Girls of the Wild's

Girls of the Wild's
Lượt xem: 93.828
Girls of the Wild's Xếp hạng: 4,2/5 - 4 Lượt đánh giá.
Nội dung

Vì hoàn cảnh khó khăn, Song Jae Gu  được thầy hiệu trưởng mời đến học 1 trường cấp 3 của ông. Tưởng chừng như may mắn đã đến với anh, nhưng hóa ra đây là 1 trường nữ sinh . Ngay ngày đi học đầu tiên anh đã có 1 tai nạn ngoài ý muốn với queen người có thế lực nhất ở trường. Liệu anh chàng có thể "sống sót"để tốt nghiệp ra khỏi trường hay không...!?.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 259: Raw 2 ngày trước 3.293
Chapter 258 16:34 16/10 3.349
Chapter 257 16:42 10/10 3.474
Chapter 256 20:17 02/10 3.419
Chapter 255 20:58 25/09 3.419
Chapter 254 07:20 13/09 3.458
Chapter 253 15:31 11/09 3.606
Chapter 252 20:55 05/09 3.678
Chapter 251 21:44 28/08 3.800
Chapter 250 17:17 21/08 3.610
Chapter 249 15:44 15/08 3.458
Chapter 248 17:47 07/08 3.470
Chapter 247 22:45 05/09 3.411
Chapter 246 14:54 25/07 3.546
Chapter 245 15:12 18/07 3.513
Chapter 244 17:57 11/07 3.571
Chapter 243 19:41 10/07 3.526
Chapter 242 16:49 27/06 3.540
Chapter 241 14:22 20/06 3.416
Chapter 240 22:24 13/06 3.345
Chapter 239 17:19 06/06 3.443
Chapter 238 15:12 30/05 4.242
Chapter 237 15:08 23/05 4.186
Chapter 236 13:30 17/05 4.054
Chapter 235 19:41 10/07 3.456
Chapter 234 16:17 02/05 3.420
Chapter 233 16:13 25/04 3.530
Chapter 232 12:12 10/04 3.813
Chapter 231 15:17 10/04 3.440
Chapter 230 16:24 04/04 3.371
Chapter 229 12:04 27/03 3.406
Chapter 228 11:40 20/03 3.443
Chapter 227 22:46 16/03 3.367
Chapter 226 20:30 14/03 3.491
Chapter 225 21:58 29/02 3.417
Chapter 224 22:50 21/02 3.441
Chapter 223 22:07 14/02 3.433
Chapter 222 19:44 07/02 3.476
Chapter 221 22:23 01/02 3.432
Chapter 220 17:29 25/01 3.537
Chapter 219 20:42 17/01 3.443
Chapter 218 20:04 10/01 3.432
Chapter 217 20:18 03/01 3.413
Chapter 216 27/12/15 3.439
Chapter 215 20/12/15 3.519
Chapter 214 13/12/15 3.405
Chapter 213 06/12/15 3.417
Chapter 212 30/11/15 3.426
Chapter 211 22/11/15 3.538
Chapter 210 15/11/15 3.556
Chapter 209 09/11/15 3.353
Chapter 208 01/11/15 3.423
Chapter 207 25/10/15 3.563
Chapter 206 19/10/15 3.446
Chapter 205 11/10/15 3.407
Chapter 204: End phần 1 06/09/15 3.426
Chapter 203 30/08/15 3.358
Chapter 202 23/08/15 3.410
Chapter 201 17/08/15 3.363
Chapter 200 09/08/15 3.328
Chapter 199 02/08/15 3.403
Chapter 198 26/07/15 3.361
Chapter 197 19/07/15 3.362
Chapter 196 12/07/15 3.337
Chapter 195 05/07/15 3.340
Chapter 194 05/07/15 3.294
Chapter 193 21/06/15 3.231
Chapter 192 15/06/15 3.256
Chapter 191 09/06/15 3.283
Chapter 190 03/06/15 3.282
Chapter 189 30/05/15 3.284
Chapter 188 26/05/15 3.302
Chapter 187 21/05/15 3.291
Chapter 186 14/05/15 3.298
Chapter 185 12/05/15 3.309
Chapter 184 10/05/15 3.308
Chapter 183 08/05/15 3.303
Chapter 182 06/05/15 3.311
Chapter 181 05/05/15 3.282
Chapter 180 03/05/15 3.294
Chapter 179 30/04/15 3.295
Chapter 178 29/04/15 3.308
Chapter 177 28/04/15 3.288
Chapter 176 27/04/15 3.274
Chapter 175 26/04/15 3.297
Chapter 174 25/04/15 3.278
Chapter 173 24/04/15 3.273
Chapter 172 23/04/15 3.257
Chapter 171 22/04/15 3.300
Chapter 170 21/04/15 3.300
Chapter 169 20/04/15 3.261
Chapter 168 15/04/15 3.288
Chapter 167 09/04/15 3.275
Chapter 166 25/03/15 3.269
Chapter 165 16/03/15 3.270
Chapter 164 16/03/15 3.282
Chapter 163 16/03/15 3.266
Chapter 162 16/03/15 3.287
Chapter 161 16/03/15 3.286
Chapter 160 16/03/15 3.268
Chapter 159 16/03/15 3.274
Chapter 158 16/03/15 3.266
Chapter 157 16/03/15 3.268
Chapter 156 16/03/15 3.284
Chapter 155 16/03/15 3.252
Chapter 154 16/03/15 3.223
Chapter 153 16/03/15 3.236
Chapter 152 16/03/15 3.214
Chapter 151 16/03/15 3.250
Chapter 150 16/03/15 3.248
Chapter 149 16/03/15 3.223
Chapter 148 16/03/15 3.214
Chapter 147 16/03/15 3.231
Chapter 146 16/03/15 3.265
Chapter 145 16/03/15 3.231
Chapter 144 16/03/15 3.234
Chapter 143 16/03/15 3.229
Chapter 142 16/03/15 3.196
Chapter 141 16/03/15 3.206
Chapter 140 16/03/15 3.218
Chapter 139 16/03/15 3.240
Chapter 138 16/03/15 3.239
Chapter 137 16/03/15 3.246
Chapter 136 16/03/15 3.228
Chapter 135 16/03/15 3.188
Chapter 134 16/03/15 3.237
Chapter 133 16/03/15 3.239
Chapter 132 16/03/15 3.224
Chapter 131 16/03/15 3.214
Chapter 130 16/03/15 3.197
Chapter 129 16/03/15 3.213
Chapter 128 16/03/15 3.225
Chapter 127 16/03/15 3.257
Chapter 126 16/03/15 3.230
Chapter 125 16/03/15 3.218
Chapter 124 16/03/15 3.249
Chapter 123 16/03/15 3.272
Chapter 122 16/03/15 3.250
Chapter 121 16/03/15 3.228
Chapter 120 16/03/15 3.247
Chapter 119 16/03/15 3.247
Chapter 118 16/03/15 3.251
Chapter 117 16/03/15 3.217
Chapter 116 16/03/15 3.231
Chapter 115 16/03/15 3.246
Chapter 114 16/03/15 3.238
Chapter 113 16/03/15 3.253
Chapter 112 16/03/15 3.248
Chapter 111 16/03/15 3.283
Chapter 110 16/03/15 3.249
Chapter 109 16/03/15 3.282
Chapter 108 16/03/15 3.258
Chapter 107 16/03/15 3.259
Chapter 106 16/03/15 3.234
Chapter 105 16/03/15 3.255
Chapter 104 16/03/15 3.253
Chapter 103 16/03/15 3.252
Chapter 102 16/03/15 3.259
Chapter 101 16/03/15 3.248
Chapter 100 16/03/15 3.303
Chapter 99 16/03/15 3.244
Chapter 98 16/03/15 3.285
Chapter 97 16/03/15 3.263
Chapter 96 16/03/15 3.242
Chapter 95 16/03/15 3.265
Chapter 94 16/03/15 3.245
Chapter 93 16/03/15 3.279
Chapter 92 16/03/15 3.275
Chapter 91 16/03/15 3.268
Chapter 90 16/03/15 3.266
Chapter 89 16/03/15 3.265
Chapter 88 16/03/15 3.253
Chapter 87 16/03/15 3.237
Chapter 86 16/03/15 3.225
Chapter 85 16/03/15 3.263
Chapter 84 16/03/15 3.265
Chapter 83 16/03/15 3.270
Chapter 82 16/03/15 3.305
Chapter 81 16/03/15 3.270
Chapter 80 16/03/15 3.288
Chapter 79 16/03/15 3.297
Chapter 78 16/03/15 3.281
Chapter 77 16/03/15 3.269
Chapter 76 16/03/15 3.281
Chapter 75 16/03/15 3.273
Chapter 74 16/03/15 3.291
Chapter 73 16/03/15 3.277
Chapter 72 16/03/15 3.304
Chapter 71 16/03/15 3.316
Chapter 70 16/03/15 3.276
Chapter 69 16/03/15 3.308
Chapter 68 16/03/15 3.336
Chapter 67 16/03/15 3.359
Chapter 66 16/03/15 3.388
Chapter 65 16/03/15 3.361
Chapter 64 16/03/15 3.341
Chapter 63 16/03/15 3.328
Chapter 62 16/03/15 3.341
Chapter 61 16/03/15 3.333
Chapter 60 16/03/15 3.349
Chapter 59 16/03/15 3.332
Chapter 58 16/03/15 3.373
Chapter 57 16/03/15 3.433
Chapter 56 16/03/15 3.370
Chapter 55 16/03/15 3.376
Chapter 54 16/03/15 3.381
Chapter 53 16/03/15 3.359
Chapter 52 16/03/15 3.350
Chapter 51 16/03/15 3.366
Chapter 50 16/03/15 3.353
Chapter 49 16/03/15 3.351
Chapter 48 16/03/15 3.354
Chapter 47 16/03/15 3.351
Chapter 46 16/03/15 3.348
Chapter 45 16/03/15 3.352
Chapter 44 16/03/15 3.343
Chapter 43 16/03/15 3.365
Chapter 42 16/03/15 3.361
Chapter 41 16/03/15 3.339
Chapter 40 16/03/15 3.340
Chapter 39 16/03/15 3.365
Chapter 38 16/03/15 3.374
Chapter 37 16/03/15 3.386
Chapter 36 16/03/15 3.356
Chapter 35 16/03/15 3.359
Chapter 34 16/03/15 3.355
Chapter 33 16/03/15 3.374
Chapter 32 16/03/15 3.353
Chapter 31 16/03/15 3.356
Chapter 30 16/03/15 3.363
Chapter 29 16/03/15 3.327
Chapter 28 16/03/15 3.360
Chapter 27 16/03/15 3.355
Chapter 26 16/03/15 3.367
Chapter 25 16/03/15 3.370
Chapter 24 16/03/15 3.383
Chapter 23 16/03/15 3.376
Chapter 22 16/03/15 3.369
Chapter 21 16/03/15 3.341
Chapter 20 16/03/15 3.342
Chapter 19 16/03/15 3.381
Chapter 18 16/03/15 3.380
Chapter 17 16/03/15 3.370
Chapter 16 16/03/15 3.389
Chapter 16 16/03/15 3.443
Chapter 15 16/03/15 3.409
Chapter 14 16/03/15 3.370
Chapter 13 16/03/15 3.410
Chapter 12 16/03/15 3.452
Chapter 11 16/03/15 3.433
Chapter 10 16/03/15 3.462
Chapter 9 16/03/15 3.416
Chapter 8 16/03/15 3.426
Chapter 7 16/03/15 3.422
Chapter 6 16/03/15 3.426
Chapter 5 16/03/15 3.451
Chapter 4 16/03/15 3.437
Chapter 3 16/03/15 3.464
Chapter 2 16/03/15 3.481
Chapter 1 16/03/15 3.606
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
main 10:12 21/10Chapter 258Báo vi phạm
hay qua di
AuthorTrả lời
Gấu Chó Pen 21:38 02/10Chapter 256Báo vi phạm
Ouma... Q của tauuu 
AuthorTrả lời
Gấu Chó Pen 21:37 02/10Chapter 256Báo vi phạm
DoumA đau lònq thằng main vccc 
AuthorTrả lời
Long 21:14 02/10Chapter 256Báo vi phạm
chap 255 : phải nói số anh main đen như than.... nhà nghèo bán than 
AuthorTrả lời
chịu 19:25 13/09Chapter 254Báo vi phạm
AuthorTrả lời
chịu 19:24 13/09Chapter 254Báo vi phạm
AuthorTrả lời
thích đọc truyện 11:57 08/09Chapter 252Báo vi phạm
hóng
AuthorTrả lời
alovnoia 21:46 03/09Chapter 252Báo vi phạm
toàn tiếng Hàn ai chơi 
 • Author
  con hiệp 21:46 03/09Báo vi phạm
 • Author
  HQ.end game 22:05 03/09Báo vi phạm
 • Author
  Toàn tiếng Hàn ad ơi 23:30 03/09Báo vi phạm
 • Author
  nặng 14:23 06/09Báo vi phạm
  hâhhaha
AuthorTrả lời
co ho 08:04 05/08Chapter 247Báo vi phạm
Sao e méo xem đc  z các  bác
AuthorTrả lời
Mắt Cú 17:34 25/07Chapter 246Báo vi phạm
why 
AuthorTrả lời
Lenken 18:02 17/07Chapter 245Báo vi phạm
Haha... Lại thêm 1 vụ chụp hình post mạng, thêm nội dung lá cải... Main sẽ sáng nhất mương 14...
AuthorTrả lời
Là gì thì chịu 18:49 04/07Chapter 243Báo vi phạm
 hóng quá
AuthorTrả lời
Tên tui là 14:39 20/06Báo vi phạm
May ghê! thằng soái ca nó cứu đc rồi! để dal dal đỡ đau lòng vì thằng main tym to!
AuthorTrả lời
Bork1dt123 18:03 31/05Báo vi phạm
nhanh lên ad ơi cơ mà sợ thằng soái cá nó giành công mất thôi
AuthorTrả lời
protoctim 19:51 27/05Báo vi phạm
Ối bom nát nhà e rồi thớt ơi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch