Guardian Dog

Guardian Dog
Lượt xem: 4.175
Nội dung

Kurosaka Gendo chỉ là một học sinh trung học bình thường, chuyên gia trốn trực nhật. Nhưng cuộc sống thanh bình của Gengo kết thúc khi gặp một người đàn ông lạ. Đó là một người ngoài hành tinh và đang cần của cơ thể của Gengo để tồn tại trên trái đất.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 22: End 15/03/15 3.111
Chapter 21 15/03/15 3.124
Chapter 20 15/03/15 3.093
Chapter 19 15/03/15 3.047
Chapter 18 15/03/15 3.049
Chapter 17 15/03/15 3.043
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.043
Chapter 14 15/03/15 3.041
Chapter 13 15/03/15 3.042
Chapter 12 15/03/15 3.036
Chapter 11 15/03/15 3.040
Chapter 10 15/03/15 3.042
Chapter 9 15/03/15 3.044
Chapter 8 15/03/15 3.043
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.040
Chapter 5 15/03/15 3.037
Chapter 4 15/03/15 3.053
Chapter 3 15/03/15 3.054
Chapter 2 15/03/15 3.047
Chapter 1 15/03/15 3.060
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch