Giang Hồ Bá Đạo Ký

Giang Hồ Bá Đạo Ký
Lượt xem: 13.948
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 152 16/03/15 3.180
Chapter 151 16/03/15 3.130
Chapter 150 16/03/15 3.108
Chapter 149 16/03/15 3.096
Chapter 148 16/03/15 3.088
Chapter 147 16/03/15 3.084
Chapter 146 16/03/15 3.090
Chapter 145 16/03/15 3.129
Chapter 144 16/03/15 3.110
Chapter 143 16/03/15 3.090
Chapter 142 16/03/15 3.070
Chapter 141 16/03/15 3.080
Chapter 140 16/03/15 3.066
Chapter 139 16/03/15 3.085
Chapter 138 16/03/15 3.116
Chapter 137 16/03/15 3.048
Chapter 136 16/03/15 3.055
Chapter 135 16/03/15 3.065
Chapter 134 16/03/15 3.047
Chapter 133 16/03/15 3.104
Chapter 132 16/03/15 3.093
Chapter 131 16/03/15 3.112
Chapter 130 16/03/15 3.078
Chapter 129 16/03/15 3.056
Chapter 128 16/03/15 3.052
Chapter 127 16/03/15 3.104
Chapter 126 16/03/15 3.102
Chapter 124 16/03/15 3.059
Chapter 123 16/03/15 3.124
Chapter 122 16/03/15 3.061
Chapter 121 16/03/15 3.059
Chapter 120 16/03/15 3.109
Chapter 119 16/03/15 3.068
Chapter 118 16/03/15 3.069
Chapter 117 16/03/15 3.196
Chapter 116 16/03/15 3.056
Chapter 115 16/03/15 3.055
Chapter 114 16/03/15 3.064
Chapter 113 16/03/15 3.056
Chapter 112 16/03/15 3.059
Chapter 111 16/03/15 3.061
Chapter 110 16/03/15 3.061
Chapter 109 16/03/15 3.060
Chapter 108 16/03/15 3.061
Chapter 107 16/03/15 3.073
Chapter 106 16/03/15 3.066
Chapter 105 16/03/15 3.061
Chapter 104 16/03/15 3.079
Chapter 103 16/03/15 3.061
Chapter 102 16/03/15 3.066
Chapter 101 16/03/15 3.058
Chapter 100 16/03/15 3.062
Chapter 99 16/03/15 3.062
Chapter 98 16/03/15 3.068
Chapter 97 16/03/15 3.067
Chapter 96 16/03/15 3.089
Chapter 95 16/03/15 3.088
Chapter 94 16/03/15 3.057
Chapter 93 16/03/15 3.060
Chapter 92 16/03/15 3.066
Chapter 91 16/03/15 3.059
Chapter 90 16/03/15 3.060
Chapter 89 16/03/15 3.056
Chapter 88 16/03/15 3.061
Chapter 87 16/03/15 3.083
Chapter 86 16/03/15 3.053
Chapter 85 16/03/15 3.045
Chapter 84 16/03/15 3.057
Chapter 83 16/03/15 3.066
Chapter 82 16/03/15 3.055
Chapter 81 16/03/15 3.059
Chapter 80 16/03/15 3.087
Chapter 79 16/03/15 3.059
Chapter 78 16/03/15 3.075
Chapter 77 16/03/15 3.060
Chapter 76 16/03/15 3.062
Chapter 75 16/03/15 3.061
Chapter 74 16/03/15 3.067
Chapter 73 16/03/15 3.062
Chapter 72 16/03/15 3.101
Chapter 71 16/03/15 3.056
Chapter 70 16/03/15 3.057
Chapter 69 16/03/15 3.059
Chapter 68 16/03/15 3.080
Chapter 67 16/03/15 3.066
Chapter 66 16/03/15 3.069
Chapter 65 16/03/15 3.060
Chapter 64 16/03/15 3.061
Chapter 63 16/03/15 3.064
Chapter 62 16/03/15 3.058
Chapter 61 16/03/15 3.067
Chapter 60 16/03/15 3.077
Chapter 59 16/03/15 3.061
Chapter 58 16/03/15 3.078
Chapter 57 16/03/15 3.064
Chapter 56 16/03/15 3.061
Chapter 55 16/03/15 3.064
Chapter 54 16/03/15 3.094
Chapter 53 16/03/15 3.070
Chapter 52 16/03/15 3.080
Chapter 51 16/03/15 3.059
Chapter 50 16/03/15 3.074
Chapter 49 16/03/15 3.066
Chapter 48 16/03/15 3.061
Chapter 47 16/03/15 3.064
Chapter 46 16/03/15 3.068
Chapter 45 16/03/15 3.114
Chapter 44 16/03/15 3.081
Chapter 43 16/03/15 3.083
Chapter 42 16/03/15 3.089
Chapter 41 16/03/15 3.064
Chapter 40 16/03/15 3.067
Chapter 39 16/03/15 3.062
Chapter 38 16/03/15 3.080
Chapter 37 16/03/15 3.072
Chapter 36 16/03/15 3.078
Chapter 35 16/03/15 3.060
Chapter 34 16/03/15 3.103
Chapter 33 16/03/15 3.072
Chapter 32 16/03/15 3.055
Chapter 31 16/03/15 3.058
Chapter 30 16/03/15 3.053
Chapter 29 16/03/15 3.057
Chapter 28 16/03/15 3.059
Chapter 27 16/03/15 3.065
Chapter 26 16/03/15 3.090
Chapter 25 16/03/15 3.079
Chapter 24 16/03/15 3.063
Chapter 23 16/03/15 3.058
Chapter 22 16/03/15 3.061
Chapter 21 16/03/15 3.096
Chapter 20 16/03/15 3.054
Chapter 19 16/03/15 3.055
Chapter 18 16/03/15 3.061
Chapter 17 16/03/15 3.080
Chapter 16 16/03/15 3.061
Chapter 15 16/03/15 3.064
Chapter 14 16/03/15 3.058
Chapter 13 16/03/15 3.056
Chapter 12 16/03/15 3.050
Chapter 11 16/03/15 3.054
Chapter 10 16/03/15 3.051
Chapter 9 16/03/15 3.058
Chapter 8 16/03/15 3.054
Chapter 7 16/03/15 3.056
Chapter 6 16/03/15 3.067
Chapter 5 16/03/15 3.048
Chapter 4 16/03/15 3.053
Chapter 3 16/03/15 3.095
Chapter 2 16/03/15 3.079
Chapter 1 16/03/15 3.150
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch