GE - Good Ending

GE - Good Ending
Lượt xem: 10.982
Nội dung

Utsumi, một học sinh lớp 11 tính tình nhút nhát.Cậu phải lòng đội trưởng câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thể thao... Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập thò xem trộm ở sân tập. Sự xuất hiện của Kurogawa đã chấm dứt những tháng ngày yên bình của Utsumi tại trường, thậm chí còn đẩy cậu tới gần hơn tới tình yêu của đời mình...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 156 17/03/15 3.112
Chapter 155 17/03/15 3.073
Chapter 154 17/03/15 3.065
Chapter 153 17/03/15 3.043
Chapter 152 17/03/15 3.050
Chapter 151 17/03/15 3.046
Chapter 150 17/03/15 3.049
Chapter 149 17/03/15 3.050
Chapter 148 17/03/15 3.045
Chapter 147 17/03/15 3.043
Chapter 146 17/03/15 3.047
Chapter 145 17/03/15 3.048
Chapter 144 17/03/15 3.057
Chapter 143 17/03/15 3.048
Chapter 142 17/03/15 3.049
Chapter 141 17/03/15 3.048
Chapter 140 17/03/15 3.052
Chapter 139 17/03/15 3.043
Chapter 138 17/03/15 3.046
Chapter 137 17/03/15 3.045
Chapter 136 17/03/15 3.044
Chapter 135 17/03/15 3.046
Chapter 134 17/03/15 3.047
Chapter 133 17/03/15 3.045
Chapter 132 17/03/15 3.044
Chapter 131 17/03/15 3.045
Chapter 130 17/03/15 3.049
Chapter 129 17/03/15 3.047
Chapter 128 17/03/15 3.043
Chapter 127 17/03/15 3.047
Chapter 126 17/03/15 3.048
Chapter 125 17/03/15 3.043
Chapter 124 17/03/15 3.050
Chapter 123 17/03/15 3.062
Chapter 122 17/03/15 3.048
Chapter 121 17/03/15 3.047
Chapter 120 17/03/15 3.043
Chapter 119 17/03/15 3.053
Chapter 118 17/03/15 3.052
Chapter 117 17/03/15 3.071
Chapter 116 17/03/15 3.060
Chapter 115 17/03/15 3.046
Chapter 114 17/03/15 3.079
Chapter 113 17/03/15 3.051
Chapter 112 17/03/15 3.048
Chapter 111 17/03/15 3.051
Chapter 110 17/03/15 3.043
Chapter 109 17/03/15 3.046
Chapter 108 17/03/15 3.050
Chapter 107 17/03/15 3.048
Chapter 106 17/03/15 3.047
Chapter 105 17/03/15 3.052
Chapter 104 17/03/15 3.062
Chapter 103 17/03/15 3.048
Chapter 102 17/03/15 3.065
Chapter 101 17/03/15 3.050
Chapter 100 17/03/15 3.056
Chapter 99 17/03/15 3.050
Chapter 98 17/03/15 3.052
Chapter 97 17/03/15 3.045
Chapter 96 17/03/15 3.080
Chapter 95: Học nhóm 17/03/15 3.060
Chapter 94: Như nhau 17/03/15 3.049
Chapter 93 17/03/15 3.044
Chapter 92 17/03/15 3.050
Chapter 91 17/03/15 3.053
Chapter 90 17/03/15 3.048
Chapter 89 17/03/15 3.050
Chapter 88 17/03/15 3.047
Chapter 87 17/03/15 3.047
Chapter 86 17/03/15 3.043
Chapter 85 17/03/15 3.067
Chapter 84 17/03/15 3.047
Chapter 83 17/03/15 3.044
Chapter 82 17/03/15 3.048
Chapter 81 17/03/15 3.051
Chapter 80 17/03/15 3.052
Chapter 79 17/03/15 3.047
Chapter 78 17/03/15 3.047
Chapter 77 17/03/15 3.045
Chapter 76 17/03/15 3.049
Chapter 75 17/03/15 3.049
Chapter 74 17/03/15 3.054
Chapter 73 17/03/15 3.052
Chapter 72 17/03/15 3.051
Chapter 71 17/03/15 3.051
Chapter 70 17/03/15 3.048
Chapter 69 17/03/15 3.051
Chapter 68 17/03/15 3.050
Chapter 67 17/03/15 3.045
Chapter 66 17/03/15 3.059
Chapter 65 17/03/15 3.049
Chapter 64 17/03/15 3.052
Chapter 63 17/03/15 3.053
Chapter 62 17/03/15 3.049
Chapter 61 17/03/15 3.045
Chapter 60 17/03/15 3.051
Chapter 59 17/03/15 3.053
Chapter 58 17/03/15 3.048
Chapter 57 17/03/15 3.056
Chapter 56 17/03/15 3.052
Chapter 55 17/03/15 3.045
Chapter 54 17/03/15 3.059
Chapter 53 17/03/15 3.049
Chapter 52 17/03/15 3.048
Chapter 51 17/03/15 3.049
Chapter 50 17/03/15 3.045
Chapter 49 17/03/15 3.055
Chapter 48 17/03/15 3.053
Chapter 47 17/03/15 3.048
Chapter 46 17/03/15 3.050
Chapter 45 17/03/15 3.055
Chapter 44 17/03/15 3.057
Chapter 43 17/03/15 3.061
Chapter 42 17/03/15 3.059
Chapter 41 17/03/15 3.066
Chapter 40 17/03/15 3.049
Chapter 39 17/03/15 3.052
Chapter 38 17/03/15 3.047
Chapter 37 17/03/15 3.049
Chapter 36 17/03/15 3.048
Chapter 35 17/03/15 3.052
Chapter 34 17/03/15 3.049
Chapter 33 17/03/15 3.055
Chapter 32 17/03/15 3.047
Chapter 31 17/03/15 3.055
Chapter 30 17/03/15 3.051
Chapter 29 17/03/15 3.050
Chapter 28 17/03/15 3.050
Chapter 27 17/03/15 3.052
Chapter 26 17/03/15 3.048
Chapter 25 17/03/15 3.045
Chapter 24 17/03/15 3.045
Chapter 23 17/03/15 3.050
Chapter 22 17/03/15 3.053
Chapter 21 17/03/15 3.048
Chapter 20 17/03/15 3.052
Chapter 19 17/03/15 3.052
Chapter 18 17/03/15 3.047
Chapter 17 17/03/15 3.052
Chapter 16 17/03/15 3.049
Chapter 15 17/03/15 3.046
Chapter 14 17/03/15 3.050
Chapter 13 17/03/15 3.053
Chapter 12 17/03/15 3.045
Chapter 11 17/03/15 3.047
Chapter 10 17/03/15 3.047
Chapter 9 17/03/15 3.045
Chapter 8 17/03/15 3.045
Chapter 7 17/03/15 3.045
Chapter 6 17/03/15 3.047
Chapter 5 17/03/15 3.050
Chapter 4 17/03/15 3.051
Chapter 3 17/03/15 3.056
Chapter 2 17/03/15 3.054
Chapter 1 17/03/15 3.087
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch