Gamaran

Gamaran
Lượt xem: 10.673
Nội dung

Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh giữa sống.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186: 187 - END 21/03/15 3.114
Chapter 185 21/03/15 3.078
Chapter 184 21/03/15 3.075
Chapter 183 21/03/15 3.027
Chapter 182 21/03/15 3.027
Chapter 181 21/03/15 3.030
Chapter 180 21/03/15 3.028
Chapter 179 21/03/15 3.025
Chapter 178 21/03/15 3.023
Chapter 177 21/03/15 3.026
Chapter 176 21/03/15 3.026
Chapter 175 21/03/15 3.024
Chapter 174 21/03/15 3.022
Chapter 173 21/03/15 3.028
Chapter 172 21/03/15 3.022
Chapter 171 21/03/15 3.024
Chapter 170 21/03/15 3.027
Chapter 169 21/03/15 3.025
Chapter 168 21/03/15 3.029
Chapter 167 21/03/15 3.023
Chapter 166 21/03/15 3.023
Chapter 165 21/03/15 3.021
Chapter 164 21/03/15 3.020
Chapter 163 21/03/15 3.026
Chapter 162 21/03/15 3.023
Chapter 161 21/03/15 3.021
Chapter 160 21/03/15 3.027
Chapter 159 21/03/15 3.025
Chapter 158 21/03/15 3.024
Chapter 157 21/03/15 3.020
Chapter 156 21/03/15 3.021
Chapter 156 21/03/15 3.022
Chapter 155 21/03/15 3.021
Chapter 154 21/03/15 3.021
Chapter 153 21/03/15 3.020
Chapter 152 21/03/15 3.021
Chapter 151 21/03/15 3.025
Chapter 150 21/03/15 3.020
Chapter 149 21/03/15 3.035
Chapter 148 21/03/15 3.022
Chapter 147 21/03/15 3.022
Chapter 146 21/03/15 3.018
Chapter 145 21/03/15 3.018
Chapter 144 21/03/15 3.025
Chapter 143 21/03/15 3.018
Chapter 142 21/03/15 3.019
Chapter 141 21/03/15 3.019
Chapter 140 21/03/15 3.022
Chapter 139 21/03/15 3.020
Chapter 138 21/03/15 3.019
Chapter 137 21/03/15 3.024
Chapter 136 21/03/15 3.019
Chapter 135 21/03/15 3.040
Chapter 134 21/03/15 3.020
Chapter 133 21/03/15 3.021
Chapter 132 21/03/15 3.032
Chapter 131 21/03/15 3.023
Chapter 130 21/03/15 3.024
Chapter 129 21/03/15 3.026
Chapter 128 21/03/15 3.021
Chapter 127 21/03/15 3.023
Chapter 126 21/03/15 3.022
Chapter 125 21/03/15 3.029
Chapter 124 21/03/15 3.019
Chapter 123 21/03/15 3.019
Chapter 122 21/03/15 3.022
Chapter 121 21/03/15 3.019
Chapter 120 21/03/15 3.020
Chapter 119 21/03/15 3.024
Chapter 118 21/03/15 3.022
Chapter 117 21/03/15 3.021
Chapter 116 21/03/15 3.020
Chapter 115 21/03/15 3.024
Chapter 114 21/03/15 3.035
Chapter 113 21/03/15 3.043
Chapter 112 21/03/15 3.037
Chapter 111 21/03/15 3.036
Chapter 110 21/03/15 3.032
Chapter 109 21/03/15 3.030
Chapter 108 21/03/15 3.033
Chapter 107 21/03/15 3.036
Chapter 106 21/03/15 3.044
Chapter 105 21/03/15 3.038
Chapter 104 21/03/15 3.044
Chapter 103 21/03/15 3.037
Chapter 102 21/03/15 3.045
Chapter 101 21/03/15 3.041
Chapter 100 21/03/15 3.047
Chapter 99 21/03/15 3.039
Chapter 98 21/03/15 3.033
Chapter 97 21/03/15 3.040
Chapter 96 21/03/15 3.041
Chapter 95 21/03/15 3.043
Chapter 94 21/03/15 3.037
Chapter 93 21/03/15 3.039
Chapter 92 21/03/15 3.048
Chapter 91 21/03/15 3.054
Chapter 90 21/03/15 3.045
Chapter 89 21/03/15 3.040
Chapter 88 21/03/15 3.038
Chapter 87 21/03/15 3.037
Chapter 86 21/03/15 3.043
Chapter 85 21/03/15 3.041
Chapter 84 21/03/15 3.037
Chapter 83 21/03/15 3.044
Chapter 82 21/03/15 3.046
Chapter 81 21/03/15 3.046
Chapter 80 21/03/15 3.057
Chapter 79 21/03/15 3.052
Chapter 78 21/03/15 3.047
Chapter 77 21/03/15 3.045
Chapter 76 21/03/15 3.047
Chapter 75 21/03/15 3.046
Chapter 74 21/03/15 3.044
Chapter 73 21/03/15 3.042
Chapter 72 21/03/15 3.041
Chapter 71 21/03/15 3.044
Chapter 70 21/03/15 3.048
Chapter 69 21/03/15 3.044
Chapter 68 21/03/15 3.055
Chapter 67 21/03/15 3.057
Chapter 66 21/03/15 3.041
Chapter 65 18/03/15 3.047
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.045
Chapter 62 18/03/15 3.047
Chapter 61 18/03/15 3.052
Chapter 60 18/03/15 3.048
Chapter 59 18/03/15 3.045
Chapter 58 18/03/15 3.050
Chapter 57 18/03/15 3.051
Chapter 56 18/03/15 3.069
Chapter 55 18/03/15 3.063
Chapter 54 18/03/15 3.052
Chapter 53 18/03/15 3.053
Chapter 52 18/03/15 3.049
Chapter 51 18/03/15 3.053
Chapter 50 18/03/15 3.054
Chapter 49 18/03/15 3.053
Chapter 48 18/03/15 3.050
Chapter 47.5 18/03/15 3.059
Chapter 47 18/03/15 3.048
Chapter 46 18/03/15 3.060
Chapter 45 18/03/15 3.052
Chapter 44 18/03/15 3.054
Chapter 43 18/03/15 3.053
Chapter 42 18/03/15 3.048
Chapter 41 18/03/15 3.053
Chapter 40 18/03/15 3.052
Chapter 39 18/03/15 3.052
Chapter 38 18/03/15 3.060
Chapter 37 18/03/15 3.059
Chapter 36 18/03/15 3.054
Chapter 35 18/03/15 3.056
Chapter 34 18/03/15 3.054
Chapter 33 18/03/15 3.051
Chapter 32 18/03/15 3.052
Chapter 31 18/03/15 3.074
Chapter 30 18/03/15 3.051
Chapter 29 18/03/15 3.054
Chapter 28 18/03/15 3.056
Chapter 27 18/03/15 3.052
Chapter 26 18/03/15 3.055
Chapter 25 18/03/15 3.056
Chapter 24 18/03/15 3.053
Chapter 23 18/03/15 3.056
Chapter 22 18/03/15 3.053
Chapter 21 18/03/15 3.050
Chapter 20 18/03/15 3.055
Chapter 19 18/03/15 3.062
Chapter 18 18/03/15 3.055
Chapter 17 18/03/15 3.054
Chapter 16 18/03/15 3.060
Chapter 15 18/03/15 3.056
Chapter 14 18/03/15 3.057
Chapter 13 18/03/15 3.056
Chapter 12 18/03/15 3.052
Chapter 11 18/03/15 3.057
Chapter 10 18/03/15 3.061
Chapter 9 18/03/15 3.062
Chapter 8 18/03/15 3.063
Chapter 7 18/03/15 3.062
Chapter 6 18/03/15 3.056
Chapter 5 18/03/15 3.057
Chapter 4 18/03/15 3.060
Chapter 3 18/03/15 3.065
Chapter 2 18/03/15 3.079
Chapter 1 18/03/15 3.120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch