21/03/15 3.048
Chapter 70 21/03/15 3.053
Chapter 69 21/03/15 3.051
Chapter 68 21/03/15 3.062
Chapter 67 21/03/15 3.060
Chapter 66 21/03/15 3.045
Chapter 65 18/03/15 3.050
Chapter 64 18/03/15 3.045
Chapter 63 18/03/15 3.049
Chapter 62 18/03/15 3.052
Chapter 61 18/03/15 3.059
Chapter 60 18/03/15 3.054
Chapter 59 18/03/15 3.048
Chapter 58 18/03/15 3.055
Chapter 57 18/03/15 3.056
Chapter 56 18/03/15 3.074
Chapter 55 18/03/15 3.067
Chapter 54 18/03/15 3.058
Chapter 53 18/03/15 3.060
Chapter 52 18/03/15 3.053
Chapter 51 18/03/15 3.063
Chapter 50 18/03/15 3.060
Chapter 49 18/03/15 3.060
Chapter 48 18/03/15 3.055
Chapter 47.5 18/03/15 3.064
Chapter 47 18/03/15 3.053
Chapter 46 18/03/15 3.065
Chapter 45 18/03/15 3.056
Chapter 44 18/03/15 3.061
Chapter 43 18/03/15 3.060
Chapter 42 18/03/15 3.056
Chapter 41 18/03/15 3.060
Chapter 40 18/03/15 3.057
Chapter 39 18/03/15 3.058
Chapter 38 18/03/15 3.065
Chapter 37 18/03/15 3.070
Chapter 36 18/03/15 3.061
Chapter 35 18/03/15 3.068
Chapter 34 18/03/15 3.061
Chapter 33 18/03/15 3.058
Chapter 32 18/03/15 3.061
Chapter 31 18/03/15 3.083
Chapter 30 18/03/15 3.059
Chapter 29 18/03/15 3.062
Chapter 28 18/03/15 3.064
Chapter 27 18/03/15 3.060
Chapter 26 18/03/15 3.063
Chapter 25 18/03/15 3.064
Chapter 24 18/03/15 3.064
Chapter 23 18/03/15 3.063
Chapter 22 18/03/15 3.059
Chapter 21 18/03/15 3.058
Chapter 20 18/03/15 3.063
Chapter 19 18/03/15 3.070
Chapter 18 18/03/15 3.062
Chapter 17 18/03/15 3.060
Chapter 16 18/03/15 3.066
Chapter 15 18/03/15 3.063
Chapter 14 18/03/15 3.064
Chapter 13 18/03/15 3.064
Chapter 12 18/03/15 3.061
Chapter 11 18/03/15 3.066
Chapter 10 18/03/15 3.068
Chapter 9 18/03/15 3.069
Chapter 8 18/03/15 3.068
Chapter 7 18/03/15 3.068
Chapter 6 18/03/15 3.062
Chapter 5 18/03/15 3.063
Chapter 4 18/03/15 3.067
Chapter 3 18/03/15 3.071
Chapter 2 18/03/15 3.084
Chapter 1 18/03/15 3.142
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch