Get Backers

Get Backers
Lượt xem: 32.588
Get Backers Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

GetBackers bắt đầu với Mido Ban và Amano Ginji khẳng định 100% thành công trong việc mang về những đồ vật bị mất cho chính chủ sở hữu nó. Lời khẳng định của họ được chứng minh qua các nhiệm vụ trong năm tập đầu của series, khi một cô nữ sinh trung học thuê họ lấy lại vật thủ công quan trọng của cô là một con mèo nhồi bông; một người đàn ông lang thang cầu xin họ đưa cô con gái ông ta về, cô gái đó rơi vào tay một bọn yakuza; và một thương nhân yếu ớt thuê họ mang về chiếc hộp sức mạnh đã bị đánh cắp. Những nhiệm vụ nghe có vẻ rất tầm thường, và đó chỉ là khởi đầu, với Ban và Ginji đó chưa phải là tất cả :Khi đã lên đến cao trào đỉnh điểm, họ sẽ bộc lộ một loại sức mạnh dị thường. Ginji có thể tạo ra và điều khiển điện năng, trong khi Ban có sức mạnh siêu nhiên(anh ta đánh được “ một lực 200 kg”, như anh ta và Ginji thường thể hiện trong các trận đánh) và một kĩ thuật thôi miên mà anh ta gọi là “ Jagan”(mắt quỷ).

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 344: Act 12.89: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.110
Chapter 343: Act 12.88: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.075
Chapter 342: Act 12.87: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.084
Chapter 341: Act 12.86: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.065
Chapter 340: Act 12.85: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.070
Chapter 339: Act 12.84: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.065
Chapter 338: Act 12.83: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.062
Chapter 337: Act 12.82: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.059
Chapter 336: Act 12.81: Lấy lại thời gian bị mất 23:43 14/08 3.066
Chapter 335: Act 12.80: Lấy lại thời gian bị mất 23:51 13/08 3.091
Chapter 334: Act 12.79: Lấy lại thời gian bị mất 23:51 13/08 3.079
Chapter 333: Act 12.78: Lấy lại thời gian bị mất 23:51 13/08 3.087
Chapter 332: Act 12.77: Lấy lại thời gian bị mất 23:51 13/08 3.060
Chapter 331: Act 12.76: Lấy lại thời gian bị mất 23:51 13/08 3.061
Chapter 330: Act 12.75: Lấy lại thời gian bị mất 11:53 13/08 3.082
Chapter 329: Act 12.74: Lấy lại thời gian bị mất 11:53 13/08 3.056
Chapter 328: Act 12.73: Lấy lại thời gian bị mất 11:53 13/08 3.060
Chapter 327: Act 12.72: Lấy lại thời gian bị mất 09:19 12/08 3.069
Chapter 326: Act 12.71: Lấy lại thời gian bị mất 09:19 12/08 3.059
Chapter 325: Act 12.70: Lấy lại thời gian bị mất 09:19 12/08 3.109
Chapter 324: Act 12.69: Lấy lại thời gian bị mất 09:17 11/08 3.080
Chapter 323: Act 12.68: Lấy lại thời gian bị mất 09:17 11/08 3.062
Chapter 322: Act 12.67: Lấy lại thời gian bị mất 09:17 11/08 3.069
Chapter 321: Act 12.66: Lấy lại thời gian bị mất 10:58 10/08 3.082
Chapter 320: Act 12.65: Lấy lại thời gian bị mất 10:58 10/08 3.064
Chapter 319: Act 12.64: Lấy lại thời gian bị mất 10:58 10/08 3.073
Chapter 318: Act 12.63: Lấy lại thời gian bị mất 10:12 09/08 3.075
Chapter 317: Act 12.62: Lấy lại thời gian bị mất 10:12 09/08 3.066
Chapter 316: Act 12.61: Lấy lại thời gian bị mất 10:12 09/08 3.073
Chapter 315: Act 12.60: Lấy lại thời gian bị mất 09:03 08/08 3.071
Chapter 314: Act 12.59: Lấy lại thời gian bị mất 09:03 08/08 3.067
Chapter 313: Act 12.58: Lấy lại thời gian bị mất 09:03 08/08 3.068
Chapter 312: Act 12.57: Lấy lại thời gian bị mất 08:21 07/08 3.074
Chapter 311: Act 12.56: Lấy lại thời gian bị mất 08:21 07/08 3.072
Chapter 310: Act 12.55: Lấy lại thời gian bị mất 08:21 07/08 3.071
Chapter 309: Act 12.54: Lấy lại thời gian bị mất 08:31 06/08 3.075
Chapter 308: Act 12.53: Lấy lại thời gian bị mất 08:31 06/08 3.070
Chapter 307: Act 12.52: Lấy lại thời gian bị mất 08:31 06/08 3.078
Chapter 306: Act 12.51: Lấy lại thời gian bị mất 09:02 05/08 3.073
Chapter 305: Act 12.50: Lấy lại thời gian bị mất 09:02 05/08 3.062
Chapter 304: Act 12.49: Lấy lại thời gian bị mất 09:02 05/08 3.065
Chapter 303: Act 12.48: Lấy lại thời gian bị mất 08:14 04/08 3.081
Chapter 302: Act 12.47: Lấy lại thời gian bị mất 08:14 04/08 3.080
Chapter 301: Act 12.46: Lấy lại thời gian bị mất 08:14 04/08 3.088
Chapter 300: Act 12.45: Lấy lại thời gian bị mất 08:50 03/08 3.081
Chapter 299: Act 12.44: Lấy lại thời gian bị mất 08:50 03/08 3.082
Chapter 298: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 08:40 02/08 3.095
Chapter 297: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 08:40 02/08 3.088
Chapter 296: Act 12.41: Lấy lại thời gian bị mất 08:33 01/08 3.094
Chapter 295: Act 12.40: Lấy lại thời gian bị mất 08:33 01/08 3.088
Chapter 294: Act 12.39: Lấy lại thời gian bị mất 08:33 01/08 3.075
Chapter 293: Act 12.38: Lấy lại thời gian bị mất 08:33 01/08 3.083
Chapter 292: Act 12.37: Lấy lại thời gian bị mất 15:26 31/07 3.107
Chapter 291: Act 12.36: Lấy lại thời gian bị mất 15:26 31/07 3.085
Chapter 290: Act 12.35: Lấy lại thời gian bị mất 09:14 31/07 3.080
Chapter 289: Act 12.34: Lấy lại thời gian bị mất 09:14 31/07 3.063
Chapter 288: Act 12.33: Lấy lại thời gian bị mất 14:54 30/07 3.086
Chapter 287: Act 12.32: Lấy lại thời gian bị mất 14:54 30/07 3.087
Chapter 286: Act 12.31: Lấy lại thời gian bị mất 08:26 30/07 3.086
Chapter 285: Act 12.30: Lấy lại thời gian bị mất 08:26 30/07 3.081
Chapter 284: Act 12.29: Lấy lại thời gian bị mất 16:42 29/07 3.080
Chapter 283: Act 12.28: Lấy lại thời gian bị mất 16:42 29/07 3.081
Chapter 282: Act 12.27: Lấy lại thời gian bị mất 09:32 29/07 3.078
Chapter 281: Act 12.26: Lấy lại thời gian bị mất 09:31 29/07 3.071
Chapter 280: Act 12.25: Lấy lại thời gian bị mất 16:35 28/07 3.097
Chapter 279: Act 12.24: Lấy lại thời gian bị mất 16:35 28/07 3.084
Chapter 278: Act 12.23: Lấy lại thời gian bị mất 08:54 28/07 3.085
Chapter 277: Act 12.22: Lấy lại thời gian bị mất 08:54 28/07 3.084
Chapter 276: Act 12.21: Lấy lại thời gian bị mất 17:12 27/07 3.087
Chapter 275: Act 12.20: Lấy lại thời gian bị mất 17:12 27/07 3.080
Chapter 274: Act 12.19: Lấy lại thời gian bị mất 09:36 27/07 3.083
Chapter 273: Act 12.18: Lấy lại thời gian bị mất 09:36 27/07 3.069
Chapter 272: Act 12.17: Lấy lại thời gian bị mất 16:28 26/07 3.099
Chapter 271: Act 12.16: Lấy lại thời gian bị mất 16:28 26/07 3.070
Chapter 270: Act 12.15: Lấy lại thời gian bị mất 10:28 26/07 3.088
Chapter 269: Act 12.14: Lấy lại thời gian bị mất 10:28 26/07 3.083
Chapter 268: Act 12.13: Lấy lại thời gian bị mất 15:18 25/07 3.091
Chapter 267: Act 12.12: Lấy lại thời gian bị mất 15:18 25/07 3.074
Chapter 266: Act 12.11: Lấy lại thời gian bị mất 15:18 25/07 3.070
Chapter 265: Act 12.10: Lấy lại thời gian bị mất 15:18 25/07 3.052
Chapter 264: Act 12.09: Lấy lại thời gian bị mất 08:47 24/07 3.078
Chapter 263: Act 12.08: Lấy lại thời gian bị mất 08:47 24/07 3.072
Chapter 262: Act 12.07: Lấy lại thời gian bị mất 08:47 24/07 3.089
Chapter 261: Act 12.06: Lấy lại thời gian bị mất 08:47 24/07 3.075
Chapter 260: Act 12.05: Lấy lại thời gian bị mất 10:18 23/07 3.093
Chapter 259: Act 12.04: Lấy lại thời gian bị mất 10:18 23/07 3.076
Chapter 258: Act 12.03: Lấy lại thời gian bị mất 10:18 23/07 3.063
Chapter 257: Act 12.02: Lấy lại thời gian bị mất 10:58 22/07 3.093
Chapter 256: Act 12.01: Lấy lại thời gian bị mất 10:58 22/07 3.081
Chapter 255: Rest 05.03: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 10:58 22/07 3.080
Chapter 254: Rest 05.02: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 10:58 22/07 3.063
Chapter 253: Rest 05.01: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 20:10 21/07 3.081
Chapter 252: Act 11.24: Voodoo child 20:10 21/07 3.082
Chapter 251: Act 11.23: Voodoo child 20:10 21/07 3.080
Chapter 250: Act 11.22: Voodoo child 08:10 21/07 3.080
Chapter 249: Act 11. 21: Voodoo child 16:56 20/07 3.087
Chapter 248: Act 11.20: Voodoo child 16:56 20/07 3.068
Chapter 247: Act 11.19: Voodoo child 16:56 20/07 3.079
Chapter 246: Act 11.18: Voodoo child 16:56 20/07 3.064
Chapter 245: Act 10.17: Voodoo child 16:43 19/07 3.121
Chapter 244: Act 11.16: Voodoo child 15:22 19/07 3.073
Chapter 243: Act 11.15: Voodoo Child 15:22 19/07 3.058
Chapter 242: Act 11.14: Voodoo child 20:36 18/07 3.075
Chapter 241: Act 11.13: Voodoo child 19:30 17/07 3.071
Chapter 240: Act 11.12: Voodoo child 19:30 17/07 3.078
Chapter 239: Act 11.11: Voodoo child 09:14 16/07 3.073
Chapter 238: Act 11.10: Voodoo child 09:14 16/07 3.057
Chapter 237: Act 11.09: Voodoo child 17:05 15/07 3.071
Chapter 236: Act 11.08: Voodoo child 17:05 15/07 3.075
Chapter 235: Act 11.07: Voodoo child 17:05 15/07 3.072
Chapter 234: Act 11.06: Voodoo child 20:56 14/07 3.082
Chapter 233: Act 11.05: Voodoo child 20:56 14/07 3.069
Chapter 232: Act 11.04: Voodoo child 20:56 14/07 3.069
Chapter 231: Act 11.03: Voodoo child 13:33 13/07 3.073
Chapter 230: Act 11.02: Voodoo child 13:33 13/07 3.072
Chapter 229: Act 11.01: Voodoo child 13:33 13/07 3.065
Chapter 228: Birth 02.06: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 13:33 13/07 3.046
Chapter 227: Birth 02.05: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11:14 12/07 3.068
Chapter 226: Birth 02.04: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11:14 12/07 3.054
Chapter 225: Birth 02.03: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11:14 12/07 3.055
Chapter 224: Birth 02.02: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11:14 12/07 3.041
Chapter 223: Birth 02.01: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 18:09 11/07 3.066
Chapter 222: Birth 01.06: Lấy lại mảnh ghép cuối 17:55 11/07 3.064
Chapter 221: Birth 01.05: Lấy lại mảnh ghép cuối 17:48 11/07 3.061
Chapter 220: Birth 01.04: Lấy lại mảnh ghép cuối 12:24 11/07 3.083
Chapter 219: Birth 01.03: Lấy lại mảnh ghép cuối 17:49 10/07 3.080
Chapter 218: Birth 01.02: Lấy lại mảnh ghép cuối 17:49 10/07 3.077
Chapter 217: Birth 01.01: Lấy lại mảnh ghép cuối 17:49 10/07 3.069
Chapter 216: Rest 04: Lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! 22:35 09/07 3.073
Chapter 215: Act 10.54: Lien kết vĩnh cửu 22:35 09/07 3.072
Chapter 214: Act 10.53: Liên kết vĩnh cửu 21:51 08/07 3.090
Chapter 213: Act 10.52: Liên kết vĩnh cửu 21:51 08/07 3.088
Chapter 212: Act 10.51: Liên kết vĩnh cửu 21:51 08/07 3.070
Chapter 211: Act 10.50: Liên kết vĩnh cửu 16:12 07/07 3.081
Chapter 210: Act 10.49: Liên kết vĩnh cửu 12:57 07/07 3.067
Chapter 209: Act 10.48: Liên kết vĩnh cửu 12:57 07/07 3.072
Chapter 208: Act 10.47: Liên kết vĩnh cửu 12:57 07/07 3.063
Chapter 207: Act 10.46: Liên két vĩnh cửu 20:50 06/07 3.082
Chapter 206: Act 10.45: Liên kết vĩnh cửu 20:50 06/07 3.069
Chapter 205: Act 10.44: Liên kết vĩnh cửu 20:50 06/07 3.075
Chapter 204: Act 10.43: Liên kết vĩnh cửu 10:18 06/07 3.079
Chapter 203: Act 10.42: Liên kết vĩnh cửu 21:13 05/07 3.092
Chapter 202: Act 10.41: Liên kết vĩnh cửu 21:13 05/07 3.073
Chapter 201: Act 10.40: Liên kết vĩnh cửu 16:12 05/07 3.081
Chapter 200: Act 10.39: Liên kết vĩnh cửu 09:55 05/07 3.077
Chapter 199: Act 10.38: Liên kết vĩnh cửu 21:07 04/07 3.075
Chapter 198: Act 10.37: Liên kết vĩnh cửu 21:07 04/07 3.082
Chapter 197: Act 10.36: Liên kết vĩnh cửu 09:28 04/07 3.075
Chapter 196: Act 10.35: Liên kết vĩnh cửu 09:28 04/07 3.059
Chapter 195: Act 10.34: Liên kết vĩnh cửu 20:03 03/07 3.067
Chapter 194: Act 10.33: Liên kết vĩnh cửu 20:03 03/07 3.060
Chapter 193: Act 10.32: Liên kết vĩnh cửu 20:03 03/07 3.063
Chapter 192: Act 10.31: Liên kết vĩnh cửu 21:53 02/07 3.071
Chapter 191: Act 10.30: Liên kết vĩnh cửu 16:34 02/07 3.078
Chapter 190: Act 10.29: Liên kết vĩnh cửu 09:55 02/07 3.091
Chapter 189: Act 10.28: Liên kết vĩnh cửu 08:10 02/07 3.063
Chapter 188: Act 10.27: Liên kết vĩnh cửu 20:10 01/07 3.089
Chapter 187: Act 10.26: Liên kết vĩnh cửu 16:17 01/07 3.085
Chapter 186: Act 10.25: Liên kết vĩnh cửu 12:50 01/07 3.090
Chapter 185 10:08 01/07 3.070
Chapter 184 22:12 30/06 3.058
Chapter 183 22:12 30/06 3.053
Chapter 182 12:30 30/06 3.065
Chapter 181 11:27 30/06 3.047
Chapter 180 22:47 29/06 3.088
Chapter 179 17:28 29/06 3.075
Chapter 178 17:28 29/06 3.072
Chapter 177 11:05 29/06 3.067
Chapter 176 22:31 28/06 3.070
Chapter 175 22:31 28/06 3.069
Chapter 174 22:31 28/06 3.062
Chapter 173 20:18 28/06 3.054
Chapter 172 11:09 28/06 3.058
Chapter 171 11:09 28/06 3.058
Chapter 170 10:36 27/06 3.071
Chapter 169 22:41 26/06 3.090
Chapter 168 19:11 26/06 3.067
Chapter 167 13:07 26/06 3.078
Chapter 166 13:07 26/06 3.064
Chapter 165 13:07 26/06 3.067
Chapter 164: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 11:46 25/06 3.080
Chapter 163: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 21:23 24/06 3.079
Chapter 162: Act 10.01: Liên kết vĩnh cửu 16:35 24/06 3.078
Chapter 161: Act 09.11: Marine Red 13:16 24/06 3.079
Chapter 160: Act 09.10: Marine Red 10:16 24/06 3.070
Chapter 159: Act 09.09: Marine Red 16:45 23/06 3.077
Chapter 158: Act 09.08: Marine Red 09:42 23/06 3.072
Chapter 157: Act 09.07: Marine Red 23:17 22/06 3.072
Chapter 156: Act 09.06: Marine Red 21:49 22/06 3.065
Chapter 155: Act 09.05: Marine Red 17:23 22/06 3.081
Chapter 154: Act 09.04: Marine Red 22:24 21/06 3.090
Chapter 153: Act 09.03: Marine Red 20:58 21/06 3.072
Chapter 152: Act 09.02: Marine Red 17:08 21/06 3.077
Chapter 151: Act 09.01: Marine Red 15:22 21/06 3.073
Chapter 150: Act 08.36: Ghi chép của Thượng Đế 09:49 21/06 3.082
Chapter 149: Act 08.35: Ghi chép của Thượng Đế 22:05 20/06 3.073
Chapter 148: Act 08.34: Ghi chép của Thượng Đế 17:19 20/06 3.073
Chapter 147: Act 08.33: Ghi chép của Thượng Đế 16:09 20/06 3.080
Chapter 146: Act 08.32: Ghi chép của Thượng Đế 12:32 20/06 3.084
Chapter 145: Act 08.31: Ghi chép của Thượng Đế 09:09 20/06 3.075
Chapter 144: Act 08.30: Ghi chép của Thượng Đế 22:05 19/06 3.082
Chapter 143: Act 08.29: Ghi chép của Thượng Đế 19:27 19/06 3.065
Chapter 142: Act 08.28: Ghi chép của Thượng Đế 12:53 19/06 3.075
Chapter 141 11:30 19/06 3.063
Chapter 140: Act 08.26: Ghi chép của Thượng Đế 12:30 18/06 3.071
Chapter 139: Act 08.215: Ghi chép của Thượng Đế 12:30 18/06 3.070
Chapter 138: Act 08.24: Ghi chép của Thượng Đế 00:16 18/06 3.074
Chapter 137: Act 08.23: Ghi chép của Thượng Đế 21:25 17/06 3.065
Chapter 136: Act 08.22: Ghi chép của Thượng Đế 15:51 16/06 3.071
Chapter 135: Act 08.21: Ghi chép của Thượng Đế 09:41 16/06 3.063
Chapter 134: Act 08.20: Ghi chép của Thượng Đế 23:41 15/06 3.062
Chapter 133: Act 08.19: Ghi chép của Thượng Đế 22:00 15/06 3.069
Chapter 132: Act 08.18: Ghi chép của Thượng Đế 17:08 15/06 3.062
Chapter 131: Act 08.17: Ghi chép của Thượng Đế 16:22 15/06 3.066
Chapter 130: Act 08.16: Ghi chép của Thượng Đế 10:34 15/06 3.066
Chapter 129: Act 08.15: Ghi chép của Thượng Đế 23:28 14/06 3.066
Chapter 128: Act 08.14: Ghi chép của Thượng Đế 10:55 14/06 3.066
Chapter 127: Act 08.13: Ghi chép của Thượng Đế 15:57 12/06 3.074
Chapter 126: Act 08.12: Ghi chép của Thượng Đế 10:03 12/06 3.069
Chapter 125: Act 08.11: Ghi chép của Thượng Đế 16:39 11/06 3.069
Chapter 124: Act 08.10: Ghi chép của Thượng Đế 13:52 11/06 3.061
Chapter 123: Act 08.09: Ghi chép của Thượng Đế 22:04 09/06 3.095
Chapter 122 15:07 22/02 3.107
Chapter 121: Act 08.07: Ghi chép của Thượng Đế 22:41 30/01 3.149
Chapter 120: Act 08.06: Ghi chép của Thượng Đế 22:41 30/01 3.094
Chapter 119 07:04 29/01 3.107
Chapter 118 07:04 29/01 3.083
Chapter 117 07:04 29/01 3.111
Chapter 116: Act 08.02: Ghi chép của Thượng Đế 05:55 27/01 3.115
Chapter 115: Act 08.01: Ghi chép của Thượng Đế 05:55 27/01 3.110
Chapter 114: Rest 03.02: Đi tắm suối nước nóng nào! 18:29 26/01 3.113
Chapter 113: Rest 03.01: Đi tắm suối nước nóng nào! 18:29 26/01 3.079
Chapter 112: Act 07.24: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 11:41 24/01 3.095
Chapter 111: Act 07.23: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 09:59 23/01 3.111
Chapter 110: Act 07.22: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 10:13 22/01 3.110
Chapter 109: Act 07.21: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 17:39 21/01 3.103
Chapter 108: Act 07.20: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 10:14 21/01 3.090
Chapter 107: Act 07.19: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 03:37 16/01 3.144
Chapter 106: Act 07.18: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 02:56 15/01 3.127
Chapter 105: Act 07.17: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13:41 13/01 3.117
Chapter 104: Act 07.16: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13:41 13/01 3.111
Chapter 103 21:22 09/01 3.098
Chapter 102 21:22 09/01 3.084
Chapter 101 16/11/15 3.108
Chapter 100 16/11/15 3.085
Chapter 99 15/11/15 3.088
Chapter 98 13/11/15 3.104
Chapter 97 13/11/15 3.102
Chapter 96 06/11/15 3.101
Chapter 95 06/11/15 3.100
Chapter 94 04/11/15 3.103
Chapter 93 04/11/15 3.095
Chapter 92 03/11/15 3.100
Chapter 91 01/11/15 3.120
Chapter 90 01/11/15 3.096
Chapter 89 30/10/15 3.113
Chapter 88 30/10/15 3.122
Chapter 87 28/10/15 3.124
Chapter 86 21/03/15 3.104
Chapter 85 21/03/15 3.084
Chapter 84 21/03/15 3.080
Chapter 83 21/03/15 3.069
Chapter 82 17/03/15 3.082
Chapter 81 17/03/15 3.091
Chapter 80 17/03/15 3.082
Chapter 79 17/03/15 3.078
Chapter 78 17/03/15 3.082
Chapter 77 17/03/15 3.081
Chapter 76 17/03/15 3.077
Chapter 75 17/03/15 3.077
Chapter 74 17/03/15 3.094
Chapter 73 17/03/15 3.084
Chapter 72 17/03/15 3.068
Chapter 71 17/03/15 3.087
Chapter 70 17/03/15 3.077
Chapter 69 17/03/15 3.072
Chapter 68 17/03/15 3.072
Chapter 67 17/03/15 3.063
Chapter 66 17/03/15 3.073
Chapter 65 17/03/15 3.068
Chapter 64 17/03/15 3.072
Chapter 63 17/03/15 3.071
Chapter 62 17/03/15 3.074
Chapter 61 17/03/15 3.062
Chapter 60 17/03/15 3.066
Chapter 59 17/03/15 3.073
Chapter 58 17/03/15 3.062
Chapter 57 17/03/15 3.065
Chapter 56 17/03/15 3.068
Chapter 55 17/03/15 3.073
Chapter 54 17/03/15 3.074
Chapter 53 17/03/15 3.067
Chapter 52 17/03/15 3.068
Chapter 51 17/03/15 3.075
Chapter 50 17/03/15 3.075
Chapter 49 17/03/15 3.059
Chapter 48 17/03/15 3.064
Chapter 47 17/03/15 3.067
Chapter 46 17/03/15 3.079
Chapter 45 17/03/15 3.070
Chapter 44 17/03/15 3.067
Chapter 43 17/03/15 3.062
Chapter 42 17/03/15 3.069
Chapter 41 17/03/15 3.071
Chapter 40 17/03/15 3.081
Chapter 39 17/03/15 3.068
Chapter 38 17/03/15 3.071
Chapter 37 17/03/15 3.090
Chapter 36 17/03/15 3.075
Chapter 35 17/03/15 3.091
Chapter 34 17/03/15 3.053
Chapter 33 17/03/15 3.063
Chapter 32 17/03/15 3.061
Chapter 31 17/03/15 3.078
Chapter 30 17/03/15 3.095
Chapter 29 17/03/15 3.065
Chapter 28 17/03/15 3.059
Chapter 27 17/03/15 3.078
Chapter 26 17/03/15 3.091
Chapter 25 17/03/15 3.121
Chapter 24 17/03/15 3.144
Chapter 23 17/03/15 3.162
Chapter 22 17/03/15 3.178
Chapter 21 17/03/15 3.160
Chapter 20 17/03/15 3.166
Chapter 19 17/03/15 3.147
Chapter 18 17/03/15 3.156
Chapter 17 17/03/15 3.153
Chapter 16 17/03/15 3.158
Chapter 15 17/03/15 3.168
Chapter 14 17/03/15 3.155
Chapter 13 17/03/15 3.161
Chapter 12 17/03/15 3.168
Chapter 11 17/03/15 3.166
Chapter 10 17/03/15 3.192
Chapter 9 17/03/15 3.217
Chapter 8 17/03/15 3.208
Chapter 7 17/03/15 3.201
Chapter 6 17/03/15 3.203
Chapter 5 17/03/15 3.226
Chapter 4 17/03/15 3.240
Chapter 3 17/03/15 3.262
Chapter 2 17/03/15 3.285
Chapter 1 17/03/15 3.366
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nguyet Nhi 22:06 15/08Chapter 335Báo vi phạm
đọc chap 335 chỉ muốn thốt lên 1 câu: Á đù vl
AuthorTrả lời
Lyon 20:57 31/03
dc mấy tuần ra, cả tháng sau tịt ngòi tiếp
AuthorTrả lời
Oirigan 19:58 22/02Báo vi phạm
ngoài uncensored lại mấy chỗ bị nxb ở VN bôi đen thì chất lượng cũng không hơn truyện là mấy
AuthorTrả lời
Midou Ban 09:07 20/02Báo vi phạm
Các thánh nghiền truyện nầy lên like với bình loạn ủng hộ fan page nhé! Nỗ lực tập hợp các fan để kêu gọi Kim Đồng tái bản, đọc cho sướng https://www.facebook.com/getbackersfan17/?ref=bookmarks
AuthorTrả lời
tsuraneru.ran 19:39 09/02Báo vi phạm
thớt ơi ráng dịch hết nha, mê bộ này lắm thớt mà drop chắc tui chết mất iu thớt nhìu nhìu
AuthorTrả lời
thanhlap199x 18:00 27/01Báo vi phạm
bom
AuthorTrả lời
nuquy96 19:03 26/01Báo vi phạm
biết bộ này từ lâu rồi. đọc lại vẫn thấy hay. thớt đừng drop bộ này nhé!!! ngàn vạn lần muốn xem cái kết của truyện
AuthorTrả lời
AyaChan93 20:05 25/01Báo vi phạm
Thớt đẹp trai trans nhanh nhá yêu thớt
AuthorTrả lời
Mafia..Vinh 10:36 15/01Báo vi phạm
Mong thớt đừng drop xin đấy
AuthorTrả lời
Lyon 20:44 10/01Báo vi phạm
gần 3 tháng

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch