Giang Hồ Bá Đạo Ký

Giang Hồ Bá Đạo Ký
Lượt xem: 13.183
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 152 16/03/15 3.156
Chapter 151 16/03/15 3.120
Chapter 150 16/03/15 3.100
Chapter 149 16/03/15 3.089
Chapter 148 16/03/15 3.080
Chapter 147 16/03/15 3.074
Chapter 146 16/03/15 3.082
Chapter 145 16/03/15 3.123
Chapter 144 16/03/15 3.102
Chapter 143 16/03/15 3.084
Chapter 142 16/03/15 3.065
Chapter 141 16/03/15 3.073
Chapter 140 16/03/15 3.060
Chapter 139 16/03/15 3.077
Chapter 138 16/03/15 3.106
Chapter 137 16/03/15 3.043
Chapter 136 16/03/15 3.050
Chapter 135 16/03/15 3.059
Chapter 134 16/03/15 3.042
Chapter 133 16/03/15 3.097
Chapter 132 16/03/15 3.088
Chapter 131 16/03/15 3.107
Chapter 130 16/03/15 3.073
Chapter 129 16/03/15 3.051
Chapter 128 16/03/15 3.048
Chapter 127 16/03/15 3.099
Chapter 126 16/03/15 3.095
Chapter 124 16/03/15 3.052
Chapter 123 16/03/15 3.113
Chapter 122 16/03/15 3.055
Chapter 121 16/03/15 3.053
Chapter 120 16/03/15 3.103
Chapter 119 16/03/15 3.063
Chapter 118 16/03/15 3.062
Chapter 117 16/03/15 3.180
Chapter 116 16/03/15 3.051
Chapter 115 16/03/15 3.051
Chapter 114 16/03/15 3.060
Chapter 113 16/03/15 3.052
Chapter 112 16/03/15 3.054
Chapter 111 16/03/15 3.056
Chapter 110 16/03/15 3.055
Chapter 109 16/03/15 3.056
Chapter 108 16/03/15 3.056
Chapter 107 16/03/15 3.068
Chapter 106 16/03/15 3.055
Chapter 105 16/03/15 3.056
Chapter 104 16/03/15 3.074
Chapter 103 16/03/15 3.056
Chapter 102 16/03/15 3.063
Chapter 101 16/03/15 3.054
Chapter 100 16/03/15 3.058
Chapter 99 16/03/15 3.058
Chapter 98 16/03/15 3.065
Chapter 97 16/03/15 3.063
Chapter 96 16/03/15 3.086
Chapter 95 16/03/15 3.084
Chapter 94 16/03/15 3.053
Chapter 93 16/03/15 3.056
Chapter 92 16/03/15 3.063
Chapter 91 16/03/15 3.056
Chapter 90 16/03/15 3.056
Chapter 89 16/03/15 3.051
Chapter 88 16/03/15 3.055
Chapter 87 16/03/15 3.077
Chapter 86 16/03/15 3.049
Chapter 85 16/03/15 3.042
Chapter 84 16/03/15 3.051
Chapter 83 16/03/15 3.062
Chapter 82 16/03/15 3.051
Chapter 81 16/03/15 3.055
Chapter 80 16/03/15 3.081
Chapter 79 16/03/15 3.056
Chapter 78 16/03/15 3.066
Chapter 77 16/03/15 3.057
Chapter 76 16/03/15 3.057
Chapter 75 16/03/15 3.058
Chapter 74 16/03/15 3.062
Chapter 73 16/03/15 3.058
Chapter 72 16/03/15 3.093
Chapter 71 16/03/15 3.053
Chapter 70 16/03/15 3.053
Chapter 69 16/03/15 3.054
Chapter 68 16/03/15 3.074
Chapter 67 16/03/15 3.061
Chapter 66 16/03/15 3.065
Chapter 65 16/03/15 3.056
Chapter 64 16/03/15 3.057
Chapter 63 16/03/15 3.059
Chapter 62 16/03/15 3.054
Chapter 61 16/03/15 3.063
Chapter 60 16/03/15 3.073
Chapter 59 16/03/15 3.056
Chapter 58 16/03/15 3.072
Chapter 57 16/03/15 3.060
Chapter 56 16/03/15 3.057
Chapter 55 16/03/15 3.058
Chapter 54 16/03/15 3.090
Chapter 53 16/03/15 3.067
Chapter 52 16/03/15 3.077
Chapter 51 16/03/15 3.054
Chapter 50 16/03/15 3.071
Chapter 49 16/03/15 3.063
Chapter 48 16/03/15 3.058
Chapter 47 16/03/15 3.060
Chapter 46 16/03/15 3.064
Chapter 45 16/03/15 3.106
Chapter 44 16/03/15 3.073
Chapter 43 16/03/15 3.077
Chapter 42 16/03/15 3.084
Chapter 41 16/03/15 3.061
Chapter 40 16/03/15 3.063
Chapter 39 16/03/15 3.058
Chapter 38 16/03/15 3.076
Chapter 37 16/03/15 3.068
Chapter 36 16/03/15 3.074
Chapter 35 16/03/15 3.056
Chapter 34 16/03/15 3.098
Chapter 33 16/03/15 3.068
Chapter 32 16/03/15 3.051
Chapter 31 16/03/15 3.056
Chapter 30 16/03/15 3.051
Chapter 29 16/03/15 3.055
Chapter 28 16/03/15 3.056
Chapter 27 16/03/15 3.062
Chapter 26 16/03/15 3.087
Chapter 25 16/03/15 3.076
Chapter 24 16/03/15 3.059
Chapter 23 16/03/15 3.055
Chapter 22 16/03/15 3.058
Chapter 21 16/03/15 3.089
Chapter 20 16/03/15 3.051
Chapter 19 16/03/15 3.052
Chapter 18 16/03/15 3.058
Chapter 17 16/03/15 3.077
Chapter 16 16/03/15 3.058
Chapter 15 16/03/15 3.060
Chapter 14 16/03/15 3.055
Chapter 13 16/03/15 3.051
Chapter 12 16/03/15 3.048
Chapter 11 16/03/15 3.050
Chapter 10 16/03/15 3.047
Chapter 9 16/03/15 3.055
Chapter 8 16/03/15 3.052
Chapter 7 16/03/15 3.054
Chapter 6 16/03/15 3.064
Chapter 5 16/03/15 3.046
Chapter 4 16/03/15 3.051
Chapter 3 16/03/15 3.088
Chapter 2 16/03/15 3.070
Chapter 1 16/03/15 3.130
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch