GTO - Great Teacher Onizuka (P3)

GTO - Great Teacher Onizuka (P3)
Lượt xem: 22.545
Nội dung

Eikichi Onizuka là một "gangster" chính hiệu, là đại ca, muốn đi tìm việc làm đơn giản nhưng khiến mình nổi tiếng và kiếm 10 triệu yên 1 tháng, tất nhiên là chàng thất bai vì hàng chả có cái chứng chỉ nào ra hồn hơn cái bằng lái xe .Rồi một lần chàng ta gặp một em nữ sinh cấp III để rồi rút ra chân lý: muốn lấy vợ trẻ, sexy phải làm thầy giáo Và rồi chàng làm thầy giáo thử việc nhờ mối quan hệ của

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200: - End 21/03/15 3.259
Chapter 199 21/03/15 3.163
Chapter 198 21/03/15 3.170
Chapter 197 21/03/15 3.112
Chapter 196 21/03/15 3.112
Chapter 195 21/03/15 3.114
Chapter 194 21/03/15 3.104
Chapter 193 21/03/15 3.102
Chapter 192 21/03/15 3.089
Chapter 191 21/03/15 3.097
Chapter 190 21/03/15 3.100
Chapter 189 21/03/15 3.093
Chapter 188 21/03/15 3.090
Chapter 187 21/03/15 3.086
Chapter 186 21/03/15 3.087
Chapter 185 21/03/15 3.087
Chapter 184 21/03/15 3.085
Chapter 183 21/03/15 3.086
Chapter 182 21/03/15 3.080
Chapter 181 21/03/15 3.087
Chapter 180 21/03/15 3.098
Chapter 179 21/03/15 3.095
Chapter 178 21/03/15 3.090
Chapter 177 21/03/15 3.073
Chapter 176 21/03/15 3.090
Chapter 175 21/03/15 3.089
Chapter 174 21/03/15 3.094
Chapter 173 21/03/15 3.093
Chapter 172 21/03/15 3.092
Chapter 171 21/03/15 3.093
Chapter 170 21/03/15 3.094
Chapter 169 21/03/15 3.101
Chapter 168 21/03/15 3.084
Chapter 167 21/03/15 3.088
Chapter 166 21/03/15 3.084
Chapter 165 21/03/15 3.096
Chapter 164 21/03/15 3.085
Chapter 163 21/03/15 3.094
Chapter 162 21/03/15 3.097
Chapter 161 21/03/15 3.089
Chapter 160 21/03/15 3.103
Chapter 159 21/03/15 3.076
Chapter 158 21/03/15 3.102
Chapter 157 21/03/15 3.104
Chapter 156 21/03/15 3.105
Chapter 155 21/03/15 3.103
Chapter 154 21/03/15 3.099
Chapter 153 21/03/15 3.104
Chapter 152 21/03/15 3.105
Chapter 151 21/03/15 3.105
Chapter 150 21/03/15 3.109
Chapter 149 21/03/15 3.093
Chapter 148 21/03/15 3.092
Chapter 147 21/03/15 3.107
Chapter 146 21/03/15 3.092
Chapter 145 21/03/15 3.113
Chapter 144 21/03/15 3.108
Chapter 143 21/03/15 3.143
Chapter 142 21/03/15 3.119
Chapter 141 21/03/15 3.114
Chapter 140 21/03/15 3.120
Chapter 139 21/03/15 3.109
Chapter 138 21/03/15 3.106
Chapter 137 21/03/15 3.105
Chapter 136 21/03/15 3.102
Chapter 135 21/03/15 3.106
Chapter 134 21/03/15 3.092
Chapter 133 21/03/15 3.094
Chapter 132 21/03/15 3.102
Chapter 131 21/03/15 3.089
Chapter 130 21/03/15 3.133
Chapter 129 21/03/15 3.096
Chapter 128 21/03/15 3.131
Chapter 127 21/03/15 3.099
Chapter 126 21/03/15 3.101
Chapter 125 21/03/15 3.098
Chapter 124 21/03/15 3.096
Chapter 123 21/03/15 3.095
Chapter 122 21/03/15 3.105
Chapter 121 21/03/15 3.107
Chapter 120 21/03/15 3.109
Chapter 119 21/03/15 3.087
Chapter 118 21/03/15 3.085
Chapter 117 21/03/15 3.077
Chapter 116 21/03/15 3.095
Chapter 115 21/03/15 3.087
Chapter 114 21/03/15 3.088
Chapter 113 21/03/15 3.083
Chapter 112 21/03/15 3.075
Chapter 111 21/03/15 3.072
Chapter 110 21/03/15 3.089
Chapter 109 21/03/15 3.114
Chapter 108 21/03/15 3.090
Chapter 107 21/03/15 3.090
Chapter 106 21/03/15 3.088
Chapter 105 21/03/15 3.094
Chapter 104 21/03/15 3.089
Chapter 103 21/03/15 3.094
Chapter 102 21/03/15 3.087
Chapter 101 21/03/15 3.090
Chapter 100 21/03/15 3.095
Chapter 99 21/03/15 3.091
Chapter 98 21/03/15 3.101
Chapter 97 21/03/15 3.100
Chapter 96 21/03/15 3.110
Chapter 95 21/03/15 3.107
Chapter 94 21/03/15 3.096
Chapter 93 21/03/15 3.094
Chapter 92 21/03/15 3.097
Chapter 91 21/03/15 3.096
Chapter 90 21/03/15 3.098
Chapter 89 21/03/15 3.101
Chapter 88 21/03/15 3.100
Chapter 87 21/03/15 3.085
Chapter 86 21/03/15 3.098
Chapter 85 21/03/15 3.102
Chapter 84 21/03/15 3.099
Chapter 83 21/03/15 3.103
Chapter 82 21/03/15 3.093
Chapter 81 21/03/15 3.089
Chapter 80 21/03/15 3.092
Chapter 79 21/03/15 3.083
Chapter 78 21/03/15 3.085
Chapter 77 21/03/15 3.094
Chapter 76 21/03/15 3.088
Chapter 75 21/03/15 3.095
Chapter 74 21/03/15 3.082
Chapter 73 21/03/15 3.101
Chapter 72 21/03/15 3.097
Chapter 71 21/03/15 3.091
Chapter 70 21/03/15 3.091
Chapter 69 21/03/15 3.091
Chapter 68 21/03/15 3.088
Chapter 67 21/03/15 3.088
Chapter 66 21/03/15 3.096
Chapter 65 21/03/15 3.087
Chapter 64 21/03/15 3.082
Chapter 63 21/03/15 3.085
Chapter 62 21/03/15 3.091
Chapter 61 21/03/15 3.098
Chapter 60 21/03/15 3.101
Chapter 59 21/03/15 3.092
Chapter 58 21/03/15 3.089
Chapter 57 21/03/15 3.092
Chapter 56 21/03/15 3.094
Chapter 55 21/03/15 3.094
Chapter 54 21/03/15 3.103
Chapter 53 21/03/15 3.090
Chapter 52 21/03/15 3.100
Chapter 51 21/03/15 3.099
Chapter 50 21/03/15 3.097
Chapter 49 21/03/15 3.119
Chapter 48 21/03/15 3.096
Chapter 47 21/03/15 3.086
Chapter 46 21/03/15 3.095
Chapter 45 21/03/15 3.088
Chapter 44 21/03/15 3.082
Chapter 43 21/03/15 3.080
Chapter 42 21/03/15 3.085
Chapter 41 21/03/15 3.084
Chapter 40 21/03/15 3.085
Chapter 39 21/03/15 3.088
Chapter 38 21/03/15 3.094
Chapter 37 21/03/15 3.087
Chapter 36 21/03/15 3.088
Chapter 35 21/03/15 3.079
Chapter 34 21/03/15 3.084
Chapter 33 21/03/15 3.086
Chapter 32 21/03/15 3.090
Chapter 31 21/03/15 3.079
Chapter 30 21/03/15 3.161
Chapter 29 21/03/15 3.094
Chapter 28 21/03/15 3.096
Chapter 27 21/03/15 3.096
Chapter 26 21/03/15 3.092
Chapter 25 21/03/15 3.100
Chapter 24 21/03/15 3.092
Chapter 23 21/03/15 3.087
Chapter 22 21/03/15 3.096
Chapter 21 21/03/15 3.095
Chapter 20 21/03/15 3.095
Chapter 19 21/03/15 3.092
Chapter 18 21/03/15 3.094
Chapter 17 21/03/15 3.091
Chapter 16 21/03/15 3.087
Chapter 15 21/03/15 3.093
Chapter 14 21/03/15 3.087
Chapter 13 21/03/15 3.091
Chapter 12 21/03/15 3.091
Chapter 11 21/03/15 3.096
Chapter 10 21/03/15 3.101
Chapter 9 21/03/15 3.098
Chapter 8 21/03/15 3.101
Chapter 7 21/03/15 3.113
Chapter 6 21/03/15 3.100
Chapter 5 21/03/15 3.096
Chapter 4 21/03/15 3.091
Chapter 3 21/03/15 3.106
Chapter 2 21/03/15 3.125
Chapter 1 21/03/15 3.215
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch