Get Backers

Get Backers
Lượt xem: 35.658
Get Backers Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

GetBackers bắt đầu với Mido Ban và Amano Ginji khẳng định 100% thành công trong việc mang về những đồ vật bị mất cho chính chủ sở hữu nó. Lời khẳng định của họ được chứng minh qua các nhiệm vụ trong năm tập đầu của series, khi một cô nữ sinh trung học thuê họ lấy lại vật thủ công quan trọng của cô là một con mèo nhồi bông; một người đàn ông lang thang cầu xin họ đưa cô con gái ông ta về, cô gái đó rơi vào tay một bọn yakuza; và một thương nhân yếu ớt thuê họ mang về chiếc hộp sức mạnh đã bị đánh cắp. Những nhiệm vụ nghe có vẻ rất tầm thường, và đó chỉ là khởi đầu, với Ban và Ginji đó chưa phải là tất cả :Khi đã lên đến cao trào đỉnh điểm, họ sẽ bộc lộ một loại sức mạnh dị thường. Ginji có thể tạo ra và điều khiển điện năng, trong khi Ban có sức mạnh siêu nhiên(anh ta đánh được “ một lực 200 kg”, như anh ta và Ginji thường thể hiện trong các trận đánh) và một kĩ thuật thôi miên mà anh ta gọi là “ Jagan”(mắt quỷ).

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 346 11/12/16 3.181
Chapter 345 11/12/16 3.077
Chapter 344: Act 12.89: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.159
Chapter 343: Act 12.88: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.100
Chapter 342: Act 12.87: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.108
Chapter 341: Act 12.86: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.087
Chapter 340: Act 12.85: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.091
Chapter 339: Act 12.84: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.081
Chapter 338: Act 12.83: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.080
Chapter 337: Act 12.82: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.077
Chapter 336: Act 12.81: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.083
Chapter 335: Act 12.80: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.111
Chapter 334: Act 12.79: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.092
Chapter 333: Act 12.78: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.098
Chapter 332: Act 12.77: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.070
Chapter 331: Act 12.76: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.070
Chapter 330: Act 12.75: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.094
Chapter 329: Act 12.74: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.065
Chapter 328: Act 12.73: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.069
Chapter 327: Act 12.72: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.078
Chapter 326: Act 12.71: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.068
Chapter 325: Act 12.70: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.119
Chapter 324: Act 12.69: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.088
Chapter 323: Act 12.68: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.071
Chapter 322: Act 12.67: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.080
Chapter 321: Act 12.66: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.092
Chapter 320: Act 12.65: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.073
Chapter 319: Act 12.64: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.084
Chapter 318: Act 12.63: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.085
Chapter 317: Act 12.62: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.073
Chapter 316: Act 12.61: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.083
Chapter 315: Act 12.60: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.077
Chapter 314: Act 12.59: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.075
Chapter 313: Act 12.58: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.077
Chapter 312: Act 12.57: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.084
Chapter 311: Act 12.56: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.086
Chapter 310: Act 12.55: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.081
Chapter 309: Act 12.54: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.082
Chapter 308: Act 12.53: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.077
Chapter 307: Act 12.52: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.087
Chapter 306: Act 12.51: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.083
Chapter 305: Act 12.50: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.070
Chapter 304: Act 12.49: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.074
Chapter 303: Act 12.48: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.088
Chapter 302: Act 12.47: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.090
Chapter 301: Act 12.46: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.097
Chapter 300: Act 12.45: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/16 3.090
Chapter 299: Act 12.44: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/16 3.090
Chapter 298: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/16 3.103
Chapter 297: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/16 3.096
Chapter 296: Act 12.41: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.102
Chapter 295: Act 12.40: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.097
Chapter 294: Act 12.39: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.083
Chapter 293: Act 12.38: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.093
Chapter 292: Act 12.37: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.114
Chapter 291: Act 12.36: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.094
Chapter 290: Act 12.35: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.090
Chapter 289: Act 12.34: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.071
Chapter 288: Act 12.33: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.093
Chapter 287: Act 12.32: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.095
Chapter 286: Act 12.31: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.093
Chapter 285: Act 12.30: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.088
Chapter 284: Act 12.29: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.087
Chapter 283: Act 12.28: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.090
Chapter 282: Act 12.27: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.086
Chapter 281: Act 12.26: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.078
Chapter 280: Act 12.25: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.105
Chapter 279: Act 12.24: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.092
Chapter 278: Act 12.23: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.092
Chapter 277: Act 12.22: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.095
Chapter 276: Act 12.21: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.096
Chapter 275: Act 12.20: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.089
Chapter 274: Act 12.19: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.089
Chapter 273: Act 12.18: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.076
Chapter 272: Act 12.17: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.112
Chapter 271: Act 12.16: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.077
Chapter 270: Act 12.15: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.095
Chapter 269: Act 12.14: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.092
Chapter 268: Act 12.13: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.098
Chapter 267: Act 12.12: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.081
Chapter 266: Act 12.11: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.079
Chapter 265: Act 12.10: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.059
Chapter 264: Act 12.09: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.085
Chapter 263: Act 12.08: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.081
Chapter 262: Act 12.07: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.098
Chapter 261: Act 12.06: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.085
Chapter 260: Act 12.05: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.102
Chapter 259: Act 12.04: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.086
Chapter 258: Act 12.03: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.073
Chapter 257: Act 12.02: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/16 3.102
Chapter 256: Act 12.01: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/16 3.092
Chapter 255: Rest 05.03: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/16 3.089
Chapter 254: Rest 05.02: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/16 3.072
Chapter 253: Rest 05.01: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 21/07/16 3.093
Chapter 252: Act 11.24: Voodoo child 21/07/16 3.089
Chapter 251: Act 11.23: Voodoo child 21/07/16 3.087
Chapter 250: Act 11.22: Voodoo child 21/07/16 3.091
Chapter 249: Act 11. 21: Voodoo child 20/07/16 3.095
Chapter 248: Act 11.20: Voodoo child 20/07/16 3.077
Chapter 247: Act 11.19: Voodoo child 20/07/16 3.087
Chapter 246: Act 11.18: Voodoo child 20/07/16 3.070
Chapter 245: Act 10.17: Voodoo child 19/07/16 3.131
Chapter 244: Act 11.16: Voodoo child 19/07/16 3.080
Chapter 243: Act 11.15: Voodoo Child 19/07/16 3.064
Chapter 242: Act 11.14: Voodoo child 18/07/16 3.081
Chapter 241: Act 11.13: Voodoo child 17/07/16 3.076
Chapter 240: Act 11.12: Voodoo child 17/07/16 3.086
Chapter 239: Act 11.11: Voodoo child 16/07/16 3.081
Chapter 238: Act 11.10: Voodoo child 16/07/16 3.067
Chapter 237: Act 11.09: Voodoo child 15/07/16 3.081
Chapter 236: Act 11.08: Voodoo child 15/07/16 3.080
Chapter 235: Act 11.07: Voodoo child 15/07/16 3.079
Chapter 234: Act 11.06: Voodoo child 14/07/16 3.088
Chapter 233: Act 11.05: Voodoo child 14/07/16 3.074
Chapter 232: Act 11.04: Voodoo child 14/07/16 3.075
Chapter 231: Act 11.03: Voodoo child 13/07/16 3.079
Chapter 230: Act 11.02: Voodoo child 13/07/16 3.078
Chapter 229: Act 11.01: Voodoo child 13/07/16 3.073
Chapter 228: Birth 02.06: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 13/07/16 3.052
Chapter 227: Birth 02.05: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.073
Chapter 226: Birth 02.04: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.060
Chapter 225: Birth 02.03: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.060
Chapter 224: Birth 02.02: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.047
Chapter 223: Birth 02.01: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11/07/16 3.072
Chapter 222: Birth 01.06: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.071
Chapter 221: Birth 01.05: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.068
Chapter 220: Birth 01.04: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.092
Chapter 219: Birth 01.03: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.086
Chapter 218: Birth 01.02: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.085
Chapter 217: Birth 01.01: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.076
Chapter 216: Rest 04: Lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! 09/07/16 3.080
Chapter 215: Act 10.54: Lien kết vĩnh cửu 09/07/16 3.079
Chapter 214: Act 10.53: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.095
Chapter 213: Act 10.52: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.094
Chapter 212: Act 10.51: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.077
Chapter 211: Act 10.50: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.086
Chapter 210: Act 10.49: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.073
Chapter 209: Act 10.48: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.078
Chapter 208: Act 10.47: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.069
Chapter 207: Act 10.46: Liên két vĩnh cửu 06/07/16 3.088
Chapter 206: Act 10.45: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.074
Chapter 205: Act 10.44: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.080
Chapter 204: Act 10.43: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.083
Chapter 203: Act 10.42: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.100
Chapter 202: Act 10.41: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.078
Chapter 201: Act 10.40: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.085
Chapter 200: Act 10.39: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.081
Chapter 199: Act 10.38: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.082
Chapter 198: Act 10.37: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.088
Chapter 197: Act 10.36: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.081
Chapter 196: Act 10.35: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.064
Chapter 195: Act 10.34: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.072
Chapter 194: Act 10.33: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.066
Chapter 193: Act 10.32: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.068
Chapter 192: Act 10.31: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.075
Chapter 191: Act 10.30: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.083
Chapter 190: Act 10.29: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.098
Chapter 189: Act 10.28: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.069
Chapter 188: Act 10.27: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.097
Chapter 187: Act 10.26: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.092
Chapter 186: Act 10.25: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.098
Chapter 185 01/07/16 3.075
Chapter 184 30/06/16 3.063
Chapter 183 30/06/16 3.057
Chapter 182 30/06/16 3.069
Chapter 181 30/06/16 3.053
Chapter 180 29/06/16 3.094
Chapter 179 29/06/16 3.082
Chapter 178 29/06/16 3.076
Chapter 177 29/06/16 3.073
Chapter 176 28/06/16 3.075
Chapter 175 28/06/16 3.075
Chapter 174 28/06/16 3.067
Chapter 173 28/06/16 3.058
Chapter 172 28/06/16 3.063
Chapter 171 28/06/16 3.063
Chapter 170 27/06/16 3.075
Chapter 169 26/06/16 3.095
Chapter 168 26/06/16 3.072
Chapter 167 26/06/16 3.084
Chapter 166 26/06/16 3.069
Chapter 165 26/06/16 3.072
Chapter 164: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 25/06/16 3.083
Chapter 163: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 24/06/16 3.084
Chapter 162: Act 10.01: Liên kết vĩnh cửu 24/06/16 3.082
Chapter 161: Act 09.11: Marine Red 24/06/16 3.084
Chapter 160: Act 09.10: Marine Red 24/06/16 3.076
Chapter 159: Act 09.09: Marine Red 23/06/16 3.081
Chapter 158: Act 09.08: Marine Red 23/06/16 3.075
Chapter 157: Act 09.07: Marine Red 22/06/16 3.077
Chapter 156: Act 09.06: Marine Red 22/06/16 3.068
Chapter 155: Act 09.05: Marine Red 22/06/16 3.086
Chapter 154: Act 09.04: Marine Red 21/06/16 3.094
Chapter 153: Act 09.03: Marine Red 21/06/16 3.076
Chapter 152: Act 09.02: Marine Red 21/06/16 3.080
Chapter 151: Act 09.01: Marine Red 21/06/16 3.077
Chapter 150: Act 08.36: Ghi chép của Thượng Đế 21/06/16 3.087
Chapter 149: Act 08.35: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.078
Chapter 148: Act 08.34: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.077
Chapter 147: Act 08.33: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.083
Chapter 146: Act 08.32: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.087
Chapter 145: Act 08.31: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.078
Chapter 144: Act 08.30: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.086
Chapter 143: Act 08.29: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.067
Chapter 142: Act 08.28: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.078
Chapter 141 19/06/16 3.066
Chapter 140: Act 08.26: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.075
Chapter 139: Act 08.215: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.072
Chapter 138: Act 08.24: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.077
Chapter 137: Act 08.23: Ghi chép của Thượng Đế 17/06/16 3.067
Chapter 136: Act 08.22: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/16 3.074
Chapter 135: Act 08.21: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/16 3.066
Chapter 134: Act 08.20: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.065
Chapter 133: Act 08.19: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.072
Chapter 132: Act 08.18: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.063
Chapter 131: Act 08.17: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.068
Chapter 130: Act 08.16: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.069
Chapter 129: Act 08.15: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/16 3.071
Chapter 128: Act 08.14: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/16 3.070
Chapter 127: Act 08.13: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/16 3.078
Chapter 126: Act 08.12: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/16 3.072
Chapter 125: Act 08.11: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/16 3.072
Chapter 124: Act 08.10: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/16 3.062
Chapter 123: Act 08.09: Ghi chép của Thượng Đế 09/06/16 3.096
Chapter 122 22/02/16 3.109
Chapter 121: Act 08.07: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/16 3.150
Chapter 120: Act 08.06: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/16 3.096
Chapter 119 29/01/16 3.110
Chapter 118 29/01/16 3.084
Chapter 117 29/01/16 3.117
Chapter 116: Act 08.02: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/16 3.120
Chapter 115: Act 08.01: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/16 3.111
Chapter 114: Rest 03.02: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/16 3.115
Chapter 113: Rest 03.01: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/16 3.081
Chapter 112: Act 07.24: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 24/01/16 3.098
Chapter 111: Act 07.23: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 23/01/16 3.112
Chapter 110: Act 07.22: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 22/01/16 3.112
Chapter 109: Act 07.21: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/16 3.107
Chapter 108: Act 07.20: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/16 3.093
Chapter 107: Act 07.19: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 16/01/16 3.146
Chapter 106: Act 07.18: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 15/01/16 3.130
Chapter 105: Act 07.17: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/01/16 3.122
Chapter 104: Act 07.16: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/01/16 3.114
Chapter 103 09/01/16 3.102
Chapter 102 09/01/16 3.086
Chapter 101 16/11/15 3.111
Chapter 100 16/11/15 3.089
Chapter 99 15/11/15 3.090
Chapter 98 13/11/15 3.109
Chapter 97 13/11/15 3.107
Chapter 96 06/11/15 3.105
Chapter 95 06/11/15 3.105
Chapter 94 04/11/15 3.109
Chapter 93 04/11/15 3.099
Chapter 92 03/11/15 3.104
Chapter 91 01/11/15 3.123
Chapter 90 01/11/15 3.101
Chapter 89 30/10/15 3.119
Chapter 88 30/10/15 3.126
Chapter 87 28/10/15 3.128
Chapter 86 21/03/15 3.108
Chapter 85 21/03/15 3.088
Chapter 84 21/03/15 3.084
Chapter 83 21/03/15 3.077
Chapter 82 17/03/15 3.088
Chapter 81 17/03/15 3.096
Chapter 80 17/03/15 3.090
Chapter 79 17/03/15 3.084
Chapter 78 17/03/15 3.086
Chapter 77 17/03/15 3.084
Chapter 76 17/03/15 3.081
Chapter 75 17/03/15 3.078
Chapter 74 17/03/15 3.099
Chapter 73 17/03/15 3.087
Chapter 72 17/03/15 3.072
Chapter 71 17/03/15 3.090
Chapter 70 17/03/15 3.081
Chapter 69 17/03/15 3.076
Chapter 68 17/03/15 3.075
Chapter 67 17/03/15 3.066
Chapter 66 17/03/15 3.075
Chapter 65 17/03/15 3.072
Chapter 64 17/03/15 3.074
Chapter 63 17/03/15 3.075
Chapter 62 17/03/15 3.078
Chapter 61 17/03/15 3.067
Chapter 60 17/03/15 3.070
Chapter 59 17/03/15 3.076
Chapter 58 17/03/15 3.065
Chapter 57 17/03/15 3.067
Chapter 56 17/03/15 3.071
Chapter 55 17/03/15 3.075
Chapter 54 17/03/15 3.077
Chapter 53 17/03/15 3.070
Chapter 52 17/03/15 3.073
Chapter 51 17/03/15 3.079
Chapter 50 17/03/15 3.084
Chapter 49 17/03/15 3.061
Chapter 48 17/03/15 3.066
Chapter 47 17/03/15 3.068
Chapter 46 17/03/15 3.081
Chapter 45 17/03/15 3.071
Chapter 44 17/03/15 3.068
Chapter 43 17/03/15 3.065
Chapter 42 17/03/15 3.072
Chapter 41 17/03/15 3.072
Chapter 40 17/03/15 3.082
Chapter 39 17/03/15 3.071
Chapter 38 17/03/15 3.075
Chapter 37 17/03/15 3.092
Chapter 36 17/03/15 3.081
Chapter 35 17/03/15 3.103
Chapter 34 17/03/15 3.061
Chapter 33 17/03/15 3.065
Chapter 32 17/03/15 3.070
Chapter 31 17/03/15 3.086
Chapter 30 17/03/15 3.105
Chapter 29 17/03/15 3.073
Chapter 28 17/03/15 3.070
Chapter 27 17/03/15 3.084
Chapter 26 17/03/15 3.099
Chapter 25 17/03/15 3.134
Chapter 24 17/03/15 3.157
Chapter 23 17/03/15 3.174
Chapter 22 17/03/15 3.193
Chapter 21 17/03/15 3.174
Chapter 20 17/03/15 3.181
Chapter 19 17/03/15 3.172
Chapter 18 17/03/15 3.172
Chapter 17 17/03/15 3.168
Chapter 16 17/03/15 3.171
Chapter 15 17/03/15 3.184
Chapter 14 17/03/15 3.167
Chapter 13 17/03/15 3.174
Chapter 12 17/03/15 3.179
Chapter 11 17/03/15 3.180
Chapter 10 17/03/15 3.215
Chapter 9 17/03/15 3.240
Chapter 8 17/03/15 3.231
Chapter 7 17/03/15 3.220
Chapter 6 17/03/15 3.226
Chapter 5 17/03/15 3.249
Chapter 4.2 11/12/16 3.025
Chapter 4.1 11/12/16 3.023
Chapter 4 17/03/15 3.264
Chapter 3.5 11/12/16 3.017
Chapter 3.4 11/12/16 3.013
Chapter 3.3 11/12/16 3.011
Chapter 3.2 11/12/16 3.011
Chapter 3.1 11/12/16 3.013
Chapter 3 17/03/15 3.284
Chapter 2.6 11/12/16 3.011
Chapter 2.5 11/12/16 3.015
Chapter 2.4 11/12/16 3.018
Chapter 2.3 11/12/16 3.017
Chapter 2.2 11/12/16 3.015
Chapter 2.1 11/12/16 3.027
Chapter 2 17/03/15 3.314
Chapter 1.3 11/12/16 3.027
Chapter 1.2 11/12/16 3.030
Chapter 1.1 11/12/16 3.033
Chapter 1 17/03/15 3.421
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyet Nhi 22:06 15/08/16Chapter 335Báo vi phạm
đọc chap 335 chỉ muốn thốt lên 1 câu: Á đù vl

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch