Gamaran

Gamaran
Lượt xem: 11.063
Nội dung

Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh giữa sống.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186: 187 - END 21/03/15 3.116
Chapter 185 21/03/15 3.079
Chapter 184 21/03/15 3.075
Chapter 183 21/03/15 3.029
Chapter 182 21/03/15 3.028
Chapter 181 21/03/15 3.031
Chapter 180 21/03/15 3.029
Chapter 179 21/03/15 3.027
Chapter 178 21/03/15 3.024
Chapter 177 21/03/15 3.028
Chapter 176 21/03/15 3.027
Chapter 175 21/03/15 3.024
Chapter 174 21/03/15 3.022
Chapter 173 21/03/15 3.029
Chapter 172 21/03/15 3.022
Chapter 171 21/03/15 3.024
Chapter 170 21/03/15 3.028
Chapter 169 21/03/15 3.025
Chapter 168 21/03/15 3.030
Chapter 167 21/03/15 3.023
Chapter 166 21/03/15 3.023
Chapter 165 21/03/15 3.022
Chapter 164 21/03/15 3.022
Chapter 163 21/03/15 3.027
Chapter 162 21/03/15 3.024
Chapter 161 21/03/15 3.022
Chapter 160 21/03/15 3.029
Chapter 159 21/03/15 3.026
Chapter 158 21/03/15 3.025
Chapter 157 21/03/15 3.021
Chapter 156 21/03/15 3.022
Chapter 156 21/03/15 3.023
Chapter 155 21/03/15 3.022
Chapter 154 21/03/15 3.022
Chapter 153 21/03/15 3.021
Chapter 152 21/03/15 3.023
Chapter 151 21/03/15 3.026
Chapter 150 21/03/15 3.021
Chapter 149 21/03/15 3.035
Chapter 148 21/03/15 3.023
Chapter 147 21/03/15 3.023
Chapter 146 21/03/15 3.019
Chapter 145 21/03/15 3.019
Chapter 144 21/03/15 3.026
Chapter 143 21/03/15 3.019
Chapter 142 21/03/15 3.020
Chapter 141 21/03/15 3.020
Chapter 140 21/03/15 3.022
Chapter 139 21/03/15 3.021
Chapter 138 21/03/15 3.020
Chapter 137 21/03/15 3.024
Chapter 136 21/03/15 3.020
Chapter 135 21/03/15 3.041
Chapter 134 21/03/15 3.021
Chapter 133 21/03/15 3.022
Chapter 132 21/03/15 3.032
Chapter 131 21/03/15 3.024
Chapter 130 21/03/15 3.025
Chapter 129 21/03/15 3.026
Chapter 128 21/03/15 3.022
Chapter 127 21/03/15 3.024
Chapter 126 21/03/15 3.023
Chapter 125 21/03/15 3.029
Chapter 124 21/03/15 3.020
Chapter 123 21/03/15 3.020
Chapter 122 21/03/15 3.023
Chapter 121 21/03/15 3.020
Chapter 120 21/03/15 3.021
Chapter 119 21/03/15 3.025
Chapter 118 21/03/15 3.024
Chapter 117 21/03/15 3.023
Chapter 116 21/03/15 3.022
Chapter 115 21/03/15 3.026
Chapter 114 21/03/15 3.038
Chapter 113 21/03/15 3.049
Chapter 112 21/03/15 3.040
Chapter 111 21/03/15 3.045
Chapter 110 21/03/15 3.035
Chapter 109 21/03/15 3.032
Chapter 108 21/03/15 3.036
Chapter 107 21/03/15 3.039
Chapter 106 21/03/15 3.047
Chapter 105 21/03/15 3.041
Chapter 104 21/03/15 3.046
Chapter 103 21/03/15 3.039
Chapter 102 21/03/15 3.048
Chapter 101 21/03/15 3.043
Chapter 100 21/03/15 3.051
Chapter 99 21/03/15 3.041
Chapter 98 21/03/15 3.035
Chapter 97 21/03/15 3.041
Chapter 96 21/03/15 3.042
Chapter 95 21/03/15 3.046
Chapter 94 21/03/15 3.039
Chapter 93 21/03/15 3.041
Chapter 92 21/03/15 3.050
Chapter 91 21/03/15 3.055
Chapter 90 21/03/15 3.047
Chapter 89 21/03/15 3.043
Chapter 88 21/03/15 3.040
Chapter 87 21/03/15 3.040
Chapter 86 21/03/15 3.045
Chapter 85 21/03/15 3.045
Chapter 84 21/03/15 3.039
Chapter 83 21/03/15 3.046
Chapter 82 21/03/15 3.048
Chapter 81 21/03/15 3.049
Chapter 80 21/03/15 3.059
Chapter 79 21/03/15 3.054
Chapter 78 21/03/15 3.051
Chapter 77 21/03/15 3.048
Chapter 76 21/03/15 3.049
Chapter 75 21/03/15 3.048
Chapter 74 21/03/15 3.046
Chapter 73 21/03/15 3.047
Chapter 72 21/03/15 3.043
Chapter 71 21/03/15 3.046
Chapter 70 21/03/15 3.050
Chapter 69 21/03/15 3.048
Chapter 68 21/03/15 3.059
Chapter 67 21/03/15 3.059
Chapter 66 21/03/15 3.044
Chapter 65 18/03/15 3.049
Chapter 64 18/03/15 3.045
Chapter 63 18/03/15 3.049
Chapter 62 18/03/15 3.051
Chapter 61 18/03/15 3.055
Chapter 60 18/03/15 3.051
Chapter 59 18/03/15 3.047
Chapter 58 18/03/15 3.053
Chapter 57 18/03/15 3.054
Chapter 56 18/03/15 3.071
Chapter 55 18/03/15 3.065
Chapter 54 18/03/15 3.054
Chapter 53 18/03/15 3.057
Chapter 52 18/03/15 3.051
Chapter 51 18/03/15 3.059
Chapter 50 18/03/15 3.056
Chapter 49 18/03/15 3.056
Chapter 48 18/03/15 3.052
Chapter 47.5 18/03/15 3.061
Chapter 47 18/03/15 3.050
Chapter 46 18/03/15 3.063
Chapter 45 18/03/15 3.054
Chapter 44 18/03/15 3.058
Chapter 43 18/03/15 3.056
Chapter 42 18/03/15 3.051
Chapter 41 18/03/15 3.057
Chapter 40 18/03/15 3.054
Chapter 39 18/03/15 3.055
Chapter 38 18/03/15 3.062
Chapter 37 18/03/15 3.062
Chapter 36 18/03/15 3.057
Chapter 35 18/03/15 3.060
Chapter 34 18/03/15 3.057
Chapter 33 18/03/15 3.054
Chapter 32 18/03/15 3.055
Chapter 31 18/03/15 3.077
Chapter 30 18/03/15 3.054
Chapter 29 18/03/15 3.057
Chapter 28 18/03/15 3.060
Chapter 27 18/03/15 3.056
Chapter 26 18/03/15 3.058
Chapter 25 18/03/15 3.059
Chapter 24 18/03/15 3.056
Chapter 23 18/03/15 3.059
Chapter 22 18/03/15 3.056
Chapter 21 18/03/15 3.052
Chapter 20 18/03/15 3.057
Chapter 19 18/03/15 3.065
Chapter 18 18/03/15 3.059
Chapter 17 18/03/15 3.056
Chapter 16 18/03/15 3.062
Chapter 15 18/03/15 3.059
Chapter 14 18/03/15 3.060
Chapter 13 18/03/15 3.059
Chapter 12 18/03/15 3.055
Chapter 11 18/03/15 3.060
Chapter 10 18/03/15 3.064
Chapter 9 18/03/15 3.064
Chapter 8 18/03/15 3.065
Chapter 7 18/03/15 3.064
Chapter 6 18/03/15 3.058
Chapter 5 18/03/15 3.059
Chapter 4 18/03/15 3.061
Chapter 3 18/03/15 3.066
Chapter 2 18/03/15 3.080
Chapter 1 18/03/15 3.128
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch