God's left hand, Devil's right hand

God's left hand, Devil's right hand
Lượt xem: 6.796
Nội dung

Chắc các bạn đã biết đến Kazuo Umezu qua bộ truyện The Drifting Classroom. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 1 tuyển tập khác của ông cũng không kém phần hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 77 15/03/15 3.104
Chapter 76 15/03/15 3.090
Chapter 75 15/03/15 3.099
Chapter 74 15/03/15 3.040
Chapter 73 15/03/15 3.042
Chapter 72 15/03/15 3.043
Chapter 71 15/03/15 3.054
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.039
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.040
Chapter 65 15/03/15 3.041
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.041
Chapter 62 15/03/15 3.040
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.041
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 15/03/15 3.042
Chapter 55 15/03/15 3.041
Chapter 54 15/03/15 3.047
Chapter 53 15/03/15 3.046
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.042
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.039
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.040
Chapter 44 15/03/15 3.038
Chapter 43 15/03/15 3.040
Chapter 42 15/03/15 3.044
Chapter 41 15/03/15 3.043
Chapter 40 15/03/15 3.043
Chapter 39 15/03/15 3.043
Chapter 38 15/03/15 3.043
Chapter 37 15/03/15 3.046
Chapter 36 15/03/15 3.045
Chapter 35 15/03/15 3.046
Chapter 34 15/03/15 3.044
Chapter 33 15/03/15 3.041
Chapter 32 15/03/15 3.042
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.042
Chapter 29 15/03/15 3.043
Chapter 28 15/03/15 3.049
Chapter 27 15/03/15 3.047
Chapter 26 15/03/15 3.055
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.048
Chapter 23 15/03/15 3.063
Chapter 22 15/03/15 3.051
Chapter 21 15/03/15 3.047
Chapter 20 15/03/15 3.045
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.055
Chapter 17 15/03/15 3.059
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.054
Chapter 14 15/03/15 3.051
Chapter 13 15/03/15 3.053
Chapter 12 15/03/15 3.055
Chapter 11 15/03/15 3.053
Chapter 10 15/03/15 3.052
Chapter 9 15/03/15 3.051
Chapter 8 15/03/15 3.055
Chapter 7 15/03/15 3.050
Chapter 6 15/03/15 3.056
Chapter 5 15/03/15 3.055
Chapter 4 15/03/15 3.062
Chapter 3 15/03/15 3.062
Chapter 2 15/03/15 3.067
Chapter 1 15/03/15 3.075
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch