Giang Hồ Bá Đạo Ký

Giang Hồ Bá Đạo Ký
Lượt xem: 14.485
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 152 16/03/15 3.193
Chapter 151 16/03/15 3.140
Chapter 150 16/03/15 3.114
Chapter 149 16/03/15 3.102
Chapter 148 16/03/15 3.093
Chapter 147 16/03/15 3.090
Chapter 146 16/03/15 3.094
Chapter 145 16/03/15 3.136
Chapter 144 16/03/15 3.114
Chapter 143 16/03/15 3.094
Chapter 142 16/03/15 3.074
Chapter 141 16/03/15 3.085
Chapter 140 16/03/15 3.070
Chapter 139 16/03/15 3.091
Chapter 138 16/03/15 3.122
Chapter 137 16/03/15 3.053
Chapter 136 16/03/15 3.062
Chapter 135 16/03/15 3.069
Chapter 134 16/03/15 3.053
Chapter 133 16/03/15 3.109
Chapter 132 16/03/15 3.098
Chapter 131 16/03/15 3.117
Chapter 130 16/03/15 3.081
Chapter 129 16/03/15 3.060
Chapter 128 16/03/15 3.056
Chapter 127 16/03/15 3.108
Chapter 126 16/03/15 3.109
Chapter 124 16/03/15 3.062
Chapter 123 16/03/15 3.127
Chapter 122 16/03/15 3.066
Chapter 121 16/03/15 3.063
Chapter 120 16/03/15 3.114
Chapter 119 16/03/15 3.073
Chapter 118 16/03/15 3.074
Chapter 117 16/03/15 3.205
Chapter 116 16/03/15 3.063
Chapter 115 16/03/15 3.059
Chapter 114 16/03/15 3.068
Chapter 113 16/03/15 3.059
Chapter 112 16/03/15 3.062
Chapter 111 16/03/15 3.066
Chapter 110 16/03/15 3.064
Chapter 109 16/03/15 3.063
Chapter 108 16/03/15 3.065
Chapter 107 16/03/15 3.076
Chapter 106 16/03/15 3.069
Chapter 105 16/03/15 3.064
Chapter 104 16/03/15 3.082
Chapter 103 16/03/15 3.065
Chapter 102 16/03/15 3.071
Chapter 101 16/03/15 3.062
Chapter 100 16/03/15 3.067
Chapter 99 16/03/15 3.066
Chapter 98 16/03/15 3.072
Chapter 97 16/03/15 3.071
Chapter 96 16/03/15 3.095
Chapter 95 16/03/15 3.091
Chapter 94 16/03/15 3.059
Chapter 93 16/03/15 3.062
Chapter 92 16/03/15 3.069
Chapter 91 16/03/15 3.062
Chapter 90 16/03/15 3.064
Chapter 89 16/03/15 3.059
Chapter 88 16/03/15 3.065
Chapter 87 16/03/15 3.085
Chapter 86 16/03/15 3.055
Chapter 85 16/03/15 3.051
Chapter 84 16/03/15 3.060
Chapter 83 16/03/15 3.069
Chapter 82 16/03/15 3.060
Chapter 81 16/03/15 3.062
Chapter 80 16/03/15 3.089
Chapter 79 16/03/15 3.061
Chapter 78 16/03/15 3.077
Chapter 77 16/03/15 3.062
Chapter 76 16/03/15 3.065
Chapter 75 16/03/15 3.064
Chapter 74 16/03/15 3.071
Chapter 73 16/03/15 3.067
Chapter 72 16/03/15 3.106
Chapter 71 16/03/15 3.060
Chapter 70 16/03/15 3.061
Chapter 69 16/03/15 3.064
Chapter 68 16/03/15 3.085
Chapter 67 16/03/15 3.069
Chapter 66 16/03/15 3.072
Chapter 65 16/03/15 3.063
Chapter 64 16/03/15 3.064
Chapter 63 16/03/15 3.067
Chapter 62 16/03/15 3.061
Chapter 61 16/03/15 3.071
Chapter 60 16/03/15 3.084
Chapter 59 16/03/15 3.066
Chapter 58 16/03/15 3.080
Chapter 57 16/03/15 3.067
Chapter 56 16/03/15 3.065
Chapter 55 16/03/15 3.069
Chapter 54 16/03/15 3.097
Chapter 53 16/03/15 3.072
Chapter 52 16/03/15 3.083
Chapter 51 16/03/15 3.060
Chapter 50 16/03/15 3.076
Chapter 49 16/03/15 3.068
Chapter 48 16/03/15 3.062
Chapter 47 16/03/15 3.065
Chapter 46 16/03/15 3.070
Chapter 45 16/03/15 3.121
Chapter 44 16/03/15 3.083
Chapter 43 16/03/15 3.084
Chapter 42 16/03/15 3.092
Chapter 41 16/03/15 3.065
Chapter 40 16/03/15 3.068
Chapter 39 16/03/15 3.064
Chapter 38 16/03/15 3.083
Chapter 37 16/03/15 3.073
Chapter 36 16/03/15 3.084
Chapter 35 16/03/15 3.061
Chapter 34 16/03/15 3.105
Chapter 33 16/03/15 3.075
Chapter 32 16/03/15 3.056
Chapter 31 16/03/15 3.059
Chapter 30 16/03/15 3.054
Chapter 29 16/03/15 3.058
Chapter 28 16/03/15 3.061
Chapter 27 16/03/15 3.066
Chapter 26 16/03/15 3.092
Chapter 25 16/03/15 3.081
Chapter 24 16/03/15 3.064
Chapter 23 16/03/15 3.060
Chapter 22 16/03/15 3.062
Chapter 21 16/03/15 3.100
Chapter 20 16/03/15 3.056
Chapter 19 16/03/15 3.056
Chapter 18 16/03/15 3.062
Chapter 17 16/03/15 3.081
Chapter 16 16/03/15 3.065
Chapter 15 16/03/15 3.069
Chapter 14 16/03/15 3.061
Chapter 13 16/03/15 3.057
Chapter 12 16/03/15 3.051
Chapter 11 16/03/15 3.055
Chapter 10 16/03/15 3.052
Chapter 9 16/03/15 3.063
Chapter 8 16/03/15 3.056
Chapter 7 16/03/15 3.059
Chapter 6 16/03/15 3.069
Chapter 5 16/03/15 3.050
Chapter 4 16/03/15 3.054
Chapter 3 16/03/15 3.100
Chapter 2 16/03/15 3.082
Chapter 1 16/03/15 3.160
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch