Giang Hồ Bá Đạo Ký

Giang Hồ Bá Đạo Ký
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 152 16/03/15 3.198
Chapter 151 16/03/15 3.142
Chapter 150 16/03/15 3.115
Chapter 149 16/03/15 3.103
Chapter 148 16/03/15 3.094
Chapter 147 16/03/15 3.091
Chapter 146 16/03/15 3.096
Chapter 145 16/03/15 3.138
Chapter 144 16/03/15 3.116
Chapter 143 16/03/15 3.095
Chapter 142 16/03/15 3.075
Chapter 141 16/03/15 3.087
Chapter 140 16/03/15 3.071
Chapter 139 16/03/15 3.092
Chapter 138 16/03/15 3.124
Chapter 137 16/03/15 3.054
Chapter 136 16/03/15 3.062
Chapter 135 16/03/15 3.072
Chapter 134 16/03/15 3.055
Chapter 133 16/03/15 3.113
Chapter 132 16/03/15 3.100
Chapter 131 16/03/15 3.119
Chapter 130 16/03/15 3.083
Chapter 129 16/03/15 3.062
Chapter 128 16/03/15 3.058
Chapter 127 16/03/15 3.110
Chapter 126 16/03/15 3.112
Chapter 124 16/03/15 3.065
Chapter 123 16/03/15 3.130
Chapter 122 16/03/15 3.068
Chapter 121 16/03/15 3.065
Chapter 120 16/03/15 3.116
Chapter 119 16/03/15 3.075
Chapter 118 16/03/15 3.076
Chapter 117 16/03/15 3.211
Chapter 116 16/03/15 3.065
Chapter 115 16/03/15 3.061
Chapter 114 16/03/15 3.070
Chapter 113 16/03/15 3.061
Chapter 112 16/03/15 3.065
Chapter 111 16/03/15 3.068
Chapter 110 16/03/15 3.066
Chapter 109 16/03/15 3.065
Chapter 108 16/03/15 3.067
Chapter 107 16/03/15 3.078
Chapter 106 16/03/15 3.073
Chapter 105 16/03/15 3.066
Chapter 104 16/03/15 3.085
Chapter 103 16/03/15 3.067
Chapter 102 16/03/15 3.073
Chapter 101 16/03/15 3.063
Chapter 100 16/03/15 3.070
Chapter 99 16/03/15 3.068
Chapter 98 16/03/15 3.074
Chapter 97 16/03/15 3.073
Chapter 96 16/03/15 3.097
Chapter 95 16/03/15 3.093
Chapter 94 16/03/15 3.061
Chapter 93 16/03/15 3.064
Chapter 92 16/03/15 3.071
Chapter 91 16/03/15 3.064
Chapter 90 16/03/15 3.066
Chapter 89 16/03/15 3.062
Chapter 88 16/03/15 3.067
Chapter 87 16/03/15 3.087
Chapter 86 16/03/15 3.057
Chapter 85 16/03/15 3.054
Chapter 84 16/03/15 3.063
Chapter 83 16/03/15 3.071
Chapter 82 16/03/15 3.062
Chapter 81 16/03/15 3.063
Chapter 80 16/03/15 3.092
Chapter 79 16/03/15 3.063
Chapter 78 16/03/15 3.080
Chapter 77 16/03/15 3.064
Chapter 76 16/03/15 3.067
Chapter 75 16/03/15 3.065
Chapter 74 16/03/15 3.073
Chapter 73 16/03/15 3.069
Chapter 72 16/03/15 3.108
Chapter 71 16/03/15 3.062
Chapter 70 16/03/15 3.064
Chapter 69 16/03/15 3.066
Chapter 68 16/03/15 3.087
Chapter 67 16/03/15 3.071
Chapter 66 16/03/15 3.074
Chapter 65 16/03/15 3.066
Chapter 64 16/03/15 3.066
Chapter 63 16/03/15 3.070
Chapter 62 16/03/15 3.062
Chapter 61 16/03/15 3.073
Chapter 60 16/03/15 3.088
Chapter 59 16/03/15 3.069
Chapter 58 16/03/15 3.082
Chapter 57 16/03/15 3.069
Chapter 56 16/03/15 3.066
Chapter 55 16/03/15 3.071
Chapter 54 16/03/15 3.099
Chapter 53 16/03/15 3.073
Chapter 52 16/03/15 3.085
Chapter 51 16/03/15 3.063
Chapter 50 16/03/15 3.086
Chapter 49 16/03/15 3.074
Chapter 48 16/03/15 3.065
Chapter 47 16/03/15 3.068
Chapter 46 16/03/15 3.073
Chapter 45 16/03/15 3.128
Chapter 44 16/03/15 3.090
Chapter 43 16/03/15 3.088
Chapter 42 16/03/15 3.096
Chapter 41 16/03/15 3.069
Chapter 40 16/03/15 3.071
Chapter 39 16/03/15 3.068
Chapter 38 16/03/15 3.087
Chapter 37 16/03/15 3.077
Chapter 36 16/03/15 3.088
Chapter 35 16/03/15 3.065
Chapter 34 16/03/15 3.109
Chapter 33 16/03/15 3.082
Chapter 32 16/03/15 3.060
Chapter 31 16/03/15 3.063
Chapter 30 16/03/15 3.058
Chapter 29 16/03/15 3.062
Chapter 28 16/03/15 3.065
Chapter 27 16/03/15 3.069
Chapter 26 16/03/15 3.096
Chapter 25 16/03/15 3.085
Chapter 24 16/03/15 3.067
Chapter 23 16/03/15 3.063
Chapter 22 16/03/15 3.065
Chapter 21 16/03/15 3.103
Chapter 20 16/03/15 3.060
Chapter 19 16/03/15 3.059
Chapter 18 16/03/15 3.065
Chapter 17 16/03/15 3.084
Chapter 16 16/03/15 3.068
Chapter 15 16/03/15 3.074
Chapter 14 16/03/15 3.064
Chapter 13 16/03/15 3.061
Chapter 12 16/03/15 3.054
Chapter 11 16/03/15 3.061
Chapter 10 16/03/15 3.055
Chapter 9 16/03/15 3.068
Chapter 8 16/03/15 3.062
Chapter 7 16/03/15 3.065
Chapter 6 16/03/15 3.074
Chapter 5 16/03/15 3.054
Chapter 4 16/03/15 3.059
Chapter 3 16/03/15 3.108
Chapter 2 16/03/15 3.088
Chapter 1 16/03/15 3.169
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch