Girls of the Wild's

Girls of the Wild's
Lượt xem: 97.753
Girls of the Wild's Xếp hạng: 4,2/5 - 4 Lượt đánh giá.
Nội dung

Vì hoàn cảnh khó khăn, Song Jae Gu  được thầy hiệu trưởng mời đến học 1 trường cấp 3 của ông. Tưởng chừng như may mắn đã đến với anh, nhưng hóa ra đây là 1 trường nữ sinh . Ngay ngày đi học đầu tiên anh đã có 1 tai nạn ngoài ý muốn với queen người có thế lực nhất ở trường. Liệu anh chàng có thể "sống sót"để tốt nghiệp ra khỏi trường hay không...!?.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 260 15:31 30/10 3.694
Chapter 259 08:43 23/10 3.504
Chapter 258 16:34 16/10 3.422
Chapter 257 16:42 10/10 3.505
Chapter 256 20:17 02/10 3.448
Chapter 255 20:58 25/09 3.463
Chapter 254 07:20 13/09 3.500
Chapter 253 15:31 11/09 3.640
Chapter 252 20:55 05/09 3.718
Chapter 251 21:44 28/08 3.829
Chapter 250 17:17 21/08 3.652
Chapter 249 15:44 15/08 3.482
Chapter 248 17:47 07/08 3.496
Chapter 247 22:45 05/09 3.431
Chapter 246 14:54 25/07 3.569
Chapter 245 15:12 18/07 3.532
Chapter 244 17:57 11/07 3.600
Chapter 243 19:41 10/07 3.546
Chapter 242 16:49 27/06 3.557
Chapter 241 14:22 20/06 3.431
Chapter 240 22:24 13/06 3.365
Chapter 239 17:19 06/06 3.461
Chapter 238 15:12 30/05 4.259
Chapter 237 15:08 23/05 4.201
Chapter 236 13:30 17/05 4.069
Chapter 235 19:41 10/07 3.469
Chapter 234 16:17 02/05 3.429
Chapter 233 16:13 25/04 3.541
Chapter 232 12:12 10/04 3.825
Chapter 231 15:17 10/04 3.451
Chapter 230 16:24 04/04 3.381
Chapter 229 12:04 27/03 3.418
Chapter 228 11:40 20/03 3.459
Chapter 227 22:46 16/03 3.379
Chapter 226 20:30 14/03 3.500
Chapter 225 21:58 29/02 3.431
Chapter 224 22:50 21/02 3.453
Chapter 223 22:07 14/02 3.443
Chapter 222 19:44 07/02 3.490
Chapter 221 22:23 01/02 3.449
Chapter 220 17:29 25/01 3.555
Chapter 219 20:42 17/01 3.464
Chapter 218 20:04 10/01 3.445
Chapter 217 20:18 03/01 3.424
Chapter 216 27/12/15 3.454
Chapter 215 20/12/15 3.538
Chapter 214 13/12/15 3.416
Chapter 213 06/12/15 3.435
Chapter 212 30/11/15 3.438
Chapter 211 22/11/15 3.556
Chapter 210 15/11/15 3.575
Chapter 209 09/11/15 3.362
Chapter 208 01/11/15 3.436
Chapter 207 25/10/15 3.576
Chapter 206 19/10/15 3.455
Chapter 205 11/10/15 3.413
Chapter 204: End phần 1 06/09/15 3.434
Chapter 203 30/08/15 3.365
Chapter 202 23/08/15 3.415
Chapter 201 17/08/15 3.370
Chapter 200 09/08/15 3.336
Chapter 199 02/08/15 3.409
Chapter 198 26/07/15 3.367
Chapter 197 19/07/15 3.368
Chapter 196 12/07/15 3.343
Chapter 195 05/07/15 3.345
Chapter 194 05/07/15 3.297
Chapter 193 21/06/15 3.236
Chapter 192 15/06/15 3.261
Chapter 191 09/06/15 3.288
Chapter 190 03/06/15 3.286
Chapter 189 30/05/15 3.290
Chapter 188 26/05/15 3.306
Chapter 187 21/05/15 3.294
Chapter 186 14/05/15 3.303
Chapter 185 12/05/15 3.319
Chapter 184 10/05/15 3.314
Chapter 183 08/05/15 3.310
Chapter 182 06/05/15 3.320
Chapter 181 05/05/15 3.292
Chapter 180 03/05/15 3.299
Chapter 179 30/04/15 3.300
Chapter 178 29/04/15 3.315
Chapter 177 28/04/15 3.293
Chapter 176 27/04/15 3.279
Chapter 175 26/04/15 3.301
Chapter 174 25/04/15 3.283
Chapter 173 24/04/15 3.278
Chapter 172 23/04/15 3.260
Chapter 171 22/04/15 3.306
Chapter 170 21/04/15 3.309
Chapter 169 20/04/15 3.269
Chapter 168 15/04/15 3.294
Chapter 167 09/04/15 3.280
Chapter 166 25/03/15 3.273
Chapter 165 16/03/15 3.275
Chapter 164 16/03/15 3.285
Chapter 163 16/03/15 3.270
Chapter 162 16/03/15 3.293
Chapter 161 16/03/15 3.290
Chapter 160 16/03/15 3.279
Chapter 159 16/03/15 3.278
Chapter 158 16/03/15 3.269
Chapter 157 16/03/15 3.273
Chapter 156 16/03/15 3.287
Chapter 155 16/03/15 3.253
Chapter 154 16/03/15 3.227
Chapter 153 16/03/15 3.242
Chapter 152 16/03/15 3.217
Chapter 151 16/03/15 3.251
Chapter 150 16/03/15 3.250
Chapter 149 16/03/15 3.226
Chapter 148 16/03/15 3.218
Chapter 147 16/03/15 3.233
Chapter 146 16/03/15 3.271
Chapter 145 16/03/15 3.239
Chapter 144 16/03/15 3.239
Chapter 143 16/03/15 3.233
Chapter 142 16/03/15 3.199
Chapter 141 16/03/15 3.209
Chapter 140 16/03/15 3.219
Chapter 139 16/03/15 3.242
Chapter 138 16/03/15 3.246
Chapter 137 16/03/15 3.255
Chapter 136 16/03/15 3.230
Chapter 135 16/03/15 3.190
Chapter 134 16/03/15 3.248
Chapter 133 16/03/15 3.242
Chapter 132 16/03/15 3.228
Chapter 131 16/03/15 3.218
Chapter 130 16/03/15 3.200
Chapter 129 16/03/15 3.216
Chapter 128 16/03/15 3.228
Chapter 127 16/03/15 3.261
Chapter 126 16/03/15 3.237
Chapter 125 16/03/15 3.220
Chapter 124 16/03/15 3.253
Chapter 123 16/03/15 3.278
Chapter 122 16/03/15 3.257
Chapter 121 16/03/15 3.232
Chapter 120 16/03/15 3.251
Chapter 119 16/03/15 3.252
Chapter 118 16/03/15 3.255
Chapter 117 16/03/15 3.228
Chapter 116 16/03/15 3.234
Chapter 115 16/03/15 3.250
Chapter 114 16/03/15 3.244
Chapter 113 16/03/15 3.259
Chapter 112 16/03/15 3.253
Chapter 111 16/03/15 3.292
Chapter 110 16/03/15 3.257
Chapter 109 16/03/15 3.287
Chapter 108 16/03/15 3.260
Chapter 107 16/03/15 3.264
Chapter 106 16/03/15 3.237
Chapter 105 16/03/15 3.258
Chapter 104 16/03/15 3.255
Chapter 103 16/03/15 3.257
Chapter 102 16/03/15 3.265
Chapter 101 16/03/15 3.252
Chapter 100 16/03/15 3.308
Chapter 99 16/03/15 3.246
Chapter 98 16/03/15 3.293
Chapter 97 16/03/15 3.267
Chapter 96 16/03/15 3.246
Chapter 95 16/03/15 3.270
Chapter 94 16/03/15 3.249
Chapter 93 16/03/15 3.285
Chapter 92 16/03/15 3.281
Chapter 91 16/03/15 3.272
Chapter 90 16/03/15 3.272
Chapter 89 16/03/15 3.272
Chapter 88 16/03/15 3.260
Chapter 87 16/03/15 3.243
Chapter 86 16/03/15 3.231
Chapter 85 16/03/15 3.271
Chapter 84 16/03/15 3.280
Chapter 83 16/03/15 3.282
Chapter 82 16/03/15 3.316
Chapter 81 16/03/15 3.280
Chapter 80 16/03/15 3.304
Chapter 79 16/03/15 3.309
Chapter 78 16/03/15 3.294
Chapter 77 16/03/15 3.282
Chapter 76 16/03/15 3.295
Chapter 75 16/03/15 3.283
Chapter 74 16/03/15 3.302
Chapter 73 16/03/15 3.290
Chapter 72 16/03/15 3.321
Chapter 71 16/03/15 3.328
Chapter 70 16/03/15 3.291
Chapter 69 16/03/15 3.323
Chapter 68 16/03/15 3.352
Chapter 67 16/03/15 3.375
Chapter 66 16/03/15 3.405
Chapter 65 16/03/15 3.375
Chapter 64 16/03/15 3.354
Chapter 63 16/03/15 3.342
Chapter 62 16/03/15 3.359
Chapter 61 16/03/15 3.346
Chapter 60 16/03/15 3.365
Chapter 59 16/03/15 3.346
Chapter 58 16/03/15 3.389
Chapter 57 16/03/15 3.449
Chapter 56 16/03/15 3.384
Chapter 55 16/03/15 3.393
Chapter 54 16/03/15 3.394
Chapter 53 16/03/15 3.374
Chapter 52 16/03/15 3.363
Chapter 51 16/03/15 3.381
Chapter 50 16/03/15 3.366
Chapter 49 16/03/15 3.364
Chapter 48 16/03/15 3.371
Chapter 47 16/03/15 3.365
Chapter 46 16/03/15 3.361
Chapter 45 16/03/15 3.365
Chapter 44 16/03/15 3.356
Chapter 43 16/03/15 3.386
Chapter 42 16/03/15 3.378
Chapter 41 16/03/15 3.355
Chapter 40 16/03/15 3.355
Chapter 39 16/03/15 3.380
Chapter 38 16/03/15 3.391
Chapter 37 16/03/15 3.405
Chapter 36 16/03/15 3.372
Chapter 35 16/03/15 3.376
Chapter 34 16/03/15 3.372
Chapter 33 16/03/15 3.391
Chapter 32 16/03/15 3.370
Chapter 31 16/03/15 3.372
Chapter 30 16/03/15 3.381
Chapter 29 16/03/15 3.349
Chapter 28 16/03/15 3.375
Chapter 27 16/03/15 3.370
Chapter 26 16/03/15 3.382
Chapter 25 16/03/15 3.388
Chapter 24 16/03/15 3.395
Chapter 23 16/03/15 3.390
Chapter 22 16/03/15 3.383
Chapter 21 16/03/15 3.356
Chapter 20 16/03/15 3.359
Chapter 19 16/03/15 3.397
Chapter 18 16/03/15 3.400
Chapter 17 16/03/15 3.383
Chapter 16 16/03/15 3.403
Chapter 16 16/03/15 3.461
Chapter 15 16/03/15 3.430
Chapter 14 16/03/15 3.383
Chapter 13 16/03/15 3.425
Chapter 12 16/03/15 3.470
Chapter 11 16/03/15 3.449
Chapter 10 16/03/15 3.488
Chapter 9 16/03/15 3.433
Chapter 8 16/03/15 3.444
Chapter 7 16/03/15 3.440
Chapter 6 16/03/15 3.443
Chapter 5 16/03/15 3.474
Chapter 4 16/03/15 3.456
Chapter 3 16/03/15 3.485
Chapter 2 16/03/15 3.511
Chapter 1 16/03/15 3.647
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Gấu Chó Pen 13:21 19/11Chapter 260Báo vi phạm
Ra tiếp đi ad. RIP rồi à :3 
AuthorTrả lời
main 10:12 21/10Chapter 258Báo vi phạm
hay qua di
AuthorTrả lời
Gấu Chó Pen 21:38 02/10Chapter 256Báo vi phạm
Ouma... Q của tauuu 
AuthorTrả lời
Gấu Chó Pen 21:37 02/10Chapter 256Báo vi phạm
DoumA đau lònq thằng main vccc 
AuthorTrả lời
Long 21:14 02/10Chapter 256Báo vi phạm
chap 255 : phải nói số anh main đen như than.... nhà nghèo bán than 
AuthorTrả lời
chịu 19:25 13/09Chapter 254Báo vi phạm
AuthorTrả lời
chịu 19:24 13/09Chapter 254Báo vi phạm
AuthorTrả lời
thích đọc truyện 11:57 08/09Chapter 252Báo vi phạm
hóng
AuthorTrả lời
alovnoia 21:46 03/09Chapter 252Báo vi phạm
toàn tiếng Hàn ai chơi 
 • Author
  con hiệp 21:46 03/09Báo vi phạm
 • Author
  HQ.end game 22:05 03/09Báo vi phạm
 • Author
  Toàn tiếng Hàn ad ơi 23:30 03/09Báo vi phạm
 • Author
  nặng 14:23 06/09Báo vi phạm
  hâhhaha
 • Author
  Nguyễn Long 13:42 30/10Báo vi phạm
  bản english đây nha: http://www.webtoons.com/en/action/girls-of-the-wilds/ep-260-series-finale/viewer?title_no=93&episode_no=264
  nói qua: thằng main bảo sẽ lấy cái túi cho queen nhưng em ấy bảo mày không biết tiếng Nhật nên tao sẽ đi lấy, trước khi đi choảng thằng kia quay lại nói một câu là : " đừng đi đâu đến khi em quay lại nha" . thằng main nói lại là : " Anh sẽ không , Anh sẽ không đi đau cả , Anh hứa"
AuthorTrả lời
co ho 08:04 05/08Chapter 247Báo vi phạm
Sao e méo xem đc  z các  bác
AuthorTrả lời
Mắt Cú 17:34 25/07Chapter 246Báo vi phạm
why 
AuthorTrả lời
Lenken 18:02 17/07Chapter 245Báo vi phạm
Haha... Lại thêm 1 vụ chụp hình post mạng, thêm nội dung lá cải... Main sẽ sáng nhất mương 14...
AuthorTrả lời
Là gì thì chịu 18:49 04/07Chapter 243Báo vi phạm
 hóng quá
AuthorTrả lời
Tên tui là 14:39 20/06Báo vi phạm
May ghê! thằng soái ca nó cứu đc rồi! để dal dal đỡ đau lòng vì thằng main tym to!
AuthorTrả lời
Bork1dt123 18:03 31/05Báo vi phạm
nhanh lên ad ơi cơ mà sợ thằng soái cá nó giành công mất thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch