GTO - Great Teacher Onizuka (P3)

GTO - Great Teacher Onizuka (P3)
Lượt xem: 25.934
Nội dung

Eikichi Onizuka là một "gangster" chính hiệu, là đại ca, muốn đi tìm việc làm đơn giản nhưng khiến mình nổi tiếng và kiếm 10 triệu yên 1 tháng, tất nhiên là chàng thất bai vì hàng chả có cái chứng chỉ nào ra hồn hơn cái bằng lái xe .Rồi một lần chàng ta gặp một em nữ sinh cấp III để rồi rút ra chân lý: muốn lấy vợ trẻ, sexy phải làm thầy giáo Và rồi chàng làm thầy giáo thử việc nhờ mối quan hệ của

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 200: - End 21/03/15 3.331
Chapter 199 21/03/15 3.209
Chapter 198 21/03/15 3.202
Chapter 197 21/03/15 3.136
Chapter 196 21/03/15 3.137
Chapter 195 21/03/15 3.139
Chapter 194 21/03/15 3.123
Chapter 193 21/03/15 3.121
Chapter 192 21/03/15 3.108
Chapter 191 21/03/15 3.111
Chapter 190 21/03/15 3.121
Chapter 189 21/03/15 3.112
Chapter 188 21/03/15 3.103
Chapter 187 21/03/15 3.096
Chapter 186 21/03/15 3.104
Chapter 185 21/03/15 3.103
Chapter 184 21/03/15 3.100
Chapter 183 21/03/15 3.101
Chapter 182 21/03/15 3.093
Chapter 181 21/03/15 3.103
Chapter 180 21/03/15 3.113
Chapter 179 21/03/15 3.109
Chapter 178 21/03/15 3.104
Chapter 177 21/03/15 3.087
Chapter 176 21/03/15 3.103
Chapter 175 21/03/15 3.106
Chapter 174 21/03/15 3.108
Chapter 173 21/03/15 3.109
Chapter 172 21/03/15 3.106
Chapter 171 21/03/15 3.110
Chapter 170 21/03/15 3.106
Chapter 169 21/03/15 3.113
Chapter 168 21/03/15 3.096
Chapter 167 21/03/15 3.104
Chapter 166 21/03/15 3.096
Chapter 165 21/03/15 3.110
Chapter 164 21/03/15 3.096
Chapter 163 21/03/15 3.107
Chapter 162 21/03/15 3.113
Chapter 161 21/03/15 3.106
Chapter 160 21/03/15 3.121
Chapter 159 21/03/15 3.089
Chapter 158 21/03/15 3.117
Chapter 157 21/03/15 3.122
Chapter 156 21/03/15 3.122
Chapter 155 21/03/15 3.117
Chapter 154 21/03/15 3.112
Chapter 153 21/03/15 3.117
Chapter 152 21/03/15 3.119
Chapter 151 21/03/15 3.118
Chapter 150 21/03/15 3.127
Chapter 149 21/03/15 3.109
Chapter 148 21/03/15 3.106
Chapter 147 21/03/15 3.124
Chapter 146 21/03/15 3.107
Chapter 145 21/03/15 3.128
Chapter 144 21/03/15 3.123
Chapter 143 21/03/15 3.160
Chapter 142 21/03/15 3.134
Chapter 141 21/03/15 3.131
Chapter 140 21/03/15 3.136
Chapter 139 21/03/15 3.125
Chapter 138 21/03/15 3.122
Chapter 137 21/03/15 3.121
Chapter 136 21/03/15 3.116
Chapter 135 21/03/15 3.123
Chapter 134 21/03/15 3.107
Chapter 133 21/03/15 3.111
Chapter 132 21/03/15 3.118
Chapter 131 21/03/15 3.102
Chapter 130 21/03/15 3.152
Chapter 129 21/03/15 3.111
Chapter 128 21/03/15 3.150
Chapter 127 21/03/15 3.115
Chapter 126 21/03/15 3.117
Chapter 125 21/03/15 3.114
Chapter 124 21/03/15 3.114
Chapter 123 21/03/15 3.111
Chapter 122 21/03/15 3.122
Chapter 121 21/03/15 3.124
Chapter 120 21/03/15 3.126
Chapter 119 21/03/15 3.105
Chapter 118 21/03/15 3.101
Chapter 117 21/03/15 3.091
Chapter 116 21/03/15 3.111
Chapter 115 21/03/15 3.103
Chapter 114 21/03/15 3.104
Chapter 113 21/03/15 3.096
Chapter 112 21/03/15 3.091
Chapter 111 21/03/15 3.087
Chapter 110 21/03/15 3.108
Chapter 109 21/03/15 3.132
Chapter 108 21/03/15 3.107
Chapter 107 21/03/15 3.105
Chapter 106 21/03/15 3.103
Chapter 105 21/03/15 3.109
Chapter 104 21/03/15 3.105
Chapter 103 21/03/15 3.110
Chapter 102 21/03/15 3.106
Chapter 101 21/03/15 3.106
Chapter 100 21/03/15 3.114
Chapter 99 21/03/15 3.105
Chapter 98 21/03/15 3.115
Chapter 97 21/03/15 3.116
Chapter 96 21/03/15 3.126
Chapter 95 21/03/15 3.127
Chapter 94 21/03/15 3.115
Chapter 93 21/03/15 3.108
Chapter 92 21/03/15 3.115
Chapter 91 21/03/15 3.113
Chapter 90 21/03/15 3.117
Chapter 89 21/03/15 3.117
Chapter 88 21/03/15 3.114
Chapter 87 21/03/15 3.100
Chapter 86 21/03/15 3.112
Chapter 85 21/03/15 3.118
Chapter 84 21/03/15 3.116
Chapter 83 21/03/15 3.119
Chapter 82 21/03/15 3.105
Chapter 81 21/03/15 3.103
Chapter 80 21/03/15 3.104
Chapter 79 21/03/15 3.096
Chapter 78 21/03/15 3.099
Chapter 77 21/03/15 3.108
Chapter 76 21/03/15 3.104
Chapter 75 21/03/15 3.112
Chapter 74 21/03/15 3.099
Chapter 73 21/03/15 3.118
Chapter 72 21/03/15 3.114
Chapter 71 21/03/15 3.112
Chapter 70 21/03/15 3.109
Chapter 69 21/03/15 3.109
Chapter 68 21/03/15 3.110
Chapter 67 21/03/15 3.108
Chapter 66 21/03/15 3.115
Chapter 65 21/03/15 3.108
Chapter 64 21/03/15 3.103
Chapter 63 21/03/15 3.105
Chapter 62 21/03/15 3.112
Chapter 61 21/03/15 3.120
Chapter 60 21/03/15 3.124
Chapter 59 21/03/15 3.109
Chapter 58 21/03/15 3.105
Chapter 57 21/03/15 3.111
Chapter 56 21/03/15 3.112
Chapter 55 21/03/15 3.112
Chapter 54 21/03/15 3.116
Chapter 53 21/03/15 3.105
Chapter 52 21/03/15 3.119
Chapter 51 21/03/15 3.118
Chapter 50 21/03/15 3.114
Chapter 49 21/03/15 3.139
Chapter 48 21/03/15 3.110
Chapter 47 21/03/15 3.101
Chapter 46 21/03/15 3.109
Chapter 45 21/03/15 3.104
Chapter 44 21/03/15 3.097
Chapter 43 21/03/15 3.093
Chapter 42 21/03/15 3.102
Chapter 41 21/03/15 3.100
Chapter 40 21/03/15 3.099
Chapter 39 21/03/15 3.102
Chapter 38 21/03/15 3.109
Chapter 37 21/03/15 3.098
Chapter 36 21/03/15 3.101
Chapter 35 21/03/15 3.092
Chapter 34 21/03/15 3.096
Chapter 33 21/03/15 3.099
Chapter 32 21/03/15 3.104
Chapter 31 21/03/15 3.094
Chapter 30 21/03/15 3.178
Chapter 29 21/03/15 3.108
Chapter 28 21/03/15 3.112
Chapter 27 21/03/15 3.111
Chapter 26 21/03/15 3.109
Chapter 25 21/03/15 3.117
Chapter 24 21/03/15 3.109
Chapter 23 21/03/15 3.105
Chapter 22 21/03/15 3.114
Chapter 21 21/03/15 3.110
Chapter 20 21/03/15 3.109
Chapter 19 21/03/15 3.107
Chapter 18 21/03/15 3.109
Chapter 17 21/03/15 3.108
Chapter 16 21/03/15 3.102
Chapter 15 21/03/15 3.108
Chapter 14 21/03/15 3.101
Chapter 13 21/03/15 3.106
Chapter 12 21/03/15 3.105
Chapter 11 21/03/15 3.111
Chapter 10 21/03/15 3.120
Chapter 9 21/03/15 3.115
Chapter 8 21/03/15 3.119
Chapter 7 21/03/15 3.132
Chapter 6 21/03/15 3.121
Chapter 5 21/03/15 3.117
Chapter 4 21/03/15 3.112
Chapter 3 21/03/15 3.129
Chapter 2 21/03/15 3.148
Chapter 1 21/03/15 3.273
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch