Get Backers

Get Backers
Lượt xem: 35.165
Get Backers Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

GetBackers bắt đầu với Mido Ban và Amano Ginji khẳng định 100% thành công trong việc mang về những đồ vật bị mất cho chính chủ sở hữu nó. Lời khẳng định của họ được chứng minh qua các nhiệm vụ trong năm tập đầu của series, khi một cô nữ sinh trung học thuê họ lấy lại vật thủ công quan trọng của cô là một con mèo nhồi bông; một người đàn ông lang thang cầu xin họ đưa cô con gái ông ta về, cô gái đó rơi vào tay một bọn yakuza; và một thương nhân yếu ớt thuê họ mang về chiếc hộp sức mạnh đã bị đánh cắp. Những nhiệm vụ nghe có vẻ rất tầm thường, và đó chỉ là khởi đầu, với Ban và Ginji đó chưa phải là tất cả :Khi đã lên đến cao trào đỉnh điểm, họ sẽ bộc lộ một loại sức mạnh dị thường. Ginji có thể tạo ra và điều khiển điện năng, trong khi Ban có sức mạnh siêu nhiên(anh ta đánh được “ một lực 200 kg”, như anh ta và Ginji thường thể hiện trong các trận đánh) và một kĩ thuật thôi miên mà anh ta gọi là “ Jagan”(mắt quỷ).

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 346 11/12/16 3.175
Chapter 345 11/12/16 3.076
Chapter 344: Act 12.89: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.158
Chapter 343: Act 12.88: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.099
Chapter 342: Act 12.87: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.107
Chapter 341: Act 12.86: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.086
Chapter 340: Act 12.85: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.090
Chapter 339: Act 12.84: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.081
Chapter 338: Act 12.83: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.079
Chapter 337: Act 12.82: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.075
Chapter 336: Act 12.81: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/16 3.081
Chapter 335: Act 12.80: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.108
Chapter 334: Act 12.79: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.090
Chapter 333: Act 12.78: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.097
Chapter 332: Act 12.77: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.069
Chapter 331: Act 12.76: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.070
Chapter 330: Act 12.75: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.093
Chapter 329: Act 12.74: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.063
Chapter 328: Act 12.73: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/16 3.067
Chapter 327: Act 12.72: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.076
Chapter 326: Act 12.71: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.066
Chapter 325: Act 12.70: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/16 3.118
Chapter 324: Act 12.69: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.088
Chapter 323: Act 12.68: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.069
Chapter 322: Act 12.67: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/16 3.078
Chapter 321: Act 12.66: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.089
Chapter 320: Act 12.65: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.071
Chapter 319: Act 12.64: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/16 3.080
Chapter 318: Act 12.63: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.082
Chapter 317: Act 12.62: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.072
Chapter 316: Act 12.61: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/16 3.081
Chapter 315: Act 12.60: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.076
Chapter 314: Act 12.59: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.073
Chapter 313: Act 12.58: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/16 3.075
Chapter 312: Act 12.57: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.082
Chapter 311: Act 12.56: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.083
Chapter 310: Act 12.55: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/16 3.079
Chapter 309: Act 12.54: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.080
Chapter 308: Act 12.53: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.075
Chapter 307: Act 12.52: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/16 3.085
Chapter 306: Act 12.51: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.081
Chapter 305: Act 12.50: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.068
Chapter 304: Act 12.49: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/16 3.071
Chapter 303: Act 12.48: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.086
Chapter 302: Act 12.47: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.087
Chapter 301: Act 12.46: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/16 3.095
Chapter 300: Act 12.45: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/16 3.088
Chapter 299: Act 12.44: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/16 3.088
Chapter 298: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/16 3.101
Chapter 297: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/16 3.094
Chapter 296: Act 12.41: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.100
Chapter 295: Act 12.40: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.094
Chapter 294: Act 12.39: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.081
Chapter 293: Act 12.38: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/16 3.091
Chapter 292: Act 12.37: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.112
Chapter 291: Act 12.36: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.092
Chapter 290: Act 12.35: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.088
Chapter 289: Act 12.34: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/16 3.069
Chapter 288: Act 12.33: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.092
Chapter 287: Act 12.32: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.093
Chapter 286: Act 12.31: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.091
Chapter 285: Act 12.30: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/16 3.086
Chapter 284: Act 12.29: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.086
Chapter 283: Act 12.28: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.087
Chapter 282: Act 12.27: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.084
Chapter 281: Act 12.26: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/16 3.076
Chapter 280: Act 12.25: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.103
Chapter 279: Act 12.24: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.091
Chapter 278: Act 12.23: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.090
Chapter 277: Act 12.22: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/16 3.093
Chapter 276: Act 12.21: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.094
Chapter 275: Act 12.20: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.087
Chapter 274: Act 12.19: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.087
Chapter 273: Act 12.18: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/16 3.073
Chapter 272: Act 12.17: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.110
Chapter 271: Act 12.16: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.076
Chapter 270: Act 12.15: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.094
Chapter 269: Act 12.14: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/16 3.090
Chapter 268: Act 12.13: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.096
Chapter 267: Act 12.12: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.079
Chapter 266: Act 12.11: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.077
Chapter 265: Act 12.10: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/16 3.058
Chapter 264: Act 12.09: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.084
Chapter 263: Act 12.08: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.079
Chapter 262: Act 12.07: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.096
Chapter 261: Act 12.06: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/16 3.084
Chapter 260: Act 12.05: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.101
Chapter 259: Act 12.04: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.085
Chapter 258: Act 12.03: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/16 3.072
Chapter 257: Act 12.02: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/16 3.102
Chapter 256: Act 12.01: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/16 3.091
Chapter 255: Rest 05.03: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/16 3.087
Chapter 254: Rest 05.02: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/16 3.071
Chapter 253: Rest 05.01: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 21/07/16 3.092
Chapter 252: Act 11.24: Voodoo child 21/07/16 3.088
Chapter 251: Act 11.23: Voodoo child 21/07/16 3.086
Chapter 250: Act 11.22: Voodoo child 21/07/16 3.089
Chapter 249: Act 11. 21: Voodoo child 20/07/16 3.093
Chapter 248: Act 11.20: Voodoo child 20/07/16 3.075
Chapter 247: Act 11.19: Voodoo child 20/07/16 3.086
Chapter 246: Act 11.18: Voodoo child 20/07/16 3.069
Chapter 245: Act 10.17: Voodoo child 19/07/16 3.128
Chapter 244: Act 11.16: Voodoo child 19/07/16 3.079
Chapter 243: Act 11.15: Voodoo Child 19/07/16 3.063
Chapter 242: Act 11.14: Voodoo child 18/07/16 3.080
Chapter 241: Act 11.13: Voodoo child 17/07/16 3.076
Chapter 240: Act 11.12: Voodoo child 17/07/16 3.085
Chapter 239: Act 11.11: Voodoo child 16/07/16 3.080
Chapter 238: Act 11.10: Voodoo child 16/07/16 3.066
Chapter 237: Act 11.09: Voodoo child 15/07/16 3.079
Chapter 236: Act 11.08: Voodoo child 15/07/16 3.079
Chapter 235: Act 11.07: Voodoo child 15/07/16 3.078
Chapter 234: Act 11.06: Voodoo child 14/07/16 3.088
Chapter 233: Act 11.05: Voodoo child 14/07/16 3.073
Chapter 232: Act 11.04: Voodoo child 14/07/16 3.074
Chapter 231: Act 11.03: Voodoo child 13/07/16 3.079
Chapter 230: Act 11.02: Voodoo child 13/07/16 3.077
Chapter 229: Act 11.01: Voodoo child 13/07/16 3.071
Chapter 228: Birth 02.06: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 13/07/16 3.052
Chapter 227: Birth 02.05: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.073
Chapter 226: Birth 02.04: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.060
Chapter 225: Birth 02.03: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.059
Chapter 224: Birth 02.02: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/16 3.047
Chapter 223: Birth 02.01: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11/07/16 3.072
Chapter 222: Birth 01.06: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.071
Chapter 221: Birth 01.05: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.068
Chapter 220: Birth 01.04: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/16 3.090
Chapter 219: Birth 01.03: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.085
Chapter 218: Birth 01.02: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.084
Chapter 217: Birth 01.01: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/16 3.076
Chapter 216: Rest 04: Lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! 09/07/16 3.079
Chapter 215: Act 10.54: Lien kết vĩnh cửu 09/07/16 3.079
Chapter 214: Act 10.53: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.094
Chapter 213: Act 10.52: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.093
Chapter 212: Act 10.51: Liên kết vĩnh cửu 08/07/16 3.076
Chapter 211: Act 10.50: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.085
Chapter 210: Act 10.49: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.072
Chapter 209: Act 10.48: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.077
Chapter 208: Act 10.47: Liên kết vĩnh cửu 07/07/16 3.068
Chapter 207: Act 10.46: Liên két vĩnh cửu 06/07/16 3.087
Chapter 206: Act 10.45: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.073
Chapter 205: Act 10.44: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.079
Chapter 204: Act 10.43: Liên kết vĩnh cửu 06/07/16 3.083
Chapter 203: Act 10.42: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.098
Chapter 202: Act 10.41: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.077
Chapter 201: Act 10.40: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.085
Chapter 200: Act 10.39: Liên kết vĩnh cửu 05/07/16 3.080
Chapter 199: Act 10.38: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.081
Chapter 198: Act 10.37: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.087
Chapter 197: Act 10.36: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.080
Chapter 196: Act 10.35: Liên kết vĩnh cửu 04/07/16 3.063
Chapter 195: Act 10.34: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.072
Chapter 194: Act 10.33: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.065
Chapter 193: Act 10.32: Liên kết vĩnh cửu 03/07/16 3.067
Chapter 192: Act 10.31: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.074
Chapter 191: Act 10.30: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.082
Chapter 190: Act 10.29: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.097
Chapter 189: Act 10.28: Liên kết vĩnh cửu 02/07/16 3.068
Chapter 188: Act 10.27: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.096
Chapter 187: Act 10.26: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.091
Chapter 186: Act 10.25: Liên kết vĩnh cửu 01/07/16 3.097
Chapter 185 01/07/16 3.075
Chapter 184 30/06/16 3.062
Chapter 183 30/06/16 3.057
Chapter 182 30/06/16 3.069
Chapter 181 30/06/16 3.053
Chapter 180 29/06/16 3.094
Chapter 179 29/06/16 3.081
Chapter 178 29/06/16 3.076
Chapter 177 29/06/16 3.072
Chapter 176 28/06/16 3.074
Chapter 175 28/06/16 3.075
Chapter 174 28/06/16 3.066
Chapter 173 28/06/16 3.057
Chapter 172 28/06/16 3.063
Chapter 171 28/06/16 3.063
Chapter 170 27/06/16 3.075
Chapter 169 26/06/16 3.094
Chapter 168 26/06/16 3.071
Chapter 167 26/06/16 3.084
Chapter 166 26/06/16 3.068
Chapter 165 26/06/16 3.071
Chapter 164: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 25/06/16 3.083
Chapter 163: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 24/06/16 3.083
Chapter 162: Act 10.01: Liên kết vĩnh cửu 24/06/16 3.082
Chapter 161: Act 09.11: Marine Red 24/06/16 3.083
Chapter 160: Act 09.10: Marine Red 24/06/16 3.075
Chapter 159: Act 09.09: Marine Red 23/06/16 3.080
Chapter 158: Act 09.08: Marine Red 23/06/16 3.075
Chapter 157: Act 09.07: Marine Red 22/06/16 3.076
Chapter 156: Act 09.06: Marine Red 22/06/16 3.068
Chapter 155: Act 09.05: Marine Red 22/06/16 3.085
Chapter 154: Act 09.04: Marine Red 21/06/16 3.093
Chapter 153: Act 09.03: Marine Red 21/06/16 3.076
Chapter 152: Act 09.02: Marine Red 21/06/16 3.080
Chapter 151: Act 09.01: Marine Red 21/06/16 3.076
Chapter 150: Act 08.36: Ghi chép của Thượng Đế 21/06/16 3.087
Chapter 149: Act 08.35: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.077
Chapter 148: Act 08.34: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.076
Chapter 147: Act 08.33: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.082
Chapter 146: Act 08.32: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.086
Chapter 145: Act 08.31: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/16 3.078
Chapter 144: Act 08.30: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.086
Chapter 143: Act 08.29: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.067
Chapter 142: Act 08.28: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/16 3.077
Chapter 141 19/06/16 3.066
Chapter 140: Act 08.26: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.075
Chapter 139: Act 08.215: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.072
Chapter 138: Act 08.24: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/16 3.076
Chapter 137: Act 08.23: Ghi chép của Thượng Đế 17/06/16 3.067
Chapter 136: Act 08.22: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/16 3.074
Chapter 135: Act 08.21: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/16 3.065
Chapter 134: Act 08.20: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.064
Chapter 133: Act 08.19: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.071
Chapter 132: Act 08.18: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.063
Chapter 131: Act 08.17: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.068
Chapter 130: Act 08.16: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/16 3.069
Chapter 129: Act 08.15: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/16 3.071
Chapter 128: Act 08.14: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/16 3.070
Chapter 127: Act 08.13: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/16 3.078
Chapter 126: Act 08.12: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/16 3.072
Chapter 125: Act 08.11: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/16 3.072
Chapter 124: Act 08.10: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/16 3.062
Chapter 123: Act 08.09: Ghi chép của Thượng Đế 09/06/16 3.096
Chapter 122 22/02/16 3.109
Chapter 121: Act 08.07: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/16 3.150
Chapter 120: Act 08.06: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/16 3.096
Chapter 119 29/01/16 3.110
Chapter 118 29/01/16 3.084
Chapter 117 29/01/16 3.116
Chapter 116: Act 08.02: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/16 3.119
Chapter 115: Act 08.01: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/16 3.111
Chapter 114: Rest 03.02: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/16 3.115
Chapter 113: Rest 03.01: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/16 3.081
Chapter 112: Act 07.24: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 24/01/16 3.098
Chapter 111: Act 07.23: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 23/01/16 3.112
Chapter 110: Act 07.22: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 22/01/16 3.111
Chapter 109: Act 07.21: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/16 3.106
Chapter 108: Act 07.20: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/16 3.093
Chapter 107: Act 07.19: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 16/01/16 3.146
Chapter 106: Act 07.18: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 15/01/16 3.130
Chapter 105: Act 07.17: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/01/16 3.120
Chapter 104: Act 07.16: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/01/16 3.114
Chapter 103 09/01/16 3.101
Chapter 102 09/01/16 3.086
Chapter 101 16/11/15 3.110
Chapter 100 16/11/15 3.088
Chapter 99 15/11/15 3.089
Chapter 98 13/11/15 3.107
Chapter 97 13/11/15 3.106
Chapter 96 06/11/15 3.104
Chapter 95 06/11/15 3.103
Chapter 94 04/11/15 3.107
Chapter 93 04/11/15 3.098
Chapter 92 03/11/15 3.103
Chapter 91 01/11/15 3.123
Chapter 90 01/11/15 3.100
Chapter 89 30/10/15 3.115
Chapter 88 30/10/15 3.125
Chapter 87 28/10/15 3.126
Chapter 86 21/03/15 3.107
Chapter 85 21/03/15 3.086
Chapter 84 21/03/15 3.082
Chapter 83 21/03/15 3.076
Chapter 82 17/03/15 3.087
Chapter 81 17/03/15 3.094
Chapter 80 17/03/15 3.088
Chapter 79 17/03/15 3.082
Chapter 78 17/03/15 3.085
Chapter 77 17/03/15 3.083
Chapter 76 17/03/15 3.079
Chapter 75 17/03/15 3.077
Chapter 74 17/03/15 3.097
Chapter 73 17/03/15 3.086
Chapter 72 17/03/15 3.070
Chapter 71 17/03/15 3.088
Chapter 70 17/03/15 3.080
Chapter 69 17/03/15 3.074
Chapter 68 17/03/15 3.074
Chapter 67 17/03/15 3.065
Chapter 66 17/03/15 3.074
Chapter 65 17/03/15 3.070
Chapter 64 17/03/15 3.073
Chapter 63 17/03/15 3.073
Chapter 62 17/03/15 3.077
Chapter 61 17/03/15 3.065
Chapter 60 17/03/15 3.067
Chapter 59 17/03/15 3.074
Chapter 58 17/03/15 3.063
Chapter 57 17/03/15 3.066
Chapter 56 17/03/15 3.070
Chapter 55 17/03/15 3.074
Chapter 54 17/03/15 3.076
Chapter 53 17/03/15 3.069
Chapter 52 17/03/15 3.070
Chapter 51 17/03/15 3.078
Chapter 50 17/03/15 3.079
Chapter 49 17/03/15 3.059
Chapter 48 17/03/15 3.065
Chapter 47 17/03/15 3.067
Chapter 46 17/03/15 3.079
Chapter 45 17/03/15 3.070
Chapter 44 17/03/15 3.067
Chapter 43 17/03/15 3.063
Chapter 42 17/03/15 3.071
Chapter 41 17/03/15 3.071
Chapter 40 17/03/15 3.081
Chapter 39 17/03/15 3.071
Chapter 38 17/03/15 3.075
Chapter 37 17/03/15 3.091
Chapter 36 17/03/15 3.080
Chapter 35 17/03/15 3.102
Chapter 34 17/03/15 3.061
Chapter 33 17/03/15 3.065
Chapter 32 17/03/15 3.068
Chapter 31 17/03/15 3.085
Chapter 30 17/03/15 3.105
Chapter 29 17/03/15 3.072
Chapter 28 17/03/15 3.069
Chapter 27 17/03/15 3.083
Chapter 26 17/03/15 3.097
Chapter 25 17/03/15 3.130
Chapter 24 17/03/15 3.154
Chapter 23 17/03/15 3.170
Chapter 22 17/03/15 3.189
Chapter 21 17/03/15 3.172
Chapter 20 17/03/15 3.179
Chapter 19 17/03/15 3.169
Chapter 18 17/03/15 3.169
Chapter 17 17/03/15 3.164
Chapter 16 17/03/15 3.169
Chapter 15 17/03/15 3.180
Chapter 14 17/03/15 3.164
Chapter 13 17/03/15 3.171
Chapter 12 17/03/15 3.177
Chapter 11 17/03/15 3.177
Chapter 10 17/03/15 3.211
Chapter 9 17/03/15 3.238
Chapter 8 17/03/15 3.228
Chapter 7 17/03/15 3.217
Chapter 6 17/03/15 3.222
Chapter 5 17/03/15 3.246
Chapter 4.2 11/12/16 3.023
Chapter 4.1 11/12/16 3.021
Chapter 4 17/03/15 3.261
Chapter 3.5 11/12/16 3.014
Chapter 3.4 11/12/16 3.011
Chapter 3.3 11/12/16 3.008
Chapter 3.2 11/12/16 3.009
Chapter 3.1 11/12/16 3.009
Chapter 3 17/03/15 3.281
Chapter 2.6 11/12/16 3.009
Chapter 2.5 11/12/16 3.012
Chapter 2.4 11/12/16 3.016
Chapter 2.3 11/12/16 3.015
Chapter 2.2 11/12/16 3.013
Chapter 2.1 11/12/16 3.024
Chapter 2 17/03/15 3.312
Chapter 1.3 11/12/16 3.025
Chapter 1.2 11/12/16 3.027
Chapter 1.1 11/12/16 3.029
Chapter 1 17/03/15 3.411
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyet Nhi 22:06 15/08/16Chapter 335Báo vi phạm
đọc chap 335 chỉ muốn thốt lên 1 câu: Á đù vl
AuthorTrả lời
Lyon 20:57 31/03/16
dc mấy tuần ra, cả tháng sau tịt ngòi tiếp
AuthorTrả lời
Oirigan 19:58 22/02/16Báo vi phạm
ngoài uncensored lại mấy chỗ bị nxb ở VN bôi đen thì chất lượng cũng không hơn truyện là mấy
AuthorTrả lời
Midou Ban 09:07 20/02/16Báo vi phạm
Các thánh nghiền truyện nầy lên like với bình loạn ủng hộ fan page nhé! Nỗ lực tập hợp các fan để kêu gọi Kim Đồng tái bản, đọc cho sướng https://www.facebook.com/getbackersfan17/?ref=bookmarks
AuthorTrả lời
tsuraneru.ran 19:39 09/02/16Báo vi phạm
thớt ơi ráng dịch hết nha, mê bộ này lắm thớt mà drop chắc tui chết mất iu thớt nhìu nhìu
AuthorTrả lời
thanhlap199x 18:00 27/01/16Báo vi phạm
bom
AuthorTrả lời
nuquy96 19:03 26/01/16Báo vi phạm
biết bộ này từ lâu rồi. đọc lại vẫn thấy hay. thớt đừng drop bộ này nhé!!! ngàn vạn lần muốn xem cái kết của truyện
AuthorTrả lời
AyaChan93 20:05 25/01/16Báo vi phạm
Thớt đẹp trai trans nhanh nhá yêu thớt
AuthorTrả lời
Mafia..Vinh 10:36 15/01/16Báo vi phạm
Mong thớt đừng drop xin đấy
AuthorTrả lời
Lyon 20:44 10/01/16Báo vi phạm
gần 3 tháng

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch