GTO - Great Teacher Onizuka (P3)

GTO - Great Teacher Onizuka (P3)
Lượt xem: 17.248
Nội dung

Eikichi Onizuka là một "gangster" chính hiệu, là đại ca, muốn đi tìm việc làm đơn giản nhưng khiến mình nổi tiếng và kiếm 10 triệu yên 1 tháng, tất nhiên là chàng thất bai vì hàng chả có cái chứng chỉ nào ra hồn hơn cái bằng lái xe .Rồi một lần chàng ta gặp một em nữ sinh cấp III để rồi rút ra chân lý: muốn lấy vợ trẻ, sexy phải làm thầy giáo Và rồi chàng làm thầy giáo thử việc nhờ mối quan hệ của

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200: - End 21/03/15 3.207
Chapter 199 21/03/15 3.126
Chapter 198 21/03/15 3.135
Chapter 197 21/03/15 3.081
Chapter 196 21/03/15 3.085
Chapter 195 21/03/15 3.086
Chapter 194 21/03/15 3.079
Chapter 193 21/03/15 3.077
Chapter 192 21/03/15 3.067
Chapter 191 21/03/15 3.073
Chapter 190 21/03/15 3.075
Chapter 189 21/03/15 3.070
Chapter 188 21/03/15 3.067
Chapter 187 21/03/15 3.063
Chapter 186 21/03/15 3.065
Chapter 185 21/03/15 3.066
Chapter 184 21/03/15 3.063
Chapter 183 21/03/15 3.064
Chapter 182 21/03/15 3.060
Chapter 181 21/03/15 3.066
Chapter 180 21/03/15 3.075
Chapter 179 21/03/15 3.073
Chapter 178 21/03/15 3.071
Chapter 177 21/03/15 3.054
Chapter 176 21/03/15 3.067
Chapter 175 21/03/15 3.066
Chapter 174 21/03/15 3.073
Chapter 173 21/03/15 3.073
Chapter 172 21/03/15 3.071
Chapter 171 21/03/15 3.071
Chapter 170 21/03/15 3.073
Chapter 169 21/03/15 3.083
Chapter 168 21/03/15 3.067
Chapter 167 21/03/15 3.066
Chapter 166 21/03/15 3.063
Chapter 165 21/03/15 3.074
Chapter 164 21/03/15 3.067
Chapter 163 21/03/15 3.068
Chapter 162 21/03/15 3.073
Chapter 161 21/03/15 3.068
Chapter 160 21/03/15 3.081
Chapter 159 21/03/15 3.058
Chapter 158 21/03/15 3.079
Chapter 157 21/03/15 3.079
Chapter 156 21/03/15 3.077
Chapter 155 21/03/15 3.077
Chapter 154 21/03/15 3.074
Chapter 153 21/03/15 3.076
Chapter 152 21/03/15 3.076
Chapter 151 21/03/15 3.079
Chapter 150 21/03/15 3.079
Chapter 149 21/03/15 3.067
Chapter 148 21/03/15 3.066
Chapter 147 21/03/15 3.079
Chapter 146 21/03/15 3.068
Chapter 145 21/03/15 3.088
Chapter 144 21/03/15 3.081
Chapter 143 21/03/15 3.113
Chapter 142 21/03/15 3.086
Chapter 141 21/03/15 3.083
Chapter 140 21/03/15 3.089
Chapter 139 21/03/15 3.079
Chapter 138 21/03/15 3.078
Chapter 137 21/03/15 3.078
Chapter 136 21/03/15 3.075
Chapter 135 21/03/15 3.077
Chapter 134 21/03/15 3.067
Chapter 133 21/03/15 3.068
Chapter 132 21/03/15 3.078
Chapter 131 21/03/15 3.065
Chapter 130 21/03/15 3.103
Chapter 129 21/03/15 3.069
Chapter 128 21/03/15 3.101
Chapter 127 21/03/15 3.070
Chapter 126 21/03/15 3.072
Chapter 125 21/03/15 3.074
Chapter 124 21/03/15 3.069
Chapter 123 21/03/15 3.068
Chapter 122 21/03/15 3.077
Chapter 121 21/03/15 3.076
Chapter 120 21/03/15 3.080
Chapter 119 21/03/15 3.063
Chapter 118 21/03/15 3.059
Chapter 117 21/03/15 3.052
Chapter 116 21/03/15 3.067
Chapter 115 21/03/15 3.060
Chapter 114 21/03/15 3.063
Chapter 113 21/03/15 3.058
Chapter 112 21/03/15 3.050
Chapter 111 21/03/15 3.048
Chapter 110 21/03/15 3.061
Chapter 109 21/03/15 3.079
Chapter 108 21/03/15 3.063
Chapter 107 21/03/15 3.060
Chapter 106 21/03/15 3.059
Chapter 105 21/03/15 3.062
Chapter 104 21/03/15 3.060
Chapter 103 21/03/15 3.067
Chapter 102 21/03/15 3.060
Chapter 101 21/03/15 3.061
Chapter 100 21/03/15 3.061
Chapter 99 21/03/15 3.059
Chapter 98 21/03/15 3.072
Chapter 97 21/03/15 3.068
Chapter 96 21/03/15 3.077
Chapter 95 21/03/15 3.074
Chapter 94 21/03/15 3.067
Chapter 93 21/03/15 3.066
Chapter 92 21/03/15 3.065
Chapter 91 21/03/15 3.066
Chapter 90 21/03/15 3.069
Chapter 89 21/03/15 3.072
Chapter 88 21/03/15 3.068
Chapter 87 21/03/15 3.056
Chapter 86 21/03/15 3.069
Chapter 85 21/03/15 3.075
Chapter 84 21/03/15 3.068
Chapter 83 21/03/15 3.073
Chapter 82 21/03/15 3.061
Chapter 81 21/03/15 3.059
Chapter 80 21/03/15 3.063
Chapter 79 21/03/15 3.055
Chapter 78 21/03/15 3.062
Chapter 77 21/03/15 3.067
Chapter 76 21/03/15 3.063
Chapter 75 21/03/15 3.067
Chapter 74 21/03/15 3.056
Chapter 73 21/03/15 3.076
Chapter 72 21/03/15 3.070
Chapter 71 21/03/15 3.065
Chapter 70 21/03/15 3.065
Chapter 69 21/03/15 3.062
Chapter 68 21/03/15 3.063
Chapter 67 21/03/15 3.064
Chapter 66 21/03/15 3.069
Chapter 65 21/03/15 3.063
Chapter 64 21/03/15 3.058
Chapter 63 21/03/15 3.057
Chapter 62 21/03/15 3.063
Chapter 61 21/03/15 3.070
Chapter 60 21/03/15 3.071
Chapter 59 21/03/15 3.067
Chapter 58 21/03/15 3.062
Chapter 57 21/03/15 3.061
Chapter 56 21/03/15 3.066
Chapter 55 21/03/15 3.068
Chapter 54 21/03/15 3.071
Chapter 53 21/03/15 3.059
Chapter 52 21/03/15 3.070
Chapter 51 21/03/15 3.071
Chapter 50 21/03/15 3.068
Chapter 49 21/03/15 3.090
Chapter 48 21/03/15 3.068
Chapter 47 21/03/15 3.060
Chapter 46 21/03/15 3.071
Chapter 45 21/03/15 3.064
Chapter 44 21/03/15 3.057
Chapter 43 21/03/15 3.058
Chapter 42 21/03/15 3.060
Chapter 41 21/03/15 3.057
Chapter 40 21/03/15 3.058
Chapter 39 21/03/15 3.062
Chapter 38 21/03/15 3.066
Chapter 37 21/03/15 3.060
Chapter 36 21/03/15 3.058
Chapter 35 21/03/15 3.054
Chapter 34 21/03/15 3.057
Chapter 33 21/03/15 3.058
Chapter 32 21/03/15 3.061
Chapter 31 21/03/15 3.058
Chapter 30 21/03/15 3.135
Chapter 29 21/03/15 3.070
Chapter 28 21/03/15 3.069
Chapter 27 21/03/15 3.070
Chapter 26 21/03/15 3.070
Chapter 25 21/03/15 3.076
Chapter 24 21/03/15 3.070
Chapter 23 21/03/15 3.062
Chapter 22 21/03/15 3.070
Chapter 21 21/03/15 3.073
Chapter 20 21/03/15 3.071
Chapter 19 21/03/15 3.070
Chapter 18 21/03/15 3.070
Chapter 17 21/03/15 3.069
Chapter 16 21/03/15 3.063
Chapter 15 21/03/15 3.068
Chapter 14 21/03/15 3.065
Chapter 13 21/03/15 3.068
Chapter 12 21/03/15 3.070
Chapter 11 21/03/15 3.072
Chapter 10 21/03/15 3.076
Chapter 9 21/03/15 3.077
Chapter 8 21/03/15 3.076
Chapter 7 21/03/15 3.084
Chapter 6 21/03/15 3.071
Chapter 5 21/03/15 3.069
Chapter 4 21/03/15 3.068
Chapter 3 21/03/15 3.076
Chapter 2 21/03/15 3.096
Chapter 1 21/03/15 3.168
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch