GTO - Great Teacher Onizuka (P3)

GTO - Great Teacher Onizuka (P3)
Lượt xem: 24.289
Nội dung

Eikichi Onizuka là một "gangster" chính hiệu, là đại ca, muốn đi tìm việc làm đơn giản nhưng khiến mình nổi tiếng và kiếm 10 triệu yên 1 tháng, tất nhiên là chàng thất bai vì hàng chả có cái chứng chỉ nào ra hồn hơn cái bằng lái xe .Rồi một lần chàng ta gặp một em nữ sinh cấp III để rồi rút ra chân lý: muốn lấy vợ trẻ, sexy phải làm thầy giáo Và rồi chàng làm thầy giáo thử việc nhờ mối quan hệ của

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200: - End 21/03/15 3.300
Chapter 199 21/03/15 3.190
Chapter 198 21/03/15 3.188
Chapter 197 21/03/15 3.125
Chapter 196 21/03/15 3.128
Chapter 195 21/03/15 3.130
Chapter 194 21/03/15 3.116
Chapter 193 21/03/15 3.114
Chapter 192 21/03/15 3.102
Chapter 191 21/03/15 3.106
Chapter 190 21/03/15 3.112
Chapter 189 21/03/15 3.104
Chapter 188 21/03/15 3.098
Chapter 187 21/03/15 3.092
Chapter 186 21/03/15 3.097
Chapter 185 21/03/15 3.095
Chapter 184 21/03/15 3.094
Chapter 183 21/03/15 3.095
Chapter 182 21/03/15 3.087
Chapter 181 21/03/15 3.096
Chapter 180 21/03/15 3.106
Chapter 179 21/03/15 3.103
Chapter 178 21/03/15 3.097
Chapter 177 21/03/15 3.082
Chapter 176 21/03/15 3.096
Chapter 175 21/03/15 3.099
Chapter 174 21/03/15 3.103
Chapter 173 21/03/15 3.102
Chapter 172 21/03/15 3.101
Chapter 171 21/03/15 3.105
Chapter 170 21/03/15 3.102
Chapter 169 21/03/15 3.109
Chapter 168 21/03/15 3.092
Chapter 167 21/03/15 3.098
Chapter 166 21/03/15 3.092
Chapter 165 21/03/15 3.104
Chapter 164 21/03/15 3.092
Chapter 163 21/03/15 3.102
Chapter 162 21/03/15 3.106
Chapter 161 21/03/15 3.099
Chapter 160 21/03/15 3.112
Chapter 159 21/03/15 3.083
Chapter 158 21/03/15 3.110
Chapter 157 21/03/15 3.114
Chapter 156 21/03/15 3.113
Chapter 155 21/03/15 3.109
Chapter 154 21/03/15 3.106
Chapter 153 21/03/15 3.109
Chapter 152 21/03/15 3.112
Chapter 151 21/03/15 3.111
Chapter 150 21/03/15 3.117
Chapter 149 21/03/15 3.100
Chapter 148 21/03/15 3.097
Chapter 147 21/03/15 3.113
Chapter 146 21/03/15 3.097
Chapter 145 21/03/15 3.119
Chapter 144 21/03/15 3.114
Chapter 143 21/03/15 3.149
Chapter 142 21/03/15 3.126
Chapter 141 21/03/15 3.121
Chapter 140 21/03/15 3.126
Chapter 139 21/03/15 3.117
Chapter 138 21/03/15 3.116
Chapter 137 21/03/15 3.114
Chapter 136 21/03/15 3.109
Chapter 135 21/03/15 3.114
Chapter 134 21/03/15 3.099
Chapter 133 21/03/15 3.101
Chapter 132 21/03/15 3.109
Chapter 131 21/03/15 3.094
Chapter 130 21/03/15 3.142
Chapter 129 21/03/15 3.102
Chapter 128 21/03/15 3.141
Chapter 127 21/03/15 3.106
Chapter 126 21/03/15 3.108
Chapter 125 21/03/15 3.105
Chapter 124 21/03/15 3.102
Chapter 123 21/03/15 3.101
Chapter 122 21/03/15 3.112
Chapter 121 21/03/15 3.114
Chapter 120 21/03/15 3.116
Chapter 119 21/03/15 3.093
Chapter 118 21/03/15 3.092
Chapter 117 21/03/15 3.084
Chapter 116 21/03/15 3.101
Chapter 115 21/03/15 3.093
Chapter 114 21/03/15 3.094
Chapter 113 21/03/15 3.089
Chapter 112 21/03/15 3.083
Chapter 111 21/03/15 3.079
Chapter 110 21/03/15 3.096
Chapter 109 21/03/15 3.122
Chapter 108 21/03/15 3.098
Chapter 107 21/03/15 3.095
Chapter 106 21/03/15 3.093
Chapter 105 21/03/15 3.099
Chapter 104 21/03/15 3.095
Chapter 103 21/03/15 3.099
Chapter 102 21/03/15 3.092
Chapter 101 21/03/15 3.096
Chapter 100 21/03/15 3.102
Chapter 99 21/03/15 3.095
Chapter 98 21/03/15 3.107
Chapter 97 21/03/15 3.107
Chapter 96 21/03/15 3.117
Chapter 95 21/03/15 3.115
Chapter 94 21/03/15 3.103
Chapter 93 21/03/15 3.100
Chapter 92 21/03/15 3.106
Chapter 91 21/03/15 3.104
Chapter 90 21/03/15 3.106
Chapter 89 21/03/15 3.107
Chapter 88 21/03/15 3.106
Chapter 87 21/03/15 3.091
Chapter 86 21/03/15 3.106
Chapter 85 21/03/15 3.111
Chapter 84 21/03/15 3.110
Chapter 83 21/03/15 3.114
Chapter 82 21/03/15 3.101
Chapter 81 21/03/15 3.096
Chapter 80 21/03/15 3.098
Chapter 79 21/03/15 3.092
Chapter 78 21/03/15 3.094
Chapter 77 21/03/15 3.101
Chapter 76 21/03/15 3.098
Chapter 75 21/03/15 3.104
Chapter 74 21/03/15 3.090
Chapter 73 21/03/15 3.110
Chapter 72 21/03/15 3.106
Chapter 71 21/03/15 3.103
Chapter 70 21/03/15 3.100
Chapter 69 21/03/15 3.100
Chapter 68 21/03/15 3.100
Chapter 67 21/03/15 3.098
Chapter 66 21/03/15 3.106
Chapter 65 21/03/15 3.098
Chapter 64 21/03/15 3.093
Chapter 63 21/03/15 3.096
Chapter 62 21/03/15 3.102
Chapter 61 21/03/15 3.108
Chapter 60 21/03/15 3.113
Chapter 59 21/03/15 3.102
Chapter 58 21/03/15 3.097
Chapter 57 21/03/15 3.103
Chapter 56 21/03/15 3.105
Chapter 55 21/03/15 3.104
Chapter 54 21/03/15 3.111
Chapter 53 21/03/15 3.101
Chapter 52 21/03/15 3.111
Chapter 51 21/03/15 3.109
Chapter 50 21/03/15 3.107
Chapter 49 21/03/15 3.130
Chapter 48 21/03/15 3.103
Chapter 47 21/03/15 3.093
Chapter 46 21/03/15 3.102
Chapter 45 21/03/15 3.097
Chapter 44 21/03/15 3.090
Chapter 43 21/03/15 3.087
Chapter 42 21/03/15 3.095
Chapter 41 21/03/15 3.092
Chapter 40 21/03/15 3.093
Chapter 39 21/03/15 3.095
Chapter 38 21/03/15 3.102
Chapter 37 21/03/15 3.093
Chapter 36 21/03/15 3.096
Chapter 35 21/03/15 3.086
Chapter 34 21/03/15 3.090
Chapter 33 21/03/15 3.093
Chapter 32 21/03/15 3.097
Chapter 31 21/03/15 3.086
Chapter 30 21/03/15 3.170
Chapter 29 21/03/15 3.101
Chapter 28 21/03/15 3.104
Chapter 27 21/03/15 3.103
Chapter 26 21/03/15 3.099
Chapter 25 21/03/15 3.109
Chapter 24 21/03/15 3.101
Chapter 23 21/03/15 3.097
Chapter 22 21/03/15 3.106
Chapter 21 21/03/15 3.103
Chapter 20 21/03/15 3.103
Chapter 19 21/03/15 3.100
Chapter 18 21/03/15 3.101
Chapter 17 21/03/15 3.101
Chapter 16 21/03/15 3.094
Chapter 15 21/03/15 3.102
Chapter 14 21/03/15 3.094
Chapter 13 21/03/15 3.098
Chapter 12 21/03/15 3.099
Chapter 11 21/03/15 3.103
Chapter 10 21/03/15 3.111
Chapter 9 21/03/15 3.107
Chapter 8 21/03/15 3.110
Chapter 7 21/03/15 3.124
Chapter 6 21/03/15 3.112
Chapter 5 21/03/15 3.108
Chapter 4 21/03/15 3.103
Chapter 3 21/03/15 3.120
Chapter 2 21/03/15 3.141
Chapter 1 21/03/15 3.249
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch