GE - Good Ending

GE - Good Ending
Lượt xem: 11.559
Nội dung

Utsumi, một học sinh lớp 11 tính tình nhút nhát.Cậu phải lòng đội trưởng câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thể thao... Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập thò xem trộm ở sân tập. Sự xuất hiện của Kurogawa đã chấm dứt những tháng ngày yên bình của Utsumi tại trường, thậm chí còn đẩy cậu tới gần hơn tới tình yêu của đời mình...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 156 17/03/15 3.121
Chapter 155 17/03/15 3.081
Chapter 154 17/03/15 3.074
Chapter 153 17/03/15 3.049
Chapter 152 17/03/15 3.053
Chapter 151 17/03/15 3.049
Chapter 150 17/03/15 3.053
Chapter 149 17/03/15 3.053
Chapter 148 17/03/15 3.048
Chapter 147 17/03/15 3.047
Chapter 146 17/03/15 3.051
Chapter 145 17/03/15 3.051
Chapter 144 17/03/15 3.062
Chapter 143 17/03/15 3.052
Chapter 142 17/03/15 3.053
Chapter 141 17/03/15 3.051
Chapter 140 17/03/15 3.056
Chapter 139 17/03/15 3.046
Chapter 138 17/03/15 3.049
Chapter 137 17/03/15 3.048
Chapter 136 17/03/15 3.048
Chapter 135 17/03/15 3.048
Chapter 134 17/03/15 3.049
Chapter 133 17/03/15 3.049
Chapter 132 17/03/15 3.049
Chapter 131 17/03/15 3.050
Chapter 130 17/03/15 3.053
Chapter 129 17/03/15 3.051
Chapter 128 17/03/15 3.047
Chapter 127 17/03/15 3.052
Chapter 126 17/03/15 3.053
Chapter 125 17/03/15 3.048
Chapter 124 17/03/15 3.054
Chapter 123 17/03/15 3.069
Chapter 122 17/03/15 3.053
Chapter 121 17/03/15 3.052
Chapter 120 17/03/15 3.047
Chapter 119 17/03/15 3.057
Chapter 118 17/03/15 3.056
Chapter 117 17/03/15 3.076
Chapter 116 17/03/15 3.069
Chapter 115 17/03/15 3.049
Chapter 114 17/03/15 3.090
Chapter 113 17/03/15 3.055
Chapter 112 17/03/15 3.052
Chapter 111 17/03/15 3.055
Chapter 110 17/03/15 3.047
Chapter 109 17/03/15 3.051
Chapter 108 17/03/15 3.056
Chapter 107 17/03/15 3.055
Chapter 106 17/03/15 3.055
Chapter 105 17/03/15 3.062
Chapter 104 17/03/15 3.070
Chapter 103 17/03/15 3.054
Chapter 102 17/03/15 3.072
Chapter 101 17/03/15 3.057
Chapter 100 17/03/15 3.064
Chapter 99 17/03/15 3.058
Chapter 98 17/03/15 3.059
Chapter 97 17/03/15 3.052
Chapter 96 17/03/15 3.091
Chapter 95: Học nhóm 17/03/15 3.065
Chapter 94: Như nhau 17/03/15 3.051
Chapter 93 17/03/15 3.046
Chapter 92 17/03/15 3.052
Chapter 91 17/03/15 3.057
Chapter 90 17/03/15 3.050
Chapter 89 17/03/15 3.052
Chapter 88 17/03/15 3.049
Chapter 87 17/03/15 3.049
Chapter 86 17/03/15 3.045
Chapter 85 17/03/15 3.074
Chapter 84 17/03/15 3.050
Chapter 83 17/03/15 3.047
Chapter 82 17/03/15 3.051
Chapter 81 17/03/15 3.054
Chapter 80 17/03/15 3.056
Chapter 79 17/03/15 3.050
Chapter 78 17/03/15 3.050
Chapter 77 17/03/15 3.048
Chapter 76 17/03/15 3.052
Chapter 75 17/03/15 3.051
Chapter 74 17/03/15 3.056
Chapter 73 17/03/15 3.055
Chapter 72 17/03/15 3.052
Chapter 71 17/03/15 3.053
Chapter 70 17/03/15 3.050
Chapter 69 17/03/15 3.053
Chapter 68 17/03/15 3.052
Chapter 67 17/03/15 3.047
Chapter 66 17/03/15 3.064
Chapter 65 17/03/15 3.051
Chapter 64 17/03/15 3.054
Chapter 63 17/03/15 3.055
Chapter 62 17/03/15 3.053
Chapter 61 17/03/15 3.048
Chapter 60 17/03/15 3.056
Chapter 59 17/03/15 3.058
Chapter 58 17/03/15 3.051
Chapter 57 17/03/15 3.059
Chapter 56 17/03/15 3.055
Chapter 55 17/03/15 3.048
Chapter 54 17/03/15 3.062
Chapter 53 17/03/15 3.053
Chapter 52 17/03/15 3.052
Chapter 51 17/03/15 3.052
Chapter 50 17/03/15 3.049
Chapter 49 17/03/15 3.057
Chapter 48 17/03/15 3.054
Chapter 47 17/03/15 3.049
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.058
Chapter 44 17/03/15 3.062
Chapter 43 17/03/15 3.067
Chapter 42 17/03/15 3.063
Chapter 41 17/03/15 3.069
Chapter 40 17/03/15 3.052
Chapter 39 17/03/15 3.056
Chapter 38 17/03/15 3.050
Chapter 37 17/03/15 3.052
Chapter 36 17/03/15 3.051
Chapter 35 17/03/15 3.055
Chapter 34 17/03/15 3.052
Chapter 33 17/03/15 3.061
Chapter 32 17/03/15 3.051
Chapter 31 17/03/15 3.060
Chapter 30 17/03/15 3.054
Chapter 29 17/03/15 3.053
Chapter 28 17/03/15 3.052
Chapter 27 17/03/15 3.054
Chapter 26 17/03/15 3.050
Chapter 25 17/03/15 3.047
Chapter 24 17/03/15 3.047
Chapter 23 17/03/15 3.052
Chapter 22 17/03/15 3.055
Chapter 21 17/03/15 3.050
Chapter 20 17/03/15 3.054
Chapter 19 17/03/15 3.054
Chapter 18 17/03/15 3.049
Chapter 17 17/03/15 3.054
Chapter 16 17/03/15 3.051
Chapter 15 17/03/15 3.048
Chapter 14 17/03/15 3.055
Chapter 13 17/03/15 3.056
Chapter 12 17/03/15 3.047
Chapter 11 17/03/15 3.049
Chapter 10 17/03/15 3.049
Chapter 9 17/03/15 3.046
Chapter 8 17/03/15 3.046
Chapter 7 17/03/15 3.046
Chapter 6 17/03/15 3.048
Chapter 5 17/03/15 3.051
Chapter 4 17/03/15 3.052
Chapter 3 17/03/15 3.056
Chapter 2 17/03/15 3.054
Chapter 1 17/03/15 3.091
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch