Godly Bells

Godly Bells
Lượt xem: 6.487
Nội dung

Những chiếc chuông được gọi là thần. Bí mật giữa hiện tại quá khứ của những chiếc chuông và Hong Ryeong, một trong những sự lựa chọn của chuông.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 38 13/10/16 3.022
Chapter 37 16/09/16 3.023
Chapter 36 11/09/16 3.028
Chapter 35 06/09/16 3.024
Chapter 34 02/09/16 3.036
Chapter 33 25/08/16 3.041
Chapter 32 06/08/16 3.042
Chapter 31 31/07/16 3.035
Chapter 30 08/01/16 3.080
Chapter 29.6 17/12/15 3.090
Chapter 29.5 11/12/15 3.093
Chapter 29 04/12/15 3.067
Chapter 28 02/12/15 3.094
Chapter 27 20/11/15 3.077
Chapter 26 25/10/15 3.094
Chapter 25 25/10/15 3.073
Chapter 24 25/10/15 3.075
Chapter 23 08/10/15 3.093
Chapter 22 06/10/15 3.099
Chapter 21 04/10/15 3.096
Chapter 20 04/10/15 3.090
Chapter 19 04/10/15 3.079
Chapter 18 04/10/15 3.088
Chapter 17 04/10/15 3.082
Chapter 16 04/10/15 3.079
Chapter 15 04/10/15 3.083
Chapter 14 04/10/15 3.098
Chapter 13 04/10/15 3.087
Chapter 12 04/10/15 3.076
Chapter 11 04/10/15 3.106
Chapter 10 04/10/15 3.083
Chapter 9 04/10/15 3.122
Chapter 8 04/10/15 3.114
Chapter 7 04/10/15 3.104
Chapter 6 04/10/15 3.114
Chapter 5 04/10/15 3.103
Chapter 4 04/10/15 3.107
Chapter 3 04/10/15 3.114
Chapter 2 04/10/15 3.118
Chapter 1 04/10/15 3.177
Chapter 0 04/10/15 3.178
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch