Gamaran

Gamaran
Nội dung

Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh giữa sống.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186: 187 - END 21/03/15 3.140
Chapter 185 21/03/15 3.090
Chapter 184 21/03/15 3.086
Chapter 183 21/03/15 3.036
Chapter 182 21/03/15 3.035
Chapter 181 21/03/15 3.039
Chapter 180 21/03/15 3.037
Chapter 179 21/03/15 3.034
Chapter 178 21/03/15 3.030
Chapter 177 21/03/15 3.035
Chapter 176 21/03/15 3.035
Chapter 175 21/03/15 3.031
Chapter 174 21/03/15 3.027
Chapter 173 21/03/15 3.035
Chapter 172 21/03/15 3.028
Chapter 171 21/03/15 3.031
Chapter 170 21/03/15 3.039
Chapter 169 21/03/15 3.031
Chapter 168 21/03/15 3.037
Chapter 167 21/03/15 3.029
Chapter 166 21/03/15 3.029
Chapter 165 21/03/15 3.028
Chapter 164 21/03/15 3.029
Chapter 163 21/03/15 3.032
Chapter 162 21/03/15 3.029
Chapter 161 21/03/15 3.026
Chapter 160 21/03/15 3.037
Chapter 159 21/03/15 3.031
Chapter 158 21/03/15 3.030
Chapter 157 21/03/15 3.028
Chapter 156 21/03/15 3.027
Chapter 156 21/03/15 3.028
Chapter 155 21/03/15 3.029
Chapter 154 21/03/15 3.027
Chapter 153 21/03/15 3.028
Chapter 152 21/03/15 3.029
Chapter 151 21/03/15 3.031
Chapter 150 21/03/15 3.026
Chapter 149 21/03/15 3.038
Chapter 148 21/03/15 3.027
Chapter 147 21/03/15 3.028
Chapter 146 21/03/15 3.026
Chapter 145 21/03/15 3.025
Chapter 144 21/03/15 3.029
Chapter 143 21/03/15 3.025
Chapter 142 21/03/15 3.025
Chapter 141 21/03/15 3.023
Chapter 140 21/03/15 3.025
Chapter 139 21/03/15 3.025
Chapter 138 21/03/15 3.025
Chapter 137 21/03/15 3.028
Chapter 136 21/03/15 3.026
Chapter 135 21/03/15 3.047
Chapter 134 21/03/15 3.027
Chapter 133 21/03/15 3.031
Chapter 132 21/03/15 3.037
Chapter 131 21/03/15 3.032
Chapter 130 21/03/15 3.030
Chapter 129 21/03/15 3.028
Chapter 128 21/03/15 3.026
Chapter 127 21/03/15 3.027
Chapter 126 21/03/15 3.026
Chapter 125 21/03/15 3.031
Chapter 124 21/03/15 3.023
Chapter 123 21/03/15 3.024
Chapter 122 21/03/15 3.028
Chapter 121 21/03/15 3.021
Chapter 120 21/03/15 3.026
Chapter 119 21/03/15 3.030
Chapter 118 21/03/15 3.032
Chapter 117 21/03/15 3.030
Chapter 116 21/03/15 3.027
Chapter 115 21/03/15 3.038
Chapter 114 21/03/15 3.049
Chapter 113 21/03/15 3.068
Chapter 112 21/03/15 3.048
Chapter 111 21/03/15 3.054
Chapter 110 21/03/15 3.043
Chapter 109 21/03/15 3.040
Chapter 108 21/03/15 3.043
Chapter 107 21/03/15 3.047
Chapter 106 21/03/15 3.057
Chapter 105 21/03/15 3.051
Chapter 104 21/03/15 3.054
Chapter 103 21/03/15 3.048
Chapter 102 21/03/15 3.057
Chapter 101 21/03/15 3.051
Chapter 100 21/03/15 3.063
Chapter 99 21/03/15 3.049
Chapter 98 21/03/15 3.044
Chapter 97 21/03/15 3.049
Chapter 96 21/03/15 3.050
Chapter 95 21/03/15 3.055
Chapter 94 21/03/15 3.052
Chapter 93 21/03/15 3.054
Chapter 92 21/03/15 3.061
Chapter 91 21/03/15 3.066
Chapter 90 21/03/15 3.056
Chapter 89 21/03/15 3.054
Chapter 88 21/03/15 3.050
Chapter 87 21/03/15 3.048
Chapter 86 21/03/15 3.056
Chapter 85 21/03/15 3.057
Chapter 84 21/03/15 3.049
Chapter 83 21/03/15 3.056
Chapter 82 21/03/15 3.056
Chapter 81 21/03/15 3.058
Chapter 80 21/03/15 3.070
Chapter 79 21/03/15 3.062
Chapter 78 21/03/15 3.060
Chapter 77 21/03/15 3.059
Chapter 76 21/03/15 3.058
Chapter 75 21/03/15 3.055
Chapter 74 21/03/15 3.054
Chapter 73 21/03/15 3.055
Chapter 72 21/03/15 3.053
Chapter 71 21/03/15 3.057
Chapter 70 21/03/15 3.060
Chapter 69 21/03/15 3.058
Chapter 68 21/03/15 3.071
Chapter 67 21/03/15 3.069
Chapter 66 21/03/15 3.051
Chapter 65 18/03/15 3.056
Chapter 64 18/03/15 3.055
Chapter 63 18/03/15 3.056
Chapter 62 18/03/15 3.061
Chapter 61 18/03/15 3.065
Chapter 60 18/03/15 3.061
Chapter 59 18/03/15 3.055
Chapter 58 18/03/15 3.065
Chapter 57 18/03/15 3.063
Chapter 56 18/03/15 3.082
Chapter 55 18/03/15 3.072
Chapter 54 18/03/15 3.065
Chapter 53 18/03/15 3.067
Chapter 52 18/03/15 3.059
Chapter 51 18/03/15 3.071
Chapter 50 18/03/15 3.071
Chapter 49 18/03/15 3.072
Chapter 48 18/03/15 3.065
Chapter 47.5 18/03/15 3.070
Chapter 47 18/03/15 3.060
Chapter 46 18/03/15 3.072
Chapter 45 18/03/15 3.065
Chapter 44 18/03/15 3.069
Chapter 43 18/03/15 3.068
Chapter 42 18/03/15 3.064
Chapter 41 18/03/15 3.070
Chapter 40 18/03/15 3.065
Chapter 39 18/03/15 3.067
Chapter 38 18/03/15 3.073
Chapter 37 18/03/15 3.081
Chapter 36 18/03/15 3.068
Chapter 35 18/03/15 3.075
Chapter 34 18/03/15 3.069
Chapter 33 18/03/15 3.066
Chapter 32 18/03/15 3.070
Chapter 31 18/03/15 3.089
Chapter 30 18/03/15 3.065
Chapter 29 18/03/15 3.069
Chapter 28 18/03/15 3.072
Chapter 27 18/03/15 3.068
Chapter 26 18/03/15 3.071
Chapter 25 18/03/15 3.072
Chapter 24 18/03/15 3.070
Chapter 23 18/03/15 3.071
Chapter 22 18/03/15 3.065
Chapter 21 18/03/15 3.065
Chapter 20 18/03/15 3.071
Chapter 19 18/03/15 3.076
Chapter 18 18/03/15 3.069
Chapter 17 18/03/15 3.066
Chapter 16 18/03/15 3.071
Chapter 15 18/03/15 3.069
Chapter 14 18/03/15 3.068
Chapter 13 18/03/15 3.071
Chapter 12 18/03/15 3.067
Chapter 11 18/03/15 3.069
Chapter 10 18/03/15 3.072
Chapter 9 18/03/15 3.073
Chapter 8 18/03/15 3.073
Chapter 7 18/03/15 3.073
Chapter 6 18/03/15 3.067
Chapter 5 18/03/15 3.067
Chapter 4 18/03/15 3.071
Chapter 3 18/03/15 3.077
Chapter 2 18/03/15 3.089
Chapter 1 18/03/15 3.167
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch