GE - Good Ending

GE - Good Ending

Nội dung

Utsumi, một học sinh lớp 11 tính tình nhút nhát.Cậu phải lòng đội trưởng câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thể thao...
Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập thò xem trộm ở sân tập.
Sự xuất hiện của Kurogawa đã chấm dứt những tháng ngày yên bình của Utsumi tại trường, thậm chí còn đẩy cậu tới gần hơn tới tình yêu của đời mình...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 156 17/03/15 3.136
Chapter 155 17/03/15 3.091
Chapter 154 17/03/15 3.080
Chapter 153 17/03/15 3.054
Chapter 152 17/03/15 3.058
Chapter 151 17/03/15 3.054
Chapter 150 17/03/15 3.059
Chapter 149 17/03/15 3.057
Chapter 148 17/03/15 3.052
Chapter 147 17/03/15 3.051
Chapter 146 17/03/15 3.055
Chapter 145 17/03/15 3.056
Chapter 144 17/03/15 3.068
Chapter 143 17/03/15 3.056
Chapter 142 17/03/15 3.057
Chapter 141 17/03/15 3.055
Chapter 140 17/03/15 3.060
Chapter 139 17/03/15 3.050
Chapter 138 17/03/15 3.053
Chapter 137 17/03/15 3.054
Chapter 136 17/03/15 3.052
Chapter 135 17/03/15 3.054
Chapter 134 17/03/15 3.053
Chapter 133 17/03/15 3.053
Chapter 132 17/03/15 3.053
Chapter 131 17/03/15 3.054
Chapter 130 17/03/15 3.057
Chapter 129 17/03/15 3.055
Chapter 128 17/03/15 3.051
Chapter 127 17/03/15 3.058
Chapter 126 17/03/15 3.059
Chapter 125 17/03/15 3.053
Chapter 124 17/03/15 3.059
Chapter 123 17/03/15 3.074
Chapter 122 17/03/15 3.057
Chapter 121 17/03/15 3.056
Chapter 120 17/03/15 3.053
Chapter 119 17/03/15 3.063
Chapter 118 17/03/15 3.065
Chapter 117 17/03/15 3.083
Chapter 116 17/03/15 3.076
Chapter 115 17/03/15 3.057
Chapter 114 17/03/15 3.098
Chapter 113 17/03/15 3.060
Chapter 112 17/03/15 3.057
Chapter 111 17/03/15 3.060
Chapter 110 17/03/15 3.052
Chapter 109 17/03/15 3.057
Chapter 108 17/03/15 3.062
Chapter 107 17/03/15 3.060
Chapter 106 17/03/15 3.061
Chapter 105 17/03/15 3.067
Chapter 104 17/03/15 3.076
Chapter 103 17/03/15 3.060
Chapter 102 17/03/15 3.077
Chapter 101 17/03/15 3.062
Chapter 100 17/03/15 3.070
Chapter 99 17/03/15 3.064
Chapter 98 17/03/15 3.065
Chapter 97 17/03/15 3.059
Chapter 96 17/03/15 3.099
Chapter 95: Học nhóm 17/03/15 3.071
Chapter 94: Như nhau 17/03/15 3.056
Chapter 93 17/03/15 3.050
Chapter 92 17/03/15 3.056
Chapter 91 17/03/15 3.062
Chapter 90 17/03/15 3.054
Chapter 89 17/03/15 3.056
Chapter 88 17/03/15 3.054
Chapter 87 17/03/15 3.054
Chapter 86 17/03/15 3.051
Chapter 85 17/03/15 3.081
Chapter 84 17/03/15 3.054
Chapter 83 17/03/15 3.051
Chapter 82 17/03/15 3.055
Chapter 81 17/03/15 3.058
Chapter 80 17/03/15 3.061
Chapter 79 17/03/15 3.053
Chapter 78 17/03/15 3.053
Chapter 77 17/03/15 3.051
Chapter 76 17/03/15 3.055
Chapter 75 17/03/15 3.054
Chapter 74 17/03/15 3.060
Chapter 73 17/03/15 3.060
Chapter 72 17/03/15 3.055
Chapter 71 17/03/15 3.056
Chapter 70 17/03/15 3.054
Chapter 69 17/03/15 3.056
Chapter 68 17/03/15 3.056
Chapter 67 17/03/15 3.050
Chapter 66 17/03/15 3.069
Chapter 65 17/03/15 3.053
Chapter 64 17/03/15 3.058
Chapter 63 17/03/15 3.058
Chapter 62 17/03/15 3.056
Chapter 61 17/03/15 3.051
Chapter 60 17/03/15 3.059
Chapter 59 17/03/15 3.061
Chapter 58 17/03/15 3.055
Chapter 57 17/03/15 3.062
Chapter 56 17/03/15 3.058
Chapter 55 17/03/15 3.051
Chapter 54 17/03/15 3.066
Chapter 53 17/03/15 3.056
Chapter 52 17/03/15 3.055
Chapter 51 17/03/15 3.055
Chapter 50 17/03/15 3.053
Chapter 49 17/03/15 3.063
Chapter 48 17/03/15 3.059
Chapter 47 17/03/15 3.054
Chapter 46 17/03/15 3.057
Chapter 45 17/03/15 3.065
Chapter 44 17/03/15 3.067
Chapter 43 17/03/15 3.074
Chapter 42 17/03/15 3.066
Chapter 41 17/03/15 3.072
Chapter 40 17/03/15 3.055
Chapter 39 17/03/15 3.060
Chapter 38 17/03/15 3.053
Chapter 37 17/03/15 3.056
Chapter 36 17/03/15 3.055
Chapter 35 17/03/15 3.059
Chapter 34 17/03/15 3.056
Chapter 33 17/03/15 3.069
Chapter 32 17/03/15 3.056
Chapter 31 17/03/15 3.065
Chapter 30 17/03/15 3.058
Chapter 29 17/03/15 3.057
Chapter 28 17/03/15 3.056
Chapter 27 17/03/15 3.058
Chapter 26 17/03/15 3.054
Chapter 25 17/03/15 3.052
Chapter 24 17/03/15 3.051
Chapter 23 17/03/15 3.057
Chapter 22 17/03/15 3.059
Chapter 21 17/03/15 3.055
Chapter 20 17/03/15 3.058
Chapter 19 17/03/15 3.057
Chapter 18 17/03/15 3.053
Chapter 17 17/03/15 3.059
Chapter 16 17/03/15 3.055
Chapter 15 17/03/15 3.052
Chapter 14 17/03/15 3.061
Chapter 13 17/03/15 3.060
Chapter 12 17/03/15 3.051
Chapter 11 17/03/15 3.054
Chapter 10 17/03/15 3.054
Chapter 9 17/03/15 3.051
Chapter 8 17/03/15 3.050
Chapter 7 17/03/15 3.050
Chapter 6 17/03/15 3.053
Chapter 5 17/03/15 3.057
Chapter 4 17/03/15 3.059
Chapter 3 17/03/15 3.060
Chapter 2 17/03/15 3.063
Chapter 1 17/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch